Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA DE AUTORIZARE A FUNCIONRII DIN PUNCT DE VEDERE AL

SECURITII I SNTII N MUNC


Extras din NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securitii i
sntii n munc, nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 octombrie 2006
. ART. 3
n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea
accidentelor i a bolilor profesionale, angajatorii au obligaia sa obin autorizaia de
funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc, nainte de nceperea oricrei
activiti.
ART. 4
Nu se autorizeaz, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice,
asociaiile familiale i persoanele juridice pentru care autorizarea funcionrii, inclusiv din
punct de vedere al securitii i sntii n munc, se efectueaz n temeiul Legii nr. 359/2004
privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice,
asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la
autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 5
Asumarea de ctre angajator a responsabilitii privind legalitatea desfurrii activitii din
punct de vedere al securitii i sntii n munc se face pentru activitile care se desfoar
la sediul social, la sediile secundare sau n afar acestora.
ART. 6
(1) n vederea autorizrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc, angajatorul
are obligaia sa depun la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia isi desfoar
activitatea o cerere, completat n doua exemplare semnate n original de ctre angajator,
conform modelului prevzut n anexa nr. 1.
(2)Cererea prevzut la alin.(1)va fi nsoit de urmtoarele acte:
a) copii de pe actele de nfiinare;
b) declaraia pe propria rspundere, conform modelului prezentat n anexa nr. 2, din care
rezulta ca pentru activitile declarate sunt ndeplinite condiiile de funcionare prevzute de
legislaia specifica n domeniul securitii i sntii n munc.
(3) Pentru actele depuse n susinerea cererii se va completa opisul prezentat n anexa nr. 1.
ART. 7
n vederea autorizrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc, inspectoratele
teritoriale de munc procedeaz dup cum urmeaz:
a) nregistreaz cererile de autorizare a funcionrii din punct de vedere al securitii i
sntii n munc;
b) verific actele depuse n susinerea acestora, precum i declaraia pe propria rspundere
prevzut la art. 6;
c) completeaz i emit certificatul constatator, conform modelului prezentat n anexa nr. 3;
d) asigur evidena certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat n
anexa nr. 4;
e) asigur arhivarea documentaiei n baza creia s-au emis certificatele constatatoare.
ART. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrtoare, calculat de la data
nregistrrii cererii.
ART. 9
Certificatul constatator, emis n baza declaraiei pe propria rspundere, d dreptul
angajatorilor sa desfoare activitile pentru care au obinut certificatul.

Anexa 1

II.

Ctre:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNC
.

III

CERERE
pentru
autorizarea desfurrii activitii din punct
de vedere al securitii i sntii n munc
la:
sediul social
sediul secundar
n afara sediului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNC

IV
Nr. intrare:..
Data

V.
1. Persoana juridic: ...............................................
2. cu sediul n: localitatea ................., str. .........nr. ..., bloc ..., scara .., etaj .., ap. ..,
jude/sector .............,cod potal ............., telefon ................................., fax ....................., ....................., email ..................................................web site ................................................
3. prin ..................................................................................., CNP....... ...............................................................
(nume, prenume)
(cod numeric personal)
n calitate de ................................................, conform .........................................................................................
4. Obiectul cererii: autorizarea desfurrii activitii din punct de vedere al securitii i sntii n munc la
sediul social
sediul secundar
n afara sediului
VI.
Persoana i domiciliul ales pentru comunicri:
1. Nume i prenume: ............................................................................................................................................
2. Adresa: localitatea ..................................................., str. .................................................................................
nr. ....., bloc ....., scara ......., etaj ......., ap. ........., jude/sector ............................................................................,
cod potal ............., telefon .............................................., fax ............................................................................,
e-mail ...................................................................................................................................................................,
VII.
1. ACTIVITI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCIONARE
DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITII I SNTII N MUNC
1.1. > SEDIU SOCIAL
Nr. lucrtori: ........
Adresa: ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Cod CAEN

1.2. > SEDIU SECUNDAR

Denumirea activitii

.........................................

Autorizat anterior*

Cod
CAEN

Adresa

Denumirea activitii

Autorizat
anterior*

Nr. lucrtori

1.3. > N AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE


Cod CAEN

Denumirea activitii

Nr. lucrtori

Meniuni privind sistarea activitii


Cod CAEN

Denumirea activitii

Locul desfurrii activitii

Nr. i data actului

Msuri luate pentru remedierea deficienele care au condus la sistarea activitii

Pentru obinerea autorizrii depun actele menionate n opisul de documente.


Data .

Semntura

OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITII I
SNTII N MUNC
Nr. i data
Nr.
Nr. crt.
Denumirea actului
actului/Emitent
file

Total file:..

Punctele III i IV se completeaz de ctre inspectoratul teritorial de munc.


*) Se va completa data i legea n baza creia s-a eliberat autorizaia.

Anexa 2

II.

Ctre:
INSPECTORATUL TERITORIAL
DE MUNC
.

III
DECLARAIE
PE PROPRIA
RSPUNDERE

INSPECTORATUL TERITORIAL
DE MUNC

IV
Nr. intrare:..
Data.

V.
1. Subsemnat(ul/a) .........................., domiciliat n ..........
.
str. ....................................... nr. ., bloc ., scara.
..
etaj .., ap. ..., jude/sector .............., telefon ......
...........
act identitate ...................., seria ........, nr................
..
CNP..............................., eliberat de .........................la data ...........
....., n calitate de*1) .................
........
2. pentru persoana juridic .....
..................................................
3. cu sediul n: localitatea ...................., str........
...........
nr. ..., bloc ...., scara ..., etaj ...., ap. ...., jude/sector .
..........
cod potal ............, csu potal ............................., telefon ......, fax ....
........., e-mail ..............., web site .......
.........
n temeiul Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
4. DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE
c, de la data prezentei, activitile pentru care se solicit autorizaie de funcionare din punct de
vedere al securitii i sntii in munc, se vor desfura n conformitate cu prevederile Legii
securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i ale altor reglementri din domeniul securitii i
sntii n munc.
Data..

Semntura.

NOT:
*) Se completeaz cu calitatea pe care solicitantul o deine (angajator, administrator, reprezentant).
Punctele III i IV se completeaz de ctre inspectoratul teritorial de munc.