Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABE BOLYAI CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


DEPARTAMENTUL DE FINANE
SPECIALIZAREA: MASTERAT ADMINISTRAREA AFACERILOR IN COMER,
TURISM I SERVICII
ANUL UNIVERSITAR 2012-2013
PROGRAMA ANALITIC
Denumirea disciplinei: ANALIZA ECONOMICA
CAPITOLUL I - METODE DE ANALIZ A ACTIVITII DE COMER (Sptmna 1,
2)
1.1. Analiza circulaiei mrfurilor
1.2. Analiza cantitativ i calitativ a personalului n comer
1.3. Analiza gradului de utilizare a capacitii de desfacere a reelei comerciale
1.4. Analiza cheltuielilor de circulaie
1.5. Analiza cheltuielilor cu personalul
1.6. Analiza profitabilitii n comer.
CAPITOLUL II ANALIZA ACTIVITII ECONOMICE N TURISM (Sptmna 3, 4,
5)
2.1. Analiza activitii serviciilor turistice
2.1.1. Metode i tehnici de analiz a tarifului de camer
2.1.2. Analiza economic a serviciilor de alimentaie n turism
2.1.3. Analiza economic a serviciilor de agrement-divertisment
2.1.4. Analiza economic serviciilor suplimentare
2.1.5. Analiza economic a serviciilor de tratament balnear
2.1.6. Analiza economic a serviciilor de transport turistic
2.2. Analiza circulaiei turistice
2.3. Metode de diagnostic i de evaluare n turism
2.4. Sistemul de indicatori ai eficienei economice n turism
2.5. Analiza cilor de cretere a eficienei economice n turism.
CAPITOLUL III ANALIZA ECONOMIC A SERVICIILOR DE ALIMENTAIE
(Sptmna 6)
3.1. Caracterizarea serviciilor de alimentaie
3.2. Tipuri de uniti de alimentaie
3.3. Metode i tehnici de analiz a preurilor meniurilor oferite n restaurante
3.4. Metode i tehnici de analiz a preurilor altor prestaii.
CAPITOLUL IV ANALIZA POZIIEI
FINANCIARE A UNITILOR DIN
COMER, TURISM I SERVICII (Sptmna 7, 8, 9)
4.1. Analiza evoluiei poziiei financiare
4.1.1. Analiza evoluiei (dinamicii) activelor;
4.1.2. Analiza dinamicii datoriilor
4.1.3. Analiza dinamicii capitalurilor proprii
4.2. Analiza structurii poziiei financiare
4.2.1. Analiza structurii activelor
4.2.2. Analiza structurii datoriilor
4.2.3. Analiza structurii capitalurilor proprii
4.3. Analiza echilibrului financiar

4.3.1. Analiza indicatorilor de activitate


4.3.2. Analiza lichiditii financiare
4.3.3. Analiza solvabilitii financiare
CAPITOLUL V ANALIZA PERFORMANELOR FINANCIARE A UNITILOR
DIN COMER, TURISM I SERVICII (Sptmna 10, 11)
5.1. Analiza de ansamblu a performanei financiare
5.1.1. Structura i coninutul Contului de profit i pierdere
5.1.2. Analiza de ansamblu a performanelor financiare. Analiza
dinamic i analiza structurii veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor pe
tipuri de activiti i pe total activitate
5.2. Analiza performaelor pe baza ratelor de rentabilitate
5.2.1 Analiza ratelor rentabilitii economice
5.2.2. Analiza ratelor rentabilitii financiare
5.2.3. Analiza ratelor rentabilitii investiiilor de capital
CAPITOLUL VI ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE A UNITILOR DIN
COMER, TURISM I SERVICII (Sptmna 12)
6.1. Definire. Obiective. Modaliti de prezentare.
6.2. Metode de determinare a fluxurilor de trezorerie (metoda direct, metoda
indirect)
6.4. Indicatori de analiz a fluxurilor de numerar
CAPITOLUL VII ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT (Sptmna 13,14)
7.1. Metode statistice de determinare a riscului de faliment
7.1.1. Modele statistice strine de evaluare a riscului de faliment
(Altman, Conan-Holder, Taffler, Robertson, Metoda Centralei
Bilanurilor Bncii Franei)
7.1.2. Modele statistice romneti de evaluare a riscului de faliment
(Anghel, Bileteanu, Ivoniciu, Statev)
7.2. Metode bancare de determinare a riscului de faliment (BCR, BRD-Socit
Gnrale, Banca Transilvania, BancPost)

BIBLIOGRAFIE:
1
2

BRAN, FLORINA, MARIN, DINU, SIMON,


TAMARA
BUE, LUCIAN

CINAP, IOAN (coord.)

CARDULA, IOAN

5
6

ISTRATE, ION, BRAN, FLORINA, ROU,


ANCA GABRIELA
LUPU, DUMITRU

MIRONIUC, MARILENA

NICULESCU, MARIA

PATRICHE, DUMITRU (coord.)

10

PATRICHE, DUMITRU (coord)

Economia turismului i mediului nconjurtor,


Editura Economic, 1998;
Analiza economico-financiar, Editura Economic,
Bucureti, 2005
Analiza economic i financiar a firmelor de turism
i comer, Curs Universitatea Dimitrie Cantemir,
Cluj-Napoca, 1994
Analiza activitii economice n comer, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982
Economia turismului i mediul nconjurtor, Editura
Economic, Bucureti 1996
Hotelul - Economie i management, Editura ALL,
Bucureti, 1998
Analiza performanelor economico-financiare ale
ntreprinderii, Editura Junimea, Iai, 1999
Diagnostic global strategic, Vol. I+II Editura
Economic, Bucureti, 2003 si 2005
Bazele comerului, Editura Economic, Bucureti,
1999
Economie
comercial,
Editura
Economic,

11

STNCIULESCU GABRIELA

12

14

STNCIULESCU,
GABRIELA,
IGU,
GABRIELA
VLCEANU, GHEORGHE. ROBU, VASILE,
GEORGESCU, NICOLAE
***

15

***

13

Bucureti, 1998
Tehnica operaiunilor de turism, Editura ALL,
Bucureti, 1998
Tehnica operaiunilor de turism, Editura ALL,
Bucureti, 1999
Analiza economico-financiar, Editura Economic,
Bucureti, 2004
Standarde internaionale de raportare financiar,
Ghid practic, Banca Mondial, 2005
OMFP
3055/29.10..2009
pentru
aprobarea
reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene, Monitorul Of. al Romaniei nr 766/10 nov.
2009

MODUL DE EVALUARE A CUNOTINELOR :


- examen scris
- sustinerea unor proiecte/referate fie cu tema impusa de cadrul didactic, fie aleasa

50%
50%

Director de departament,
Prof. univ. dr. Crsitina Ciuma
Titular de disciplin,
Conf. univ. dr. Fnua POP