Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


ANUL INTAI
2012-2013
DOCTRINE JURIDICE
SEMINAR N 1
Privire de ansamblu asupra materiei. Notiunea de doctrine juridice.
Bibliografie indicativa
- S. CRISTEA, <<Doctrine juridice>>, Editia a V-a revizuita si adaugita, Editura
Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
- S. CRISTEA, <<Doctrine juridice. Caiet de seminar>>, Editia a V-a revizuita si adaugita,
Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
- Michel Villey, <<La formation de la pense juridique moderne>>, PUF, Paris, 2003.
- Philippe Malaurie, <<Anthologie de la pense juridique>>, Cujas, Paris, 2001.
LISTA TEMELOR DE DISCUTAT
I. Privire de ansamblu asupra doctrinelor juridice
II. Notiunea de doctrine juridice
A. Definitia doctrinelor juridice
B. Locul si rolul doctrinelor juridice in sistemul stiintei dreptului
C. Obiectul de studiu al disciplinei
D. Scopul disciplinei
E. Disciplina in invatamantul juridic
DOCUMENTE ATASATE
1. Document 1 Aplicatii
TERMENI
Doctrine juridice, ontologia juridica, axiologia juridica
Document n 1 Aplicatii
a) Care sunt sensurile notunii de doctrina?
b) Care e locul si rolul doctrinelor juridice in cadrul stiintei dreptului?
c) Cum se disting doctrinele juridice de filosofia dreptului? Ce face ca doctrinele sa apartina
stiintei dreptului, dar nu si filosofia dreptului?
d) Care este obiectul si scopul disciplinei?