Sunteți pe pagina 1din 2

Masurarea presiunilor

Tabelul 2.2. Valori masurate si calculate


Nr.
crt.

Tipul presiunii

Simbol

Unitatea de
masura
aparat

1.

Suprapresiune

pa
-

2.

Depresiune

S.I.

N/m2
-

Pv
-

N/m2

Presiune atmosferica
3.
(barometrica, locala)

pb
-

4.

Diferenta de presiune

N/m2
-

N/m2

Presiune
5.

Cazul 1

pa

N/m2

Cazul 2

pa

N/m2

absoluta
6.
7.

Presiune dinamica

Valori

pdin
8.

Presiune statica

pst
-

9.

Presiune totala

N/m2

N/m2
-

ptot
-

N/m2