Sunteți pe pagina 1din 2

A.

UNGHIURI
1) Masura unui unghi reprezinta 2 / 3 din masura suplementului sau. Aflati masura unghiului.
Rezolvare:
2
x = (180x) 3x = 2(180x) 3x = 360 2x 5x = 360 x = 72
3
2) Suplementul complementului unui unghi este 120. Care este masura unghiului?
Rezolvare:
Notam masura unghiului cu x. Complementrul unghiului este (90x) suplementul complementului
este 180 (90 x) = 180 90 + x = 90 + x 90+x = 120 x = 30
3) Trei unghiuri formate in jurul unui punct sunt invers proportionale cu numerele 0,25 ; 0,2 ; 0,1(6).
Aflati masurile celor 3 unghiuri.
Rezolvare:
1
1
1
Transform numerele zecimale in fractii 0,25 = ; 0,2 = ; 0,1(6) =
4
5
6
Notez unghiurile cu a, b, c
Deoarece unghiurile sunt invers proportionale cu fractiile de mai sus a=4k ;b= 5k ;c = 6k
Suma unghiurilor din jurul unui punct este 360 4k+5k+6k =360 15k=360 k = 24
a = 96 ; b = 120 ; c = 144 .

a
c
ti

t
a

m
e

4) Aflati unghiul dintre bisectoarele a 2 unghiuri adiacente daca acestea : a) au 80 respectiv 60 ;


b)sunt suplementare ; c) sunt complementare
Rezolvare:
suma unghiurilor
Unghiul dintre bisectoarele a 2 unghiuri adiacente =
80 +60
2
a) unghiul dintre bisectoare = = 70
2
180
90
b) unghiul dintre bisectoare = = 90 ; c) unghiul dintre bisectoare = = 45
22

m
/
o

r
.
u

f
o

r
p

e
/
:/

5)Sestieca AOB BOC COD DOAsuntunghiuriinjurulunuipunctastfelincit:


1111
m(AOB)=m(BOC)=m(COD)=m(DOA)
4569

tt p

a)Aflatimasurileunghiurilor.b)AflatiunghiuldintrebisectoareleunghiurilorAODsiBOC
Rezolvare:

m(AOB)m(BOC)m(COD)m(DOA)
====k
456
9

O
F

m(AOB)=4km(BOC)=5km(COD)=6km(DOA)=9k
D

4k + 5k + 6k + 9k = 360 24k=360 k = 15

a) m(AOB) =415= 60 ; m(BOC) =515 75 ; m(COD) =615= 90 ; m(DOA) =915= 135


m(BOC)
m(DOA)
b)m(EOF)= + m(AOB)+=165
2
2
6. Aflati masurile unghiurilor unui triunghi stiind ca sunt direct proportionale cu numerele 3, 6, 9.
Rezolvare:
Notez unghiurile cu a, b, c. Daca sunt direct proportionale cu 3, 6, 9 a=3k, b=6k, c=9k
Suma unghiurilor unui triunghi este 180 a + b + c = 180 3k + 6k + 9k = 180
18k = 180 k = 10 a = 310 = 30 ; b = 610 = 60 ; c = 910 = 90.
7. AB este diametrul cercului din figura de mai jos, iar m@sura unghiului BAC = 40
Asociati fiecare litera din coloana A cu cifra din coloana B corespunzatoare:
A
B
C
a. m(AC)
1. 90
b. m(BC)
2. 80
A
40
B
c. m(ABC)
3. 100
4. 50

a
c
ti

m
e

Rezolvare:
Triunghiul ABC este inscris in semicerc DABC este dreptunghic cu m(ACB) = 90
Daca m(ACB) = 90 si m(BAC) = 40 m(ABC) = 180 (90+40) = 180 130 = 50
m(AC)
m(ABC) = (este unghi cu varful pe cerc) m(AC)= 2 m(ABC) = 2 50 = 100
2
m(BC)
m(BAC) = (este unghi cu varful pe cerc) m(BC)= 2 m(BAC) = 2 40 = 80
2
Rezultatul se exprima astfel: (a, 3) ; (b, 2) ; (c, 4)

t
a

m
/
o

r
.
u

f
o

r
p

8. In figura de mai jos O este centrul cercului iar masurile arcurilor EF si BC sunt 20 respectiv 60
Asociati fiecare litera din coloana A cu cifra din coloana B corespunzatoare:
A
A
B
a. m(OAC)
1. 120
b. m(AOC)
2. 40
E
c. m(ACO)
3. 30
20
4. 20
F
O
Rezolvare:
m(BC) m(EF)
60 20
m( BAC) = = = 20 m(OAC)=20
C
2
2
B
m(BOC) = m(BC) = 60 (unghi cu varful in centrul cercului)
60
m(AOC) = 180 m(BOC) = 180 60 = 120
In DAOC m(ACO) = 180 (m(AOC) + m(OAC)) = 180 (120 + 20) = 180 140 = 40

e
/
:/

tt p

Rezultatul se exprima astfel: (a, 4) ; (b, 1) ; (c, 2)