Sunteți pe pagina 1din 18

Tema 2.

Studiile si programele de urbanism comercial parte a politicii de


amenajare si sistematizare urbana
1. Conceptul de urbanism comercial.
2. Continutul studiilor si programelor de urbanism comercial
3. Zonarea functionala a spatiului urban.
4. Structuri ale organizarii teritoriale a comertului
5. Amplasarea dotarilor comerciale

1. Conceptul de urbanism comercial


n conditiile progresului economic, social i cultural al societii, influentele
dezvoltarii
industriale se vor diminua iar comertul, alaturi de celelalte ramuri ale sectorului
tertiar va genera
continuu noi funcii urbane. n aceste conditii, urbanismul comercial apare ca un
ansamblu de
relatii, care are drept scop asigurarea coerentei organice intre dotarile i
echiparile care asigura
funcia comerciala, pe de o parte, i celelalte elemente de echilibru ale
structurilor urbane (locuinte,
circulatia stradala, proiectia peisagistica, caracterul atractiv al oraului), pe de
alta parte.
Prin rolul sau deosebit de important att n raport cu producatorii ct i cu
utilizatorii, comertul indeplineste o serie de funcii:
Cumpararea marfurilor de la producatori i transferarea acestora n depozite,
n vederea
pregatirii lor pentru vanzarea ctre utilizatorii finali sau intermediari.
Stocarea marfurilor n scopul asigurarii unui echilibru intre productie i
consum.
Fractionarea cantitatilor mari de marfuri pe care le livreaza productia i
formarea

sortimentelor comerciale n vederea punerii acestora la dispozitia


consumatorilor.
Transferul marfurilor ctre zone indepartate sau izolate.
Crearea conditiilor de realizare efectiva a actului de vanzare-cumparare prin
retele de unitati
care sa puna la dispozitia publicului marfurile necesare.
Asigurarea promovarii produselor printr-un ansamblu de tehnici care sa
stimuleze dorinta de
cumparare a publicului consumator.
Cercetarea preferintelor consumatorilor.
Intelegerea compexitatii activitatii comerciale presupune cunoaterea
posibilitatilor de
organizare a activitatii comerciale, a exigentelor i restrictiilor referitoare la
realizarea structurilor
organizationale, a principiilor care stau la baza organizarii comertului.
Intre principiile ce alcatuiesc cadrul de organizare a activitatii comerciale, se
numara:
legalitatea care are n vedere att infiintarea structurilor comerciale ct i
desfasurarea acesteia n
conformitate cu normele de drept interne i internationale n scopul asigurarii
unei protectii optime
a consumatorilor, desfasurarii serviciior comerciale de ctre persoane fizice i
juridice
corespunzatoare, reglementarii raspunderilor ce revin operatorilor economici;
pluralismul formelor
de proprietate care presupune coexistenta diferitelor forme de proprietate:
publica, privata, mixta i
cooperatista; libera initiativa i concurenta; specializarea comertului n funcie
de anumite criterii
legate de natura i destinatia produselor, segmentele de consumatori, conditiile
geografice sporind
astfel profitabilitatea unitatilor comerciale prin concentrarea activitilor;
pluralismul formelor
organizatorice i al continutului activitatii comerciale care asigura structurilor
comerciale

elasticitate i adaptabilitate la conditiile de piata. La acestea se adauga


asigurarea consumului i
protectia consumatorilor avand rolul de subordonare a intregii activitati
comerciale cerintelor piete
i de a proteja consumatorii impotriva practicilor abuzive ce ar aparea n relatiile
vanzator-cumparator, refacerea i mentinerea echilibrului ecologic prin masuri
legislative de natura sa
determine agentii economici sa contribuie la diminuarea efectelor nocive ale
diferitelor procese de
productie, la ocrotirea mediului inconjurator i obtinerea de profit, creterea
profitabilitatii
capitalului investit de natura sa genereze transferuri de capital ctre alte ramuri
sau sectoare de
activitate.
Complexitatea activitatii comerciale, multitudinea functiilor sale -i pun
amprenta asupra
modului de organizare, a structurilor i principiilor de desfasurare a acesteia
asigurand o buna
distributie teritoriala i o diversitate a formelor de organizare avand la baza
protectia
consumatorilor, ocrotirea mediului inconjurator i nu n ultimul rand, obtinerea
de profit.
n acest context, notiunea de urbanism comercial trebuie inteleasa i prin
raport cu necesitatea solutionarii multitudinii de probleme ce apar n legatura cu
dezvoltarea continua a constructiilor, crearea de noi cartiere de locuit,
extinderea oraelor i dezvoltarea periferiilor, realizarea marilor ansambluri
rezidentiale, pe de o parte, i asigurarea aprovizionarii locuitorilor, pe de alta
parte. Urbanismul commercial poate fi sintetizat in urmatoarele planuri:
imbunatatirea sistemului de distributie pentru a face fata cerintelor n
continua crestere
manifestate de consumatori;
reglarea structurilor geografice ale distributiei i asigurarea unei amplasari
corespunzatoare
a unitatilor sau centrelor comerciale prin stabilirea legaturilor dintre sistemele
de transport,

miscarea populaiei i pozitia geografica a unitatilor comerciale;


stabilirea raporturilor dintre libertatile i restrictiile referitoare la initiativa
intreprinzatorilor
particulari imbinand interesele intreprinzatorilor cu cele ale municipalitatii prin
crearea unui cadru
juridic stimulativ;
stabilirea compendiului legislativ referitor la amplasarea i constructia
obiectivelor
comerciale care sa asigure dezvoltarea comertului potrivit exigentelor
urbanisticii moderne;
conturarea cadrului de finantare a constructiilor i remodelarilor comerciale.

2. Continutul studiilor si programelor de urbanism comercial


Urbanismul commercial, parte componenta a economiei urbane, poate fi
considerat ca o disciplina de granite care include preocupai din marketing,
economia comertului, urbanism, sociologie, geografie, psihologia grupurilor.

Studiile de urbanism comercial isi propun sa dea raspunsuri privind:


-dimensionarea, structura, repartizarea teritoriala si treptele de organizare(trama comerciala ) a
retelei de comert si servicii, pentru o piata potentiala data sau in curs de constituire si pentru un
consumator ale carui nevoi si obiceiuri de consum si cumparare, inclusiv, comportamentul
spatial, sunt cunoscute si principal cuantificate si a factorilor care pot provoca modificari in
perspective imediata sau mai indepartata.
Problematica programelor de urbanism commercial:

-localizarea si dimensiunea retelei comerciale existente

-directiile de descentralizare a activitatii comerciale pentru comertul en gross si comertul


cu amanuntul

-programe de amplasare si dimensionare a retelei de mari suprafetie comerciale

-perfetionare tipurilor de unitati comerciale si a tehnologiei de aprovizionare si desfacere

-evaluarea atractiei comerciale extraurbane

Pentru a raspunde acestei problematici care sta la baza elaborarii schemei directare de
sistematizare si amenajare urbana, a planurilor de ocupare a terenurilor si in general a
conceptiei de dimensionare si distribuire spatiala a ansablului de factori care concura la ceea
ce se poate concentra in termenul de confort colectiv, se presupune:
4

a)identificarea si masurarea factorilor socio-economici si demografici care influentiaza


volumul, structura si evolutia pietei bunurilor si serviciilor
b)studierea tipologiei si comportamentului menagelor, volumul si structura cererii de
marfuri si servicii, factorii emotionali, care pot influenta comportamentul spatial al cererii,
adica:
-gradul de mobilitate a cererii ded marfuri, care poate fi si un reflex al mobilitatii
generale a popualatiei(relatia rezidenta-loc de munca) dar poate fi determinat de factori
proprii ofertei si echipamentului commercial;
- atractia zonei centrale asupra populatiei din alte zone urbane cu identificarea
factorilor obiectivi sau subiectivi de atractie.
c) determinarea indicilor de mobilitate a cererii de marfuri a populatiei-indicii de atractie si
indicii de evaziune- cu identificarea factorilor motivationali pentru fiecare zona si la scara
intregului ansamblu.
Acest aspect al obiceiurilor de cumparare care include si compaortamentul spatial, se
prezinta sintetic sub doua aspecte importante:
1.localiczarea in spatiu- adica determinarea pe categorii de marfuri a locului geographic al
cumparaturilor si optiunea pentru:
-centru commercial traditional
-Centrul commercial de proximitate
-Alte zone de interes commercial
2. modalitati de cumparare
-cumparari concentrate sau differentiate in timp si spatiu
-frecventa cumpararilor
-distanta de parcurs si timpul de deplasare
-optiuni pentru cumparari de marfuri de cerere ocazionala
-intentii de achizitii de bunuri de folosinta indelungata etc;
Fondul de date
Date statistice:
-recenseamintul populatiei

3. Zonarea functionala a spatiului urban


. Un rol aparte n procesul de delimitare a localitatilor il reprezinta identificarea
zonelor functionale ale localitatilor, intelegand prin acestea acele teritorii din
cadrul unei localiti n care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate.
Principalele zone functionale dntr-o localitate sunt: zona industriala, zona de
locuit, zona de
dotari social-culturale, zona de spatii verzi, zona de circulatie i transport.
Zona industriala
Amplasarea zonei industriale constituie o problema fundamentala de amenajare
a teritoriului
i a localitatilor deoarece, daca se realizeaza corect, se asigura localitatii i
teritoriului o
functionalitate normala, mentinandu-se un mediu ambiant curat, echilibrat,
favorabil desfasurarii
normale a vietii. Avand drept functiuni principale productia i depozitarea
marfurilor, zona
industriala din cadrul oraelor cuprinde totalitatea firmelor i regiilor industriale,
iar n localitatile
rurale, unitatile agricole, agro-industriale sau industriale.
n ceea ce privete clasificarea zonelor industriale, n literatura de specialitate
sunt intalnite
mai multe criterii n funcie de:
a) importan: zone de interes national; zone de interes local;
b) specificul unitatilor: zone n care predomina unitati industriale; zone n care
predomina
depozitele i bazele de aprovizionare; zone mixte.
c) specificul procesului tehnologic: zone industriale producatoare de noxe:
industria extractiva,
energetica, metalurgica, siderurgica, a constructiilor de masini, etc; zone
industriale nenocive:
industria electrotehnica, alimentara, usoara, forestiera, etc.
d) amplasament n raport cu oraul: zone industriale amplasate n interiorul
unitatilor de locuit; zone
industriale situate la marginea oraului; zone industriale amplasate n exteriorul
perimetrului
construibil al oraului.
Industriile urbane pot fi amplasate fie n cadrul unor unitati teritoriale cu
suprafete
importante (platforme) fie izolat, n cadrul zonelor de locuit. Primul tip de
amplasament genereaza
efecte pozitive privind eficienta i buna functionare n relatia cu oraul prin:
asigurarea unei bune
legturi cu zonele de locuit apropiate, cooperarea intre cele doua functiuni din
punctul de vedere al
dotarilor tehnico-edilitare i al dotarilor social-culturale, cooperarea intre
diferitele unitati
productive n proiectarea, construirea i exploatarea n comun a retelelor de
instalatii energetice i

de apa, a liniilor de cale ferata, a instalatiilor termice, a cladirilor i constructiilor


auxiliare, a
unitatilor de cercetare-proiectare. Amplasamentele izolate se recomanda pentru
industriile nenocive
care nu ocupa suprafete mari de teren (industrie locala de servire a populaiei,
unitati ale industriei
usoare i alimentare, mecanica fina, industrie electrotehnica, etc).
Referitor la alegerea amplasamentului pentru industrii, o conditie de baza o
constituie
asigurarea legaturii cu sursele de materie prima. Astfel, n cazul industriilor
extractive, amplasarea
se face n arealul acestor surse iar n cazul industriei prelucratoare, conditia o
reprezinta
posibilitatea aprovizionarii cu materie prima, combustibil, energie, etc. O alta
cerinta a
amplasamentului este asigurarea accesului prin caile de transport. n funcie de
conditiile geografice
i caracteristicile marfurilor ce urmeaza a fi transportate, se utilizeaza: caile
ferate care asigura un
transport cu volum mare la un cost relativ scazut, dar necesita suprafete mari
de teren i o ridicata
rigiditate n ceea ce privete adaptarea la teren, caile rutiere care asigura un
transport rapid cu
servicii directe i care pot deservi n conditii optime unitatile amplasate n
interiorul zonei de locuit,
caile navale unde avantajul este de natura economica, avand un cost de 2,5 ori
mai mic decat pe
calea ferata i de 7 ori mai redus decat cel rutier insa dezavantajele sunt legate
de faptul ca viteza de
transport pe apa este cea mai redusa iar rigiditatea traseelor este cea mai
ridicata, transportul prin
conducte care se face pentru combustibilii lichizi i gaze, n special pentru
industriile chimice i
petrochimice. n afara acestora, mai sunt utilizate i alte tipuri de mijloace de
transport cum ar fi:
funiculare, benzi rulante, conducte sub presiune, etc n cazul transporturilor
interioare din cadrul
platformelor industriale.
Zona de locuit
n cadrul teritoriului orasenesc, zona de locuit ocupa locul cel mai important i
cel mai intins
(intre 40-60% din suprafata urbana) avand funcia complexa de locuire i
asigurare a cadrului vietii
particulare i sociale a populaiei. Functia de locuire reprezinta o notiune
dinamica ce presupune
existenta, n afara locuintelor propriu-zise, a dotarilor i amenajarilor necesare
desfasurarii normale
a vietii. Zona de locuit este constituita din patru unitati structurale: grupa de
locuinte, complexul de
locuinte, cartierul i sectorul orasenesc.
Grupa de locuinte cuprinde un ansamblu de cladiri de locuit cu o populatie de
400-2500
locuitori i o suprafata de 2-6 ha. Aceasta unitate structurala nu este echipata
complet din punct de

vedere social-cultural, continand dotari de mica importan utilizate i de alte


grupari din zona.
Complexul de locuinte este format din mai multe grupe de locuit fiind considerat
unitatea
urbanistica de baza, avand o suprafata de 10-20 ha, ajungand chiar pana la 40
ha cu o populatie de
3500-16000 locuitori. Aceasta unitate este delimitata de strazi cu importan
oraseneasca sau
elemente naturale (forme de relief, oglinzi sau cursuri de apa, masive plantate,
etc). Elementele
principale ale complexului de locuit sunt: cladirile de locuit cu anexele necesare;
dotarile social culturale de folosinta zilnica; crese, gradinite de copii, scoli
generale, cluburi, dispensare, unitati
comerciale i de alimentatie publica, unitati de prestari servicii pentru populatie,
spatii verzi
plantate, terenuri de joaca i sport, parcaje i garaje, spatii de circulatie
carosabila, alei.
Cartierul cuprinde mai multe complexe de locuit grupate de obicei n jurul unui
nucleu
central (centru de cartier) incluzand dotari de folosinta periodica. Suprafata
minima este de 60-80
ha iar cea maxima de 150-200 ha. Populatia are ca limta inferioara 15000-30000
locuitori iar limita
superioara de 50000-60000 locuitori. De regula, cartierul este delimitat de
artere de mare circulatie.
Sectorul orasenesc reprezinta unitatea structurala superioara, caracteristica
oraelor mari i
foarte mari i cuprinde mai multe cartiere, avand o suprafata de 500-800 ha i o
populatie intre
100000-200000 locuitori. Sectorul cuprinde pe langa dotarile de folosinta zilnica
i periodica, dotari
specializate de folosinta ocazionala cum ar fi: unitati comerciale i de
alimentatie publica, prestari
servicii cu caracter deosebit, teatre, muzee, biblioteci, dotari cu caracter
administrativ
(administratie, birouri de firma, ministere), scoli superioare, spitale, sali de
sport, etc.
Teritoriul aferent cladirilor de locuit cuprinde cladirile de locuit propriu-zise i
elementele
anexe cum ar fi: platformele gospodaresti (centrale sau puncte termice, puncte
de colectare a
gunoaielor, locuri pentru batutul covoarelor), alei i strazi interioare de acces la
locuinte i la
anexele respective, spatii libere cu amenajari pentru jocul copiilor, etc. Acest
teritoriu reprezinta 5060% din suprafata totala a unitatii structurale. n acest context, locuintele pot fi
clasificate dupa
folosinta, regim de inaltime, forma i mod de dispunere.
Dupa folosinta, locuintele sunt individuale sau colective. Locuintele individuale
prezinta
urmatoarele avantaje: contactul direct cu natura, o mai mare intimitate datorata
izolarii fata de
vecini, posibilitati de extindere, etc. Principalele dezavantaje sunt de natura
economica i constau n

ocuparea deficitara a terenului, trasee lungi de acces, imposibilitatea cuprinderii


ntr-un anasamblu
unitar. Locuintele colective nu permit extinderi i impun o conduita adecvata
vietii colective.
Dupa inaltime, locuintele pot avea inaltime: joasa (locuinte individuale, parter
sau duplex),
medie (locuinte colective de P+1P+4), mare (locuinte cu 5-10 etaje, prevazute
cu ascensor),
foarte mare(locuinte cu peste 10 etaje).
Amplasarea locuintelor este, de asemenea, determinata i de conditii climatice,
insorire,
ventilare, poluare sonora. Alternarea zonelor umbrite cu cele insorite determina
miscari ale aerului
n timpul verii. Intensitatea vanturilor poate fi redusa cu ajutorul ecranelor de
protectie sau al
plantatiilor. Zgomotul influenteaza amplasarea i conformatia cladirilor n raport
cu sursele care il
produc. Intr-un ansamblu de locuit, zgomotul are urmatoarea structura:
circulatia stradala 66%,
trenuri i avioane 9,8%, ateliere mestesugaresti 9,8%, radioficare, aparate
electrocasnice 7,2%, jocul
copiilor 7,2%. Insorirea reprezinta unul din factorii climatici importanti n
asigurarea igienei i
confortului. n acest sens, nca din faza de proiectare trebuie acordata o atentie
deosebita n alegerea
amplasamentului, orientarea constructiilor fata de punctele cardinale,
dispunerea n teren, etc.
Pentru ca efectul insoririi sa fie eficient, fatadele trebuie sa fie expuse radiatiilor
solare timp de 2-3
ore pe zi. Calitatea vietii n cadrul locuintelor depinde n mare masura de
asigurarea acestui minim
de insorire, dei este imposibil de realizat pentru toate camerele dntr-o zona de
locuit unde
conditiile locale, functionale i estetice impiedica aplicarea unor solutii ideale n
acest sens. Timpul
de insorire i intensitatea razelor solare depind de anotimp, orientare i
latitudine. Precipitatiile,
daca sunt n exces, influenteaza n mod negativ constructiile n timp ce
insuficienta sau lipsa lor este
daunatoare sanatatii i confortului urban. Miscarea aerului - vantul - actioneaza
asupra localitatilor,
asigurand ventilarea lor (reducerea temperaturii fiind proportionala cu viteza
vantului), difuzarea i
transportul impuritatilor nocive. Studierea caracteristicilor vanturilor (directie,
intensitate,
frecventa) contribuie la orientarea cladirilor i a strazilor, alegerea unui anumit
tip de compozitie
pentru un ansamblu, dispunerea n teritoriu a unor obiective n funcie de gradul
lor de nocivitate.
Protectia locuintelor se poate asigura prin asezarea constructiilor cu latura mica
n directia
vanturilor dominante sau cu latura mare oblic fata de acestea, deschiderea
spatiului interior al

grupurilor de locuinte fata de directia vanturilor racoroase de vara i inchiderea


fata de directia
vanturilor reci de iarna, trasarea strazilor paralel cu directia vanturilor slabe n
vederea obtinerii
unei bune ventilari.
Spatiile rezervate circulatiei din cadrul complexului de locuit reprezinta 15-20%
din
suprafata ansamblului i cuprind: aleile pentru circulatia pietonala, caile
carosabile, parcajele i
garajele aferente. Aleile pentru pietoni asigura accesul la locuinte, dotari socialculturale i
amenajari. Latimea acestora este de 1-4 fire de circulatie, un fir pentru o
persoana avnd latimea de
60-70 cm. Caile carosabile se clasifica n: strazi perimetrale, strazi interioare i
alei de serviciu.
Strazile perimetrale leaga complexul de locuinte de unitatile vecine asigurand
delimitarea de
acestea. Strazile interioare traverseaza complexul de locuinte legandu-l de
diferite puncte de interes
i pot avea forma unor inele ramificate sau fundaturi, cu capetele amenajate
pentru intoarcerea
autovehiculelor. Aleile de serviciu asigura legatura cu unele elemente ale
complexului: parcaje,
platforme gospodaresti, dotari, curti de serviciu. Parcajele i garajele deservesc
posesorii de
autoturisme. Numarul locurilor de parcare-garare se stabileste n funcie de
indicele de motorizare
(raportul dintre numarul autovehiculelor i numarul populaiei). Avand n vedere
creterea n timp a
acestui indicator, proiectantii trebuie sa prevada o rezerva de teren pentru
parcaje. Numarul
locurilor de garare se considera a fi 20% din numarul total de autoturisme.
Garajele se realizeaza
sub forma boxelor individuale sau garajelor colective amplasate la parterul sau
subsolul blocurilor
de locuit, n constructii special amenajate n subteran sau suprateran.
Zona dotarilor social-culturale
Aceasta cuprinde terenurile pe care sunt amplasate spatiile comerciale, teatrele,
cinematografele, spitalele, scolile, hotelurile, institutiile administrative, etc.
Dotarile de importan
oraseneasca se amplaseaza n centrul civic al localitatii.
Centrul oraului reprezinta locul n care functiunile i valorile urbane ating
intensitatea lor
maxima. Din punct de vedere geometric, zona centrala reprezinta o parte a
structurii oraului,
rezervata unor dotari culturale, administrative i comerciale care prin calitatea
serviciilor,
importan i gradul de specializare influenteaza intreaga localitate. Prezenta
acestor dotari nu este
insa suficienta pentru ca centrele sa poata fi atractive i rentabile pentru viaa
sociala a comunitatii
datorita faptului ca centrul nu include doar parametri functionali. Din punct de
vedere social,

10

centrul reprezinta expresia concentrata a vietii urbane. Forma i imaginea


centrelor civice
traditionale a rezultat din structura lor interna, din continutul social i functional
care au generat
caracterul polarizator pentru viaa comunitara. Preocuparea excesiva pentru
calitatile reprezentative,
pentru aspectul monumental-simbolic al cladirilor, poate avea uneori efecte
opuse scopului initial,
dat fiind faptul ca centrul include nu numai parametri functionali, volumetrici,
compozitionali, ci i
o anumita istorie, o participare psiho-sociala specifica.
Practica urbanistica a demonstrat ca ignorarea specificitatii zonei centrale a
oraului poate
avea efecte neasteptate. Construirea dupa reguli abstracte a unui nou centru
poate fi respinsa
indiferent de calitatile arhitecturale ale ansamblului. Astfel, se ajunge la situatia
n care vechiul
centru rmne supraaglomerat, n timp ce noul centru este vizitat foarte putin i
fr interes. Alteori,
n numele modernizarii, au fost distruse nuclee mai vechi, modeste ca
dimensiuni dar cu o valoare
sociala deosebita n timp ce noile centre au fost respinse.
Centrul exprima n esenta oraul respectiv, definindu-se ca teritoriu urban de
mare utilitate i
diversitate ambientala. Pentru intelegerea valorii ambientale a centrului trebuie
luate n considerare
mai multe aspecte1:
- orice aglomeratie urbana i creaza un centru sau mai multe ca urmare a
necesitatilor
materiale i spirituale ale convietuirii comune;
- centrul rezulta ca o grupare functional-spatiala care reflecta conjugarea
intereselor
colective i individuale ale locuitorilor, fapt exprimat prin densitatea serviciilor;
- centrul are o existenta specifica, determinata de existenta oraului, care se
produce prntr-o
mare aglomerare de interese att n interiorul spatiilor aferente ct i n jurul
acestora;
- existenta centrului este legata de istoria oraului fiind o punte intre trecutul i
viitorul
asezarii, pe baza evoluiei vietii economice, spirituale i sociale;
- centrul este o realitate fizica avand implicatii etice, psihologice i civice,
exprimand sensul
de comunitate i se constituie ca o existenta semnificativa, fapt care genereaza
locuitorilor
sentimentul de apartenenta la oraul respctiv;
- centrul reprezinta o manifestare de cultura, o acumulare a valorilor i o sursa
informativa
de mare interes.
Delimitarea centrului n textura urbana este din ce n ce mai dificila. Daca n
perioadele
anterioare centrele se formau lent, delimitarea lor n teritoriul urban fiind
evidenta prin conturul
unei piete, odata cu dezvoltarea oraului industrial, prezenta centrului se dizova
n spatiul urban

11

printr-o extindere dificil de controlat. Totusi, se poate realiza o evaluare a


ponderii acestei zone n
raport cu marimea oraului, stabilindu-se valori cuprinse intre 0,4-2% sau mai
mari n cazul oraelor
a caror importan depaseste teritoriul urban aferent.
Modul de organizare a centrului urban se afla n stransa interdependenta cu
marimea
oraului i evoluia sa istorica. Cu ct oraul este mai mare, cu att centrul sau
rezulta din asocierea
unui numr mai mare de dotari amplasate pe o arie mai extinsa. n oraele mici
se recomanda
gruparea dotarilor principale ntr-un singur centru, urmarindu-se realizarea unui
spatiu public
reprezentativ. n oraele mari, gruparea dotarilor cu caracter central impune
organizarea unui
subsistem al centrului de ora, integrat sistemului urban. n acest mod, se
asigura o ordonare a
dotarilor i amenajarilor care au, n totalitatea lor, acelai caracter, dar care se
dispun ierarhizat n
cadrul ansamblului. n funcie de marimea oraului, se pot diferentia cteva
tipuri de organizare:
a) constructie sau amenajare singulara, cu caracter central, destinata uneia sau
mai multor activitati
specifice;
b) ansamblu cu caracter central care se constituie prin gruparea unitara a unor
constructii i
amenajari; este cazul unor piete reprezentative, incadrate de cladiri care
adapostesc dotari
administrative, sociale, culturale, precum i cladiri de locuit sau al unor artere
magistrale care, prin
caracterul cladirilor care le marginesc i prin activitatile publice pe care le
adapostesc, dobandesc
un rol important n cadrul oraului;
c) centru orasenesc unic alcatuit dntr-un ansamblu cu caracter central ce
adaposteste cele mai
importante cladiri pentru ora i teritoriu;
d) sistem policentric urban constituit din gruparea pe un sistem de axe urbane a
mai multor
ansambluri ce reunesc dotarile cu caracter central.
n cazul organizarii policentrice este necesara ierarhizarea elementelor
constitutive. Acest
lucru este deosebit de important n intocmirea planurilor de urbanism i n
procesul de modernizare
urbana. Studiile de organizare a centrului de ora definesc att principalele
relatii interioare ct i
posibilitatile de formare n raport cu intreg teritoriul urban. Centrul oraului este
implicat n
organizarea generala a oraului prin crearea unor legturi bine stabilite cu
ansamblurile de locuit i
cu celelalte zone de interes urban. Astfel de legturi solicita insa mai mult decat
un spatiu
convenabil pentru circulatie i anume o organizare proprie, functionala i
estetica.

12

Conditia de baza a bunei functionalitati a zonei centrale este accesibilitatea fr


restrictii i
presupune pe de o parte, posibilitatea locuitorilor de a ajunge comod din orice
punct al oraului n
centru, i pe de alta parte, posibilitatea pietonilor de a se deplasa confortabil n
interiorul zonei
centrale. Pentru a raspunde acestor necesitati, circulatia centrala trebuie sa se
inscrie n reeaua
urbana ca o continuitate functionala. n aceasta directe se urmareste:
incadrarea centrului n schema
stradala i situarea sa n contact direct cu arterele magistrale; fluenta traficului
de tranzit pe arterele
tangentiale zonei centrale; fluenta traficului local pe artere transversale sau de
centura pentru a
asigura accesibilitatea din exterior; rezolvarea corecta a traseelor de transport
n comun.
Functia sociala i viabilitatea centrelor civice depinde n mare masura de modul
n care
acestea se integreaza n viaa economica i sociala a localitatii precum i de
felul n care
colaboreaza cu toate structurile urbane. Un rol deosebit de important n acest
sens, il au serviciile,
ca element fundamental al conceptului de ora care, prin diversitatea i
amplitudinea lor, pot
contribui la crearea unor arii de convergenta 88 mai mult sau mai putin intinse,
cunoscut fiind faptul
ca oraele reprezinta, prin definitie, centre polarizatoare ale multor servicii:
social-culturale i de
invatamant (retea de teatre, cinematografe, cluburi, biblioteci, licee, scoli
profesionale, institutii de
invatamant superior, etc), circulatia marfurilor, turism, etc.
Zona de spatii verzi
Spatiile verzi reprezinta zone sociale, ca scuarurile i parcurile publice din orae,
care au
rolul de a imbunatati microclimatul, de a lega zonele urbane de peisaj, de a
aduce natura n cadrul
construit, de a corecta ariditatea i monotonia compozitiei urbane, punand n
valoare, totodata,
monumentele istorice i de arhitectura 89.
Spatiile plantate din preajma locuintelor cuprind gradinile locuintelor individuale
i spatiile
verzi din cuprinsul ansamblurilor de locuinte. Gradina locuintei individuale
contribuie la sporirea
intimitatii vietii private asigurand contactul direct cu natura, modelata dupa
dorinta omului n
timpul sau liber. n cazul locuintelor colective, necesitatea realizarii spatiilor
verzi impune o
revizuire a modului de proiectare a teraselor, balcoanelor i logiilor, ca elemente
de contact al
locuintei cu natura. Este necesara att dimensionarea ct i plasarea unor
sisteme constructive
pentru jardiniere i elemente auxiliare care sa permita cultivarea plantelor
ornamentale, obtinanduse
asa numitele terase-gradina.

13

Gradina sau parcul complexului de locuit cuprinde un teritoriu de 1-20 ha,


calculandu-se
dupa o norma de 3 mp/locuitor, raza de deservire fiind de 800-1500 m (10-20
minute de mers pe
jos). Functionalitatea spatiilor verzi impune impartirea lor n urmatoarele
categorii: spatii verzi
limitrofe cailor de comunicatie (plantatii de aliniament), spatii verzi pentru
consolidarea terenurilor
i de protectie, spatii verzi aferente dotarilor de turism i bazei de tratament,
scuaruri, parcuri i
gradini, spatii verzi de agrement, gradini botanice, parcuri dendrologice, gradini
i parcuri
zoologice. n ceea ce privete ponderea spatiilor verzi, aceasta se situeaza la 2050 mp zona verde la
un locuitor n orae, la 40-70 mp zona verde la un vizitator n statiunile turistice,
la 50-150 mp la un
vizitator n zonele cu paduri.
n 1961, folosind o ierarhizare a spatiilor urbane consacrata de Charta de la
Atena, John
Ormsbee Simond, initiatorul conceptului de arhitectura a peisajului propunea o
serie de valori
minimale de "spatii verzi folosibile" la nivel de locuinta (unifamiliala sau
colectiva), grupa de
locuit, complex de locuit, cartier, ora i teritoriu. La nivelul grupei, el propunea
8 mp, la care se
adauga alti 12 mp la nivelul unitatii de vecinatate i nca 20 mp la nivelul
cartierului prin crearea
unor spatii specifice fiecarei trepte amintite (gradini, parcuri, zone de sport i
recreere) insumand n
final la nivelul oraului aproimativ 40 mp/locuitor, respectiv 80 mp n teritoriul
periurban incluzand
i alte spatii verzi amenajate destinate agrementului i turismului de sfarsit de
saptamana. De
mentionat ca n aceste valori, Simond nu cuprindea i plantatiile de aliniament
din lungul arterelor
majore sau cele de protectie din zonele industriale.
n Romania, unde oraele s-au dezvoltat n ultimii 50 de ani mai mult pe
verticala i n
cadrul unor suprafete limitate, densitatile n zona construita sunt relativ mari,
revenind n general o
suprafata de 125-150 mp de teren/locuitor. n aceste conditii, se poate observa
ca asigurarea unei
suprafete plantate de minimum 40 mp/locuitor devine un deziderat greu de
atins. Nu i imposibil,
insa, daca noile planuri urbanistice generale ar fi prevazut o extindere controlata
a zonelor
construite i realizarea de zone plantate pe terenurile care n 1990 erau nca
libere la marginea
oraelor. Constructiile s-au dezvoltat rapid i haotic pe terenurile libere, uneori
chiar prin
distrugerea unor zone verzi, n interiorul oraelor inregistrandu-se pierderi din
suprafata zonelor
verzi existente, fie prin transformarea lor n maidane neingrijite (zone gri), fie
prin concesionarea

14

sau vanzarea unor suprafete pentru alte destinatii functionale. Este graitor n
acest sens "semnalul"
dat chiar de capitala tarii n 1990, cand prin dezafectarea unei pepiniere din
nordul oraului s-a facut
loc constructiei unui cartier de locuinte costisitoare. 91
Zona de circulatie i trafic urban
Numeroase activitati urbane genereaza nevoi de deplasare a persoanelor,
marfurilor,
bunurilor materiale, materiilor prime, etc. Traficului intern i se suprapune traficul
extern care consta
n circulatia vehiculelor ce intra n ora cu anumite destinatii i il parasesc dupa
un timp, precum i
traficul de tranzit ce consta n vehicule care traverseaza oraul.
Deplasarile de persoane se efectueaza att pietonal, desfasurandu-se pe cai
special
amenajate: trotuare, alei, pasaje de trecere, scari, planuri inclinate, escalatoare,
tuneluri de
traversare, etc ct i cu autovehicule pe suprafetele carosabile ale strazilor i a
altor spatii rezervate
circulatiei de vehicule: poduri, viaducte, tuneluri, pasaje, intersectii, piete, etc.
Traficul de persoane are trei componente: alternanta zilnica n dublu-sens,
locuinta-loc de
munca; deplasarile n afara orelor de lucru, n zonele cu dotari social-culturale,
comerciale; iesirile
pentru odihna, recreatie, turism. Chiar daca aceste deplasari nu se suprapun n
timp, fiecare dintre
ele genereaza asa-numitele perioade de varf sau momente de trafic, de care
trebuie sa se tina seama
n organizarea retelelor de transport i amplasarea noilor zone de locuit.
Reteaua stradala dintr-o localitate cuprinde strazile, pietele, intersectiie,
parcajele, etc i
contribuie la ordonarea elementelor urbane, realizarea legaturii intre diferite
zone de interes,
asigurarea relatiilor dintre componentele oraului, etc.
Transportul n comun este organizat tinand cont de urmatoarele elemente:
traficul de
autoturisme; specializarea unor strazi sau zone pentru diferite tipuri de
transport; decalarea
programelor de incepere a lucrului ntr-o anumita zona pentru aplatizarea
varfurilor de trafic.
Mijloacele de transport n comun sunt constituite din vehicule cu cai de rulare
proprii (metrou, cale
ferata) i vehicule care folosesc reeaua stradala (tramvaie, autobuze,
troleibuze, microbuze, taxiuri,
etc).
Avand n vedere numeroasele probleme legate de circulatia din interiorul
oraelor, un rol
deosebit de important revine planificarii urbane i corelarii traficului cu celelalte
functiuni ale
oraului. Astfel, planurile de urbanism urmaresc includerea rezolvarii
problemelor de trafic alaturi
de celelalte obiective privind dezvoltarea localitatii pentru evitarea conflictelor
posibile, asigurand

15

astfel buna functionare a intregului organism urban. Acest lucru poate fi realizat
prin prevederea
unor zone echilibrate ca marimi, densitati, functiuni, omogenitate, amplasate
uniform n suprafata
oraului, evitarea concentrarilor excesive de trafic, scurtarea distantelor de
parcurs, studierea
fenomenului de deplasare pendulara dinspre ora spre exterior i invers
(navetismul) i a cauzelor
care-l genereaza i prevederea unor zone de trafic suplimentare, concentrate n
punctele importante
de intrare-iesire din ora.
Prin intermediul planurilor de urbanism se stabilesc i posibilitatile de restaurare
a retelelor
stradale existente astfel incat sa se respecte o serie de principii fundamentale:
asigurarea cu minim
de energie a circulatiei intre toate cartierele i zonele de munca; asigurarea unei
structuri a retelei
stradale n sistem organic: artere magistrale orasenesti, cu ramificatii de artere
n cartiere, iar
acestea din urma cu ramificatii de acces la obiective; asigurarea unor conditii
ecologice; adoptarea
unor solutii eficiente att din punct de vedere tehnic ct i economic prin
folosirea la maximum
posibil a traseelor strazilor existente, marirea capacitatii de circulatie a strazilor
n mod progresiv,
pe masura cresterii traficului, prevederea spatiilor pentru largiri de artere,
intersectii n cazul
amplasarii de cladiri n zonele adiacente.
Aadar, localitatile urbane contemporane reprezinta locul de desfasurare a unor
extrem de
variate activitati care, zonificate, genereaza structura functionala a asezarii.
Peste aceasta se
suprapun relatiile care se desfasoara n viaa sociala i economica a locuitorilor,
extrem de
complexa i care nu se inscrie de cele mai multe ori ntr-o schema logica dar
care contribuie
semnificativ la modificarea spatiului urban.

4. Structuri ale organizarii teritoriale a comertului


Asa cum s-a mai aratat, urbanismul comercial asigura integrarea practica a
comertului n
structura urbana i vizeaza, n esenta, dimensiunile, structura (profilul) i
amplasarea (localizarea n
spatiu) a dotarilor comerciale. Dimensionarea retelei de distributie a marfurilor
asigura concordanta
intre dotarile comerciale i cerintele fiecarei localiti i are la baza criterii legate
de numarul

16

populaiei, dinamica volumului vanzarilor, dezvoltarea economico-sociala de


ansamblu a
localitatilor. Toate acestea au dus la conturarea catorva tipuri de structuri ale
organizarii
teritoriale a comertului78:
zone comerciale cu tendinte de grupare a magazinelor de acelai profil n
funcie de
echipamentele comerciale prezente la nivelul aezrilor urbane, de profilul
economic, social,
cultural al acestora;
zone comerciale din cartierele de locuinte. Dintre acestea, se detaeaz
minicentrele, care au
o suprafata utila de 1000-2000 mp i care grupeaza, n jurul unor
supermagazine, 6-12 magazine
specializate, destinate sa deserveasca locuitorii care au domiciliul la o distanta
de circa 10 minute de
mers pe jos, i centrele de importan locala, avand o suprafata de 5000-10000
mp i care reunesc
un supermagazin, cteva magazine specializate, mai multe magazine mici i
debite, precum i
unitati de prestari servicii.
arterele comerciale de diverse tipuri, care erau organizate initial n centrele
civice i
comerciale ale oraelor, pentru ca treptat, sa i faca aparitia i n cartierele
periferice.
Alaturi de acestea, n ultimele decenii, au aparut noi forme de distributie ca
urmare a
preocuparilor pentru satisfacerea n conditii optime a nevoilor consumatorilor.
Dintre acestea, o
amploare deosebita au capatat centrele comerciale independente79. Cu ocazia
Congresului
Asociatiei Internationale a Distributiei (AIDA) care a avut loc n 1996, la Viena,
acestea au fost
definite drept ansambluri de comercianti i de prestari servicii, concepute,
realizate i promovate
ca unitati ale caror magazine, prin natura, importan, localizarea i conditiile lor
concurentiale,
corespund nevoilor i resurselor banesti ale populaiei interesate, totul fiind
proiectat astfel incat sa
asigure rentabilitatea exploatarilor comerciale, n conditiile introducerii
tehnologiilor comerciale
evoluate. Dintre cele mai importante tipuri de astfel de centre comerciale
independente, pot fi
mentionate: - centrele comerciale care se realizeaza n cadrul unor procese de
reconstructie i de
modernizare a centrelor civice ale diverselor orae; - centrele comerciale
amplasate n marile noduri
comerciale (gari, aeroporturi, autogari), - centrele comerciale amplasate n
diferite zone de
agrement sau de mare interes turistic; - centrele comerciale cuprinzand galeriile
i pasajele
comerciale din marile orae; - centrele comerciale regionale; - centrele
comerciale intercomunale.

17

Centrele comerciale independente pot fi amplasate n diverse zone


orasenesti care
beneficiaza de existenta unor artere de legatura cu restul zonelor din ora i pot
fi transformate n
adevarate zone de atractie att pentru populatia oraului respectiv, ct i
pentru populatia din zonele
invecinate. n ultimul deceniu s-a conturat tendinta de a construi complexe ale
caror functiuni nu
sunt restranse doar la spatiile comerciale, incluzand i blocuri administrative,
unitati de prestari
servicii, etc. Este vorba de acele zone de concentrare a functiilor tertiare
denumite mall-uri,
amplasate indeosebi n inima oraului, n conditiile lipsei de spatii disponibile
pentru constructia
structurilor de mare distributie.
Indiferent de tipul lor, aceste unitati exercita o mare putere de atractie asupra
consumatorilor, gasind un climat favorabil dezvoltarii activitatii comerciale i
contribuind astfel la
integrarea activitatii comerciale din zona n cadrul activitatii economice
generale, pe piata pe care
actioneaza.
Privit ca mod de organizare a activitatii comerciale, urbanismul comercial capata
n prezent
o noua dimensiune i multiple caracteristici n structura oraelor, proiectarea
acestora din urma
nemaiputand fi conceputa decat luand n considerare perspectivele ce se
contureaza n prezent n
ceea ce privete dimensiunea i structura retelelor comerciale ct i amplasarea
echilibrata a
unitatilor.

18