Sunteți pe pagina 1din 137

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL NISTREAN DE ECONOMIE I DREPT

APROBAT
la edina Catedrei Drept Public
_____________________2014
ef catedr, C.Cumir, dr., conf. univ.

SUPORT DE CURS
PROTECIA INTERNAIONAL A DREPTURILOR
OMULUI
(Ciclul I)

Titular
Ludmila Cumir
Dr., conf.univ.

BLI 2014

Cuprins
Introduce re n studiul dreptului internaional al drepturilor omului .................................... 1
1. Lmuriri conceptuale .............................................................................................................. 3
2. Dreptul internaional modern al drepturilor omului. Sisteme
internaionale de protecie a drepturilor omului ................................................................................... 5
3. Izvoarele, subiectele i principiile dreptului internaional
al drepturilor omului ............................................................................................................................. 7
3.1.
Izvoare ................................................................................................................................... 7
3.2.
Subiecte ................................................................................................................................. 8
3.3.
Principii ................................................................................................................................. 9
4. Drepturile omului - noiune i clasificare.............................................................................. 11
Anexe:
1. Drepturile omului la interfaa drept internaional public ~ drept naional ........................... 12
2. Situaia semnrii i ratificrii celor mai importante tratate
de drepturile omului adoptate n sistemul ONU.......................................................................... 13
Sistemul Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului ................................................. 15
1. Carta ONU i actele constitutive ale unor instituii specializate ale ONU cu privire la drepturile omului
...................................................................................................................................................... 15
1.1.
Carta ONU i drepturile omului ......................................................................................... 15
1.2.
Actele constitutive ale unor instituii specializate
ale Naiunilor Unite i drepturile omului ........................................................................................... 17
1.2.1. Constituia Organizaiei Internaionale a Muncii .................................................................... 17
1.2.2.
Convenia Organizaiei Naiunilor Unite pentru
Educaie, tiin i Cultur ................................................................................................................. 18
1.2.3.
Constituia Organizaiei Mondiale a Sntii .............................................................. 19
1.2.4.
Carta Organizaiei Naiunilor Unite pentru Alimentaie
i Agricultur ...................................................................................................................................... 20
2. Declaraia Universal a Drepturilor Omului i dezvoltarea
sistemului Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului ............................................................21
Anexa:
Documente adoptate in cadrul ONU pentru protecia drepturilor
omului (pe domenii de protecie).....................................................................................................23
Carta internaional a drepturilor omului..................................................................................26
1. Consideraii introductive..........................................................................................................26
2. Declaraia Universal a Drepturilor Omului ...........................................................................27
3. Pactele internaionale cu privire la drepturile omului ............................................................3 1
3.1.
Pactul internaional cu privire la drepturile economice,
sociale i culturale ................................................................................................................................ 33
3.2.
Pactul internaional cu privire la drepturi civile i politice ...................................................34
3.2.1.
Protocolul facultativ relativ la Pactul internaional
cu privire la drepturile civile i politice............................................................................................... 37
3.2.2.
Al doilea Protocol facultativ relativ la Pactul
internaional privind drepturile civile i politice ................................................................................. 37
Mecanismele Naiunilor Unite de aplicare a dre ptului interna ional
al drepturilor omului.....................................................................................................................39
1. Organele principale i subsidiare ale ONU cu atribuii n promovarea i protecia drepturilor omului
.........................................................................................................................................................39
1.1.
Organele principale ale ONU i protecia drepturilor omului .........................................39
1.2.
Organele subsidiare cu atribuii specializate n domeniul
drepturilor omului ................................................................................................................................42
2. Mecanisme speciale ale Naiunilor Unite pentru supravegherea respectrii drepturilor omului ....45

Mecanismele convenionale .............................................................................................45


Mecanism e extraconveni onale ......................................................................................51
Sistemul european de protecie a drepturilor omului ................................................................... 54
1.
Consiliul Europei - iniiator i principal cadru de promovare
i aprare a drepturilor omului n spaiul european .......................................................................54
1.1.
Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i
a libertilor fundamentale i protocoalele ei adiionale ......................................................................55
1.2.
Carta social european revizuit .....................................................................................59
1.3.
Alte tratate de drepturile omului adoptate de Consiliul Europei ......................................62
1.4.
Comisarul Drepturilor Omului al Consiliului Europei .....................................................64
2.
Uniunea European i Organizaia pentru Securitate i Cooperare n
Europa n sistemul european de protecie a drepturilor omului .....................................................66
Anex:
Tratate de drepturile omului adoptate de Consiliul Europei .............................................................. 68
Drepturile omului i libertile sale fundame ntale aprate
de sistemul Consiliului Europei......................................................................................................... 70
1. Drepturile i libertile fundamentale ale omului garantate
de Convenia european i protocoalele sale adiionale ..................................................................70
1.1. Drepturi i liberti fundamentale cu privire la viaa, libertatea i sigurana persoanei ...........70
1.2.
Accesul liber la justiie i garanii procedurale ...................................................................... 75
1.3.
Respectarea vieii personale .................................................................................................. 76
1.4.
Drepturile privind libertatea spiritual.................................................................................... 77
1.5.
Dreptul la respectarea proprietii .......................................................................................... 78
1.6.
Libertile social-politice ....................................................................................................... 78
2. Coninutul drepturilor recunoscute de Carta social european revizuit ....................................... 79
2.1.
Dreptul la munc .................................................................................................................... 79
2.2.
Drepturile cu privire la protecie n munc i profesie .......................................................... 80
2.3.
Drepturile lucrtorilor migrani .............................................................................................. 83
2.4.
Dreptul la protecia sntii, securitate social i asisten .................................................. 84
2.5.
Dreptul familiilor, copiilor, tinerilor, persoanelor vrstnice i al
persoanelor cu handicap la protecie ................................................................................................... 86
2.6.
Dreptul la locuin .................................................................................................................. 87
Curtea European a Drepturilor Omului ....................................................................................... 88
1. Consideraii introductive .............................................................................................................. 88
2. Organizarea i funcionarea Curii Europene a Drepturilor Omului ............................................ 89
3. Procedurile n faa Curii Europene a Drepturilor Omului ......................................................... 93
3.1.
Competena Curii Europene a Drepturilor Omului ............................................................... 93
3.2.
Sesizarea instanei .................................................................................................................. 94
3.3.
Admisibilitatea cererilor ........................................................................................................ 95
3.4.
Rezolvarea amiabil a cauzelor ............................................................................................. 96
3.5.
Examinarea cauzei n condiii de contradictorialitate ........................................................... 96
3.6.
Hotrrile Curii ..................................................................................................................... 97
3.7.
Asistena juridic ................................................................................................................... 98
4. Competena Curii Europene a Drepturilor Omului
de a da avize consultative ..................................................................................................................... 99
Uniunea European i drepturile omului. Cetenia european ................................................ 101
1. Consideraii introductive ........................................................................................................... 101
2.
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene................................................................. 102
2.1.
Constituia european i drepturile fundamentale .................................................................. 103
2.2.
Coninutul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene .......................................... 104
2.2.1.
Demnitate ....................................................................................................................... 104
2.1.
2.2.

Liberti ......................................................................................................................... 105


Egalitate.......................................................................................................................... 107
Solidaritate ..................................................................................................................... 108
Cetenie........................................................................................................................ 1 10
Justiie............................................................................................................................. 111
Sistemul inte ramerican de protecie a drepturilor omului
1. Consideraii introductive ...........................................................................................................
2.
Subsistemul interamerican de protecie a drepturilor omului
bazat pe Carta OSA ............................................................................................................................. 114
3.
Subsistemul interamerican de protecie a drepturilor omului bazat
pe Convenia american a drepturilor omului ..................................................................................... 117
3.1.
Drepturile omului consacrate de Convenia american ........................................................ 117
3.2.
Mecanismul de control al Conveniei .................................................................................. 1 19
3.2.1.
Comisia Interamerican a Drepturilor Omului .............................................................. 119
3.2.2.
Curtea Interamerican a Drepturilor Omului ................................................................ 121
Sistemul african al drepturilor omului i ale popoarelor ............................................................ 123
I. Uniunea African - cadrul instituional de promovare i aprare a drepturilor omului i ale popoarelor
........................................................................................................................................................... 123
2.
Carta african a drepturilor omului i ale popoarelor .................................................................125
2.1.
Drepturile omului (drepturi individuale) ...............................................................................125
2.2.
Drepturile colective ................................................................................................................127
2.3.
ndatoririle individuale ..........................................................................................................128
3.
Mecanismul de control al sistemului african al drepturilor omului
i ale popoarelor ...................................................................................................................................129
3.1.
Comisia african a drepturilor omului i ale popoarelor........................................................130
3.2.
Curtea african a drepturilor omului i ale popoarelor .........................................................132
Drepturile omului n spaiul islamic ............................................................................................... 135
1. Consideraii preliminare. Dreptul musulman n marile
sisteme juridice ale lumii ......................................................................................................................135
2.
Sistemul Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului
i spaiul islamic ..................................................................................................................................139
3. ncercri de elaborare a unor instrumente regionale
de protecie a drepturilor omului n lumea arab.................................................................................141
3.1. Carta arab a drepturilor omului ...................................................................................................142
Anexe:
Proporia populaiei lumii care ader la marile religii
i teritoriul corespunztor ................................................................................................................... 145
Statele cu populaie majoritar musulman i poziia lor fa
de Carta Internaional a Drepturilor Omului ................................................................................... 146
Sisteme de drept aplicabile n statele cu populaie majoritar musulmana ................................... 148
ndatoririle fundame ntale ale omului ............................................................................................ 150
1. Consideraii preliminare ...................................................................................................................150
2.
Proiecte de declaraii ale ndatoririlor omului ......................................................................... I 52
2.1.
Declaraia universal a ndatoririlor omului .......................................................................... 153
2.2.
Declaraia ndatoririlor omului .............................................................................................. 154
2.3.
Declaraia responsabilitilor i ndatoririlor omului ............................................................ 155
3.
Declaraia cu privire la dreptul i responsabilitatea indivizilor. grupurilor i organelor societii de a
promova i apra drepturile
omului i libertile fundamentale universal recunoscute .................................................................. 157
Culegere de docume nte (extrase) ..................................................................................................... 162
1.
Declaraia Universal a Drepturilor Omului ............................................................................. 162
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice .................................................... 166


Pactul internaional cu privire la drepturile economice,
sociale i culturale ............................................................................................................................... 177
4.
Protocolul facultativ la Pactul internaional cu privire la
drepturile civile i politice .................................................................................................................. 184
5.
Al doilea Protocol facultativ la Pactul internaional cu privire
la drepturile civile i politice ............................................................................................................... 185
6.
Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i
a libertilor fundamentale................................................................................................................... 186
7.
Protocoalele adiionale la Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale................................................................................. 196
Primul protocol adiional ............................................................................................................ 196
Protocolul nr. 4 ............................................................................................................................ 197
Protocolul nr. 6 ............................................................................................................................ 197
Protocolul nr. 7............................................................................................................................. 198
Protocolul nr. 12............................................................................................. 199 - Protocolul nr. 13
200
8. Carta social european revizuit................................................................................................ 200
9. Convenia european (Proiectul de Tratat al Constituiei Europei) ............................................ 214
10. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene .................................................................. 216
2.
3.

Introduce re n studiul dreptului internaional al drepturilor omului


Preocuprile n dreptul internaional pentru protecia fiinei umane sunt relativ vechi, dar despre un
sistem juridic coerent consacrat acestui obiectiv se poate vorbi abia din a doua jumtate a secolului al
XX- lea.
Protecia fiinei umane, exprimat n cel mai larg sens prin sintagma drepturile omului", a
constituit obiect al unor idei i concepii nc din antichitate i le ntlnim n opera unor mari filozofi i
juriti ai vremii, precum Platon, Aristotel, Protagoras, Confucius sau Ulpian1. Trecerea timpului a
amplificat aceste idei, fie prin intermediul concepiilor religioase despre om, fie prin cel al concepiilor
filozofice tot mai sistema tizate. Nume precum Immanuel Kant, JJ. Rousseau, Montesquieu, Grotius,
Hobbes sau John Locke2 sunt poate cele mai reprezentative n filozofia universal pentru destinul
omului ca fiin raional i valoare suprem care trebuie ocrotit i dezvoltat.
Garantarea drepturilor omului a aprut ca instituie juridic i s-a dezvoltat att n planul realitilor
interne ale statelor, ct i n cadrul relaiilor interetatice. Mult vreme, statele i-au conservat
prerogativa exclusiv de a reglementa relaiile dintre ele i propria populaie, considerndu- se singurele
exponente ale societii organizate politic i, prin urmare, singurele capabile i legitime de a stabili
reguli pentru protecia cetenilor lor. Primele documente juridice cu caracter constituional care au
garantat drepturi ale omului au aprut n Anglia: Magna Charta din anul 1215, urmat ceva mai trziu
de Petiia drepturilor din 1628, Habeas Corpus din 1679 i Bilul drepturilor dm 16893.
In SUA, Declaraia de independen din 1776 consacra idei i concepii deosebit de valoroase
pentru garantarea liberti i egalitii oamenilor i pentru protecia lor mpotriva abuzurilor guvernrii,
inclusiv dreptul lor de a schimba aceast guvernare cnd ea devine contrar acestor scopuri
fundamentale.
i n Frana, n anul 1789, adoptarea Declaraiei drepturilor omului i ale ceteanului a constituit
un moment de referin n istoria umanitii, prin valorile promovate cu privire la aprarea drepturilor
naturale i imprescriptibile ale omului4 .
Evoluia ulterioar a acestor preocupri a dus n prezent la crearea n foarte multe state a unor
mecanisme constituionale, unele dintre ele foarte performante, de garan tare a drepturilor i libertilor
fundamentale ale fiinei umane.
i n cadrul relaiilor interetatice au existat preocupri similare din timpuri foarte vechi, legate mai
ales de efectele rzboiului, dar reguli juridice internaionale apar destul de trziu, pentru c cea mai mare
perioad statele au considerat dreptul inter naional public ca un drept exclusiv al lor, omul fiind privit
doar ca membru al cetii" i supus al acesteia. Este motivul pentru care abia n secolul al XlX- lea apar
primele norme juridice consacrate prin tratate internaionale, care aveau ca obiect de reglementare
drepturi ale omului. Abolirea sclaviei i a comerului cu sclavi prin Declaraia adoptat la Congresul de
la Viena din 1815, care califica aceste fapte ca ,.delictum iuris gentium", protecia minoritilor cretine
din Imperiul Otoman, prin Tratatul de la Paris din 1856, ori Convenia de la Geneva din 1864 pentru
amelio rarea soartei militarilor rnii sunt primele documente juridice internaionale care au reglementat
n domeniul drepturilor omului, rsturnnd concepia conform creia statul ar fi suveran absolut n
acest domeniu.

Evoluiile ulterioare sunt explozive. Codificarea legilor i a obiceiurilor rzboiului la Conferinele


de la Hagadin 1899 i 1907, consacrarea principiului naionalitilor, a sistemului mandatelor i a unor
standarde internaionale referitoare la munc, prin Pactul Societii Naiunilor, precum i regulile de
protecie a minoritilor stabilite prin mai multe tratate ncheiate dup primul rzboi mondial i
garantate de Liga Naiunilor au constituit momente de referin pentru prima jumtate a secolului al
XX- lea, dar i de reflecie pentru perioada ce urma s vin.
Dup cel de-al doilea rzboi mondial populaia, ca element constitutiv al statului, nu a mai
reprezentat o preocupare a dreptului internaional public, singura consacrare juridic interesnd
naiunea sau poporul prin aplicarea principiului autodeterminrii. In aceast perioad, preocuprile
dreptului internaional public s-au orientat cu pre cdere asupra individului uman ca valoare suprem
care trebuie ocrotit. Adoptarea Cartei ONU i, mai ales, a Declaraiei Universale a Drepturilor
Omului va declana un proces amplu i deosebit de complex care va face din drepturile omului o
instituie de drept internaional cu vocaie universal. Aceasta nu nseamn c drepturile omului
reprezint astzi o valoare universal acceptat, chiar dac din organizaia universal care le promoveaz
efectiv - ONU - face parte cvasitotalitatea statelor lumii5 . Exist nc spaii n care drepturile omului
sunt privite cu reticen, considerndu-se c ele ar trebui abordate n contextul particularitilor
naionale i regionale i al fundaturilor istorice, religioase i culturale variate"'6 . Potrivit unor opinii,
relativismul cultural presupune valori care, departe de a fi universale, variaz considerabil din diversele
perspective culturale. Prin urmare, i drepturile omului, departe de a fi universale, variaz de la o cultur
la alta. Ceea ce pentru spaiul european, american i o mare parte a celui african reprezint o real
valoare unanim acceptat i promovat, pentru rile asiatice, n marea lor majoritate, reprezint doar
un import neagreat i cu puine anse de afirmare . Evident, o asemenea percep ie devine o ameninare
periculoas pentru eficacitatea dreptului internaional, n general, i pentru sistemul dreptului
internaional al drepturilor omului, n special. Dac numai tradiia cultural determin sau nu
respectarea normelor internaionale de ctre un anumit stat, rezult
c abuzul i violarea drepturilor omului pot deveni legitime. Este motivul pentru care normele
n
proprii i principiile specificitii culturale trebuie s fie plasate sub dreptul internaional public" .

1. Lmuriri conceptuale
Drepturile omului sunt drepturi inerente i inalienabile ale fiecrei persoane, care definesc condiia
uman ntr-o societate civilizat.
Se poart discuii pornind de la tradiia englez, care folosete expresia huinan rights", i cea
francez, care le denumete ,.droits de l'Homme". Drepturi umane sau drepturi ale omului? In primul
caz se pune accenlul pe drepturi, calificate ca fiind umane, ceea ce ne poate duce la concluzia c ar fi o
categorie a dreptului. n a! doilea caz, accentul este pus pe om, ca titular al drepturilor ocrotite, ca
esen a tot ceea ce nseamn demnitatea fiinei umane, indiferent c este vorba despre femeie sau
brbat.
Dincolo de tendina tot mai accentuat astzi de a se utiliza sintagma drept uman", ca ansamblu al
tuturor regulilor juridice care au ca obiect protecia fiinei umane n orice circumstan, considerm c
expresia drepturi ale omului", ca drepturi subiective, reflect mai bine statutul juridic al individului
uman pentru acest nceput de mileniu.

Drepturile omului reprezint, mai nti, un concept filozofic, o condensare a tot ce a produs ca
esen filozofia umanist din antichitate i pn n prezent. Omul, ca fiin raional, nscut liber, ca
msur a tuturor lucrurilor, considerat ca scop i niciodat ca mijloc, reprezint valoarea suprem pe
care ar trebui s se concentreze tot ce nseamn scopuri ale societii organizate politic n stat.
Transpus n planul preocuprilot juridice, conceptul de drepturi ale omului desemneaz, mai nti,
drep turi subiective ale omului, de o anumit factur, care definesc poziia acestuia n raport cu puterea
public, dar el devine o veritabil instituie juridic, un ansamblu de norme juridice interne i
internaionale care au ca obiect de reglementare promovarea i garantarea drepturilor i libertilor
omului, aprarea acestuia mpotriva abuzurilor statelor i a pericolelor de orice natur. Putem discuta
astfel despre drepturile omului, pe de o parte, ca despre o instituie de drept intern, mai precis de drept
constituional, care nsumeaz normele ce reglementeaz statutul juridic al ceteanului cu privire la
drepturile i libertilor fundamentale ale acestuia, i, pe de alt parte, ca despre o instituie de drept
internaional, ca surs de reguli juridice stabilite de comun acord de ctre state pentru protecia fiinei
umane, dar i ca principiu fundamental al drep tului internaional public.
Totalitatea normelor juridice internaionale care au ca obiect aprarea drepturilor omului alctuiesc
astzi o ramur distinct a dreptului internaional public - dreptul internaional al drepturilor omului. In
cel mai larg sens, dreptul internaional al drepturilor omului cuprinde tot ce nseamn norme juridice
internaionale avnd ca obiect protecia fiinei umane, indiferent de mprejurare. Totui, o distincie
trebuie fcut n raport cu dreptul internaional umanitar. Astfel, dreptul internaional al drepturilor
omului, ntr- un sens mai restrns, pe care- l vom utiliza n continuare, reprezint doar ansamblul
normelor juridice internaionale care au ca obiect de reglementare apra rea drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului n timp de pace i, sub anumite aspecte, n timp de conflict armat. Dreptul
internaional umanitar, calificat ca o ra mur distinct a dreptului internaional public, reunete doar
normele juridice internaionale care au ca obiect protecia fiinei umane mpotriva efectelor conflictelor
armate, ceea ce nseamn c este circumstaniat exclusiv conflictelor armate.
Aceast distincie este necesar i pentru faptul c, mult vreme, dreptul internaional al drepturilor
omului i dreptul internaional umanitar au evoluat paralel, primul sub egida ONU sau a unor organizaii
regionale, iar cel de-al doilea sub egida Comitetului Internaional al Crucii Roii. Timp ndelungat,
ONU a refuzat s aib preocupri n domeniul dreptului internaional umanitar, motivnd c un
asemenea demers ar fi n contradicie cu scopurile i principiile consacrate de Carta ONU i a
reglementa situaii n legtur cu rzboiul ar prejudicia imaginea organizaiei ca pro motoare a pcii i
securitii internaionale. Cu timpul, aceste reticene s-au atenuat i astzi ntlnim mai multe
documente adoptate n cadrul ONU care vizeaz protecia drepturilor omului n situaii de conflict
armat, precum: protecia femeilor i a copiilor n perioade de conflict armat, protecia ziaritilor n
misiuni periculoase n zone de conflict armat, protecia combatanilor care lupt mpotriva dominaiei
coloniale, a ocupaiei strine sau contra regimurilor rasiste, prevenirea i reprimarea crimelor de rzboi,
a crimelor contra umanitii i a genocidului, interzicerea sau limitarea
o
utilizrii unor arme etc.Pt. detalii, 1. Cloc, I. Suceav, Tratat de drepturile omului, Ed. Europa Nova,
1995, p. 221-250.

2. Dreptul internaional modern al drepturilor omului. Sisteme


internaionale de protecie a dre pturilor omului

Dreptul internaional al drepturilor omului, ca ramur distinct i modern a dreptului internaional


public, s-a conturat abia dup cel de-al doilea rzboi mondial. Crearea ONU, prin adoptarea Cartei
Naiunilor Unite Ia 26 iunie 1945 1 , a permis redefinirea preocuprilor n domeniul drepturilor omului,
prelund mare parte din ceea ce se dovedise a fi valoros n perioada anterioar, mai ales n aciunile
Societii Naiunilor, chiar dac aceasta s-a dovedit a fi falimentar prin propria ei neputin de a
mpiedica un nou rzboi mondial, dar i prin crearea unui veritabil sistem juridic cu vocaie universal Sistemul Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului. Carta ONU nu face dect vagi trimiteri spre
drepturile omului, dar momentul de referin l va reprezenta, trei ani mai trziu, Declaraia Universal
a Drepturilor Omului, pe care Adunarea General a ONU a adoptat-o la 10 decembrie 1948" 2 . Acest
document va avea un ecou imens i va deveni un veritabil instrument internaional care va declana
construcia celui mai dezvoltat sistem de protecie a drepturilor omului cunoscut n istorie. El va sta la
baza Cartei Internaionale a Drepturilor Omului, adic a unui ansamblu de 5 documente - Declaraia
Universal a Drepturilor Omului i 4 instrumente juridice: Pactul referitor la drepturile economice,
sociale i culturale, Pactul referitor la drepturile civile i politice, ambele adoptate n anul 1966 3 , i
cele dou protocoale adiionale la Pactul referitor la
12
13
drepturile civile i politice, primul adoptat n anul 1966 i doilea n anul 1989" - documente care
constituie nucleul sistemului Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului. Pornind de la aceste
instrumente de baz, sistemul ONU s-a dezvoltat progresiv, nregistrnd astzi peste 100 de tratate
internaionale i un numr aproape egal de alte documente internaionale, sistem care enun i
garanteaz aproximativ 60 de drepturi i liberti fundamentale ale omului, dar i unele ndatoriri ale
acestuia. ntrebarea care se pune nc este dac acest sistem al ONU are un caracter universal sau numai
o vocaie de universalitate. Este clar c, prin felul cum este conceput i promovat, sistemul Naiunilor
Unite de protecie a drepturilor omului se vrea un sistem universal, pentru c nsi ONU, cadrul n care
este promovat, are un caracter universal. Totui, acest sistem, dei cu vocaie de universalitate, nu este
astzi recunoscut i promovat de ntreaga comunitate internaional. La o analiz mai atent, constatm
c tratatele cele mai importante din domeniul drepturilor omului nu au fost ratificate de toate statele
membre ale ONU. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, dei larg recunoscut de comunitatea
internaional, nu are caracter juridic, deci nu este opozabil mem- brilor Naiunilor Unite. Doar
tratatele - pacte, convenii, protocoale etc. - au for juridic i leag statele pri de obligaiile pe care le
stipuleaz. De exemplu, cele dou pacte din 1966, care preiau n cea mai mare parte prevederile
Declaraiei Uni- versale a Drepturilor Omului, au fost ratificate numai de aproximativ 140 4 de state, sau
cele dou Protocoale adiionale la Pactul privind drepturile civile i politice care au fost ratificate doar
de 95 de state (primul), respectiv doar de 40 de state (cel de-al doilea, referitor la abolirea pedepsei cu
moartea) din totalul de 191 de state membre ale ONU. Singurul tratat din sistemul ONU care are un
veritabil caracter de univer- salitate este Convenia asupra drepturilor copilului, adoptat la 20

A intrat n vigoare la 24.10.1945


Rezoluia Adunrii Generale ONU, 21 7/A1II
3
Rezoluia 2200A (XXI) a Adunrii GeneraleONU din 16. 12. 1966. Au intrat n vigoare n 1976
4
De vzut i anexa nr. 2 pentru o prezentare mai det aliat a ratificrii principalelor tratate de drepturile omului n sistemul Naiunilor Unite.
1
2

noiembrie 1989, care a fost ratificat de 191 de state. Paradoxal sau nu, doar SUA i Timorul de Est nu
sunt pri la acest tratat (de altfel, Timorul de Est a devenit membru al ONU n 2002 i, scuzabil, poate
nu a avut nc timp s ratifice acest instrument). Concluzia este limpede i, poate, regretabil: n ciuda
discursului ct se poate de pozitiv, multe state sunt nc reticente n preluarea i promovarea unor
valori deosebit de impor- tante pentru umanitate precum drepturile omului. Aceast atitudine poate fi
explicaia faptului c, n mileniul III, asistm nc la violri din cele mai grave ale drepturilor omului,
acte de cruzime, tratamente inumane i degradante, acte cate afecteaz grav demnitatea uman. De
aceea, apreciem c singura cale de a realiza cooperarea in- ternaional n rezolvarea problemelor
internaionale cu caracter economic, social. cultural i umanitar, n promovarea i ncurajarea
drepturilor omului i a liberti- lor fundamentale pentru toi, fr deosebire de ras, sex. limb sau
religie" 5 este universalizarea sistemului Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului. Chiar dac
procesul de universalizare n domeniul drepturilor omului se desf- oar lent, el exist i d speran c
umanitatea, n cele din urm, va nelege c singura ans a supravieuirii omului este ncrederea i
respectul pentru valoarea pe care acesta o reprezint.
Nu doar universalizarea este un proces care caracterizeaz societatea internaio- nal
contemporan, ci i regionalizarea, proces care se manifest i n domeniul drep- turilor omului. Statele
nu s-au mulumit doar cu adoptarea i promovarea unui sistem al drepturilor omului la nivel universal.
Inspirndu-se din valorile consacrate n De- claraia Universal a Drepturilor Omului i sistemul juridic
creat de Naiunilor Unite, s-au dezvoltat i sisteme regionale de protecie a drepturilor omului, la nivel
conti- nental. Trei sisteme regionale sunt astzi n plin afirmare i dezvoltare, deosebit de performante
n spaiile pentru care s-au constituit:
1. Sistemul european de protecie a drepturilor omului. A fost iniiat de Consiliul Europei,

organizaie interguvernamental n cadrul creia s-au adoptat, ncepnd cu anul 1950, mai multe
instrumente juridice i a fost dezvoltat i dc dimensiunea uman promovat n cadrul Uniunii Europene
i al Organizaiei pentru Securitate i Cooperare n Europa.
2. Sistemul interamerican al drepturilor omului. Acesta a fost creat n cadrul Or- ganizaiei

Statelor Americane i se bazeaz pe Carta OSA semnat n anul 1948, pe Declaraia american a
drepturilor i ndatoririlor omului din acelai an i pe Conven- ia american a drepturilor omului
deschis spre ratificare n 1969.
3. Sistemul african al drepturilor omului i ale popoarelor, bazat pe Carta afri- can a drepturilor

omului i ale popoarelor, adoptat de Organizaia Unitii Africane n anul 1981, aflat n plin afirmare
astzi n cadrul Unitii Africane, organizaie care a nlocuit OUA n anul 2002. Remarcm n cadrul
acestor preocupri i pe cele care au nceput s se manifeste n spaiul islamic, n ultimele dou
decenii. Dreptul islamic are ca izvor principal Carta sfnt - Coranul - completat cu faptele i Cuvntul
Profetului Mohamed, ceea ce, mpreun, poart denumirea de aria (calea de urmat).
Aceasta face ca drep- turile individului s fie subordonate celor ale colectivitii, ducnd astfel la
restrnge- rea celor dinti prin imperativele religioase. Totui, n ultimii ani s-a ncercat o inter- pretare
mai larg a Shari'a i chiar adoptarea unor documente, declaraii i proiecte de tratate, care dau natere
unei ntrebri fireti: se ndreapt aceste state spre un sis- tem arab a! drepturilor omului? Vom ncerca
o analiz mai larga a acestor preocupri intr- un alt capitol6 .

- Carta ONU. art. 1 parag. 4

Vezi infra.

10

3. Izvoarele, subiectele i principiile dreptului inte rnaional al drepturilor omului

3.1. Izvoare
Ca forme (mijloace) juridice prin care sunt exprimate normele juridice, izvoarele dreptului
internaional al drepturilor omului sunt cele specifice dreptului internaional public n general'. Intre
acestea, se detaeaz prin importana codificrii tratatele internaionale, ca acorduri ncheiate n scris
ntre state ori ntre state i organizaii internaionale, guvernate de dreptul internaional, fie c sunt
consemnate ntr-un instrument unic, fie n dou sau mai multe instrumente conexe i oricare ar fi denumirea lor particular: pact, convenie, cart, protocol etc. Tratatele care reglemen- teaz domeniul
drepturilor omului sunt. de regul, tratate multilaterale, fie universale, precum cele adoptate n sistemul
Naiunilor Unite, fie cu caracter regional, precum cele adoptate n cadrul Consiliului Kuropei,
Organizaiei Statelor Americane sau Or- ganizaiei Unitii Africane. De menionat c normele juridice
cuprinse n tratatele regionale trebuie s fie conforme cu cele cuprinse n tratatele universale.
i cutuma internaional, ca practic general, constant, relativ ndelungat i repetat a statelor i
considerat de ele ca avnd for juridic obligatorie, reprezint nc un izvor principal al dreptului
internaional public, inclusiv pentru domeniul drepturilor omului. De exemplu, dac unele state nu sunt
pri la tratate de drepturile omului, dar accept n practica lor prevederi ale acestora, putem accepta c
regulile astfel acceptate sunt de natur cutumiar. De asemenea, n dreptul internaional uma- nitar este
aplicat aa- numita clauz potrivit creia, dac un stat denun una din con- veniile umanitare, el va
rmne obligat s le ndeplineasc pe baza principiilor dreptului internaional, aa cum ele rezult din
obiceiurile (s.n.J stabilite ntre naiu- nile civilizate, din legile umanitare i din cerinele contiinei
publice".
Actele unilaterale ale statelor, precum recunoaterea, declaraiile, pot genera efecte juridice n
relaiile internaionale cu privire la drepturile omului. De asemenea, actele unilaterale ale organizaiilor
i ale altor instituii internaionale, precum i re- gulamentele de funcionare ale unor organe ale acestora
pot avea calitatea de izvor de drept (de exemplu, Regulamentul Cur ii Europene a Drepturilor Omului
sau Regula- mentul de procedur i prob al Curii Penale Internaionale).
Legile interne ale statelor pot fi considerate izvoare subsidiare (indirecte) ale dreptului internaional
public, dar numai n msura n care ele contribuie la formarea unor norme de drept interna ional, de
regul pe cale cutumiar, atunci cnd mai multe state adopt legi similare n domenii care intereseaz
drepturile omului.
Hotrrile instanelor de judecat naionale, de asemenea, pot influena n anu- mite situaii
formarea unor reguli de drept internaional, ca i legile interne, prin prac- tica judectoreasc uniform a
statelor.
Jurisprudena, doctrina i rezoluiile organizaiilor internaionale nu sunt izvoare ale dreptului
internaional, dar ele pot fi importante mijloace auxiliare de determi- nare, interpretare i dezvoltare a
dreptului.
3.2. Subiectele dreptului internaional al drepturilor omului
Sunt subiectele clasice ale dreptului internaional public: statele, unele organizaii internaionale
interguvernamentale i popoarele sau naiunile care-i exercit dreptul la autodeterminare. O problem

11

viu discutat nc este dac persoanele particulare, fizice sau juridice, sunt sau nu subiecte ale dreptului
internaional public, implicit ale dreptului internaional al drepturilor omului. Exist opinii care susin c
persoanele fizice ar fi dobndit aceast calitate, mai ales n raporturile internaionale privitoare la
drepturile omului. Faptul c individul se poate adresa cu plngeri direct unor instituii international, cum
ar fi Curtea European a Drepturilor Omului, reprezint un argument puternic pentru aceast opinie.
Totui, aceast posibilitate a persoanei fizice este intermediat de stat. Numai n msura n care statul
reclamat accept aceast posibi- litate (ca parte la tratat), persoana fizic i fructific dreptul de a se
adresa instanei. Apreciem c, deocamdat, persoana fizic (persoanele particulare, n general) nu are
calitatea de subiect de drept internaional, chiar i n domeniul drepturilor omului. dei aceast tendin
este n plin ascensiune, ci numai de obiect al raporturilor de drept internaional, limitate deocamdat la
unele aspecte ale drepturilor omului i ale rspunderii internaionale penale.
3.3. Principiile dreptului internaional al dre pturilor omului

Drepturile omului, ca ansamblu de drepturi, liberti i obligaii unii fa de alii, ale statelor de a
se apra i promova aceste drepturi, ale ntregii comuniti in- ternaionale de a veghea la respectarea
drepturilor i libertilor respective n fie- care ar [...], reprezint astzi o instituie deosebit de
complex i, n acelai timp, un principiu fundamental al dreptului interna ional public, tot mai larg
recunoscut. Astfel, Actul final al Conferinei pentru Securitate i Cooperare n Europa, semnat la
Helsinki, la 1.08.1975, n documentul intitulat Declaraia privind principiile care guverneaz relaiile
reciproce dintre statele participante". consacr aa numitul de- calog" al principiilor fundamentale ale
dreptului internaional public, care cuprinde i principiul respectrii drepturilor omului i a libertilor
fundamentale! O consa- crare similar ntlnim i n Carta drepturilor i ndatoririlor economice ale
statelor, din anul 1974.
Dreptul internaional al drepturilor omului, ca ramur de drept distinct, este gu- vernat att de
principiile fundamentale ale dreptului internaional public, ct i de o sum de principii specifice,
nelese ca prescripii normative de o mai mare genera- litate, aplicabile reglementrilor juridice din
domeniul drepturilor omului. Printre acestea din urm, se detaeaz:
- principiul universalitii, identificat mai ales ca un ideal normativ, n sensul obliga iei statelor de
a promova respectarea universal (s.n.J i efectiv a dreptu- rilor i a libertilor omului". De altfel,
acest deziderat rezult chiar din denumirea documentului care a declanat impresionanta construcie a
dreptului drepturilor omului - Declaraia Universal a Drepturilor Omului. Universalitatea drepturilor
omului este nc o problem de viitor, pentru c multe state nu mprtesc deplin aceste valori.
Meritoriu este c majoritatea comunitii internaionale, fie prin inter- mediul organizaiilor
interguvernamentale, fie individual, susine ideea universalitii reale a drepturilor omului ca unic
soluie pentru realizarea scopului consacrat de Carta ONU - promovarea progresului social i condiii
mai bune de trai ntr-o mai mare libertate .
-principiul egalitii n drepturi a oamenilor, neles nu ca egalitarism, ci ca ega- litate de anse, ca
posibilitate de exercitare n deplin egalitate a drepturilor i a liber- tilor lor fundamentale prevzute
de legile interne i internaionale.
-principiul nediscriminrii, care decurge din principiul egalitii n drepturi. El presupune ca toi
oamenii s se bucure de drepturile i libertile lor fundamentale fr deosebire de ras, sex, religie,
convingeri politice, naionalitate sau oricare alt criteriu care ar favoriza pe unii n detrimentul altora.

12

- principiul unitii drepturilor omului. Drepturile omului se constituie ntr- un sistem unitar, n

care fiecare drept sau libertate fundamental - civil, politic, eco- nomic, social sau cultural - se afl
ntr-o strns interconexiune, fiecare dintre ele putnd fi fructificat numai n raport cu toate celelalte.
- principiul reformei legislaiilor naionale. Fr preluarea i instituionalizarea n legislaiile

naionale a valorilor consacrate prin tratatele internaionale de drepturile omului, dreptul internaional al
drepturilor omului rmne fr scop i fr obiect. De aceea, n ultimii ani, organizaiile internaionale
cu preocupri n domeniul drepturi- lor omului pun un mare accent pe translatarea angajamentelor
internaionale n texte constituionale i legislative interne. Multe state, precum cele din Uniunea
European, consacr prioritatea dreptului internaional n raport cu legile interne. Romnia are nscris
n Constituia din 1991 o prevedere potrivit creia: Dispoziiile constituio- nale privind drepturile i
libertile cetenilor vor fi interpretate i aplicate in concordan cu Declaraia Universal a
Drepturilor Omului, cu Pactele i cu celelalte tratate la care Romnia este parte. Dac exist
neconcordan ntre pactele i tra- tatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
Romnia este parte, i legile interne, au prioritate reglementrile internaionale".
- principiul subsidiaritii, potrivit ciuia statele rmn competente n aplicarea procedurilor de

aprare a drepturilor omului, ele fiind primele care trebuie s pun n aplicare mecanismele specifice de
protecie. Instituiile internaionale sunt comple- mentare i subsidiare celor naionale, ele intervenind
doar cnd sunt sesizate i dup epuizarea cilor naionale de soluionare.
4. Drepturile omului - noiune i clasificare
Ca instituie juridic de drept internaional, drepturile omului reprezint o sum de norme juridice,
aflate ntr-o strns conexiune prin obiectul lor - relaiile dintre state i alte entiti cu personalitate
internaional, care se stabilesc n scopul proteciei fiinei umane. Aria preocuprilor n acest domeniu
i evoluia acestora din ultimele decenii au determinat un salt calitativ n sistemul dreptului
internaional public i au dus la apariia unei noi ramuri n cadrul acestuia - dreptul internaional al
drepturilor omului -, ramur care reunete tot ce nseamn norm juridic internaional i instituii
juridice internaionale care ocrotesc cea mai important valoare recunoscut astzi - omul.
Privite ca prerogative recunoscute individului i pe care acesta le poate invoca pentru protejarea
statutului su juridic, drepturile omului au evoluat de-a lungul tim- pului de la preocupri eseniale,
precum dreptul la via sau dreptul la libertate, la preocupri precum drepturile economice sau
culturale.. Din perspectiva acestei evoluii, drepturile omului pot 11 grupate pe trei generaii:
- generaia I - drepturile civile i politice, consacrate ca drepturi ale omului i ale ceteanului nc
din primele documente, precum Magna Cfarta, Habeas Corpus sau Bilul drepturilor, ori Declaraia
francez a drepturilor omului i ceteanului. Pro- movate i aprate de numeroase documente juridice
internaionale, drepturile civile i politice includ drepturi i liberti precum: dreptul la via, dreptul la
libertate, dreptul la demnitate, dreptul de a nu fl inut n sclavie sau robie, dreptul la recunoa- terea
personalitii juridice, dreptul la egalitate n faa legii, dreptul la liber circu- laie, dreptul la azil n caz
de persecuie, dreptul la o cetenie, libertatea de opinie i exprimare, de asociere i ntrunire, dreptul de
a participa la conducerea treburilor publice etc.
- generaia a Il-a - drepturi economice, sociale i culturale, consacrate i recu- noscute ceva mai

trziu n legile fundamentale ale statelor i apoi n documentele ju- ridice internaionale. Printre
acestea, sunt ntlnite n tratatele internaionale drepturi precum: dreptul la securitate social, dreptul la

13

munc i la salariu egal pentru o munc egal, dreptul de a ntemeia sindicate, dreptul la nvmnt i
de a participa la viaa cultural a colectivitii etc.
- generaia a Ill-a - drepturi colective. Dup adoptarea Cartei ONU, n spiritul solidaritii

internaionale i pentru construirea unui viilor mai bun pentru toi, dreptul internaional a consacrat ca
principiu fundamental dreptul popoarelor de a dispune de ele nsele (dreptul la autodeterminare).
Recunoscut ca drept colectiv, su- biect al acestuia poate fi numai poporul sau naiunea, i nu alte entiti
precum mino- ritile naionale. Mai pot fi adugate aici dreptul la dezvoltare sau dreptul la pace, tot ca
drepturi colective ale popoarelor i ale omenirii n ansamblul ei.
Analizate dup coninutul lor, drepturile i libertile fundamentale ale omului pot ti grupate n
categoriile: drepturi civile, drepturi politice, drepturi economice, drep- turi sociale, drepturi cultural.
Dup criteriul destinatarului, drepturile i libertile fundamentale ale omului pot fi grupate n:
- drepturi individuale; unele se adreseaz tuturor oamenilor, precum dreptul la via, altele se

adreseaz unor anumite categorii de persoane - copii, femei, apatrizi. persoane cu handicap etc.
- drepturi colective.

Indiferent de felul cum sunt ordonate n scopuri scolastice, drepturile i libertile fundamentale ale
omului reprezint un tot unitar i numai abordate n intercondiio- nalitatea lor pot fi nelese,
promovate i aprate eficient

14

Sistemul Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului


Sistemul consacrat n cadrul Naiunilor Unite pentru protecia drepturilor omului se contureaz ca
un sistem cu vocaie de universalitate tot mai mult acceptat, chiar dac unele state manifest reticene
motivate de diversitatea cultural.
Dac ideile promovate prin actul constitutiv al Naiunilor Unite - Carta ONU - au fost formulate
ntr-o manier general i expeditiv, adoptarea Declaraiei Uni- versale a Drepturilor Omului in anul
1948 i a principalelor tratate care au pus-o n aplicare i care alctuiesc astzi nucleul dreptului
internaional al drepturilor omului - Carta Internaional a Drepturilor Omului -, precum i actele
constitutive ale unor instituii specializate ale ONU au declanat un proces exploziv n evoluia
mecanis- melor juridice de protecie a fiinei umane, att n plan universal, ct i n plan regio- nal. Se
poate afirma c omul reprezint astzi, in planul realitilor juridice interna- ionale, valoarea suprem
care ar trebui ocrotit i tot mai mult afirmat.

1. Carta ONU i actele constitutive ale unor instituii specializate ale ONU cu privire la
drepturile omului
1.1. Carta ONU i drepturile omului
Carta ONU a fost semnat la San Francisco, la 26 iunie 1945, i a intrat n vigoare la 24 octombrie
n acelai an. A fost aprobat ca un tratat multilateral de ctre cele 50 de state fondatoare ale ONU1,
hotrte s-i reafirme credina n drepturile funda- mentale ale omului, n demnitatea i valoarea
persoanei umane, n egalitatea n drepturi a brbailor i femeilor, precum i a naiunilor mari i mici
[...].
Chiar dac, iniial, s-a dorit ca n Carta ONU s fie incluse reglementri mai deta- liate ale
drepturilor omului, interesul politic al momentului respectiv a fcut ca doar o mic parte din acestea s
fie preluate n Cart, datorit i problemelor cu care unele puteri se confruntau atunci n domeniul
drepturilor omului: segregaia rasial n SUA, gulagul sovietic, imperiile coloniale etc
Chiar n ari. 1, stabilind scopurile organizaiei, Carta precizeaz c unul dintre acestea este tocmai
realizarea ..cooperrii internaionale [...] promovnd i ncura- jnd respectarea drepturilor omului i
libertile fundamentale pentru toi, fr deo- sebire de ras, sex, limb sau religie" . ntr-o formulare
aproape identic se stabi- lete i una din competenele Adunrii Generale a ONU n cadrul iniierii unor
studii sau formulrii de recomandri membrilor organizaiei2. n domeniul cooperrii economice i
sociale, reglementat de Cap. IX din Cart, se precizeaz c. n scopul de a crea condiiile de stabilitate
i de bunstare necesare unor relaii panice i prieteneti ntre naiuni, ntemeiate pe respectul
principiului egalitii n drepturi a popoarelor i al dreptului lor de a dispune de ele nsele, Naiu- nile
Unite ..vor favoriza [...] respectarea universal i efectiv a drepturilor omului i a libertilor
fundamentale pentru toi, fr deosebire de ras, sex, limb sau religie" . n realizarea acestui scop, toi
membrii Naiunilor Unite se oblig s ntreprind aciuni n comun i separat. n colaborare cu ONU.
De asemenea, stabilind funciile i puterile Consiliului Economic i Social, Carta arat c acesta
poate s fac sau s iniieze studii i rapoarte privind problemele inter- naionale n domeniile
economic, social, cultural, educativ, sanitar i n alte domenii conexe i poate s fac recomandri n

15

privina oricror asemenea probleme Adunrii Generale, membrilor Naiunilor Unite i instituiilor
specializate interesate. Consiliul Economic i Social poate face recomandri n scopul de a promova
respectarea efec- tiv a drepturilor omului i a libertilor fundamentale pentru toi, inclusiv s pregteasc proiecte de tratate n acest domeniu i s convoace conferine internaionale.
Dei regimul internaional al tutelei asupra teritoriilor care nu se autoguverneaz a rmas fr obiect
, este important de menionat c actul constitutiv al ONU stabi- lete ca unul din obiectivele
fundamentale ale sistemului de tutel pe acela de a n- curaja respectarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale pentru toi, fr deosebire de ras, sex, limb sau religie, i de a dezvolta
sentimentul de indepen- den a popoarelor lumii" .
Concluzionnd, putem afirma c dispoziiile Cariei ONU cu privire la drepturile omului sunt
laconice, dar, pentru momentul adoptrii ei, ele capt o semnificaie deosebit de important. Aceast
prim deschidere va favoriza perfecionarea ulte- rioar a sistemului drepturilor omului al ONU,
ncepnd cu adoptarea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului n anul 1948.
1.2. Actele constitutive ale unor instituii specializate ale
Naiunilor Unite i drepturile omului
Alturi de Carta ONU, patru acte constitutive ale unor instituii specializate ale organizaiei conin
prevederi importante care au contribuit la primele consolidri ale sistemului drepturilor omului al
ONU.
Este vorba despre: Constituia Organizaiei Internaionale a Muncii; Convenia Organizaiei
Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur; Constituia Orga- nizaiei Mondiale a Sntii i
Carta Organizaiei Naiunilor Unite pentru Alimen- taie i Agricultur .
1.2.1. Constituia OIM (Organizaia Internaional a Muncii)
Constituia OIM a fost adoptat la 11 aprilie 1919, ca parte a Tratatului de pace de la Versailles.
Cu sediul la Geneva, OIM a devenit organizaie specializat a ONU n anul 1946.
Constituia OIM a fost redactat pornind de la ideea c exist condiii de munc n lume care
implic nedreptate, mizerie, lipsuri pentru un mare numr de oameni i c este necesar o reglementare
urgent care s mbunteasc aceste condiii.
La 10 mai 1944, Conferina General a OIM a adoptat Declaraia privind scopu- rile i obiectivele
OIM, fundamentat pe urmtoarele principii:
- munca nu este o marf;
- libertatea cuvntului i de asociere este esenial pentru un progres continuu;
- mizeria, oriunde exist, constituie o ameninare pentru bunstarea tuturor;
- lupta mpotriva srciei trebuie s se desfoare cu o energie fr rgaz n fie- care stat i prin
eforturi internaionale permanente i unite.
Pornind de la aceste principii, Declaraia, care face parte din Constituia OIM, stabilete mai multe
obiective i obligaii ale organizaiei, printre care:
- dreptul tuturor fiinelor omeneti, fr deosebire de ras, credin sau sex, de a urmri bunstarea
material i dezvoltarea lor spiritual n condiiile libertii i demnitii, stabilitii economice i

16

posibilitilor egale; acest obiectiv trebuie s reprezinte scopul central al oricrei politici naionale i
internaionale;
- folosirea complet a forei de munc i ridicarea nivelului de trai;
- asigurarea unor posibiliti de instruire i a unor mijloace care s nlesneasc transferul
muncitorilor, inclusiv trecerea dintr-o ar n alta pentru a gsi de lucru i a se stabili;
- politica n privina salariilor i a ctigurilor, durata zilei de lucru i condiiile de munc s
asigure participarea echitabil a tuturor la rezultatele progresului i un minim de existen pentru toi
angajaii;
- recunoaterea efectiv a dreptului la negocieri colective i la colaborare ntre patroni i
muncitori, pentru mbuntirea continu a productivitii, pentru elaborarea i aplicarea msurilor
economice i sociale;
- extinderea msurilor de asigurri sociale, de asisten medical deplin i de protecie n toate
muncile profesionale;
- protecia copiilor i a mamelor;
- un nivel adecvat de alimentaie, de condiii de locuit i posibiliti de recreere i cultur;
- asigurarea posibilitilor egale n domeniul nvmntului i al pregtirii profesionale.
Declaraia Conferinei OIM precizeaz c principiile enunate se aplic n ntre- gime tuturor
popoarelor lumii i c acestea intereseaz ntreaga lume civilizat.

1.2.2. Convenia UNESCO (Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur)
UNESCO a fost creat in anul 1946, cu sediul la Paris, n scopul de a contribui la meninerea pcii
i securitii internaionale prin educaie, tiin i cultur.
Convenia UNESCO, care reprezint tratatul de constituire a acestei organizaii specializate a ONU.
adoptat la Londra, la 16 noiembrie 1945, pornete de la con- cepia c rzboaiele iau natere n minile
oamenilor i, prin urmare, n minile oame- nilor trebuie nrdcinat ideea aprrii pcii.
Cauza suspiciunii i nencrederii ntre popoare, prin care divergenele lor s-au trans- format prea
adesea n rzboi, nu este alta dect nenelegerea recipioc dintre popoare. Pornind de la aceast
constatare, Convenia UNESCO precizeaz c demnitatea omuiui cere rspndirea culturii i a educaiei
pentru toi, n spiritul dreptii, al libertii i al pcii, i acestea trebuie s constituie pentru toate
popoarele ndatoriri sfinte.
Art. 1 al Conveniei, preciznd scopul UNESCO, arat c aceasta i propune s contribuie la
meninerea pcii i securitii, strngnd legturile de colabo- rare ntre naiuni prin educaie, tiin,
cultur, spre a asigura respectul universal pentru justiie, lege, drepturile omului i libertile
fundamentale pentru toi, fr deosebire de ras, sex, limb sau religie, pe care Carta Naiunilor Unite le
recu- noate tuturor popoarelor"'.
Pentru ndeplinirea acestui scop, UNESCO este nvestit de Convenie cu urm- toarele funcii:
- s favorizeze cunoaterea i nelegerea reciproc ntre popoare, acordnd con- cursul su

organelor de informare a maselor i recomandnd ncheierea unor tratate internaionale pe care le


consider utile pentru nlesnirea liber a ideilor prin cuvnt i imagine;
- s imprime un puternic impuls educaiei populare i rspndirii culturii, avnd ca ideal accesul

egal al tuturor la educaie, fr deosebire de ras, sex sau de condiie economic sau social; - s ajute la

17

pstrarea, progresul i rspndirea tiinei, veghind la conservarea i protecia patrimoniului universal


de cri, opere de art i alte monumente de importan istoric sau tiinific i recomandnd
popoarelor interesate s ncheie tratate n acest scop.
De la nfiinarea ei i n spiritul obiectivelor stabilite de Convenie. UNESCO a adoptat mai multe
documente cu privire la exercitarea drepturilor omului n domeniul educa iei, tiinei i culturii.

1.2.3. Constituia OMS (Organizaia Mondial a Sntii)


OMS a fost creat ca instituie specializat a ONU n anul 1948 i are sediul la Geneva. Apreciind
c sntatea popoarelor este o condiie esenial a pcii i a se- curitii n lume, organizaia are ca
obiectiv colaborarea dintre state pentru elimina- rea bolilor, asigurarea serviciilor sanitare, meninerea
sntii etc.
Constituia OMS a fost adoptat la New York, la 22 iulie 1946", i stabilete c urmtoarele
principii stau la baza fericirii popoarelor, a relaiilor armonioase dintre ele i a securitii lor :
- sntatea este o stare de complet bun dispoziie fizic, mintal i social i nu const numai n

absena bolii sau infirmitii;


- starea perfect de sntate constituie un drept fundamental al oricrei fiine umane, indiferent de

ras, religie, vederi politice, situaie economic sau social;


- sntatea tuturor popoarelor este o condiie fundamental a pcii n lume i a securitii i ea

depinde de cooperarea indivizilor i a statelor;


- creterea sntoas a copilului are o nsemntate fundamental i el trebuie s fie obinuit s
triasc n armonie cu un mediu n plin transformare;
- toate popoarele s aib acces la folosirea rezultatelor tiinelor medicale, psiho- logice i nrudite
pentru a atinge cel mai nalt grad de sntate;
- cooperarea activ din partea publicului pentru mbuntirea sntii;
- guvernele sunt responsabile pentru sntatea popoarelor lor i sunt obligate s ia msuri sanitare

i sociale n acest scop.


n spiritul principiilor enunate mai sus, Constituia OMS stabilete ca scop al organizaiei
aducerea tuturor popoarelor la cel mai nalt grad de sntate" . Pentru aceasta, OMS este nvestit cu
mai multe funcii, printre care:
- acioneaz ca autoritate conductoare i coordonatoare n domeniul sntii la lucrrile cu
caracter sanitar internaional;
- d ajutor guvernelor, la cererea acestora, pentru a-i ntri serviciile de sntate;
- ofer guvernelor, la cererea i dup aprobarea acestora, asisten tehnic i aju- tor n caz de

urgen;
- ncurajeaz i contribuie la aciunile de suprimare a bolilor epidemice;

18

- favorizeaz mbuntirea nutriiei, a cazrii, a asanrilor, a recreerii, a condiii- lor economice i

de munc;
- faciliteaz cooperarea ntre grupurile tiinifice i profesionale care s contri- buie la progresul

sntii;
- propune convenii, acorduri i regulamente privind chestiunile internaionale de sntate;
- contribuie la aciunea pentru progresul sntii i al bunstrii fizice a mamei i copilului;
- favorizeaz toate activitile n domeniul igienei mintale, n special msurile pentru stabilirea
relaiilor armonioase ntre oameni;
- studiaz i face cunoscute tehnicile administrative i sociale privind igiena public i ngrijirea

medical preventiv i curativ;


- stabilete, dezvolt i ncurajeaz adoptarea de norme internaionale privind alimentele,

produsele biologice, farmaceutice i similare.

1.1.4. Carta FAO (Organizaia Naiunilor Unite pentru Alime ntaie i Agricultur)
FAO a fost creat n anul 1945 i are sediul la Roma. Carta FAO, stabilind ca obiectiv dezvoltarea
bunstrii comune a statelor prin aciuni separate sau colective ale acestora, i propune urmtoarele
scopuri:
- s ridice nivelul de hran i condiiile de trai ale popoarelor de sub jurisdicia lor;
- s amelioreze randamentul produciei i eficacitatea repartiiei tuturor produse- lor alimentare i

agricole;
- s mbunteasc situaia populaiilor rurale:
- s contribuie la dezvoltarea economiei mondiale i la eliberarea omenirii de foamete.

Pentru aceasta, FAO ndeplinete urmtoarele funcii:

- strnge, analizeaz, interpreteaz i difuzeaz informaii privind hrana, alimentaia i agricultura;


- promoveaz i recomand ntreprinderea unor aciuni pe plan naional i internaional pentru:

cercetarea privind hrana, alimentaia i agricultura; mbuntirea nvmntului i a administraiei n


acest domeniu; conservarea resurselor naturale i adoptarea unor metode perfecionate de producie
agricol; perfecionarea metodelor de prelucrare, vnzare i distribuire a produselor alimentare i
agricole; adoptarea unor sisteme satisfctoare de credit agricol; acordurile internaionale asupra
produselor agricole;
- furnizeaz asistena tehnic pe care guvernele o cer.

19

2. Declaraia Universal a Drepturilor Omului i dezvoltarea sistemului Naiunilor Unite de


protecie a drepturilor omului
Adoptat la 10 decembrie 1948, la civa ani de la rzboiul mondial devastator prin actele de
cruzime cele mai grave din istoria umanitii, Declaraia Universal a Drepturilor Omului este
documentul care enun n mod solemn, pentru prima dat ntr-o manier detaliat, drepturile i
libertile fundamentale ale omului. Ea vine astfel s acopere prevederile lacunare din tratatele de
constituire a ONU i a institu- iilor sale specializate.
Chiar dac Declaraia Universal a Drepturilor Omului este doar o rezoluie a Adunrii Generale a
ONU, ea a marcat un nceput al unei evoluii fr precedent pentru edificarea unui sistem cu vocaie
universal de garantare i promovare a drep- turilor omului.
Declaraia Universal a Drepturilor Omului, pentru prima dat, dezvolt i ex- plic mult prea
generala expresie drepturi i liberti fundamentale ale omului" con- inut n Carta ONU, drepturi i
liberti pe care organizaia i statele membre se an- gajau s le respecte.
Declaraia Universal a Drepturilor Omului, considerat fie ca o interpretare de au- toritate a
prevederilor Cartei ONU, fie ca reflectnd un aspect dinamic modern al principiilor generale de drept,
fie ca avnd un statut moral i chiar normativ special unic n felul su , a fost acceptat aproape unanim,
devenind unul din cele mai influente documente internaionale n amplul proces de promovare a
drepturilor omului.
Intr-o abordare strict juridic, Declaraia Universal a Drepturilor Omului, ca rezoluie a Adunrii
Generale a ONU, nu constituie un izvor de drept. De altfel, discuiile pe marginea acestei probleme sunt
tar obiect din moment ce prevederile ei au fost preluate i consacrate juridic prin tratate cu vocaie
universal. Este vorba despre Pactul internaional referitor la drepturile economice, sociale i culturale i
Pactul internaional referitor la drepturile civile i politice, adoptate n anul 19661, precum i despre
cele dou protocoale facultative la Pactul internaional referitor la dreptu- rile civile i politice, primul
adoptat n anul 1966~ i cel de-al doilea, referitor la abo- lirea pedepsei cu moartea, adoptat n anul
1989.'
Aceste cinci documente (Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cele dou pacte i cele dou
protocoale) reprezint astzi nucleul dreptului internaional al drepturilor omului, denumit generic Carta
Internaional a Drepturilor Omului .
Pe baza acestor documente, sistemul Naiunilor Unite s-a dezvoltat considerabil, numrnd astzi
aproximativ 100 de documente juridice internaionale i consacrnd peste 60 de drepturi i liberti ale
omului. Preocuprile ONU de dezvoltare a meca- nismelor de garantare i promovare a drepturilor
omului au dus la adoptarea a nume- roase convenii, protocoale i alte documente ale Adunrii Generale
i ale instituiilor specializate ale ONU, pe domenii particulare ale protec iei drepturilor omului:
1. Dreptul la autodeterminare;
2. Eliminarea discriminrii i a apartheidului;
3. Eliminarea torturii i a altor pedepse sau tratamente inumane, crude sau degradante;
4. Protecia drepturilor femeii;
5. Protecia drepturilor copilului, ale adolescentului i ale persoanelor care au ne- voie de asisten;

20

6. Reprimarea traficului cu fiine umane i a exploatrii prostiturii altuia;


7. Eliminarea sclaviei, a servitutii i a muncii forate;
8. Dreptul la munc i la condiii corespunztoare de munc;
9. Dreptul ia sntate;
10. Dreptui la educaie i cultur;
11. Dreptul la o naionalitate;
12. Statutul refugiailor, al migranilor i al apatrizilor;

1 3. Drepturile persoanelor aparinnd minoritilor;


1 4. Protecia drepturilor omului n perioada de conflict armat;
15. Combaterea criminalitii internaionale;
16. Promovarea i aprarea drepturilor omului.

Anexa
Documente adoptate n cadrul ONU pentru protecia drepturilor omului - pe domenii -

1. Dreptul la autodeterminare
- Declaraia Adunrii Generale a ONU referitoare la acordarea independenei rilor i popoarelor
coloniale, 14 decembrie 1960;
- Declaraia Adunrii Generale a ONU pentru suveranitatea permanent asupra resurselor naturale,

14 decembrie 1962.
2. Eliminarea discriminrii i a apartheidului
- Declaraia Naiunilor Unite asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare rasial, 23
noiembrie 1963;
- Convenia internaional privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial, 21

decembrie 1965;
- Declaraia Adunrii Generale a ONU cu privire la rasism i prejudeci rasiale, 27 noiembrie

1978;
- Convenia OIM privind discriminarea n domeniul forei de munc i al exerci- trii profesiei, 25

iunie 1958;
- Convenia privind lupta mpotriva discriminrii n domeniul nvmntului, 14 decembrie

1960;
21

- Convenia internaional asupra eliminrii i reprimrii crimei de apartheid, 30 noiembrie 1976;


- Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei, 18 decembrie 1979;
- Declaraia Conferinei generale a UNESCO asupra eliminrii tuturor forme- lor de intoleran i

de discriminare fundate pe religie sau pe convingere, 25 no- iembrie 1981;


- Convenia internaional mpotriva apartheidului n sport, 10 decembrie 1985.
3. Protecia drepturilor omului n administraie i justiie
- Convenia mpotriva torturii i a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, 10

decembrie 1984;
- Reguli minime pentru tratamentul deinuilor, adoptate de ECOSOC, 1955, completate la 13 iulie

1977;
- Codul de conduit pentru responsabilii cu aplicarea legilor, adoptat de Adunarea General a

ONU, 17 decembrie 1979;


- Garanii pentru protecia drepturilor persoanelor pasibile de pedeapsa cu moartea, adoptate de

ECOSOC, 25 mai 1984;


- Ansamblul de reguli minime ale Naiunilor Unite cu privire la administrarea justiiei pentru

minori (Regulile de la Beijing), adoptat de Adunarea General a ONU, 29 noiembrie 1985


4. Protecia drepturilor femeii
- Convenia asupra drepturilor politice ale femeii, 20 decembrie 1952;
- Convenia privind consimmntul la cstorie, vrsta minim pentru cstorie i nregistrarea

cstoriilor. 7 noiembrie 1962.


5. Protecia drepturilor copilului, ale adolescentului i ale persoanelor care au ne- voie de asisten
- Declaraia drepturilor copilului, 20 noiembrie 1959;
- Declaraia asupra promovrii n rndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc i

nelegere ntre popoare, adoptat de Adunarea General a ONU, 7 decembrie 1971;


- Declaraia drepturilor deficientului mintal, adoptat de Adunarea General a ONU, 20 decembrie

1971;
- Declaraia drepturilor persoanelor handicapate, proclamat de Adunarea General a ONU, 9

decembrie 1975;
- Convenia cu privire la drepturile copilului, 20 decembrie 1989.
6. Reprimarea traficului cu fiine umane i a exploatrii prostiturii altuia
- Convenia pentru reprimarea traficului cu fiine umane i a exploatrii prosti- turii altuia, 21

martie 1950.
7. Eliminarea sclaviei, a servitutii i a muncii forate

22

- Convenia relativ la sclavie, adoptat de liga Naiunilor, 25 septembrie 1926;


- Protocolul de amendare a Conveniei relative la sclavie, adoptat de Adunarea General a ONU,

23 octombrie 1953;
- Convenia suplimentar cu privire la abolirea sclaviei, a trofeului cu sclavi i a instituiilor i

practicilor analoage, 7 septembrie 1956;


- Convenia OIM privind abolirea muncii forate, 25 iunie 1957.
8. Dreptul la munc
- Convenia OIM privind munca de noapte a femeilor care lucreaz n industrie, 17 iunie 1948;
- Convenia OIM privind politica de angajare, 17 iunie 1964. 9. Dreptul la sntate - Declaraia

universal cu privire la eliminarea definitiv a foametei i a malnutriiei, adoptat de Adunarea General


a ONU, 17 decembrie 1 974;
- Convenia unic asupra stupefiantelor. 30 martie 1961;
- Convenia Naiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, 19

decembrie 1988.
10. Dreptul la educaie i cultur
- Declaraia asupra principiilor cooperrii culturale internaionale, adoptat de Conferina general

a UNESCO, 4 noiembrie 1966.


- Dreptul la educaie, document adoptat de Adunarea General a ONU, 1981.
11. Dreptul la o cetenie
- Convenia asupra ceteniei femeii cstorite, 29 ianuarie 1957;
- Declaraia Adunrii Generale a ONU cu privire la drepturile omului ale persoanelor care nu

posed naionalitatea rilor n care triesc, 13 decembrie 1985.


12. Statutul refugiailor, al migranilor i al apatrizilor
- Convenia privind statutul refugiailor, 28 iulie 1951;
- Protocol privind statutul refugiailor, 3 I ianuarie 1967;
- Constituia Organizaiei Internaionale pentru Migraii, 19 octombrie 1953, amendat n 1987;
- Convenia internaional asupra proteciei tuturor muncitorilor migrani i a membrilor de familie

ai acestora, 18 decembrie 1990;


- Convenia referitoare la statutul apatrizilor, 28 septembrie 1954;
- Convenia referitoare la reducerea cazurilor de apatridie, 30 august 1961.
13. Drepturile persoanelor aparinnd minoritilor
- Declaraia drepturilor persoanelor aparinnd minoritilor naionale sau etnice, religioase sau

lingvistice, adoptat de Adunarea General a ONU, 19 decembrie 1992.

23

14. Protecia drepturilor omului n perioada de conflict armat


- Declaraia Adunrii Generale a ONU asupra proteciei femeilor i copiilor n perioade

excepionale i de conflict armat, 14 decembrie 1974;


- Convenia internaional contra lurii de ostatici, 17 decembrie 1979:
- Convenia internaional mpotriva recrutrii, folosirii, finanrii i instruirii mercenarilor, 4

decembrie 1989.
15. Combaterea criminalitii internaionale
- Convenia pentru prevenirea i reprimarea crimei de genocid, 9 decembrie 1948;
- Convenia asupra imprescriptibilitii crimelor de rzboi i a crimelor mpotriva umanitii, 26

noiembrie 1968;
- Principii ale cooperrii internaionale n privina depistrii, arestrii, extrdrii i pedepsirii

indivizilor vinovai de crime de rzboi i crime mpotriva umanitii, adoptate de Adunarea General a
ONU, 3 decembrie 1973;
-Statutul Curii Penale Internaionale, 17 iulie 1998.
16. Promovarea i aprarea drepturilor omului
- Declaraia cu privire la dreptul i responsabilitatea indivizilor, grupurilor i organelor societii de
a promova i apra drepturile omului i libertile fundamen- tale universal recunoscute, adoptat la 9
decembrie 1998
Carta internaional a drepturilor omului

1. Consideraii introductive

Carta internaional a Drepturilor Omului reunete un ansamblu de 5 documente adoptate sub


egida ONU i care constituie nucleul sistemului Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului.
Acestea sunt:
1. Declaraia Universal a Drepturilor Omului;
2. Pactul internaional relativ la drepturile civile politice;
3. Pactul internaional relativ la drepturile economice, sociale i culturale;
4. Protocolul facultativ la Pactul internaional relativ la drepturile civile i politice;
5. Al doilea Protocol facultativ la Pactul internaional relativ la drepturile civile i politice

24

Dei Carta internaional a Drepturiloi Omului este alctuit din documentele menionate mai sus,
ideea despre o Cart a drepturilor omului (Bill of Rights) s-a nscut chiar la Conferina de la San
Francisco, din aprilie- iunie 1945, cnd s-a adop- tat Carta ONU (26 iunie 1945). De altfel, reafirmarea
drepturilor omului ca valoare care ar trebui promovat, dezvoltat i aprat s-a declanat n primii ani
ai celui de-al doilea rzboi mondial. Preedintele SUA, Franklin D. Roosevelt, ntrun dis curs prezentat
n august 1941, a afirmat c lumea trebuie construit pe patru liberti fundamentale: libertatea
cuvntului i de expresie, libertatea fiecruia de a se "nchina lui Dumnezeu n felul su, libertatea de a
nu suferi de lipsuri i libertatea de a nu se teme .
Iniial, la Conferina de la San Francisco, care a avut ca scop crearea ONU, s-a propus adoptarea
unei Carte a drepturilor omului ,,, ca anex a Cartei ONU, ori a unei Declaraii a drepturilor
fundamentale ale omului ,,. Aceste propuneri nu au fost reinute de Conferin i, n final, n Carta ONU
s-au reinut cteva prevederi destul de generale cu privire la drepturile i libertile fundamentale ale
omului.
Propunerile ulterioare de elaborare a Cariei drepturilor omului" s-au materia- lizat dup crearea n
cadrul Consiliului Economic i Social a Comisiei Drepturilor Omului, la 16 februarie 1946, n baza art.
68 din Carta ONU. Comisia a fost astfel nsrcinat s elaboreze Carta internaional a drepturilor
omului". Evident c elaborarea unor tratate cu acest obiect ar fi fost destul de dificil n aceast
perioad. De aceea, Comisia Drepturilor Omului a ajuns la concluzia c mai nti ar trebui elaborat o
declaraie i, ulterior, n baza acesteia s pregteasc textele unor tratate care s o pun n aplicare.
Evenimentele care au urmat au confirmat justeea acestei situaii. Astfel, Comisia Drepturilor Omului a
elaborat textul Declaraiei, pe care l-a pre- zentat Consiliului Economic i Social, iar aceasta l-a transmis
Adunrii Generale a ONU n august 1948. La cea de-a treia sesiune a sa, Adunarea General a adoptat
Declaraia Universal a Drepturilor Omului, la 10 decembrie 1948.
Elaborarea tratatelor a fost mai dificil i a cerut mult mai mult timp; abia dup 18 ani de la
adoptarea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului s-au elaborat i adoptat cele dou Pacte
internaionale relative la drepturile omului i primul Protocol facultativ, pentru ca ele s intre n vigoare
dup nc 10 ani (1976). n anul 1989 se va adopta cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul
internaional privind drepturile civile i politice, pentru abolirea pedepsei cu moartea.
Prelund aproape integral prevederile Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, dar consacrnd
i alte drepturi pe care Declaraia nu le formulase, cele dou pacte i protocoale facultative devin astfel
instrumente juridice cu vocaie de universalitate, care vor influena, mpreun cu Declaraia Universal
a Drepturilor Omului, ntreaga evoluie a sistemului Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului,
dar i sistemele regionale.

2. Declaraia Universal a Drepturilor Omului

Declaraia Universal a Drepturilor Omului este primul document care proclam solemn drepturile
i libertile fundamentale ale omului, dup o lung perioad n care, mai ales prin cele dou rzboaie
mondiale, existena fiinei umane i demnitatea acesteia au fost puse sub semnul ntrebrii.

25

Primul proiect de declaraie a fost fcut de statul Panama, la Londra, n anul 1946, la prima sesiune
a Adunrii Generale a ONU. Transmis Comisiei Drepturilor Omului, aceasta a creat un grup de lucru
pentru redactarea textului declaraiei, grup alctuit din personaliti ale vremii, din diferite regiuni ale
lumii, prin acestea remarcndu-se Eleonor Roosevelt i reputatul jurist i profesor francez
2
3
Rene Cassin2 . Supus dezbaterii Adunrii Generale a ONU3 , Declaraia Universal a Drepturiloi
Omului a fost adoptat sub forma unei rezoluii, la 10 decembrie 1948, cu 48 de voturi pentru4 , 8
abineri, dou state absentnd de la vot. Chiar dac unele state islamice s-au opus prevederilor care
garantau egalitatea n drepturi a brbatului i femeii la ncheierea cstoriei i dreptul de a schimba
credina religioas, iar cteva ri occidentale au criticat includerea drepturilor economice, sociale i
culturale. De- claraia Universal a Drepturilor Omului rmne un simbol comun al aspiraiei ctre o
lume mai dreapt i mai bun.
10 decembrie 1948 devine astfel o dat istoric n contiina umanitii, motiv pentru care ea a
fost declarat ziua drepturilor omului"'.
Chiar din preambul, Declaraia Universal a Drepturilor Omului pornete de la concepia c
recunoaterea demnitii inerente tuturor membrilor familiei umane i a drepturilor lor egale i
inalienabile constituie fundamentul libertii, al dreptii i al pcii n lume. Ea consider c tocmai
ignorarea i dispreuirea drepturilor omului au condus la acte de barbarie, iar furirea unei lumi n
care fiinele umane vor beneficia de libertatea cuvntului i a convingerilor, eliberate fiind de teroare
i mizerie, este proclamat drept cea mai nalt aspiraie a omului.
De aceea. Declaraia Universal a Drepturilor Omului i propune ca drepturile omului s fie
protejate de un sistem de drept pentru ca omul s nu fie constrns la revolt mpotriva tiraniei i a
asupririi.
Statele membre se angajeaz astfel, n conformitate cu prevederile Cartei, s promoveze, n
cooperare cu ONU, respectul universal i efectiv al drepturilor omului i al libertilor sale
fundamentale.
lat de ce Adunarea General ONU a proclamat aceast declaraie ca ideal comun ctre care
trebuie s tind popoarele i toate naiunile pentru recunoaterea i aplicarea universal i afectiv a
acestor drepturi i liberti.
Redactat n 30 de articole, Declaraia Universal a Drepturilor Omului consacr att drepturi
civile i politice2 , ct i drepturi economice, sociale i culturale .
n patru din articolele sale (1, 2. 22 i 28), Declaraia stabilete fundamentele cu valoare de
principiu pe care se nal ntregul edificiu al drepturilor i libertilor consacrate:
- art. 1 precizeaz c toate fiinele umane se nasc libere i egale n demnitate i n drepturi. Ele

sunt nzestrate cu raiune i contiin i trebuie s se comporte unele fa de altele n spiritul


fraternitii;
- art. 2 nu admite n exercitarea drepturilor i libertilor proclamate nici o deosebire bazat pe

ras, culoare, sex, limb, religie, opinie politic sau orice alt opinie, origine naional sau social,
avere, natere sau decurgnd din orice alt situaie, dar nici bazat pe statutul politic, juridic sau
internaional al rii sau teritoriului de care aparine persoana;

26

- art. 22 stabilete fundamentul exercitrii drepturilor economice, sociale i culturale, respectiv

faptul c orice persoan, n calitate de membru al societii, are dreptul la securitate social i este
ndreptit s obin respectarea drepturilor economice, sociale i culturale indispensabile pentru
demnitatea i libera dezvoltare a personalitii sale, prin efort naional i cooperare internaional,
inndu-se seama de organizarea i de resursele fiecrei ri;
- art. 28 menioneaz c fiecare persoan are dreptul s beneficieze, pe plan social i

internaional, de existena unei ordini care s permit ca drepturile i libert- ile enunate n
Declaraie s-i poat gsi o realizare deplin.
Drepturile civile i politice consacrate n Declaraia Universal a Drepturilor
Omului sunt urmtoarele:
- dreptul oricrei fiine umane la via, libertate i securitatea sa (art. 3);
- dreptul de a nu fi inut n sclavie sau robie; sclavia i traficul cu sclavi sunt interzise sub toate

formele (art. 4);


- dreptul de a nu fi supus la tortur, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante

(art. 5);
-dreptul la recunoaterea personalitii juridice a fiecrui om, indiferent unde s-ar afla (art. 6):
- dreptul la egalitate n faa legii i la o protecie egal a legii i mpotriva oricrei discriminri

sau provocri la discriminare (art. 7);


- dreptul de a se adresa efectiv instanelor de judecat competente, mpotriva ac telor care

violeaz drepturile fundamentale recunoscute prin constituie sau prin lege (art. 8);
- dreptul de a nu fi arestat, deinut sau exilat n mod arbitrar (art. 9);
- dreptul de a fi ascultat, n deplin egalitate, n mod echitabil i public de un tri bunal

independent i imparial, care va hotr asupra drepturilor i obligaiilor sale ori asupra temeiniciei
oricrei acuzaii n materie penal (art. 10);
- dreptul la prezumia de nevinovie pn cnd vinovia va fi dovedit n mod legal n cadrul

unui proces public, cu asigurarea tuturor garaniilor necesare aprrii.


Nimeni nu va fi condamnat pentru aciuni sau omisiuni care nu constituiau un act delictuos n
momentul n care au fost comise - neretroactivitatea legii penale - i nu se va aplica o pedeaps mai
aspr dect cea aplicabil n momentul n care a fost comis actul delictuos - mitior lex (art. 1 \);
-

dreptul la protecia legii mpotriva imixtiunilor sau atingerilor vieii private, de familie,

domiciliului, corespondenei, onoarei sau reputaiei persoanei (art. 12);


- dreptul de liber circulaie i de a alege reedina n orice stat. Orice persoan are dreptul s
prseasc orice ar, inclusiv ara sa, i de a reveni n ara sa (art. 13)
- dreptul de a cuta i de a beneficia de azil n alte ri n cazul persecuiei. Acest drept nu poate

fi invocat n cazul urmririi penale pentru crime de drept comun sau n cazul aciunilor contrare
scopurilor i principiilor Naiunilor Unite (art. 14);

27

- dreptul la o cetenie, de a nu t lipsit n mod arbitrar de cetenia sa, i dreptul de a-i schimba

cetenia (art. 15);


- dreptul la cstorie i de a ntemeia o familie pe baza egalitii n drepturi a brbatului i

femeii i dreptul familiei, ca element natural i fundamental al societii, la ocrotire din partea
societii i a statului. Cstoria nu se poate ncheia dect cu consimmntul liber i deplin al
viitorilor soi (art. 16);
- dreptul la proprietate, individual sau n asociere cu alii, i de a nu fi lipsit n mod arbitrar de
proprietatea sa (art. 17);
- dreptul la libertatea gndirii, a contiinei i a religiei i a exerciiului acestora individual sau

n colectiv, n public sau privat, prin nvmnt, practic, cult sau n deplinirea de rituri (art. 18);
- libertatea de opinie i de exprimare, de a nu fi tulburat pentru opiniile proprii, de a cuta, primi

l rspndi, fr consideraii de frontier, informaii i idei, prin orice mijloc de exprimare (art. 19);
- dreptul la libertatea de ntrunire i asociere i de a nu fi obligat s fac parte dintr-o asociaie

(art. 20);
- dreptul de a participa la conducerea treburilor publice ale rii sale, fie direct, fie prin

intermediul unor reprezentai liber alei, i dreptul oricrei persoane de a avea acces, n condiii de
egalitate, la funciile publice ale rii sale. Voina poporului este baza puterii de stat i trebuie s fie
exprimat prin alegeri oneste care trebuie s aib loc periodic, prin sufragiu universal, egal i prin vot
secret sau printr-o proce dur echivalent care s asigure libertatea votului (art 21).
Drepturile economice, sociale i culturale prevzute de Declaraia Universal a Drepturilor
Omului sunt;
- dreptul la munc, la libera alegere a muncii, la condiii echitabile i satisf ctoare de munc,

precum i la ocrotirea mpotriva omajului (art. 23);


- dreptul la salariu egal pentru munc egal (art. 23);
- dreptul la o remuneraie echitabil i satisfctoare, care s- i asigure lui i fami liei sale o

existen conform cu demnitatea uman, i completat, dac este cazul, cu alte mijloace de protecie
social (art. 23);
- dreptul de a ntemeia sindicate i de a se afilia la sindicate pentru aprarea intereselor proprii

(art. 23);
- dreptul la odihn, la timp liber i la o limitare rezonabil a timpului de munc, precum i la

concedii periodice pltite (art. 24);


- dreptul la un nivel de via corespunztor asigurrii sntii i bunstrii proprii i a familiei,

cuprinznd hrana, locuina, ngrijirea medical i serviciile sociale necesare (art. 25);
- dreptul la asigurare n caz de omaj, boal, invaliditate, vduvie, btrnee sau alte cazuri de

pierdere a mijloacelor de subzisten ca urmare a unor mprejurri inde pendente de voina lor (art.
25);
- dreptul mamei i copilului la ajutor i ocrotire speciale (art. 25);

28

- dreptul copilului de a se bucura de aceeai ocrotire social indiferent dac s-a nscut n cadrul

sau n afara cstoriei (art. 25);


- dreptul oricrei persoane la nvtur. nvmntul trebuie s fie gratuit, cel puin n ce
privete nvmntul elementar i general, cel elementar fiind obligatoriu. nvmntul tehnic i
profesional trebuie s fie accesibil tuturor, iar accesul la studii superioare trebuie s fie deschis tuturor
pe baza deplinei egaliti, n funcie de merit. Se menioneaz expres c nvmntul trebuie s
urmreasc dezvoltarea deplin a personalitii umane i ntrirea respectului pentru drepturile omului
i pentru libert ile fundamentale (art. 26);
- dreptul prinilor de a alege cu prioritate felul educaiei care urmeaz a fi dat copilului lor (art.

26);
- dreptul de a lua parte n mod liber la viaa cultural a colectivitii, s se bucure de arte i s

participe la progresul tiinific i la binefacerile care rezull din acesta (art. 27);
- dreptul fiecrei persoane la protecia intereselor morale i materiale care decurg din orice oper

tiinific, literar sau artistic al crui autor este (art. 27)


Ultimele prevederi ale Declaraiei Universale a Drepturilor Omului (art. 29 i 30) precizeaz c
fiecare om are ndatoriri fa de colectivitate, c exercitarea drepturilor i a libertilor sale este supus
numai ngrdirilor stabilite de lege, dar numai n scopul asigurrii recunoaterii i a respectului
drepturilor i libertilor celorlali i n vederea satisfacerii cerinelor juste ale moralei, ordinii publice
i bunstrii generale ntr-o societate democratic. De asemenea, se precizeaz c drepturile i
libertile nu vor putea fi exercitate mpotriva scopurilor i principiilor Naiunilor Unite i nici o
prevedere a Declaraiei nu poate fi interpretat ca implicnd dreptul la vreo activitate care s conduc la
desfiinarea drepturilor i libertilor enunate.

2.

Pactele internaionale cu privire la dre pturile omului

Drepturile i libertile fundamentale proclamate de Declaraia Universal a Drepturilor Omului


au fost transpuse n cvasitotalitatea lor n texte convenionale abia dup 18 ani, prin adoptarea celor
dou pacte internaionale, n anul 1966.
Comisia Drepturilor Omului, n cadrul celor trei grupuri de lucru create n anul 1947, a
nsrcinat pe unul dintre acestea s ntocmeasc proiectul de pact cu privire la drepturile civile i
politice, care nsoea proiectul de Declaraie Universal a Drep- turilor Omului, acestea fiind transmise
de ctre Consiliul Economic i Social Adunrii Generale a ONU, dar numai Declaraia a fost adoptat.
In anul 1950, Adunarea General a considerat c elaborarea unui pact care s conin numai drepturi
civile i politice nu este ndeajuns pentru protecia fiinei umane i a propus i includerea drepturilor
economice, sociale i culturale, pentru ca, dup doi ani, s recomande elaborarea a dou pacte
internaionale distincte pentru cele dou categorii de drepturi. Comisia Drepturilor Omului a elaborat
textele celor dou pacte, acestea fiind transmise Adunrii Generale n anul 1952. Dezbaterile n
Adunarea General s-au desfurat n anul 1966 i, la 16 decembrie acelai an. Adunarea General a
adoptat Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice i Pactul internaional cu privire

29

la drepturile economice, sociale i culturale1 , fiind astfel deschise spre semnare, ratificare i aderare. In
aceeai zi, s-a adoptat i un al treilea instrument juridic - Protocolul facultativ la Pactul cu privire la
drepturile civile i politice - care d posibilitatea i persoanelor particulare s nainteze plngeri
Comitetului drep- turilor omului.
Un al doilea Protocol la Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice a fost
adoptat de Adunarea General la 15. 12. 1989 i are ca obiect abolirea pedepsei cu moartea.
Pactele internaionale adoptate n anul 1966 conin cteva dispoziii comune n preambul i n art.
1,3 i 5. Astfel, ambele pornesc de la principiile enunate de Carta ONU, potrivit crora fundamentul
libertii, dreptii i pcii n lume este tocmai re cunoaterea demnitii inerente tuturor oamenilor i
a drepturilor lor egale i inalie- nabile, n conformitate cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului,
statele pri la cele dou pacte recunosc c idealul fiinei umane libere, eliberat de team i mi zerie, nu
poate fi realizat dect dac se creeaz condiii care s permit fiecruia s se bucure de drepturile sale
economice, sociale i culturale i de drepturile civile i politice. De aceea, statele au obligaia de a
promova respectarea universal i efectiv a drepturilor i a libertilor omului, lund n considerare c
omul are i ndatoriri fa de semenii si i fa de colectivitate .
O alt dispoziie comun celor dou pacte este aceea potrivit creia toate po poarele au dreptul la
autodeterminare, n virtutea cruia ele i determin liber statutul politic i i asigur liber dezvoltarea
economic, social i cultural. Mai mult, toate popoarele pot dispune liber de bogiile lor naturale i
nu vor putea fi lipsite de propriile mijloace de trai1 . Prevederile de mai sus referitoare la dreptul la
autodeter- minare, formulate n spiritul principiilor Cartei ONU, nu se regsesc n textul Declaraiei
Universale a Drepturilor Omului.
Ambele pacte consacr i dreptul egal pe care l au brbatul i femeia de a beneficia de toate
drepturile economice, sociale i culturale i de drepturile civile i politice enunate de cele dou pacte .
n sfrit, dispoziiile comune sunt i cele care conin clauzele de garantare a respectrii drepturilor
i a libertilor enunate. Astfel, nici o dispoziie din pacte nu poate fi interpretat ca dnd dreptul
vreunui stat, grupare sau individ s desfoare aciuni care s urmreasc suprimarea drepturilor i
libertilor recunoscute, ori limitri mai ample dect cele prevzute de pacte3 .

3.1. Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale

Spre deosebire de Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, Pactul internaional
cu privire la drepturile economice, sociale i culturale nu impune statelor pri obligaii
imediate. Aceast abordare este justificat de natura drepturilor consacrate i de situaia existent n
diferitele state, mai ales din punct de vedere economic.
Astfel, nc de la nceput se precizeaz c fiecare stat se angajeaz s asigure progresiv"
exercitarea deplin a drepturilor recunoscute, att prin efort propriu, ct i prin asisten i cooperare
internaional, n special pe plan economic i tehnic, folosind la maxim resursele sale disponibile.
Analiznd drepturile proclamate de Pact, vom constata c ele consacr drepturi economice, sociale i
culturale, prelund practic prevederile Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, nu doar

30

enunndu- le, ci explicnd coninutul acestora i chiar stabilind msuri de aplicare3 . De exemplu,
consacrnd dreptul pe care l are orice persoan de a se bucura de cea mai bun sntate fizic i
mintal pe care o poate atinge, Pactul enumera i cteva msuri pe care statele pri le vor adopta,
respectiv: scderea mortalitii nou- nscuilor i a mortalitii infantile, precum i dezvoltarea sntoas
a copilului; mbuntirea tuturor aspectelor igienei mediului i ale igienei industriale; profilaxia i
tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale i al altora, precum i lupta mpotriva acestor
maladii; crearea de condiii care s asigure tuturor servicii medicale i un ajutor medical n caz de boal
.
Partea a IV-a a pactului stabilete un mecanism prin care s se asigure respec tarea drepturilor
recunoscute de acesta'. n acest sens, statele pri se angajeaz s prezinte rapoarte Secretarului General
al ONU cu privire la msurile pe care le-au adoptat i la progresele obinute n asigurarea respectrii
acestor drepturi. Rapoartele pot s conin i factorii ori dificultile care mpiedic statele s-i
ndeplineasc obligaiile prevzute de Pact. Rapoartele sunt transmise de Secretarul General Consi
liului Economic i Social, precum i instituiilor specializate dac statele respective sunt membre ale
acestora. Consiliul Economic i Social poate s transmit rapoartele ctre Comisia Drepturilor Omului,
n scop de studiu i pentru formularea de reco mandri de ordin general sau pentru informare. De
asemenea, Consiliul Economic i Social poate s prezinte periodic rapoarte Adunrii Generale, rapoarte
care cuprind recomandri cu caracter general i un rezumat al informaiilor primite de la statele pri la
Pact i de la instituiile specializate, n legtur cu progresele obinute n asi gurarea respectrii generale
a drepturilor economice, sociale i culturale recunoscute. Avnd n vedere fragilitatea acestui
mecanism, constatat ulterior n practic, n anul 1985 s-a creat, de ctre Consiliul Economic i Social,
-Comitetul drepturilor econo mice, sociale i culturale, ca un al doilea mecanism, cu rolul de
supraveghere a aplicrii dispoziiilor Pactului3 . Oricum, din cele peste 30 de proceduri speciale
(mecanisme) create n cadrul ONU pentru asigurarea drepturilor omului, doar dou, cele prezentate mai
sus, sunt rezervate drepturilor economice, sociale i culturale, acesta fiind unu! din motivele pentru care,
se pare, aceast categorie de drepturi ale omului este, ntr-o bun msur, neglijat de state.

3.2. Pactul internaional cu privire la drepturi civile i politice


Potrivit dispoziiilor acestuia, statele pri se angajeaz s respecte i s garan teze oamenilor care
se gsesc pe teritoriul lor i care in de competena lor drepturile recunoscute de Pact, fr nici o
deosebire, n special de ras, culoare, sex, religie, opinie politic sau orice alt opinie, origine naional
sau social, avere, natere sau ntemeiat pe orice alt mprejurare . Mai mult, Pactul oblig statele s ia
masuri de ordin legislativ sau de alt natur pentru transpunerea n via a drepturilor recunos cute de
Pact, mai cu seam: asigurarea dreptului persoanei de a depune plngeri elective, chiar dac violarea
dreptului a fost comis de o autoritate public; s garanteze c autoritatea competent va hotr asupra
drepturilor persoanei care formuleaz plngerea, cu posibilitatea de recurs judiciar; s garanteze c
autoritile competente vor da urmare oricrei plngeri care a fost recunoscut ca justificat
Pactul cu privire la drepturile civile i politice, prelund prevederile Declaraiei Universale a
Drepturilor Omului, consacr unele drepturi in plus fa de aceasta i, n acelai timp, nu recunoate
unele dintre acestea.

31

Drepturile prevzute de Declaraia Universal a Drepturilor Omului, dar nerecunoscute de Pact


sunt:
- dreptul la o cetenie i de a nu fi lipsit n mod arbitrar de dreptul la proprietate;
- cetenie sau de dreptul de a schimba cetenia. Totui Pactul consacr dreptul oricrui copil de a

dobndi o cetenie;
- dreptul de a cuta i de a beneficia de azil n alte ri.

Drepturi consacrate de pact in plus fa de cele preluate din Declaraia Universal a Drepturilor
Omului sunt urmtoarele:
1. Dreptul oricrei persoane privat de libertate de a fi tratat cu umanitate i cu respectarea
demnitii inerente persoanei umane2 . n acest scop, Pactul precizeaz:
- cei aflai n prevenie (arestaii) vor fi, n afar de circumstanele excepionale, separai de
condamnai i vor fi supui unui regim distinct, potrivit condiiei lor de persoane necondamnate;
- tinerii aflai n prevenie vor fi separai de aduli i se va hotr n legtur cu cazul lor ct mai

repede cu putin;
- regimul penitenciar va cuprinde un tratament al condamnailor avnd drept scop esenial

ndreptarea lor i integrarea lor social. Tinerii delincveni vor fi separai de aduli i supui unui
regim potrivit vrstei i statului lor legal.
2 Dreptul persoanei de a nu fi ntemniat pentru singurul motiv c nu este n m sur s execute
o obligaie contractual.
3. Dreptul oricrui copil la msuri de ocrotire din partea familiei sale, a societii i a statului.
Pactul precizeaz c orice copil trebuie nregistrat dup natere, s aib un nume i dreptul de a dobndi
o cetenie;
4. Dreptul persoanelor aparinnd minoritilor etnice, religioase sau lingvistice de a avea n
comun cu ceilali membri ai grupului lor viaa lor cultural, de a profesa i practica propria lor religie
sau de a folosi propria lor limba;
5. Dreptul colectiv de protecie mpotriva propagandei pentru rzboi i ndemnu lui la ur

naional, rasial sau religioas care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau violen. Pactul
cere statelor pri s interzic prin lege asemenea acte ;
6. Dreptul popoarelor la autodeterminare ca drept colectiv consacrat i de Pactul cu privire la

drepturile economice, sociale i culturale.


Aa cum se constat i din cele precizate mai sus, Pactul internaional cu pri vire la drepturile
civile i politice nu enumera doar drepturile consacrate, ci, n cea mai mare parte, le definete, le
stabilete coninutul i chiar unele msuri de apli care i garantare.
n acelai timp. Pactul conine i cteva clauze de derogare ori de limitare a drep turilor garantate.
Astfel, n cazul n care un pericol public excep ional amenin exis tena naiunii i este proclamat
printr-un act oficial, statele pri pot ca, n limita strict a cerinelor situaiei, s ia msuri derogatorii de
la obligaiile prevzute de Pact, cu condiia ca aceste msuri s nu fie incompatibile cu celelalte obligaii

32

pe care le au potrivit dreptului internaional i ca din ele s nu rezulte o discriminare ntemeiat numai
pe ras, culoare, sex, limb, religie sau origine social .
Totui, Pactul nu permite nici o derogare de la prevederile care consacr apte drepturi
fundamentale, aa-numitul nucleu dur" al drepturilor omului", ceea ce con fer acestoi prevederi
caracterul de norme de jus cogens, respectiv:
1. Dreptul la via;
2. Dreptul de a nu fi supus torturii i nici unor pedepse sau tratamente crude, inu mane sau

degradante, n special fiind interzis ca o persoan s fie supus experimen telor medicale sau
tiinifice Iar consimmntul su;
3. Dreptul de a nu fi inut n sclavie sau n servitute;
4. Dreptul de a nu fi ntemniat pentru singurul motiv c nu este n msur s execute o

obligaie contractual:
5. Dreptul de a nu fi condamnat pentru aciuni sau omisiuni care nu constituiau un act

delictuos, potrivit dreptului naional sau internaional, n momentul n care au fost svr ite
(neretroactivitatea legii penale), i dreptul la aplicarea legii mai favorabile (mitior fee);
6. Dreptul la recunoaterea pretutindeni a personalitii juridice;
7. Dreptul la libertatea gndirii, contiinei i religiei.

Pentru asigurarea drepturilor garantate de Pact, potrivit dispoziiilor acestuia s-a creat Comitetul
drepturilor omului, cu scopul de a examina rapoartele prezentate de statele pri cu privire la
msurilepe care le-au adoptat i care transpun drepturile recunoscute [...], precum i asupra
progreselor realizate In folosina acestor drepturi".
Comitetul este alctuit din 18 membri, resortisani ai statelor pri la Pact, de o nalt moralitate i
cu o competen recunoscut n domeniul drepturilor omului, alei de reuniunea acestor state,
convocat de Secretarul General al ONU. Pactul stabilete mai multe detalii privind funcionarea
Comitetului drepturilor omului. Acest mecanism nu are valoare judiciar, nici cvasijudiciar. ci
reprezint doar un mecanism de conciliere cu valoare de recomandare pentru statele implicate.

3.2.1. Protocolul facultativ relativ la Pactul inte rnaional cu privire la


drepturile civile i politice
Acest Protocol a fost adoptat simultan cu cele dou pacte, dar separat de acestea. Pornind de la
faptul c mecanismul prevzut de Pactul internaional privind drepturile civile i politice permite doar
plngerile interstatale adresate Comitetului drepturilor omului, Protocolul extinde competena acestuia
prin posibilitatea de primi i plngeri din partea particularilor.
Orice stat parte la acest protocol recunoate competena Comitetului de a primi i examina
sesizri primite de la particulari innd de jurisdicia sa, care pretind a fi victima unor violri" din

33

partea acestuia, a vreunuia din drepturile enunate de Pact, cu condiia ca persoana respectiv s fi
epuizat toate cile interne posibile.
Protocolul stabilete procedurile potrivit crora se vor examina plngerile particu larilor".

3.2.2. Al doilea Protocol facultativ relativ la Pactul internaional privind drepturile


civile i politice
Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, enunnd dreptul la via ca drept
inerent fiinei umane, dei este trecut n cadrul drepturilor fundamentale de la care nu se admite nici o
derogare (nucleul dur), nu abolete pedeapsa cu moartea, ci interzice doar pronunarea sentinelor de
condamnare la moarte mpotriva persoane lor sub 18 ani i executarea unei asemenea pedepse
mpotriva femeilor gravide.
Cel de-al doilea Protocol, adoptat n anul 1989, vizeaz tocmai abolirea pedepsei cu moartea. Prin
urmare, nici o persoan aflat sub jurisdicia unui stat parte la acest Pact nu va fi executat i fiecare
asemenea stat va lua toate msurile pentru abolirea pedepsei cu moartea pe teritoriul aflat sub jurisdic ia
sa .
Protocolul nu admite nici o rezerv, cu excepia rezervei formulate cu ocazia rati ficrii sau aderrii,
prevznd aplicarea pedepsei cu moartea n timp de rzboia n urma unei condamnri pentru o crim
cu caracter militar, de o gravitate extrem, comi s n timp de rzboi. De exemplu, Romnia, cu ocazia
ratificrii acestui Protocol, la 25 ianuarie 1991, nu a fcut o asemenea rezerv, ceea ce nseamn c
Romnia a abolit pedeapsa cu moartea n timp de rzboi'.
Statele care formuleaz o astfel de rezerv trebuie s comunice cu ocazia ratificrii sau aderrii
dispoziiile corespunztoare din legislaia lor intern care se aplic n timp de rzboi.
Protocolul extinde mecanismul de control, stabilit de Pactul internaional cu pri vire la drepturile
civile i politice, prin recunoaterea competenei Comitetului drepturilor omului de a primi i examina
comunicri n care un stat parte pretinde c un alt stat parte nu se achit de obligaiile sale, precum i
comunicri de la persoane particulare aflate sub jurisdicia lor.
Mecanismele Naiunilor Unite de aplicare a dre ptului
internaional al drepturilor omului 1. Organele principale i
subsidiare ale ONU cu atribuii n promovarea i protecia
drepturilor omului

Pentru buna organizare i funcionare a ONU, potrivit Cartei, aceasta dispune de dou categorii de
organe: organe principale - Adunarea General, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic i Social,
Consiliul de Tutel, Curtea Internaional de Justiie i Secretariatul - i organe subsidiare, nfiinate

34

de organele principale, cu o competen delegat, formate din reprezentani ai statelor membre sau din
specialiti, cu scopul de a contribui la ndeplinirea scopurilor organizaiei i ale organelor principale
ale acesteia.
Toate organele principale i o mare parte a celor subsidiare au, conform Cartei ONU i altor acte de
constituire, organizare i funcionare, atribuii specifice ndeplinirii unuia din scopurile prevzute de
Cart, respectiv promovarea i ncurajarea respectrii drepturilor omului i a libertilor
fundamentale pentru toi, fr deosebire de ras, sex, limb sau religie.

1.1. Organele principale ale ONU i protecia drepturilor omului

Adunarea General a ONU este organul principal cel mai reprezentativ al organizaiei, cu cele mai
importante funcii i puteri n domeniul promovrii i respectrii drepturilor omului. Astfel, Adunarea
General poate discuta orice chestiune sau cauze care intr sub incidena Cartei i poate s fac
recomandri n legtur cu acestea membrilor organizaiei.
De asemenea, Adunarea General iniiaz studii i face recomandri n scopul dezvoltrii
progresive i codificrii dreptului internaional , rolul ei fiind deosebit de important n stabilirea
normelor dreptului internaional al drepturilor omului. Practic, tratatele de drepturile omului adoptate
n sistemul Naiunilor Unite au fost promovate prin rezoluii ale Adunrii Generale i au fost precedate
de declaraii ale acesteia, uneori deosebit de solemne, precum Declaraia Universal a Drepturilor
Omului.
Una din funciile Adunrii Generale este i aceea de a promova cooperarea internaional pentru a
sprijini nfptuirea drepturilor omului i a libertilor fundamentale pentru toi, fr deosebire de ras,
sex, limb sau religie'. n acest scop, printre altele, Adunarea General primete i examineaz
rapoartele primite de la celelalte organe ale Naiunilor Unite cu atribuii n domeniul drepturilor
omului.
Potrivit Cartei Naiunilor Unite, Adunarea General poate nfiina organe subsidiare pe care le
socotete necesare pentru ndeplinirea funciilor sale2 . n domeniul drepturilor omului, Adunarea
General a creat mai multe asemenea organe, printre care:
- Comitetul special pentru studierea situaiei cu privire la aplicarea Declaraiei asupra

acordrii independenei rilor i popoarelor coloniale , creat n anul 1961;


- Comitetul Naiunilor Unite pentru Namibia, creat n anul 1967;
- Comitetul special asupra apartheidului;
- naltul Comisariat pentru Drepturile Omului, nfiinat n anul 1997;
- naltul Comisariat al Naiunilor Unite pentru Refugiai etc.

Consiliul de Securitate dei este organul principal al ONU nsrcinat cu menine rea pcii i
securitii internaionale, reprezentnd inima" sistemului securitii colective a Naiunilor Unite,

35

activitatea acestuia poate avea inciden n domeniul aprrii drepturilor omului, atunci cnd situaiile
de violri grave i masive ale drepturilor omului pot pune n pericol pacea i securitatea internaional.
De exemplu, implicarea Consiliului de Securitate n Namibia, ncepnd cu anul 1969, n Somalia sau
n ex-Iugoslavia n anii '90.
Consiliul Economic i Social (ECOSOC). A fost nfiinat prin Carta ONU, ca organ principal al
organizaiei, cu rspunderea de a ndeplini funciile acesteia, sub autoritatea Adunrii Generale, in
domeniul cooperrii internaionale, inclusiv pentru respectarea universal i efectiv a drepturilor
omului6 . Pentru aceasta, ECOSOC a fost nvestit de Cart cu funcii i puteri precum:
- iniiaz studii i rapoarte privind problemele internaionale n domeniul econo mic, social,

cultural, al nvmntului, al sntii i n alte domenii conexe i poate s fac recomandri n


privina acestora Adunrii Generale, membrilor organizaiei i instituiilor specializate interesate;
- poate s fac recomandri n scopul de a promova respectarea efectiv a drepturilor omului i a

libertilor fundamentale pentru toi;


- poate s pregteasc proiecte de convenii n probleme care in de competena sa, pe care le

supune Adunrii Generale;


- poate convoca conferine internaionale n probleme de competena sa;
- poate coordona activitatea instituiilor specializate prin consultrile cu ele i prin recomandrile

adresate acestora, Adunrii Generale sau membrilor organizaiei;


- poate, cu aprobarea Adunrii Generale, s ndeplineasc serviciile pe care i le cer membrii

organizaiei sau instituiile specializate.


Pentru ndeplinirea acestor funcii i puteri, ECOSOC a nfiinat mai multe organe specializate,
respectiv Comisia pentru Drepturile Omului, Comisia pentru condiia femeii i Comisia pentru
prevenirea crimelor i justiie penal .
Consiliul de Tutel. Dei acesta i-a suspendat activitatea, este important de precizat c, potrivit
Cartei ONU, un obiectiv fundamental al sistemului internaional de tutel este de a ncuraja respectarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale i de a dezvolta sentimentul de interdependen a
popoarelor lumii'. Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul de Tutel poate ndeplini urmtoarele
funcii:
- examineaz rapoartele supuse de autoritatea administrant;
- primete petiii \ le examineaz, cu consultarea administrantei;
- organizeaz vizite periodice n teritoriile aflate sub tutel;
- ncheie acordul de tutel n conformitate cu care ntreprinde aciunile de mai sus, dar i altele;
- elaboreaz un chestionar privitor la progresul locuitorilor din teritoriul aflat sub tutel (din

punct de vedere politic, economic, social, al educaiei) n baza cruia va ntocmi un raport care va fi
naintat anual Adunrii Generale.

36

Curtea Internaional de Justiie (CU). Este organul judiciar principal ai ONU i n cadrul
competenei sale contencioase intr toate cauzele pe care le supun prile, care pot fi numai statele,
precum i toate chestiunile prevzute n mod special n Carta ONU sau n tratatele i conveniile n
vigoare.
Numeroase tratate internaionale din domeniul drepturilor omului prevd c dife rendele dintre
pri referitoare la interpretarea i aplicarea acestora pot fi deduse ju decii CU6 . Dei foarte puine
cauze din acest domeniu au fost soluionate de CU, acest organ principal al ONU rmne un instrument
jurisdicional important la nde mna statelor pentru soluionarea diferendelor aprute n procesul de
aplicare a tratatelor de drepturile omului, n msura n care acestea prevd o asemenea posibilitate
Secretarul General este cel mai nalt funcionar al ONU, numit de Adunarea General la
recomandarea Consiliului de Securitate. In domeniul drepturilor omului el poate folosi confidenial
bunele sale oficii ntre statele membre, cu privire la probleme precum comutarea unor pedepse capitale,
eliberarea de prizonieri etc. De asemenea, i se pot ncredina mandate pe teme de drepturile omului, fie
la nivelul Comisiei Drepturilor Omului, fie la nivelul subcomisiei acesteia, precum drepturile omului i
terorismul, drepturile omului i exodurile masive etc. n anul 1987, Secretarul General a creat Fondul
de contribuii voluntare pentru serviciile consultative i asisten tehnic in domeniul drepturilor
omului.
Adunarea General a creat funcia de nalt Comisar pentru drepturile omului, ca adjunct al
Secretarului General, sub coordonarea cruia funcioneaz Centrul Naiu nilor Unite pentru Drepturile
Omului i Divizia de asisten electoral, care ofer servicii consultative i asisten tehnic n
urmtoarele domenii:
- reforma legislaiilor naionale prin ncorporarea normelor internaionale, ca ele ment cheie a l
proteciei drepturilor omului;
- democratizarea i consilierea proceselor electorale;
- ajutor n redactarea legilor i a rapoartelor naionale;

-ntrirea instituiilor naionale i religioase pentru aprarea i promovarea drepturilor omului;


- formarea personalului pentru justiie, avocatur i poliie judiciar, prin organizarea de

seminarii, strategii de pregtire sau acordarea de burse i furnizarea de informaii.

1.2. Organele subsidiare cu atribuii specializate n dome niul dre pturilor omului

Comisia Drepturilor Omului


Este organ subsidiar al ECOSOC, creat n anul 1946, cu scopul de a efectua studii i rapoarte, de
a oferi informaii i alte servicii, la cererea ECOSOC, legate de drepturile omului. Pentru aceasta,
Comisia poate construi grupuri de lucru speciale alctuite din experi i chiar s creeze subcomisii pe

37

probleme de drepturi ale omului. De exemplu, activitatea Comisiei pe grupuri de lucru pentru
redactarea textelor Declaraiei Universale a Drepturilor Omului i ale Pactelor internaionale ale
drepturilor omului subliniaz preocuprile acesteia pentru pregtirea instrumentelor juridice
internaionale de drepturile omului. Cu timpul, competenele Comisiei s-au lrgit, astzi majoritatea
problemelor din domeniul drepturilor omului fiind supuse ateniei acesteia, inclusiv
aspecte privind combaterea violrilor drepturilor omului.
Comisia este alctuit din reprezentani a 53 de state, stabilite astfel nct s asigure o repartizare
echilibrat ntre diferitele zone ale lumii.
Cu autorizarea ECOSOC, Comisia pentru Drepturile Omului a creat n anul 1947 dou
subcomisii, Subcomisia pentru libertate i informare in pres i Subcomisia pentru prevenirea
discriminrii i protecia minoritilor, prima fiind dizolvat dup cinci ani.

Subcomisia pentru prevenirea discriminrii i protecia minoritilor este format


din 26 de membri alei cu titlu individual (spre deosebire de membrii Comisiei), dintre experi
numii de statele membre ale ONU, pe criterii geografice care s asigure o repartiie echitabil pe zone
ale lumii. Scopul nfiinrii acestei subcomisii a fost acela de a efectua studii i a face recomandri
Comisiei Drepturilor Omului pentru prevenirea discriminrii de orice natur n exercitarea drepturilor
i a libertilor fundamentale ale omului i pentru protecia minoritilor rasiale,
naionale, religioase i lingvistice, dar i pentru a ndeplini alte sarcini atribuite de ECOSOC i de
Comisia pentru Drepturile Omului. Subcomisia a participat la elaborarea unora dintre tratatele de
drepturile omului i la dezvoltarea procedurilor de aplicare a lor, precum i la elaborarea altor
documente ale ONU, precum Declaraia privind drepturile persoanelor aparinnd minoritilor
naionale sau etnice, religioase sau lingvistice, adoptat de Adunarea General n anul 1992. De
asemenea, Subcomisia examineaz i plngeri referitoare la violarea drepturilor omului. Pentru
ndeplinirea acestor atribuii. Subcomisia i-a creat grupuri de lucru pe domenii specifice, ca
organe subsidiare proprii (dou pn n prezent).

Comisia pentru condiia femeii


A fost creat de ECOSOC n anul 1946 i este compus din 32 de membri. Activitatea ei vizeaz
promovarea drepturilor femeii n domeniu! politic, economic i educativ i face recomandri ECOSOC
cu privire la problemele cu caracter de urgen ale drepturilor femeii, mai ales n ceea ce privete
realizarea efectiv a egalitii n drepturi dintre brbat i femeie. Pentru aceasta, Comisia a elaborat
studii i rapoarte, iniiind mai multe programe pentru eliminarea discriminrii fa de femei.
In ultimele decenii activitile Comisiei s-au multiplicat, dobndind rolul de comitet pregtitor
pentru Conferina Mondial a Naiunilor Unite pentru femei, n anul 1980, pregtind i proiectul
Conveniei pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare fa de femei, adoptat de Adunarea
General n anul 1979.

38

Mai mult, cu ncuviinarea ECOSOC, Comisia a dobndit i competena de a primi i


examina.plngeri referitoare la violarea drepturilor femeii, n prezent fcnd eforturi pentru
perfecionarea mecanismului de examinare a plngerilor.

Comisia pentru prevenirea crimelor i justiie penal


Este compus din 40 de state membre ale Naiunilor Unite i este principalul organ director al
Naiunilor Unite n materie de justiie penal. Ea elaboreaz programul Naiunilor Unite n materia
prevenirii crimelor i vegheaz la punerea acestuia n aplicare. Aceast Comisie coordoneaz
activitatea Centrului pentru prevenirea crimelor interna ionale', mai ales pentru formarea poliitilor i
pentru activitatea de prevenire a crimelor i de nfptuire a justiiei penale. Ea reprezint practic un
forum de dezbateri pentru guverne i un mijloc de realizare a schimbului de informaii pentru lupta
mpo triva criminalitii la nivel global, periodic organiznd congresul cu acelai obiect.

naltul Comisariat al Naiunilor Unite pentru Drepturile Omului


ldeea nfiinrii funciei de nalt Comisar pentru drepturile omului s-a pus pentru prima dat n
anii '60, dar propunerea concret de realizare s-a formulat abia la Con ferina Mondial a drepturilor
omului de la Viena, din anul 1993. Lucrrile Conferin ei au fost blocate de un grup de ri asiatice i, de
aceea, Adunarea General a ONU a creat funcia de nalt Comisar pentru drepturile omului cteva luni
mai trziu, printr-o rezoluie a acesteia. Potrivit acestei rezoluii, naltul Comisar al drepturilor omului
este naltul funcionar al Naiunilor Unite care are responsabilitatea principal pentru activi tile ONU
n domeniul drepturilor omului, sub conducerea Secretarului General.
Practic, naltul Comisar al drepturilor omului, n calitatea sa de Secretar General Adjunct pentru
drepturile omului, ofer bunele sale oficii n numele Secretarului General, devenind astfel primul
responsabil nsrcinat cu activitile privind dreptu rile omului. Misiunea lui este de a promova i proteja
drepturile omului n toate rile i de a menine un dialog permanent cu acestea. Pentru ndeplinirea
acestei misiuni, naltul Comisar al drepturilor omului exercit mai multe funcii cu privire la: gestio narea
crizelor, prevenirea i alerta rapid, ajutorarea statelor aflate n tranziie, pro movarea drepturilor
fundamentale, coordonarea i raionalizarea programelor cu privire la drepturile omului etc.
n conformitate cu Programul de reformare a ONU, dup 15 septembrie 1997, s-a creat naltul
Comisariat al Naiunilor Unite pentru Drepturile Omului, care reu nete practic Biroul naltului Comisar
pentru drepturile omului i Centrul pentru Drepturile Omului, organism care are astzi cele mai mari
responsabiliti n promovarea i respectarea drepturilor omului.

naltul Comisariat al Naiunilor Unite pentru Refugiai


ICNUR a fost nfiinat de Adunarea General a ONU n anul 1951, cu scopul realizrii unei mai bune
protecii internaionale a refugiailor. naltul Comisar este ales de Adunarea General, la propunerea

39

Secretarului General, cu mandat de 5 ani. ICNUR are sediul la Geneva i mai multe reprezentane (birouri)
n ri sau regiuni care se confrunt cu problemele refugiailor.
Dac iniial ICNUR avea doar competena de a aplica instrumentele internaionale interbelice cu
privire la refugiaii care au dobndit acest statut nainte de 1 ianuarie 1951, cu timpul funciile i
competenele sale au fost extinse n domenii precum: asistena grupurilor particulare de refugiai, oferirea
de bune oficii acestor grupuri, asistena refugiailor, a persoanelor deplasate ca urmare a catastrofelor
cauzate de om, reducerea cazurilor de apatridie etc.
ICNUR coopereaz cu organele ONU i cu instituiile specializate ale acesteia n scopul proteciei i
asistenei refugiailor, n conformitate cu tratatele adoptate n acest domeniu, dar i cu organizaii
neguvernamentale, precum Comitetul Internaional al Crucii Roii. De asemenea, ICNUR colaboreaz cu
organisme regionale, precum Consiliul Europei.
2. Mecanisme speciale ale Naiunilor Unite pentru supravegherea respectrii drepturilor
omului

Sistemul de supraveghere a respectrii drepturilor omului al Naiunilor Unite cuprinde dou tipuri
de mecanisme: mecanisme convenionale, care sunt comitetele create prin chiar tratatele de drepturile
omului, cu scopul de a supraveghea aplicarea respectivelor tratate, i mecanisme extraconvenionale
(proceduri speciale) care, dezvoltate n ultimii ani de ONU, reprezint un sistem mai suplu,
independent i special de anchete n afara cadrului stabilit de tratate, cu caracter ad- hoc, anchete
realizate de experi care ntocmesc rapoarte cu titlu individual, n calitate de raportori speciali sau ca
membri ai unor grupuri de lucru.

2.1. Mecanismele convenionale

Acestea sunt: Comitetul drepturilor omului; Comitetul drepturilor economice, sociale i culturale;
Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial; Comitetul pentru eliminarea
discriminrii cu privire la femei; Comitetul contra torturii; Comitetul drepturilor copilului.

Comitetul drepturilor omului


Pentru asigurarea drepturilor garantate de Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i
politice, adoptat n anul 1966, potrivit dispoziiilor acestuia s-a creat Comitetul drepturilor omului,
cu scopul de a examina rapoartele prezentate de statele pri cu privire la msurilepe care le-au
adoptat i care transpun drepturile recunoscute [...], precum i asupra progreselor realizate n
folosina acestor drepturi".

40

Comitetul este alctuit din 18 membri, resortisani ai statelor pri la Pact, de o nalt moralitate i
cu o competen recunoscut n domeniul drepturilor omului, alei de reuniunea acestor state,
convocat de Secretarul General al ONU. Pactul stabilete mai multe detalii privind funcionarea
Comitetului drepturilor omului.
Comitetul studiaz rapoartele prezentate de statele pri i nainteaz acestora propriile rapoarte,
precum i orice observaii generale pe care le socotete potrivite, observaii care pot fi transmise i
Consiliului Economic i Social.
Comitetul poate primi i examina comunicri n care un stat poate pretinde c un alt stat parte nui ndeplinete obligaiile care decurg din Pact - plngeri interstatale - dar numai cu condiia ca aceste
comunicri s emane de la un stat care a fcut o declaraie prin care recunoate competena
Comitetului, respectiv acestea privesc un stat care a fcut o asemenea declaraie. n acest scop, s-a
stabilit urmtoarea procedur:
- n primul rnd, dac un stat parte socotete c un alt stat parte nu aplic dispoziiile Pactului, el

poate s atrag atenia acestuia printr-o comunicare scris. n termen de 3 luni, statul solicitat va trebui
s comunice primului explicaii sau orice alte declaraii scrise pentru a lmuri chestiunea;
- dac n termen de 6 luni de la primirea comunicrii chestiunea nu a fost soluionat, fiecare din

cele dou pri are dreptul s o supun Comitetului, notificnd aceasta i celuilalt stat;
- comitetul va examina cauza numai dup ce se va asigura c toate cile interne de recurs

disponibile au fost utilizate i epuizate, cu excepia situaiei cnd se depesc termenele rezonabile;
- comunicrile se examineaz n edin secret, Comitetul oferindu-i bunele sale oficii pentru a

se ajunge la o soluie amiabil;


- n termen de 12 luni de la primirea notificrii, Comitetul trebuie s prezinte un raport n care se

va limita doar la o expunere a faptelor i a soluiilor, dac s-a gsit o soluie ntemeiat pe respectarea
drepturilor omului; n caz contrar, se vor prezenta n raport doar faptele;
- dac o chestiune nu a fost soluionat spre satisfacia prilor interesate, Comitetul poate, cu

asentimentul acestora, s desemneze o comisie de conciliere ad-hoc, care va oferi bunele sale oficii
prilor interesate, Comitetul punnd la dispoziia acestora informaiile obinute i examinate;
- dup ce a examinat chestiunea sub toate aspectele, dar nu mai trziu de 12 luni de la sesizare,

Comisia prezint un raport Comitetului Drepturilor Omului, care va fi comunicat statelor pri
interesate;
- dac nu se ajunge la o soluionare amiabil, raportul comisiei va conine concluziile sale cu

privire la toate aspectele de fapt, precum i concluziile sale asupra posi bilelor soluii;
- statele pri vor ntiina Comitetul, n termen de 3 luni de la primirea raportului, dac accept

sau nu cele formulate n raportul comisiei.


Anual, Comitetul Drepturilor Omului supune Adunrii Generale a ONU, prin intermediul
Consiliului Economic i Social, un raport asupra lucrrilor sale.
Protocolul facultativ la Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, adoptat n anul
1966, precizeaz c fiecare stat parte recunoate competena Comitetului de a primi i examina

41

sesizri provenite de la particulari innd dejurisdicia sa, care pretind a fi victime ale unor violri" din
partea acestui stat, a vreunuia din drepturile enunate de Pact, cu condiia ca persoana respectiv s fi
epuizat toate cile interne posibile.
Sesizarea se va face n scris i va fi declarat inadmisibil dac este anonim, dac este considerat
un abuz de drept sau dac este incompatibil cu prevederile pactului . Sesizarea va fi examinat de
Comitet dac nu se afl n curs de examinare n faa altei instane internaionale i dac persoana a
epuizat toate cile interne posibile. Sesizarea este examinat de Comitet n edin nchis, constatrile
acestuia fiind comunicate statului pane interesat i persoanei particulare.
Dei doar cu titlul de recomandare, soluiile date de Comitet au determinat o cretere treptat a
eficienei acestui mecanism. Mai mult, n prezent, n conformitate cu Regula mentul propriu.
Comitetul Drepturilor Omului poate s propun msuti provizorii pe care statele s le ia pentru a evita
prejudicierea ireparabil a victimelor presupuselor violri.
Concluzia este c mecanismul instituit de Pact nu are valoare judiciar, nici cvasijudiciar, ci
reprezint doar un mecanism de conciliere cu valoare de recoma ndare pentru statele implicate.

Comitetul drepturilor economice, sociale i culturale


Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, din anul 1966,
stabilete un mecanism prin care s se asigure respectarea drepturilor recunoscute de acesta1 . n acest
sens, statele pri se angajeaz s prezinte rapoarte Secretarului General al ONU cu privire la msurile
pe care le-au adoptat i la progresele obinute n asigurarea respectrii acestor drepturi. Rapoartele pot
s conin i factori ori dificulti care mpiedic statele s-i ndeplineasc obligaiile prevzute de
Pact. Rapoartele sunt trimise de Secretarul General Consiliului Economic i Social, precum i
instituiilor specializate dac statele respective sunt membre ale acestora. Consiliul Economic i Social
poate s transmit rapoarte ctre Comisia Drepturilor Omului, n scop de studiu i pentru formularea de
recomandri de ordin general sau pentru informare. De asemenea, Consiliul Economic i Social poate
s prezinte periodic rapoarte Adunrii Generale, care cuprind recomandri cu caracter general i un
rezumat al informaiilor primite de la statele pri la Pact i de la institu iile specializate, n legtur cu
progresele obinute n asigurarea respectrii generale a drepturilor economice, sociale i culturale
recunoscute.
Avnd n vedere fragilitatea acestui mecanism, constatat ulterior n practic, n anul 1985 s-a
creat, de ctre Consiliul Economic i Social, Comitetul drepturilor economice, sociale i culturale, ca
un al doilea mecanism cu rolul de supraveghere a aplicrii dispoziiilor Pactului. Alctuit din 18 experi
alei de ECOSOC cu titlu per sonal, Comitetul i-a nceput activitatea n anul 1987.
Scopul nfiinrii Comitetului a fost acela de a examina politicile guvernamentale pe baza
rapoartelor prezentate de state cu privire la aplicarea prevederilor Pactului, ocazie cu care, o dat pe an,
organizeaz dezbateri privind drepturile economice, so ciale i culturale, la care sunt invitai specialiti
recunoscui.
Prin urmare, activitatea Comitetului const n comentariile sale competente i n analiza
rapoartelor prezentate de state, n baza crora a reuit s clarifice ntr-o bun msur caracterul
normativ al multora dintre prevederile ambigue ale Pactului.

42

Anual, Comitetul nainteaz ECOSOC un raport n care sunt prezentate, n rezu mat, dezbaterile
din edina anual a Comitetului cu privire la rapoartele prezentate de state.
Oricum, din cele peste 30 de proceduri speciale (mecanisme) create n cadrul ONU pentru
asigurarea drepturilor omului, doar dou, cele prezentate mai sus, sunt rezervate drepturile economice,
sociale i culturale, acesta fiind unul din motivele pentru care, se pare, aceast categorie de drepturi
ale omului este, n bun msur, neglijat de state.

Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial


Supravegheaz aplicarea Conveniei internaionale privind eliminarea tuturorformelor de
discriminare rasial, adoptat la 21 decembrie 196'.
Comitetul, alctuit din 18 experi independeni, alei cu titlu individual de statele pri la
Convenie din rndul propriilor ceteni, a fost creat i a nceput s funcio neze n anul 1970, n
conformitate cu prevederile Conveniei amintite".
Competena Comitetului const, pe de o parte, n primirea i examinarea rapoartelor prezentate
de statele pri i, pe de alt parte, n primirea comunicrilor din par tea statelor i a persoanelor
particulare, care au ca obiect reclamarea unor violri ale drepturilor garantate de convenie.
Statele pri se angajeaz s prezinte Secretarului General rapoarte care vor fi examinate de
Comitet, rapoarte care cuprind msurile legislative, judiciare, administrative sau altele pe care statul lea adoptat pentru punerea n aplicare a Conveniei. n fiecare an, Comitetul prezint Adunrii Generale
un raport asupra activitii sale i face recomandri generale pe baza rapoartelor i informrilor primite
de la state.
Un stat parte poate atrage atenia Comitetului printr-o comunicare c un alt stat parte nu aplic
dispoziiile Conveniei. Comitetul trimite comunicarea statului recla mat, care, n termen de trei luni, va
prezenta Comitetului explicaii sau declaraii scrise. Dac n termen de 6 luni de la primirea
comunicrii problema nu a fost regle mentat, fiecare din cele dou state are dreptul s o supun din nou
Comitetului, cu condiia s fi epuizat toate cile interne. Apoi, Comitetul desemneaz o comisie de
conciliere ad-hoc alctuit din 5 persoane, cu asentimentul statelor1 , n scopul de a ajunge la o
soluionare amiabil a problemei. Dup ce a studiat problema, Comisia ntocmete un raport cu
concluziile sale i-I supune Comitetului, preedintele aces tuia comunicnd raportul statelor pri la
diferend. n termen de 3 luni, statele sunt obligate s comunice Comitetului dac accept sau nu
recomandrile cuprinse n raportul Comisiei.
Plngerile persoanelor sau ale grupurilor de persoane particulare pot fi primite i examinate de
Comitet cu urmtoarele condiii:
- persoanele s in de jurisdicia statului reclamat c a violat drepturile lor prev zute de

Convenie;
- statui sa fie parte ia Convenie i s fi fcut o declaraie c recunoate competena Comitetului

de a primi plngeri de la persoane particulare;


- plngerea s nu fie anonim;

43

- toate cile interne s fie epuizate.


Statele pri pot crea sau desemna un organism n cadrul ordinii lor juridice naionale, cu
competena de a primi i examina cererile persoanelor care se pretind victime ale violrilor. Dac
persoanele nu obin satisfacie de la acest organism; ele au dreptul de a se adresa Comitetului n
urmtoarele 6 luni, printr-o comunicare scris. Identitatea petiionarului nu va fi dezvluit dect cu
consimmntul expres al acestuia, n urmtoarele 3 luni, statul prezint n scris Comitetului explicaii
sau declaraii pentru elucidarea problemei. Comitetul, examinnd comunicarea, adreseaz sugestiile i
recomandrile sale statului i petiionarului.

Comitetul pentru eliminarea discriminrii cu privire la femei


Comitetul a fost creat prin Convenia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare fa de
femei, adoptat n 1979
Comitetul, creat n 1982, este compus din 23 de experi de nalt autoritate moral i competen,
alei din rndul cetenilor statelor pri la Convenie, funcionnd cu titlu personal, cu mandat de patru
ani.
Competena Comitetului const doar n primirea i examinarea rapoartelor din partea statelor
pri cu privire la msurile de ordin legislativ, judiciar, administrativ sau de alt natur pe care le-au
adoptat n aplicarea Conveniei. Astfel, statele pri sunt obligate s prezinte Secretarului General
aceste rapoarte, care vor fi examinate de Comitet. Comitetul se reunete o dat pe an (dou sptmni)
pentru examinarea rapoartelor i prezint anual un raport Adunrii Generale prin intermediul ECOSOC.
El poate formula sugestii i recomandri generale n raportul su anual care va fi transmis Comisiei
pentru condiia femeii.

Comitetul contra torturii


Convenia mpotriva torturii i a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante,
adoptat Ia 1 decembrie 1984, stabilete crearea unui Comitet mpotriva torturii, compus din 10 experi
de nalt moralitate i cu competen recunoscut n domeniul drepturilor omului, care funcioneaz cu
titlu personal, alei de statele pri din rndul propriilor ceteni.
Potrivit Conveniei, Comitetul are competena s studieze rapoartele primite de la statele pri, s
efectueze anchete, s primeasc i s examineze comunicri din partea stateior i din partea
particularilor n care se pretinde c dispoziiile Conveniei nu sunt aplicate.
Rapoartele statelor pri asupra msurilor pe care le iau pentru ndeplinirea anga jamentelor
asumate prin Convenie se prezint Secretarului General, n termen de un an de ia intrarea n vigoare a
Conveniei pentru acele state i apoi la fiecare patru ani. Comitetul studiaz rapoartele i face
comentariile generale pe care le consider potrivite, transmindu- le statelor n cauz.
Anchetele confideniale se pot desfura de ctre Comitet atunci cnd acesta pri mete informaii
demne de crezare c tortura este practicat sistematic pe teritoriul unui stat parte, invitnd statul
respectiv s coopereze n examinarea informaiilor. Concluziile anchetei sunt comunicate statului
interesat, mpreun cu comentariile i sugestiile pe care le consider necesare.

44

Examinarea comunicrilor statelor, n care un stat parte pretinde c un alt stat parte nu-i
ndeplinete obligaiile prevzute de Convenie, poate intra n competena Comitetului numai dac
statele respective recunosc aceast competen. Comunicrile vor fi examinate de Comitet n edine
nchise, dup ce s-a asigurat c toate cile interne au fost epuizate, i va oferi bunele sale oficii statelor
interesate pentru a ajunge la o soluie amiabil a chestiunii. Dac este necesar, Comitetul poate stabili o
comisie de conciliere ad-hoc. Comitetul va ntocmi un raport care va fi comunicat statelor pri
interesate.

Mecanismele Naiunilor Unite


Examinarea comunicrilor persoanelor particulare care pretind c sunt victime ale violrilor de
ctre un stat parte a prevederilor Conveniei pot fi primite i exami nate numai dac statul respectiv a
fcut o declaraie c recunoate competena Comi tetului n acest sens. Aceste comunicri sunt admise
numai dac nu sunt anonime, nu reprezint un abuz de drept, nu sunt n curs de examinare n faa altei
instane inter naionale i s-au epuizat toate cile interne de recurs. Comunicrile sunt examinate n
edine nchise, dup ce au fost transmise statului interesat, i Comitetul va informa statul i persoana n
cauz despre constatrile sale.
Anual, Comitetul prezint statelor pri i Adunrii Generale un raport asupra ac tivitilor
desfurate n aplicarea Conveniei.

Comitetul drepturilor copilului


A fost creat prin Convenia cu privire la drepturile copilului, adoptat la 20 noiem brie 1989, cu
scopul examinrii progreselor nregistrate de statele pri n executarea obligaiilor contractate n
virtutea acestei convenii.
Comitetul1 este compus din 10 experi de nalt moralitate i care posed o competen
recunoscut n domeniul reglementat de Convenie. Ei sunt alei de statele pri din rndul
propriilor ceteni i acioneaz cu titlu individual.
Statele pri se angajeaz s supun Comitetului, prin intermediul Secretarului General, rapoartele
asupra msurilor pe care le adopt pentru a da efect drepturilor recunoscute de Convenie i asupra
progreselor realizate n exercitarea acestor drepturi. Rapoartele se prezint n termen de 2 ani de la data
intrrii n vigoare a Conveniei pentru statele pri interesate i apoi la fiecare 5 ani. Rapoartele pot s
conin factorii i dificultile care mpiedic statele pri s ndeplineasc angajamentele asumate.
Comitetul poate s cear statelor toate informaiile complementare la aplicarea Conveniei i, la
fiecare 2 ani, supune Adunrii Generale, prin intermediul ECOSOC, un raport asupra activitii sale,
raport care va fi difuzat de state pe teritoriul lor.
Mai mult, Comitetul colaboreaz ndeaproape cu instituiile speciale ale ONU i cu orice alt organism
competent care poate da avize de specialitate asupra aplicrii Conveniei. De asemenea, Comitetul poate
recomanda Adunrii Generale s roage pe Secretarul General s dispun efectuarea unor studii asupra
problemelor specifice care afecteaz drepturile copilului.

45

n baza informaiilor primite, Comitetul poate face sugestii i recomandri de ordin general, care
sunt transmise statelor interesate i supuse ateniei Adunrii Generale.

2.2. Mecanisme extraconvenionale


Sunt proceduri speciale ale Comisiei Drepturilor Omului, cu caracter ad- hoc, care permit rezolvarea
mai supl a aspectelor privitoare la gravele violri ale drepturilor omului, prin activitatea unor experi
special desemnai.
Experii nsrcinai cu mandate speciale privitoare la drepturile omului, ndeplinite cu titlul
individual, poart denumiri diferite: raportori, reprezentai speciali, experi independeni sau grup de
lucru, dac mandatul este colectiv.
Acetia examineaz fie situaia drepturilor omului n ri sau teritorii determinate, fie probleme de
ansamblu care vizeaz gravele violri ale drepturilor omului n toat lumea. Numeroase mandate sunt
ncredinate Secretarului General sau reprezentanilor si speciali.
Mandatele pot fi pe ri sau pe teme.
Mandatele pe ri, peste 20 pn n prezent, supravegheaz respectarea drepturilor omului n aceste
ri care se confrunt cu mari i grave probleme n acest domeniu.
Mandatele pe teme sunt stabilite fie de Adunarea General, fie de Comisia Drepturilor Omului sau
Subcomisia acesteia, ori sunt ncredinate Secretarului General. Astfel, Adunarea General a stabilit un
post de Reprezentant special al Secretarului General n situa iile de conflict armat, Comisia Drepturilor
Omului a stabilit un post de reprezentant special pentru persoane deplasate i a creat mai multe mandate pe
diferite teme.
De asemenea, Subcomisia pentru lupta contra msurilor discriminatorii i pentru protecia
minoritilor a stabilit mai multe mandate pe teme i a numit raportori speciali i experi independeni
pentru efectuarea de studii pe diverse teme.
n ncheiere, precizm c mai multe mecanisme s-au creat i n cadrul instituiilor specializate ale
Naiunilor Unite, respectiv n cadru! OIM, UNESCO, OMS i FAO, pentru supravegherea aplicrii
dispoziiilor cuprinse n actele lor constitutive sau n tratatele adoptate sub egida lor n domeniul
drepturilor omului.
De asemenea, un rol important n dezvoltarea, dar i n asigurarea respectrii drepturilor omului
garantate de sistemul Naiunilor Unite, l-au avut Conferinele mondiale asupra drepturilor omului de la
Teheran (1969) i Viena (1993).
Conferina mondial de la Teheran, din anul 1968, a declarat an internaional al drepturilor omului
(cu ocazia celei de-a 20-a aniversri a Declaraiei Universale a Drepturilor Omului), a adoptat
Proclamaia de la Teheran, care a formulat un pro gram viitor i a tratat probleme privitoare la
colonialism, discriminare rasial, analfabetism i protecia familiei. Proclamaia a acordat o importan
particular principiului nediscriminrii i a declarat politica de apartheid ca o crim contra umanitii.

46

Conferina mondial de la Viena, din anul 1993, a adoptat Declaraia i Programul de aciune de la
Viena, a reformat rolul crucial al Declaraiei Universale a Drepturilor Omului i a recunoscut pentru prima
dat, n unanimitate, dreptul la dezvoltare ca aparinnd dreptului internaional al drepturilor omului.
Chiar dac unele state asiatice s-au opus multor chestiuni abordate, conferina a respins argumentele
potrivit crora drepturile fundamentale ar fi facultative ori subordonate tradiiilor i practicilor culturale.
Afirmnd c promovarea i protecia drepturilor omului in de responsabilitatea esenial a guvernelor,
Declaraia de la Viena a recunoscut c democraia este un drept fundamental. Pentru prima dat,
Conferina a afirmat explicit c toate organele, programele i ageniile specializate ale sistemului
Naiunilor Unite vor avea rol crucial n ntrirea drepturilor omului, principala recomandare de natur
instituional fiind crearea funciei de nalt Comisar al Naiunilor Unite pentru drepturile omului, ceea ce
s-a realizat cteva luni mai trziu

Sistemul european de protecie a drepturilor omului


Sistemul european de protecie a drepturilor omului, pentru cei 800 de milioane de ceteni europeni,
a fost iniiat i s-a dezvoltat n cadrul instituional al Consiliului Europei, fiind strns legat de sistemul
Naiunilor Unite. Se poate afirma c astzi el este cel mai performant sistem care garanteaz efectiv, prin
mecanisme specifice, drepturile omului i libertile sale fundamentale. Evoluia evenimentelor dup dece
niul cinci al secolului al XX- lea, mai ales preocuprile de realizare a unei Europe unite, a fcut ca
drepturile omului s reprezinte pentru ntregul sistem european o va loare unanim acceptat i promovat
nu numai n cadrul Consiliului Europei, ci i n organizaii precum Uniunea European sau Organizaia
pentru Securitate i Cooperare n Europa. Statele europene, membre ale Consiliului Europei n
cvasitotalitatea lor, accept i promoveaz prin legislaiile naionale valorile consacrate de instrumentele
juridice europene, fiind evident evoluia spre consolidarea atitudinilor pozitive fa de fiina uman, ca
cea mai mare valoare care trebuie ocrotit.
Practic, respectarea drepturilor omului a devenit un principiu fundamental al relaiilor internaionale
i una din principalele condiii impuse statelor europene pentru realizarea efectiv a Europei unite. Chiar
dac n unele state europene, mai aies n spaiul estic, sunt nregistrate nc violri ale drepturilor
omului, unele de o mare gravitate, atitudinea general este aceea de acceptare a exigenelor impuse de
sistemul european, inclusiv a deciziilor instanelor europene n materia respectrii drepturilor omului.
1. Consiliul Europei - iniiator i principal cadru de promovare i aprare a drepturilor
omului n spaiul european

Consiliul Europei materializeaz pieocupriie mai vechi de realizarea a unei Europe unite.
Aceasta idee, nt lnit n perioada interbelic sub forma unui proiect al Statelor Unite ale Europei, a
prins contur dup cel de-al doilea rzboi mondial sub forma instituionalizrii prin crearea mai multor
organizaii europene, prin integrare economic, dar i prin integrare politic.
Astfel, la 5 mai 1949, reprezentanii a zece state europene1 au semnat la Londra Statutul
Consiliului Europei', punnd bazele unei organizaii internaionale regionale prin care s reafirme
ataamentul lor pentru valorile spirituale i morale care sunt motenirea comun a popoarelor lor i
sursa real a libertii individuale, a libertii politice i a stalului de drept, principii care formeaz
baza oricrei democraii autentice ".

47

Scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai mare unitate ntre membrii si pentru
salvgardarea i realizarea idealurilor i principiilor care sunt motenirea lor comun i pentru
facilitarea progresului lor economic i social.
Membrii Consiliului Europei sunt statele europene care recunosc Statutul organizaiei i care
ndeplinesc urmtoarele condiii:
- accept principiile statului de drept;

accept principiul n virtutea cruia fiecare persoan aflat sub jurisdicia sa tre buie s se
bucure de drepturile i libertile fundamentale ale omului;
-

- se angajeaz s colaboreze, n mod sincer i efectiv, la realizarea scopului organizaiei.

Crearea unui sistem de protecie a drepturilor omului a fost o preocupare a Consiliului Europei
nc de la nfiinare. Principalele izvoare ale acestui sistem sunt Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor sale fundamentale, adoptat la Roma, la 4 noiembrie 1950 i Carta
social european, adoptat Ia 18 octombrie 1961 i revizuit n anul 1996. Pe baza acestor tratate,
ulterior au fost adoptate numeroase instrumente juridice care acoper o larg palet de preocupri n
domeniul proteciei drepturilor omului.

1.1. Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale


i protocoalele ei adiionale
A fost adoptat n baza Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, cu mult timp nainte de
adoptarea pactelor internaionale din sistemul Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului, ceea
ce ne ndreptete s afirmm c pionieratul n acest domeniu aparine sistemului european.
La 4 noiembrie 1950, statele membre ale Consiliului Europei adoptau aceast Convenie, avnd
n vedere Declaraia Universal a Drepturilor Omului proclamat de Adunarea General a ONU i
considernd c aceast declaraie urmrete s asigure recunoaterea i aplicarea universal i
efectiv a drepturilor pe care le enun" .
Convenia stabilete c scopul Consiliului Europei este s realizeze o uniune mai strns
ntre membrii si i unul din mijloacele de atingere a acestui scop este protecia i dezvoltarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale Convenia a fost adoptat prin afirmarea de ctre
statele participante a ataamentului lor profund la aceste liberti fundamentale care constituie
fundamentul justiiei i al pcii n lume i a crui respectare se ntemeiaz pe un regim politic cu
adevrat democratic, pe de o parte, i, pe de alt parte, pe o concepie comun i un respect comun
al drepturilor omului pe care le recunosc.
Titlul I al Conveniei, denumit Drepturi i liberti", consacr i garanteaz o sum de drepturi
i liberti civile i politice . Acestea sunt:
- dreptul la via (art. 2);
- dreptul de a nu fi supus torturii i nici la pedepse sau tratamente inumane sau degradante (art.

48

3);
- dreptul de a nu fi inut n sclavie sau robie i de a nu fi constrns de munc forat (art. 4);
- dreptul la libertate i siguran (art. 5);
- dreptul la examinarea cauzei n mod echitabil, ntr-un termen rezonabil, de ctre un tribunal

independent i imparial (art. 6);


- dreptul de a nu fi condamnat pentru o aciune sau omisiune care, n momentul comiterii, nu

constituia o infraciune i de a nu se aplica o pedeaps mai sever dect cea aplicabil n acel moment neretroactivitatea legii penale i mitior lex (art. 7);
- dreptul la respectarea vieii private, de familie, a domiciliului i a corespondenei (art. 8);

dreptul la libertatea de gndire, contiin i religie (art. 9);


- dreptul la libertatea de expresie (art. 10);
- dreptul la libertatea de reuniune panic i la libertatea de asociere (art. 11);
- dreptul de a se cstori i de a ntemeia o familie (art. 12);
- dreptul la un recurs efectiv (art. 13).

Convenia nu consacr drepturi economice, sociale i culturale, acestea fiind recunoscute prin
Carta social european revizuit i alte tratate adoptate sub egida Consiliului Europei.
] Statele pri la Convenie sunt obligate s asigure exercitarea drepturilor i a libertilor
recunoscute, fr nici o deosebire fundat n specia! pe sex, ras, culoare, limb, religie, opinii politice
sau orice alte opinii, origine naional sau social, aparenena la o minoritate naional, avere, natere
sau orice alt situaie.
Convenia stabilete i o clauz de derogare, potrivit creia, n caz de rzboi sau n cazul unui
alt pericol public, care amenin viaa naiunii, orice stat poate lua msuri derogatorii de la dispoziiile
Conveniei, dar numai s nu fie n contradicie cu alte obligaii ce decurg din dreptul internaional. De
asemenea, Convenia permite restrngerea activitii politice a strinilor cu privire la libertatea de
reuniune panic i libertatea de asociere.
Totui, exist cteva drepturi i liberti fundamentale de la care Convenia nu admite nici o
derogare ("nucleul dur" al sistemului)". Este vorba despre:
- dreptul oricrei persoane la via, cu excepia cazului de deces rezultat din acte licite de

rzboi;
- dreptul de a nu fi supus torturii i nici la pedepse sau tratamente inumane sau degradante;
- dreptul de a nu fi inut n sclavie sau robie;
- dreptul la aplicarea principiilor neretroactivitii i mitior lex cu privire la legea penal.

49

Titlul II al Conveniei a stabilit un mecanism de aplicare a ei, care a constat iniial n crearea
unei Comisii europene a drepturilor omului i a unei Curi europene a drepturilor omului. Prin
adoptarea Protocolului nr. 11, la 11 mai 1994, s-a creat un mecanism mai suplu, respectiv o curte unic
- Curtea European a Drepturilor Omului - care reprezint astzi cea mai performant instituie
internaional pentru aprarea drepturilor omului/prin competena ei de a emite decizii obligatorii
pentru statele pri, n cazul violrii drepturilor garantate de Convenie.
Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale a cunoscut ulterior
mai multe dezvoltri, prin cele 13protocoale adiionale' adoptate pn n prezent, unele dintre acestea
consacrnd i garantnd i alte drepturi i liberti fundamentale.
Primul Protocol a fost adoptat n 1952 i aduce n plus la catalogul drepturilor i libertilor
fundamentale:
- dreptul la respectarea proprietii (art. 1);

dreptul la educaie i dreptul prinilor de a asigura educaia i nvtura copiilor


conform convingerilor lor religioase i filozofice (art. 2);
n
Protocolul nr. 2, adoptat n anul 1963 , completeaz Convenia atribuind Curii Europene a
Drepturilor Omului competena de a da avize consultative asupra unorchestiuni juridice privind
interpretarea Conveniei i a protocoalelor ei.
-

Protocolul nr. 3, adoptat n anul 1963a modificat unele articole cu privire la Comisia drepturilor
omului. n prezent este inaplicabil ca urmare a desfiinrii Comisiei.
Protocolul nr. 4, adoptat n anul 1963", recunoate anumite drepturi i liberti, altele dect cele
care sunt consacrate de Convenie i n Primuf Protocol. Este vorba despre:
- dreptul persoanei de a nu fi privat de libertate pentru singurul motiv c nu este n msur s
execute o obligaie contractual;
- dreptul la liber circulaie, de a alege n mod liber reedina i de a prsi orice ar, inclusiv

pe a sa;
- dreptul de a nu fi expulzat printr-o msur individual sau colectiv din teritoriul statului al

crui resortisant este;


- dreptul de a intra pe teritoriul statului al crui resortisant este;
- interzicerea expulzrii colective a strinilor.

Protocolul nr. 5, adoptat n anul 1966', a modificat 2 articole ale Conveniei cu privire la
componena Comisiei i a Curii, dar aceste prevederi au fost abrogate implicit prin adoptarea
Protocolului nr. 11.
Protocolul nr. 6, adoptat n anul 19834 , a abolit pedeapsa cu moartea, cu posibilitatea statelor pri
de a prevedea n legislaia lor pedeapsa cu moartea pentru acte comise n timp de rzboi sau de pericol
iminent de rzboi. De remarcat c abolirea pedepsei cu moartea n sistemul european s-a decis mai
devreme cu 6 ani dect n sistemul Naiunilor Unite.

50

Protocolul nr. 7, adoptat n anul 1984 , completeaz Convenia prin recunoaterea unor noi
drepturi:
- dreptul la garanii procedurale pentru strinii care urmeaz a fi expulzai;
- dreptul la recurs n procesele penale;
- dreptul de a nu fi urmrit sau pedepsit pentru o infraciune pentru care a fost deja achitat sau

condamnat printr-o judecat definitiv (non bis in idem);


- dreptul la despgubiri n cazul erorilor judiciare;

egalitatea soilor n drepturi i responsabiliti cu caracter civil, ntre ei, n relaiile cu


copiii lor, cu privire la cstorie.
-

Protocolul nr. 8, adoptat n anul 19856 , a modificat unele dispoziii ale Conveniei cu privire la
procedura Comisiei drepturilor omului, dar prevederile lui nu mai sunt aplicabile ca urmare a desfiinrii
Comisiei.
Protocolul nr. 9, adoptat n anul 19901 , de asemenea a modificat unele dispoziii ale Conveniei cu
privire la procedurile Comisiei i ale Curii, dar care rmn fr obiect ca urmare a adoptrii
Protocolului nr. 11.
Protocolul nr. 10 adoptat n anul I992 , a modificat procedura Comitetului Minitrilor cu privire la
competena acestuia de a constata dac exist sau nu o violare a Conveniei. Dispoziiile sale au fost
abrogate implicit prin adoptarea Protocolului nr. 11.

51

Protocolul nr. 11, adoptat n anul 1994 , reformeaz practic mecanismul de control instituit de
Convenie, prin nlocuirea Comisiei i Curii cu o nou curte permanent - Curtea European a
Drepturilor Omului.

"3

Protocolul nr. 12, adoptat n anul 2000\ interzice discriminarea n general, indiferent pe ce criterii
sau motive s-ar putea face.
Protocolul nr. 13, a fost adoptat n anul 20026 , i consacra abolirea pedepsei cu moartea n orice
circumstan.

1.2. Carta social european revizuit


Carta social european reprezint al doilea izvor al sistemului Consiliului Europei privind
protecia drepturilor omului. Ea a fost adoptat n anul 1961, cu scopul de a consacra un catalog al
drepturilor economice i sociale, fundamentat pe un sistem de opiuni ale statelor, astfel nct acestea s
nu fie obligate s accepte toate drepturile prevzute de Cart, asigurnd astfel o punere n aplicare
progresiv a prevederile ei, n funcie de posibilitile i situaia concret din fiecare stat.
Carta a fost ulterior completat cu un Protocol adiional, adoptat n anul 1988, care irgete
catalogul drepturilor economice i sociale. Apoi, n 1991, s-a semnat un nou Protocol de amendare
care aduce unele schimbri n mecanismul de aplicare, pentru ca n anul 1996 Carta s fac obiectul
unei noi revizuiri.
Carta social european revizuit a intrat n vigoare n anul 1999, nlocuind progresiv tratatul
o
iniial adoptat n 1961 , n prezent fiind pri la aceasta 14 state membre ale Consiliului Europei.
Carta social european revizuit recunoate urmtoarele drepturi economice i sociale:
- dreptul la munc (art. 1);
- dreptul la condiii echitabile de munc (art. 2);
- dreptul la securitate i la igiena muncii (art. 3);
- dreptul la salarizare echitabil (art. 4);
- dreptul sindical (art. 5);
- dreptul la negociere colectiv (art. 6);
- dreptul copiilor i al tinerilor la protecie (art. 7);
- dreptul lucrtorilor la protecia maternitii (art. 8);
- dreptul la orientare profesional (art. 9);
- dreptul la formare profesional (art. 10);

52

- dreptul la protecia sntii (art. 11);

-dreptul la securitate social (ait. 12);


- dreptul la asisten social i medical (art. 13);
- dreptul de a beneficia de servicii sociale (art. 14);
- dreptul persoanelor handicapate la autonomie, la integrare social i la participare la viaa

comunitii (art. 15);


- dreptul familiei la protecie social, juridic i economic (art. 16);
- dreptul copiilor i adolescenilor la protecie social, juridic i economic (art. 17);
- dreptul la exercitarea unei activiti lucrative pe teritoriul celorlalte pri contractante (art.

18);
- dreptul lucrtorilor imigrani i al familiilor lor la protecie i asisten (art. 19);
- dreptul la egalitate de anse i de tratament n materie de angajare i profesie, fr

discriminare n funcie de sex (art. 20);


-dreptul la informare i consultare (art. 21);
- dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de

munc (art. 22);


- dreptul persoanelor vrstnice la protecie social (art. 23)
- dreptul la protecie n caz de concediere (art. 24);
- dreptul lucrtorilor la protecia propriilor creane n caz de insolvabilitate a patronului

acestora (art. 25);


- dreptul la demnitate n munc (art. 26);
- dreptul lucrtorilor cu responsabiliti familiale la egalitate de anse i de tratament (art. 27);
- dreptul reprezentanilor lucrtorilor la protecie n ntreprindere i la facilitile acordate

acestora (art. 27);


- dreptul la informare i consultare n procedurile de concediere colectiv (art. 29);
- dreptul la protecie mpotriva srciei i excluderii sociale (art. 30);
- dreptul la locuin (art. 31);

Romnia, ratificnd Carta potrivit dispoziiilor acesteia de aplicare progresiv, nu s-a angajat
deocamdat s fie legat de prevederile art. 10, 14, 22, 23, 26, 30 i 31. n acelai timp, s-a angajat s
fie legat doar parial de prevederile art. 2, 3, 13, 15, 18, 19 i 27 i n ntregime de prevederile
celorlalte articole .

53

Pentru ca statele s respecte angajamentele asumate prin ratificarea Cartei, s-a creat un mecanism de
control specific, concretizat prin nfiinarea Comitetului European al Drepturilor Sociale, n baza
Protocolului de amendare a Cartei din anul 1991. Potrivit acestuia, Comitetul este alctuit din 12 membri
independeni i impariali, alei de Comitetul de Minitri al Consiliului Europei, cu un mandat de 6 ani. El
are competena de a constata dac situaiile din statele pri sunt sau nu conforme cu angajamentele
asumate potrivit Cartei.
Sunt instituite dou proceduri de control: procedura rapoartelor naionale i procedura reclamaiilor
colective.
Procedura controlului bazat pe rapoarte const n obligaia statelor pri de a prezenta anual un
raport cu privire la o parte din dispoziiile acceptate din Cart. Comitetul European al Drepturilor Sociale
examineaz aceste rapoarte i prezint anual concluziile sale cu privire la conformitatea situaiilor
naionale cu dispoziiile Cartei. Dac decizia Comitetului este una de neconformitate i statul n cauz nu
o respect, Comitetul de Minitri va adresa o recomandare prin care va cere statului modificarea n drept
i n fapt a situaiei constatate.
Procedura reclamaiilor colective a fost introdus prin Protocolul de amendare a Cartei din 1995,
care a intrat n vigoare n 1998 . n virtutea acestei proceduri, Comitetul European al Drepturilor Sociale
poate fi sesizat cu reclamaii colective prin care se pretind violri ale drepturilor prevzute de Cart.
Reclamaiile pot fi fcute de organizaii neguvernamentale care au un statut consultativ pe lng Consiliul
Europei, de organizaiile patronale i sindicale ale statului respectiv i chiar de ctre organizaii
neguvernamentale naionale, dac statul accept aceast posibilitate3 . Reclamaia este examinat de
Comitet i, dac sunt ndeplinite condiiile de form , ea este acceptat. Urmeaz o procedur scris prin
schimb de memorii ntre prile implicate i, dac este necesar, o audiie public n faa Comitetului. n
final, Comitetul adopt o decizie pe care o transmite prilor i Comitetului de Minitri i care va fi fcut
public n termen de cel mult patru luni de la data transmiterii. Comitetul de Minitri adopt o rezoluie i
poate recomanda statului n cauz s ia msuri n conformitate cu Carta.

1.3. Alte tratate de drepturile omului adoptate de Consiliul Europei


Activitatea Consiliului Europei de consolidare a propriului sistem de protecie a drepturilor omului
s-a materializat n adoptarea mai multor instrumente juridice pe diferite domenii, care dezvolt drepturi
ale omului consacrate n izvoarele de baz.
Printre cele mai importante amintim:
- Convenia cultural european, adoptat la 19 decembrie 1954, prin care prile se angajeaz s ia
msuri proprii pentru salvarea patrimoniului comun al Europei i pentru ncurajarea dezvoltrii. Statele
vor ncuraja cetenii proprii s studieze limbile, istoria i civilizaia altor state pri
i vor facilita pe teritoriul lor dezvoltarea unor asemenea studii, ceea ce presupune inclusiv facilitarea
circulaiei i a schimbului de persoane n acest scop;
- Convenia european de securitate social, adoptat la 14 decembrie 1972, care se aplic tuturor

legislaiilor referitoare la ramurile de securitate care privesc prestrile pentru boal, maternitate,

54

invaliditate, btrnee, supravieuitori, accidente de munc i boli profesionale, alocaii pentru deces,
omaj, familii, cu luarea n considerare a principiului egalitii de tratament acordat resortisanilor,
refugiailor i apatrizilor.
- Convenia european privind imprescriptibilitatea crimelor mpotriva umanitii i a crimelor de

rzboi adoptat la 25 ianuarie 1974. Considernd c aceste crime sunt grave infraciuni mpotriva
demnitii umane, convenia declar ca imprescriptibile crimele contra umanitii prevzute de Convenia
pentru prevenirea i reprimarea crimei de genocid, din 1948, infraciunile prevzute de Conveniile de. la
Geneva din 1949 i orice alte violri asemntoare ale legilor i obiceiurilor rzboiului;
- Convenia european asupra statutului juridic al copiilor nscui n afara cstoriei", adoptat la

15 octombrie 1975, care are ca scop acordarea acelui statut juridic copiilor din afara cstoriei, ca ce! al
copiilor din cstorie, cu privire la filiaia matern i patern, obligaiile de ntreinere, supraveghere,
dreptul de vizit, dreptul la succesiune;
- Convenia european cu privire la statutul juridic al muncitorului migrant, adoptat la 24 noiembrie

1977, care reglementeaz situaia juridic a muncitorilor migrani, ceteni ai statelor membre ale
Consiliului Europei, n scopul de a le asigura, n msura posibilitilor, un tratament care s nu fie mai
puin favorabil dect cel de care beneficiaz muncitorii care au naionalitatea statului respectiv, referitor la
tot ceea ce este legat de condiiile de via i de munc;
- Convenia pentru protejarea persoanelor fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter

personal1 , adoptat la 28 ianuarie 1981, care are ca scop protecia dreptului la respectarea vieii particulare
fa de intensificarea circulaiei peste frontiere a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrrii
automatizate. O precizare important a Conveniei este aceea potrivit creia datele cu caracter personal
care privesc originea rasial, opiniile politice, convingerile religioase sau de alt natur, cele care privesc
sntatea, viaa sexual sau condamnrile penale nu vor putea fi prelucrate automatizat dac dreptul intern
nu prevede garanii adecvate. Mai mult, persoanele au dreptul s cunoasc existena acestor prelucrri i
chiar s aib acces la ele, inclusiv s cear modificarea lor dac nu mai corespund realitii.
- Carta european a autonomiei locale1 , adoptat la 15 octombrie 1985, consider colectivitile

locale ca unul din principiile fundamentale ale oricrui regim democratic i c cetenii au dreptul s
participe la gestionarea treburilor publice, la nivel local acest drept putnd fi exercitat cel mai direct. Carta
stabilete c principiul autonomiei locale trebuie s fie recunoscut n legislaia intern i, pe ct posibil, n
constituiile statelor pri. Prin autonomie local, Carta nelege dreptul i capacitatea efectiv pentru
colectivitile locale de a reglementa i gestiona, n cadrul legii, sub propria lor responsabilitate i n
profitul populaiei lor, o parte important a treburilor publice;
- Convenia european pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau

degradante , adoptat la 26 noiembrie 1987, instituie un Comitet european pentru prevenirea torturii
i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, cu scopul de a examina tratamentul
peroanelor private de libertate,
- Convenia european cu privire la participarea strinilor ia viaa public la nivelul local,

adoptat la 5 februarie 1992. Considernd c prezena rezidenilor strini pe teritoriul naional a devenit
o caracteristic permanent a societii europene i c acetia, la nivel local, sunt supui acelorai
ndatoriri ca i cetenii proprii, Convenia garanteaz strinilor dreptul de a alege i de a fi alei la nivel
local, n aceleai condiii ca i cetenii proprii;

55

- Carta european a limbilor regionale sau minoritare1 , adoptat la 5 noiembrie 1992. Este un

tratat care are ca obiectiv protejarea i promovarea limbilor regionale sau minoritare, ca un obiectiv
strict de ordin cultural. Scopul ei este de a asigura, n msura posibilului, folosirea limbilor regionale
sau minoritare n nvmnt i n media, de a ncuraja utilizarea lor n justiie i administraie, n
viaa economic, social i cultural;
- Convenia-cadrupentru protecia minoritilor naionale', adoptat la 1 februarie 1995.

Considernd c o societate pluralist, cu adevrat democratic, trebuie nunumai s respecte identitatea


etnic, cultural, lingvistic i religioas a fiecrei persoane aparinnd unei minoriti naionale, dar i
s creeze condiii care s permitexprimarea, pstrarea i dezvoltarea acestei identiti, Convenia
stabilete obligaiilestatelor pentru protecia minoritilor naionale i a drepturilor persoanelor
aparinnd acestora, n cadrul statului de drept, cu respectarea regulilor, a integritii teritoriale
i a suveranitii naionale.
Consiliul Europei a adoptat numeroase alte tratate cu relevan pentru protecia drepturilor
omului, precum:
- Convenia european de asisten social i medical, 1953;
- Convenia european pentru echivalarea studiilor universitare, 1956;
- Convenia european cu privire la extrdare, 1957;
- Convenia european cu privire la reducerea cazurilor de pluricetenie i cu privire la

obligaiile militare n caz de pluricetenie, 1963;


- Convenia european n materia adopiei de copii, 1967;
- Convenia european pentru reprimarea terorismului, 1977;
- Convenia european pentru transferarea persoanelor condamnate, 1983;
- Convenia european cu privire la televiziunea transfrontalier, 1989;
- Convenia european cu privire la exercitarea drepturilor copilului, 1996;
- Convenia pentru protecia drepturilor omului i a demnitii fiinei umane cu privire la

aplicaiile biologiei i medicinii, viznd interzicerea donrii fiinelor umane, 1998;


- Convenia penal asupra corupiei, 1999;
- Convenia civil asupra corupiei, 1999;
- Convenia asupra cybercriminalitii, 2001 etc.

56

1.4. Comisarul Drepturilor Omului al Consiliului Europei

Problema nfiinrii funciei de Comisar al Drepturilor Omului al Consiliului Europei i a


biroului corespunztor s-au pus pentru prima dat la reuniunea efilor de state i de guverne de la
Strasbourg, din octombrie 1997. Aceast idee a fost materializat aproape doi ani mai trziu, n urma
dezbaterilor din Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei, printr-o rezoluie a Consiliului de
Minitri al Consiliului Europei".
Biroul Comisarului Drepturilor Omului al Consiliului Europei este o instituie independent, care
are ca scop promovarea contiinei i a respectului pentru drepturile omului n statele membre ale
Consiliului Europei.
Comisarul Drepturilor Omului este ales de Adunarea Parlamentar cu majoritatea de voturi, de pe
o list cu trei candidai propui de Comitetul de Minitri, pentru un mandat de 6 ani. Candidaii pentru
aceast funcie trebuie s fie ceteni ai statelor membre ale Consiliului Europei i experi recunoscui
n materia drepturilor omului.
Comisarul Drepturilor Omului are ca obiective fundamentale ale activitii sale:
- s promoveze n statele membre ale Consiliului Europei educaia i sensibilizarea n spiritul

respectrii drepturilor omului;


- s identifice eventualele insuficiene, n dreptul i practica statelor membre ale Consiliului

Europei, n ceea ce privete respectarea drepturilor omului;


- s contribuie la promovarea respectivului efectiv i a exerciiului deplin al drepturilor omului

n statele membre, n conformitate cu angajamentele asumate prin instrumentele juridice ale


Consiliului Europei.
Comisarul Drepturilor Omului nu este o instituie judiciar i, prin urmare, nu este nvestit cu
competena de a primi i examina plngeri individuale i nici s formuleze concluzii sau s ia iniiative
bazate pe astfel de cereri.
Comisarul Drepturilor Omului este nsrcinat s ncurajeze autoritile naionale cu atribuii n
domeniul drepturilor omului. El poate s intre direct n legtur cu guvernele statelor, acestea fiind
obligate s faciliteze exercitarea independent i eficace a funciilor ncredinate.
Principalele activiti ale Comisarului Drepturilor Omului sunt:
- vizitele n fiecare stat pentru a-i face o idee general asupra situaiei drepturilor omului sau

pentru a studia o anumit chestiune particular. Aceste vizite pot fi fcute la iniiativa statului n cauz
sau la iniiativa Comisarului i cuprind ntlniri cu nali funcionari i cu reprezentani ai societii
civile i inspecii la locurile unde drepturile omului sunt violate. Comisarul poate s fac recomandri
pentru ameliorarea respectului pentru drepturile omului. n urma vizitei, comisarul pregtete un raport
care conine concluziile i recomandrile sale, pe care-1 transmite Comitetului de Minitri al Consiliului
Europei i, apoi, l pune la dispoziia marelui public;

57

- organizarea de seminarii i conferine cu un scop dublu: promovarea educaiei i meninerea

relaiilor cu alte structuri i organizaii care se ocup de drepturile omului. Aceste seminarii i conferine
se pot solda cu recomandri adresate tuturor statelor cu privire Ia problemele discutate.

2. Uniunea European i Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa n


sistemul european de protecie a dre pturilor omului

Consiliu Europei nu este singura organizaie european care are printre marile sale preocupri
promovarea i protecia drepturilor omului.
Uniunea European acoper n prezent o arie mult mai larg de preocupri dect cea a
comunitilor iniiale, inclusiv n domeniul drepturilor omului. Aciunile Uniu nii Europene n acest
domeniu s-au accentuat foarte mult n ultimii ani i rezultatele sunt remarcabile. De aceea, vom analiza
ntr-un capitol distinct complexitatea acestei problematici.
Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa a fost la origine o form de cooperare
instituionalizat nepermanent - Conferina pentru Securitate i Cooperare n Europa - convocat n
urma tratativelor de consolidare a securitii i a dezvoltrii europene, nceput n anul 1972 ntre
statele europene, Canada i SUA.
Desfurarea CSCE a cunoscut trei momente de nceput:
- la nivelul minitrilor de externe, n anul 1973, la care au participat reprezentani a 33 de state

europene, precum i cei ai SUA i ai Canadei;


- la nivelul experilor, n perioada 1973-1975, care au pregtit documentele finale ale

conferinei;
- la nivelul efilor de state i de guverne, n perioada 27 iulie - l august 1975, la Helsinki, ocazie

cu care s-a semnat Actul final', prin care s-au stabiiit principiile care guverneaz relaiile dintre statele
participante, msurile de edificare a ncrederii i cu privire la securitate i dezarmare, msuri privind
cooperarea n domeniile economic, tiinific, protecia mediului; securitatea i cooperarea n
Mediterana, drepturile omului, informaii, schimburile culturale, educaie, precum i continuarea
procesului de consolidare i cooperare prin noi reuniuni.
Procesul de transformare a CSCE ntr-o organizaie internaional - Organizaia pentru Securitate
i Cooperare n Europa - s-a declanat Ia reuniunea de Ia Paris, n anul 1990, cnd s-a adoptat Carta de
la Paris pentru o nou Europ , pornind de la schimbrile majore care au avut loc n Europa prin
dispariia lagrului comunist i nevoia de instaurare a democraiei n toate statele europene, la baza
creia s se aeze respectarea fiinei umane i a statului de drept.
La reuniunea de la Helsinki din anul 1992, n Declaraia la nivel nalt adoptat cu acest prilej se
stabilea ca obiectiv al CSCE realizarea unei comuniti a statelor libere i democratice de la Vancouver
la Vladivostok, iar CSCE a fost definit ca un forum de dialog, negocieri i cooperare pentru modelarea
noii Europe.

58

In sfrit, la reuniunea la nivel nalt de la Budapesta, din anul 1994, s-a ncheiat procesul de
transformare a CSCE ntr-o organizaie, schimbndu-se i denumirea n Organizaia pentru Securitate
i Cooperare n Europa.
Actul Final al CSCE, adoptat la Helsinki n anul 1975, este un act complex, alctuit din mai multe
documente, n dou dintre acestea (Coul I i Coul III) fiind cuprinse i aspecte referitoare la drepturile
omului. Dei Actul Final nu este un tratat, ci un document politic, el reprezint un moment important n
Europa, avnd n vedere c la acea conferin au participat 33 de state europene, precum i SUA i
Canada.
Deosebit de important este c, ntre cele 10 principii directoare privind relaiile dintre statele
participante ("decaloguP' de la Helsinki, Coul I), dou fac trimitere la drepturile omului:
- respectul pentru drepturile omului i libertile fundamentale. Potrivit acestuia, statele

participante s-au angajat s respecte drepturile omului, s promoveze i s ncurajeze exercitarea


deplin a drepturilor civile, politice, economice, sociale i culturale. Mai mult, el se refer la libertatea
de religie i la drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale;
egalitatea n drepturi i autodeterminarea popoarelor. Potrivit acestui principiu, statele se

angajeaz s respecte egalitatea n drepturi a popoarelor i a dreptului lor la autodeterminare,


recunoscnd c popoarele au dreptul de a hotr, n deplin libertate, statutul lor politic, fr amestec
din afar.
Cel de al doilea document (Coul NI) face trimitere la unele aspecte ale drepturilor omului, precum
reunificarea familiilor sau contactele umane, ceea ce prezenta importan pentru perioada n care a fost
adoptat Actul Final.
Ulterior, reuniunile periodice care au avut loc sub semnul CSCE (Madrid - 1983, Viena- 1989,
Copenhaga - 1990, Paris - 1990, Moscova - 1991, Helsinki - 1992, Budapesta - 1994) s-au soldat cu
documente care lrgesc ntr-o bun msur catalogul drepturilor omului, abordnd, printre altele,
drepturi ale minoritilor, preeminena dreptului, valorile democraiei, alegeri libere, dreptul
umanitar, dreptul refugiailor, drepturile lucrtorilor migrani.
O problem asupra creia OSCE s-a aplecat cu mai mult atenie, mai ales dup anul 1990, a fost
aceea a drepturilor persoanelor aparinnd minoritilor naionale. Aceste preocupri s-au soldat cu o
serie de angajamente pe care OSCE le-a luat n urma Conferinei de la Copenhaga, din anul 1990,
extinse prin Raportul Reuniunii la nivel de experi de la Geneva din anul 1991, care a fost inclus n
Documentul final al Conferinei de la Moscova din 1991.
Principalul rezultat al acestor demersuri a fost crearea, n anul 1992, a instituiei naltului Comisar
pentru Minoriti Naionale, ntr-un moment n care, n cadrul Naiunilor Unite, nc nu se adoptase
Declaraia asupra drepturilor persoanelor aparinnd minoritilor naionale sau etnice, religioase sau
lingvistice ((decembrie 1992) i nici nu se adoptase de ctre Consiliul Europei Convenia-cadrupentru
protecia minoritilor naionale (995) naltul Comisar pentru Minoritile Naionale este nvestit cu
principala funcie de avertizare din timp i de a aciona din vreme n legtur cu tensiunile privitoare la
problemele minoritilor naionale.
Tratate de dre pturile omului adoptate de Consiliul Europei1

59

TRATATUL

ADOPTARL

INTRARE IN
VIGOARE

04. I 1. 1950

05. 09. 1953

u 20. 03. 1952

18. 05. 1954

18. 06. 1965

26. 02. 1965

' 06. 05. 1963

21. 09. 1970

06. 05. 1963

21. 09. 1970

16.09. 1963

02. 05. 1968

20. 01. 1966

20. 12. 1971

06. 05. 1969

17. 04. 1971

Convenia european pentru aprarea drepi iilor


omului i a libertilor fundamentale Rom
Primul Protocol la Convenia european penii aprarea
drepturilor omului i a libertilor fur damentale, Paris

Carta social european. Turin


Protocol nr. 2 la Convenia european pentr aprarea
drepturilor omului i a libertilor fim damentale,
Strasbourg
Protocol nr. 3 la Convenia european pentn aprarea
drepturilor omului i a libertilor fim damentale,
Strasbourg
Protocol nr. 4 la Convenia european pcntn aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
Strasbourg
Protocol nr. 5 la Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, Strasbourg

Acordul european cu privire Id persoanele participante la


procedurile n faa Comisiei europene a drepturilor omului,
Londra

60

28. 04. 1983

01.03.1985

22. 11. 1984

01. 11. 1988

19. 03. 1985

01.01. 1990

26. 11. 1987

01. 02. 1989

05. 05. 1988

04. 09. 1992

06. 11. 1990

01. 10. 1994

21. 10. 1991

Protocol nr. 6 la Convenia european pentru aprarea


drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
Strasbourg
Protocol nr. 7 la Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
Strasbourg
Protocol nr. 8 la Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, Viena

Convenia european pentru prevenirea torturii sau a


pedepselor inumane, crude sau degradante, Strasbourg

Protocol adiional la Carta social european,


Strasbourg
Protocol nr. 9 la Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, Roma

Protocolul pentru amendarea Cartei sociale europene,


Turin
25. 03. 1992
Protocol nr. 10 la Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, Bale

05. 11. 1992

01. 03. 1998

04. 11. 1993

01. 03. 2002

Carta european a limbilor regionale sau minoritare,


Strasbourg
Protocolul 1 la Convenia european pentru pre-

61

62

venirea torturii sau a pedepselor inumane, crude sau


degradante, Strasbourg
04. 11. 1993

01.03.2002

11.05. 1994

OL 11. 1998

01. 02. 1995

01. 02. 1998

09. 11. 1995

01. 07. 1998

05. 03. 1996

01. 01. 1999

05.03. 1996

01. 11. 1998

03.05. 1996

01. 07.1999

Protocolul 2 la Convenia european pentru prevenirea


torturii sau a pedepselor inumane, crude sau degradante,
Strasbourg
Protocol nr. 11 la Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
Strasbourg
Convenia cadru pentru protecia minoritilor
naionale, Strasbourg
Protocolul adiional la Carta social european pentru
instituirea unui sistem de reclamaii colective,
Strasbourg
Acordul european cu privire la persoanele care particip
la procedurile n faa Curii Europene a Drepturilor
Omului, Strasbourg
Al 6-lea Protocol adiional la Acordul general asupra
privilegiilor i intimitilor Consiliului Europei, Strasbourg

Carta social european revizuit, Strasbourg

04. 11.2000
Protocol nr. 12 la Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, Roma

03.05.2002

01. 07. 2003

Protocol nr. 13 la Convenia european pentru aprarea


drepturilor omului i a libertilor fun-

63

damentale, Vilnius
28.01.2003
Protocolul adiional la Convenia asupra cyber- criminalitii
relativ la incriminarea actelor de natur rasist i xenofob
comise prin sistemele informatice, Strasbourg

Drepturile omului i libertile sale fundame ntale aprate de sistemul Consiliului Europei

1. Drepturile i libe rtile fundame ntale ale omului garantate de Convenia european i
protocoalele sale adiionale

Fundament ndu-se pe Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Convenia european pentru


aprarea drepturilor omului i a libertilor sale fundamentale garanteaz i apar valori importante pentru
fiina uman.
nc o dat precizm c numai drepturile i libertile garantate de Convenie i protocoalele ei
adiionale pot constitui obiectul cererilor adresate Curii Europene a Drepturilor Omului, n cazul violrii
lor de ctre statele pri, autoritile acestora sau persoanele care acioneaz n exerciiul funciilor lor
oficiale.

1.1. Drepturi i liberti fundame ntale cu privire la viaa, libertatea i sigurana persoanei
Viaa, libertatea i sigurana persoanei constituie obiectul mai multor prevederi ale Conveniei europene i
protocoalelor saie adiionale, pe care statele pri se obiig s le aplice imediat i efectiv.

Dreptul la viaa aparine oricrei persoane i este protejat de iege. Ca drept i valoare suprem
ocrryj_Je_Joate sistemele de protecie a drepturilor omului, dezvoltate dup adoptarea Declaraiei
Universale a Drepturilor Omului, la 10 decembrie 1948 a fost nu numai recunoscut i consacrat n
instrumentele juridice inter naionale, ci i inclus pe primul loc, n categoria acelor 7 drepturi

64

fundamentale, aa-numitul nucleu dur al drepturilor omului, ca drepturi de la care nu se admite nici o
derogare.
Totui, att n sistemul universal al ONU, ct i n cel european, iniial dreptul la via a fost supus
unor excepii fireti pentru o perioad de nceput a codificrilor n aceast materie.
Astfel, Pactul referitor la drepturile civile i politice din anul 1966, dei stabilete c dreptul la
via este inerent persoanei umane i trebuie ocrotit prin lege i c nimeni nu poate fi privat de viaa sa
n mod arbitrar , precizeaz c n rile n care pedeapsa cu moartea nu a fost abolit o sentin de
condamnare la moarte nu poate fi pronunat dect pentru crimele cele mai grave, n conformitate cu
legislaia n vigoare n momentul n care crima a fost comis [...] pedeaps [...] aplicat [...] n
virtutea unei hotrri definitive pronunat de un tribunal competent". Pactul nu permite totui
pronunarea sentinelor de condamnare la moarte pentru crime comise de persoane sub vrsta de 18 ani
i nici executarea acestor sentine mpotriva femeilor gravide.
Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, devansnd
cu mult timp Pactul referitor la drepturile civile i politice, stabilete:
1. Dreptul oricrei persoane la via este protejat de lege. Moartea nu poate fi aplicat n
mod intenionat, n afar de executarea unei sentine capitale pronunate de ctre un tribunal n cazul
n care infraciunea este sancionat de lege cu aceast pedeaps.
2. Moartea nu este considerat ca aplicatei prin violarea acestui articol n cazurile n care ea
ar fi dintr-un recurs la for absolut necesar:
a) pentru a asigura aprarea oricrei persoane mpotriva violenei ilegale;
b) pentru a efectua o arestare n condiiile legii sau pentru a mpiedica evadarea unei persoane

deinute conform legii;


c) pentru a reprima, conform legii, o rscoal sau o insurecie

Concluzionnd asupra prevederilor celor dou instrumente juridice internaionale, rezult c


pedeapsa cu moartea a rmas o realitate n multe ri, chiar dac, declarativ, se cerea abolirea acesteia
de fiecare stat n parte. Este motivul pentru care, i n plan european, i n plan universal au aprut
preocupri pentru adoptarea unor tratate prin care pedeapsa cu moartea s fie abolit, iniial, cel puin
n timp de pace.
Prima ncercare s-a materializat n cadrul Consiliului Europei, prin adoptarea unui protocol
adiional la Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, n
anul 1983 - Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea . Potrivit acestuia, pentru""prim
dat n Europa i n lume, ntr-un docu ment juridic internaional, pedeapsa cu moartea este abolit.
Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeaps i nici executat"'. Totui, protocolul permite
statelor pri s prevad n legislaia lor pedeapsa cu moartea pentru acte comise n timp de
rzboi sau de pericol iminent de rzboi"'.
n plan universal, n cadrul ONU, un document similar a fost adoptat abia n anul 1989. Este
vorba despre al doilea Protocof facultativ la Pactul internaional privind drepturile civile i politice
viznd abolireapedepseicu.moartea.

65

Cu ocazia celebrrii a 50 de ani de la adoptarea Conveniei europene a drep turilor omului, Conferina
ministerial european pentru drepturile omului, desf urat la Roma, n noiembrie 2000. s-a pronunat
pentru abolirea general a pedepsei cu moartea, cernd printr-o rezoluie adoptarea unui nou protocol
adiional la "Convenia european a drepturilor omului care s exclud pedeapsa cu moartea pentru acte
comise n timp de rzboi sau de pericol iminent de rzboi. Astfel, la 3 mai 2002 a fost deschis semnrii
statelor membre ale Consiliului Europei Protocolul numrul 13 la Convenia european pentru abolirea
pedepsei cu moartea n orice circumstan.
Pornind de la convingerea c dreptul tuturor persoanelor la via este o valoare fundamental ntr-o
societate democratic i c abolirea pedepsei cu moartea este esenial pentru protecia acestui drept i
pentru deplina recunoatere a demnitii inerente tuturor fiinelor umane5 , Protocolul nr. 13 stabilete:
pedeapsa cu moartea este abolit. Nimeni nu poate fi condamnat la o astfel de pedeaps
n
i nici executat", nici o derogare i nici o rezerv nefiind admise de la aceast dispoziie . Prin urmare,
statele pri la acest Protocol nu vor putea, n nici un fel, s reintroduc pedeapsa cu moartea n propria
legislaie.
Dreptul oricrei persoane de a nu fi supus torturii i nici la pedepse sau tratamente inumane sau
degradante este un drept inerent fiinei umane care decurge din dreptul la via, libertate i siguran. n
baza acestei prevederi a Conveniei europene, Consiliu! Europei a adoptat Convenia cu acelai obiect, la
26 noiembrie 1987, din care s-a creat Comitetul european pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante. Scopul Conveniei a fost acela de a consolida protecia
persoanelor private de libertate contra torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante',
printr-un mecanism extrajudiciar cu caracter preventiv bazat pe vizite. Pornind de la aceste exigene,
Romnia a introdus n Codul penal, n anul 1996, dou infraciuni: supunerea la rele tratamente (art. 267)
i tortura (art. 267).

2
Dreptul de a nu fi inut n sclavie sau robie i de a nu fi constrns la munc forat . Practicile sclaviei,
robiei sau ale muncii forate sunt incompatibile cu libertatea fiinei umane. Este motivul pentru care,
pornind de la Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Convenia european interzice categoric
asemenea practici.
Convenia nu definete munca forat. Curtea european a Drepturilor Omului a interpretat aceast
noiune ntr-o hotrre din 1983 , prevalndu-se de Convenia numrul 21 a Organizaiei mondiale a
muncii, potrivit creia munca forat sau obligatorie desemneaz orice munc sau serviciu cerut unui
individ sub ameninarea unei pedepse oarecare i pe care individul respectiv nu s-a oferit s o execute de
buna voie .
Totui, Convenia european nu considera ca fiind munc forat sau obligatorie:
- orice munc cerut n mod normal unei persoane supuse unei detenii sau cnd se afl n

libertate condiionat;
- orice serviciu cu caracter militar sau, n cazul celor care refuz s satisfac serviciul militar n

rile n care acest lucru este recunoscut ca legitim, alt serviciu n locul celui militar obligatoriu;

66

- orice serviciu cerut n caz de criz sau calamiti care amenin viaa sau bunstarea

comunitii.
- orice munc sau serviciu care face parte din obligaiile civile normale.

Dreptul persoanei la libertate i siguran5 . Potrivit Conveniei europene, nimeni nu poate fi


privat de libertate dect n conformitate cu legea i n urmtoarele cazuri:
- dac este deinut legal pe baza condamnrii pronunate de ctre un tribunal competent;
- dac a fcut obiectul unei arestri sau al unei deineri legale pentru nesupunerea la o hotrre

pronunat conform legii de ctre un tribunal ori n vederea garantrii executrii unei obligaii
prevzute de lege;
- dac a fost arestat sau reinut n vederea ducerii sale n faa autoritii judiciare competente,

atunci cnd exist motive verosimile de a bnui c a svrit o infraciune sau cnd exist motive
temeinice de a crede n necesitatea de a-l mpiedica s svreasc o infraciune sau s fug dup
svrirea acesteia;
- dac este vorba de detenia legal a unui minor, hotrt pentru educaia sa sub supraveghere

sau despre detenia sa legal n scopul aducerii sale n faa autoritii competente;
- dac este vorba despre detenia legal a unei persoane susceptibile s transmit o boal

contagioas, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; dac este vorba
despre arestarea sau detenia legal a unei persoane pentru a o mpiedica s ptrund n mod ilegal pe
teritoriul unui stat sau mpotriva creia se afla n curs o procedur de expulzare sau extrdare.
Persoana arestat are i un drept la informare, n cel mai scurt timp i ntr-o limb pe care o
nelege, despre motivele arestrii sale i despre orice acuzaie ce i se aduce.
n cazul arestrii sau deinerii, persoana are dreptul s fie dus n faa magistra- tului,
mputernicit de lege, pentru a fi judecat ntr- un termen rezonabil, putnd fi eliberat n tipul
procedurii, chiar sub garanii care s asigure prezena acesteia la audieri. Mai mult, persoana arestat
sau deinut are dreptul la recurs n faa unui tribunal care s se pronune n cel mai scurt timp asupra
legalitii deinerii sale i s ordone eliberarea dac privarea de libertate este ilegal, n aceast ultim
situaie nscndu-se i dreptul persoanei la reparaii'.

Dreptul persoanei de a nu fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv c ea nu este n msur


s execute obligaie contractual. Este un drept care a fost consa crat prin Protocolului numrul 4 la
Convenia european, adoptat n anul 1963. Ulte rior, acest drept a fost inclus i n Pactul internaional
cu privire la drepturile civile i politice, adoptat n sistemul ONU, n anul 1966, chiar ca un drept de la
care nu se admite nici o derogare. Prin urmare, ideile nstrunice" cu privire la renfiinarea n
Romnia a nchisorilor datornicilor trebuie abandonate categoric.
Dreptul ia libertatea de circulaie. Dispoziii importante cu privire la acest drept sunt cuprinse
tot n Protocolul numrul 4 la Convenia european. Potrivit acestuia, orice persoan care se gsete n
mod lega! pe teritoriul unui stat are dreptul s circule n mod liber i s-i aleag liber reedina. De
asemenea, orice persoan este liber s prseasc orice ar, inclusiv pe a sa, i s intre pe teritoriul
statului al crui cetean este. Mai mult, Protocolul interzice expulzarea propriilor ceteni.
67

Libertatea de circulaie poate fi supus unor restricii, dar numai dac acestea sunt msuri
necesare, ntr-o societate democratic, pentru securitatea naional, sigurana public, meninerea
ordinii, prevenirea infraciunilor, protecia sntii sau a moralei, protecia drepturilor i a libertilor
celorlali.

1.2. Accesul liber la justiie i garanii procedurale

In virtutea accesului liber la justiie, fiecare persoan are dreptul s-i fie examinat cauza, n mod
echitabil, public i ntr-un termen rezonabil, de ctre un tribunal independent i imparial, stabilit prin
lege, care s decid asupra drepturilor i obligaiilor sale civile sau asupra temeiniciei oricrei acuzaii
n materie penal ndreptate mpotriva sa.
Hotrrea instanei trebuie s fie pronunat n public.
Accesul n sala de judecat poate fi interzis presei sau publicului, n interesul moralei, ordinii
publice sau al securitii naionale ntr-o societate democratic sau cnd interesele minorilor sau
protecia vieii private a prilor la proces o cer, ori n msura considerat strict necesar de ctre
tribunal, cnd datorit unor mprejurri speciale de publicitate ar fi de natur s aduc atingere
intereselor justiiei.
Persoana acuzat de infraciune are dreptul la prezumia de nevinovie pn cnd vinovia sa
este stabilit legal.
De asemenea. Convenia european stabilete urmtoarele drepturi ale acuzatului:
- s fie informat, n ce! mai scurt termen, ntr-o limb pe care o nelege i n mod amnunit

asupra naturii i cauzei acuzaiei aduse mpotriva sa;


- s dispun de timpul i de nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale;
- s se apere ei nsui sau s fie asistat de un aprtor ales de el i, dac nu dispune de mijloace

necesare pentru a plti un aprtor, s poat fi asistat n mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cnd
interesele justiiei o cer;
- s ntrebe sau s solicite audierea martorilor acuzrii i s obin citarea i audierea martorilor

aprrii n acelai condiii ca i martorii acuzrii;


- s fie asistat n mod gratuit de un interpret dac nu nelege sau nu vorbete limba folosit la
audiere.
Dreptul la recurs n procesele penale. Protocolul numrul 74 la Convenia european consacr
dreptul persoanei declarate vinovat de o infraciune de ctre un tribunal s cear examinarea cauzei de
ctre o jurisdicie superioar, n conformitate cu legea, cu excepia infraciunilor minore sau cnd prima
instan este i cea mai nalt

68

Dreptul la indemnizaie n caz de erori judiciare este consacrat tot de Protocolul nr. 71 , care cere i
aplicarea principiului non bis in idem, potrivit cruia nimeni nu poate s fie urmrit sau pedepsit penal
pentru o infraciune pentru care a fost achitat sau condamnat printr-o judecat definitiv.
n acelai timp, Convenia european pune n aplicare i principiile neretroacti vitii i mitior lex,
potrivit crora nimeni nu poate fi condamnat pentru o aciune sau o misiune care n momentul n care a
fost comis nu constituia o infraciune potrivit dreptului naional sau internaional i nu se va aplica o
pedeaps mai sever dect aceea aplicabil n momentul n care infraciunea a fost comis.
De asemenea, orice persoan are dreptul la un recurs efectiv n faa unei instane na ionale dac iau
fost violate drepturile i libertile recunoscute de Convenie i dac violarea a fost comis de ctre
persoane care acioneaz n exerciiul funciilor oficiale.

1.3. Respectarea vieii personale


Dreptul la viaa personal este unul complex i Convenia european cuprinde mai multe dispoziii cu
privire la cstorie, viaa privat i de familie, domiciliul i corespondena persoanei.
Dreptul de a se cstori i de a ntemeia o familie' aparine tuturor ncepnd de la vrsta pubertii,
n conformitate cu legile naionale care reglementeaz exerciiul acestui drept. Chiar dac se supune
legilor naionale, limitrile care ar rezulta din acestea nu trebuie s restrng sau s reduc dreptul n cauz
n aa fel nct s ating nsi substana lui.
Soii se bucur, potrivit Protocolului nr. 7 la Convenia european, de egalitatea n drepturi i
responsabiliti cu caracter civil ntre ei i n relaiile cu copiii lor, cu privire la cstorie, durata cstoriei
i a desfacerii ei. Totui, statele pot lua msurile necesare n interesul copiilor.
ntr-o redactare general, Convenia european garanteaz dreptul oricrei persoane de a i se
respecta viaa privat i de familie, domiciliul i corespondenta sa. Autoritile publice nu se pot amesteca
n exercitarea acestui drept dect n msura n care acest amestec este prevzut de lege i dac reprezint
o msur care, ntr-o societate democratic, este necesar pentru securitatea naional, sigurana public,
bunstarea economic a rii, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protejarea sntii sau a
moralei, ori pentru protejarea drepturilor i a libertilor altora. Dac analizm jurisprudena Curii
Europene a Drepturilor Omului, vom constata c respectul pentru viaa de familie comport toate aspectele
acesteia, precum filiaia, ngri jirea copiilor, adopia i drepturile parentale etc. De asemenea, respectul
pentru viaa privat subsumeaz mai multe aspecte, printre care
accesul la datele cu caracter personal, domeniu n care s-a i adoptat o convenie distinct", protecia
mpotriva violenelor sexuale, schimbarea numelui, homosexualitatea sau transsexualitatea etc.

69

1.4. Drepturile privind libertatea spiritual


Dreptul la libertatea de gndire, de contiin i de religie aparine oricrei persoane i implic
libertatea de a-i schimba religia sau convingerile, precum i libertatea de a-i manifesta religia sau
convingerile individual sau colectiv, n public sau n particular, prin cult, nvmnt, practici i prin
ndeplinirea ritualurilor .
Libertatea persoanei de a-i manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor
restrngeri dect acelea care, potrivit legii, constituie msuri necesare, ntr-o societate democratic,
pentru sigurana public, protecia ordinii, a sntii sau a moralei publice, ori pentru protejarea
drepturilor i a libertilor altora.

Libertatea de expresie' aparine oricrei persoane, n virtutea libertii spirituale. Acest drept
cuprinde libertatea de opinie i libertatea de a primi sau de a comunica informaii sau idei, fr
amestecul autoritilor publice i fr a ine seama de frontiere. Totui, statele au dreptul s supun
societile de radiodifuziune, cinema sau televiziune la un regim de autorizare.
Exercitarea dreptului la libertate de expresie, care comport ndatoriri i responsabiliti, poate fi
supus unor formaliti, condiii, restrngeri sau sanciuni prevzute de lege, care constituie msuri
necesare, ntr-o societate democratic, pentru securitatea naional, integritatea teritorial sau sigurana
public, aprarea ordinii i prevenirea infraciunilor, protecia sntii sau a moralei, protecia
reputaiei sau a drepturilor altora, pentru a mpiedica divulgarea de informaii confideniale sau pentru a
garanta autoritatea i imparialitatea puterii judectoreti.

Dreptul la instruire (la educaie i nvmnt) este consacrat de primul Protocol adiional la
Convenia european1 . O precizare important este c statul, n exercitarea funciilor pe care i le asum
n domeniul educaiei i nvmntului, va respecta dreptul prinilor de a asigura educaia i
nvmntul copiilor n conformitate cu convingerile lor religioase i filozofice.

1.5. Dreptul Ia respectarea proprietii


Convenia european nu a garantat acest drept nc din momentul adoptrii ei. Dup doi ani, prin
primul Protocol adiional, respectarea bunurilor a fost consacrat ca un drept al oricrei persoane fizice
sau juridice'. Este interesant de subliniat faptul c, din toate drepturile civile i politice garantate de
Convenia european i de protocoalele ei adiionale, dreptul la respectarea proprietii apare i ca un
drept colectiv. Potrivit dispoziiilor de mai sus, nimeni nu poate fi privat
de proprietatea sa dect pentru o cauz de utilitate public i n condiiile prevzute de lege i de
principiile generale ale dreptului internaional. Toate aceste dispoziii nu aduc atingere dreptului
statului de a adopta legi pentru reglementarea folosinei bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata de impozite sau alte contribuii ori amenzi".

70

1.6. Libertile social-politice


Dreptul la libertatea de reuniune panic i la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a crea
mpreun ou alii sindicate i de a se afilia la sindicale, este un drept care aparine oricrei persoane.
Exerciiul acestor drepturi poate face obiectul unor restrngeri care, potrivit legii, constituie msuri
necesare, ntr-o societate democratic, pentru securitatea naional, sigurana public, aprarea ordinii
i prevenirea infraciunilor, protecia sntii sau a moralei, protecia drepturilor i libertilor altora.
Mai mult, Convenia permite statelor s impun restricii n exercitarea acestor drepturi de ctre
membrii foielor armate, ai poliiei sau ai administraiei de stat.

Dreptul la alegeri libere prin vot secret. Statutul Consiliului Europei impune statelor care doresc s
devin membre ale acestei organizaii i condiia respectriiprincipiilor statului de drept. Iniial,
Convenia european nu a concretizat aceast prevedere n ntreaga sa complexitate, dar primul
Protocol adiional' a obligat statele pri s organizeze, la intervale regulate, alegeri libere prin vot
secret, n condiii care s asigure libertatea de expresie a opiniei poporului asupra alegerii corpului
legislativ.

2. Coninutul drepturilor recunoscute de Carta social european revizuit


Carta social european revizuit consacr 31 de drepturi economice i sociale n tot attea
articole. Din raiuni de sistematizare, vom analiza aceste drepturi pe ase grupe, n funcie de
apropierea dintre relaiile pe care le vizeaz.

2.1. Dreptul la munc


Dei Carta social european revizuit consacr dreptul la munc ntr-un singur articol, ntr-un
sens mai larg subsumm acestuia i alte drepturi conexe, precum dreptul la condiii echitabile de
3
5
munc3 , dreptul la securitate i igien n munc, dreptul la o salarizare echitabil5 i dreptul la
demnitatea n munc.

Dreptul la munc angajeaz statele pri s recunoasc realizarea i meninerea celui mai ridicat i
stabil nivel posibil de ocupare a forelor de munc liber ntreprins, s menin servicii gratuite de
angajare i s asigure ori s favorizeze orientarea, formarea i readaptarea profesional
corespunztoare.
Dreptul la condiii echitabile de munc presupune urmtoarele obligaii ale statelor prii:
- stabilirea unei durate rezonabile a muncii zilnice i sptmnale, sptmna de lucru trebuind

s fie redus treptat, n funcie de productivitatea muncii i de ali factori determinai;


- s prevad zile de srbtoare pltite;
- s asigure concediul anual pltit de cel puin 4 sptmni;

71

- s elimine riscurile din ocupaiile periculoase, iar atunci cnd nu se poate, s reduc durata

muncii sau s suplimenteze concediile pltite;


- s se asigure ziua de repaus sptmnal conform obiceiurilor sau tradiiilor;

- lucrtorii s fie informai n scris, n cel mult 2 luni de la angajare, despre aspectele eseniale
ale contractului de munc;
-pentru munca de noapte s ia msuri speciale de care s beneficieze lucrtorii.

Dreptul la securitate i igien n munc, inerent pentru o societate civilizat, presupune, mai
nti, adoptarea unei politici naionale coerente n materie de securitate, sntate i de mediu de
munc. Principalul obiect al acestui drept este ameliorarea securitii i a igienei profesionale,
prevenirea accidentelor i a mbolnvirilor. Pentru aceasta, statele pri sunt obligate s emit i s
pun n aplicare regulamente de igien i s promoveze serviciile de sntate n munc, cu funcii
preventive i de consiliere.

Dreptul la o salarizare echitabil presupune, n primul r nd, acordarea unui salariu care s
asigure lucrtorilor i familiilor acestora un nivel de trai decent. Cu excepia unor cazuri speciale, orele
suplimentare de munc trebuie sa fie pltite. Acest drept consacr i egalitatea brbailor i femeilor n
salarizare pentru munc de valoare egal. Reinerile din salarii sunt permise numai n conformitate cu
legea, cu conveniile colective sau potrivit sentinelor de arbitraj.

Dreptul la demnitate n munc are ca obiect prevenirea i protecia n materie de hruire


sexual n legtur cu munca i cu locul de munc, precum i prevenirea i protejarea lucrtorilor
mpotriva actelor ostile i ofensatoare la locul de munc sau n legtur cu munca.

2.2. Drepturile cu privire la protecie n munc i profesie


Dreptul la orientare profesionala presupune crearea unui serviciu public gratuit care s sprijine
persoanele, inclusiv cele handicapate, n atingerea unei profesii sau la avansarea profesional, n
funcie de calitile persoanei i posibilitile pieei de munc.

Dreptul la formarea profesional este un drept complex care presupune, mai nti, s se asigure
sau s se favorizeze formarea tehnic i profesional a tuturor persoanelor i s se acorde mijloacele
care s permit accesul la nvmntul superior numai n conformitate cu aptitudinile individuale. De
asemenea, s se favorizeze formarea profesional a tinerilor la locul de munc i s se ia msuri pentru
formarea lucrtorilor aduli i pentru recalificarea i reintegrarea omerilor. Statele vor ncuraja
utilizarea deplin a mijloacelor destinate acestor scopuri, inclusiv prin reducerea sau desfiinarea
laxelor i a cheltuielilor, asisten financiar i cursuri suplimentare de formare la locul de munc.

72

Dreptul la egalitate de anse i de tratament n materie de angajare profesional, fr


discriminare n funcie de sex consacr obligaia statelor pri de a lua msuri cu privire la realizarea
acestui drept prin angajare, protecie mpotriva concedierii, recalificarea i readaptarea profesional,
condiii de angajare, salarizare, evoluia carierei, promovarea n munc.

2
Dreptul de informare i consultare determin promovarea unor msuri care s permit lucrtorilor
sau reprezentanilor acestora s fie informai periodic despre situaia economic i financiar a
ntreprinderii, cu excepia informaiilor confideniale, i s fie consultai asupra deciziilor care pot
afecta substanial interesele lucrtorilor, n special cele cu consecine importante n privina angajrii
n ntreprindere.

Dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de munc


. n virtutea acestui drept, statele se oblig s adopte msuri care s permit lucrtorilor i
reprezentanilor acestora s contribuie la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc, de
organizare a muncii i a mediului de munc, la protecia sntii i a securitii n ntreprindere, la
organizarea serviciilor i a facilitilor sociale i socioculturale ale ntreprinderii, precum i la
controlul respectrii acestor reglementri.

Dreptul la protecie n caz de concediere4 . Lucrtorii au dreptul de a nu fi concediai fr un motiv


ntemeiat, legat de aptitudinea sau conduita lor ori de cerinele de funcionare a ntreprinderii, a
instituiilor sau a serviciului. Ei au i dreptul la o indemnizaie sau la reparaie in cazul concedierii
nentemeiate, ceea ce presupune i dreptul de apel mpotriva msurii concedierii, n faa unui organ
imparial.
Dreptul lucrtorilor la protecia propriilor creane n caz de insolvabilitate a patronului acestora
presupune crearea cadrului legal naional care s prevad garantarea creanelor lucrtorilor, care
rezult din contractele sau raporturile de munc, de ctre o instituie de garanie sau orice alt form
efectiv de protecie.

Dreptul copiilor i al tinerilor la protecie6 . Statele se angajeaz s ia urmtoarele msuri de


protecie cu privire la munca tinerilor i a copiilor;
- s fixeze vrsta minim de angajare la 15 ani, fiind permise derogri pentru copiii angajai n

munci uoare, care nu aduc atingerea sntii, moralitii sau educaiei acestora;
- pentru ocupaiile periculoase sau insalubre, vrsta minim de angajare se fixeaz la 18 ani;
- interzicerea angajrii copiilor n munci care s i priveze de beneficiul deplin al instruciei

obligatorii;
- limitarea duratei muncii lucrtorilor sub 18 ani;
- salarizarea echitabil sau alocaii corespunztoare pentru tinerii lucrtori i ucenici;

73

- durata formrii profesionale a tinerilor lucrtori n timpul normal de munc s fie considerat

inclus n ziua de munc;


- concediile anuale pltite de cel puin patru sptmni pentru lucrtorii sub 18 ani;
- interzicerea lucrtorilor sub 18 ani n munci de noapte, cu unele excepii stabilite de legislaia

naional;
- lucrtorii sub 18 ani angajai n anumite locuri de munc s fie supui periodic controlului

medical;
- protecia special mpotriva riscurilor fizice i morale la care copiii i tinerii sunt expui n

munca lor.

Dreptul lucrtoarelor la protecia maternitii1 este, de asemenea, un drept complex care, pentru
exercitarea lui, presupune urmtoarele msuri din partea statului:
- s asigure lucrtoarelor, nainte i dup natere, un repaus cu o durat de cel puin 14

sptmni, fie prin concediu pltit, fie prin prestaii adecvate de securitate social sau din fonduri
publice;
- s ilegalizeze concedierea unei femei n perioada cuprins ntre momentul n care aceasta a

notificat starea sa de graviditate i ncheierea concediului de maternitate;


- s asigure mamelor care i alpteaz copiii pauze suficiente n acest scop;
- s reglementeze munc de noapte a femeilor nsrcinate, a celor care au nscut recent sau a

celor care i alpteaz copiii;


- s interzic angajarea n munci subterane n mine i n orice alte munci periculoase, insalubre

sau penibile a femeilor nsrcinate, a celor care au nscut recent sau a celor care i alpteaz copiii.

2
Dreptul lucrtorilor cu responsabiliti familiale la egalitatea de anse i de tratament va trebui s
permit acestora s rmn n viaa activ sau s revin la aceasta dup o absen datorat acestor
responsabiliti i s beneficieze inclusiv de msuri n domeniu! orientrii i formrii profesionale.
Statele pri se angajeaz s ia msuri pentru a se ine seama de nevoile acestora privind condiiile de
angajare i de securitate social i pentru dezvoltarea i promovarea serviciilor publice ori private, n
special a serviciilor precolare de zi i a altor modaliti de ngrijire. Statele se oblig, de asemenea, s
ofere posibilitatea pentru fiecare printe ca, n cursul unei perioade dup concediul de maternitate, s
obin un concediu parental pentru ngrijirea copilului, a crui durat se va stabili prin legislaia
naional, n funcie de conveniile colective i practica naional. Responsabilitile familiale nu pot
constitui, ca atare, un motiv ntemeiat de concediere.

74

Dreptul sindical const n libertatea lucrtorilor i a patronilor de a crea organizaii locale,


naionale sau internaionale i de a adera la astfel de organizaii, pentru protecia intereselor lor
economice i sociale. Statele se oblig s nu aduc atingere acestui drept.

2
Dreptul la negociere colectiv presupune obligaia statelor de a favoriza i promova dreptul la
consultare paritar ntre lucrtori i patroni, ntre organizaiile patronale i cele ale lucrtorilor, pentru
reglementarea condiiilor de angajare prin convenii colective. De asemenea, vor favoriza utilizarea
procedurilor de conciliere i arbitraj voluntar pentru rezolvarea conflictelor de munc. Acest drept
conine i dreptul, lucrtorilor i al patronilor la aciuni colective, inclusiv greva, dar sub rezerva
obligaiilor rezultate din conveniile colective de munc.

Dreptul reprezentanilor lucrtorilor la protecie n ntreprindere i la facilitile acordate


acestora'. Reprezentanii lucrtorilor beneficiaz de protecie efectiv mpotriva actelor care ar putea
s le aduc un prejudiciu, inclusiv mpotriva concedierii, i care ar fi motivate de calitatea acestora. De
asemenea, ei trebuie s beneficieze de faciliti care s le permit ndeplinirea atribuiilor. n funcie
de relaiile profe sionale din ar, de necesitile, importana i posibilitile ntreprinderii.

Dreptul la informare i consultare n procedurile de concediere colectiv1 . Reprezentanii


lucrtorilor au dreptul de a fi informai i consultai n cazul concedierilor colective, n timp util, dar
naintea acestor concedieri, precum i cu privire la posibilitile de a evita concedierile colective sau
de a atenua numrul sau consecinele acestora, inclusiv prin msuri sociale, n special prin
redistribuirea sau racalificarea lucrtorilor.

2.3. Drepturile lucrtorilor migrani

Dreptul la exercitarea unei activiti lucrative pe teritoriul celorlalte state pri . Cetenii care
doresc s exercite o activitate lucrativ pe teritoriul altor state pri au dreptul la ieire. n virtutea
acestui drept, statele pri se angajeaz s aplice ntr- un spirit liberal regulamentele existente, s
simplifice formalitile i s readuc sau s desfiineze taxele, inclusiv cele consulare, pltibile de ctre
lucrtorii strini sau patroni, cu privire la angajarea lucrtorilor strini.
Dreptul lucrtorilor migrani i al familiilor acestora la protecie i asisten presupune
adoptarea unor msuri cu privire la:
- servicii gratuite pentru furnizarea de informaii, inclusiv pentru contracararea oricrei

propagande neltoare privind emigrarea sau imigrarea;

75

-facilitarea plecrii, transportului i primirii lucrrilor i familiilor lor, cu asigurarea n timpul


cltoriei, n limitele jurisdiciei statelor pri, a serviciilor sanitare i medicale necesare, precum i a
condiiilor bune de igien;
- promovarea colaborrii ntre serviciile sociale publice sau private din rile de emigrare i

imigrare;
- garantarea unui tratament nu mai puin favorabil dect acela acordat cetenilor proprii, cu

privire Ia salarizare, condiiile de munc, locuin, taxe i impozite, aciuni injustiie. Acest tratament
este prevzut doar pentru lucrtorii care se gsesc legal pe teritoriul statului respectiv;
- facilitarea rentregirii familiei lucrtorului migrant autorizat s se stabileasc pe teritoriul

statului;
- garania c lucrtorii migrani nu vor fi expulzai dect dac amenin securitatea statului sau.
contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
- transferul tuturor ctigurilor i economiilor lucrtorilor migrani pe care acetia doresc s le

transfere;
- extinderea proteciei i asistenei prezentate mai sus i asupra lucrtorilor migrani care

lucreaz pe cont propriu;


- favorizarea i facilitarea nvrii limbii naionale a statului de primire i a limbii materne a

lucrtorului migrant de ctre copiii acestuia.


2.4. Dreptul la protecia sntii, securitate social i asisten

Dreptul la protecia sntii . Pentru exercitarea efectiv a acestui drept, statele pri se oblig s ia
msuri, direct sau n cooperare cu organizaii publice i private, pentru eliminarea cauzelor sntii
deficitare, n msura posibilului, pentru nfiinarea de servicii de consultare i educare privind
ameliorarea sntii i dezvoltarea simului responsabilitii individuale n materie de sntate. De
asemenea, statele pri se angajeaz s previn, pe ct posibil, bolile epidemice, endemice i alte boli,
precum i accidentele.
Dreptul la securitate social. Consacrnd acest drept, Carta face trimitere Ia Codul european de
securitate social', n raport cu care statele se angajeaz s menin un regim de securitate social cel
puin egal cu cel necesar ratificrii acestuia. De asemenea, statele se oblig s ncheie acorduri pentru a
asigura egalitatea de tratament ntre cetenii fiecrei pri n ceea ce privete drepturile de securitate
social, indiferent de deplasrile persoanelor protejate n teritoriile prilor, inclusiv acordarea,
meninerea i restabilirea drepturilor de securitate social prin mijloace precum totalizarea perioadelor de
asigurare sau angajare ndeplinite potrivit legislailor naionale.
Dreptul la asisten social i medicala . n virtutea acestuia, fiecare persoan care nu dispune de
resurse suficiente i nu este n msur s le procure prin mijloace proprii sau s le primeasc din alt surs
are dreptul s beneficieze de o asisten corespunztoare n caz de boal, de ngrijirile impuse de starea
sa. Statele vor veghea ca persoanele care beneficiaz de aceast asisten s nu sufere, din acest motiv, de
o reducere a drepturilor lor politice sau sociale. Fiecare persoan poate s obin, prin servicii competente,
publice sau private, orice sfat i orice ajutor personal necesar pentru a preveni, ndeprta sau atenua starea

76

de nevoie de ordin personal i familial. Carta cere statelor pri s aplice aceste dispoziii n mod egal i
cetenilor celorlalte state pri care se afl legal pe teritoriul lor, n conformitate cu obligaiile asumate
prin Convenia european de asisten social i medical, semnat la Paris, n anul 1953.

Dreptul de a beneficia de servicii sociale4 corespunde obligaiilor statelor pri de a ncuraja sau de a
organiza serviciile care utilizeaz metode specifice serviciului social i care contribuie la bunstarea i la
dezvoltarea indivizilor i a grupurilor n cadrul comunitii, precum i la adaptarea lor la mediul social.
De asemenea, statele vor ncuraja participarea indivizilor i a organizaiilor benevole sau a altor
organizaii la crearea sau la meninerea acestor servicii.
Dreptul la protecie mpotriva srciei i excluderii sociale1 . nlturarea srciei i a excluderii
sociale nu se poate realiza dect prin msuri adoptate n cadrul unei abordri globale i coordonate pentru
promovarea accesului efectiv al persoanelor aflate ntr-o asemenea situaie, n special, la angajare,
locuin, formare profesional, reglementeaz aspectele privitoare la ngrijirea medical, indemnizaiile
de boal, ajutorul de omaj, pensia de btrnee, ajutoarele n caz de accidente de munc i boli
profesionale, ajutoarele familiale, ajutoarele de maternitate, ajutoarele de invaliditate, pensiile
de urma. Textul Codului, n nvmnt, cultur, asisten social i medical. De aceea, Carta cere
statelor, dac este necesar, s reexamineze msurile care ar trebui adoptate n acest scop.

2.5. Dreptul familiilor, al copiilor, al tine rilor, al persoanelor vrstnice


i al persoanelor cu handicap Ia protecie

Dreptul familiilor la protecie social, juridic i economic este consacrat pentru realizarea
condiiilor de via indispensabile dezvoltrii familiei, ca celul fundamental a societii. Acest
obiectiv va fi realizat, n special, prin intemtediul prestaiilor sociale i fa miliale, al dispoziiilor
fiscale, al ncurajrii construciilor de locuine adaptate nevoilor familiale, al ajutoarelor pentru tinerele
familii sau prin orice alte msuri corespunztoare.
Dreptul copiilor i al adolescenilor la protecie social, juridic i economic. Este vorba despre
dreptul copiilor i al adolescenilor de a crete ntr- un mediu favorabil i pentru care statele pri se
angajeaz direct sau n cooperare cu organizaii publice sau private s ia msuri pentru a asigura
copiilor i adolescenilor ngrijirile, asistena, educaia i pregtirea de care au nevoie, n special prin
crearea sau meninerea unor instituii sau servicii adecvate acestui scop. innd seama i de drepturile i
obligaiile prinilor. De asemenea, statele se angajeaz s protejeze copiii i adolescenii mpotriva
neglijenei, violenei sau exploatrii, n special pentru cei care sunt privai temporar de sprijinul
familiei, precum i s asigure acestora nvmntul primar i secundar gratuit i s favorizeze
regularitatea frecvenei coiare.

77

Dreptul persoanelor handicapate la autonomie, la integrare socia l i la participare la viaa


comunitii4 . Exercitarea acestui drept, indiferent de vrsta, de natura i de originea handicapului,
presupune msuri speciale din partea statului, precum:
- luarea msurilor necesare pentru a furniza persoanelor handicapate o orientare, o educa ie i o

formare profesional n cadrul schemelor generale, ori de cte ori este posibil sau, dac nu este posibil,
prin intermediul instituiilor specializate, publice sau private;
- s favorizeze accesul la angajare al acestor persoane, prin orice msur susceptibil s

ncurajeze patronii s angajeze i s menin n activitate persoane handicapate i s adapteze


condiiile de munc la nevoile acestor persoane, inclusiv prin recurgerea la servicii specializate i de
nsoire;
- s favorizeze deplina lor integrare i participare la viaa social, inclusiv prin msuri care

vizeaz depirea dificultilor de comunicare i de mobilitate i care s le permit accesul la


mijloacele de transport, la locuin, la activitile culturale i la petrecerea timpului liber.
Dreptul persoanelor vrstnice la protecie sociala. Statele pri se angajeaz s ia msuri, direct
sau n cooperare cu organizaiile publice sau private, n special pentru a permite persoanelor vrstnice
s rmn membri deplini ai societii ct mai mult posibil i pentru ca acestea s aleag liber propriul
stil de via i s duc o existen independent n mediul lor obinuit. Acest obiectiv trebuie realizat
prin intermediul unor resurse suficiente pentru a duce o existen decent i a participa la viaa public,
social i cultural, precum i prin informaii referitoare la serviciile i la facilitile disponibile, prin
punerea la dispoziie a unor locuine corespunztoare i prin ngrijirea sntii i servicii pe care starea
acestora le impune. Persoanelor vrstnice care triesc n instituii trebuie s li se garanteze o asisten
corespunztoare n privina vieii private i participarea la determinarea condiiilor de via n
instituie.

2.6. Dreptul la locuin


Pentru o societate civilizat, acest drept reprezint o necesitate a fiecruia, tar de care traiul
obinuit i decent este pus sub semnul ntrebrii. Locuina nu reprezint doar o responsabilitate a
persoanei, ci i un drept al acesteia, care presupune obligaii corespunztoare din partea statului. Carta
social european cere statelor pri s ia msuri pentru:
- favorizarea accesului la locuine la un nivel adecvat;
- a preveni i a atenua lipsa locuinelor, n vederea eliminrii progresive a acestei situaii;
- s fac accesibil costul locuinei pentru persoanele care nu dispun de resurse

78

Curtea European a Drepturilor Omului

1. Consideraii introductive
O particularitate tradiional a dreptului internaional public este lipsa unei jurisdicii
internaionale cu competen general i obligatorie pentru subiectele dreptului internaional public.
Instanele internaionale, precum Curtea Permanent de Justiie Internaional sau succesoarea ei,
Curtea Internaional de Justiie, au avut i au o competen facultativ. Deciziile Curii Internaionale
de Justiie, de exemplu, au for obligatorie numai pentru prile n litigiu i numai pentru cauza pe
care o soluioneaz, n condiiile n care statele sunt libere s supun sau nu spre soluionare aceste
cauze.
Astzi, practica relaiilor dintre state consacr i existena unor instane de judecat cu competen
obligatorie pentru state. Chiar dac existena lor poate fi caracterizat ca aparinnd excepiilor, se pare
c tendina este de a da justiiei internaionale un rol tot mai mare n garantarea executrii obligaiilor
asumate de state prin tratate internaionale. Este i cazul Curii Europene a Drepturilor Omului,
instan de judecat creat n, cadrul Consiliului Europei, dar care funcioneaz independent de acesta,
ca un mecanism cu reale competene n garantarea efectiv a drepturilor i libertilor fundamentale
ale omului aprate de Convenia european i protocoalele ei adiionale.
Iniial, mecanismul de control pentru aprarea drepturilor omului n cadrul Consiliului Europei
era instituit de Convenia european din 1950 prin crearea unei Comisii europene a drepturilor omului
i a unei Curi europene a drepturilor omului.
Comisia european a drepturilor omului se compunea dintr-un numr de membri egal cu cel al
statelor pri la Convenie i putea fi sesizat prin cereri adresate Secretariatului General al Consiliului
Europei de ctre state i persoane particulare, fizice sau juridice, care pretindeau nclcarea
dispoziiilor Conveniei.
Comisia lucra n edine plenare sau n camere compuse fiecare din apte membri sau n comitete
compuse fiecare din cel puin trei membri. Funcionnd cu uile nchise, Comisia putea s recurg la
urmtoarele soluii:
- respingerea cererii;
- acceptarea cererii i ntocmirea unui raport dac se ajungea la o reglementare amiabil, raport

care era naintat statelor interesate, Comitetului de Minitri i Secretarului General al Consiliului
Europei, n scopul publicrii;
- dac nu se gsea o soluie se redacta un raport n care se formulau propunerile pe care le

considera corespunztoare i le trimitea Comitetului de Minitri i statelor interesate fr posibilitate de


publicare;
- dac n termen de 3 luni de la comunicarea raportului ctre Comitetul de Minitri cazul nu era
trimis Curii Europene a Drepturilor Omului, Comitetul de Minitri decidea dac a existat sau nu o
violare a Conveniei, n caz afirmativ fixnd un termen n care statul n cauz trebuia s ia msurile
prevzute de decizia Comitetului de Minitri.
79

Curtea european a drepturilor omului, n forma iniial prevzut de Convenie, putea fi sesizat
dup constatarea de ctre Comisia european a drepturilor omului a eecului soluionrii amiabile, ntrun termen de 3 luni, de ctre Comisie, statul al crui cetean era victima, statul care a sesizat Comisia,
statul pus n cauz sau persoanele particulare, fizice sau juridice, care au sesizat Comisia.
Prin urmare, Comisia funciona ca un filtru" de acces la Curtea european a drepturilor omului,
ceea ce a fcut ca acest mecanism s funcioneze cu dificultate. Este motivul pentru care n anul 1994 a
fost adoptat Protocolul 11 la Convenia european pentru reformarea mecanismului de control, cu
scopul de a menine i ntri eficacitatea aprrii drepturilor omului i a libertilor sale fundamentale.
Practic, mecanismul de control a fost simplificat prin desfiinarea Comisiei europene a drepturilor
omului i instituirea unei Curi unice - Curtea European a Drepturilor Omului. n baza Protocolului 11,
Curtea i-a adoptat Regulamentul propriu de funcionare nc de la 1.11.1998 .
Comisia a continuat s funcioneze, conform Protocolului 11, pn la 31.10.1999, pentru a
instrumenta cazurile declarate admisibile pn la intrarea n vigoare a Protocolului.

2. Organizarea i funcionarea Curii Europene a Drepturilor Omului


Curtea European a Drepturijor Omului se compune dintr- un numr de judectori egal cu numrul
statelor pri4 : Acetia sunt alei de Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei, cu majoritatea
voturilor1 , de pe o list cu cte 3 candidai prezentai de fiecare stat parte. Persoanele care exercit
funcia de judector al Curii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii :
- s se bucure de cea mai nalt reputaie moral i s ndeplineasc toate condiiile cerute pentru

exercitarea unei nalte funcii judiciare sau s fie juriti cu o com peten recunoscut;
-s i exercite mandatul ca judectori cu titlu individual;
- n cursul mandatului lor judectorii nu pot exercita nici o activitate incompa tibil cu cerinele de

independen, imparialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate cu caracter permanent.


n legtur cu incompatibilitile prevzute de ultima condiie enunat mai sus, acestea vizeaz
orice activitate politic sau administrativ i orice activitate profesional. Mai mult, fiecare judector
va declara preedintelui Curii orice activitate suplimentar3 . Dac un judector se afl n
imposibilitatea de a-i exercita funciile sau se desesizeaz, statul parte care 1-a desemnat este invitat
ca, n termen de 30 de zile, s desemneze fie un alt judector ales, fie, n calitate de judector ad-hoc,
o alt persoan care s ndeplineasc condiiile impuse unui judector ales4 . i judectorul ad- hoc va
depune jurmntul sau declaraia solemn.
Mandatul unui judector este de 6 ani, cu posibilitatea de a fi reales. La prima alegere, jumtate din
numrul judectorilor i vor ncheia mandatul dup trei ani, n scopul rennoirii unei jumti la fiecare
3 ani. Pentru a asigura aceast rennoire, la orice alegere Adunarea Parlamentar poate decide ca unui
sau mai multe mandate s
aib o alt durat, fr a putea depi 9 ani sau s fie mai mici de 3 ani.

80

Cnd un judector a fost ales n locul unui judector a! crui mandat nu a expirat, acesta va duce la
sfrit mandatul predecesorului su.
La ndeplinirea vrstei de 70 de ani, mandatul judectorului se ncheie. ntotdeauna, judectorii
rmn n funcie pn la nlocuirea lor i vor continua s se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizai
pn la soluionarea lor.
Ordinea de precdere a judectorilor este stabilit de Regulamentul Curii astfel:
judectorii alei au rangul imediat dup preedinte i vicepreedinii Curii, dup vechimea lor n
funcia de judector i, la o vechime egal, n funcie de vrsta lor (aceeai regul este valabil i pentru
preedinii seciilor); judectorii ad- hoc au rangul potrivit vrstei lor, dar dup judectorii alei.
Revocarea din funcie a unui judector poate fi hotrt cu majoritatea de 2/3 din numrul
judectorilor. Potrivit Regulamentului Curii, orice judector poate declana procedura revocrii, iar
judectorul supus acestei proceduri va fi ascultat n plenul Curii .
Curtea funcioneaz n plenul su i, pentru examinarea cauzelor aduse naintea sa, n comitete,
camere i Marea Camer.
Adunarea Plenar a Curii (Curtea Plenar) are urmtoarele atribuii :
-

alege, pentru o durat de 3 ani, preedintele i unul sau doi vicepreedini ai Adunrii, care pot fi

realei;
- constituie camere pentru o perioad determinat;

-alege preedinii camerelor Curii, care, de asemenea, pot fi realei;


- adopt Regulamentul Curii;
-alege grefierul i unul sau mai muli grefieri adjunci.
Potrivit Regulamentului Curii, alegerile de mai sus au loc prin vot secret, cu majoritatea absolut a
judectorilor Curii. Dac nu se obine aceast majoritate, se procedeaz la un scrutin de balotaj ntre cei
doi judectori care au obinut cel mai mare numr de voturi.
Preedintele Curii conduce activitatea i serviciile Curii, reprezint Curtea i, mai ales, asigur
relaiile cu autoritile Consiliului Europei. El prezideaz edinele plenare ale Curii, edinele Marii
Camere i cele ale Colegiului de 5 judectori. El nu particip la examinarea cauzelor de ctre Camere,
mai puin atunci cnd este ales de statul parte interesat n aceast cauz.
Vicepreedinii Curii' asist preedintele Curii i l nlocuiesc la cererea acestuia sau n caz de
vacan a preediniei. Ei ndeplinesc i funcia de preedini de secie.
Preedinii seciilor i ai camerelor6 conduc edinele seciilor i ale camerelor
din care fac parte i pot fi nlocuii, la nevoie, de vicepreedinii acestora. Trebuie precizat c membrii
Curii nu pot exercita preedinia ntr-o cauz n care una din pri este chiar statui ai crui resortisani
sunt sau n numele cruia au fost alei. ,

81

Sediul Curii este la Strasbourg, care este i sediul Consiliului Europei, dar, cnd este necesar, Curtea
poate s-i exercite funciile i n alte locuri de pe teritoriul sta- telor membre ale Consiliului Europei .
Curtea European a Drepturilor Omului se reunete n sesiune plenar ori de cte ori este necesar
pentru ndeplinirea funciilor sale, la cererea a minimum o treime din judectori, i cel puin o dat pe an
pentru probleme administrative. Cvorumul sesiunilor plenare trebuie s fie de cel puin dou treimi din
judectorii alei.
Seciile' (denumite Camere n Convenie) sunt constituite de Adunarea Plenar, pentru o perioad de
3 ani. Exist minim 4 secii i fiecare judector este membru al uneia dintre acestea, astfel nct fiecare s
fie echilibrat din punct de vedere geo- grafic, al reprezentrii sexelor i al diferitelor sisteme juridice
naionale.
Marea Camera se compune din 17 judectori i din 3 judectori supleani i este constituit pentru o
perioad de 3 ani. Din Marea Camer fac parte obligatoriu pree- dintele i vicepreedintele Curii,
precum i preedinii seciilor. Marea Camer se pronun asupra cererilor introduse individual sau de
state, atunci cnd cauza i-a fost deferit de o camer ca urmare a desesizrii acesteia sau n caz de remitere
de ctre orice parte, n termen de 3 luni de la hotrrea Camerei .
Camerele de 7 judectori5 se constituie pentru examinarea cauzelor aduse n fa a Curii. Pentru
fiecare cauz, Camera cuprinde preedintele seciei i judectorul ales
n numele statelor aflate n cauz. Judectorul ales poate fi nlocuit de un judector ad-hoc.
Camerele se pot pronuna att asupra admisibilitii i a fondului cererilor in- dividuale, n situaia n care
Comitetul nu le declar inadmisibile sau nu le scoate de pe rolul Curii, ct i asupra admisibilitii i a
fondului cererilor introduse de state.
Comitetele6 se constituie de ctre 3 judectori aparinnd aceleai secii, pentru o
perioad de 12 luni, prin rotaia membrilor fiecrei Secii, alii dect preedintele. Un Comitet poate,
prin vot unanim, s declare inadmisibil sau s scoat de pe rol o cerere individual, atunci cnd o
asemenea decizie poate fi luat fr o examinare complementar, aceasta fiind definitiv.
Marea Camer, camerele i comitetele i desfoar activitatea n permanen, dar Curtea poate
hotr n fiecare an perioade de sesiune. n acest din urm caz, n situaii de urgen, preedintele Curii
are posibilitatea s convoace Marea Camer i camerele n afara perioadelor de sesiune stabilite.
Curtea delibereaz" n camera de consiliu, n secret, doar judectorii lund parte la deliberri,
precum i grefierul, ali ageni ai grefei i interpreii, n funcie de nece- sitate, nainte de orice votare cu
privire la o problem supus Curii, judectorii tre- buie s-i exprime opinia.
Deciziile Curii sunt luate cu majoritatea voturilor judectorilor prezeni. n caz de
egalitate de voturi, se repet votarea i, dac rezult o nou egalitate, votul preedintelui este
preponderent.
Deciziile i hotrrile Marii Camere i ale camerelor sunt adoptate cu majoritatea judectorilor
prezeni i nu se admit abineri n chestiuni care privesc admisibilitatea sau fondul cauzei .

82

Grefierul Cur este ales de Adunarea Plenar dintre candidaii care trebuie s se bucure de cea mai
nalt consideraie moral i s posede, pe lng experien, cunotinele juridice, administrative i
lingvistice necesare exercitrii funciilor. El este ales pentru o perioad de 5 ani i poate fi reales i trebuie
s fac o declaraie solemn n plenul Curii nainte de reluarea funciei. Tot Adunarea Plenar alege i
doi grefieri adjunci. Funciile grefierului sunt urmtoarele:
-

asist Curtea n ndeplinirea funciilor sale;

rspunde de organizarea i activitile Grefei, sub autoritatea preedintelui Curii;

asigur paza arhivelor i este intermediar pentru comunicrile i notificrile adresate Curii sau
care eman de la ea;
-

rspunde cererilor de informaii privind activitatea Curii, n special a celor venite din partea
presei, sub rezerva ndatoririi de discreie.
-

Grefa funcioneaz pe baza instruciunilor generale ntocmite de grefier i aprobate de preedintele


Curii. Ea se compune din grefele de secie, n numr egal cu cel al seciilor, i din serviciile necesare
pentru a furniza Curii prestaiile administra- tive i juridice corespunztoare. Agenii Grefei, inclusiv
referenii, cu excepia gre- fierului i a grefierilor adjunci, sunt numii de ctre Secretarul General al
Consiliului Europei, cu acordul preedintelui Curii sau al grefierului.

3. Procedurile n faa Curii Europene a Drepturilor Omuiui


3.1. Competena Curii Europene a Drepturilor Omului

Competena Curii acoper toate problemele privind interpretarea i aplicarea


Conveniei i a protocoalelor sale, astfel:
orice stat parte poate sesiza Curtea asupra oricrei pretinse nclcri a prevederilor Conveniei
i a protocoalelor sale de ctre un alt stat parte (cauze interstatale) sesizarea printr-o cerere de ctre orice
persoan fizic, orice organizaie negu vernamental sau de orice grup de particulari care se pretind
victime ale unei ncl cari de ctre un stat parte a drepturilor recunoscute de Convenie sau protocoaleli
sale (cereri individuale). Exercitarea acestui drept nu poate fi mpiedicat de ctn statele pri prin nici o
msur;
-

- Curtea poate da avize consultative, la cererea Comitetului Minitrilor al Consi liului Europei,

asupra problemelor juridice privind interpretarea Conveniei i a protocoalelor .

83

3.2. Sesizarea instanei

Orice petiie adresat Curii Europene a Drepturilor Omului trebuie s fie formu- lat n scris i
semnat de petiionar sau de reprezentantul su.
Petiiile statale se depun la grefa i trebuie s conin:
- denumirea statului parte mpotriva cruia este ndreptat petiia;
- o expunere a faptelor;
- o expunere a violrii sau a violrilor Conveniei i a argumentelor pertinente;
- o expunere cu privire la respectarea criteriilor de admisibilitate a cererii;
- obiectul petiiei i descrierea general a preteniilor de satisfacie echitabil pentru partea sau
prile presupuse a fi lezate;
- numele i adresa persoanei sau a persoanelor desemnate ca ageni;
- copii ale tuturor documentelor pertinente, n special ale deciziilor judiciare sau de alt fel privind

obiectul petiiei.
Petiiile individuale, de regul, se prezint pe un formular furnizat de grefa i tre- buie s indice :
- numele, data naterii, cetenia, sexul, profesia i adresa petentulul;
- numele, profesia i adresa reprezentantului su (dac este cazul);
-

statul parte mpotriva cruia este ndreptat petiia;

- o expunere succint a violrilor Conveniei i argumentele pertinente corespunztoare;


- o expunere succint privind respectarea de ctre petent a criteriilor de admisibilitate;

obiectul petiiei i descrierea n linii mari a cererii unei satisfacii echitabile, pe care petentul
dorete s o formuleze;
-

copii ale tuturor documentelor pertinente, n mod special ale deciziilor judiciare sau de alt fel cu
privire la obiectul petiiei; petentul trebuie s menioneze dac a supus plngerile sale unei alte instane
internaionale de anchet sau de reglementare.
-

Petentul poate cere s nu- i fie dezvluit identitatea i preedintele Camerei poate autoriza acest
anonimat, dar numai n cazuri excepionale i temeinic justificate.
La primirea petiiilor, se numete unul sau mai muli judectori raportori, de ctre camera constituit
pentru examinarea cauzei, n cazul petiiilor statale, sau de ctre preedintele seciei creia i s-a atribuit
cauza, n situaia petiiilor individuale. n prima situaie (petiii statale), judectorul raportor va ntocmi
un raport cu privire la admisibilitatea petiiei dup care, dac petiia este admis, va supune Camerei rapor-

84

tul, proiectele de texte i orice alt document necesar. n cea de-a doua situaie (petiii individuale),
judectorul raportor decide dac petiia trebuie examinat de un comitet sau de ctre o camer i
ntocmete un raport care va fi naintat acestora, pe baza in- formaiilor primite cu privire la fapte,
documente i orice alt element considerat pertinent pentru acea cauz.

3.3. Admisibilitatea cererilor

Pentru a fi admisibile, petiiile trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii":


s fi epuiza! cile de recurs interne, aa cum se nelege din principiile de drept internaional
general recunoscute i ntr-un termen de 6 luni de la data deciziei interne definitive;
-

s nu fie anonim;

s nu fie n mod esenial aceeai cu o cerere examinat anterior de ctre Curte sau deja supus unei
alte instane internaionale de anchet sau de reglementare; n acest caz ea trebuie s conin fapte noi;
- s nu fie incompatibil cu dispoziiile Convejniei sau ale protocoalelor;
-

- s nu fie n mod vdit nefondat sau abuziv.

Examinarea admisibilitii petiiilor statle a se realizeaz n camera constituit pentru examinarea


cauzei, dup ntiinarea prii prte despre petiia introdus. Deliberarea va lua n considerare raportul
ntocmit de judectorul sau judectorii raportori.
Petiiile individuale sunt examinate de un Comitet, pe baza raportului ntocmit de judectorul
raportor. Comitetul poate declara petiia neadmisibil sau o poate radia de pe rolul Curii, decizia fiind
definitiv. Dac nu ia o astfel de decizie, Comitetul transmite petiia ctre camera constituit pentru
examinarea cauzei. Camera, pe baza raportului prezentat de judectorul raportor, poate decide fie
admiterea, fie ne- admiterea, fie radierea petiiei de pe rolul Curii. Dac petiia este declarat admis,
camera ntiineaz statul parte prt cu privire la aceasta i poate s cear orice informaie, documente
sau alte elemente pertinente i s invite prile s depun n scris observaii complementare. De asemenea,
dac o petiie este declarat admis, decizia este comunicat statului parte al crui resortisant este petentul
i celor care sunt pri n cauz. Un stat parte poate s i manifeste dorina de a prezenta obser- vaii
scrise sau de a lua parte la audieri i s fie invitat n acest scop (tera intervenie)', preedintele camerei
stabilind condiii i termene pentru aceasta.

85

3.4. Rezolvarea amiabil a cauzelor

Grefierul, la instruciunile camerei sau ale preedintelui acestuia, intr n legtur cu prile n scopul
de a ajunge la o rezolvare amiabil. Negocierile sunt confideniale i nu au efect asupra unei eventuale
rezolvri ntr-o procedur contencioas. n cazul n care camera este informat de grefier c prile
accept reglementarea amiabil, ea poate, dup ce s-a asigurat c soluionarea este n spiritul respectrii
drepturilor recunoscute de Convenie i protocoalele sale, s radieze cauza de pe rolul Curii.

3.5. Examinarea cauzei n condiii de contradictorialitate

Dac nu s-a reuit soluionarea cauzei pe cale amiabil, Curtea procedeaz la examinarea acesteia n condiii de contradictorialitate, mpreun cu reprezentanii prilor i, dac este
cazul, procednd la o anchet.
Audierea este public, mai puin cnd, datorit unor circumstane excepionale, Curtea decide altfel.
Documentele depuse la gref sunt publice, dac nu se decide altfel.
Dezbaterile sunt conduse de preedintele camerei, care decide ordinea n care sunt chemai la cuvnt
agenii, consultanii i consilierii prilor. Dac o parte nu se prezint tar a invoca motive suficiente,
camera nu va ine seama de absen dac este n interesul justiiei .
Martorii, experii i alte persoane care urmeaz a fi audiate sunt convocate de
grefier, cu precizarea cauzei, a obiectului anchetei, a expertizei sau a altor msuri ordonate de camer.
Martorul, ca i expertul, va depune un jurmnt sau va face o declaraie solemn, dup verificarea
identitii, dar nainte de prezentarea mrturiei sau a expertizei .
n cazul recuzrii unui martor sau expert, camera este cea care decide. Orice judector poate pune
ntrebri agenilor, consultanilor i consilierilor prilor, petentului, martorilor, experilor i oricrei alte
persoane prezente n faa camerei. De asemenea, martorii, experii i alte persoane pot fi interogate
de agenii, consultanii i de consilierii prilor1 .
Audierile se ncheie cu o dare de seam ntocmit de grefier. Cnd o cauz pendente n faa unei
camere ridic o problem grav cu privire la interpretarea Conveniei sau a protocoalelor sale sau atunci
cnd soluionarea unei probleme cu care ea este sesizat poate conduce la o contradicie n raport cu o
hotrre dat anterior de Curte, camera poate s se desesizeze n favoarea Marii Camere, fr motivare,

86

cu excepia cazului n care una din pri s-ar opune n termen de o lun de la data comunicrii inteniei de
desesizare.
Oricare din pri poate s cear remiterea la Marea Camer, n termen de 3 luni de la data pronunrii
hotrrii date de o camer, pentru o problem grav cu privire la interpretarea sau la aplicarea conveniei i
a protocoalelor sale ori pentru o problem grav de ordin general. n aceast situaie, un colegiu de 5
judectori ai Marii Camere examineaz cererea pe baza dosarului existent i constat dac, ntr-adevr, se
ridic o asemenea problem. Marea Camer va urma, mutatis mutandis, aceleai proceduri ca n faa
camerelor.
n orice stadiu al procedurii, Curtea poate hotr scoaterea de pe rol a unei cereri dac solicitantul nu
dorete s o mai menin, dac litigiul a fost rezolvat sau pentru orice alt motiv cnd examinarea cererii nu
se mai justific.

3.6. Hotrrile Curii


Hotrrile Marii Camere sunt definitive iar cele ale camerelor devin definitive cnd prile declar c
nu vor cere retrimiterea cauzei n faa Marii Camere sau dup 3 luni de la data hotrrii dac nu s-a cerut
retrimiterea, dar i atunci cnd Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere. Hotrrile
definitive sunt publice i trebuie s fie motivate, ca i deciziile privind admisibilitatea.
Statele pri sunt obligate s se conformeze hotrrilor definitive n litigiile n care sunt pri.
Hotrrile definitive ale Curii sunt trimise Comitetului Minitrilor al Consiliului Europei, care
supravegheaz executarea lor
Hotrrile trebuie s cuprind ntotdeauna:
- numele preedintelui i ale celorlali judectori care compun camera, precum i numele grefierului

sau al grefierului adjunct;


- data adoptrii i cea a pronunrii sale;
- indicarea prilor;
- numele agenilor, consultanilor i consilierilor prilor;
- expunerea procedurii;
- faptele cauzei;
- un rezumat al concluziilor prilor;
- motivele n drept;
- dispozitivul;

-dac este cazul, decizia luat cu privire la cheltuieli i cheltuielile de judecat;

87

- indicarea numrului de judectori care a constituit majoritatea.

Statul parte reclamant sau petentul poate cere o satisfacie echitabil n cazul n care Curtea declar
c a avut loc o nclcare a Conveniei i a protocoalelor i dac
dreptul intern al statului parte nu permite dect o nlturare incomplet a consecinelor nclcrii. n
acest caz, Curtea acord prii lezate o reparaie echitabil stabilit prin aceeai hotrre prin care
soluioneaz fondul sau printr-o procedur ulterioar.
Limbile de redactare a hotrrilor sunt engleza i franceza, cu excepia cnd se decide i utilizarea
altor limbi oficiale.
Hotrrile se semneaz de ctre preedintele Curii i de grefier, se citesc n edina public de
preedinte sau de ctre un judector desemnat de acesta i se comunic Comitetului Minitrilor, prilor.
Secretarului General ai Consiliului Europei, terilor intervenieni i oricrei alte persoane direct interesate.
Hotrrile definitive ale Curii sunt publicate sub autoritatea grefierului, care rspunde i de
publicarea culegerii oficiale de hotrri i decizii ale Curii.
Prile n cauza soluionat de Curte pot cere, n termen de un an, interpretarea unei hotrri. Dac
cererea este acceptat, prile sunt invitate s prezinte observaii scrise i s se prezinte la audieri n faa
camerei, care decide printr-o hotrre.

3.7. Asistena juridic

La cererea celui care a introdus o petiie sau din oficiu, preedintele camerei poate s acorde asisten
juridic pentru aprarea cauzei. Dac i se acord aceast asisten, petentul va beneficia de ea i n faa
Marii Camere .
Asistena juridic nu poate fi acordat dect cu condiia ca ea s fie necesar bunei desfurri a
cauzei i ca petentul s nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a face fa n totalitate sau n
parte cheltuielilor ocazionate de susinerea cauzei sale .
Pentru a stabili dac petentul dispune sau nu de mijloacele financiare suficiente, el va completa o
declaraie n care va indica resursele, bunurile sub form de capital, angajamentele financiare pe care
le are fa de persoanele aflate n ntreinerea sa i orice alt obligaie financiar . Aceast declaraie va fi
certificat de autoritatea sau autoritile interne competente. n acelai timp, statul parte implicat este
invitat s-i prezinte observaiile n scris n legtur cu aceasta. n urma acestei proceduri, preedintele
camerei decide cu privire la acordarea sau refuzul de a acorda asistena juridic, iar grefierul va informa
prile interesate.

88

4. Competena Curii Europene a Drepturilor Omului de a da avize consultative

La cererea Comitetului Minitrilor al Consiliului Europei, Curtea poate da avize consultative asupra
problemelor juridice privind interpretarea Conveniei i a protocoalelor sale.
Convenia precizeaz c aceste avize nu se pot referi la problemele legate de coninutul sau de
ntinderea drepturilor i a libertilor consacrate de ea i de protocoa- lele sale, nici asupra problemelor
care s-ar putea cunoate ca urmare a introducerii unui recurs prevzut de Convenie.
Cererea de aviz consultativ se depune la grefa Curii i trebuie s indice n ter- meni complei i
precii problema pentru care se solicit avizul, precum i data deciziei Comitetului Minitrilor de a cere
avizul i persoanele desemnate s furnizeze Curii toate explicaiile necesare.
Dup primirea cererii, grefierul distribuie cte un exemplar al acesteia tuturor membrilor Curii i
informeaz statele pri n scopul de a se depune observaii scrise cu privire la problema pentru care
se cere avizul5 . Aceste observaii sau alte documente depuse la gref ntr-un termen stabilit de
preedintele Curi sunt comunicate tuturor membrilor Curii, Comitetului Minitrilor i fiecrui stat
parte". Dup aceast procedur scris se pot organiza i audieri pentru dezbateri orale.
Avizele consultative sunt emise cu majoritatea de voturi a Marii Camere, cu posibilitatea fiecrui
judector de a exprima opinia separat1 . Ele se citesc n edina pu- blic de ctre preedintele Curii sau de
un alt judector desemnat de acesta, cu pre- venirea Comitetului Minitrilor i statelor pri.
Avizul consultativ, ca i decizia prin care Curtea consider c avizul nu ine de competena sa, este
semnat de preedintele Curii i de grefier, este depus n arhivele Curii i se comunic n copii certificate
Comitetului Minitrilor, statelor pri i Secretarului General al Consiliului Europei.

Uniunea European i drepturile omului.


Cetenia european

1. Consideraii introductive
este garantarea drepturilor fundamentale ale omului. Aceste preocup ri nu sunt ns tocmai vechi.
Chiar dac nici tratatele comunitilor europene, nici Tratatul Uniunii Europene nu consacr deocamdat
un catalog al drepturilor fundamentale ale omului, Curtea de Justiie a recunoscut existena drepturilor
fundamentale la nivelul comunitilor i, n baza jurisprudenei acesteia, garantarea drepturilor
fundamentale consa- crate att la nivelul ONU, ct i la nivelul Consiliului Europei, reprezint unul dintre

89

principiile generale de drept comunitar. Tratatul Uniunii Europene consacr aceste principii ntre
care cel referitor la respectarea drepturilor fundamentale garantate de Convenia european pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, adoptat de Consiliul Europei n anul 1950,
precum i a celor care rezult din tradiiile constituionale ale statelor membre ale Uniunii Europene
Curtea de Justiie a jucat un rol important n evoluia preocuprilor din acest domeniu, ncepnd cu
anul 1974, cnd a decis c aprarea drepturilor fundamentale reprezint un principiu al dreptului
comunitar, Curtea a recunoscut n practica sa numeroase drepturi fundamentale ale omului cu privire la
demnitatea uman, egalitatea n drepturi, nediscriminarea, libertatea de asociere, libertatea religiei,
protecia vieii private, secretul medical, dreptul de proprietate, libertatea profesional, libertatea
comerului i a concurenei, respectarea vieii familiale, dreptul la justiie i la o procedur echitabil,
inviolabilitatea domiciliului, libertatea de opinie i altele.
Ceea ce este foarte important, Curtea de Justiie este competent s pronune cu efect retroactiv
nulitatea unui act, dac prin acesta s-a violat un drept fundamental. De asemenea, n cadrul dreptului
comunitar derivat cu privire la drepturile fundamentale, instituiile comunitare trebuie s in seama de
dispoziiile internaionale cu privire la drepturile omului, mai ales de cele consacrate de Convenia
european a drepturilor omului. A existat chiar o iniiativ a Parlamentului European ca Uniunea
European s adere la convenia amintit, dar Curtea de Justiie, ntr- un aviz dat n anul 1996, a artat c
o asemenea aderare nu este posibil datorit diferenelor de sistem dintre Uniune i Consiliul Europei.
Prevederi importante conine i Tratatul de la Amsterdam, din anul 1997, care lrgete aria
competenelor Curii de Justiie n domeniul respectrii drepturilor omu lui de ctre instituiile
comunitare. De asemenea, n situaia violrilor grave i repetate ale principiilor consacrate de Tratat cu
privire la dreptul la libertate, democraie, respectarea drepturilor omului, statul de drept, Consiliul Uniunii
Europene poate sanciona statul respectiv suspendndu- i unele drepturi.
Toate aceste preocupri (nu numai) au dus la o nou abordare la sfritul anilor '90, cnd s-a conturat
ideea unei veritabile codificri i crearea unui sistem propriu al Uniunii Europene pentru aprarea
drepturilor fundamentale ale omului, alturi de preocuprile similare n domeniul ceteniei europene. Se
poate afirma astzi c plasarea individului i a intereselor sale n centrul integrrii europene constituie
preocuparea major a Uniunii.

Prima concretizare a acestor noi abordri este reprezentat de aciunea Summit-ului european din anul
1999, la care s-au formulat cteva principii directoare pentru redactarea unui document prin care s se
garanteze drepturile omului n cadru! Uniunii Europene - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene.

90

2. Carta drepturilor fundame ntale a Uniunii Europene

Pentru redactarea Cariei, Consiliu! european a creat un organism special - Convenia - alctuita din
reprezentani ai efilor de stat i de guvern, ai instituiilor comunitare i ai altor instituii europene i
naionale.
Prima reuniune a Conveniei s-a inut ia 17 decembrie 1999, lucrrile fiind finalizate n septembrie
2000 i, la reuniunea efilor de stat i de guvern, de la Biaritz, din octombrie 2000, s-a cerut
Parlamentului European, Consiliului european i Comisiei s aprobe Carta, ceea ce s-antmp!at la 9
decembrie 2000, la Nisa.
Carta, adoptat fiind de cele trei instituii europene, nu este un tratat, ci un acord interinstituional,
deci nu are for juridic. De aceea, dintre mai multe variante de consacrare a ei pe cale convenional, se
pare c va fi ncorporat n viitoarea Constituie european. Proiectul acestei Constituii a fost deja
redactat de Convenia european, prezentat Consiliului European, la Tesalonic n iunie 2003, i urmeaz a
fi supus adoptrii de ctre o Conferin interguvernamental, care va avea loc n anul 2004, cu perspectiva
intrrii n vigoare n anul 2006.

2.1. Constituia european i drepturile fundamentale

Proiectul de articole ale Tratatului care va reprezenta o Constituie a Europei este fundamentat pe
voina statelor Europei de a stabili o Uniune a crei denumire ur- meaz a fi decis, care, pe un model
federal, va avea competene comune, cu respectarea identitii naionale a statelor membre i care va fi
deschis tuturor statelor europene ale cror popoare mprtesc aceleai valori.
Proiectul de Constituie precizeaz c Uniunea se bazeaz pe valorile respectului pentru demnitatea
uman, libertate, democraie, statul de drept, pe respectarea drepturilor omului, dorind s fie o societate
care practic tolerana, justiia i solidaritatea i avnd ca scop promovarea pcii, a valorilor acesteia i a
bunstrii popoarelor sale.
Deosebit de semnificativ, chiar n Titlul al Il- lea al proiectului sunt consacrate drepturile
fundamentale i cetenia Uniunii, cu precizarea expres potrivit creia Carta drepturilor fundamentale
face parte integrant din Constituie. Iat, aceasta este modalitatea avut n vedere pentru a da caracter
juridic Cartei, care va figura ntr- un protocol anex la Constituie. Aceast tehnic legislativ va permite
astfel meninerea intact a structurii Cartei i va evita dezvoltarea prea larg a textului Constituiei.
Mai mult, proiectul de Constituie menine ideea aderrii Uniunii la Convenia european pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, cu precizarea c aceasta nu va modifica
repartiia competenelor ntre Uniune i statele membre (urmare a atenionrii fcute de Curtea de Justiie
prin avizul su din anul 1996)."'

91

Drepturile fundamentale, att cele garantate de Convenia european, ct i cele care rezult din
tradiiile constituionale comune ale statelor membre fac parte din dreptul Uniunii, ca principii generale.
Se dorete astfei o precizare clar c Uniunea recunoate n plus fa de Cart drepturile fundamentale
suplimentare n calitate de principii generale care rezult din dou surse de inspiraie: Convenia
european i tradiiile constituionale comune ale statelor membre. Precizarea este motivat de faptul c
integrarea Cartei n Constituie nu trebuie s mpiedice Curtea de Justiie de a apela la aceste dou surse
din perspectiva evoluiei lor viitoare.
Consacrnd aceste principii, Constituia precizeaz c n aplicarea ei este interzis orice discriminare
bazat pe cetenie

2.2. Coninutul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Carta' pornete de la generoasa idee c Uniunea European plaseaz persoana n centrul aciunii sale
instituind cetenia Uniunii i un spaiu de libertate, securitate i justiie. Uniunea contribuie astfel la
aprarea i dezvoltarea valorilor sale comune, cu respectarea diversitii culturale i a tradiiilor
popoarelor Europei, precum i a identitii naionale a statelor membre i a organizrii puterilor lor publice
la nivel naional, regional i local.
Uniunea promoveaz o dezvoltare echilibrat i durabil i asigur libera circulaie a persoanelor,
bunurilor, serviciilor i capitalurilor, precum i libertatea de stabi- lire n spaiul su. n acest scop, a fost
necesar s se stabileasc ntr-o Cart c trebuie ntrit protecia drepturilor fundamentale n lumina
evoluiei societii, a progresului social i a dezvoltrii tiinifice i tehnologice. De aceea, Carta reafirm,
cu respectarea competenelor Uniunii i a principiului subsidiaritii, drepturile care rezult, mai ales, din
tradiiile constituionale i obligaiile internaionale comune sta- telor membre, din Tratatul Uniunii
Europene i din tratatele comunitare, din Con- venia european a drepturilor omului, din Carta social
adoptat de Comunitate i de Consiliul Europei, precum i din jurisprudena Curii de Justiie i a Curii
Europene a Drepturilor Omului. Exercitarea acestor drepturi presupune responsabilit i i ndatoriri fa
de ceilali, de comunitatea uman i de generaiile viitoare.
Carta consacr un catalog al drepturilor fundamentale n 6 din cele 7 capitole ale sa le, intitulate
sugestiv: demnitate, liberti, egalitate, solidaritate, cetenie, justiie.

92

2.2.1. Demnitate

Demnitatea uman, care este inviolabil, trebuie s fie respectat i protejat. Ea nu este numai un
drept fundamental n sine, ci chiar baza drepturilor fundamentale, fcnd parte din substana tuturor
drepturilor nscrise n Cart. De aceea, ea nu trebuie atins nici n cadrul limitrii unor drepturi.
Cap. 1 al Cartei, consacrat demnitii umane, pornind de la catalogul stabilit n special de Convenia
european, stabilete urmtoarele drepturi:
-dreptul la via al tuturor persoanelor; nimeni nu poate fi condamnat la pedeap- sa cu moartea i
nici executat;
- dreptul oricrei persoane la integritate fizic i psihic, precizndu-se c n cadrul medicinei i al
biologiei trebuie s fie respectate, mai ales: consimmntul liber i clar al persoanei exprimat potrivit
legii; interdicia practicilor eugenice, mai ales a celor care au ca scop selecia persoanelor; interdicia de a
face din corpul uman i din oricare din prile sale o surs de profit; interdicia clonajului reproductiv al
fiinei umane;

- dreptul de a nu fi supus torturii i pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante;


dreptul de a nu fi inut n sclavie sau servitute i de a nu fi constrns la munc

forat sau obligatorie, precum i interzicerea traficului cu fiine umane. Carta ine seama de definiia
negativ prevzut de Convenia european a drepturilor omului, respectiv excepiile n care anumite
situaii nu sunt considerate ca munc forat sau obligatorie'. Referitor la interzicerea traficului cu fiine
umane, aceasta rezult direct din principiul demnitii umane i ine seama de noile aspecte ale
criminalitii organizate, precum filierele lucrative ale imigraiei ilegale sau exploatarea sexual.

2.2.2. Liberti
- dreptul la libertate i siguran corespunde ca reglementare Conveniei euro- pene a drepturilor

omului cu privire la limitarea acestui drept, limite care nu pot fi dep ite. Prin urmare, nimeni nu poate fi
privat de libertatea sa dect n cazurile pre- vzute de Convenie;
- dreptul la respectarea vieii private i familiale, a domiciliului i a comunicaiilor persoanei. i

acest drept coincide cu prevederile Conveniei europene a drepturilor omului, cu deosebire c n Ioc de
noiunea coresponden'" Carta folosete noiunea de comunicaii", avnd n vedere tocmai evoluiile
tehnicii din ultimele decenii;

93

- dreptul la protecia datelor cu caracter personal. Aceste date vor fi folosite doar n scopuri

determinate, pe baza consimmntului persoanei sau n conformitate cu legea. Orice persoan are dreptul
de acces la datele sale personale i s obin rec- tificarea lor. Pentru garantarea deplin a acestui drept,
Carta stabilete c respectarea lui va fi supus controlului unei autoriti independente;
- dreptul de a se cstori i de a ntemeia o familie, garantat potrivit legilor naionale. i acest

drept este fundamentat pe prevederile Conveniei europene . Preci- zm c prevederea Cartei a fost
modernizat, n sensul c nu interzice cstoria ntre persoane de acelai sex.
' Convenia european a drepturilor omului, doc. cit., art. 4 par. 3. Este vorba despre munca normal
a unei persoane supuse deteniei sau pe timpul eliberrii condiionate, serviciul militar sau un alt serviciu
pentru obiectorii de contiin, munca n caz de criz sau calamiti care amenin viaa sau bunstarea
comunitii, orice alt munc sau serviciu care face parte din obligaiile civile normale.
libertatea de gndire, contiin i religie, drept care implic libertatea de a schimba religia sau
convingerile, de a-i manifesta propria religie i propriile convin- geri, individual sau colectiv, n public
sau n cadru privat, prin culte, nvmnt, practici sau ndeplinirea ritualurilor. Totui, dreptul la
obieciunea de contiin este recunoscut numai n conformitate cu legile naionale;
-

libertatea de expresie i de informare. Acest drept presupune libertatea de opinie i de a primi sau
comunica informaii sau idei, fr amestecul autoritilor publice i fr consideraii de frontier. n
acelai timp, exercitarea acestui drept poate
-

fi supus anumitor formaliti, condiii sau restricii sau sanciuni n conformitatea cu legea naional,
dar n limitele prevzute de Convenia european', care este sursa reglementrii, n plus, Carta consacr i
libertatea media, al cror pluralism trebuie respectat. Izvorul acestei prevederi este dat, n special, de
jurisprudena Curii i de Protocolul asupra sistemelor de radiodifuziune public anexat Tratatului
Comunitii Europene;
- libertatea de reuniune i asociere. Inspirat tot din Convenia european, acest

drept este mult mai larg formulat de Cart, aplicndu-se la toate nivelurile, inclusiv cel european.
Astfel, se precizeaz n textul Cartei c partidele politice la nivelul Uniunii contribuie ia exprimarea
voinei politice a cetenilor Uniunii. Aceast prevedere este fundamentat pe tratatul care a instituit
Comunitatea European";
libertatea artelor i tiinelor. Artele i cercetarea tiinific sunt libere, iar libertatea academic
trebuie s fie respectat;
-

dreptul ia educaie. Inspirat din tradiiile constituionale ale statelor Uniunii i din primul Protocol
adiional la Convenia european a drepturilor omului, presupune i dreptul de acces la formare
profesional i continu. El comporta posibilitatea de a urma gratuit nvmntul obligatoriu. Carta
precizeaz c libertatea de a crea instituii de nvmnt cu respectarea principiilor democraiei, precum
i dreptul prinilor de a asigura educaia i nvmntul copiilor lor conform cu convingerile lor
religioase, filozofice i pedagogice vor fi respectate potrivit legilor naionale care le reglementeaz
exerciiul;
-

libertatea profesional i dreptul de a munci sunt inspirate din jurisprudena Curii de Justiie,
precum i din instrumentele adoptate la nivelul Uniunii i al Consiliului Europei. Potrivit Cartei, fiecare
persoan are dreptul de a munci i de a exercita o profesie liber aleas sau acceptat. Fiecare cetean al
-

94

statelor membre ale Uniunii Europene are libertatea de a c uta o slujb, de a munci, de a se stabili i de a
presta servicii n orice stat membru al Uniunii. Cetenii rilor tere care sunt autorizai s munceasc pe
teritoriile statelor membre ale Uniunii au dreptul la condiii de munc echivalente cu cele ale cetenilor
Uniunii;
libertatea de ntreprindere, de a desfura activiti economice i comerciale, este recunoscut n
conformitate cu dreptul comunitar' i cu practicile naionale;
- dreptul la proprietate. Inspirat din Primul Protocol adiional la Convenia european a
-

drepturilor omului , redactarea Cartei a fost modernizat, pornind, mai ales, de la jurisprudena Curii de
Justiie. Astfel, orice persoan are dreptul de a se bucura de proprietatea bunurilor dobndite n mod legal,
de a le folosi i de a dispune de ele. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa, mai puin n caz de
utilitate public, dar n condiiile prevzute de lege i cu o just despgubire. De asemenea, Carta
precizeaz c proprietatea intelectual este protejat, aplicnd aceleai garanii. Aceasta acoper
proprietatea literar i artistic, dreptul asupra brevetelor i mrcilor i alte drepturi asemntoare;
- dreptul de azil. Carta precizeaz c dreptul de azil este garantat cu respectarea Conveniei de la

Geneva din 951 i a Protocolului acesteia din 1967 cu privire la statutul refugiailor i n conformitate cu
Tratatul instituind Comunitatea European;
dreptul la protecie n caz de remitere, expulzare i extrdare. Avnd acelai sens cu Protocolul
adiional nr. 4 la Convenia european a drepturilor omului, potrivit acestui drept, nimeni nu poate fi
remis, expulzat sau extrdat ctre un stat n care exist riscul major de a fi supus pedepsei cu moartea,
torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante. De asemenea, expulzrile colective sunt
interzise.
-

2.2.3. Egalitate 5
egalitatea n drept (n faa legii) a tuturor persoanelor este un drept i un principiu consacrat n
toate textele constituionale europene i considerat de Curtea de Justiie n mai multe din deciziile sale ca
un principiu al dreptului comunitar;
-

dreptul la nediscriminare. Prevzut n mai multe texte convenionale presupune interzicerea


oricrei discriminri bazate, mai ales, pe sex, ras, culoare, origine etnic sau social, caracteristici
genetice, limb, religie sau convingeri, opinii politice sau de alt natur, apartenena la o minoritate
naional, avere, natere, handicap, vrst sau orientare sexual. Carta mai precizeaz c n domeniul aplicrii Tratatului CE i a Tratatului asupra UE orice discriminare bazat pe cetenie este interzis
diversitate cultural i religioas. Carta precizeaz c Uniunea respect diversitatea cultural, religioas
i lingvistic;
-

egalitatea ntre brbai i femei va fi asigurat n toate domeniile, n ceea ce privete ocuparea
unei funcii, munca i remunerarea, cu posibilitatea de a menine sau adopta msuri care prevd avantaje
pentru a preveni sau a compensa dezavantajele n cariera profesional ;
-

-drepturile copilului. Copiii au dreptul la protecie i la ngrijirea necesar bunstrii lor. Ei pot s- i
exprime liber opiniile, care vor fi luate n considerare n funcie de vrsta i maturitatea lor. n toate
95

actele relative la copii care trebuie s fie nde- plinite de autoritile publice sau instituiile private,
interesul superior al copilului tre- buie s fie o prioritate. De asemenea, copilul are dreptul de a ntreine
regulat relaii personale i contacte directe cu ambii prini, mai puin cnd acestea sunt contrare
interesului su;
- drepturile persoanelor n vrst Uniunea recunoate respectarea dreptului persoanelor n vrst la
o via demn i independent i de a participa la viaa so- cial i cultural;
- dreptul persoanelor handicapate la integrare. Uniunea recunoate i respect dreptul persoanelor

handicapate de a beneficia de msuri care s le asigure autonomia, integrarea lor social i profesional i
participarea la viaa comunitii

2.2.4. Solidaritate
Drepturile consacrate n acest capitol sunt fundamentate, mai ales, pe Carta social european
revizuit i pe Carta comunitar a drepturilor sociale fundamen- tale ale muncitorilor, dar i pe documente
precum Tratatul CE, directivele comunitare i jurisprudena Curii de Justiie. Este vorba despre:
- dreptul la informare i la consultare al muncitorilor n cadrul ntreprinderii, n condiiile prevzute
de dreptul comunitar i de legislaiile i practicile naionale;

dreptul angajailor i al organizaiilor lor de a negocia i ncheia contractele colective de munc


i de a recurge, n caz de conflict de interese, la aciuni colective pentru a-i apra propriile interese,
inclusiv la grev;
-

- dreptul fiecrei persoane de a accede la un serviciu gratuit de plasare a forei de munc;


- dreptul fiecrui muncitor la protecie contra concedierii nejustificate, n conformitate cu dreptul

comunitar i cu legislaiile i practicile naionale;


dreptul muncitorilor la condiii de munc prin care s se respecte sntatea, securitatea i
demnitatea lor i la perioade de repaus zilnic i sptmnal, precum i la concediu anual pltit;
-

interzicerea muncii copiilor i dreptul tinerilor la protecie n munc. Potrivit Cartei, vrsta
minim de admitere n munc nu poate fi mai mic dect cea la care nceteaz perioada de colarizare
obligatorie. Tinerii admii la munc vor beneficia de condiii de munc adaptate vrstei lor i trebuie s fie
protejai contra exploatrii economice sau contra oricrei munci susceptibile de a afecta securitatea i
sntatea lor, dezvoltarea fizic, mental, moral sau social, ori de a compromite educaia lor;
-

- dreptul la protecia familiei n plan juridic, economic i social. Nici o persoan nu poate fi

concediat pentru motive legate de maternitate. De asemenea, fiecare are dreptul la concediu de
maternitate pltit i la concediu parental dup natere, precum i dreptul de a nfia un copil;
- dreptul de acces la prestaiile de securitate social i la serviciile sociale, cu asigurarea proteciei

n cazuri precum maternitate, boal, accidente de munc, btr- nee, pierderea locului de munc;

96

dreptul persoanelor rezidente i care se deplaseaz legal n Uniunea European la prestaii de


securitate social i la avantaje sociale, conform dreptului comunitar i legislaiilor i practicilor
naionale. Uniunea recunoate i respect dreptul la un ajutor social i la locuin n scopul asigurrii
demnitii tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente;
-

- dreptul oricrei persoane la serviciile de prevenie n materie de sntate i de a beneficia de

ngrijiri medicale, n condiiile stabilite de legislaia i practicile


naionale. Un nivel ridicat de protecie a sntii trebuie s defineasc toate politicile Uniunii
Europene;
- dreptul de acces la servicii de interes economic general, n scopul promovrii coeziunii sociale i

teritoriale a Uniunii Europene.


Tot n acest capitol, Carta precizeaz preocuprile Uniunii pentru un nivel ridicat de protecie a
mediului i pentru ameliorarea calitii acestuia, care trebuie s fie integrate n politicile Uniunii n
conformitate cu principiul dezvoltrii durabile.
De asemenea, protecia consumatorilor trebuie s fie asigurat la un nivel nalt n politicile Uniunii.
Expresia maternitate" acoper perioada cuprins ntre concepere i alptare.

2.2.5. Cetenia'

Tratatul instituind Comunitatea European stabilete c se instituie o cetenie a Uniunii. Este


cetean al Uniunii orice persoan avnd cetenia unui stat membru.
Cetenia Uniunii completeaz cetenia naional i nu o nlocuiete". Prin urmare, cetenia
Uniunii este subordonat ceteniei statelor membre, astfel nct orice individ care are cetenia unui stat
membru este considerat ca cetean al Uniunii.
Aceeai prevedere este consacrat i de Proiectul de Constituie a Europei, care stabilete i drepturile
cetenilor Uniunii.
Carta drepturilor fundamentale, din care s-a inspirat i Proiectul de Constituie a Europei, stabilete
urmtoarele drepturi ale cetenilor Uniunii Europene:
- dreptul de a vota i de a fi ales la alegerile Parlamentului European, n statul membru n care are
reedina, n aceleai condiii ca i cetenii acelui stat; membrii Parlamentului European sunt alei prin
vot universal direct, liber i secret;
- dreptul de a vota i de a fi ales la alegerile municipale n statul membru unde i are reedina, n
aceleai condiii ca cetenii acelui stat;

97

- dreptul ceteanului la o bun administraie, adic dreptul ca problemele s- i fie tratate imparial,

echitabil i ntr- un termen rezonabil de ctre instituiile i organele Uniunii. Acest drept presupune, mai
ales: dreptul fiecrei persoane de a fi ascultat nainte ca o msur individual care o afecteaz
defavorabil s fie luat mpotriva sa; dreptul de acces la dosarul care l privete, cu respectarea
interesului legitim, a confidenialitii i a secretului profesional i al afacerilor; obligaia administraiei
de a motiva deciziile sale; dreptul ia reparaii din partea Comunitii pentru pagubele cauzate de agenii ei
n exercitarea funciilor, n conformitate cu principiile generale comune legislaiilor naionale ale statelor
membre. De asemenea, cetenii au dreptul de a se adresa instituiilor Uniunii ntr-o limb oficial (a
tratatelor Uniunii) i de a primi un rspuns n aceeai limb;
- dreptul de acces al oricrei persoane fizice sau juridice la documentele Parlamentului European,

ale Consiliului i ale Comisiei;


- dreptul cetenilor i al oricrei persoane fizice sau juridice care are reedina sau sediul ntr-un

stat membru de a sesiza mediatorul Uniunii pentru rea administraie n aciunile instituiilor sau ale
organelor Uniunii, cu excepia exercitrii funciilor judectoreti de ctre Curtea de Justiie i Tribunalul
de prim instan;
- dreptul la petiie n faa Parlamentului European; acest drept aparine i persoanelor care nu au

cetenia Uniunii, dar au reedina sau sediul ntr- un stat membru;


- dreptul la circulaie i la liber edere pe teritoriul statelor membre; acest drept poate fi acordat i

resortisanilor statelor tere care au reedina legal pe teritoriul unui stat membru, n conformitate cu
Tratatul instituind CE;
- dreptul cetenilor de a beneficia de protecie diplomatic i consular din partea oricrui stat

membru, n aceleai condiii ca i proprii ceteni, atunci cnd se afl pe teritoriul unui stat ter unde statul
membru ai crui ceteni sunt nu este reprezentat.

2.2.6. Justiie 7
Drepturile omului n justiie, consacrate att n instrumentele internaionale universale, ct i n cele
regionale, sunt evideniate i n Carta drepturilor fundamentale. Principalele documente care stau la baza
redactrii acestui capitol sunt Convenia european a drepturilor omului i a libertilor fundamentale' i
Protocolul nr. 7' al acesteia, dar i numeroase decizii ale Curii de Justiie i ale Curii Europene a
Drepturilor Omului.
Drepturile prevzute sunt urmtoarele:
dreptul la un recurs efectiv i de a accede la un tribunal imparial. Orice persoan ale crei
drepturi i liberti garantate de dreptul Uniunii au fost violate are dreptul la un recurs efectiv n faa unui
tribunal i dreptul de a-i fi ascultat cauza n mod echitabil, public i ntr- un termen rezonabil de ctre un
tribunal independent i imparial, stabilit potrivit legii. Fiecare persoan are posibilitatea de a fi consiliat,

7 Consideraii introductive

98

de a se apra i de a fi reprezentat. Dac nu dispune de resurse suficiente, pentru a se asigura accesul


efectiv la justiie se va acorda un ajutor jurisdicional;
- dreptul la prezumia de nevinovie i la aprare. Carta precizeaz c orice acuzat este prezumat
nevinovat pn cnd vinovia sa a fost legai stabilit i c respectarea dreptului la aprare i este garantat.
Acuzatul are, mai ales, urmtoarele drepturi: s fie informat, n cel mai scurt termen, ntr-o iimb pe care
o nelege i ntr-o manier detaliat, despre natura i cauza acuzaiilor care i se aduc; s dispun de timp
i de facilitile necesare pentru pregtirea aprrii sale; s se apere el nsui sau s fie asistat de un
aprtor ales i, dac nu dispune de mijloace de remunerare a unui aprtor, s fie asistat gratuit de un
avocat din oficiu dac interesele justiiei o cer; s interogheze sau s cear s fie interogai martorii
acuzrii, s obin convocarea i interogarea martorilor aprrii n aceleai condiii ca i martorii acuzrii;
s fie asistat gratuit de un interpret dac nu nelege sau nu vorbete limba folosit ia audiene;
- principiul legalitii i proporionalitii infraciunilor i pedepselor. Astfel, nimeni nu poate fi

condamnat pentru o aciune sau omisiune care, n momentul n care a fost comis, nu constituia o
infraciune potrivit dreptului naional sau dreptului internaional i nu poate primi o pedeaps mai mare
dect aceea care era aplicabil n acel moment. Dac legea nou prevede o pedeaps mai mic, aceasta va
fi aplicat De asemenea, intensitatea pedepselor nu trebuie s fie disproporionat n raport cu
infraciunea;
- dreptul de a nu fi judecat sau sancionat penal de dou ori pentru aceeai infraciune (non bis in

idem);
Potrivit dispoziiilor finale ale Cartei, prevederile acesteia se adreseaz instituiilor i organelor
Uniunii, cu respectarea principiului subsidiaritii, precum i statelor membre care trebuie s respecte
drepturile consacrate i s promoveze aplicarea lor potrivit propriilor competene. Mai mult, se precizeaz
c prin Cart nu se creeaz nici o competen i nici o sarcin nou pentru Comunitate i pentru Uniune i
nici nu se modific competenele i sarcinile definite prin tratate .
Ct privete nivelul proteciei, Carta precizeaz c nici o dispoziie a ei nu trebuie s fie interpretat ca
limitnd sau aducnd atingere drepturilor omului i libertilor fundamentale recunoscute de dreptul
Uniunii, dreptul internaional i conveniile internaionale la care sunt pri Uniunea, Comunitatea sau
toate statele membre, n mod deosebit Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale i constituiile statelor membre Sistemul interamerican de protecie a drepturilor
omului
Sistemul regional de protecie a drepturilor omului pe continentele americane s-a dezvoltat n cadrul
Organizaiei Statelor Americane (OSA), ncepnd cu adoptarea
Declaraiei americane a drepturilor i ndatoririlor omului" la 2 mai 1948, cu c- teva luni nainte
de Declaraia Universal a Drepturilor Omului.
OSA, ca succesoare a Uniunii Panamericane de la nceputul secolului al XlX- lea, s-a constituit n
forma actual prin adoptarea Cartei OSA, Ia Bogota, n anul 1948, la cea de-a IX-a Conferin
interamerican. Cu sediul n Washington, OSA are 35 de membri, precum i 30 de observatori
permaneni, printre care i Uniunea European.
Scopurile organizaiei sunt: ntrirea pcii i securitii pe continentul american, soluionarea
diferendelor dintre statele membre prin mijloace panice, aprarea comun n caz de agresiune mpotriva
unui stat membru, precum i soluionarea problemelor economice, politice, sociale, culturale i juridice ale
statelor membre.
99

Organele OSA sunt:


1. Adunarea General, ca organ suprem, este alctuit din reprezentanii statelor membre. Se

ntrunete anual i are rolul de a stabili politica general a organizaiei, cooperarea cu ONU i alte
organizaii internaionale, precum i promovarea coope- rrii economice, sociale i culturale;
2. Consftuirea consultativ a minitrilor afacerilor externe, cu rolul de a dezbate problemele

comune urgente;
3. Consiliile organizaiei, ca organe cu atribuii de recomandare n probleme ce in de competena

lor. Acestea sunt:


- Consiliul Permanent;
-

Consiliul Economic i Social;

- Consiliul Interamerican pentru Educaie, tiin i Cultur


4. Comitetul Juridic Interamerican, ca organ consultativ, format din 11 juriti alei de Adunarea

General, cu rolul de a contribui la codificarea dreptului internaional;


5. Comisia Interamerican a Drepturilor Omului, care are ca scop promovarea i aprarea drepturilor

omului;
6. Curtea Interamerican a Drepturilor Omului, ca organ jurisdictional care poate adopta hotrri

obligatorii pentru state n domeniul drepturilor omului;


7. Secretariatul, ca organ permanent al organizaiei, condus de Secretarul General, cu un mandat de 5

ani;
8. Conferinele specializate pe diverse domenii ale cooperri dintre statele membre. OSA i-a creat i
unele organisme specializate, precum Organizaia interamerican pentru aprare, Comisia
interamerican pentru lupta mpotriva abuzului de droguri, Banca Interamerican de Dezvoltare etc.
Sistemul interamerican de protecie a drepturilor omului este alctuit din dou subsisteme,
corespunztoare evoluiei particulare a acestor preocupri pe continentele americane. Primul subsistem
este cel bazat pe Carta OSA, care se aplic tuturor statelor membre ale organizaiei i are ca mecanism de
control doar Comisia Interamerican a Drepturilor Omului. Cel de-al doilea subsistem se bazeaz pe
Convenia american a drepturilor omului, avnd ca mecanism de control a Comisia Interamerican a
Drepturilor Omului ct i Curtea Interamerican a Drepturilor Omului.

100

2. Subsistemul inte ramerican de protecie a drepturilor omului bazat pe Carta OSA

Carta OSA, ca act constitutiv al organizaiei, a fost adoptat n anul 1948, ia Bogota (Columbia)'. Ca
i Carta ONU, ea nu coninea iniial dect vagi referiri la drepturile omului. Prevederile Cartei n acest
domeniu erau puine i formulate n termeni foarte generali, dar de o mare nsemntate pentru perioada
n care a fost adoptat, mai ales c, simultan, a fost adoptat i Declaraia american a drepturilor i
ndatoririlor omului.
Carta OSA, dei nu definete drepturile omului, stabilete cteva reguli cu valoare de principiu. In
primul rnd, statele membre ale organizaiei se oblig s proclame drepturi fundamentale ale omului fr
deosebire de ras, naionalitate, credin sau sex. De asemenea, n virtutea dreptului liber de a-i dezvolta
viaa cultural, politic i economic, fiecare stat are obligaia de a respecta drepturile
persoanei i principiile de moralitate universal4 . Carta OSA a fost modificat prin mai multe documente
ulterioare, care aduc elemente noi, chiar nfiinarea unei instituii ca organism al Cartei - Comisia
interamerican pentru drepturile omului - cu funcia principal de a promova respectarea i protecia
drepturilor omului.
Declaraia american a drepturilor i ndatoririlor omului a fost adoptat n acelai timp cu Carta
OSA. Este primul document care proclam n plan internaional, dar regional, drepturi ale omului, cu
cteva luni naintea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, dar, spre deosebire de aceasta,
consacr i cteva nda- toriri ale omului.
Fiind doar o rezoluie a Conferinei internaionale americane din anul 1948, Declaraia nu avea
iniial valoare de drept i, prin urmare, statele membre ale orga- nizaiei nu aveau obligaia de a o respecta.
Trecerea timpului i interesele statelor au fcut ca ea s devin o veritabil autoritate de interpretare a
dispoziiilor Cartei cu privire la drepturile fundamentale ale persoanei. De altfel, chiar Curtea
Interamerican a Drepturilor Omului, printr-un aviz consultativ, a apreciat c Declaraia reprezint o
surs de obligaii pentru statele membre ale OSA.
Declaraia american consacr att drepturi civile i politice, ct i drepturi economice, sociale i
culturale, foarte asemntoare cu cele cuprinse n Declaraia Universal a Drepturilor Omului:
- dreptul Ia viaa, libertatea i securitatea persoanei;
- dreptul la egalitate n faa legii;
- dreptul la reziden i la circulaie;
- dreptul la un proces corect;
- dreptul la protecie mpotriva arestrii arbitrare;
- dreptul la nfptuirea justiiei;
- dreptul la cetenie;

101

- dreptul la azil;
- dreptul la libertatea de religie i expresie;
- dreptul la libertatea de ntrunire i asociere;
- dreptul la via privat;
- dreptul la proprietate;
- dreptul la sntate;
- dreptul la educaie;
- dreptul de acces la beneficiile culturii;
- dreptul la munc;

-dreptul la timp liber;


- dreptul la securitate social;

Spre deosebire de sistemul ONU i de sistemul european de protecie a drepturilor omului, care
consacr doar n general ndatoriri ale omului, Declaraia american sta- bilete i cteva ndatoriri
concrete:
- datoria fa de societate, fa de copii i prini;
- datoria de a se instrui;
- datoria de a vota;
- datoria de a respecta legea;
- datoria de a fi utili comunitii i naiunii;
- datoria de a plti taxele;
- datoria de a munci;
- datoria de a se abine de la activiti politice ntr-o ar strin.

Comisia Inter american a Drepturilor Omului, creat n anul 1960, prin adopta- rea Statutului ei de
ctre Consiliul OSA, a devenit organism al Cartei abia n anul 1970, cnd a intrat n vigoare Protocolul de
amendare a Cartei, de la Buenos Aires. Astfel, dac iniial Comisia a fost o instituie autonom a OSA, ea
devine n anul 1970 un organism oficial al organizaiei, cu caracter consultativ, cu scopul de a pro- mova
respectarea i protecia drepturilor omului, ca un veritabil mecanism al Cartei i al Declaraiei americane a
drepturilor i ndatoririlor omului. Prin urmare, Comisia ndepline te dou funcii distincte: una care
subsumeaz atribuiile sale n raport cu toate statele membre ale OSA, ca organism al Cartei, i una care
subsumeaz atribu- iile sale n raport cu statele pri ale Conveniei, ca organism al acesteia.

102

Ca organism al Cartei, Comisia desfoar un complex de activiti care au ca scop fundamental


promovarea i protecia drepturilor omului n toate statele membre ale OSA, practic n tot sp aiul
continentelor americane, printre care:
1. Contribuia la codificarea dreptului interamerican al drepturilor omului. Comisia a avut rol

important la redactarea proiectelor de instrumente juridice de drepturile omului, precum Convenia


american a drepturilor omului din 1969 i Proto- coalele sale adiionale din 1988 i 1990. De asemenea,
Comisia este permanent con- sultat de organele OSA, n special de ctre Adunarea General i Consiliul
Permanent, cu privire la problemele din domeniul drepturilor omului.
2. Studii de ar i anchete la faa locului. Comisia desfoar aceste activiti pentru a investiga

starea respectrii drepturilor omului ntr-un stat determinat, pe baza comunicrilor primite de la persoane
fizice sau organizaii neguvernamentale. Concret, ancheta la faa locului se realizeaz prin vizite ale
Comisiei, cu acordul statului sau ia invitaia acestuia. Statul vizitat este obligat s pun la dispoziia
Comisiei tot ceea ce este necesar pentru ndeplinirea atribuiilor sale i de a-i facilita deplasarea n
teritoriu, ntlnirile cu orice persoan n scopul obinerii de informaii, inclusiv vizite n penitenciare. Pe
baza informaiilor primite, Comisia ntocmete un raport n care sunt consemnate informaiile cu privire
la respectarea prevederilor Declaraiei americane a drepturilor i ndatoririloromului sau ale Conveniei
americane a drepturilor omului, dup cum statul este sau nu parte la Convenie. Raportul este transmis
guvernului statului vizitat. Dac guvernul nu rspunde raportului prin transmiterea informaiilor sale ori
nu se conformeaz recomandrilor Comisiei, dac s-au constatat violri ale dreptului omului, Comisia va
da raportul publicitii
i-1 va transmite Adunrii Generale a OSA, care va adopta o rezoluie. Dei rezoluiile Adunrii
Generale nu au for juridic, practica a constatat c statele se conformeaz acestora.
3. Soluionarea petiiilor individuale. Ca organism al Cartei, Comisia poate s primeasc i s se
pronune asupra petiiilor individuale prin care se reclam violri ale drepturilor omului prevzute de
Declaraia american a drepturilor i ndatori- rilor omului. Procedurile de soluionare a acestor petiii
sunt asemntoare cu cele primite de Comisie n calitate de organism al Conveniei. Exist totui o mare
deose- bire care face ca mecanismul Comisiei ca organism al Cartei s nu fie eficient.
Astfel, procedura Comisiei n cazul petiiilor ndreptate mpotriva statelor care nu sunt p ri la
Convenie se ncheie doar cu un raport al Comisiei (decizie definitiv), n care sunt prezentate concluziile
i propunerile acesteia. Singura posibilitate a Comisiei este de a publica raportul, dac statul n cauz nu
respect recomandrile, i de a-1 transmite Adunrii Generale a OSA care, din pcate, a dovedit c nu
manifest un interes deosebit n tratarea petiiilor individuale, ceea ce duce la concluzia c subsistemul
bazat pe Carta OSA nu este performant.

103

3. Subsistemul interame rican al drepturilor omului bazat pe Convenia american a


drepturilor omului

Convenia american a drepturilor omului a fost semnat la 20 noiembrie 1969, la San Jose (Costa
Rica), i a intrat n vigoare n anul 1978". Denumit i Pactul de la San Jose, Convenia a fost completat
ulterior prin dou protocoale adiionale:
Protocolul cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, semnat n 1988, i Protocolul cu
privire la abolirea pedepsei cu moartea, semnat n 1990. Nici unul din cele dou protocoale nu a intrat n
vigoare pn n prezent.

3.1. Drepturile omului consacrate de Convenia ame rican

Convenia stabilete un catalog de drepturi civile i politice, precum i o clauz general cu privire la
promovarea drepturilor economice, sociale i culturale.
Drepturile civile i politice garantate de Convenie sunt, n sintez, urmtoarele:
dreptul oricrei persoane la recunoaterea personalitii sale n faa legii;
- dreptul la via; Convenia permite pedeapsa cu moartea, dar interzice reintroducerea ei n statele

care au abolit-o; de asemenea, pedeapsa capital este interzis s se pronune mpotriva femeilor
nsrcinate, persoanelor care la data comiterii crimei nu au mplinit vrsta de 18 ani sau au depit vrsta
de 70 ani;
- dreptul la tratament uman, flecare persoan avnd dreptul Ia respectarea integritii psihice, mentale

i morale; nimeni nu poate fi subiectul pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante;
- dreptul de a nu fi inut n sclavie sau n servitute involuntar, acestea fiind interzise n toate

formele; nimeni nu poate fi constrns la munc forat;


- dreptul la libertate i securitate; nimeni nu poate fi arestat sau ntemniat n mod arbitrar;
- dreptul la un proces corect n faa unui tribunal competent i imparial;
- dreptul de a nu fi condamnat pentru un act sau o omisiune care nu era infrac iune, potrivit legii, n

momentul comiterii i dreptul de a se aplica legea mai favorabil;


- dreptul ia o compensaie, n conformitate cu legea, n cazul erorilor judiciare;

104

- dreptul la via privat, la respectarea moralei i la recunoaterea demnitii; nimeni nu poate fi

obiectul amestecului arbitrar sau abuziv n viaa sa privat, n familia, domiciliul, corespondena sa i nu
va fi supus atacurilor ilegale mpotriva onoarei sau reputaiei sale;
- libertatea de contiin i de religie, inclusiv de a le pstra sau schimba, precum i libertatea de a
profesa sau de a promova religia i credina, individual sau mpreun cu alii, public sau privat;
- libertatea de gndire i de expresie, care include libertatea de a cuta, transmite

i primi informaii i idei de orice natur, fie oral, fie n scris sau tiprit, fie prin art sau prin orice ait
mod ales;
- dreptul la replic, potrivit cruia oricine este insultat n public printr- un mijloc legal de comunicare

are dreptul la replic, fcnd o corecie prin folosirea acelorai mijloace de comunicare, n condiiile legii;
- dreptul la ntrunire panic, fr arme;
- libertatea de asociere n scopuri ideologice, religioase, politice, economice, de munc, sociale,
culturale, sportive sau altele;
- dreptul familiei la protecie din partea societii i a statului; femeile i brbaii

au dreptul de a ntemeia o familie, Ia vrsta potrivit pentru cstorie, n conformitate cu legea, pe


baza liberului consimmnt al soilor;
- dreptul la nume; fiecare persoan are dreptul Ia numele prinilor sau al unuia dintre acetia i
dreptul la prenume;
dreptul la o cetenie; fiecare persoan are dreptul la cetenia statului pe teritoriul cruia s-a nscut
dac nu are dreptui la o alt cetenie; nimeni nu poate fi privat de cetenia sa i nici de dreptul de a o
schimba;
-

- dreptul la proprietate, de a se folosi i bucura de ea; nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa, cu

excepia unei pli sau juste compensaii, pentru motiv de utilitate public sau interes social i n
conformitate cu legea; omul nu poate fi obiect al dreptului de proprietate;
- libertatea de circulaie i de reedin; orice persoan care se afl legal pe teritoriul unui stat parte

are dreptul s circule i s locuiasc pe acest teritoriu, n conformitate cu legea;


Sistemul interamerican de protecie a drepturilor omului
- dreptul de a participa la guvernare; presupune dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice

direct sau prin reprezentani liber alei, dreptul la vot i dreptul de a fi ales prin alegeri periodice, prin vot
universal, egal i secret, care s garanteze libertatea de voin a alegtorilor, i dreptul de a avea acces, n
condiii de egalitate, la serviciile publice;
- dreptul la protecie egal n faa legii, fr discriminare;
- dreptul la protecie juridic, respectiv dreptul la recurs sau la orice alt cale de atac efectiv n faa

unui tribunal competent, pentru protecia mpotriva violrilor drepturilor recunoscute de Convenie i de
legile naionale.
Drepturile economice, sociale i culturale nu sunt stabilite de Convenia american, dar ea face o
105

apreciere general1 . Astfel, statele pri se oblig s adopte msuri, att n plan intern, ct i prin cooperare
internaional, mai ales cele de natur tehnic i economic, cu perspectiva de a ndeplini progresiv, prin
legislaie sau alte asemenea mijloace, realizarea deplin a drepturilor privind standardele economice,
sociale,
educaionale, tiinifice i culturale prevzute de Carta OSA, aa cum este prevzut de Protocolul de la
Buenos Aires.

3.2. Mecanismul de control al Conveniei


3.2.1. Comisia Interamerican a Drepturilor Omului
Ca mecanism a! Conveniei americane a drepturilor omului i potrivit acesteia, Comisia acioneaz
numai n raport cu statele pri la Convenie.
Comisia este compus din 7 membri alei de Adunarea General a OSA, de pe o list de cte 3
candidai propui de guvernele statelor membre. Candidaii trebuie s fie persoane cu nalte caliti
morale i cu o competen recunoscut n domeniul drepturilor omului. Comisia astfel constituit
reprezint toate statele membre ale OSA, pentru c ea este, n acelai timp, i organism al Cartei
organizaiei.
Principala funcie a Comisiei este aprarea i promovarea drepturilor omului, scop n care are
urmtoarele atribuii*:
-

s dezvolte contientizarea drepturilor omului n rndul popoarelor americane;

s fac recomandri generale statelor pri, cnd consider necesar, pentru adoptarea msurilor
progresive privind drepturile omului n cadrul sistemului ior legislativ i, de asemenea, a prevederilor
constituionale i a altor msuri pentru respectarea acestor drepturi;
-

s pregteasc studii i rapoarte pe care le consider necesare n activitatea sa;

s cear guvernelor statelor pri informaii n legtur cu msurile adoptate n materia drepturilor
omului;
-

s rspund, prin intermediul Secretariatului General al OSA, problemelor ridicate de statele pri
n legtur cu drepturile omului i, n limita posibilitilor, s acorde statelor serviciile de consultan de
care au nevoie;
-

s acioneze n legtur cu petiiile i comunicrile, conform prevederilor Conveniei;

s prezinte un raport anual Adunrii Generale a OSA.

Comisia este competent s primeasc plngeri individuale i comunicri inter- statale cu privire la
violri ale Conveniei de ctre un stat parte. Plngerile pot fi fcute de ctre orice persoan sau grup de
persoane i de ctre orice entitate neguver- namental legal recunoscut, cu condiia ca statele reclamate s

106

fi declarat cu ocazia ratificrii sau aderrii c recunosc competena Comisiei de a primi i examina plngeri. Comunicrile prezentate de un stat sunt primite de Comisie numai dac statul respectiv a declarat c
i recunoate competena n aceast materie. Comisia nu va admite nici o comunicare mpotriva unui stat
parte care nu a fcut o astfel de decla- raie'. Convenia precizeaz c declaraia statelor pri de
recunoatere a competenei Comisiei poate fi fcut pentru o perioad nedeterminat sau pentru o perioad
determinat, ori numai pentru un anumit caz.
Admiterea plngerilor sau comunicrilor de ctre Comisie opereaz numai dac sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
1. Epuizarea tuturor cilor de aciune n justiie n conformitate cu principiile internaionale de drept

recunoscute;
2. Plngerile sau comunicrile s fie introduse ntr-un termen de 6 luni de la data primirii hotrrii

judectoreti interne definitive;


3. Obiectul plngerii sau al comunicrii s nu se afle pe rolul altei instane internaionale;
4. n cazul plngerilor individuale, acestea trebuie s conin numele, cetenia, profesia, domiciliul

i semntura persoanei sau a persoanelor ori a reprezentanilor legali care depun plngerea.
Dac vreuna sau mai multe din condiiile de sus nu sunt ndeplinite, plngerile sau comunicrile sunt
considerate inadmisibile. De asemenea, sunt considerate inadmisibile plngerile i comunicrile care:
- nu conin fapte care s duc la concluzia nclcrii unui drept prevzut de Convenie;
- n care capetele de cerere ale petiionarului sau ale statului sunt nefondate sau abuzive;
-

sunt aceleai cu altele examinate deja de Comisie sau de o alt organizaie inter- naional.

Pentru examinarea plngerilor, Comisia analizeaz informaiile primite, ancheteaz faptele,


organizeaz audieri i acioneaz pentru rezolvarea pe cale amiabil a cauzei. Dac se obine o soluie
prin buna nelegere a prilor, Comisia redacteaz un raport n care prezint faptele i soluia respectiv.
n caz contrar, Comisia ntoc- mete un raport n care sunt formulate concluzii i recomandri care sunt
trimise sta- telor n cauz. n termen de 3 luni, acestea trebuie s se conformeze raportului sau s se
adreseze Curii Interamericane a Drepturilor Omului cu o sesizare. De asemenea, n acelai interval, i
Comisia poate sesiza Curtea cu cauza respectiv. n raportul anual, Comisia poate s includ i rapoartele
finale asupra cauzelor examinate, iar Adunarea General discut nerespectarea de ctre state a
recomandrilor fcute de Comisie, cu scopul de a lua decizii care s duc la conformare .

3.2.2. Curtea Inte ramerican a Drepturilor Omului


Cel de-al doilea mecanism al subsistemului bazat pe Convenia american a drepturilor omului este
Curtea Interamerican a Drepturilor Omului. Ea este compus din 7 judectori, ceteni ai statelor
membre ale organizaiei, alei pentru a funciona independent dintre juriti de cea mai nalt autoritate
moral i competen recunos- cut n domeniul drepturilor omului, care au calificrile cerute pentru
exercitarea celor mai nalte funcii judiciare, n conformitate cu legea statului ai crui ceteni sunt sau a
statului care i propune pentru candidatur. Nu pot fi doi judectori ceteni ai aceluiai stat. Mandatul lor

107

este de 6 ani i pot fi realei o singur dat , ei continund activitatea i dup expirarea mandatului pentru
cazurile pe care le-au nceput i sunt nc pe rol .
Pentru a putea funciona, Curtea trebuie s aib un cvorum de 5 judectori. Curtea are o competen
contencioas, pentru examinarea plngerilor i a comunicrilor interstatale, i o competen consultativ,
prin emiterea de avize consultative de interpretare a Conveniei i a altor tratate de drepturile omului.
Curtea poate fi sesizat numai de ctre statele pri ale Conveniei, care au decla- rat c recunosc
obligativitateajurisdiciei Curii, i de ctre Comisia Interamerican a Drepturilor Omului. Persoanele
particulare, grupurile de persoane particulare i organizaiile neguvernamentale nu pot sesiza Curtea cu
plngeri. ntotdeauna, Curtea poate fi sesizat numai dup definitivarea procedurilor prevzute de
Convenie pentru Comisia Interamerican a Drepturilor Omului.
Declaraia statelor de acceptare a jurisdiciei Curii poate fi fcut la data depunerii instrumentelor
de ratificare sau de aderare sau la o dat ulterioar, cu privire la toate domeniile privind interpretarea i
aplicarea Conveniei. Aceste declaraii pot fi fcute i condiionat de reciprocitate sau pe o perioad
determinat ori numai pentru un anumit caz. De asemenea, Convenia precizeaz c statele pot accepta
jurisdicia Curii i printr-un acord special. Rezult c statele pri la Convenie nu accept competena
Curii prin chiar ratificarea sau aderarea la Convenie, aa cum se n- tmpl n sistemul Consiliului
Europei.
Hotrrile Curii trebuie s fie motivate i sunt definitive. Ele nu sunt susceptibile de apel, dar pot fi
interpretate ulterior de Curte, la cererea oricrei pri, ntr-un termen de cel mult 90 de zile de la
comunicare. Hotrrile vor fi notificate prilor n litigiu i comunicate tuturor statelor pri la Convenie.
Statele care au acceptat jurisdicia Curii sunt obligate s respecte hotrrile acesteia in orice, cauz
la care sunt pri.
Dac se constat o violare a drepturilor prevzute de Convenie, hotrrea poate stabili compensaii
pentru daunele provocate.
Convenia nu creeaz un mecanism de control pentru asigurarea executrii hotrrilor dar, anual,
Curtea supune Adunrii Generale a OSA un raport cu privire la acti- vitatea sa, raport n care sunt
prezentate i cauzele n care statele nu s-au conformat hotrrilor Curii.
Sub aspectul competenei consultative, Curtea, la cererea statelor i a organelor OSA, emite avize
consultative pentru interpretarea Conveniei sau a altor tratate refe- ritoare la protecia drepturilor omului
n statele americane. De asemenea, statele pot cere Curii emiterea de avize referitoare la compatibilitatea
legilor interne ale aces- tora cu prevederile Conveniei i ale altor tratate de drepturile omului.

Sistemul african al drepturilor omului i popoarelor


1. Uniunea African - cadrul instituional de promovare i aprare a drepturilor omului i ale
popoarelor
Sistemul african al drepturilor omului i ale popoarelor are la baz dou docu- mente: Carta african
a drepturilor omului i ale popoarelor, adoptat n anul 1981 i Protocolul la Carta african a
drepturilor omului i ale popoarelor pentru crearea unei Curi Africane a Drepturilor Omului i ale

108

Popoarelor, adoptat n anul 1988, la Ouagadougou (Burkina Faso). Aceste tratate au fost adoptate sub
egida OUA", organizaie regional interguvernamental care, la 9 iulie 200?, a fost nlocuit cu Uniunea
African, organizaie care reunete toate statele de pe continentul african' i care a preluat toate
preocuprile n demersul proteciei drepturilor omului.
Actul constitutiv a UA a fost adoptat la 11 iulie 2000, la summit- ul OUA de la Lome (Togo), i a fost
supus semnrii i ratificrii statelor membre ale OUA, intrnd n. vigoare n mai 2001. nlocuirea
OUA cu UA a avut loc oficial la 9 iulie 2002, cu ocazia primei Conferine a Uniunii, la Durban (Africa de
Sud).
Inspirat de Uniunea European, Uniunea African a fost creat pentru realizarea unei mai bune
integrri, guvernri i stabiliti pe continentul african, avnd n ve- dere dificultile mari prin care au
trecut statele africane n ultimele decenii. UA s-a constituit avnd la baz principiile egalitii,
suveranitii i interdependenei statelor, respectrii frontierelor, neamestecului n treburile interne,
interzicerii forei i a ameninrii cu fora, aprrii drepturilor omului i ale popoarelor, democraiei i
supremaiei dreptului, dar i, ca un aspect de noutate n planul relaiilor internaionale, dreptul la ingerin
al UA pentru a interveni n treburile interne ale statelor, pentru a mpiedica crimele de rzboi, genocidul
i crimele contra umanitii.
Potrivit Actului constitutiv al UA, printre obiectivele acesteia sunt nscrise promovarea i aprarea
drepturilor omului i ale popoarelor n conformitate cu Carta african a drepturilor omului i ale
popoarelor i cu alte instrumente pertinente relative la drepturile omului.
De asemenea, ntre principiile pe baza crora funcioneaz UA se numr i promovarea egalitii
ntre brbai i femei", respectarea principiilor democraiei, a drep- turilor omului, a statului de drept i a
bunei guvernri, promovarea justiiei sociale pentru a asigura o dezvoltare economic echilibrat,
respectarea caracterului sacrosanct al vieii umane i pedepsirea asasinatelor politice, a actelor teroriste i
a activiti- lor subversive, condamnarea i eliminarea schimbrilor anticonstituionale de guverne
Organele UA, constituite sau n curs de constituire, sunt inspirate, de asemenea, din structurile
instituionale ale UE. Printre acestea amintim:
Conferina efilor de Stat i de Guvern , care este organul suprem al Uniunii i adopt decizii prin
consens pentru politicile comune ale Uniunii, crearea organelor acesteia, controlul aplicrii politicilor
decise. De asemenea, Conferina d directive Consiliului executiv cu privire la gestionarea conflictelor,
situaiilor de rzboi i altor situaii de urgen, precum i pentru restabilirea pcii.
-

Consiliul executiv, compus din minitrii afacerilor externe sau din alte autoriti desemnate de
guverne, asigur coordonarea i decide politicile n domenii de interes comun: comer exterior, industrie,
agricultur, educaie etc.
-

- Parlamentul panafrican , care urmeaz a fi creat, are ca scop asigurarea par- ticiprii popoarelor

africane la dezvoltarea i integrarea economic a continentului.


-

Curtea de Justiie , care, de asemenea, urmeaz a fi creat printr-un protocol.

- Comisia, ca secretariat ai Uniunii, compus din preedinte, vicepreedini i comisari, cu puteri

executive importante pentru aplicarea programelor i a deciziilor.

109

La aceste organe ale Uniunii se adaug: 6 comitete tehnice speciale, instituiile financiare (Banca
Central African, Fondul Monetar African, Banca African de Investiii), Comitetul reprezentanilor
permaneni, Consiliul economic, social i cultural. De asemenea, se are n vedere chiar crearea unui
Consiliu al pcii i secu- ritii, inspirat de Consiliul de Securitate al ONU, pentru gestionarea crizelor pe
continentul african.
2. Carta african a drepturilor omului i ale popoarelor

Acest tratat, care reprezint primul document al sistemului african al drepturilor omului, a intrat n
vigoare la 21 noiembrie 1986 i a fost inspirat din tratatele corespondente adoptate n cadrul ONU sau n
sistemul european ori american. Spre deosebire de acestea din urm, Carta african conine att drepturi
civile i politice, ct i drepturi economice, sociale i culturale, dar i drepturi colective, precum i
ndatoriri ale individului. De asemenea, acest document creeaz un mecanism de control, concretizat
ntr-o Comisie african a drepturilor omului i ale popoarelor, ale crei competene i proceduri sunt
asemntoare cu comisiile similare din siste- mul european i din cel american.
n prezent, din cele 53 de state membre ale UA 49 sunt pri' la Carta african a drepturilor omului i
ale popoarelor, ceea ce duce la concluzia c spaiul african tinde ctre o recunoatere general a valorii pe
care o reprezint drepturile omului, chiar dac ambiguitatea unor prevederi poate permite statelor s
comit n continuare abuzuri cu privire la unele drepturi i liberti recunoscute.
Carta stabilete drepturile i libertile omului i ale popoarelor, pornind de la principiul enunat n
art.1, potrivit cruia statele pri recunosc aceste drepturi i liberti i se angajeaz s adopte msuri
legislative i de alt natur pentru a le aplica, precum i de la principiul enunat n art. 2, care d dreptul
tuturor popoarelor s se bucure de drepturile i libertile recunoscute i garantate de Cart, fr nici o
deosebire bazat, mai ales, pe ras, etnie, culoare, sex, limb, religie, opinie politic sau orice alt opinie,
origine naional sau social, avere, natere sau orice alt situaie.

2.1. Drepturile omului (drepturi individuale)


Carta african, cu o larg inspiraie din Carta Internaional a Drepturilor Omului, consacr
urmtoarele drepturi individuale, civile, politice, economice i sociale:
- dreptul la egalitate n faa legii i la o protecie egal din partea legii;

inviolabilitatea persoanei umane, concretizat n dreptul fiecrei fiine umane la respectarea vieii
i a integritii sale fizice i morale, drept de care nimeni nu poate fi privat n mod arbitrar;
-

dreptul la respectarea demnitii inerente persoanei umane i la recunoaterea personalitii sale


juridice. Sunt interzise toate formele de exploatare i de degradare, mai ales sclavia, comerul cu persoane,
tortura fizic sau moral, pedepsele sau tratamentele crude, inumane sau degradante;
-

- dreptul la libertate i securitate; nimeni nu poate fi privat de libertatea sa dect motivat i n


condiiile stabilite de lege i nu poate fi arestat sau deinut n mod arbitrar;

110

- dreptul de a sesiza jurisdiciile naionale competente cu plngeri mpotriva actelo r de violare a

drepturilor fundamentale recunoscute de convenii, de legi, regulamente i cutumele n vigoare;


- dreptul la prezumia de nevinovie, pn la stabilirea vinoviei de ctre o jurisdicie competent;
- dreptul la aprare, inclusiv de a fi asistat de un aprtor ales;
- dreptul de a fi judecat ntr- un termen rezonabil i de ctre o jurisdicie imparial;
- dreptul la neretroactivitatea legii penale i la aplicarea principiului rspunderii penale individuale;
- garantarea libertii de contiin, la practicarea liber a religiei; sub rezerva ordinii publice, nimeni

nu poate fi supus msurilor de restrngere a acestei liberti;


- dreptul la informare, de a se exprima i de a difuza propriile opinii n condiiile legii i

regulamentelor;
- dreptul de a constitui liber asociaii, sub rezerva conformrii cu regulile stabilite de lege; nimeni nu

este obligat s fac parte dintr-o asociaie, sub rezerva obligaiilor de solidaritate stabilite de Cart;
- dreptul la reuniune, sub rezerva restriciilor stabilite de lege i regulamente, mai ales n interesul

securirii naionale, siguranei altuia, sntii, moralei sau ai drepturilor i libertilor persoanelor;
- dreptul la iiber circulaie i de a alege reedina ntr-un stat, potrivii regulilor stabilite de lege;
aceasta presupune inclusiv dreptul de a prsi orice ar i de a reveni n propria ar; e! poate face
obiectul restriciilor stabilite de lege, necesare pentru protejarea securitii naionale, a ordinii publice, a
sntii sau a moralei publice;
- dreptul de a cuta i de a primi azil pe un teritoriu strin, n caz de persecuie, n conformitate cu
legea fiecrei ri i cu conveniile internaionale; strinul legal admis pe teritoriul unui stat parte la Cart
nu poate fi expulzat dect pe baza unei decizii luate n conformitate cu legea. De asemenea, expulzarea
colectiv a strinilor este interzis, nelegnd prin aceasta expulzarea grupurilor naionale, rasiale, etnice
sau religioase;
- dreptul de a participa la conducerea treburilor publice din propria ar, fie direct, fie prin intermediul

reprezentanilor liber alei, potrivit legii; fiecare cetean are dreptul egal de a accede la funciile publice
din ara lui i de a se folosi de bunurile i serviciile publice;
dreptul la proprietate este garantat; el nu poate fi atins dect pentru necesitate public sau n
interesul general al colectivitii, n conformitate cu dispoziiile legale;
-

- dreptul la munc n condiii echitabile i satisfctoare i dreptul de a primi un salariu egal


pentru munc egal;

- dreptul de a se bucura de cea mai bun stare de sntate fizic i mintal care poate fi atins, cu
obligaia statelor pri de a lua msuri de protejare a sntii populaiei i de a asigura asistena medical
n caz de boal;

111

dreptul la educaie i de a lua parte la viaa cultural a comunitii; promovarea i protecia moralei
i a valorilor tradiionale recunoscute de comunitate reprezint o datorie a statelor n cadrul aprrii
drepturilor omului;
-

- familia, care este elementul natural i baza societii, are dreptul de a fi protejat de stat, s fie

asistat de acesta n misiunea sa de aprtoare a moralei i a valorilor tradiionale recunoscute de


comunitate; statul este dator s elimine orice discriminare contra femeii i s asigure protecia drepturilor
femeii i a copilului aa cum sunt stipulate n declaraiile i conveniile internaionale;
dreptul persoanelor n vrst sau handicapate la msuri specifice de protecie n raport cu nevoile
lor fizice i psihice.
-

Analiznd aceste drepturi i liberti individuale, se pune ntrebarea dac ele sunt realmente garantate
i dac statele pri au obligaii clare de a le promova i apra. Carta stabilete ndatoriri imperative din
acest punct de vedere. Astfel, se precizeaz c statele pri au datoria de a promova i asigura prin
nvmnt, educaie i difu- zare, respectul drepturilor i libertilor coninute de Cart i de a lua msuri
de a veghea ca acestea s fie nelese, ca i obligaiile i datoriile corespondente. De asemenea, statele
pri au datoria de a garanta independena tribunalelor i de a permite
stabilirea i perfecionarea instituiilor naionale nsrcinate cu promovarea i aprarea drepturilor i a
libertilor garantate de Cart'. Totui, multe din formulrile drepturilor garantate de Cart trimit ctre
regulile stabilite de legile naionale i chiar la cutume. Rezerva ordinii publice, a legilor na ionale, a
moralei i a valorilor tradiionale poate priva de finalitate n mare parte idealul care este promovat de
Cart, Acesta este probabil motivul pentru care, dup modelul european i american, n anul 1998 a fost
adoptat Protocolul relativ la Cart pentru nfiinarea Curii Africane a Drepturilor Omului i ale
Popoarelor. Exist sperana ca, n noul cadru instituional - Uniunea African - sistemul african al
drepturilor omului s funcioneze mai bine i s se apropie considerabil de sistemele deja consacrate n
spaiul european i cel american.

2.2. Drepturile colective


Carta African consacr un veritabil catalog al drepturilor colective din generaia a treia, spre
deosebire de celelalte sisteme care enun un singur drept din aceast categorie - dreptul la
autodeterminare.
Drepturile colective prevzute de Cart, ca drepturi ale popoarelor africane, i-au gsit consacrarea n
acest tratat pornind de la particularitile spaiului african, marcat profund de procesul de decolonizare, dar
i de conflictele care au urmat acestuia i de dorina de constituire a unor state naionale dup modelele
euro- pene, mai ales cel francez.
Aceste drepturi sunt urmtoarele:
- dreptul la egalitate al popoarelor, care trebuie s se bucure de aceeai demnitate i de aceleai

drepturi; nimic nu poate justifica dominaia unui popor de ctre altul;

112

- dreptul la existen; fiecare popor are dreptul imprescriptibil i inalienabil ia autodeterminare;

poporul are dreptul s-i determine liber statutul su politic i s asigure dezvoltarea sa economic i
social pe calea pe care liber i-a ales-o;
- dreptul popoarelor colonizate sau oprimate de a se elibera de sub dominaie recurgnd la orice

mijloc recunoscut de comunitatea internaional; ele au dreptul la asisten din partea statelor pri la Cart
n lupta lor de eliberare de sub ocupaie strin, oricare ar fi ordinea politic, economic sau cultural;
- dreptul popoarelor de a dispune liber de resursele lor naturale, drept care trebuie s fie exercitat n

interesul exclusiv al populaiilor. n caz de spoliere, poporul are dreptul la legitim recuperare a bunurilor
sale, precum i la o indemnizaie adecvat.
Acest drept se va exercita cu ndeplinirea obligaiilor de promovare a cooperrii econo- mice
internaionale bazate pe respect reciproc, schimburi echitabile i pe principiile dreptului internaional. Mai
mult, statele pri se angajeaz s elimine orice form de exploatare economic strin, mai ales cea
practicat de monopolurile internaionale;
- dreptul popoarelor la dezvoltare economic, social i cultural, cu respectarea strict a libertii i a

identitii lor, bucurndu-se n mod egal de patrimoniul comun al umanitii;


- dreptul popoarelor la pace i la securitate, att pe plan naional, ct i pe plan internaional, pe baza

principiului solidaritii i al relaiilor amicale afirmat de Carta ONU. n acest scop, statele pri se
angajeaz s interzic persoanelor care au drept de azil s desfoare activiti subversive ndreptate
mpotriva rii lor de origine sau oricrei ri parte la Cart. De asemenea, vor interzice ca teritoriile lor s
fie utilizate ca baz pentru activiti subversive sau teroriste ndreptate contra oricrui stat parte la Cart;
- dreptul popoarelor la un mediu satisfctor i global propriu dezvoltrii lor.

2.3. ndatoririle individuale


Asemntoare din acest punct de vedere cu Declaraia american a drepturilor i ndatoririlor
omului, Carta african stabilete i un catalog al ndatoririlor individu- lui. Ea are n vedere o important
particularitate a spaiului african, pentru care drepturile i ndatoririle sunt inseparabile, iar valorile
tradiionale trebuie s fie promovate i aprate prin efortul fiecrui individ, interesul colectiv fiind
prioritar n raport cu cel individual.
Formulrile Cartei, ca i n cazul drepturilor individuale, pun aceleai semne de ntrebare cu privire
la atitudinea statelor fa de promovarea i aprarea drepturilor omului. Astfel, sunt consacrate ndatoriri
pe care statele le pot invoca n legislaiile lor, putnd s limiteze considerabil exercitarea drepturilor
stabilite de Cart.
Concret, aceste ndatoriri sunt urmtoarele :
fiecare individ are ndatoriri fa de familie i societate, fa de stat i de alte colectiviti legal
recunoscute, precum i fa de comunitatea internaional; drepturile i libertile individuale se vor
exercita cu respectarea drepturilor celorlali, a secu- ritii colective, a moralei i a interesului comun;
-

113

- ndatorirea de a respecta i de a trata semenii fr nici o discriminare, de a ntre- ine cu ei relaii

care s permit promovarea, aprarea i ntrirea respectului i toleranei reciproce;


- ndatorirea de a prezerva dezvoltarea armonioas a familiei i de a aciona n favoarea coeziunii i
respectului fa de aceasta, de a respecta ntotdeauna prinii, de a- i hrni i a- i asista n caz de nevoie;
- ndatorirea de a servi comunitatea naional punnd n serviciul ei capacitile sale fizice i

intelectuale;
-

s nu compromit securitatea statului al crui cetean sau rezident este;

s apere i s ntreasc solidaritatea social i naional cnd aceasta este ameninat;

s apere i s ntreasc independena naional i integritatea teritorial a patriei sale i s


contribuie la aprarea rii sale, n condiiile fixate de lege;
-

s munceasc n msura capacitilor i a posibilitilor sale i s se achite de contribuiile fixate


de lege pentru aprarea intereselor fundamentale ale societii;
-

s vegheze, n relaiile sale cu societatea, la aprarea i ntrirea valorilor culturale africane


pozitive, n spirit de toleran, dialog i solidaritate, i s contribuie la promovarea sntii morale a
societii;
-

s contribuie, n orice moment i la toate nivelurile, cu cele mai bune capaciti ale sale la
promovarea i realizarea unitii africane.
3. Mecanismul de control al sistemului african al drepturilor omului i ale popoarelor
-

Iniial, mecanismul de control pentru punerea n aplicare a Cartei africane a constat doar n Comisia
african a drepturilor omului i ale popoarelor, instituit chiar prin dispoziiile Cartei . Datorit
imperfeciunilor n funcionarea acesteia i pentru c ea nu reprezint un organism jurisdicional, n anul
1998, la 9 iunie, a fost adoptat Protocolul relativ la Carta african a drepturilor omului i ale popoarelor
, pentru crearea unei
Curi africane a drepturilor omului i ale popoarelor, ca organism cu competen jurisdicional, cu
scopul de a completa funciile conferite Comisiei i, astfel, de a ntri mecanismul de control pentru
aprarea drepturilor omului i ale popoarelor.

3.1. Comisia african a drepturilor omului i ale popoarelor

Potrivit prevederilor Cartei, Comisia a fost nsrcinat cu promovarea drepturilor omului i ale
114

popoarelor i cu asigurarea proteciei lor n Africa1 . Organizarea, competenele i procedurile Comisiei


sunt n mare parte asemntoare cu cel al organis mului similar din sistemul interamerican.
A. Organizarea Comisiei. Este alctuit din 11 membri alei dintre personalitile africane care se

bucur de cea mai nalt consideraie, cunoscute pentru nalta lor competen n domeniul drepturilor
omului i ale popoarelor. Membrii Comisiei sunt alei prin vot secret, de Conferina efilor de stat i de
guvern a UA, cu un mandat de 6 ani, astfel nct s nu fie ales mai mult de un resortisant al aceluiai stat.
n plus, Carta stabilete o procedur a alegerilor care s permit nnoirea Comisiei la cte 2 ani cu cte 3
sau 4 membri. Dup alegere, membrii Comisiei fac o declaraie solemn c-i vor ndeplini funciile cu
fidelitate i imparialitate. Cvorumul Comisiei este de 7 membri i ea i alege preedintele i
vicepreedintele cu un mandat de 2 ani fiecare.
B. Competenele Comisiei. n conformitate cu dispoziiile Cartei, Comisia are urmtoarele misiuni de

baz:
- promovarea drepturilor omului i ale popoarelor, mai ales prin realizarea de do cumenta ii, studii i
cercetri asupra problemelor africane n acest domeniu, organi zarea de seminarii, colocvii i conferine,
difuzarea de informaii, precum i formu larea unor avize i recomandri adresate guvernelor, formularea
i elaborarea princi piilor i regulilor relative laproblemele juridice i cooperarea cu alte instituii afri cane
sau internaionale cu astfel de preocupri;
- asigurarea proteciei drepturilor omului i ale popoarelor potrivit condiiilor fixate de Cart;
- interpretarea dispoziiilor Cartei la cererea unui stat parte, a unei instituii a UA sau a unei
organizaii africane recunoscute de UA;
-

s execute orice alt nsrcinare dat de Conferina efilor de state i de guverne a UA.

C. Procedurile Comisiei. Activitatea Comisiei se bazeaz pe procedura rapoarte lor i pe procedura


comunicrilor interstatale sau individuale.
Procedura rapoartelor*. Carta oblig statele ca la fiecare 2 ani s prezinte Comi siei un raport asupra
msurilor de ordin legislativ i de alt natur luate pentru a da efect drepturilor i libertilor recunoscute i
garantate de Cart.
Procedura comunicrilor interstatale'. Dac un stat parte la Cart are motiv s cread c un alt stat
parte a violat dispoziiile Cartei, el poate s atrag atenia acelui stat printr-o comunicare scris.
Comunicarea va fi adresat Preedintelui Conferinei UA, precum i Preedintelui Comisiei. ntr-un
termen de trei luni de la primirea comunicrii, statul atenionat va trimite statului care a fcut comunicarea
explicaii sau o declaraie scris care s elucideze situaia. Dac n acest termen situaia nu a fost
soluionat satisfctor de cele dou state interesate, oricare dintre ele are dreptul de a o supune Comisiei,
printr-o notificare adresat Preedintelui acesteia, celuilalt stat i Preedintelui Conferinei UA. Carta
permite, totui, ca un stat s sesizeze direct Comisia printr-o comunicare adresat Preedintelui acesteia i
Preedintelui Conferinei UA, fr obligaia de a se adresa mai nti statului reclamat. Comisia, dup ce se
asigur c au fost epuizate toate recursurile interne sau c procedura intern se prelungete anormal, va
cere statelor interesate s- i ofere toate informaiile pertinente relative la acea cauz. Statele respective pot
fi reprezentate n faa Comi siei pentru a face observaii scrise sau orale. Comisia ntocmete un raport n
care prezint faptele i concluziile la care a ajuns. Acest raport va fi trimis statelor intere sate i va fi
comunicat Conferinei UA, formulnd pentru aceasta din urm i reco mandrile pe care le consider utile.

115

Raportul va fi publicat de Preedintele Comisiei, prin decizie a Conferinei UA, pn n acest moment
asigurndu-se confidenialitatea tuturor msurilor luate.
Procedura comunicrilor individuale. Aceast procedur nu este consacrat ex pressis verbis de
Cart. Totui, din interpretarea art. 55 rezult aceast posibilitate. Astfel, se precizeaz c, naintea
fiecrei sesiuni. Secretarul Comisiei ntocmete o list a comunicrilor, altele dect cele primite de la
state, pe care o comunic mem brilor Comisiei, acetia putnd cere sesizarea Comisiei. Aceste comunicri
trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii pentru a fi examinate:
-

s identifice autorul, sub rezerva c se poate cere Comisiei asigurarea anonima tului;

s fie compatibile cu Carta;

s nu conin termeni de ultraj sau de insult cu privire la statul n cauz sau la instituiile sale
ori ale UA;
-

-s nu se limiteze doar la informaiile oferite de mijloacele de informare n mas;


-

s se fi epuizat recursurile interne ori procedurile interne s se fi prelungit ntr-un mod anormal;

s fie introduse ntr-un termen rezonabil;


- s nu conin cazuri care au fost soluionate n conformitate cu Carta ONU sau Carta african a
drepturilor omului i ale popoarelor.
-

Aceste comunicri vor fi transmise statului interesat nainte de examinarea pe fond a cauzei.
Totui, plngerile individuale nu pot viza cauze individuale, pentru c numai atunci cnd Comisia
constat c prin comunicare se relev existena unui ansamblu de violri grave sau masive ale drepturilor
omului i ale popoarelor ea poate atrage atenia Conferinei UA. Conferina poate apoi s cear Comisiei
s studieze acea situaie i s ntocmeasc un raport, prin care s prezinte i concluziile i recomandrile
sale.
Prin urmare, Comisia poate fi sesizat prin comunicri individuale, dar aceste co municri trebuie s
vizeze doar violrile repetate, grave i masive. n concluzie, o persoan particular nu se poate plnge
Comisiei cnd i este violat un drept prevzut de Cart, ci numai dac demonstreaz c aceast violare
este integrat ntr-un ansam blu de violri grave sau masive.

116

3.2. Curtea african a drepturilor omului i ale popoarelor

Ideea nfiinrii unei Curi africane a drepturilor omului este mai veche (1961), dar pn n anul
1998, datorit situaiei politice precare de pe continentul african, nu a fost pus n practic.
Adoptarea Protocolului din 1998", cu condiia intrrii lui n vigoare, face posibil crearea unui
organism cu competen jurisdicional n domeniul drepturilor omului, larg inspirat din practica
european i american n domeniu Curtea african a drepturilor omului i ale popoaielor'.
Compunerea i organizarea Curii.
Curtea este alctuit din 11 judectori independeni, ceteni ai statelor membre ale UA, alei cu titlu
personal dintre juriti cu nalt autoritate moral, competen i experien juridic, judiciar sau
academic recunoscute n domeniul drepturilor omului i ale popoarelor.
Judectorii sunt alei de Conferina UA, prin vot secret, astfel nct s nu fie mai mult de un judector
cu aceeai cetenie, inndu-se cont de reprezentarea adecvat a celor dou sexe i de o reprezentare
geografic echitabil. Mandatul judectorilor este de 6 ani, putnd fi realei o singur dat. Dup alegere,
ei depun un jurmnt pentru ndeplinirea funciilor cu imparialitate i loialitate.
Curtea astfel constituit i alege Preedintele i Vicepreedintele pentru un man dat de 2 ani fiecare,
cu posibilitatea realegerii o singur dat, cvorumul pentru exami narea cauzelor fiind de cel puin 7
judectori.
Curtea desemneaz grefierul i ali funcionari ai grefei.

Competenele Curii.
Curtea are o competen n materie consultativ i o competen n materie con tencioas.
Competena consultativ const n posibilitatea Curii de a da avize motivate cu privire la orice
chestiune juridic referitoare la Cart i la alte instrumente de dreptu rile omului, la cererea unui stat
membru al UA, a UA i a oricrui organ al acesteia, precum i la cererea oricrei organizaii africane
recunoscute de UA.
Competena contencioas const n dreptul Curii de a cunoate orice afacere i orice diferend cu
care este sesizat cu privire la interpretarea i aplicarea Cartei i a oricrui instrument de drepturile omului
ratificat de statele implicate. Curtea poate fi sesizat cu cereri adresate de ctre":
- Comisia african a drepturilor omului i ale popoarelor;
- statul parte care a sesizat Comisia;
- statul parte mpotriva cruia a fost introdus plngerea;
- statul parte al crui resortisant este victima unei violri a drepturilor omului;

117

- organizaiile interguvernamentale africane;


- orice stat parte care are un interes (terul intervenient) poate cere Curii s inter vin n afacerea

supus acesteia;
- persoanele fizice i organizaiile neguvernamentale care au statut de observator pe lng Comisie,

cu condiia ca statul mpotriva cruia este ndreptat plngerea s fi fcut o declaraie de acceptare a
competenei Curii de a primi cereri individuale'. Mai mult, nainte de a primi aceste cereri, Curtea poate
soiicita un aviz din partea Comisiei.
Condiiile de admisibilitate a cererilor sunt identice cu cele prevzute pentru ad misibilitatea lor n
faa Comisiei.
Soluionarea plngerilor se ncearc de ctre Curte, mai nti, printr-o reglemen tare amiabil a 3
cauzei care i-a fost supus . Dac nu se ajunge la un asemenea rezultat, Curtea organizeaz audiene
publice (se poate hotr i desfurarea edinelor cu uile nchise), prile fiind reprezentate de consilieri
alei sau de o asisten judiciar gratuit. Curtea va proceda la examinarea n contradictoriu a cererilor i
poate efec tua anchete. Statele interesate au obliga ia s ofere toate facilitile necesare pentru soluionarea
cererilor. Curtea primete orice mijloace de prob, scrise sau orale, pe care le socotete necesare pentru
luarea deciziei.
Curtea hotrte ntr- un termen de 90 de zile de la ncheierea dezbaterilor. Hot rrea este luat cu
majoritatea judectorilor, este definitiv i nu poate face obiectul apelului. Totui, Curtea poate revizui
hotrrile sale dac intervin probe care nu au fost cunoscute n momentul deciziei i, de asemenea, poate
interpreta hotrrile sale Hotrrile Curii sunt pronunate n edin public, cu citarea prilor i trebuie
s fie motivate. Ele sunt semnate de prile n cauz i transmise statelor membre ale UA i sunt notificate
Consiliului executiv al UA, care va veghea la executarea lor n numele Conferinei UA.
Deosebit de important este prevederea potrivit creia statele pri la Protocol se angajeaz s se
conformeze deciziilor Curii n orice litigiu n care apar i s asigure executarea lor n termenul fixat de
Curte.
Anual, Curtea prezint Conferinei UA un raport cu privire la activitatea desfu rat i n care va
preciza cazurile n care statele nu au executat deciziile sale.
Analiznd mecanismul Curii, aa cum este prevzut de Protocolul din 1998, constatm c eventuala
intrare n vigoare a acestuia i crearea Curii ar nsemna un pas decisiv n eliminarea imperfec iunilor
mecanismului Comisiei. Din pcate, statele africane par a fi destul de reticente fa de apariia unei
asemenea instane. Din cele 49 state pri la Carta african a drepturilor omului i ale popoarelor, 36 au
semnat acest Protocol, dar numai 5 l-au ratificat, fiind nevoie de 15 ratificri pentru a intra n vigoare. Este
motivul pentru care, n mai 2002, Comisia african a drepturilor omului i ale popoarelor, reunit n a
31-a sesiune ordinar, la Pretoria, n Africa de Sud, a adresat un apel statelor africane s ratifice acest
tratat, pentru ca ntr- un timp scurt s se creeze Curtea. Probabil c procesul complex de nlocuire a OUA
cu UA i preocuprile actuale de creare a instituiilor UA vor face s mai treac ceva timp pn la punerea
n aplicare a acestei idei generoase de inspiraie occidental.

118

Drepturile omului n spaiul islamic


1. Consideraii preliminare. Dreptul musulman n marile sisteme juridice ale lumii

Problematic destul de complex, viu discutat i controversat, abordat cel mai adesea de pe poziii
civilizaionale, drepturile omului n lumea musulman reprezint un subiect greu de abordat datorit
particularitilor juridice care difereniaz aceast lume de ceea ce este bine cunoscut n spaiul civilizaiei
occidentale.
O incursiune n Islam pentru investigarea preocuprilor relative la drepturile omu lui presupune, mai
nti, mcar o scurt prezentare a dreptului musulman i a particu laritilor acestuia n raport cu alte mari
sisteme juridice.
Dincolo de multele ncercri de grupare a sistemelor naionale n mari sisteme de drept (familii
juridice)', ne limitm la a enuna c astzi ntlnim n lume urmtoarele mari sisteme juridice:
1. Sistemul romano-germanic, denumit n doctrina occidental i marele sistem de drept civil;
2. Sistemul common- law;
3. Sistemele religioase i tradiionale;
4. Sistemul de drept cutumiar;
5. Sistemul mixt.

Marele sistem romano-germanic, care este caracterizat n principiu de legea scris ca principal izvor
de drept i de o codificare sistematic riguroas, ocup o geografie extins: Europa, mai puin Marea
Britanie, America Central i de Sud, Mexic, Quebec, Luisiana n SUA, parial Asia i Africa.
Marele sistem common-law, de sorginte britanic, spre deosebire de cel romano germanic, plaseaz
pe primul Ioc jurisprudena ca izvor de drept, i nu legea scris. l ntlnim pe spaii ntinse, n Anglia,
America de Nord, Africa de Sud, Australia, Oceania, parial n India i n alte state precum Pakistan,
Arabia Saudit,
Iran, Nigeria etc.
Sistemele religioase i tradiionale sunt caracterizate prin originea lor, prin faptul c mare parte a
regulilor juridice au ca izvor fie crile sfinte, precum Coranul, fie
concepii religioase, filozofice sau morale, unele foarte vechi. Este vorba despre dreptul musulman,
dreptul hindus, dreptul rabinic (ebraic), dreptul japonez tradiional.
Sistemul de drept cutumiar, caracterizat prin calitatea cutumei ca izvor principal de drept, nu este
ntlnit n nici o ar ca fiind exclusiv. El este ntlnit doar n cadrul sistemelor mixte, alturi de alte mari
sisteme juridice, mai ales n unele state din Africa, n China, India, Arabia Saudit, Irak, Liban, Israel.
Dreptul musulman (islamic), ntlnit la aproape 20%' din populaia lumii, are ca principal izvor
Coranul care, completat de Sunna o culegere a faptelor i nv mintelor Profetului Mahomed -,
constituie legea islamic numita aria (Char'a), ca metod juridic proprie acestui sistem.

119

Islamul este religia ntemeiat de Mahomed n sec. al Vll- lea, iar cel care apar ine acestei religii
poart numele de musulman.
Coranul, care este o culegere de 114 capitole denumite sure, aezate n ordinea mrimii lor, cele mai
lungi Ia nceput, deci nu n ordine cronologic, cuprinde reve laiile Profetului Mahomed, nvturile
primite de acesta de Ia Allah (Dumnezeu) prin intermediul Arhanghelului Gabriel. Coranul reprezint
Biblia Islamului i conine reguli religioase, juridice i morale care domin ntreaga via a
musulmanului, repre zentnd primul izvor al dreptului islamic. Sub aspectul reglementrii juridice,
Coranul este completat de Sunna, alctuit din legendele sfinte (hadith-uri sau hadise) despre viaa,
minunile i nvmintele Profetului Mahomed. Sunna (tradiia) nu este recunoscut de toi musulmanii.
Este unul din motivele pentru care Islamul este mprit n dou secte mari: sunniii (Islamismul ortodox)
care recunosc Sunna, fiind cei mai numeroi, i iifii care nu o recunosc. Pe lng acestea, mai exist multe
alte secte, unele aprute foarte devreme (sec. VIII-IX), altele mai trziu (sec. XIX). Coranul i Sunna
alctuiesc legea islamic aria care st la baza sistemului juridic musulman.
Dac exist situaii care nu-i gsesc reglementarea n aria, se face apel la Idjm, un al treilea izvor
de drept, ceea ce nseamn consensul imamilor sau al celor mai nalte autoriti musulmane, adic
activitatea acestora de interpretare i aplicare a preceptelor Coranului i ale Sunnei, concretizat fie n
ceea ce exprim acetia, fie n ceea ce fac, ori chiar numai n tcerea lor n legtur cu o situaie
determinat.
Un al patrulea izvor de drept, n ordine ierarhic, este Kis, adic luarea unor hotrri dup situaii
similare reglementate prin hadise.
nvtura fundamental a Islamului este c Allah (Dumnezeu) este unic i Maho med este trimisul
su. Musulmanii trebuie s respecte cu sfinenie poruncile', obi ceiurile i interdiciile Islamului".
Din punct de vedere juridic, religia musulman este implicat n toate aspectele vieii adepilor ei;
statutul persoanei, familia, viaa social, cultural, instituiile sunt supuse preceptelor cuprinse n
izvoarele religioase proprii dreptului musulman. Totui, timpul a fcut ca att Coranul, ct i Sunna s
rmn doar izvoare istorice ale dreptului musulman, de o mai mare importan fiind n prezent Idjma,
poate chiar un izvor principal de drept, i Kis.
Oricum, evoluiile din ultimele decenii au fcut ca dreptul musulman s nu mai fie aplicat exclusiv
astzi dect n dou state: Afganistan i Maldive. Toate celelalte state cu populaie majoritar musulman
au sisteme mixte n care, alturi de dreptul musulman, care se aplic mai ales statutului persoanei,
funcioneaz i alte sisteme, precum cel romano-germanic n Algeria, Egipt, Irak sau Libia, sistemul
common- law n Emiratele Arabe Unite, Pakistan sau Sudan, ambele sisteme n Arabia Saudit sau Iran,
uneori coexistnd cu aceste sisteme i sistemul cutumiar, precum n Gambia, Kenia, India sau Nigeria .
Sunt state care, chiar cu populaie minoritar de religie musulman, accept aplicarea dreptului musulman
pentru aceasta.
Marile deosebiri dintre dreptul musulman i sistemele de drept de sorginte occi dental romanogermanic i common- law -, sisteme care domin concepia, struc tura, tehnica i chiar filozofia dreptului
internaional public fac, destul de dificil ptrunderea drepturilor omului, aa cum sunt consacrate n
occident (nu numai), ntr-o lume n care, chiar dac Islamul nu este religie de stat, comunitile religioase
musul mane se raporteaz strict la legea musulman, mai cu seam n ceea ce privete statu tul persoanei
i relaiile de familie. Dac n concepia occidental despre drepturile omului individul este avut n

120

vedere ca titular al unor drepturi absolute, n Islam individul se afl ntr- un plan secund n raport cu
familia i colectivitatea n care triete. Drepturile individului nu pot fi absolutizate n Islam, pentru c
totul este un dat al izvoarelor istorice, Coranul i Sunna. Aceasta nu nseamn c dreptul musul man ar
nega statutul de protecie a individului uman. Chiar dac dreptul islamic nu face distincie ntre diferitele
categorii de drepturi ale omului civile, politice, eco nomice, sociale sau culturale precum n dreptul
occidental i dreptul internaional public, exist multe reguli care sunt fundamentate, n mod esenial, pe
iertare, indul gen, compasiune i demnitatea omului, dar toate i trag fora din autoritatea divin, i nu
dintr-o ordine juridic secularizat'.
Analizele mai vechi sau mai noi, unele n occident, altele n lumea islamic, pc tuiesc deopotriv.
Primele contrapun frecvent drepturile individului, aa cum sunt percepute n occident, accentund pe
aspecte negative ale dreptului islamic, n com para ie cu concepiile i practicile occidentale, precum
pedeapsa cu moartea sau imposibilitatea unei femei musulmane de a se cstori cu un nemusuiman.
Celelalte fac din dreptul musulman un dat aprioric n raport cu drepturile occidentale aie omului, c
protecia fiinei umane a existat cu mult timp nainte n Islam. n fond, avem de-a face cu dou civilizaii
distincte, fiecare cu valori proprii i exigene proprii. Este de dorit, oare, s se tot pun ntrebarea: care
dintre ele o poate domina" pe cealalt? n ceea ce ne privete, rspunsul este categoric negativ. Nu
confruntarea este benefic, ci nelegerea reciproc i acceptarea reciproc ntr-o lume n care dac
diversitate nu ar fi, nimic nu ar fi. De aceea este de dorit o analiz a proteciei per soanei umane in
sistemul islamic i n cel occidental. Apoi, de a evalua divergenele i similitudinile. Numai dup
parcurgerea acestei ultime etape s-ar putea face un schimb fructuos de vederi ntre cele dou mari
concepii filozofice i colile pe care le promoveaz. Astfel, fiecare dintre cele dou pri va nelege mai
bine valorile i raiunile pe care le subneleg civilizaiile i oriental i occidental. Aceasta va evita s
se recurg la grefarea de idei de la un mod de gndire la altul i va sublinia specificitatea celor dou
culturi"", lat de ce nu cred c am tri confortabil ntr- o lume n care toi beau coca-cola.
Pozitiv este c, ncepnd chiar cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, rile de religie
islamic (nu toate) au manifestat un bun interes pentru ceea ce avea s se nasc sub egida ONU un sistem
cu vocaie universal de protecie a dreptu rilor omului. Mai mult, la sfritul deceniului apte al secolului
trecut, au aprut primele semne de conturare a unui sistem arab a! drepturilor omului, care, din pcate, nu
s-a nscut nc, dar rmnem optimiti, ca i cei care se strduiesc s dea via idealului de universalizare
real a drepturilor omului.

2. Sistemul Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului i spaiul islamic

n domeniul proteciei drepturilor omului, perioada de dup cel de-al doilea rzboi mondial poate fi
caracterizat ca una plin de semnificaii i realizri remarca bile. Dezvoltarea unui sistem cu vocaie
universal n cadrul Naiunilor Unite i a mai multor sisteme regionale n Europa, pe continentele
americane i n spaiul african duc la concluzia c umanitatea pare c a neles nevoia de reglementare a
relaiilor dintre state cu privire la aprarea drepturilor fundamentale ale omului.
Aceste preocupri nu au lsat indiferente statele arabe, chiar dac sistemele lor de drept sunt, n parte,
construite pe alte baze dect cele occidentale. Astfel, chiar de la nceput, cnd s-a adoptat Declaraia
Universal a Drepturilor Omului, dei iniial se dorea o Declaraie Internaional a Drepturilor Omului',

121

zece state islamice membre ale ONU s-au implicat cu interes n dezbaterile pentru adoptarea textului
Declara iei, Reprezentanii acestora au intervenit n formularea ctorva articole ale proiectu lui de
Declaraie, din motive lesne de neles, dar nu au dat impresia c ar respinge apriori un document att de
important, unele intervenii fiind realmente remarcabile".
De exemplu, reprezentantul Chinei a propus eliminarea din primul articol a ex presiei Ei (oamenii,
n.n. ) sunt nzestrai cu raiune i contiin [...]", ceea ce a atras intervenia reprezentantului
Libanului (M. Malik), potrivit cruia formularea propus era corect, pentru c subliniaz atributele
fiinelor umane, care le difereniaz de animale. Or, n aceast distincie se regsete o concepie esenial
a dreptului musulman, n conformitate cu care oamenii sunt respecta i i considerai nobili din prima lor
zi, ca i tatl lor Adam. De asemenea, tot un reprezentant al Libanului (M. Azkoul) a obiectat fa de
formularea Toi oamenii se nasc liberi i egali", pe care o socotea ca sugernd c un om ar putea fi privat
de drepturile sale din diferite raiuni. De aceea a propus formularea Toi oamenii sunt liberi i egali", dar,
dei a atras interesul multor delegai, a rmas n forma iniial. O propunere interesant n legtur cu
acelai articol a avut-o i reprezentantul Irakului (M. Abadi), care
dorea o formulare de genul Toate fiinele umane trebuie s fie libere i egale n demnitate i valoare
i s aib dreptul de a fi tratate n mod egal i s se bucure de posibiliti egale ".
Formularea art. 13, cu privire la dreptul la liber circulaie, a fost fcut, mpreun cu dreptul de a
reveni n propria ar, la propunerea reprezentantului Libanului (M. Azkoul), intervenie remarcabil
pentru c, iniial, textul era lipsit de aceast precizare.
De asemenea, intervenii interesante s-au fcut din partea statelor islamice n legtur cu art. 16
(dreptul la cstorie), dorindu-se un text raportat i la legile naio nale n ceea ce privete drepturile soilor
n materia cstoriei, sau art. 18, referitor la dreptul la libertatea gndirii, contiinei i religiei, care a
declanat vii proteste din partea reprezentanilor statelor islamice pentru c se consacra libertatea de a
schimba religia sau convingerile. Reaciile au fost fireti dac ne gndim c aria interzice abandonarea
religiei musulmane.
Este de remarcat c, la votul final al Declaraiei, doar un singur stat islamic s-a abinut Arabia Saudit
-, iar reprezentantul Yemenului a absentat de la vot. Este un motiv s credem c, pentru statele islamice
prezente la aprobarea acesteia, Declaraia Universal a Drepturilor Omului constituie, aa cum chiar textul
ei precizeaz, idea lul comun care trebuie atins de toate popoarele i naiunile, ideal care nu este pus la
ndoial nici pentru celelalte state, dac ne gndim c s-au abinut de la vot 7 state aparinnd altor
civilizaii: R.S.S. Bielorus, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, R.S.S. Ucrainean, U.R.S.S. i Uniunea
Sud-African, iar Honduras a absentat.
Dac analizm evoluia ulterioar a sistemului Naiunilor Unite de protecie a drepturilor omului, vom
constata c atitudinea statelor cu populaie majoritar musul man este pozitiv, n ciuda sistemului lor
juridic destul de conservator n aceast privin. Astfel, din cele 45 de state care astzi au o populaie
majoritar musulman, 28 au ratificat cele dou Pacte internaionale din 1966 privind drepturile omului, 15
au ratificat primul Protocol la Pactul internaional relativ la drepturile civile i politice i doar unui
(Azerbaidjan) a ratificat Protocolul la acelai Pact, din 1989, privind abolirea pedepsei cu moartea .
Situaia nu este chiar att de grav dac ne gndim c, de exemplu, nici SUA nu au ratificat Pactul privind
drepturile economice, sociale i culturale i nici Protocolul din 1989 privind abolirea pedepsei cu moartea.

122

Dificultatea acceptrii de ctre ntreg spaiul islamic a dreptului internaional al drepturilor omului
consacrat la nivelul ONU este evident. Diferenele culturale, de sisteme juridice i politice, cu alte
cuvinte marile diferene civilizaionale, alimen teaz aceast dificultate. Este evident nevoia de timp i,
mai ales, de nelegere reci proc, de acceptare a unei diversiti culturale care, ea nsi, poate fi benefic
pentru apropierea de aceste valori. Alimentarea opiniei potrivit creia valorile care sunt drepturile omului
sunt tipic occidentale i ele ar trebui exportate" are un rol nefast i de aceea o respingem. Da, drepturile
omului, aa cum au fost consacrate juridic n dreptul internaional, i au sorgintea n spaiul occidental.
Dar, drepturile omului, indiferent unde au fost prima dat recunoscute juridic i ocrotite (secularizate sau
nu), ele trebuie s fie valori universale. Ele nu se pot exporta sau importa. Cine a neles acest imperativ a
fcut pai importani spre modernitate. De exemplu, cele trei state cu populaie majoritar musulman din
Europa Albania, Azerbaidjan i Turcia care sunt membre ale Consiliului Europei, au ratificat Convenia
european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor sale fundamentale, din anul 1950, i recunosc
competena Curii Europene a Drepturilor Omului. Din cele trei state, doar Turcia nu a ratificat Protocolul
6 la aceast convenie, care interzice pedeapsa cu moartea, dar se pare c, n ultimul timp, Turcia agreeaz
aceast idee, mai ales din perspectiva integrrii europene.
n ultimele dou decenii, dezbaterile pe tema drepturilor omului au cptat noi nuanri n spaiul
islamic i, chiar dac nu putem discuta astzi de un sistem arab al drepturilor omului, cele cteva ncercri
de a adopta o Declaraie a drepturilor omu lui in Islam i chiar a unei Carte arabe a drepturilor omului
sunt demne de toat atenia. Constatm c multe state islamice doresc o armonizare a politicilor lor, inclu
siv n domeniul drepturilor omului, i, n acest scop, au creat mai multe organisme regionale, precum
Conferina Lumii Musulmane, Liga Statelor Arabe, Liga Mondial Musulman sau Organizaia
Conferinei Islamice.

3. ncercri de elaborare a unor instrumente regionale de protecie a drepturilor omului n


lumea arab

Prima ncercare dateaz din anul 1981 cnd, ia 19 septembrie, n cadrul unei reuniuni organizate la
sediul UNESCO de la Paris, Consiliul Islamic din Europa a propus textul unei Declaraii universale a
drepturilor omului n Islam. Declaraia a fost propus dup un ir de ntlniri ntre reprezentanii saudii
i juritii europeni, la Ryad, Roma, Paris, Geneva i Strasbourg (ntre 1974 i 1976), urmate de Colocviul
asupra drepturilor omului, organizat de Facultatea de Drept a Universitii din Kuweit (1980). Declaraia
ncepe cu un preambul n care se arat c Islamul, de 14 secole, a definit prin Legea divin drepturile
omului" i le-a oferit garanii suficiente pentru a asigura protecia lor, pentru ca apoi, pe un spaiu destul de
ntins, s amin teasc motivaiile i principiile religioase care descriu societatea islamic perfect. Printre
altele, se arat c noi, musulmanii [...] proclamm aceast Declaraie (Bayari) de Drepturi ale Omului,
fcut n numele Islamului, att ct pot fi deduse (drepturile omului n. n.) din foarte nobilul Coran i cea
mai pur Tradiie profetic (Sunna)".
De aceea, se arat n continuare, aceste drepturi se prezint ca drepturi eterne care nu vor fi
suprimate sau modificate, abrogate sau invalidate. Aceste drepturi au fost definite de Creator laud Lui!
i nici un om, oricare ar fi, nu are dreptul s le invalideze sau s le atace. Declaraia conine 23 de
articole, n care sunt consacrate drepturi civile i politice, economice, sociale i culturale, toate prin
prisma canoane lor religioase ale legii sfinte.
123

Cea de-a doua ncercare este Declaraia asupra drepturilor omului n Islam, adoptat de Conferina
islamic a minitrilor afacerilor strine, la Cairo, la 5 august 1990. Potrivit acesteia, statele membre ale
Organizaiei Conferinei Islamice reafirm rolul civilizator i istoric al Islamului i c, n Islam, drepturile
fundamentale i liber tile publice fac parte integrant din Legea islamic i nimeni nu le poate viola,
pentru c aceste drepturi sunt comandamente divine executorii pe care Dumnezeu le-a dictat n crile sale
revelate lui Mahomed. Mult mai concis dect Declaraia din 1981, aceasta conine 25 de articole n care
sunt recunoscute drepturi i liberti ale omului care, ca un principiu al Declaraiei, sunt supuse
dispoziiilor din aria, pentru c aceasta este considerat unica referin pentru a explica i interpreta
oricare din dispoziiile Declaraiei. De asemenea, Islamul este considerat ca fiind religia musulmanului de
la natere. Nici o form de constrngere nu poate fi exercitat asupra cuiva pentru a- l obliga s renune la
religia sa pentru o alta sau pentru a deveni ateu, inclusiv exploatarea n acest scop a srciei sau a
ignoranei .
n sfrit, cel de-al treilea document, adoptat la 15 septembrie 1994 de Consiliul Ligii Statelor Arabe,
este Carta arab a drepturilor omului, cu valoare de tratat internaional, dar care nu a intrat nc n
vigoare'. Dat fiind importana acestui docu ment, dar i larga deschidere pe care o ofer spre crearea unui
sistem arab al dreptu rilor omului, ne vom opri pentru o analiz mai detaliat.

3.1. Carta arab a drepturilor omului


Dei drepturile enunate de Cart sunt formulate ntr-o manier aparent laic, larg inspirate din
Declaraia Universal a Drepturilor Omului i din Pactele internaionale relative la drepturile omului, din
1966, motivaiile preambulului duc la concluzia c acest document are un profund caracter religios.
Astfel, este proclamat credina na iunii arabe n demnitatea uman, din momentul n care Dumnezeu a
privilegiat aceast naiune, fcnd din lumea arab leagnul revelaiilor divine i locul civiliza iilor care
au insistat asupra dreptului lor ia o via demn, prin aplicarea principiilor libertii, justiiei i pcii. Se
afirm c prin acest document se concretizeaz principiile eterne definite de dreptul musulman i de alte
religii divine cu privire la frater nitatea i egalitatea ntre oameni. Tot n preambul este glorificat
naiunea arab, cu credin n unitatea ei de la Golf la Atlantic, naiune care a instaurat fundamentele i
principiile umane care au jucat un mare rol n difuzarea tiinelor n Orient i Occident. Condamnnd
rasismul i sionismul, pe care le consider forme de atentat la adresa drepturilor omului i o ameninare a
pcii mondiale. Carta afirm tot n preambul ataamentul fa de Declaraia Universal a Drepturilor
Omului, de Pactele internaionale, dar i fa de Declaraia de la Cairo asupra drepturilor omului n Islam,
aceasta din urm, aa cum am vzut, cernd ca toate drepturile i libertile enunate s fie supuse
dispoziiilor aria. De aici ncep dificultile, pentru c, pe fond, toate textele elaborate de islamici n
domeniul drepturilor omului au ca fundament ceea ce a legiferat Dumnezeu (Allah), fiind astfel
subordonate legii sfinte aria. Iat de ce, drepturi precum cele referitoare la libertatea religioas, cstorie,
statutul femeii, dei afirmate de Cart ntr-o manier imperativ de tip occidenfal, sunt puse sub semnul
ntrebrii dac sunt (i sunt) interpretate i aplicate n baza dreptului musulman.
Carta arab a drepturilor omului este alctuit din 43 de articole structurate pe patru pri.

124

Prima parte' consacr dreptul la autodeterminare al popoarelor, drept colectiv la care se adaug, n
aceeai categorie, i dreptul minoritilor de a beneficia de cultura lor i de a-i manifesta propria religie'.
n aceast prim parte, Carta condamn rasis mul, sionismul, ocupaia i dominaia strin, pe care le
consider practici care sfi deaz demnitatea uman i care constituie un obstacol major n calea
drepturilor fundamentale ale popoarelor.
A doua parte consacr cteva principii generale i drepturile civile, politice, economice, sociale i
culturale.
Principial, fiecare stat parte se angajeaz s respecte i s garanteze tuturor celor care se afl pe
teritoriul su drepturile i libertile proclamate, fr nici o discrimi nare, de orice natur. De asemenea, nu
este admis restrngerea drepturilor i a libertilor consacrate de Cart dect dac este cerut de lege i
considerat necesar pentru protecia securitii i economiei naionale, a ordinii publice, a sntii pu
blice, a moralei sau a drepturilor i a libertilor altuia'.
Drepturile civile i politice enunate de Cart sunt urmtoarele:
dreptul la via, la libertate, la sigurana persoanei, pe care legea trebuie s Ie protejeze. n legtur
cu acest drept, Carta stabilete urmtoarele imperative:
-

- aplicarea principiului legalitii infraciunilor i pedepselor, al neretroactivitii legii penale i non

bis in idem;
- aplicarea prezumiei de nevinovie;
- interzicerea arestrii sau deteniei arbitrare;
- dreptul la egalitate n faa tribunalelor i la un recurs efectiv;
- pedeapsa cu moartea poate fi pronunat numai pentru infraciuni grave, dar este interzis

pronunarea ei pentru crime politice i nu poate fi aplicat persoanelor cu vrsta mai mic de 18 ani,
femeilor nsrcinate i celor care alpteaz, pn la expi rarea unui termen de 2 ani de la naterea
copilului;
- interzicerea experienelor medicale sau tiinifice fr consimmnt;
- dreptul de a nu fi supus torturii mentale sau fizice, ori la tratamente degradante sau inumane;

dreptul de a nu fi privat de libertate pentru singurul motiv c nu este n msur s plteasc o


datorie sau de a executa o obligaie civil;
-

- dreptul persoanei condamnate la o pedeaps privativ de libertate de a fi tratat cu umanitate;

dreptul la via privat, care este considerat sacr i inviolabil, precum viaa de familie,
domiciliul, corespondena;
-

- dreptul la recunoaterea personalitii juridice;


- dreptul ceteanului la capacitatea de a exercita drepturile politice n conformi tate cu legea,
considernd c poporul este fundamentul autoritii;
- dreptul la liber circulaie, de a alege reedina, de a nu fi mpiedicat n mod arbitrar i ilegal s

125

prseasc orice stat arab, inclusiv al su, i de a nu i se interzice s locuiasc n propria ar;
- dreptul de a nu fi expulzat din ara de origine i de a nu fi mpiedicat s se n toarc;
- dreptul de a cere azil politic n caz de persecuie, dar acest drept nu poate fi in vocat dac este

fundamentat pe infraciuni de drept comun. Extrdarea refugiailor politici este interzis;


- dreptul de a nu fi privat n mod arbitrar de cetenie;
- dreptul la garantarea proprietii private;
- dreptul la libertate religioas, de gndire i opinie;
- dreptul la reuniune panic;
- dreptul la asociere pentru a constitui sindicate i de a face grev n conformitate cu legea;
- dreptul de a accede la funcii publice n propria ar.

Carta consacr i un catalog al drepturilor economice, sociale i culturale. Aces tea sunt':
- dreptul la munc cu asigurarea unei existene conforme cu exigenele necesare vieii i, n caz de
angajare n munc, asigurarea proteciei sociale complete;
- libertatea de a alege munca; munca forat este interzis;
- dreptul la egalitate de anse, la salariu echitabil i la o remuneraie egal pentru munc egal;
- dreptul la educaie; alfabetizarea este o obligaie i o datorie;
- dreptul de a profita de mijloace intelectuale i culturale care s glorifice naiona lismul arab, s
respecte drepturile omului i s consolideze cooperarea i pacea mon dial, condamnnd discriminarea
rasial, religioas i orice alt form de discriminare;
- dreptul de a participa la viaa cultural;
- dreptul familiei la protecie din partea societii;

dreptul la protecie special a familiei, a maternitii, a copiilor i a btrnilor;


- dreptul tinerilor de a beneficia de orice mijloc care s le permit dezvoltarea fizic i intelectual.
-

Analiznd drepturile proclamate de Cart, dincolo de conotaiile religioase, naio naliste i antisemite,
constatm mari similitudini cu prevederile Declaraiei Univer sale a Drepturilor Omului. Redactarea
aproape occidental" a Cartei constituie, dup prerea noastr, un pas important i un semnal c spaiul
islamic ncearc s se apropie de modernitate. ntrebarea este: cum vor privi statele islamice n viitor
aceste deziderate? Ca legi pozitive laice i variabile sau ca legi pozitive divine,
invariabile i definitive?
Interesant este c n Carta arab a drepturilor omului se creeaz i un mecanism de controi. Partea a
treia a Cartei' stabilete alegerea prin scrutin secret, de ctre statele membre ale Consiliului Ligii Statelor

126

Arabe, a unui Comitet de experi al drepturilor omului. Comitetul va fi compus din 7 membri, nu mai mult
de cte un re sortisant al aceluiai stat, alei pentru un mandat de 3 ani. Statele pri la Cart sunt obligate
s prezinte un prim raport ntr-un termen de un an de Ia intrarea n vigoare a Cartei i, apoi, rapoarte
periodice din 3 n 3 ani. Comitetul examineaz rapoartele sta telor i adreseaz un raport cu observaiile
sale i avizele statelor Comisiei perma nente a drepturilor omului a Ligii Statelor Arabe.

ndatoririle fundamentale ale omului

1. Consideraii preliminare
Declaraia Universal a Drepturilor Omului a declanat crearea unor mecanisme internaionale
complexe de protecie a drepturilor i a libertilor fundamentale ale omului, dei n practica sistemelor
juridice interne ale statelor preocuprile sunt mult mai vechi.
Principalul efect a fost apariia mai multor sisteme de protecie a fiinei umane, unul cu vocaie de
universalitate sistemul Naiunilor Unite i mai multe cu vocaie regio nal, n Europa, pe continentele
americane i n spaiul african, cu sperana c i spaiul asiatic, mai ales cel islamic, va cunoate n viitor
un asemenea sistem.
Dei sunt sisteme de protecie a drepturilor omului, att Declaraia Universal a Drepturilor Omului,
ct i instrumentele juridice adoptate ulterior i pe baza acesteia conin i ndatoriri fundamentale ale
omului fa de semenii si i fa de colectivitate.
Pare evident c omul nu trebuie doar protejat contra abuzurilor de orice fel, mai ales din partea
statului; el trebuie s aib i unele ndatoriri, pentru c nu poate tri liber dect respectnd libertatea
celorlali. Omul, n societile organizate politic n stat, renun la libertatea lui natural i accept un alt
tip de libertate, una limitat, care s- i ofere lui i celorlali sigurana existenei i a afirmrii personalitii
sale depline. Aceasta este o condiie esenial, altfel rul nemcritatpe care [...] l cau zezi altuia [...] i-l
faci ie nsui" . Pentru c idealul libertii individului nu n seamn nicidecum c acesta nu este supus
nici unei restricii i c nu ar avea nici o responsabilitate fa de alii i fa de societate".
Statele consacr prin legile lor, n primul rnd prin constituii, ndatoriri funda mentale ale
cetenilor. Statele cu regim politic democratic, ca una din principalele trsturi, promoveaz i garanteaz
ca valori supreme demnitatea omului, drepturile
i libertile ceteneti, libera dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i pluralis mul politic. n
acelai timp, ceteanul este privit i ca membru responsabil al cetii, cu ndatoriri fa de societate, fr
de care statul nsui ar fi n pericol. Prin urmare, primele interesate n consacrarea juridic a ndatoririle
omului, ale ceteanului n special, sunt statele, prin chiar dreptul intern, drept asupra c ruia statul este
suveran, dar cu limitrile impuse de angajamentele sale internaionale.

127

De ce s-a nscut dreptul internaional al drepturilor omului? Sunt de notorietate abuzurile contra
intereselor fiinei umane, att din partea statelor, ct i a altor entiti. Este semnificativ remarca lui
Rousseau: omul s-a nscut liber, dar pretutindeni este n lanuri" . Marile pericole care planeaz asupra
omului, de la conflictele ar mate, persecuii i pn la cataclismele naturale, au determinat comunitatea
interna ional s creeze un sistem care s-1 pun la adpost, sistem pe care l identificm astzi cu
sintagma dreptul internaional al drepturilor omului. Dar, expresia drep turile omului" numai aparent se
refer exclusiv la drepturi ale fiinei umane.
Drepturile omului, aa cum sunt ele consacrate n instrumentele internaionale, chiar dac le ntlnim
i n formularea liberti fundamentale" sau dreptul la libertatea de a...", reprezint drepturi
subiective, adic faculti, posibiliti ale subiectelor raporturilor juridice (oamenii) de a avea o anumit
conduit i de a cere celeilalte pri s aib o atitudine corespunztoare, sub garania pe care o ofer
autoritatea public.
Relaiile reglementate de normele juridice ale dreptului internaional al drepturilor omului sunt,
evident, raporturi juridice al cror coninut este alctuit din drepturile i obligaiile prilor ia raport. Este
limpede c atunci cnd o parte a raportului juridic are un anumit drept, cealalt parte are o obligaie
corelativ, adic ndatorirea pe care prima parte poate s i-o pretind, cu garania autoritii publice de a o
duce la ndeplinire. Prin urmare, toate drepturile omului consacrate n instrumentele interna ionale,
drepturi care sunt absolute, presupun obligaii corespunztoare, mai ales n sarcina statelor. A afirma c
omul are numai drepturi este, astfel, o grav eroare din perspectiva teoriei generale a dreptului. Dreptul
subiectiv nu poate fi fructificat dect dac exist i o ndatorire corespunztoare n sarcina altuia, iat de
ce, n primul rnd, fiecare om, beneficiind de drepturile recunoscute de dreptul inter naional, este
ndatorat s respecte aceleai drepturi ai cror titulari sunt ceilali.
Este motivul pentru care att Declaraia Universal a Drepturilor Omului, ct i instrumentele
juridice internaionale elaborate ulterior consacr i ndatoriri ale omului. Astfel, Declaraia stabilete
ntr-o manier ct se poate de direct c fiecare om are ndatoriri fa de societatea n care triete,
numai n cadrul acesteia fiind posibil dezvoltarea liber i deplin a personalitii sale. In exercitarea
drepturilor i libertilor sale, orice om trebuie s fie supus numai acelor ngrdiri care sunt instituite de
lege exclusiv n scopul asigurrii recunoaterii i respectului necesar al drepturilor i libertilor altora
i satisfacerii justelor cerine ale moralei, ordinii publice i bunstrii generale ntr-o societate
democratic. Aceste drepturi i liberti nu vor putea, n nici un caz, s fie exercitate mpotriva
scopurilor iprinci piilor Naiunilor Unite".
De asemenea, Pactele internaionale relative la drepturile omului, adoptate n anul 1966, ca i
Declaraia, stabilesc c nici o prevedere a acestor documente nu poate fi interpretat ca implicnd pentru
un stat, un grup sau o persoan dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a svri vreun act care s
conduc la desfiinarea drepturilor i a libertilor enunate ori la limitri mai ample dect cele stabilite.
O prim concluzie este ct se poate de clar; fiecrui drept al omului consacrat de aceste documente
trebuie s- i asociem ndatorirea corelativ.
Instrumentele regionale de protecie a drepturilor omului sunt chiar mai explicite cu privire Ia
consacrarea unor ndatoriri fundamentale ale omului. Dac n sistemul european, Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor sale funda mentale cuprinde doar cteva referiri generale,
similare cu cele ale Declaraiei Uni versale a Drepturilor Omului, n sistemul interamerican i cel african
ntlnim preve deri ct se poate de exprese, chiar detaliate. Astfel, Declaraia american a dreptu rilor i

128

ndatoririlor omului (iat, chiar denumirea acestui document conine expresia ndatorire") stabilete un
catalog al ndatoririlor omului care include: datoria fa de societate, fa de copii i prini, de a se instrui,
de a vota, de a respecta legea, de a fi util comunitii i naiunii, de a plti taxele i de a munci, precum i
ndatoriri legate de securitatea i bunstarea social i de a se abine de la activiti politice ntr-o ar
strin. Carta african a drepturilor omului i popoarelor , de asemenea, proclam nu numai drepturi, ci
i ndatoriri, precum: ndatorirea de a pstra i dezvolta valorile culturale africane pozitive n rela ia cu
ali membri ai comunitii, n spiritul toleran ei, al dialogului i al consultrii; ndatorirea de a contribui
la promovarea bunstrii morale a societii; ndatorirea de a pstra i consolida solidaritatea social i
naio nal, n special cnd aceasta din urm este n pericol; ndatorirea de a respecta p rinii n orice
mprejurare, de a- i ntreine la nevoie etc.
Cu toate acestea, n ultimii ani s-au nregistrat mai multe preocupri, mai ales n plan doctrinar, de a
se adopta un instrument distinct care s consacre ndatoriri ale omu lui, n cele ce urmeaz ne vom opri Ia
trei proiecte mai semnificative, precum i asupra Declaraiei cu privire la dreptul i responsabilitile
indivizilor, grupurilor i organis melor societii de a promova i proteja drepturile omului i libertile
fundamentale universal recunoscute, adoptat de Adunarea General a ONU, n anul 1998.

2. Proiecte de declaraii ale ndatoririlor omului

Trei asemenea ncercri sunt mai interesante, att prin mobilul lor, ct i prin noutatea abordrilor.
Este vorba despre proiectul de Declaraie universal a ndato ririlor omului elaborat de grupul Inter
Action Council", proiectul de Declaraie a ndatoririlor omului elaborat de Consiliul Internaional al
ndatoririlor Omului din Trieste i de proiectul Declaraiei responsabilitilor i ndatoririlor omului
adoptat la Conferina Etici globale pentru o lume uman", organizat sub auspiciile Funda iei Valencia
Mileniul Trei i UNESCO.
2.1. Declaraia unive rsal a ndatoririlor omului

n luna noiembrie 1997, secretarului general al ONU, Kofi Annan, i s-a nmnat textul unei
Declaraii universale a ndatoririlor omului", elaborat de grupul Inter Action Council"', cu scopul de a
fi supus dezbaterii n Adunarea General a ONU.

129

Premisa de la care pornete aceast propunere a fost aceea c pn acum s-a accentuat prea mult pe
dezvoltarea sistemelor de protecie a drepturilor omului far a se construi i un sistem prin care s se
stabileasc ndatoriri fundamentale ale omului.
Mai mult, se afirm c drepturile omului au fost folosite ca instrument de presiune politic din
interese strategice i economice. C ar putea fi aa nu putem nega, dar a limita rolul drepturilor omului
numai Ia o astfel de destinaie ni se pare o grav eroare. Tot aa ni se pare i opinia potrivit creia dreptul
drepturilor omului ar fi o chestiune tipic occidental i chiar instrument al extinderii dominaiei vestului
pe ntreg globul .
Argumentul pe care- l folosesc proiiotorii acestui proiect, potrivit cruia Decla raia Universal a
Drepturilor Omului stabilete numai drepturi, este inoperant i am demonstrat mai sus aceast afirmaie.
Concluzii similare putem trage i din textele altor instrumente internaionale pe care le-am precizat mai
sus.
Ce conine acest proiect? ntr-o prezentare ct mai sistematizat, el stabilete ndatoriri ale omului pe
cinci grupe, astfel:
""-principiile fundamentale pentru umanitate, precum ndatorirea persoanei de a- i trata pe toi
oamenii n mod uman, interdicia de a sprijini comportamentele inumane i datoria de a interveni pentru
demnitatea i respectul de sine ale celorlali oameni, datoria de a promova binele i de a evita rul;
lipsa violenei i respectarea vieii: interdicia de a rni, tortura sau ucide alt persoan; datoria de a
aciona n mod panic, de a proteja omul i mediul etc;
Dac analizm prevederile acestui proiect, vom constata c ele se regsesc, direct sau indirect, aa
cum artam mai sus, n izvoarele dreptului internaional al dreptu rilor omului. C aceste prevederi sunt
formulate n termenii unui cod moral i, din aceast perspectiv, poate fi acceptat ca un impuls pozitiv n
contientizarea nevoii de acceptare deplin a demnitii tuturor oamenilor ar reprezenta un ctig. De
altfel, cei crora le aparine acest demers vizeaz chiar un codex etic minim, cu mesajul c ciocnirea
ntre civilizaii prognozat de unii analiti nu poate fi ndeprtat doar prin potenial militar i
economic, ci mai e nevoie i de o armtur moral recunoscut de toi membrii umanitii".
2.2. Declaraia ndatoririlor omului

Denumit i Declaraia deja Trieste, aceasta este propus de Consiliul Interna ional al ndatoririlor
Omului, organizaie neguvernamental care funcioneaz din -anul 1993 pe lng Universitatea din
Trieste, avnd, ncepnd cu anul -1997, un statut special de organizaie consultativ Consiliului
Economic i Social al ONU. Printre cele mai importante obiective ale acestei organizaii figureaz cele
care urm resc nu numai adoptarea unei Declaraii Universale a ndatoririlor Omului sub egida ONU, ci
chiar a unei Carte Universale a ndatoririlor Omului i declararea unei Zile a ndatoririlor omului.
De subliniat este c acest proiect de declaraie se prezint ca un Cod al eticii i responsabilitilor
comune, ntr-o redactare pe ct de scurt, pe att de concentrat.

130

Formulat n 12 pincte, proiectul consacr drept datorii ale oricrei fiine umane ur mtoarele :
- s respecte demnitatea uman, precum i diversitatea etnic, cultural i reli gioas;
- s acioneze mpotriva discriminrii rasiale, a tuturor discriminrilor fa de femei, mpotriva

abuzului i exploatrii copiilor;


-s acioneze pentru mbuntirea calitii vieii persoanelor n vrst i a celor cu handicap;
-s respecte viaa uman i s condamne comerul cu fiine umane ori cu pri ale unei persoane n
via;
-s susin eforturile de mbuntire a vieii persoanelor care sufer de foame, mizerie, boli, omaj;
-s realizeze efectiv planing- ul familial, n mod voluntar, astfel nct s se poat controla creterea
populaiei la nivel mondial;
-s susin aciunile n vederea distribuirii echitabile a resurselor Terrei;
-s evite risipa de energie i s acioneze astfel nct s se reduc folosirea com bustibililor fosili;
-s protejeze natura mpotriva polurii i abuzului, s promoveze conservarea resurselor naturale i s
contribuie la refacerea mediului degradat;
- s respecte i s conserve diversitatea genetic a organismelor vii i s promo veze n mod constant

o observare atent a aplicrii tehnologiilor genetice;


-s promoveze mbuntirea zonelor urbane i rurale i s susin ncercrile de eliminare a cauzelor
de degradare a mediului i de provocare a srciei care pot s genereze migraii n mas i suprapopularea
spaiului urban;
-s acioneze pentru meninerea pcii n lume, s condamne rzboiul, terorismul i toate celelalte
activiti ostile, cernd scderea cheltuielilor militare n toate rile, precum i proliferarea i diseminarea
armelor, n special a celor de distrugere n mas.
Analiza acestui text duce la concluzia c el nu acoper nici pe departe corespon dena drepturi
fundamentale ndatoriri fundamentale, ci se limiteaz doar la cteva aspecte de mare generalitate.
Interesant este i modalitatea de promovare a acestui proiect de declaraie de ctre autorii ei; el a fost
lansat pe Internet cerndu-se mai ales studenilor s-i ex prime adeziunea i, cu un asemenea suport, s fie
trimis Adunrii Generale a ONU pentru a fi dezbtut.

131

2.3. Declaraia responsabilitilor i ndatoririlor omului

Iniiat de ctre fundaia Valencia Tercr_Mleaia", proiectul de declaraie a fost adoptat Ia


Conferina Etici globale penruj Jume uman", la Haga, la 20 iunie 2002, conferin organizat de
aceast fundaie, sub auspiciile UNESCO.
Pe un spaiu destul de ntins, acest document se deosebete de celelalte ncercri prin abordrile
deosebit de elaborate, nfindu-se ca un adevrat proiect de codi ficare. Redactat n 41 de articole
structurate pe12 capitole, proiectul de declaraie a fost naintat Directorului General al UNESCO, cu
scopul de a fi supus dezbaterii n Adunarea General a ONU.
Interesant este c, n chiar art. 1, sunt definite noiunile de baz cu care opereaz textul
documentului:-ndatorire, responsabilitate i comunitate globl
ntroducerea sete definit ca reprezentnd o obligaie etic sau moral,responsabilitatea ca obligaie
legal potrivit dreptului internaional. n acelai timp, pentru c ntreaga construcie a ndatoririlor i
responsabilitilor consacrate de declaraie vizeaz omututatea global, se precizeaz c aceasta include
statele, adic tot ce nseamn instituii guvernamentale, legislative i judectoreti, organizaiile intergu
vernamentale i neguvernamentale internaionale, regionale i subregionale, sectorul public sau privat al
corporaiilor, inclusiv cele transnaionale, alte entiti ale socie tii civile, comuniti i oameni luai
individual sau colectiv. Rezult c acest proiect de declaraie nu vizeaz doar individul uman ca subiect al
responsabilitilor i nda toririlor enumerate. Proiectul precizeaz cu valoare de principiu c membrii
comuni tii globale, n nelesul de mai sus, au n colectiv, ca i individual, ndatoriri i res ponsabiliti
pentru promovarea respectului universal al drepturilor omului i libertilor sale fundamentale'. Tot cu
valoare de principiu este formulat i o clauz de nederogare, potrivit creia nimic din aceast declaraie
nu poate fi interpretat ca putnd duce la desfjjnajeaTau restrngerea cTrepturifor consacrate de Declaraia
Universal a Drepturilor Omului, de alte instrumente juridice internaionale sau regio nale de drepturile
omului. De asemenea /nimic din acest proiect nu poate fi interpre tat ca dnd vreunui stat, organizaie,
comunitate, popor sau individ, ori altor entiti dfeptui de a viola drepturile prevzute de documentele
enunate mai sus.
11 capitole din cele 12 ale proiectului, fiecare n parte stabilete ndatoririle i res ponsabilitile
pentru un anumit drept sau categorie de drepturi fundamentale i liberti fundamentale ale omului:
-dreptul la via i la securitate, cu trimiteri exprese i detaliate inclusiv la exi genele securitii
colective, culturii pentru pace, dezarmrii i ale dreptului interna ional umanitar (Cap. 2);
-securitatea i ordinea internaional echitabil (Cap. 3);
- dreptul de a participa la treburile publice (Cap. 4);
- libertatea de opinie, expresie, reuniune, asociere i religie (Cap. 5);
- dreptul la integritate fizic i psihic (Cap. 6);
- dreptul la egalitate (Cap. 7);

132

- protecia minoritilor i a popoarelor indigene (Cap. 8);


- drepturile copiilor i ale persoanelor vrstnice (Cap. 9);
- dreptul la munc, standarde de via, calitatea vieii (Cap. 10);
- dreptul la educaie, art i cultur (Cap. 11);
- dreptul la remediu n cazul violrii drepturilor i a libertilor fundamentale (Cap. 12).

De remarcat c, pentru fiecare din aceste drepturi i liberti, proiectul stabilete ndatoriri i
responsabiliti raportate la fiecare component a comunitii globale, n special n sarcina statelor, pe
care le socotete ca prime ndatorate i responsabile de
a respecta i a garanta respectarea-drepturilor-ornului. De exemplu, Cap. 2, dezvol tnd aceast
reglementare cu privire la dreptul la viaa i securitate, stabilete ndato rirea i responsabilitatea de a
proteja viaa i a jisigura supravieuire.a..generaiilo'r prezente i viitoare. n legtur cu aceasta,
precizeaz:
-membrii comunitii globale au ndatoriri i responsabiliti colective i indi viduale de a aciona n
mod adecvat pentru a proteja dreptul la via al fiecrui membru al familiei umane i a asigura
supravieuirea generaiilor prezente i viitoare astfel nct s nu fie mpovrate de rzboi i conflicte
violente, de violri grave i sistematice ale drepturilor omului, de srcie extrem, foamete, boli i
distrugerea mediului;
-statele au ndatorirea i responsabilitatea primar (s.n.) s respecte i s asigure dreptul tuturor la
via, pe teritoriul lor i sub jurisdicia lor. In concordan cu aceast ndatorire i responsabilitate, statele
vor lua toate msurile necesare de a preveni nclcarea dreptului Ia via de ctre state i oficialii lor i vor
lua msurile pozitive i efective de a proteja i de a pune n aplicare dreptul la via;
- indivizii i entitile nestatale au ndatorirea i responsabilitatea s respecte viaa, de a face paii
corespunztori pentru a- i ajuta pe alii a cror via este amenin at sau care sunt n nevoie extrem.
Acest stil de redactare este similar pentru toate ndatoririle i responsabilitile con sacrate n scopul
respectrii i garantrii drepturilor i libertilor fundamentale. Prin urmare, ni se pare important de
subliniat c acest proiect, dei se numete Declaraia responsabilitilor i ndatoririlor omului, el nu.e
adreseaz exclusiv individului uman, ci tuturor actorilor comunitii globale. n priiriul rnd statelor. Din
acest punct de vedere, considerm c acest document face un pas considerabil spre eficie ntizarea
mecanismelor i a procedurilor care au ca obiect aprarea drepturilor omului. Nu este nevoie ntr-att de
un document care s mpovreze" n plan universal individul uman i aa destul de ncorsetat de
obligaiile care rezult din ordinea juridic intern a statului, ci de un document care s constrng statele,
n primul rnd, pentru c ele sunt responsabile de violrile grave sau mai puin grave ale drepturilor
omului. Individul uman, n mod impli cit, nu-i poate valorifica propriile drepturi i liberti dac el
nsui nu respecta drepturile i libertile celorlali, ceea ce presupune automat ndatoriri i
responsabiliti individuale.
Aceast manier de abordare o ntlnim n ultimii ani i n cadrul Naiunilor Unite.

133

3.Declaraia cu privire la dreptul i responsabilitatea indivizilor, grupurilor i organelor


societii de a promova i apra drep turile omului i libertile fundamentale universal
recunoscute

Adoptat la 9 decembrie 1998, prin Rezoluia Adunrii Generale nr. 53/144, aceast declaraie a fost
iniiat de Comisia drepturilor omului i de Consiliul economic i social. Ea pornete de la sublinierea c
toi membrii comunitii internaionale trebuie s-i ndeplineasc, mpreun sau separat, obligaiile lor
solemne de promovare i ncurajare a respectului pentru drepturile omului i libertile sale fundamentale
pentru toi, fr nici o discriminare, i s coopereze Ia scar internaional n acest sens.
Declaraia precizeaz, cu valoare de principiu, c statului i incumb responsabi litatea primar i
ndatorirea de a promova i apra (s.n.) drepturile omului i liber tile fundamentale, recunoscnd, n
acelai timp, c indivizii, grupurile i asociaiile au dreptul i responsabilitatea de a promova respectul
pentru drepturile omului i libertile fundamentale i de a le face cunoscute (s.n.) la nivel naional i
internaional. De asemenea, sunt consacrate i cteva clauze de nederogare, potrivit crora nici o
dispoziie a declaraiei nu poate fi interpretat ca putnd aduce atingere principiilor enunate de Carta
ONU ori restricii la dispoziiile Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, ale Pactelor interna ionale
din 1966 ori ale altor instrumente relative la drepturile omului. Mai mult, aceste dispoziii nu pot fi
interpretate ca im plicnd pentru un individ, grup sau organ al societii ori pentru stat dreptul de a des
fura o activitate cu scopul de a mpiedica exercitarea drepturilor i a libertilor vizate de declaraie i
nici posibilitatea ca statul s susin sau s ncurajeze activiti ale indivizilor, grupurilor, instituiilor sau
organizaiilor neguvernamentale ndreptate mpotriva dispoziiilor Cartei ONU.
Care sunt drepturile i ndatoririle stabilite de aceast declaraie?
Declaraia stabilete drepturi ale indivizilor, ale grupurilor i ale organismelor ne guvernamentale ale
societii i ndatbriri ale acestora i ale statelor. Ea nu este sistema tizat n raport de drepturile ori
ndatoririle stabilite, nici n funcie de subiectul cruia i se adreseaz individ, grup, organism al societii
sau stat-, ci n funcie de finalitile pe care le urmrete, adic promovarea i aprarea drepturilor omului
i a libertilor sale fundamentale. Pentru o mai bun imagine asupra acestor dispoziii, le vom sistematiza
n funcie de subiectele crora li se adreseaz, considernd c astfel vom observa mai bine concepia
Adunrii Generale a ONU cu privire la ndatoririle omului.
Drepturile indivizilor, grupurilor i organismelor neguvernamentale de a proteja i apra drepturile
omului i libertile sale fundamentale. n acest scop, flecare om, individual sau n asociaie cu alii, la
nivel naional i internaional are dreptul:
- de a se reuni n mod panic;
- de a forma organizaii, asociaii sau grupuri:
- de a comunica cu organizaiile neguvernamentale sau interguvernamentale;

134

de a deine, cuta, obine, primi i pstra informaii cu privire la toate drepturile omului i
libertile sale fundamentale, avnd acces, mai ales, la modalitile n care acestea sunt respectate n
sistemul naional legislativ, judectoresc sau administrativ;
-

de a publica i comunica sau de a difuza liber idei, informaii i cunotine cu privire la drepturile
omului i libertile sale fundamentale;
-

de a studia, discuta, aprecia i evalua, n drept i n fapt, aceste drepturi i liberti i, prin aceste
mijloace i altele, s atrag atenia publicului asupra gestio nrii lor;
-

de a elabora noi principii i idei n domeniul drepturilor omului, de a le discuta i a le promova


recunoaterea;
-

de a participa fr discriminare la guvernarea rii sale i la conducerea trebu rilor publice, mai ales
dreptul de a supune criticilor autoritile i de a formula propu neri pentru ameliorarea funcionrii lor,
precum i de a semnala aspectele care aduc atingere promovrii, proteciei i realizrii drepturilor omului
i libertilor sale fundamentale;
- de a-i exercita profesia n conformitate cu legea, cu respectarea normelor naionale i
internaionale privind conduita etic profesional;
-

- de a participa la activiti panice pentru a lupta contra violrilor omului i liber tilor sale

fundamentale i, n acest scop, de a fi efectiv protejat de legislaia naional;


- de a solicita, primi i utiliza resurse n scopul expres de a promova i apra prin

mijloace panice drepturile omului i libertile sale fundamentale;


- de a nu fi supus dect limitrilor fixate n conformitate cu obligaiile internaio nale, stabilite de

lege exclusiv n scopul recunoaterii i respectului drepturilor i libertilor altora i n scopul satisfacerii
justelor exigene ale moralei, ordinii publice i bunstrii generale ntr-o societate democratic;
- de a dispune de un recurs efectiv i de a beneficia de protecie n caz de violare a drepturilor

prevzute de declaraie; n acest scop, fiecare are dreptul, personal sau printr-un reprezentant autorizat, de
a adresa plngeri care s fie examinate rapid de o autoritate judectoreasc sau alt autoritate legal,
independent, imparial i com petent, n edin public, i de a obine o decizie luat n conformitate
cu legea, prin care s-i fie acordat o reparaie n caz de violare a drepturilor, chiar i pentru ntrzierea
excesiv n adoptarea i aplicarea deciziei; n acelai scop, fiecare are dreptul de a se plnge de politica i
activitatea funcionarilor statului care au violat drepturile omului, de a asista la audieri, proceduri i
procese publice i de a beneficia de asisten juridic profesional calificat.
Responsabilitile i ndatoririle indivizilor, grupurilor i organismelor neguver namentale pentru
promovarea i aprarea drepturilor omului i libertilor sale fun damentale':
- nimeni nu poate participa la violarea drepturilor omului i a libertilor funda mentale, fie prin

aciuni, fie prin omisiuni, n funcie de circumstane; prin urmare, nimeni nu poate fi urmrit sau acuzat
pentru c a refuzat s aduc atingere acestor drepturi i liberti;
- fiecare are ndatoriri fa de comunitate, singurul cadru care permite libera i deplina dezvoltare a

personalitii sale;
- responsabilitatea privind aprarea democraiei, promovarea drepturilor omului

135

i a libertilor fundamentale, precum i promovarea progresului societilor, institu iilor i


proceselor democratice;
- ndatorirea de a contribui la promovarea dreptului fiecruia la o ordine social i internaional n

care drepturile omului i libertile sale fundamentale pot fi realizate n integralitatea lor;
- n exercitarea profesiei s respecte demnitatea persoanei umane, drepturile i libertile acesteia,

potrivit normelor naionale i internaionale cu privire la conduita sau etica profesional;


- ndatorirea de a sensibiliza mai mult publicul cu privire la problemele relative la toate drepturile

omului i la toate libertile sale fundamentale, mai ales prin activiti educative, de formare i de
cercetare n acest domeniu, dezvoltnd mai ales atitu dinile de nelegere, toleran, pace i relaiile
prieteneti ntre naiuni, grupuri rasiale i religioase i innd cont de diversitatea societilor i
comunitilor n care i des foar activitatea;
Responsabilitile i ndatoririle statelor cu privire la promovarea i aprarea drepturilor omului i
a libertilor sale fundamentale sunt urmtoarele:'
responsabilitatea i ndatorirea de a apra, promova i a face efective toate drep turile omului i
toate libertile fundamentale, mai ales adoptnd msurile necesare pentru crearea condiiilor sociale,
economice, politice i altele, astfel nct toate persoanele care sunt sub jurisdic ia sa s se bucure,
individual sau n asociere cu alii, de aceste drepturi i ndatoriri;
-

s adopte msurile legislative, administrative i altele necesare pentru asigurarea garaniei efective
a drepturilor i a libertilor prevzute de aceast declaraie;
-

dispoziiile dreptului intern, care trebuie s fie conforme cu Carta ONU i cu celelalte obligaii
internaionale ale statului n domeniul drepturilor omului i a libertilor fundamentale, s serveasc drept
cadru juridic pentru punerea n apli carea i exercitarea acestora, precum i pentru toate activitile vizate
n aceast declaraie care au ca obiect promovarea, aprarea i realizarea efectiv a acestor drepturi i
liberti;
-

s ia toate msurile necesare pentru a se asigura c autoritile competente apr orice persoan,
individual sau n asociere cu alii, de orice violen, ameninare, represalii, discriminare de fapt sau de
drept, presiune sau orice alt aciune arbitrar n cadrul exercitrii legitime a drepturilor vizate n aceast
declaraie;
-

-s ia msuri n plan legislativ, judiciar, administrativ sau de alt natur pentru ca toate persoanele de
sub jurisdicia lor s cunoasc mai bine drepturile lor civile, politice, economice, sociale i culturale, mai
ales:
- publicarea i larga difuzare a textelor legilor i ale regulamentelor naionale i ale instrumentelor

internaionale fundamentale relative la drepturile omului;


- deplinul acces, n condiii de egalitate, la rapoartele periodice prezentate de stat organelor create n

virtutea instrumentelor internaionale relative la drepturile omului, precum i la rapoartele acestor organe;
s ncurajeze i s sprijine crearea i dezvoltarea pe teritoriul de sub jurisdicia lor a altor instituii
naionale independente pentru promovarea i aprarea drepturilor omului, precum un mediator, o comisie
a drepturilor omului sau altele;
-

136

s promoveze i s faciliteze nvarea drepturilor omului i a libertilor funda mentale la toate


nivelurile nvmntului i s se asigure c instituiile care sunt nsrcinate cu formarea avocailor, a
responsabililor cu aplicarea legilor, a personalu lui din forele armate i agenii funciei publice includ n
programele lor elemente co respunztoare nvrii acestor drepturi i liberti;
-

s conduc anchete rapide i impariale sau s vegheze ca o procedur de instrucie s nceap


dac exist motive s se cread c o violare a drepturilor omului i a libertilor fundamentale s-a produs
pe teritoriul de sub jurisdicia lor;
Am dezvoltat dispoziiile acestei declaraii pentru a se putea nelege mai bine concepia Adunrii
Generale a ONU care, iat, n nelepciunea ei, nu privete nda toririle omului ca pe un scop n sine, ci
ca pe un instrument complementar drepturilor omului, al crui rost este tocmai finalitatea ntregii
construcii juridice internaionale n domeniul drepturilor omului afirmarea i dezvoltarea plenar a
personalitii fiinei umane. Interesant este c declaraia nu face din om un simplu beneficiar al unor
drepturi i liberti fundamentale, ci un participant activ la realizarea efectiv a acestora, prin consacrarea
unor ndatoriri specifice.
-

Credem c pasul urmtor ar trebui s fie transpunerea acestui document ntr- un instrument
internaional convenional pe care statele s i- l asume i care s contri buie astfel la o ct mai larg
promovare a drepturilor omului i a libertilor funda mentale. Numai n msura n care fiina uman va
ti cum ar trebui s fie protejat, nu cum este, ea va putea s pretind respectarea propriilor drepturi, adic
va putea identifica limpede ndatoririle celorlali, dar i propriile ndatoriri n raport cu acetia.
A adopta o declaraie numai a ndatoririlor omului ar putea oficializa" ntr-o msur ngrijortoare
abuzurile la care este supus nc fiina uman i nu credem c acest tulburtor nceput de mileniu este
pregtit pentru un asemenea document.
1
Pentru detalii, Ph. Malaurie, Antologia gndirii juridice, Ed. Humanitas, Bucureti, 1996.
2
Idem.
3
Pentru detaliij/prof. univ. dr. V. Duculescu, Protecia juridic a drepturilor omului, Ed. Lumina Lex,
Bucureti,
1994. p. 15 i urm.
4
A se vedea pentru textul documentului O. inea, Constituii i alte texte de dreptpublic,Ed.
Universitii
din Oradea, 1997, p. 459 i urm
5
Din 193 de state existente in lume, 191 sunt membre ONU, ultimul stal admis fiind Elveia (2002). Nu
sunt membre ale ONU Vatican i Nioue
7
Diana Ayton-Shenker, Drepturi/e omului i diversitatea cultural. Departamentul de in- formare al
Naiunilor Unite, DPI/I627/HR, martie 1995
12
Idem.
13
Rezoluia Adunrii Generale a ONU la a XXXX-a sesiune. A intrat n vigoare n anul 1991

137