Sunteți pe pagina 1din 51

89

LIMBI MODERNE

I. ORAL
Obiectiv de referin: S ndeplineasc instruciuni detaliate n situaii cotidiene
Nota 5
Nota 7
execut, cu ezitri, indicaii / co- execut, cu unele ezitri,
menzi foarte simple, de prioritate
instruciuni simple, rostite relativ
imediat, n situaii cotidiene,
lent, n limbaj standard,
cunoscute, cnd se vorbete rar
confirmnd nelegerea global
i cu claritate, n limbaj standard.
a acestora.

Nota 9
execut, cu puine ezitri,
instruciuni detaliate n diverse
situaii cotidiene.

Nota 10
execut, fr ezitri,
instruciuni detaliate n diverse
situaii cotidiene.

Obiectiv de referin: S identifice elementele cheie / informaii eseniale dintr-un mesaj rostit cu vitez normal n limbaj standard

90

Nota 5
Nota 7
dovedete c nelege cuvinte i dovedete c nelege sensul
sintagme cunoscute, propoziii
global al unui mesaj simplu / al
simple, frecvent ntlnite n
unei conversaii uzuale, tratnd
comunicarea curent, n domenii
despre subiecte familiare, cnd
de prioritate imediat, cnd se
mesajul este clar, bine articulat,
vorbete rar i cu claritate,
rostit relativ lent, identificnd, cu
identificnd cu dificultate
unele erori, informaii relevante,
informaii minime, necesare
necesare realizrii unor sarcini
realizrii unor sarcini de lucru.
de lucru.

Nota 9
dovedete c nelege sensul
global i parial n detaliu al unui
mesaj audiat, pe teme familiare,
clar articulat, rostit cu vitez
normal, identificnd, cu
puine erori, informaiile
necesare realizrii unor sarcini
de lucru.

Nota 10
dovedete c nelege sensul
global i n detaliu al unui
mesaj audiat, pe teme
familiare, clar articulat, cu
vitez normal, identificnd
corect informaiile necesare
realizrii unor sarcini de lucru.

Obiectiv de referin: S identifice componentele logice ale unui mesaj audiat


Nota 5
identific, ntr-o foarte mic
msur, unul sau dou
elemente din componentele
logice ale unui mesaj audiat.

Nota 7
identific o parte a componentelor logice ale unui mesaj
audiat.

Nota 9
identific corect majoritatea
componentelor logice ale unui
mesaj audiat.

Nota 10
identific corect, n totalitate,
componentele logice ale unui
mesaj audiat.

Obiectiv de referin: S identifice atitudinea vorbitorului ntr-un mesaj audiat


Nota 5
identific, cu mare dificultate,
atitudinea vorbitorului ntr-un
mesaj audiat, reacionnd
satisfctor la intenia de
comunicare.

Nota 7
identific, cu oarecare
dificultate, atitudinea vorbitorului
ntr-un mesaj audiat,
reacionnd corespunztor la
intenia de comunicare.

Nota 9
identific, cu mici ezitri,
atitudinea vorbitorului ntr-un
mesaj audiat, reacionnd
adecvat la intenia de
comunicare.

Nota 10
identific corect, fr ezitri,
atitudinea vorbitorului ntr-un
mesaj audiat, reacionnd
adecvat la intenia de
comunicare.

Obiectiv de referin: S utilizeze corect intonaia i accentul n cadrul propoziiei


Nota 5
citete / se exprim cu greeli
de pronunie i intonaie, care
pot afecta nelegerea
mesajului;

Nota 7
citete / se exprim fr a face
greeli majore de pronunie i
intonaie;

Nota 9
citete / se exprim fluent,
expresiv, cu foarte puine
greeli de pronunie i de
intonaie;

Nota 10
citete / se exprim corect,
fluent i expresiv;

Obiectiv de referin: S cear i s ofere explicaii/ informaii, pe teme cunoscute, referitor la activiti, ntmplri, situaii
din universul imediat

91

Nota 5
ofer explicaii sumare /
informaii minime despre sine /
persoane / obiecte / situaii
concrete din universul imediat /
nevoi curente, folosind un
vocabular limitat, cu greeli care
pot afecta nelegerea
mesajului.

Nota 7
ofer i solicit explicaii /
informaii simple, eseniale,
despre sine / familia sa /
mprejurri concrete din
universul cotidian/ nevoi
prioritare, fr greeli grave
care s afecteze nelegerea
mesajului.

Nota 9
ofer i solicit, cu mici ezitri
/ greeli, explicaii / informaii
de detaliu (despre sine /
familia sa / mprejurri variate
din universul cotidian) i / sau
informaii practice, necesare
n situaii de comunicare
curent.

Nota 10
ofer i solicit explicaii /
informaii de detaliu (despre
sine / familia sa / mprejurri
variate din universul cotidian)
i / sau informaii practice,
necesare n situaii de
comunicare curent, fr
ezitri / greeli.

Obiectiv de referin: S iniieze i s participe activ la interaciuni verbale pe teme variate


Nota 5
rspunde, cu mare dificultate i
greeli, la ntrebri foarte scurte,
simple, de necesitate imediat
care-i sunt adresate direct.
particip cu dificultate, cu ezitri
i greeli, la o conversaie
dirijat, adaptnd cu mare
dificultate forma mesajului la
intenia de comunicare a
vorbitorului.

Nota 7
formuleaz, cu oarecare
dificultate, ntrebri i
rspunsuri scurte, simple.

Nota 9
formuleaz, cu destul
uurin, ntrebri i
rspunsuri complexe.

Nota 10
formuleaz, cu uurin,
ntrebri i rspunsuri
complexe.

particip sporadic, la o
conversaie semidirijat, cu
unele ezitri i greeli, adaptnd
cu oarecare dificultate forma
mesajului la intenia de
comunicare a vorbitorului.

iniiaz i particip activ la o


conversaie pe teme variate,
adaptat la situaia / intenia
de comunicare, avnd o
exprimare fluent, cu puine
greeli.

iniiaz i particip activ la o


conversaie pe teme variate,
adaptat la situaia / intenia
de comunicare, avnd o
exprimare corect i fluent.

Obiectiv de referin: S exprime o opinie personal pe teme familiare; s povestesc o ntmplare / un eveniment; s descrie
un obiect / un personaj/ o personalitate / un proces

92

Nota 5
exprim, cu dificultate, o opinie
personal simpl n legtur cu
un obiect / o persoan / o situaie concret, cunoscut, cu greeli care pot afecta nelegerea
mesajului, o exprimare greoaie
i un vocabular limitat.
relateaz despre sine/ activiti/
evenimente concrete, cunoscute, pe baza unui suport verbal
sau vizual, folosind cuvinte, sintagme i fraze simple, cu ezitri
i greeli care pot afecta nelegerea mesajului, o exprimare
greoaie i un vocabular limitat.
descrie sumar, cu mijloace
foarte simple, universul imediat
(obiecte, persoane, locuri,
activiti), cu ezitri / greeli,
care pot afecta nelegerea
mesajului, o exprimare greoaie
i un vocabular limitat.

Nota 7
Nota 9
Nota 10
exprim cu oarecare dificultate,
exprim sentimente / un punct exprim sentimente / un
un punct de vedere / o opinie
de vedere / o opinie proprie pe
punct de vedere / o opinie
proprie despre obiecte /
teme familiare, n mod
proprie pe teme familiare, n
persoane / activiti / teme
complex, coerent i fluent, cu
mod complex, coerent, corect
familiare, fr greeli grave care
mici ezitri / greeli, utiliznd
i fluent, utiliznd un
s afecteze nelegerea
un vocabular bogat, adecvat i
vocabular bogat, adecvat i
mesajului.
structuri de limb variate.
structuri de limb variate.
relateaz, cu unele ezitri,
relateaz, cu sau fr repere
relateaz, cu sau fr repere
ntmplri despre sine / activiti/
de sprijin, o ntmplare / un
de sprijin, o ntmplare / un
evenimente pe baza unor repere
eveniment / o experien persoeveniment / o experien
de sprijin verbale / vizuale, fr
nal, impresii, sentimente, cu
personal, impresii, sentimengreeli grave care s afecteze
puine ezitri / greeli, folosind
te, folosind o exprimare clar,
nelegerea mesajului.
o exprimare clar, fluent, un
corect, fluent, un vocabular
vocabular bogat, adecvat i
bogat, adecvat i structuri de
structuri de limb variate.
limb variate.
realizeaz descrieri simple ale
realizeaz descrieri complexe
realizeaz descrieri complexe
unor obiecte/ persoane / locuri
(ale unor persoane, locuri,
(ale unor persoane, locuri,
din universul imediat, cu unele
evenimente, situaii din
evenimente, situaii din
greeli care nu afecteaz
universul familiar / imaginar),
universul familiar / imaginar),
nelegerea mesajului.
cu mici ezitri / greeli, folosind
folosind o exprimare clar,
o exprimare clar, fluent, un
corect i fluent, un
vocabular bogat, adecvat i
vocabular bogat, adecvat i
structuri de limb variate.
structuri de limb variate.

II. SCRIS
Obiectiv de referin: S recunoasc legtura logic (de tip cauz-efect) ntre secvenele unui text citit
Nota 5
identific, ntr-o foarte mic
msur, componentele eseniale i succesiunea logic a
secvenelor unui text, ordonnd
satisfctor paragra-fele textului
(unul sau dou elemente).

Nota 7
identific unele componente i
succesiunea logic a secvenelor unui text, ordonnd
corespunztor, cu unele erori,
paragrafele textului.

Nota 9
identific majoritatea
componentelor i succesiunea
logic a secvenelor unui text,
ordonnd, cu foarte puine
erori, paragrafele textului.

Nota 10
identific toate componentele
i succesiunea logic a
secvenelor unui text,
ordonnd corect paragrafele
textului.

Obiectiv de referin: S extrag dintr-un text / din mai multe texte informaii relevante, necesare realizrii unei / unor sarcini de lucru

93

Nota 5
dovedete c nelege, n mic
msur, sensul global al unui
text, selectnd informaii
minime, necesare realizrii unor
sarcini de lucru.
rezolv, ntr-o foarte mic
msur, sarcina/sarcinile de
lucru, cu greeli care pot afecta
nelegerea mesajului.

Nota 7

dovedete c nelege, n mare


msur, sensul global al unui text
al unor texte, selectnd, cu unele
erori, informaii relevante, necesare realizrii unor sarcini de lucru
rezolv, parial, sarcina/sarcinile
de lucru, cu greeli care nu afecteaz nelegerea mesajului.

Nota 9
dovedete c nelege global
i n detaliu un text / texte,
selectnd, cu foarte puine
erori, informaiile necesare
realizrii unor sarcini de lucru.
rezolv complet, cu puine
greeli, sarcina / sarcinile de
lucru.

Nota 10
dovedete c nelege global
i n detaliu, un text / texte,
selectnd corect informaiile
necesare realizrii unor
sarcini de lucru.
rezolv complet i corect
sarcina / sarcinile de lucru.

Obiectiv de referin: S deduc cu ajutorul contextului semnificaia sintagmelor necunoscute dintr-un text citit
Nota 5
deduce din context, ntr-o foarte
mic msur, sensul unor
cuvinte / sintagme necunoscute,
pe baza celor cunoscute.
dovedete nelegerea sensului
unor cuvinte / sintagme prin
formulare de propoziii / fraze /
un text scurt, foarte simplu, cu
greeli, care pot afecta
nelegerea mesajului.

Nota 7
deduce din context, ntr-o mare
msur, sensul cuvintelor /
sintagmelor necunoscute, pe
baza celor cunoscute / a
relaiilor semantice.
dovedete nelegerea sensului
cuvintelor / sintagmelor prin
formulare de propoziii / fraze /
un text scurt, simplu, fr
greeli care s afecteze
nelegerea mesajului.

Nota 9
deduce din context sensul
majoritii cuvintelor /
sintagmelor necunoscute, pe
baza celor cunoscute / a
relaiilor semantice.
dovedete nelegerea
sensului cuvintelor /
sintagmelor prin formulare de
propoziii coerente, cu foarte
puine greeli.

Nota 10
deduce din context sensul
tuturor cuvintelor / sintagmelor
necunoscute, pe baza celor
cunoscute / a relaiilor
semantice.
dovedete nelegerea
sensului cuvintelor /
sintagmelor prin formulare de
propoziii corecte, coerente.

Obiectiv de referin: S compun o povestire dup un plan narativ; s realizeze o descriere

94

Nota 5
scrie paragrafe / texte scurte,
foarte simple / continu o
povestire, pe baza unor repere de
sprijin (lexic ajuttor, etape / pai
dai, schi /plan de idei), pentru a
relata activiti / evenimente
concrete, cunoscute, cu abateri
majore n ceea ce privete
exprimarea, organizarea
discursului, cu un vocabular limitat;

Nota 7
scrie / continu o povestire, pe
teme familiare, cu ajutorul
unor elemente de sprijin, cu
unele greeli, inclusiv de
organizare a discursului, care
nu afecteaz nelegerea
mesajului;

Nota 9
scrie / continu o povestire /
articol / jurnal de vacan
etc., pe baza unui plan
narativ, cu o organizare
logic a ideilor, pentru a
relata o ntmplare, un
eveniment real / imaginar, o
experien personal,
impresii, sentimente,
folosind o exprimare clar,
coerent, cu foarte puine
greeli , un vocabular bogat,
adecvat i structuri de limb
variate;

descrie sumar universul imediat


(obiecte, persoane, locuri,
activiti), cu mijloace foarte
simple, cu greeli, o exprimare
greoaie i un vocabular limitat.

realizeaz descrieri simple ale


unor obiecte / persoane /
locuri din universul familiar,
fr greeli majore, care s
afecteze nelegerea
mesajului.

realizeaz descrieri de
persoane, locuri, evenimente
sau situaii din univer-sul
familiar/ imaginar, utiliznd
un vocabular bogat, adecvat
i structuri de limb variate,
cu foarte puine greeli.

Nota 10
scrie / continu o povestire
/articol / jurnal de vacan
etc., pe baza unui plan
narativ, cu o organizare logic
a ideilor, pentru a relata o
ntmplare, un eveniment real/
imaginar, o experien
personal etc., prezentnd
ntr-un mod original i interesant coninutul de idei, exprimnd impresii, sentimente i
folosind o exprimare clar,
corect, coerent, un
vocabular bogat, adecvat i
structuri de limb variate;
realizeaz descrieri de
persoane, locuri, evenimente,
situaii din universul familiar /
imaginar, construite corect i
coerent, utiliznd un vocabular bogat, adecvat i
structuri de limb variate.

Obiectiv de referin: S exprime n scris opinii / puncte de vedere asupra unor teme din universul apropiat
Nota 5
exprim n texte scurte i foarte
simple, o opinie personal, o
preferin n legtur cu un
obiect / o persoan / o situaie
concret, cunoscut, cu greeli
care pot afecta nelegerea
mesajului, o exprimare greoaie
i un vocabular limitat;

Nota 7
exprim n texte scurte, simple,
gusturi / preferine / un punct de
vedere / o opinie proprie despre
obiecte / persoane / activiti /
teme familiare, fr greeli care
s afecteze nelegerea
mesajului;

Nota 9
exprim destul de clar i
convingtor, coerent, cu foarte
puine greeli, un punct de
vedere / o opinie proprie pe
subiecte / teme familiare,
utiliznd un vocabular bogat,
adecvat i structuri de limb
variate;

Nota 10
exprim, clar i convingtor,
corect i coerent, un punct de
vedere / o opinie proprie pe
subiecte / teme familiare,
utiliznd un vocabular bogat,
adecvat i structuri de limb
variate.

Obiectiv de referin: S redacteze texte funcionale (mesaje, intruciuni, scrisori, telegrame, e-mail-uri)
Nota 5
completeaz, n mod
satisfctor, cu date personale
minime, formulare simple / CV
(nume, prenume, naionalitate,
adres);
scrie, dup model / plan, texte
scurte, foarte simple, pe teme
familiare, solicitnd / oferind
informaii despre persoane /
activiti / evenimente /
experiene, cu greeli care pot
afecta nelegerea mesajului.

Nota 7
completeaz corespunztor cu
date personale eseniale,
formulare uzuale / CV (nume,
prenume, naionalitate, adres,
familie etc.);
scrie, dup model / plan, texte
scurte, simple, pe teme
familiare, cu greeli care nu
afecteaz nelegerea
mesajului.

Nota 9
completeaz cu detalii
personale diverse formulare /
CV, cu foarte puine greeli;

Nota 10
completeaz corect, cu detalii
personale, diverse formulare /
CV;

scrie texte complexe, pe teme


familiare, folosind o exprimare
clar, coerent, cu foarte
puine greeli.

scrie texte complexe, corecte


i coerente, pe teme familiare.

95

96

97

ISTORIE

Obiectiv de referin: S analizeze un eveniment, personaj sau fapt istoric pornind de la diferite surse de informaii i folosind
tehnici de analiz a documentului istoric
Nota 5
s recunoasc din ce categorie
face parte o surs istoric dat
(ex.: scris, arheologic,
iconografic, cartografic etc.)
s selecteze informaiile istorice
dintr-o surs cunoscut, n
funcie de un criteriu dat (ex.:
politic, economic, cultural etc.)
s descrie, pe scurt, evenimentul, personajul sau faptul
istoric

98

Nota 7
s selecteze surse istorice
referitoare la acelai eveniment
s stabileasc un criteriu pe
baza cruia s clasifice sursele
istorice selectate
s stabileasc legturi ntre
informaiile oferite de cel puin
dou surse istorice, de tipuri
diferite, dintre care una la prima
vedere
s prezinte, pe scurt, evenimentul, personajul sau faptul istoric,
utiliznd o parte din informaiile
istorice oferite de o surs
istoric cunoscut
s utilizeze parial limbajul de
specialitate, inclusiv termeni
istorici din sursele istorice

Nota 9
s compare informaiile oferite
de mai multe surse, de tipuri
diferite, dintre care majoritatea
sunt la prima vedere
s prezinte evenimentul,
personajul sau faptul istoric,
utiliznd o parte din
informaiile istorice oferite de
surse istorice cunoscute i la
prima vedere
s formuleze opinii referitoare
la evenimente, personaje sau
fapte istorice i s le explice
s utilizeze adecvat limbajul
de specialitate i termenii
istorici provenii din sursele
istorice

Nota 10
s stabileasc relaia de
cauzalitate, pornind de la
informaiile oferite de mai
multe surse istorice, la prima
vedere
s coreleze ntreaga
informaie oferit de sursele
istorice cu cea dobndit
anterior n prezentarea
evenimentului, personajului
sau faptului istoric
s utilizeze adecvat limbajul
de specialitate i termenii
istorici din sursele istorice,
evideniind i evoluia
semnificaiei acestora

Obiectiv de referin: S foloseasc n contexte noi termenii istorici nvai


Nota 5
s recunoasc termenii istorici
nvai dintr-un text cu caracter
istoric
s grupeze termenii istorici n
funcie de un criteriu dat

Nota 7
s descrie un fapt istoric
integrnd, parial, termenii
istorici nvai
s elaboreze un scurt text cu
caracter istoric utiliznd parial
termenii istorici nvai
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Nota 9

Nota 10

s prezinte fapte istorice,


s reconstruiasc definiia
integrnd termenii istorici
termenilor istorici nvai, pornvai astfel nct s
nind de la informaii istorice date
evidenieze i evoluia
s prezinte fapte istorice
acestora
integrnd toi termenii istorici
nvai i demonstrnd
s elaboreze texte avnd
nelegerea acestora
caracter istoric, n care este
relevat evoluia termenilor
s elaboreze texte avnd
istorici
caracter istoric, explicnd
termenii istorici nvai
s utilizeze adecvat limbajul
de specialitate

Obiectiv de referin: S selecteze i s foloseasc adecvat termenii provenii din analiza surselor istorice
Nota 5
s recunoasc termeni istorici
dintr-o surs istoric dat
s selecteze termenii istorici
dintr-o surs istoric, n funcie
de un criteriu dat

Nota 7
s construiasc enunuri cu o
parte dintre termenii selectai
din cel puin dou surse istorice,
dintre care una la prima vedere
s descrie, pe scurt, un fapt
istoric, utiliznd parial termeni
istorici provenii din sursele
istorice
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Nota 9
s prezinte faptele istorice pe
baza surselor, n majoritate la
prima vedere, integrnd toi
termenii istorici provenii din
acestea
s demonstreze nelegerea
termenilor istorici provenii din
sursele istorice, prin
explicarea fiecruia dintre ei
s utilizeze adecvat limbajul
de specialitate

Nota 10
s compare fapte istorice,
pornind de la surse la prima
vedere, evideniind evoluia
termenilor istorici
s elaboreze texte avnd
caracter istoric, pornind de la
termeni provenii din surse
istorice la prima vedere

Obiectiv de referin: S identifice duratele variate ale timpului istoric

99

Nota 5
s recunoasc unitile de
msurare a timpului istoric
dintr-o list dat
s ordoneze unitile de
msurare a timpului istoric n
funcie de un criteriu dat

Nota 7
s ncadreze datele istorice n
deceniul, secolul, mileniul i era
corespunztoare
s construiasc axe cronologice
pe care s marcheze evenimentele istorice, ncadrndu-le
n unitile de timp istoric corespunztoare

Nota 9

Nota 10

--

--

Nota 9
s realizeze o hart istoric
pornind de la un fapt istoric dat
s transpun pe hart, n
funcie de un criteriu dat,
informaia referitoare la un
fapt istoric studiat, utiliznd
simbolurile specifice
s utilizeze adecvat limbajul
de specialitate

Nota 10
s realizeze hri ale unor
fapte istorice asemntoare,
astfel nct s evidenieze
asemnrile i deosebirile
dintre acestea
s realizeze hri ale aceluiai
fapt istoric astfel nct s
prezinte cartografic evoluia
acestuia

Obiectiv de referin: S transpun informaii istorice pe hart


Nota 5
s descrie informaia de pe
harta istoric dat, utiliznd
simbolurile din legenda hrii

Nota 7
s descrie un eveniment istoric
integrnd ntreaga informaie
oferit de o hart istoric dat
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Obiectiv de referin: S analizeze hri care prezint spaii istorice n diferite perioade de timp
Nota 5
s selecteze dintre mai multe
hri istorice pe cele referitoare
la acelai fapt istoric
s ordoneze cronologic hrile
istorice referitoare la acelai
fapt istoric, stabilind o modificare intervenit n evoluia
acestuia

Nota 7
s descrie un fapt istoric prin
citirea a cel puin dou hri
istorice
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Nota 9
s compare mai multe hri
referitoare la acelai
eveniment istoric
s prezinte un fapt istoric, pe
baza relaiei cauz-efect,
incluznd informaia oferit de
hrile istorice
s utilizeze adecvat limbajul
de specialitate

Nota 10
s explice transformrile
intervenite n evoluia faptelor
istorice pe baza informaiilor
oferite de hrile istorice
s emit opinii pro i contra n
analiza unui proces istoric, pe
baza informaiei oferite de
hrile istorice

Obiectiv de referin: S realizeze tabloul unei perioade istorice identificnd schimbrile intervenite

100

Nota 5
s stabileasc faptul istoric
determinant pentru modificrile
intervenite ntr-o perioad
istoric
s selecteze, dintr-o prezentare
a unei perioade istorice,
informaiile specifice
nceputului, respectiv, sfritului
acesteia

Nota 7
s descrie o perioad istoric,
surprinznd cel puin cte dou
schimbri intervenite n plan
politic sau economic sau
cultural sau social
s prezinte o perioad istoric
pornind de la o list de
concepte-cheie date
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Nota 9
s prezinte o perioad istoric
evideniind caracteristicile
acesteia i modificrile
intervenite, aplicnd relaia
cauz-efect
s compare dou perioade
istorice asemntoare,
explicnd consecinele
schimbrilor intervenite n
fiecare dintre ele
s utilizeze adecvat limbajul
de specialitate

Nota 10
s prezinte dou perioade
istorice pornind de la o
transformare pe care au
cunoscut-o ambele
s argumenteze rolul unui
eveniment marcant / unei
personaliti n evoluia unei
perioade istorice
s explice schimbrile
intervenite n perioada
contemporan prin comparare
cu perioade istorice anterioare

Obiectiv de referin: S identifice sursele de informaie care pot susine o investigaie istoric i s formuleze planul unei
investigaii istorice simple
Nota 5
s selecteze dintr-o serie de
surse istorice date pe cele
referitoare la acelai fapt istoric

Nota 7
s construiasc planul unei
investigaii istorice sub
ndrumarea profesorului
s contribuie cu cel puin alte
dou surse istorice, n afara
celor oferite de profesor, la
realizarea investigaiei
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Nota 9
s stabileasc tema unei
investigaii istorice
s elaboreze singur planul
investigaiei istorice
s stabileasc sursele
necesare investigaiei
s utilizeze adecvat limbajul
de specialitate

Nota 10
s elaboreze planul unei
investigaii istorice
s aplice planul elaborat
pentru procese istorice
similare
s formuleze opinii pro i
contra fa de rezultatul
investigaiei pe baza surselor
istorice

Obiectiv de referin: S identifice elementele comune i diferenele referitoare la mai multe fapte istorice
101

Nota 5
s selecteze dintr-o serie de
fapte istorice date pe cele care
prezint 1-2 elemente comune

Nota 7
s descrie fapte istorice
stabilind dou asemnri i/sau
deosebiri
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Nota 9
Nota 10
s compare dou fapte istorice s compare mai multe fapte
asemntoare, explicnd
istorice asemntoare,
asemnrile i/sau deosebirile
explicnd asemnrile i/sau
deosebirile
s prezinte mai multe fapte
istorice pornind de la un
s prezinte mai multe fapte
element comun indicat,
istorice pornind de la un
utiliznd relaia cauz-efect
element comun stabilit de
elev, utiliznd relaia cauz s utilizeze adecvat limbajul
efect
de specialitate

102

RELIGIE
103

J
J
J
J
J
J

Cultul Ortodox
Cultul Catolic
Cultul Reformat i Cultul Evanghelic S.P.
Cultul Unitarian
Aliana Evanghelic: Cultul Baptist, Cultul Cretin dup Evanghelie, Cultul Penticostal
Cultul Cretin Adventist de Ziua a aptea

104

Cultul Ortodox

Obiectiv de referin: S sintetizeze valoarea credinei, evideniind trsturile persoanelor Sfintei Treimi manifestate n
lucrrile divine de mntuire, sfinire, judecat
Nota 5
s enumere lucrrile prin care
Iisus Hristos a fcut posibil
calea mntuirii
s precizeze condiiile de
sfinire, mntuire, judecat
s enumere minunile
Mntuitorului Iisus Hristos
studiate

Nota 7
s descrie, pe scurt, minunile
Mntuitorului Iisus Hristos
studiate
s precizeze nvtura cretin
care se desprinde din minunile
Mntuitorului Iisus Hristos
nvate

Nota 9
s stabileasc legturi ntre
lucrrile prin care Iisus Hristos
a fcut posibil calea mntuirii

Nota 10
s argumenteze nvtura
cretin despre mntuire,
sfinire, judecat cu texte
biblice i patristice
s explice texte biblice

Obiectiv de referin: S utilizeze n diferite contexte expresiile i noiunile religioase nou nvate, realiznd corelaii
interdisciplinare (istorie, literatur, muzic, geografie, art)

105

Nota 5
s utilizeze n mod corect
dicionarul pentru explicarea
noiunilor religioase nou
nvate
s elaboreze enunuri folosind
expresii i noiuni cu specific
teologic

Nota 7
s explice expresiile i noiunile
cu specific teologic, nsuite pe
parcursul leciilor
s elaboreze un text religios
scurt utiliznd limbajul de
specialitate

Nota 9
s alctuiasc fie de lucru pe
baza leciilor studiate,
realiznd corelaii
interdisciplinare
s compare un text biblic cu
un text literar

Nota 10
s alctuiasc fie de lucru pe
baza leciilor studiate,
realiznd corelaii interdisciplinare i folosind material
suplimentar
s realizeze eseuri structurate
pe teme religioase ntr-o
abordare interdisciplinar

Obiectiv de referin:S argumenteze faptul c Sfnta Liturghie este centrul cultului ortodox
Nota 5
s precizeze momentele n care
se oficiaz Sfnta Liturghie
s redea cntri din Sfnta
Liturghie

Nota 7
s enumere prile componente
ale Sfintei Liturghii

Nota 9
s recunoasc simbolurile din
Sfnta Liturghie
s interpreteze din punct de
vedere religios simbolistica
momentelor principale din
Sfintei Liturghii

Nota 10
s interpreteze din punct de
vedere religios simbolistica
tuturor momentelor din Sfnta
Liturghie
s argumenteze importana
Sfintei Liturghii n viaa cultic
a Bisericii, folosind texte
biblice

Obiectiv de referin: S evidenieze rolul artei cretine n contextul culturii romneti i universale
Nota 5
s redea cntri religioase
nvate pe baza audiiei
s numeasc mnstiri
importante din zona de
provenien

Nota 7
s enumere cteva mnstiri
importante prin activitatea lor
cultural i religioas la nivelul
ntregii ri

Nota 9
s prezinte cteva mnstiri
importante prin activitatea lor
cultural i religioas
s enumere cteva
personaliti importante ale
artei cretine

Nota 10
s evidenieze unele
caracteristici ale artei cretine:
arhitectur i pictur
bisericeasc
s enumere autori romni de
proz i poezie religioas

Obiectiv de referin: S explice consecinele pe care marile evenimente din istoria Bisericii le-au avut n istoria universal
Nota 5
s precizeze cteva dintre
urmrile Reformei
s enumere cultele religioase
din Romnia

Nota 7
s prezinte, pe scurt, istoricul i
nvtura de credin specifice
cultele religioase din Romnia

Nota 9
s precizeze care este poziia
Bisericii Ortodoxe Romne n
cadrul Micrii Ecumenice

Nota 10
s descrie rolul Bisericii
Ortodoxe Romne n viaa
poporului romn pe baza unor
lucrri de referin

106

Obiectiv de referin: S analizeze implicaiile libertii n sens cretin asupra vieii individuale i sociale susinnd importana
conlucrrii omului cu Dumnezeu n vederea mntuirii
Nota 5
s explice importana faptelor
bune n viaa cretinilor

Nota 7
s explice noiunile de mntuire
i libertate n sens general i n
sens cretin

Nota 9
s comenteze pe baza unor
texte religioase, literare i
filozofice, noiunea de
mntuire i de libertate

Nota 10
s elaboreze eseuri
structurate avnd ca tem
noiunile de mntuire i de
libertate
s analizeze cazuri concrete
de manifestare sau ngrdire
a libertii individuale

Obiectiv de referin: S argumenteze c scopul adevratei viei cretine este comuniunea deplin cu Dumnezeu i cu semenii
Nota 5
s explice noiunea de semen
sau aproapele

Nota 7
s dea exemplu de activiti de
caritate la care a participat
personal sau n grup

Nota 9
s explice iubirea de semeni
ca manifestare a iubirii de
Dumnezeu, pe baza textelor
evanghelice

Nota 10
s argumenteze c scopul
adevratei viei cretine este
comuniunea deplin cu
Dumnezeu i cu semenii, n
cadrul dezbaterii unor
evenimente concrete
mediatizate n societate

107

Cultul Catolic

Obiectiv de referin: S sintetizeze valoarea credinei evideniind trsturile persoanelor Sfintei Treimi manifestate n lucrrile
divine de mntuire, sfinire, judecat
Nota 5
s enumere lucrrile prin care
Iisus Cristos a fcut posibil
calea mntuirii
s prezinte condiiile de sfinire,
mntuire, judecat
s descrie, pe scurt, minunile
Mntuitorului Iisus Cristos

Nota 7
s precizeze nvtura cretin
care se desprinde din minunile
Mntuitorului Iisus Cristos
nvate
s stabileasc legturi ntre
lucrrile prin care Iisus Cristos a
fcut posibil calea mntuirii

Nota 9
s compare nvtura
cretin despre mntuire,
sfinire, judecat transmis de
cele patru Evanghelii
s analizeze posibilitatea
mntuirii la alte credine

Nota 10
s argumenteze nvtur
cretin despre mntuire,
sfinire, judecat cu texte
biblice i patristice
s explice texte biblice

Obiectiv de referin: S utilizeze n diferite contexte expresiile i noiunile religioase nou nvate, realiznd corelaii
interdisciplinare (istorie, literatur, muzic, geografie, art)

108

Nota 5
s foloseasc, n mod corect,
dicionarul pentru explicarea
noiunilor religioase nou
nvate
s elaboreze enunuri folosind
expresii i noiuni cu specific
teologic

Nota 7
s explice expresiile i noiunile
cu specific teologic, nsuite pe
parcursul leciilor

Nota 9
s creeze i s completeze
rebusuri cu ajutorul lor
s alctuiasc fie de lucru pe
baza leciilor studiate,
realiznd corelaii
interdisciplinare

Nota 10
s alctuiasc fie de lucru pe
baza leciilor studiate,
realiznd corelaii
interdisciplinare i folosind
material suplimentar
s realizeze eseuri structurate
pe teme religioase ntr-o
abordare interdisciplinar

Obiectiv de referin: S argumenteze faptul c Biserica este comunitatea care face cunoscut Cuvntul lui Dumnezeu i triete
prin puterea Spiritului Sfnt
Nota 5
s descrie modul n care a luat
fiin Biserica
s prezinte caracteristicile
acesteia
s enumere caracteristicile
propriei credine

Nota 7
s precizeze modul n care
Biserica este comunitatea care
face cunoscut Cuvntul lui
Dumnezeu
s prezinte rolul Bisericii n
comunitate

Nota 9
s explice consecinele
marilor evenimente din Istoria
Bisericii n istoria universal
s analizeze momentele din
istoria Bisericii n care s-a
definitivat Crezul

Nota 10
s argumenteze faptul c
Biserica este comunitatea
care face cunoscut cuvntul
lui Dumnezeu, folosind texte
biblice
s analizeze cazuri concrete
referitoare la modul n care
Biserica se implic n
rezolvarea problemelor
comunitii

Obiectiv de referin: S analizeze virtuile cretine preciznd felul n care pcatul l ndeprteaz pe om de Dumnezeu
Nota 5
s evidenieze rolul faptelor
bune n viaa cretinilor
s identifice virtui cretine n
nvtura lui Isus
s explice anumite reguli de
comportare

Nota 7
s identifice valori moral
religioase comune tuturor
convingerilor religioase
s enumere virtuile cretine
transmise prin nvtura lui
Isus
s defineasc pcatul

Nota 9
s enumere pcatele capitale
corespunztoare fiecrei
virtui identificate n textele
biblice studiate
s creeze texte cu ajutorul lor

Nota 10
s prezinte importana
modelelor spirituale n
formarea caracterului moralreligios
s realizeze eseuri structurate
abordnd interdisciplinar tema
s realizeze profiluri morale
ale unor personaliti din
istoria Bisericii

Obiectiv de referin: S analizeze implicaiile libertii n sens cretin asupra vieii individului i societii menionnd
importana conlucrrii omului cu Dumnezeu
109

Nota 5
s defineasc conceptul de
libertate n sens general

Nota 7
s defineasc conceptul de
libertate n sens cretin
s dea exemplu de situaii
concrete de libertate religioas

Nota 9
s compare conceptul de
libertate n sens cretin i
libertate n sens general
s argumenteze importana
libertii n viaa cretinului, n
contextul unei dezbateri

Nota 10
s prezinte cazuri concrete
referitoare la situaii de
manifestare /ngrdire a
libertii
s elaboreze eseuri pe tema
libertii

Obiectiv de referin: S argumenteze c scopul adevratei viei cretine este comuniunea cu Dumnezeu i cu oamenii
Nota 5
s descrie rugciunea ca mijloc
de comuniune ntre om i
Dumnezeu
s formuleze rugciuni scurte
s enumere diferite tipuri de
rugciune

Nota 7
s precizeze locul i rolul
rugciunii n nvtura lui Iisus
s evidenieze importana
rugciunii ca mijloc de
comuniune ntre om i
Dumnezeu

Nota 9
s argumenteze rolul credinei, n cadrul dezbaterilor
cu elevi de diferite confesiuni
s argumenteze rolul
rugciunii n viaa cretinului

Nota 10
s analizeze critic evenimente
din mass-media din perspectiva rolului credinciosului i
comuniunii ntre oameni
s identifice modalitii de
comuniune cu cei care aparin
altor culte religioase

110

Cultul reformat i Cultul Evanghelic S.P.

Obiectiv de referin: S descrie pe Isus ca Dumnezeu i ca om adevrat


Nota 5
s descrie pe scurt natura divin
i natura uman a lui Iisus

Nota 7
s precizeze nvtura cretin
despre natura divin i uman a
lui Iisus

Nota 9
s argumenteze importana
celor dou naturi a lui Iisus

Nota 10
s justifice cu texte biblice, c
n omul Isus se regsete
Dumnezeu nsui

Obiectiv de referin: S argumenteze c propovduirea este dorina lui Dumnezeu


Nota 5
s precizeze baza biblic a
necesitii propovduirii
s enumere textele biblice
nvate referitoare la
propovduire

Nota 7
s precizeze c prin propovduire Dumnezeu nsui se
adreseaz omului

Nota 9
s explice corelaia dintre
propovduire i convertire
s explice nvtura lui Iisus
despre propovduire

Nota 10
s argumenteze cu texte
biblice c propovduirea este
dorina lui Dumnezeu
s justifice de ce este Biblia
autoritatea suprem n privina
problemelor religioase i nu
tradiiile omeneti

111

Obiectiv de referin: S explice c nu este contradicie ntre evenimentele biblice ale genezei i explicaii tiinifice ale originii
lumii
Nota 5
S descrie etapele genezei

Nota 7
s descrie concepia cretin
despre facere a lumii
s explice noiunea: creaie

Nota 9
Nota 10
s stabileasc concordanele i s evidenieze plusul
disconcordanele dintre
informaional i explicativ al
explicaiile tiinifice despre
genezei Biblice
originea lumii explicaiile din
genez

Obiectiv de referin: S analizeze comparativ semnificaia unor termeni i sintagme religioase n diverse culte precum i
specificul unui text biblic i unui text literar
Nota 5
s utilizeze corect termenii
religioi nvai
s enumere diferenele dintre un
text biblic i unul literar

Nota 7
s utilizeze corect termenii i
sintagmele religioase nvate
s analizeze adecvat textele
biblice

Nota 9
Nota 10
s recunoasc expresiile
s analizeze comparativ
specifice cultului reformat
semnificaia unor termeni
dintr-un text studiat
religioi n cultul reformat i n
alte culte
s utilizeze, conform nelesului
propriu-zis i celui simbolic,
termenii i sintagmele specifice
Bibliei

Obiectiv de referin: S analizeze principalele evenimente din epoca de nceput a Bisericii cretine i dezvoltarea acesteia n
Evul Mediu, evideniind faptul c Istoria Bisericii este opera providenei lui Dumnezeu
Nota 5
s prezinte formarea Bisericii
cretine
s enumere principalele
evenimente n dezvoltarea
acesteia
s explice c formarea Bisericii
cretine este urmarea direct
providenei lui Dumnezeu

Nota 7
s descrie viaa comunitilor
cretine din epoca de nceput a
Bisericii
s enumere momentele decisive
n dezvoltarea Bisericii cretine
s argumenteze adevrul c n
evenimentele Rusaliilor se
regsete providena lui
Dumnezeu n formarea Bisericii
cretine

Nota 9
s stabileasc corelaii ntre
evenimentele istoriei i
dezvoltarea Bisericii cretine
s elaboreze tabele
cronologice cu principalele
evenimente n dezvoltarea
Bisericii cretine primare

Nota 10
s analizeze momentele
istorice ale dezvoltrii Bisericii
n Evul Mediu
s prezinte providena lui
Dumnezeu n viaa cretinilor
din epoca de nceput a Bisericii
cretine i n Evul Mediu

Obiectiv de referin: S descrie caracteristicile desfurrii Reformei n Europa prezentnd i evenimentele i urmrile Reformei
pe teritoriul Romniei
112

Nota 5
s prezinte condiiile care au
condus la Reform
s enumere personaliti ale
reformei

Nota 7
Nota 9
s descrie activitatea reformatore s argumenteze valabilitatea
a lui Luther, Zwingli i Calvin
teoriilor reformatoare n
contextul nvturii Bibliei

Nota 10
s elaboreze tabele cronologice cu evenimentele Reformei
s evidenieze urmrile
reformei pe teritoriul Romniei
referitoare la dezvoltarea
culturii, vieii sociale i politice

Obiectiv de referin: S descrie caracteristicile Bisericii protestante de azi


Nota 5
Nota 7
s enumere bisericile protestante s descrie istoria formrii
de azi
bisericilor protestante de azi
s descrie caracteristicile bisericii
protestante de azi

Nota 9
s evidenieze asemnrile i
diferenele dintre bisericile
protestante de azi

Nota 10
s prezinte activitatea
bisericilor protestante de azi
pentru unitate, ecumenism

Obiectiv de referin: S explice raportul dintre Lege i Evanghelie


Nota 5
s explice corect noiunile de
Lege i Evanghelie

Nota 7
s justifice c Legea este
Evanghelie i Evanghelia este
totodat i Lege

Nota 9
Nota 10
s argumenteze raportul dintre s demonstreze, cu exemple,
c Legea i Evanghelia se afl
Lege i Evanghelie: Evanghelia
ntr-o armonie desvrit
coninut i mplinire a Legii;
Legea form a Evangheliei

Obiectiv de referin: S identifice urmrile pcatului primar (faptul c omul nu are puterea de a elibera singur din pcat)
definind rolul liberului arbitru n viaa proprie i evideniind relaia dintre pocin i convertire
Nota 5
s precizeze proveniena
pcatului
s enumere consecinele
pcatului
s descrie starea omului dup
apariia pcatului

Nota 7
s explice noiunea de pcat
primar i relaia dintre pcat i
moarte
s justifice, argumentnd cu
evenimente din Vechiul
Testament, de ce nu se poate
elibera singur omul de pcat

Nota 9
s argumenteze importana /
necesitatea trimiterii lui Iisus n
lume ca Mntuitor
s compare esena liberului
arbitru nainte i dup
svrirea pcatului

Nota 10
s argumenteze c liberul
arbitru nu poate s depeasc limitele stabilite de
Dumnezeu
s descrie legturile dintre
pocin, convertire i
renatere

Obiectiv de referin: S prezinte nvturile bisericii reformate / protestante despre slujba religioas (rugciune, cntece,
srbtori, post) i pietatea cretin

113

Nota 5
s enumere momentele slujbei
s prezinte rugciunile din
liturghie
s utilizeze corect cartea cu
psalmi i cntece bisericeti

Nota 7
s explice scopul slujbei
s descrie cum se adreseaz
Dumnezeu omului i cum poate
rspunde omul la chemarea lui
Dumnezeu pe parcursul slujbei

Nota 9
s formuleze rugciuni proprii
s stabileasc corespondene
ntre nvtura lui Iisus despre
rugciune, post i cea a
Bisericii reformate
s explice noiunea teama de
Dumnezeu

Nota 10
s explice c toat viaa omului
trebuie s fie slujb religioas
s stabileasc legtur ntre
teama de Dumnezeu, pietatea
cretin i nelepciune

Obiectiv de referin: S aprecieze c istoria comunitii bisericeti este opera providenei lui Dumnezeu
Nota 5
s relateze istoricul comunitii
bisericeti de care aparine

Nota 7
s explice faptul c scopul
ntrunirii comunitii bisericeti
este de a-L slvi pe Dumnezeu

Nota 9
s defineasc semnificaia
comunitii bisericeti ca Trup
al lui Iisus

Nota 10
s explice, pe baza cunotinelor i din experiena
comunitii din care face parte,
cum se manifest providena
lui Dumnezeu n viaa
comunitii

114

Cultul Unitarian

Obiectiv de referin: S evidenieze caracterul de duh a lui Dumnezeu, fcnd deosebirea dintre justiia divin i cea omeneasc
Nota 5
s defineasc justiia divin i
cea omeneasc
s defineasc rolul lui Iisus ca
cel mai mare profet
s explice afirmaia Dumnezeu
este duh

Nota 7
Nota 9
Nota 10
s descrie caracteristicile justiiei s aduc argumente biblice
s elaboreze un eseu privind
divine i celei omeneti
privind deosebirile dintre justiia
justiia personal i cea
divin i cea omeneasc
dumnezeiasc
s prezinte nvtura lui Iisus
despre Dumnezeu
s prezinte atitudinea lui Iisus
s argumenteze prezena
fa de legea divin i cea
nvturii lui Iisus despre
s recunoasc expresiile i
omeneasc
justiia divin n viaa sa
noiunile teologice privind
personal
s compare nvtura
caracterul de duh al lui
Dumnezeu
diferitelor culte despre
s realizeze eseuri privind
caracterul de duh al lui
caracterul de duh al lui
Dumnezeu
Dumnezeu

Obiectiv de referin: S utilizeze n diferite contexte semnificaia unor termeni i sintagme religioase realiznd corelaii
interdisciplinare
115

Nota 5
s enumere termenii i
sintagmele religioase
caracteristice religiei unitariene

Nota 7
s identifice termeni i sintagme
religioase n diferite texte

Nota 9
Nota 10
s alctuiasc fie de lucru pe s realizeze eseuri structurate
baza leciilor studiate, realiznd
utiliznd termeni i sintagme
corelaii interdisciplinare
religioase, abordnd tema din
punct de vedere interdisciplinar

Obiectiv de referin: S evalueze semnificaia Crezului, identificnd aspectele istorice ale unor evenimente i parabole biblice
Nota 5
s enumere principiile de baz
ale Crezului Unitarian

Nota 7
s dea exemple biblice fiecrui
principiu al Crezului Unitarian

Nota 9
s descrie procesul istoric prin
care s-au format principiile de
baz ale Crezului Unitarian

Nota 10
s compare principiile de baz
ale Crezului Unitarian cu
principiile de baz ale celorlalte
religii

Obiectiv de referin: S analizeze situaiile de acceptare a regulilor, susinnd necesitatea idealului etic n viaa fiecrui om
Nota 5
s enumere componentele
idealului etic
s enumere regulile care stau la
baza idealului etic

Nota 7
s descrie componentele
idealului etic
s argumenteze necesitatea
regulilor n viaa social

Nota 9
s ilustreze prin fapte concrete
componentele idealului etic
s argumenteze necesitatea
acceptrii regulilor pentru
atingerea idealului etic

Nota 10
s elaboreze un eseu privind
necesitatea idealului etic n
viaa fiecrui om
s elaboreze eseuri structurate
pe tema atingerii idealului etic

Obiectiv de referin: S susin rolul organizaiilor de tineret din perspectiva Istoriei Bisericii Unitariene
Nota 5
Nota 7
s defineasc natura apartenen- s descrie caracteristicile
ei sale la comunitatea unitarian
comunitii unitariene
s prezinte principalele caracte- s sintetizeze caracteristicile
ristici ale organizaiei de tineret a
organizaiei de tineret n trecut
Bisericii Unitariene

Nota 9
s aduc argumente privind
viaa comunitii unitariene din
trecut i din prezent
s argumenteze importana
organizaiei de tineret n cadrul
Bisericii Unitariene

Nota 10
s-i defineasc locul i rolul
lui n comunitatea unitarian
s elaboreze un program de
activitate n cadrul organizaiei
de tineret

Obiectiv de referin: S evalueze n plan social consecinele atitudinilor proprii, critice sau opuse altora
Nota 5
s prezinte schimbarea
sufleteasc a Apostolului Paul

Nota 7
s prezinte deosebirea ntre
schimbrile sufleteti ale lui Paul
i schimbrile proprii

Nota 9
Nota 10
s explice schimbrile sufleteti s compare nvtura
ca parte integrant a dezvoltrii
unitarian despre schimbrile
religioase
sufleteti cu cele ale altor culte

116

117

Aliana Evanghelic: Cultul Baptist,


Cultul Cretin dup Evanghelie,
Cultul Penticostal

Obiectiv de referin: S neleag importana participrii la serviciile divine n biseric, cunoscnd Sfintele Scripturi i
acceptnd revenirea lui Isus Hristos
Nota 5
s enumere principalele slujbe
din biseric
s redea un cntec din
repertoriul cunoscut, pe aceast
tem

Nota 7
s explice importana participrii
la timpul de rugciune
s descrie dou din serviciile
divine din biseric

Nota 9
s descrie importana Cinei
Domnului ca act de cult
s clasifice crile Bibliei,
indicnd numrul lor

Nota 10
s argumenteze nvtura
bisericii despre cu privire la
slujbele religioase
s prezinte importana revenirii
Domnului Iisus Hristos

Obiectiv de referin: S integreze adevrurile Sfintei Scripturi n studierea altor discipline (literatur, istorie, muzic, art) i
n relaiile cu semenii din alt confesiune

118

Nota 5
s comenteze un text biblic dat,
din cartea psalmilor, artnd
poezia acestor scrieri
s prezinte aspecte din
nvtura religioas a altor
confesiuni

Nota 7
s poarte un dialog scurt cu
profesorul i colegii pe teme
interdisciplinare
s exemplifice cel puin trei
cazuri de integrare a Bibliei n
diferite alte discipline

Nota 9
s analizeze comparativ pe
tema integrrii Sfintei Scripturi
texte scripturale i texte din
alte manuale
s redea din memorie cel
puin un verset biblic care face
referire la tiin

Nota 10
s defineasc anumii termeni
din Sfnta Scriptur care fac
referire la alte discipline de
nvmnt
s ntocmeasc o hart a
oraului cu localizarea
bisericilor evanghelice

Obiectiv de referin: S rezume principalele evenimente din perioada de nceput a cretinismului n Romnia, subliniind
valorile i motenirea religioas a poporului romn
Nota 5
s prezinte cteva din cultele
cretine din Romnia
s localizeze n timp apariia
micrilor cretine n Romnia

Nota 7
s fac distincie ntre
preceptele de baz ale cultelor
cretine
s cunoasc rspndirea
geografic pe teritoriul rii a
diferitelor biserici

Nota 9
s descrie rolul cretinismului
pentru poporul romn
s explice rolul religiei n
dezvoltarea literaturii romne

Nota 10
s descrie importana social
i spiritual a bisericii n
perioada contemporan
s ntocmeasc un tabel
cronologic folosind
cunotinele proprii privind
dezvoltarea micrii
evanghelice n Romnia

Obiectiv de referin: S fac distincie ntre preceptele divine din Lege i cele dobndite prin Har, valorificnd virtuile cretine
prin deprinderi de via moral
Nota 5
s identifice un pasaj biblic care
vorbete despre Lege i despre
Har
s explice urmrile nocive ale
consumului de alcool i tutun
asupra trupului i sufletului

Nota 7
s explice n cuvinte proprii ce
este Harul lui Dumnezeu
s redea din memorie primele
dou porunci din Lege

Nota 9
s prezinte comparativ cele
dou percepte divine: Legea
i Harul
s elaboreze o compunere de
o pagin cu tema Harul lui
Dumnezeu

Nota 10
s prezinte supremaia
Harului fa de Legea
Vechiului Testament
s redea din memorie cele
zece porunci

119

120

Cultul Cretin Adventist de Ziua a aptea

Obiectiv de referin: S-L caracterizeze pe Isus Hristos ca descoperind chipul lui Dumnezeu i pe om ca fiind o creaie dup
chipul i asemnarea lui Dumnezeu
Nota 5
s enumere trsturile de baz
ale personalitii lui Iisus Hristos
s relateze n cuvinte proprii
crearea omului n conformitate
cu raportul Genezei

Nota 7
s comenteze relatarea biblic
despre crearea omului i
importana acestui act
s precizeze nvturi care se
desprind din idea c Iisus
Hristos a venit s descopere
chipul lui Dumnezeu ntre
oameni

Nota 9
s explice semnificaia crerii
omului dup chipul i
asemnarea lui Dumnezeu
s evidenieze ci prin care
omul poate crete n
asemnarea cu Dumnezeu

Nota 10
s evidenieze n ce aspecte
omul a fost creat dup chipul
i asemnarea lui Dumnezeu
s realizeze un eseu pe tema
Omul, chipul i asemnarea
lui Dumnezeu

Obiectiv de referin: S utilizeze n mod adecvat n contexte diferite noiuni i limbaj din sfera valorilor religioase

121

Nota 5
s elaboreze enunuri folosind
expresii i noiuni cu specific
religios
s recunoasc expresii i
noiuni cu specific teologic, n
texte religioase sau laice

Nota 7
s identifice exemple concrete
pentru diferii termeni religioi
cu un grad mediu de
abstractizare
s utilizeze n mod corect
concordane biblice, dicionare
de nume, toponimii i termeni
biblici

Nota 9
s desprind semnificaia
mesajului unui text religios
cuprinznd noiuni teologice
abstracte
s analizeze comparativ
semnificaia unor termeni
religioi n cultul propriu i n
alte culte

Nota 10
s realizeze eseuri pe o tem
religioas dat, folosind
termeni religioi, realiznd
corelaii interdisciplinare
s realizeze exerciii de
difereniere a sensului clasicmodern al unor termeni
religioi

Obiectiv de referin: S argumenteze faptul c mesajul principal al Sfintei Scripturi este mntuirea omului prin Isus Hristos i
c biserica este adunarea celor credincioi
Nota 5
s identifice subiectul principal
al Bibliei, mntuirea omului, n
diferite cri ale Bibliei
s prezinte principalele
evenimente din viaa Bisericii
Primare

Nota 7
s prezinte viaa i lucrarea
Domnului Hristos n slujba
mntuirii omului
s identifice rolul Bisericii n
viaa celui credincios

Nota 9
s argumenteze biblic c
mntuirea omului este posibil
doar prin Iisus Hristos
s evalueze semnificaia
crezului n viaa unui cretin
s identifice trsturile
Bisericii Rmiei lui
Dumnezeu i rolul acesteia n
evenimentele finale

Nota 10
s analizeze legtura dintre
profeiile biblice i
evenimentele escatologice
s realizeze o analiz
comparativ ntre diferite
curente religioase
s argumenteze rolul Bisericii
ca realitate spiritual i
concret n viaa
credinciosului

Obiectiv de referin: S identifice virtuile cretine i rolul lor n formarea caracterului


Nota 5
s identifice pe Iisus Hristos ca
modelul suprem pentru om
s identifice valori moralreligioase biblice comune
tuturor convingerilor religioase

Nota 7
s argumenteze rolul Cuvntului
lui Dumnezeu n dezvoltarea
caracterului cretin
s argumenteze valoarea
prtiei, a studiului i
rugciunii, n dobndirea
virtuilor cretine

Nota 9
s analizeze studii de caz
dintre personajele biblice care
exemplific schimbarea
caracterului prin acceptarea
valorilor cretine
s sintetizeze nvturile lui
Iisus Hristos referitor la
valorile cretine
s evalueze consecinele
abaterii de la principiile moralreligioase

Nota 10
s compare efectele unor
stiluri de via diferite n viaa
diferitelor personaje biblice
s argumenteze necesitatea
unui ideal etic n viaa fiecrui
om
s argumenteze importana
modelului n dezvoltarea unui
caracter cretin

Obiectiv de referin: S argumenteze nevoia formrii unor atitudini de acceptare i respect fa de semeni
122

Nota 5
s descrie atitudinea lui Iisus
Hristos fa de orice om
s identifice forme de
manifestare a atitudinii de
respect i toleran

Nota 7
s argumenteze necesitatea
rezolvrii panice a situaiilor
conflictuale din cadrul
comunitilor i ntre comuniti
s identifice aciuni concrete
prin care Iisus Hristos i-a
exprimat dragostea i respectul
fa de aproapele

Nota 9
s prezinte din istoria
cretinismului consecinele
negative ale intoleranei i
lipsei de respect
s identifice aciuni concrete
de manifestare a spiritului de
toleran i respect ntre
oameni de diferite credine
religioase n perioada
contemporan

Nota 10
s analizeze studii de caz
pentru identificarea atitudinii
de nelegere i toleran
s elaboreze eseuri pe tema
relaiei dintre cretinism i alte
religii

123

C U LT U R

CIVIC

Obiectiv de referin: S disting ntre enunuri de fapt i enunuri de valoare


Nota 5
s recunoasc ntr-un text dat
diferene de formulare ntre
diverse enunuri care se refer
la probleme civice
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
s selecteze exemple de
enunuri factuale i de enunuri
de valoare n texte de
specialitate
s formuleze n mod corect, n
limbaj oral i/sau scris, enunuri
factuale i enunuri de valoare
s utilizeze limbajul de baz de
specialitate

Nota 9
s compare enunurile de fapt
i enunurile de valoare
s coreleze tipul de enun
referitor la o situaie civic cu
scopul comunicrii/ formulrii
lui
s explice nelesul termenilor
de specialitate

124

Nota 10
s interpreteze corect,
coerent i nuanat coninutul
enunurilor cu caracter civic
s evalueze gradul de
adecvare a enunurilor de fapt
i a enunurilor de valoare n
funcie de context
s construiasc n manier
personal enunuri de fapt i
enunuri de valoare
s interpreteze situaii i comportamente n funcie de un anumit
tip de enun care le descrie
s construiasc, n limbaj de
specialitate, situaii problematice n vederea exemplificrii
deosebirilor dintre enunurile
de fapt i enunurile de
valoare referitoare la ele

Obiectiv de referin: S defineasc valori, principii i concepte democratice


Nota 5
s identifice descrieri de fapte,
situaii, aciuni individuale i/sau
sociale n texte cu coninut civic
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
s recunoasc valori, principii i
concepte ale democraiei n
discursuri scrise sau orale
s descrie succint importana
unor valori, principii i concepte
ale democraiei pentru
caracterizarea vieii private i
publice
s utilizeze limbajul de baz de
specialitate

Nota 9
s explice coninutul civic al
valorilor, principiilor i
conceptelor democratice
s stabileasc legturi,
corelaii ntre diferite valori,
principii i concepte ale
democraiei
s coreleze valori, principii i
concepte ale democraiei n
analiza unor situaii i aciuni
individuale i /sau sociale
s explice nelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
s disting ntre valoare i
principiu, ntre scop i mijloc
n analiza unei situaii civice i
n analiza efectelor unei
decizii n viaa social
s evalueze importana unor
valori, principii i concepte ale
democraiei date, din perspectiva calitii vieii individuale i
sociale
s utilizeze adecvat, coerent,
creativ i nuanat, n diferite
contexte, limbajul de specialitate

Obiectiv de referin: S identifice drepturile omului i responsabilitile asociate fiecrui drept


Nota 5
s exemplifice drepturi ale
omului
s numeasc drepturile fundamentale ale omului
s descrie succint situaii care
ilustreaz respectarea sau
nerespectarea drepturilor
omului i ndeplinirea sau
nendeplinirea responsabilitilor
asociate lor
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la drepturile
omului

Nota 7
s descrie coninutul drepturilor
fundamentale ale omului
s disting ntre noiunea de
drepturi ale omului i noiunea
de responsabiliti pe care le
implic drepturile omului
s descrie, pe scurt, importana
drepturilor omului
s explice necesitatea
respectrii drepturilor omului
s utilizeze limbajul de baz de
specialitate

Nota 9
s stabileasc legturi,
corelaii ntre drepturi i
responsabiliti
s recunoasc drepturile i
responsabilitile
fundamentale ale omului
implicate n fapte, situaii,
aciuni individuale i/sau
sociale
s explice nelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
s explice interdependena
dintre drepturi i
responsabiliti
s coreleze corect drepturile
omului i responsabilitile
asociate fiecrui drept
s utilizeze adecvat, coerent,
creativ i nuanat, limbajul de
specialitate n argumentarea
i/sau demonstrarea
necesitii respectrii
drepturilor omului

125

Obiectiv de referin: S utilizeze deprinderi i competene de dialog, de dezbatere public a unei probleme, de negociere, de
rezolvare de conflicte
Nota 5
s recunoasc regulile de baz
ale dialogului ntr-un context
comunicaional dat
s recunoasc situaii
conflictuale n diferite contexte
s fie capabil de integrare
ntr-un grup n ncercarea de a
soluiona o situaie problematic
s exprime, n situaii de
comunicare dialogat, preri,
convingeri, sentimente civice
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la
comportamentul civic

Nota 7
s aplice regulile dialogului
s neleag necesitatea
dezbaterii publice a unei
probleme
s susin liber preri,
convingeri i s exprime
adecvat sentimente personale
cu caracter civic
s se adapteze diferitelor
structuri de grup n scopul
realizrii unei bune comunicri
s utilizeze limbajul de baz de
specialitate

Nota 9
s cunoasc modul de
desfurare al unei dezbateri
publice
s argumenteze coerent i
creativ n situaii de
comunicare dialogat, de
negociere, de rezolvare de
conflicte
s participe la activitile de
luare a deciziei n grup
s accepte soluii de
compromis rezonabil ale unor
probleme cu caracter civic
s explice nelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
s expun clar, nuanat i
argumentat punctul de vedere
personal ntr-o problem de
natur civic
s iniieze i/sau s conduc
activiti de dezbatere n grup
a situaiilor cu caracter civic
s identifice i s negocieze
cu grupul soluii pentru
rezolvarea problemelor
disputate
s utilizeze adecvat, coerent,
creativ i nuanat, n diferite
contexte, limbajul de
specialitate

Obiectiv de referin: S aprecieze diferite perspective de gndire i de aciune


Nota 5
s asculte i s comenteze
adecvat puncte de vedere
diferite fa de cele proprii
s recunoasc fapte, idei
similare sau opuse fa de
modele date
s i precizeze propria poziie
n situaii cu coninut civic
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
s descrie n limbajul de baz
de specialitate, perspective
diferite de gndire i de aciune
civic
s identifice n texte cu coninut
civic exemple care ilustreaz
pluralitatea modelelor de
gndire i aciune civic
existente
s utilizeze limbajul de baz de
specialitate

Nota 9
s compare i s evalueze
diferite perspective de gndire
i de aciune n funcie de
fundamentele i de
consecinele pe care le pot
produce
s interpreteze succint
semnificaia unei idei / teorii
sau a unei aciuni civice
s explice nelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
s construiasc o perspectiv
proprie de gndire i aciune
n situaii cu caracter civic
s autoevalueze corect, prin
raportare la diferite modele de
gndire i aciune, modul
propriu de a gndi i aciona
s explice argumentat,
folosind limbajul de specialitate, atitudinea de acceptare
sau respingere manifestat
fa de un anumit model de
gndire i aciune civic

126

Obiectiv de referin: S manifeste grij fa de sine i fa de ceilali, interes pentru problemele publice i disponibilitate
pentru participarea la viaa social
Nota 5
s perceap propria identitate,
prin raportare la identitatea
celorlali
s identifice probleme ale
propriei persoane i/sau ale
celor din jur
s selecteze dintr-un text dat
exemple de comportamente i
atitudini pozitive fa de propria
persoan i fa de ceilali
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
Nota 9
s analizeze succint
s construiasc i s
asemnrile i/sau deosebirile
motiveze, pe baza valorilor
dintre propria persoan i
civice, exemple de ci de
ceilali, n contextul impactului
aciune n vederea unei
acestor asemnri / deosebiri
relaionri pozitive cu ceilali
asupra participrii la
s coreleze semnificaia civic
desfurarea activitilor
a respectului i grijii fa de
comune
sine cu cea a respectului i
s manifeste explicit dorina de a
grijii fa de cellalt
fi ajutat i s dovedeasc dispo- s explice nelesul termenilor
nibilitatea de a-i ajuta pe ceilali
de specialitate
s identifice, prin raportare la
experiena individual sau la cea
de grup, atitudinile pozitive
dezirabile n diferite situaii civice
s utilizeze limbajul de baz de
specialitate

Nota 10
s iniieze aciuni pentru
realizarea unei bune
relaionri ntre membrii
grupului
s explice, din perspectiva
valorilor civice, necesitatea
unei atitudini pozitive fa de
propria persoan i fa de
ceilali
s se implice activ n viaa
comunitii educaionale
i/sau sociale din care face
parte
s utilizeze adecvat, coerent,
creativ i nuanat, n diferite
contexte, limbajul de
specialitate

Obiectiv de referin: S-i utilizeze capacitile empatice n diferite situaii civice


Nota 5
s perceap schimbrile i
strile prin care trec cei din jur
s selecteze dintr-un text dat
exemple de comportamente
empatice
s manifeste atenie i
receptivitate fa de strile i
problemele celor din jur
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la comportamentul civic

Nota 7
s analizeze, din perspectiva
propriilor triri, semnificaia unor
stri / fapte reale sau imaginare
s descrie, utiliznd limbajul de
baz de specialitate,
comportamente empatice, pe
baza propriei experiene sau
pornind de la texte cu caracter
civic

Nota 9
s identifice modaliti de
soluionare a unor probleme
civice (reale sau simulate)
pornind de la informaii
obinute pe cale empatic
s comenteze, din perspectiva
drepturilor omului i a valorilor
democraiei, importana
comportamentului empatic n
situaii diverse
s explice nelesul termenilor
de specialitate

Nota10
s i asume responsabiliti
n rezolvarea situaiilor civice
conflictuale
s argumenteze corect,
nuanat n limbajul de
specialitate necesitatea
aplicrii unor soluii de
compromis rezonabil n
diferite situaii civice

Obiectiv de referin: S manifeste interes fa de problemele comunitii i fa de modalitile de rezolvare a acestora


127

Nota 5
s recunoasc elemente ale
identitii diferitelor comuniti
s recunoasc probleme ale
comunitii n situaii diverse
s identifice, n contexte diferite,
modaliti de rezolvare a
problemelor comunitii din care
face parte
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la
comportamentul civic

Nota 7
s formuleze adecvat probleme
ale comunitii n care triete
s dea exemple de probleme i
de modaliti de rezolvare ale
acestora prin utilizarea
resurselor de care dispune
comunitatea
s descrie, folosind limbajul de
baz de specialitate, modelul
comportamental al omului
preocupat de problemele
comunitii

Nota 9
s compare diferite modaliti
de soluionare a problemelor
comunitii n baza unui
criteriu dat
s explice necesitatea
preocuprii indivizilor fa de
problemele comunitii
s argumenteze
interdependena dintre
bunstarea individual i
calitatea vieii comunitare
s explice nelesul termenilor
de specialitate

Nota 10
s identifice i s compare,
din perspectiva efectelor pe
termen scurt, mediu i lung,
modaliti noi de rezolvare a
problemelor comunitii
s argumenteze adecvat i
nuanat, n limbaj de
specialitate, prin prisma
valorilor civice, importana
orientrii ceteanului ctre
comunitate i problemele ei

Obiectiv de referin: S se implice n situaii n care este nevoie de aciune social


Nota 5
s identifice situaii care
necesit aciunea social
s recunoasc, ntr-un context
dat, exemple de sarcini i
responsabiliti ale persoanelor
i grupurilor
s selecteze cuvinte-cheie din
texte referitoare la
comportamentul civic

Nota 7
s explice necesitatea aciunii
sociale ntr-o situaie dat
s accepte i s ndeplineasc
adecvat sarcini i responsabiliti la nivelul grupului
s utilizeze limbajul de baz de
specialitate

Nota 9
s compare situaii i
modaliti de aciune social
s explice, din perspectiva
valorilor civice, necesitatea
implicrii active n
soluionarea problemelor de
interes public
s ia iniiativa soluionrii unor
probleme ale comunitii
s explice nelesul termenilor
de specialitate

128

Nota 10
s argumenteze importana
implicrii n viaa social a
grupului
s evalueze diferite modaliti
de aciune social i s
propun aciuni noi
s elaboreze proiecte de
soluionare a problemelor
comunitii din care face parte
pe baza analizei efect-efort,
avantaje-riscuri i s
contribuie la mobilizarea
resurselor necesare realizrii
lor
s utilizeze adecvat, coerent,
creativ i nuanat, n diferite
contexte, limbajul de
specialitate

129

EDUCAIE TEHNOLOGIC

Modulul: ENERGIE, ELECTROTEHNIC, ELECTRONIC


Obiectiv de referin: S identifice componentele circuitelor electrice i electronice
Nota 5
s neleag un text care
conine termeni specifici
domeniului electrotehnic
s defineasc noiunea de
circuit electric / electronic
s recunoasc componentele
circuitelor electrice / electronice
s defineasc materialele
electrice / electronice

Nota 7
s neleag un text care
conine termeni specifici
domeniului electronic
s interpreteze simbolurile i
semnele convenionale
specifice domeniului
s selecteze componentele de
circuit
s recunoasc simbolurile
elementelor de circuit
s clasifice materiale electrice i
electronice

Nota 9
s formuleze idei pe baza
utilizrii unui limbaj de
specialitate adecvat
s interpreteze simbolurile de
marcare a elementelor pasive/
active (cod, simbol, culoare)
s descrie componente de
circuit
s defineasc principalele
elementele de circuit existente
n cadrul unei scheme date,
electrice sau electronice

Nota 10
s-i argumenteze rspunsurile, utiliznd un limbaj de
specialitate adecvat
s analizeze componente de
circuit din cadrul unui circuit
electric / electronic
s analizeze elementele
active i pasive din cadrul
unui circuit

130

Obiectiv de referin: S identifice principalele domenii de utilizare a energiei precum i sursele de obinere a acestora
Nota 5
s neleag un text care
conine termeni specifici
domeniului energetic
s recunoasc principalele
domenii de utilizare a energiei
s exemplifice domeniile de
utilizare a aparatelor electrice
din viaa de zi cu zi
s defineasc surse primare de
energie /surse de energie
neconvenional

Nota 7
s analizeze importana
surselor neconvenionale de
producere a energiei
s identifice surse de obinere a
energiei
s clasifice sursele de energie
folosite de om
s clasifice centralele electrice
clasice / neconvenionale
s descrie modul n care se
realizeaz transportul i
distribuia energiei electrice

Nota 9
s formuleze idei pe baza
utilizrii unui limbaj de
specialitate adecvat
s descrie tehnologii
tradiionale i moderne care
utilizeaz energie primar
s descrie rolul
turbogeneratorului
s compare tehnologii
tradiionale i moderne

Nota 10
s-i argumenteze
rspunsurile, utiliznd un
limbaj de specialitate adecvat
s exprime opinii privind
utilizarea surselor de energie
neconvenional
s realizeze schema
simplificat a transportului,
distribuiei i domenii de
utilizare
s realizeze schema
simplificat a unei centrale
electrice

Obiectiv de referin: S analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei asupra mediului nconjurtor
Nota 5
s recunoasc tehnologiile de
producere a energiei i efectele
acestora asupra mediului
nconjurtor
s neleag un text care
prezint efectul tehnologiilor
asupra mediului nconjurtor

Nota 7
s prezinte efectele tehnologiilor
de producere a energiei asupra
mediului
s descrie efectele negative ale
tehnologiilor de producere a
energiei asupra mediului

Nota 9
s analizeze influena
tehnologiilor de producere a
energiei asupra mediului
s identifice cauzele care duc
la poluarea mediului
s formuleze idei pe baza
utilizrii unui limbaj de
specialitate adecvat privind
producerea energiei

Nota 10
s compare influena
tehnologiilor tradiionale i a
celor moderne asupra
mediului
s argumenteze propria
opinie referitoare la influena
tehnologiilor tradiionale i a
celor moderne asupra
mediului
s prezinte soluii de
ameliorare a efectelor
tehnologiilor de producere a
energiei asupra mediului
nconjurtor

131

Obiectiv de referin: S execute operaii tehnologice, respectnd normele de protecie a muncii


Nota 5
s recunoasc prile
componente ale aparatelor de
conectare i de protecie
s diferenieze ntre ele un
circuit electric / electronic dat
s cunoasc normele de
protecie a muncii

Nota 7
s analizeze prile componente
din circuitele simple electrice /
electronice
s recunoasc sculele din trusa
electricianului
s descrie aparatele electrice,
de conectare i de protecie
s descrie operaiile din cadrul
procesului tehnologic de montaj
al circuitului electric dintr-un
apartament

Nota 9
s analizeze tehnologiile de
realizare a circuitelor electrice
simple dintr-un apartament
s parcurg etapele de montaj
al unui circuit electric simplu,
n condiii de tehnica
securitii muncii
s realizeze operaii de
ntreinere a instalaiilor de
iluminat

Nota 10
s execute operaii de
msurare a parametrilor
electrici nainte i dup
efectuarea operaiilor
tehnologice
s compare rezultatele
obinute individual sau n grup
s realizeze un circuit electric
simplu (exemplu: bec i
baterie) n condiii de tehnica
securitii muncii

Obiectiv de referin: S promoveze imaginea produselor realizate i s identifice posibiliti de valorificare a acestora
Nota 5
s neleag un text care promoveaz un produs electrocasnic
s prezinte importana
promovrii unui produs

Nota 7
s descrie posibiliti de promovare a produselor existente pe
pia
s descrie posibiliti de
promovare a produselor
realizate de elevi

Nota 9
s analizeze posibilitile de
promovare a unui produs
realizat de ei sau de colegi
s prezinte soluii de remediere a imaginii produselor n
vederea promovrii lor

Nota 10
s formuleze opinii personale
privind valorificarea
produselor realizate
s realizeze materiale de
promovare a unui produs (prin
reclame, pliante etc.)

Obiectiv de referin: S identifice soluii de valorificare a rebuturilor i a obiectelor scoase din uz


Nota 5
s defineasc noiunea de rebut
s clasifice obiectele scoase din
uz pe baza unor criterii date
132

Nota 7
s realizeze activiti de
recuperare a obiectelor din
mediul apropiat, scoase din uz
s prezinte efectul recuperrii
materialelor reciclabile

Nota 9
s prezinte soluii de refolosire
a obiectelor scoase din uz, pe
baza unor studii de caz
s realizeze activiti de
colectare a materialelor
refolosibile

Nota 10
s realizeze activiti practice
de refolosire a obiectelor
scoase din uz
s compare produsele
realizate din materiale
refolosibile cu cele realizate
din alte materiale

Obiectiv de referin: S propun soluii de economisire a energiei


Nota 5
s defineasc noiunea de
economisire a energiei
s identifice rolul economisirii
energiei n situaii date (studii de
caz) pentru diferite aparate
electrocasnice

Nota 7
s analizeze importana
economisirii energiei din mediul
apropiat
s calculeze consumul energetic al familiei pe o perioad
determinat

Nota 9
s prezinte soluii de
economisire a energiei din
mediul apropiat (cas, coal)
s compare efectele
economisirii energiei n situaii
date (studii de caz)

Nota 10
s analizeze soluii de
economisire a energiei din
mediul apropiat
s propun un plan de
economisire a energiei din
mediul apropiat (cas, coal)

Modulul: TEHNOLOGIA INFORMAIEI


Obiectiv de referin: S explice semnificaia informaiei n diverse contexte sociale
Nota 5
s defineasc noiunea de
informaie, pe baza exemplelor
din mediul apropiat
s clasifice diferitele moduri de
prelucrare a datelor
s clasifice mijloacele tehnice
ale tehnologiei informaiei

Nota 7
s prezinte, pe scurt, importana
informaiei n viaa social
s descrie procesul de
prelucrare a informaiei
s defineasc operaia de
prelucrarea manual / automat
a datelor

Nota 9
s descrie semnificaia
informaiei n diverse contexte
sociale
s analizeze relaia dintre
informaie - date - rezultate
s prezinte alctuirea unui PC
s prezinte echipamentele de
intrare /de ieire ale unui PC

Nota 10
s analizeze situaii practice
n care informaia trebuie
stocat n vederea prelucrrii
s compare situaii n care
prelucrarea datelor se face
manual sau automat

Obiectiv de referin: S dea exemple de efecte sociale, economice i morale ale utilizrii tehnologiei informaiei

133

Nota 5
s enumere domeniile de
utilizare a tehnologiei informaiei
s enumere mijloace tehnice ale
tehnologiei informaiei

Nota 7
s recunoasc efectele sociale,
economice i morale ale
utilizrii tehnologiei informaiei,
n situaii concrete de via
s prezinte pe scurt prelucrarea
manual a datelor

Nota 9
s prezinte avantajele i
dezavantajele utilizrii
tehnologiei informaiei
s prezinte prelucrarea
automat a datelor

Nota 10
s analizeze aspectul calitativ
i cantitativ al utilizrii
instrumentelor tehnologiei
informaiei
s compare prelucrarea
manual a datelor cu cea
automat

Obiectiv de referin: S utilizeze instrumentele tehnologiei informaiei i comunicaiei n nvare i viaa cotidian
Nota 5
s recunoasc modaliti
(instrumente) ale tehnologiei
informaiei i comunicaiei
s identifice mijloace tehnice ale
tehnologiei informaiei folosite
pentru mbogirea cunotinelor
s identifice mijloace tehnice ale
tehnologiei informaiei folosite
pentru realizarea unui sondaj de
opinie

Nota 7
s prezinte avantajele i
dezavantajele utilizrii
instrumentelor tehnologiei
informaiei
s prezinte modaliti de
prelucrare a datelor folosind
prelucrarea manual (tabele de
date, sondaje, chestionare)

Nota 9
s prezinte modaliti de
prelucrare automat a datelor
s utilizeze instrumentele
tehnologiei informaiei i
comunicaiei n diverse situaii
date

Nota 10
s realizeze reclame, sondaje
de opinie etc. folosind
instrumentele tehnologiei
informaiei
s realizeze un sondaj de
opinie folosind ct mai multe
mijloace tehnice ale
tehnologiei informaiei

Obiectiv de referin: S identifice mijloace tehnice de preluare, prelucrare i transmitere a informaiei


Nota 5
s recunoasc mijloace tehnice
de preluare, prelucrare i
transmitere a informaiei
s defineasc diferite
instrumente ale tehnologiei
informaiei

Nota 7
s prezinte informaii necesare
realizrii unei aplicaii
s prezinte mijloace tehnice de
prelucrare i transmitere a
informaiei

Nota 9
s compare avantajele /
dezavantajele folosirii
instrumentelor tehnologiei
informaiei i comunicaiei

Nota 10
s utilizeze instrumentele
tehnologiei informaiei i
comunicaiei necesare
realizrii unei aplicaii

Obiectiv de referin: S pregteasc informaia n vederea prelucrrii ei i s disting tipuri de date


Nota 5
s recunoasc noiunea de date
de intrare / date de ieire

Nota 7
s defineasc noiunile de date,
rezultate
s clasifice informaiile n
vederea prelucrrilor ulterioare
ale acestora

Nota 9
s analizeze tipuri de date n
vederea prelucrrii lor cu un
anumit scop
s compare diferite tipuri de
date n vederea prelucrrii lor

Nota 10
s analizeze diferite metode
de prelucrare a datelor

134

Obiectiv de referin: S aleag cele mai potrivite ci i aplicaii pentru obinerea i / sau transmiterea datelor
Nota 5
s recunoasc ci i mijloace
pentru obinerea datelor
s recunoasc ci i mijloace
pentru transmiterea datelor

Nota 7
Nota 9
s prezinte ci i mijloace pentru s analizeze informaia verifiobinerea i transmiterea datelor
cnd corectitudinea acesteia
s recunoasc diferite
s prezinte cel mai potrivite
posibiliti de obinere i
posibiliti de obinere i
transmitere a datelor
transmitere a datelor

Nota 10
s utilizeze mijloacele
tehnologiei informaiei pentru
afiarea datelor

Obiectiv de referin: S aplice criterii practice, etice i estetice n realizarea unei aplicaii
Nota 5
s recunoasc criterii practice,
etice i estetice n vederea
realizrii unor aplicaii
s defineasc criterii practice,
etice i estetice folosind
mijloace tehnice ale tehnologiei
informaiei

Nota 7
s aplice criterii practice, etice i
estetice n vederea realizrii
unei aplicaii

Nota 9
s utilizeze mijloacele
tehnologiei informaiei pentru
obinerea unor texte, desene
s prezinte msurile de
protecie cu privire la dreptul
de autor, conform legislaiei n
vigoare

Nota 10
s compare aplicaiile obinute
de ei cu cele ale colegilor
s realizeze un sondaj de opinie privind temele realizate de
colegi pentru diferite discipline
folosind mijloace tehnice ale
tehnologiei informaiei
s analizeze diferite situaii
privind dreptul de autor

Modulul: DOMENII PROFESIONALE


Obiectiv de referin: S enumere familiile ocupaionale din domeniul tehnologic
Nota 5
s neleag documentaia de
specialitate n vederea cunoaterii familiilor ocupaionale
s recunoasc noiunea de
ocupaie / profesie

Nota 7
s enumere familii ocupaionale
din domeniul tehnologic
s defineasc noiunea de
ocupaie / profesie

Nota 9
s prezinte domenii de
activitate din domeniul
tehnologic
s prezinte profesii din
domeniul tehnologic

Nota 10
s analizeze ocupaii i
profesii n vederea alegerii
viitoarei meserii

Obiectiv de referin: S neleag impactul tehnologiei asupra profesiilor

135

Nota 5
s neleag legtura dintre
evoluia tehnologiei i apariia
diferitelor profesii

Nota 7
s prezinte evoluia unor
domenii profesionale
s prezinte influena tehnologiei
asupra profesiilor i mediului
apropiat

Nota 9
s compare profesii
tradiionale cu cele moderne
s disting importana
cunoaterii impactului
tehnologiei asupra profesiilor

Nota 10
s precizeze meseriile i
profesiile noi aprute
s analizeze impactul
tehnologiei asupra profesiilor
din diferite zone geografice

Obiectiv de referin: S cunoasc principalele atribuii ale personalului angajat n domeniul tehnologic
Nota 5
s enumere profesii din diferite
domenii
s recunoasc profesii din
diferite domenii

Nota 7
s prezinte atribuii ale
personalului angajat n
domeniul tehnologic
s enumere domenii de
activitate specifice domeniului
tehnologic

Nota 9
Nota 10
s compare atribuiile
s analizeze responsabilitile
personalului angajat din
personalului angajat din
aceeai familie ocupaional
diferite tipuri de activiti
(domenii de activitate)
s coreleze atribuiile din cadrul
domeniului tehnologic cu
exemple din viaa cotidian
(studii de caz)

Obiectiv de referin: S formuleze o opiune pentru viitoarea meserie n concordan cu propriile interese i aptitudini.
Nota 5
s prezinte propriile aspiraii i
interese cu privire la viitoarea
meserie
s precizeze formele de
colarizare prin care se
realizeaz pregtirea pentru
viitoarele meserii

Nota 7
s formuleze opinii pentru
viitoarea meserie innd cont de
interesele personale
s realizeze o prezentare a
profesiei prinilor

Nota 9
s completeze grile de
aptitudini i aspiraii, pe baza
atribuiilor unei profesii
cunoscute
s elaboreze o scrisoare de
intenie destinat unei instituii
/ firme

Nota 10
s compare rezultatele
obinute n urma rezolvrii
testului cu aspiraiile i
aptitudinile personale
s elaboreze un CV
s-i argumenteze opiunea
pentru o viitoare meserie, pe
baza autoevalurii i a
propriilor interese i aptitudini

Obiectiv de referin: S utilizeze termenii specifici diferitelor domenii profesionale n testrile pentru obinerea unui loc de
munc

136

Nota 5
s defineasc termenii profesie,
ocupaie, carier, familie
ocupaional, CV, scrisoare de
intenie

Nota 7
s recunoasc termenii de
specialitate folosii frecvent n
domeniul
s analizeze documente
specifice obinerii unui loc de
munc

Nota 9
s stabileasc legturi dintre
informaiile oferite de diferite
surse de documentaia de
specialitate
s formuleze opinii cu privire
la meseria prinilor folosind
termenii de specialitate
s ntocmeasc documente
specifice obinerii unui loc de
munc

Nota 10
s utilizeze termenii de
specialitate ntr-un mesaj
propriu
s formuleze opinii cu privire
la viitoarea lor meserie
folosind termenii de
specialitate

Obiectiv de referin: S selecteze i s organizeze informaiile relevante pentru practicarea diferitelor meserii
Nota 5
s cunoasc cerinele specifice
practicrii diferitelor meserii

Nota 7
s selecteze informaii cu privire
la rezolvarea sarcinilor ce i
revin

Nota 9
s identifice modul de obinere
a competenelor profesionale

Nota 10
s descrie cariera dorit i s
motiveze alegerea
s formuleze opinii cu privire
la practicarea viitoarei meserii

137

EDUCAIE MUZICAL

Obiective de referin:
1.1 S interpreteze vocal cntece de diferite tipuri i genuri, controlnd schimbrile de dinamic, timbru i tempo
1.3 S interpreteze teme muzicale accesibile din lucrri celebre
Nota 5
s interpreteze n grup (sau cu
ajutorul profesorului) cntece i
teme muzicale diverse, vocal
sau instrumental;
s realizeze acompaniamente
ritmice pe durate egale, la
cntecele nvate.

Nota 7
s interpreteze n grupuri mici,
cu acuratee cntece i teme
muzicale diverse, vocal sau
instrumental;
s realizeze acompaniamente
ritmice, marcnd structura
ritmic a cntecelor nvate.

Nota 9
s interpreteze individual, cu
acuratee cntece i teme
muzicale diverse, vocal sau
instrumental;
s acompanieze ritmic liber,
respectnd specificul
cntecelor cunoscute.

Nota 10
s interpreteze individual cu
acuratee, n tempo i nuana
adecvat cntece i teme
diverse, vocal sau
instrumental;
s acompanieze ritmic liber,
respectnd specificul
cntecelor cunoscute,
tempoul i nuana.

138

Obiective de referin:
2.1 S asculte diferite lucrri muzicale identificnd tipul i genul de muzic
2.2 S aprecieze bogia i varietatea folclorului muzical romnesc
2.3 S sesizeze specificul diferitelor tipuri de muzic ( popular, uoar de oper)
Nota 5
s asculte cu atenie lucrrile
audiate;
s recunoasc genul lucrrilor
muzicale reprezentative din
creaia popular i universal
(ajutat de profesor).

Nota 7
s recunoasc genul lucrrilor
muzicale reprezentative din
creaia popular i universal;
s rspund la ntrebri privind
lucrrile audiate n clas.

Nota 9
s recunoasc genul i
lucrrile muzicale
reprezentative din creaia
popular i universal;
s participe la discuii privind
lucrrile audiate.

Nota 10
s identifice genul i lucrrile
muzicale reprezentative din
creaia popular i universal;
s participe la discuii i s i
exprime liber opiniile proprii
asupra lucrrilor audiate n
clas ct i n afara ei.

Obiectiv de referin:
3. 3 S cunoasc i s diferenieze elementele componente ale genurilor muzicale scenice
Nota 5
s recunoasc elementele de
limbaj n cntecele nvate.

Nota 7
s recunoasc elementele de
limbaj muzical din lucrrile
cntate sau audiate la clas;

Nota 9
s recunoasc i s analizeze
elementele de limbaj muzical
din lucrrile cntate i audiate;

Nota 10
s recunoasc i s analizeze elementele de limbaj
muzical din lucrrile cntate
sau audiate preciznd crui
gen i aparine lucrarea;

Obiective de referin:
4.2 S sesizeze aportul elementelor de limbaj n planul expresivitii muzicale
4.5 S asocieze mesajul muzical receptat imaginii vizuale
Nota 5
s realizeze activiti specifice
altor arte (micare, desen),
inspirai de muzic

Nota 7
s realizeze activiti specifice
altor arte) micare, desen),
inspirai de muzic si s
identifice relaii ntre aceste
creaii
s realizeze de portofolii n
grup, pentru teme date (cu
ajutorul profesorului)

Nota 9
s realizeze activiti specifice
altor arte (micare, desen,
comentariu literar), inspirai de
muzic i s identifice relaii
ntre aceste creaii
s utilizeze surse bibliografice
s realizeze portofolii
personale pentru teme date.

Nota 10
s realizeze activiti specifice
altor arte (micare, desen,
comentariu literar, lectur),
inspirai de muzic i s
identifice relaii ntre aceste
creaii
s utilizeze surse bibliografice
s realizeze portofolii
personale pentru teme date,
sau s realizeze de portofolii
liber alese

139