Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI

Anexa la C.I.M.. nr din ..

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

POSTUL: DULGHER
COD COR: 711502
NUMELE TITULARULUI:
CERINTELE POSTULUI:
1) STUDII: MEDII, CALIFICARE, vechime in munca demonstrata la proba practica.
2) FUNDAMENTALE: Comunicare la locul de munca, lucrul in echipa, planificarea activitii proprii, asigurarea calitii
lucrarilor executate.
SE SUBORDONEAZA: maistrului, superiorului ierarhic sau administratorului societatii comerciale
PE CINE INLOCUIESTE: Oricare DULGHER din echipa.
CINE IL INLOCUIESTE: Oricare DULGHER din echipa.
LIMBI STRAINE: Nu este cazul.
1)

RESPONSABILITATI PE DOMENIUL DE ACTIVITATE:


GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE:
I.
Aplica normele de sanatate si securitate in munca, de protecie a mediului si de PSI.

Aplica normele de sntate si securitate in munca cf L319/2006: normele sunt nsusite si aplicate in corelatie cu
specificul lucrarilor de executat, sunt aplicate permanent cu multa responsabilitate, pentru asigurarea securitii
personale si a celorlalti participanti la procesul de munca pe intreaga derulare a activitatii; echipamentul de
protecie este utilizat integral in scopul pentru care a fost primit, este ntretinut si pstrat; lucrtorul are obligatia sa
utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase, echipamente de transport si alte mijloace de
productie; sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care o considera un pericol pentru
sntatea si sigurana lucrtorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecie;

II.

Aplica normele de PSI cf L307/2006: Normele de PSI sunt nsusite si aplicate conform locului in care se
desfasoara activitatea; prevederile legislative in domeniul PSI sunt nsusite prin participarea la instructaje
periodice; lucrtorul avand obligatia sa intretina si sa foloseasc, in scopul pentru care au fost realizate, dotrile
pentru apararea iompotriva incendiilor, puse la dispoziie de administrator, sa nu efectueze modificari neautorizate
mpotriva dotarilor pentru apararea mpotriva incendiilor.
Organizeaza locul de munca.

Identifica particularitatile frontului de lucru: particularitatile frontului de lucru sunt iudentificate, vandu-se in
vedere toate aspectele relevante pentru desfasurarea activitatilor; lungimea frontului de lucru este identificata
corect, functie de tipul lucrarii de executat si de metoda de lucru folosita; marimea si numarul sectoarelor de lucru
sunt stabilite in corelatie cu lungimea frontului de lucru si metoda de lucru adoptat;

Identifica mijloacele de munca necesare: mijloacele de munca sunt identificate pe baza fiselor tehnologice ale
lucrarilor planiificate; materialele necesare sunt identificate in fucntie de tipul lucrarii de executat; echipamentele
de munca sunt identificate avandu-se in vedere toate activitatile planificate pentru ziua de lucru;

Aprovizionarea locului de munca cu mijloace de munca necesare. Aprovizionarea se face conform necesarului, pe
schimb sau pe zi, avandu-se in vedere spatiul de lucru disponibil; aprovizionarea este realizata in conformitatea cu
cu prevederile fisei tehnologice; starea echipamentelor de lucru este verificata cu atentie, in momentul preluarii
acestora;

III.

Organizarea spatiului propriu de lucru: uneltele, sculele si materialele de lucru sunt asezate ordonat avand in
vedere spatiul disponibil; degajarea locului de munca la finalul activitatilor se realizeaza asigurandu-se recuperarea
materialelor refolosibile, prin metode specifice; spatiul propriu de lucru este organziat avandu-se in vedere
necesitatile de desfasurare ale celorlalti membrii ai echipei;
Intertinerea echipamentelor de lucru

Verifica starea echipamentelor de lucru: echipamentele sunt verificate cu atentie, dpdv al integritatii si gradului de
uzura; sunt selectionate cu discernamant in vederea inlocuirii/repararii acestora de catre personalul abilitat; starea
echipamentelor de lucru este verificata permanent, cu responsabilitate, pentru mentinerea sigurantei in utlizarea
acestora pe parcursul executarii lucrarilor:

Aplica procedurile de intretinere a echipamentelor de lucru: procedurile de intretinere sunt aplicate in conditii de
siguranta in locuri special amenajate; procedurile de intretinere sunt aplicate cu responsabilitate si atentie pentru
mentinerea duratei normale de lucru a echipamentelor, sunt selectate in fucntie de tipul sculelor, uneltelor si
utilajelor, in coformitate cu indicatiile producatorilor; prescriptiile tehnice ale echipamentelor de lucru sunt
aplicate in mod adecvat;

Informeaza asupra deteriorarii/defectarii echipamentelor de lucru: informarea se realizeaza, cu promptitudine,


pentru asigurarea continuitatii procesului de munca; informarea asupra defectarii sculelor, uneltelor, dispozitivelor
si utilajelor se realizeaza conform reglementaqrilor interne de la locul de munca;


IV.

Informareea privind starea echipamentelor, este clara, corecta si la obiect;

Asigurarea calitatii lucrarilor executte

Identifica cerintele de calitate specifice: cerintele de calitate sunt identificate in urma participarii la instructajele
periodice cu privire la calitatea lucrarilor; cerintele de calitate sunt identificate cu atentie, pe baza indicatiilor din
fisele tehnoilocgice specifice lucrarilor; cerintele de calitate sunt identificate cu responsabilitate, conform normelor
privind abaterile si tolerantele asmisibile la lucrarile de executat;

Aplica proceduri tehnice de asigurare a calitatii: procedurile tehnice de asigurare a calitatii sunt aplicate cu
responsabilitate, in functie de tipul lucrarii de eexcutat; procedurile tehnice pe intraga perioada de derulare a
lucrarilor, in vederea asigurarii cerintelor de calitate specifice a acestora: procedurile de asigurare a calitatii sunt
aplicate respectand precizarile din documentatia tehnica specifica;

Verifica lucrarile execuatte dpdv calitativ: verificarea calitatii lucrarilor executate se realizeaza cu responsabilitate,
pe faze de lucru, caracteristicile tehnice ale lucrarilor realizate sunt verificate prin compararea atenta a calitatii
executiei cu cerintele de calitate impuse de tehnologia de executie si normele de calitate specifice, verificarea se
realizeaza cu exigenta, prin aplicarea metodelor adecvate tipului de lucrare executata si caracteristiceile tehncie
urmarite; verificarea calitatii lucrarilor executate se realizeaza cu atentie, utilizand corect dispoitivele de verificare
specifice necesrae:

V.

Remediaza deficientele constatate: eventualele deficiente constatate sunt remediate cu promptitudine si seriozitate;
deficientele sunt remediate permanent pe parcursul derularii lucrarilor; deficientele sunt eliminate prin depistarea
si inlaturarea cauzelor care le genereaza; lucrarile executate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate impuse
de tehnologia de executie si normele de calitate specifice;
aplica norme de protectia a mediului

aplica normele de protectia a mediului: problemele de mediu asociate activitatilor desfasurate sunt identificate, cu
atentie, in vederea aplicarii normelor de protectie specifice; normele de protectia a mediului sunt insusite, cu
resonsabilitate, prin instructaje periodice si aplciate pe tot parcursul executarii lucrarilor; normele de protectia a
mediului sunt aplicate corect evitandu-se impactul nociv asupra mediului inconjurator zonei de lucru; eventualele
riscuri pot afecrta factorii de mediu de la locul de munca si vecinatatile sunt anuntate, cu promptitudine,
personalului abilitat si serviciilor de urgenta;

Actioneaza pentru diminuarea riscurilor de mediu: aplica proceduri de recuperare a materialelor refolosibile;
reziduurile rezultate din activitati proprii si ale echipei sunt gestionate conform procedurilor de mediu ale
companiei; aplica proceduri de manipulare si depozitare a reziduurilor fara afectarea factorilor de mediu;
interventia pentru aplicarea de masuri reparatorii a factorilor de risc se face in conformitate cu planurile de urgenta
si legislatia in vigoare; interventia este prompa si se desfasoara cu luciditate si stapanire de sine, evitandu-se
agravarea situatiei deja create;

VI.

Actioneaza pentru diminuarea consumului de resurse naturale: este atent la utilizarea judicioasa a resurselor
naturale; actioneaza, cu constinciozitate, pentru diminuarea pierderilor.
Executarea lucrarilor pregatitoare

2)

Alege materialul lemnos: materialul lemnos este corect identificat si este conform fisei tehnologice; sortimentele
de lemn sunt cele precizate in fisa tehnica pentru piesele care se confectioneaza; materialul lemnos este
corespunzator calitativ si adecvat conditiilor de calitate ale produselor care urmeaza a se realiza;

Identifica posibile defecte ale lemnului: defectele materialului lemnos sunt evidentiate corect; stabileste limitele d
eutilizare a le materialului lemnos in fucntie de defectele constatate si de exigentele lucrarilor de executat,

Masoara materialul lemnos: materialul lemnos este masurat cu minutiozitate la dimensiunile prevazute de fisa
tehnologica; dimensiunile sunt stabilite cu exactitate pentru a evita rebuturile; masurarea se face cu instrumente
specifice;

Traseaza materialul lemnos;: pe materialul lemnos sunt trasate cu exactitate linii necesare fasonarii lemnului;
liniile drepte, inghiurile la dimensiunile cerute sunt traste cu instrumente specifice;

SPECIFICE OCUPATIEI
I. Utilizeaza utilaje si dispozitive specifice executarii construciilor metalice.
utilizeaz masini si dispozitive specifice executarii construciilor metalice: mainile si dispozitivele sunt verificate
cu atentie din punct de vedere al integritii si gradului de uzura; starea masinilor si dispozitivelor este verificata
permanent, cu responsabilitate, pentru meninerea siguranei in utilizarea acestora pe parcursul executarilor
lucrarilor; mainile si dispozitivele sunt utilizate cu atentie, respectnd normele specifice de securitatea muncii;
Aplica procedurile de ntreinere a masinilor si dispozitivelor specifice executarii construciilor metalice:
procedurile de ntreinere sunt aplicate in condiii de sigurana, in locuri special amenajate; procedurile de
ntreinere sunt aplicate cu responsabilitate si atentie pentru meninerea duratei normale de lucru a echipamentelor;
procedurile de ntreinere sunt aplicate in funcie de tipul sculelor, uneltelor, dispozitivelor si utilajelor in
conformitate cu indicaiile productorilor;

Utilizarea dispozitivelor si instalaiilor de ridicat si transportat: parametrii funcionali ai dispozitivelor si masinilor


de ridicat si transportat sunt identificati cu responsabilitate; selectarea dispozitivelor si instalaiilor se face cu
atentie, in funcie de parametrii funcionali si de operatia care trebuie executata; dispozitivele de ridicat si
instalaiile de ridicat sunt utilizate cu atentie, respectnd normele de securitatea muncii specifice;
II. Executarea construciilor metalice:.
pregtete materialele pentru executia construciilor metalice: elementele componente sunt pregtite cu
responsabilitate, in funcie de tipul construciei metalice; operaiile tehnologice in vederea pregtirii materialelor
pentru executia construciilor metalice se executa cu atentie, respectnd documentatia tehnica si procedurile de
calitate; etapele din cadrul tehnologiei de fabricatie a construciilor metalice sunt aplicate cu responsabiliate,
respectnd procedurile de calitate; caracteristicile execuiei sunt verificate permanent pe parcursul derulrii
lucrarilor, in corelatie cu tipul construciei metalice;
Stabilete succesiunea operaiilor: operaiile tehnologice in vederea asamblarii construciilor metalice se executa cu
atentie, respectnd documentatia tehnica; asamblarea construciilor metalice se face cu atentie, respectandu-se
caracteristicile tehnice ale acestora si procedurile de calitate; caracteristicile asamblarii sunt verificate permanent
pe parcursul derulrii lucrarilor, in corelatie cu tipul construciei metalice;
executa operaiile pregtitoare in vederea vopsirii construciilor metalice: operaiile pregtitoare in vederea vopsirii
construciilor metalice se executa cu atentie, respectnd documentatia tehnica; operaiile pregtitoare in vederea
vopsirii sunt verificate respectandu-se caracteristicile construciilor metalice; executarea operaiilor pregtitoare in
vederea vopsirii construciilor metalice se realizeaz cu respectarea procedurilor de calitate;
III. Revizia si ntreinerea construciilor metalice
executa reparatii curente ale construciilor metalice: reparaiile curente sunt executate cu responsabilitate dupa
identificarea defectelor aparute; executarea reparaiilor curente se realizeaz cu promptitudine pentru a nu perturba
desfurarea activitii; reparaiile curente sunt executate respectnd documentatia tehnica specifica construciilor
metalice;
Executa ntreinerea construciilor metalice: construciile metalice sunt inspectate periodic, atat vizual cat si cu
instrumente de masura si control corespunztor; operaiile d eintretinere impuse de starea tehnica a obiectivului, se
executa cu discernmnt in urma constatarilor; ntreinerea construciilor metalice se executa cu respectarea
graficului de lucru;
Executa operaiile pregtitoare in vederea vopsirii construciilor metalice: operaiile pregtitoare in vederea
vopsirii construciilor metalice se excita cu atentie, respectnd documentatia tehnica; operaiile pregtitoare in
vederea vopsirii sunt verificate respectandu-se caracteristicile construciilor metalice; executarea operaiilor
pregtitoare se realizeaz cu respectarea procedurilor de calitate;
IV. Executa elemente de structura a corpului navei si a accesoriilor de corp
precizeaz elementele structurale ale corpului: elemntele de structura sunt identificate cu responsabilitate in funcie
de tipul si specificul fiecrui corp; tipurile de pereti sunt descrise cu atentie, avandu-se in vedere caracteristicile
tehnice; tipurile de suprastructuri sunt descrise avandu-se in vedere caracteristicile tehnice;
executa accesoriile de corp ale navei si zonele cu ntrituri speciale: elemntele corpului navei sunt identificate cu
atentie in funcie de tipul navei; rolul accesoriilor de corp este precizat cu exactitate, avandu-se in vedere
funcionalitatea acestora; tipurile de ntrituri sunt identificate cu atentie, innd cont de rolul funcional al
acestora; ntriturile navale se executa conform registrelor navale, respectnd procedurile de calitate;
executa noduri tipice de mbinare dintre elementele de structura: nodurile tipice de mbinare sunt identificate cu
atentie, in funcie de tipul acestora; materialele sunt pregtite in vederea prelucrrii ulterioare, respectnd
documentatia tehnica si procedurile de calitate; nodurile tipice de mbinare se executa conform documentatiei
tehnice, respectnd normele de securitatea muncii specifice;
V. Executa sectii plane si de volum
Identifica materialele si semifabricatele specifice pentru executarea seciilor plane si de volum: materialele folosite
sunt identificate cu precizie, in funcie de caracteristicile tehnice ale amentului care trebuie executat;
semifabricatele utilizate in construcii navale sunt identificate in conformitate cu documentatia tehnica;
identificarea materialelor si semifabricatelor se realizeaz cu precizie pentru asigurarea continuitii procesului de
munca;
executa elementele de structura simple si compuse: ordinea operaiilor tehnologice se stabilete conform
documentatiei tehnice, respectnd procedurile d ecalitate; utilajele si SDV-urile se aleg corect, in funcie de
tehnologia stabilita; elementele de structura simple se executa cu atentie, respectnd procedurile de calitate;
elementele de structura compuse se realizeaz prin asamblarea cu atentie a elementelor de structura simple
respectnd normele de securitatea muncii;
verifica seciile plane si de volum executate: verificarea calitii lucrarilor executate se realizeaz cu
responsabilitate, pe faze de lucru; verificarea se realizeaz cu atentie pentru toate elementele de structura;
verificarea seciilor plane si de volum executate se face cu respectarea procedurilor de calitate;
VI. Asambleaza corpul de nave
identificametoda de asamblare a corpurilor de nave: este identificata cu responsabilitate in conformitate cu
documentatia tehnica; metoda de asamblare este selectata in funcie de organizarea fluxului tehnologic specific

antierului naval; este aleaza respectandu-se ncadrarea cu tolerantele admise de Registrele de Clasificare pentru
forma si dimensiunile corpului navei;
aplica procesul tehnologic de asamblare a corpurilor de nave: utilajele si dispozitivele destinate asamblarii corpului
navei se aleg corect, in funcie de tehnologia stabilita; ordinea operaiilor tehnologice de asamblare se stabilete
conform documentatiei tehnice, respectnd procedurile de calitate; procesul tehnologic de asamblare se executa cu
atentie, respectnd procedurile de calitate; verificarea calitii lucrarilor executate se realizeaz cu responsabilitate,
pe faze de lucru;.
executa lucrari de ndreptare a corpului de nava dupa asamblare: forma si dimensiunile corpului de nava asamblat
este analizata cu responsabilitate, verificnd abaterile de forma si de poziie; metoda optima de ndreptare a
corpului de nava aleasa innd cond de abaterile rezultate; utilajele si SDV-urile necesare ndreptrii corpului navei
se aleg corect, in funcie de tehnologia stabilita; operaiile de ndreptare se executa cu precizie, respectnd
procedurile de calitate;
VII. Pregateste navele in vederea lansarii
identifica sculele si dispozitivele necesare: identificarea sculelor si dispozitivelor necesare se realizeaz cu
discernmnt, respectnd planul de activitati; sculele si dispozitivele sunt alese in funcie de operaiile pregtitoare
ce se vor desfura; identificarea sculelor si dispozitivelor necesare se realizeaz cu responsabilitate in funcie de
metodele de lansare;;
executa lucrari pregtitoare in vederea lansrii navelor: lucrarile pregtitoare sunt executate cu responsabilitate
utiliznd sculele si dispozitivele corespunztoare; executarea lucrarilor pregtitoare se realizeaz cu respectarea
condiiilor de lansare; lucrarile pregtitoare sunt executate cu respectarea normelor specifice de securitatea muncii;
participa la lansarea navelor: mijloacele necesare lansrii sunt alese cu atentie in funcie de metoda de lansare;
metoda de lansare este aleasa cu discernmnt in funcie de condiiile de aplicabilitate; participarea la lansarea
navelor se face cu responsabilitate aplicnd metodele de lansare corespunztoare.
VIII.Intretinerea si repararea corpului navei
identifica lucrarile de ntreinere si reparatii: lucrarile de ntreinere si reparatii sunt identificate prin analizarea
responsabila a corpului navei; identificarea lucrarilor de ntreinere si reparatii se realizeaz avandu-se in vedere
toate aspectele relevante pentru desfurarea activitilor; lucrarile de ntreinere a corpului si reparatii a navei sunt
identificate in corelatie cu specificul navei si a particularitilor locului de munca;
executa lucrari de ntreinere a corpului navei: lucrarile de ntreinere a corpului navei sunt executate periodic cu
respectarea planului de executie; executarea lucrarilor de ntreinere a corpului navei se realizeaz cu respectarea
normelor de sntate si securitatea in munca; lucrarile de ntreinere a navelor sunt realizate respectnd cu strictee
succesiunea operaiilor, in conformitate cu specificaiile tehnice;
executa lucrari de reparare a corpului navei: lucrarile de reparatii la corpul navei se executa cu responsabilitate,
respectnd procedurile tehnice; reparaiile la mecanisme si instalaiile corpului navei se executa funcie de gradul
de performanta cerut acestora si starii tehnice prezentate; lucrarile de reparare a corpului navei se executa in
funcie de scop, cu respectarea specificaiilor tehnice;
IX. Pregateste operatia de sudare/taiere simpla

X.

Identifica caracteristicile ansamblului care urmeaz sa fie realizat: integritatea si funcionalitatea echipamentelor
necesare lucrului sunt verificate atent si cu responsabilitate; evetualele neconformitati ale echipamentelor de
sudare constatate sunt operativ eliminate;
Controleaz si recepioneaz materialele necesare lucrarilor: necesarul de materiale este asigurat conform
documentatiei tehnice; forma si dimensiunile rostului sunt verificate cu discernmnt, utiliznd SDV-urile
corespunztoare, conform prevederilor procedurii de sudare; marginile rostului sunt examinate cu atentie, pentru
detectarea eventualelor defecte de material sau de prelucrare, respectiv prezenta impuritilor;
Selecteaz si pregtete materialul de adaos pentru sudare: alegerea si pregtirea materialului de adaos,
uscarea/calcinarea electrozilor se face cu respectarea procedurilor/instruciunilor de lucru specifice; pstrarea
electrozilor in timpul lucrului se face corect, in cuptoare portabile speciale;
Curata suprafeele: suprafaa pieselor supuse este curtata conform procedurii/instruciunii de lucru; materialele
utilizate la curtarea suprafeelor sunt utilizate cu respectarea NTSM specifice activitii, in vederea preintampinarii
accidentelor;
Efectueaza procedee de sudare/taiere simple
Identifica detaliile tehnice si tehnologice ale procedeului de sudare/taiere: cerintele sarcinii sunt identificate pe
baza fisei specifice procedeului de sudare/taiere; tipul si calitatea mbinrii sudate, precum si parametrii
tehnologici sunt corect identificati, conform documentatiei; echipamentul de sudare utilizat este identificat in
detaliu, din punct de vedere constructiv si funcional;
Urmrete respectarea parametrilor tehnologici prevazuti in procedurile de sudare/taiere: regimul de sudare/taiere
prescris este stabilit conform tehnologiei/procedurii de sudare/taiere in raport cu materialul de baza, materialele de
adaos pentru sudare si condiiile de calitate impuse mbinrii sudate prin documentatia tehnica; prenclzirea
pieselor supuse mbinrii prin sudare este realizata, dupoa caz, conform instruciunilor din documentatia tehnica si
verificata cu ajutorul creioanelor termice sau a termometrului de contact; prinderea provizorie a componentelor

I.

prin puncte/cordoane scurte este executata conform procedurii, pana la realizarea fixrii; cusaturile de prindere
sunt curtate cu minuiozitate, folosind scule corespunztoare; eventualele defecte constatate sunt remediate
operativ, conform procedurii interne pentru tratarea neconformitatilor;
Executa operatia de sudare/taiere: metoda si viteza de sudare, stabilita prin fisa specifica procedeului, sunt
respectate pentru realizarea condiiilor de calitate ale sudurii; ansamblul este manipul in poziiile optime
executariui sudurii/tierii, cu atentie, utiliznd dispozitivele corespunztoare; materialul de adaos este depus in
ordinea prevzuta de procedura de lucru; cordonul de sudura este aplicat in condiiile precizate ion fisa
tehnologica/procedura de lucru;
Curata codonul de sudura/marginile piesei tiate: mbinarea sudata si marginile piesei/sudate/tiate sunt curtate cu
grija, cu scule corespunztoare; se elimina incluziunile gazoase (porii) sau solide (zgura), craterete, fisurile, stropii
de sudura, si alte defecte vizibile;
Controleaz calitatea cordonului de sudura realizat sau a tierii: mbinarea sudata/piesa debitata este verificata cu
atentie din punct de vedere calitativ si dimensional; aprecierea sudurii din punct de vedere calitativ si dimensional
se face conform procedurii, folosind aparate si instrumente specifice; verifica cu responsabilitate, conform
documentatiei tehnice, aspectul, forma si dimensiunile reperului debitat;
Realizeaz operaiile postsudare/taiere

Controleaz ansamblul/reperul realizat prin sudare/taiere: este prezentat operativ la control persoanei specializate;
Remediaza deficientele: orice neconformitate constata la control este examinata atent, in vederea gsirii soluiei
optime de remediere/eliminare; deficientele care nu pot fi eliminate sunt aduse la cunotina sefului ierarhic,
maistrului cu operativitate;
Efectueaz finisari ale sudurii/reperelor debitate si marchiza sudura: polizarea sudurii se face cu meticulozitate
precizie si atentie; eventualele operatii speciale de curatare in faze intermediare se executa conform procedurilor
specifice; poansonarea sudurii se face conform procedurii; aplicarea poansonului se face cu precizie, astfel incat sa
fie asigurata lizibilitatea marcajuylui

Prezenta fisa de post reprezinta ANEXA la Contractul Individual de Munca nr .... si ca atare nendeplinirea cerintelor speciale atrage
dupa sine sanciuni conform art. 248 din L53/2006 republicata. Angajatul rspunde pentru faptele sale din punct de vedere disciplinar,
material, civil si penal, pentru pagubele provocate unitarii prin executarea defectuasa a atribuiilor sau neexecutarea acestora. Toate
sarcinile nu sunt singulare, ele se completeaz cu Regulamentul de Ordine Interioara.
S.C. ....S.R.L.
Reprezentant Legal
......

Angajat
Am laut la cunostinta

Data