Sunteți pe pagina 1din 5
unitati comercialemiunt RESTAURANTUL «FEROVIARUL» BUCURESTI MAGAZINE PE CALEA GRIVITEI- BUCURESTI ploxului de locuinte de pe calea Grivfel #1 previzut Iimpartita in dows zone. mar : %. Amplsate pe cae Grvite, Tnagazineleconeituie un volum LAL 2,L3.Acest volum cuprin aparate electrice) magazin rmogazinalimentar cu autorervi Fieeare din aceste magazine are o suprafits desisurata de care sala de viezare ocupa cee, 680 m bloculul respectiv cu se inserie. 4) grupul Ge magazine in dreptul intaft Utinelor © Grivifa re blocurispunct Tagizine | magazine pentru reso. o Srv capil « Aschuia> un Restul sptiulul, dipus la p anexe si spafi_ de depontare peo lungime de 145 m Spatile comerciale sine despirjteInre cle de acesele ie de locuit dn spatel To execute de eitre INCERC pentru primi oad in tara nota, cu planjev de beton armat precomprimat Supraeje de 16m cu elements. de sstinere verticals numa pe contr. (Asal Is fecire magstio existd pentru sala de vinzare che dou supratfe libre de % 16 m, relate tn modul mal Suara, ir in zona central deo arg fran blocul de lacut pind Ta fof extercars pe ovcond de'530'% 1530 m, prin siteme de acoperie biguite rin sistemul ‘conttructv ales #2 realzat on pon decor tn crete, floinduse 0 parte din cle Pentre lumiarea mageinvih, Aceste zone cu luring fuorecene font mascate In nivelgrnallor cu un raster metalic special a vitrinelor. : Spite mari d©_vinzare au dat posblitates crethi unwimobilie spec agezares liber ioaelor respective permitind siteme no! de vinzare, 0 vzibiitate martunlor de jur imprejur.o circulate uso Raicanele de radio-tle dios) vide © serie de aparataje speciale semenea, YUN Uti ‘Anexele magazin sint la. parter, lar general se aft a subsolul dotat Gu un monsar} de man Mprin natura spatiului cret si prin modul de etalare pest valuminoase, cum sint aceste aparate, sa pulut ine'o bund folosie a spayiului, cu toate c3 fafa de cerinele temel acesta pires a fi mult prea mare Magazinul ‘universal pentru cop « Agchiut3 », din reptel blocul U2, cuprinde: tn cadrul sili de. vinzare ft y OR

S-ar putea să vă placă și