Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA PROFORMA

Cumparator.....................................
Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.......................................................
Sediul.....................................................
Judetul.................................................
Cod IBAN..............................................
Banca......................................................

Furnizor S.C.BIP COM IMPEX SR.L.


Nr.ord.reg.com. J22/2558/2006
C.I.F RO 19114057.
Sediul Sos.Nicolina nr.29
Judetul Iasi
Cod IBAN RO32BRDE240SV64592592400
Banca BRD IASI
Factura proforma
nr.1/04.03.2015
Nr
crt

Denumirea
produselor sau a
serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar/mc
(fara T.V.A)
-lei-

Valoarea
(fara T.V.A)
-lei-

Valoare
T.V.A
-lei-

5(3x4)

8.500

2.040

1.

Balast natural

mc

Semnatura/stampila Transmis :
Delegat:
MX

500

17,0

TOTAL
Semnatura de
primire

8.500

2.040

TOTAL DE PLATA LEI(col. 5+col.6)

10.540