Sunteți pe pagina 1din 9

hgffdfgh

120

Axis Title

100

80

60

40

20

Program de optimizare stocuri


Data

Date initiale

Stoc

buc

Cost
stocare /
buc

ni

Csi

3-Jan-15
18
5-Jan-15
6
6-Jan-15
64
7-Jan-15
82
8-Jan-15
100
9-Jan-15
87
10-Jan-15
73
12-Jan-15
61
13-Jan-15
46
14-Jan-15
34
15-Jan-15
68
16-Jan-15
58
17-Jan-15
40
19-Jan-15
23
20-Jan-15
69
21-Jan-15
57
22-Jan-15
48
23-Jan-15
40
24-Jan-15
29
26-Jan-15
17
27-Jan-15
89
28-Jan-15
83
29-Jan-15
67
30-Jan-15
55
31-Jan-15
42
TOTAL
1356
Medii
Deviatii standard

325
325
325
325
325
325
325
325
325
342
342
342
342
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354

Intrari

Cheltuieli
de stocare

buc.

mi
5,850
1,950
20,800
26,650
32,500
28,275
23,725
19,825
14,950
11,628
23,256
19,836
13,680
8,142
24,426
20,178
16,992
14,160
10,266
6,018
31,506
29,382
23,718
19,470
14,868
462,051

341
5
N=
M=
X=

Vinzari

Cost unitar
de
aprovizion Cheltuieli de
are
aprovizionare

Cai
0
70
0
30
0
0
0
0
0
45
0
0
0
60
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
50
330
57
13
43
70
3

812,000

11,600

348,000

12,760

574,200

12,760

765,600

13,920
12,848
773

Incasari

Vi

11,600

13,920

buc.

1,044,000

696,000
4,239,800

Nr. zile
intre
lansarea
comenzii Nr. zile intre
si sosirea
2
ei
aprovizionari

12
12
14
12
13
14
12
15
12
11
10
18
17
14
12
9
8
11
12
3
6
16
12
13
7
295
12

157,810
157,810
184,111
157,810
170,960
184,111
157,810
197,262
157,810
144,659
131,508
236,714
223,564
184,111
157,810
118,357
105,206
144,659
157,810
54,288
108,576
289,536
217,152
235,248
126,672
4,161,362
14,106

comanda
1
comanda
1

2
2

comanda
2
comanda

comanda

comanda
2

Dinamica Stocurilor

A
A. Date sintetice

Vnzarea
medie
zilnica

Nivelul stocului
nainte de
aprovizionare

Costul unitar de
stocare

Cantitate
aprovizionata

Cost unitar de
aprovizionare

Perioada de
aprovizionare

Vanzarea medie
n perioada de
aprovizionare

2
Cantitatea
vinduta
Qj

Interval
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

j
3-Jan-15
6-Jan-15
8-Jan-15
15-Jan-15
20-Jan-15
27-Jan-15
Total
Medii
Deviatii standard

5-Jan-15
7-Jan-15
14-Jan-15
19-Jan-15
26-Jan-15
31-Jan-15

24
26
77
59
55
54
295

12
26
13
15
9
14

6
82
34
23
17
42

12
4

70
30
45
60
75
50
330
55
13

11,600
11,600
12,760
12,760
13,920
13,920

1
1
2
3
3
2

12
12
24
35
35
24

B. Indicatori cantitativi

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

325
325
325
342
354
354

Cantitatea
aprovizionata
330

Solutii optime
Abateri
Variatia
minim
maxim
X-nivel de variatie in interval

vnzari
295

Media vnzarilor
medii zilnice
12
4

20%

C. Indicatori valorici
MEDII
Costul mediu de stocare

VARIATIE

Media vnzarilor
Media vnzarilor
Perioada de
n perioada de
Ciclul de
n restul ciclului
aprovizionare
aprovizionare
aprovizionare de aprovizionare
2
24
5
31
3
24

Cantitatea medie
aprovizionata
55
13

25

A
B
Costul mediu de aprovizionare

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Vanzarea
Durata de timp medie n restul
intre 2
perioadei de
aprovizionari
aprovizionare
1
2
7
5
7
5
5
3

12
24
83
59
83
59

K
25

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

3-Jan-10
5-Jan-10
6-Jan-10
7-Jan-10
8-Jan-10
9-Jan-10
10-Jan-10
12-Jan-10
13-Jan-10
14-Jan-10
15-Jan-10
16-Jan-10
17-Jan-10
19-Jan-10
20-Jan-10
21-Jan-10
22-Jan-10
23-Jan-10
24-Jan-10
26-Jan-10
27-Jan-10
28-Jan-10
29-Jan-10
30-Jan-10
31-Jan-10

C
D
DATE INITIALE
Stoc
Intrari
Cost de
buc
stocare
buc.
18
5,850
0
6
1,950
70
64
20,800
0
82
26,650
30
100
32,500
0
87
28,275
0
73
23,725
0
61
19,825
0
46
14,950
0
34
11,628
45
68
23,256
0
58
19,836
0
40
13,680
0
23
8,142
60
69
24,426
0
57
20,178
0
48
16,992
0
40
14,160
0
29
10,266
0
17
6,018
75
89
31,506
0
83
29,382
0
67
23,718
0
55
19,470
0
42
14,868
50

L
OPTIMIZARE

Vinzari
Cheltuieli de
aprovizionare
812,000
348,000

574,200

765,600

1,044,000

696,000

Cheltuieli
totale
5,850
813,950
20,800
374,650

buc.
12
12
14
12
13
14
12
15
12
11
10
18
17
14
12
9
8
11
12
3
6
16
12
13
7

V1
Aprovi
zionare
55

comanda
55

comanda
55

comanda
55

comanda
55

comanda

V2
Aprovi
zionare

Stoc
18
6
47
35
22

Stoc V2
Cheltuieli totale
18
5,850
55
6
639,950
47
15,275
comanda
35
11,375
22
7,150
55
638,000
comanda
55
701,800
comanda
55
comanda
55
comanda
55
comanda
-

Nu se realizeaza conditia de nenegativitate a


stocurilor

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Economii

Aprovi
zionare

Stoc V3
Cheltuieli totale
18
52
6
44
comanda
32
19
52
comanda
52
comanda

Economii
5,850
605,150
14,300
10,400
6,175
603,200
663,520
-

52
comanda

52
comada

52
comanda

Economii lunare
- 539.556 lei

P
V3

Economii lunare
- 231.556 lei

V2

OPTIMIZARE
1
2