Sunteți pe pagina 1din 2

www.model-de.

ro

S.C. _______ S.A. _______


Adresa
CUI

ADEVERINTA

Adeverim prin prezenta ca d-ul (d-na) _______________________________


este salariat(a) al societatii noastre din data de _______________, in functia de
________________________ .
Eliberam prezenta adeverinta, pentru a-i servi la _______________________
_______________________ .

Director General

Biroul Resurse Umane

S-ar putea să vă placă și