Sunteți pe pagina 1din 2

.l. dr. ing.

VICTOR VIOREL SAFTA


Prep. drd. ing. MAGDALENA LAURA TOMA

ELEMENTE DE PROIECTARE A
ECHIPAMENTELOR I
INSTALAIILOR DIN TREAPTA
MECANIC A STAIILOR DE
EPURARE A APELOR UZATE

EDITURA PRINTECH
BUCURETI 2003

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale


SAFTA, VICTOR VIOREL
Elemente de proiectare a echipamentelor i instalaiilor
din treapta mecanic a staiilor de epurare a apelor uzate /
V.V. Safta, MagdalenaLaura Toma Printech, 2003 (Medeea
Company)
180 p.; 20 cm.
Bibliogr.
ISBN
Refereni: ing. Sevastia Vraciu efa colectivului Instalaii i Utilaje
de Epurare a Apelor Uzate din Institutul Naional de
CercetareDezvoltare pentru Protecia Mediului I.C.I.M.
Bucureti
dr. ing. Corneliu A.L. Negulescu consilier la S.C. Aqua
Proiect S.A. Bucureti

EDITURA PRINTECH
Strada Biculeti Nr. 13
Sector 1 Bucureti
Telefon: 211.37.12
Editor:
Ecaterina MILIC

Consilier Editorial:
Mihaela TOMA
Copywright 2003 Editura PRINTECH
Toate drepturile prezentei ediii sunt rezervate editurii i autorilor. Nici o
parte din aceast lucrare nu poate fi reprodus, stocat sau transmis
indiferent prin ce form, fr acordul prealabil scris al autorilor.