Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni !

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 2. Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. Tranziia de la coal la viaa activ
Titlul proiectului: Masteranzi practicieni investiie n viitorii manageri (MASPRACT)
Contract: POSDRU/161/2.1/G/141032

DECLARATIE DUBLA FINANTARE


Subsemnatul(a), .................................,
CNP .. posesor CI seria , nr. .., eliberat la data
de .. de ctre .., candidat n cadrul programului Masteranzi
practicieni investiie n viitorii manageri, masterand n cadrul programului de masterat
...........................................................................................................................................................,
anul de studii ........, al Facultii, cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de legea penal, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal,
declar pe propria rspundere c pn n prezent nu am mai beneficiat de alte subvenii de practic
aferent ciclului de masterat (nivel educaional ISCED 6) n cadrul unui proiect POSDRU, nu am
mai fost nscris/ n cadrul altor proiecte de practic destinate nivelului educaional ISCED 6,
finanate din fonduri europene, iar n prezent nu sunt nscris/ n registrul grupului int n cadrul
altor proiecte de practic destinate nivelului educaional ISCED 6, finanate din fonduri
europene.
Pe aceast cale m angajez pe aceast cale s finalizez participarea mea in acest proiect
pe baza susinerii probei de evaluare a stagiului de practic de ctre echipa proiectului, conform
procedurii de evaluare.

Data:
__/__/____

Nume prenume
Semntura