Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

79/ 03 Aprilie 2015


Embargo ora 10:00

Domeniul:Comeriservicii

CIFRADEAFACERIDINCOMERULCUAMNUNTULA
CRESCUTCU3,3%

n luna februarie 2015, volumul cifrei de afaceri din comerul cu amnuntul (cu excepia
comeruluicuautovehiculeimotociclete)asczutfadelunaprecedentattcaseriebrut
cu1,5%cticaserieajustatnfunciedenumruldezilelucrtoareidesezonalitatecu1,4%.

Fadelunacorespunztoareaanuluiprecedent,volumulcifreideafaceripentrucomerulcu
amnuntul(cuexcepiacomeruluicuautovehiculeimotociclete)acrescutattcaseriebrut
cu3,3%cticaserieajustatnfunciedenumruldezilelucrtoareidesezonalitatecu3,5%.

n perioada 1.I28.II.2015, volumul cifrei de afaceri din comerul cu amnuntul (cu excepia
comeruluicuautovehiculeimotociclete)acrescutfadeperioada1.I28.II.2014attcaserie
brutcticaserieajustatnfunciedenumruldezilelucrtoareidesezonalitate,cu4,8%,
respectiv4,9%.

Evoluialunaracifreideafacerincomerulcuamnuntul,conformCAENRev.2
(serieajustatnfunciedenumrzilelucrtoareidesezonalitate)
ianuarie2010februarie2015
-2010=100 -
140
130
120
110
100
90
80

COMERTCUAMANUNTULTOTAL

ALIMENTARE

NEALIMENTARE

CARBURANTI

Alimentare=Cuvnzarepredominantdeprodusealimentare,buturiitutun;Nealimentare=Cuvnzarepredominantdeproduse
nealimentare;Carburani=Comerulcuamnuntulalcarburanilorpentruautovehicule,nmagazinespecializate

Datelegraficuluinformatxls

1/3


Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerul cu amnuntul
(cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete)

FEBRUARIE2015n%fade:
IANUARIE
2015

FEBRUARIE
2014

1.I28.II.2015/
1.I28.II.2014

Totalcomercuamnuntul(cuexcepia
comeruluicuautovehiculeimotociclete)

98,5

103,3

104,8

98,6

103,5

104,9

Cuvnzarepredominantdeproduse
alimentare,buturiitutun

96,7

107,0

108,6

99,4

106,6

106,9

Cuvnzarepredominantdeproduse
nealimentare

97,3

96,8

99,5

97,1

98,5

100,8

Comerulcuamnuntulalcarburanilorpentru
autovehicule,nmagazinespecializate

104,1

110,8

109,4

101,5

107,6

106,6

Not:B=seriebrut;S=serieajustatnfunciedenumruldezilelucrtoareidesezonalitate

Dateletabeluluinformatxls

Februarie2015comparativcuianuarie2015

Volumulcifreideafaceripentrucomerulcuamnuntul(cuexcepiacomeruluicuautovehiculeimotociclete),
seriebrut,nlunafebruarie2015,comparativculunaprecedent,asczutpeansamblucu1,5%,caurmarea
scderiivnzrilordeprodusealimentare,buturiitutun(3,3%)ivnzrilordeprodusenealimentare(2,7%).
Comerulcuamnuntulalcarburanilorpentruautovehiculenmagazinespecializateacrescutcu4,1%.

Volumulcifreideafaceripentrucomerulcuamnuntul(cuexcepiacomeruluicuautovehiculeimotociclete),
serieajustatnfunciedenumruldezilelucrtoareidesezonalitate,nlunafebruarie2015,comparativcu
lunaprecedentasczutcu1,4%,caurmareascderilornregistratelavnzriledeprodusenealimentare
(2,9%) i la vnzrile de produse alimentare, buturi i tutun (0,6%). Comerul cu amnuntul al carburanilor
pentruautovehiculenmagazinespecializateacrescutcu1,5%.

Februarie2015comparativcufebruarie2014

Volumulcifreideafaceripentrucomerulcuamnuntul(cuexcepiacomeruluicuautovehiculeimotociclete),
serie brut, n luna februarie 2015, comparativ cu luna februarie 2014 a nregistrat o cretere cu 3,3% datorit
creterilor nregistrate la comerul cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule n magazine specializate
(+10,8%)ilavnzriledeprodusealimentare,buturiitutun(+7,0%).Vnzriledeprodusenealimentareau
sczutcu3,2%.

Volumulcifreideafaceripentrucomerulcuamnuntul(cuexcepiacomeruluicuautovehiculeimotociclete),
serieajustatnfunciedenumruldezilelucrtoareidesezonalitate,nlunafebruarie2015,comparativcu
luna februarie 2014 a nregistrat o cretere cu 3,5% datorit creterii comerului cu amnuntul al carburanilor
pentru autovehicule n magazine specializate (+7,6%) i vnzrilor de produse alimentare, buturi i tutun
(+6,6%).Vnzriledeprodusenealimentareausczutcu1,5%.

2/3

Perioada1.I28.II.2015comparativcuperioada1.I28.II.2014

Volumulcifreideafaceripentrucomerulcuamnuntul(cuexcepiacomeruluicuautovehiculeimotociclete),
serie brut, n perioada 1.I28.II.2015, comparativ cu perioada 1.I28.II.2014 a nregistrat o cretere cu 4,8%
datoritcreteriicomeruluicuamnuntulalcarburanilorpentruautovehiculenmagazinespecializate(+9,4%)
i vnzrilor de produse alimentare, buturi i tutun (+8,6%). Vnzrile de produse nealimentare au sczut cu
0,5%.

Volumulcifreideafaceripentrucomerulcuamnuntul(cuexcepiacomeruluicuautovehiculeimotociclete),
serieajustatnfunciedenumruldezilelucrtoareidesezonalitate,nperioada1.I28.II.2015,comparativcu
perioada 1.I28.II.2014, a nregistrat o cretere cu 4,9%, datorit creterii vnzrilor de produse alimentare,
buturiitutun(+6,9%),comeruluicuamnuntulalcarburanilorpentruautovehiculenmagazinespecializate
(+6,6%)ivnzrilordeprodusenealimentare(+0,8%).

Informaii suplimentare privind indicii prezentai n comunicatul de pres pot fi accesate prin fiierul .xls ataat
comunicatuluipehomepage.

Informaiisuplimentare:

Pentruinterpretareacorectaindicatorilor,vrugmsconsultaiPrecizrileMetodologice.

InformaiisuplimentaresepotobinedinpublicaiastatisticBuletinStatisticLunar(termendeapariie20aprilie
2015)idinbazadedateTEMPOonlineaINS.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obine din comunicatul de pres al
Eurostatcarevaapreamiercuri,8aprilie2015icarepoateficonsultatlaadresa:http://ec.europa.eu/eurostat

Urmtorulcomunicatdepresvaapreamari,5mai2015.

Arhivacomunicatelordepres:http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicatedepresaarhiva

CompartimentuldeComunicare
email:biroupresa@insse.ro
Tel:+40213181869

3/3