Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULARUL A

CANDIDATUL
contractante
SC DESA ENGINEERING
CONSTRUCTION SRL
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii


nr. .......... /..........

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre S.C. KAPPA Architects & Engineers S.R.L.
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a cererii de oferta nr. N 359 din 20 08 2014. /(ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Imobil de locuinte S+P+12Et. /
(denumirea contractului de achizitie publica),
Noi, SC DESA ENGINEERING CONSTRUCTION SRL /(denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Documentul
N/A
/(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de
1 copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii 28.08.2014
Ofertant,

Cu stima,

SC DESA ENGINEERING CONSTRUCTION SRL


(semnatura autorizata)