Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. ......../.........

Art. 1 PRILE CONTRACTANTE:


- Asociaia "Organizaia Studenilor de la Studii Europene Iai" cu sediul n IA I, cont
bancar nr. ....................................................................................................................,
deschis la ..............., cod fiscal ..............................................., reprezentat prin d-na/ dl ..............................................................................................................., n calitate de
BENEFICIAR al voluntariatului, i
-

........................................................................................................................., domiciliat
n ................................................................................................., posesor al actului de
identitate seria......., nr. ..................., eliberat de ....................................., la data
de ............................... n calitate de VOLUNTAR, s-a ncheiat prezentul contract n
conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001.

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI:


Obiectul prezentului contract l constituie desfurarea de ctre voluntar a activitilor
prevzute n fia postului, anexat, fr a obine o contraprestaie material.

Art. 3 DREPTURILE I OBLIGAIILE VOLUNTARULUI:


3.1 Drepturi:
- de a fi tratat ca i coleg cu drepturi egale de ctre ntreg stafful beneficiarului
voluntariatului;
- de a participa activ la elaborarea i derularea programelor n considerarea crora se
ncheie prezentul contract;
- de a desfura activiti n concordan cu pregtirea sa profesional;
- de a i se asigura un loc unde s-i desfoare activitatea i accesul la echipamentul i
consumabilele necerare derulrii activitii;
- de a i se asigura de ctre beneficiarul voluntariatului, practica muncii, n funcie de natura
i de caracteristicile activitii pe care o desfoar;
- de a i se elibera de ctre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care asigur
calitatea de voluntar;

- de a i se rambursa cheltuielile efectuate n timpul i n legtur cu activitile desf urate


de voluntar i care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de ctre beneficiarul
voluntariatului;
- de a beneficia de titluri onorifice, decoraii, premii, n condiiile legii.

3.2 Obligaii:
- s ndeplineasc la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
- s anune din timp orice schimbare survenit n derularea programului (inclusiv ntrzieri,
absene, etc.);
- s prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate n timpul i n legtur
cu activitile desfurate de voluntar i care fac obiectul prezentului contract, pn la
sfritul lunii n care au fost efectuate cheltuielile (n caz contrar, sumele nu se mai
deconteaz);
- s prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
- s pstreze confidenialitatea informaiilor la care are acces n cadrul activit ilor de
voluntariat, inclusiv dup ncetarea activitii;
- s participe la cursurile de instruire organizate, ini iate sau propuse de ctre beneficiarul
voluntariatului;
- s cunoasc misiunea i activitile beneficiarului voluntariatului;
- s ocroteasc bunurile pe care le folosete n cadrul activitii de voluntariat;
- s aib un comportament adecvat;
- s cunoasc i s respecte procedurile, politicile i regulamentele interne ale
beneficiarului voluntariatului.

Art. 4 DREPTURILE I OBLIGAIILE BENEFICIARULUI


VOLUNTARIATULUI:
4.1 Drepturi:
- de a exclude voluntarul din programele i proiectele n care desfoar activit i de
voluntariat, dac acesta nu respect prevederile prezentului contract;
- de a deine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaiilor, documenta iei
i a altor materiale scrise, create, colectate sau/ i produse de voluntar n perioada
desfurrii activitilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
- de a verifica i superviza activitatea voluntarului;
- de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
- de a cere informaii i recomandri despre voluntar, altor persoane.
2

4.2 Obligaii:
- s-l trateze pe voluntar ca i coleg cu drepturi egale;
- s asigure voluntarului un loc unde s-i desfoare activitatea i accesul la echipamentul
i consumabilele necesare derulrii activitii;
- s asigure condiii legale de protecie a muncii n funcie de natura i caracteristicile
activitilor desfurate de voluntar;
- s asigure voluntarul, n condiiile prezentate de lege, mpotriva riscurilor de accident i
de boal ce decurg din natura activitilor desfurate; n lipsa asigurrii, costul
prestaiilor medicale se suport integral de ctre beneficiarul voluntariatului;
- s ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta n timpul i n legatur cu
activitile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
- s elibereze voluntarului certificatul nominal care atest calitatea de voluntar.

Art. 5 DURATA CONTRACTULUI:


Prezentul contract se ncheie pentru o perioad de ......................, cu posibilitatea nnoirii
sale.
Programul i durata timpului de lucru sunt stabilite prin fia postului, anexat.

Art. 6 RSPUNDEREA CONTRACTUAL:


Neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor asumate prin prezentul
contract atrage rspunderea prii n culp, fiind supus regulilor prezentate de Codul Civil.

Art. 7 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:


Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi fcut prin acordul prilor
prin act adiional.
Dac pe parcursul executrii prezentului contract intervine, independent de voina
prilor, o situaie de natur s ngreuneze executarea obligaiilor ce revin voluntarului,
contractul va fi renegociat.
Renegocierea contractului de volunatriat se face la cererea scris a uneia dintre pr i,
formulat n termeni de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situaie.

Art. 8 NCETAREA CONTRACTULUI:


Prezentului contract nceteaz n urmtoarele situaii:
- la expirarea termenului pentru care este ncheiat;
- prin acordul prilor;
- denunarea unilateral din iniiativa uneia din pri, cu un preaviz de 15 zile, fr
obligaia prezentrii motivelor;
- dac situaia descris n art. 7, alin. 2 face imposibil executarea n continuare a
contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art. 9 LITIGII:
Litigiile izvorate din ncheiere, modificarea, executarea sau ncetarea prezentului
contract sunt de competena instanelor judectoreti, dac prile contractante nu le rezolv
pe cale amiabil.

Prezentul contract s-a ncheiat n dou exemplare, fiecare avnd aceeai valoare juridic

BENEFICIAR AL VOLUNTARIATULUI

VOLUNTAR

O.S.S.E.I