Sunteți pe pagina 1din 5

INS

Nr. 78/ 2 aprilie 2015


Embargo ora 10:00

Domeniul: Preuri de producie n industrie

PREURILEPRODUCIEIINDUSTRIALEAUCRESCUTCU0,2%

n luna februarie 2015, comparativ cu luna ianuarie 2015, preurile produciei industriale pe
total(piaainternipiaaextern)aucrescutcu0,2%.

n luna februarie 2015, comparativ cu luna februarie 2014, preurile produciei industriale pe
total(piaainternipiaaextern)ausczutcu1,7%.

Grafic:Indiceleanual*)alpreurilorproducieiindustrialepetotal,piaainternipiaaextern(%)

Total

Piata interna

Piata externa

125.00

120.00

115.00

110.00

105.00

100.00

95.00
ian.-15

sep.-14

mai-14

ian.-14

sep.-13

mai-13

ian.-13

sep.-12

mai.-12

ian.-12

sep.-11

mai.-11

ian.-11

sep.-10

mai.-10

ian.-10

sep.-09

mai.-09

ian.-09

sep.-08

mai.-08

ian.-08

sep.-07

mai.-07

ian.-07

sep.-06

mai.-06

ian.-06

*)

Indiceleanualmsoarevoluiapreurilorluniicurentecomparativcuaceeailundinanulprecedent.

Datelegraficuluinformat.xls.

1/5

Tabelul1:Indicelepreurilorproducieiindustrialepetotal,piaainternipiaaextern
procente

2010=100

Modificareprocentual:
lunar1

anual2

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Sep

Oct

Noi

Dec

Ian

Feb

Ian

Feb

Ian

Feb

Total

115,08

114,65

114,50

113,20

112,89

113,11

0,3

0,2

2,1

1,7

Piaaintern

116,11

115,96

115,77

114,68

114,67

114,93

0,0

0,2

1,0

0,6

Piaaextern

113,01

112,03

111,96

110,24

109,33

109,47

0,8

0,1

4,3

4,1

Dateletabeluluinformat.xls.

Tabelul2:Indicelepreurilorproducieiindustrialepetotal(piaainternipiaaextern)pemarile
grupeindustriale
procente

2010=100

Modificareprocentual:
lunar1

anual2

2014

2014

2014

2014

2015

2015

Sep

Oct

Noi

Dec

Ian

Feb

Ian

Feb

Ian

Feb

115,08

114,65

114,50

113,20

112,89

113,11

0,3

0,2

2,1

1,7

111,77

111,57

111,54

111,73

111,92

111,18

0,2

0,7

0,4

0,6

107,46

107,24

107,57

107,72

107,43

106,45

0,3

0,9

1,9

2,8

111,33

111,66

111,37

111,61

112,37

112,19

0,7

0,2

1,2

1,1

121,87

121,90

121,96

121,97

122,14

122,33

0,1

0,2

0,8

0,9

120,64

119,32

118,45

112,93

111,60

114,10

1,2

2,2

6,8

4,4

Total
Industriabunurilor
intermediare
Industriabunurilor
decapital
Industriabunurilor
defolosin
ndelungat
Industriabunurilor
deuzcurent
Industriaenergetic

2015 2015 2015

2015

Dateletabeluluinformat.xls.

Modificareaprocentuallunar(ratalunar)estecalculatcadiferenntreindicelelunar100.
Modificareaprocentualanual(rataanual)estecalculatcadiferenntreindiceleanual100.

2/5

Tabelul 3: Indicele preurilor produciei industriale pe total (piaa intern i piaa extern) pe
seciuniidiviziuniCAENRev.2
procente

2010=100

Modificareprocentual:
lunar1

anual2

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Sep

Oct

Noi

Dec

Ian

Feb

Ian

Feb

Ian

Feb

Total

115,08

114,65

114,50

113,20

112,89

113,11

0,3

0,2

2,1

1,7

Industriaextractiv
Extraciacrbuneluisuperiori
inferior
Extraciapetroluluibrutia
gazelornaturale
Extraciaminereurilor
3
metalifere

118,42

118,33

117,87

111,48

104,89

107,00

5,9

2,0

10,4

7,4

106,76

105,94

106,52

105,94

107,47

105,76

1,4

1,6

0,7

2,1

127,53

126,68

125,17

113,99

100,55

104,71

11,8

4,1

18,9

14,7

Alteactivitiextractive
Activitideserviciianexe
extraciei

110,63

111,45

111,45

111,23

111,41

110,91

0,2

0,5

1,9

1,2

108,04

110,60

112,83

111,70

115,76

117,04

3,6

1,1

5,6

9,7

Industriaprelucrtoare

114,42

113,75

113,52

112,10

111,28

111,62

0,7

0,3

3,4

3,0

Industriaalimentar

120,79

120,44

120,31

119,98

120,06

120,02

0,1

0,0

1,5

0,9

Fabricareabuturilor
Fabricareaproduselordin
tutun

120,32

120,48

120,52

120,49

120,56

121,09

0,1

0,4

1,8

1,4

112,35

112,42

112,65

112,73

112,45

113,08

0,3

0,6

2,2

0,8

Fabricareaproduselortextile
Fabricareaarticolelorde
mbrcminte
Tbcireaifinisareapieilor;
fabricareaarticolelordevoiaji
marochinrie,
harnaamentelorincl
mintei;preparareaivopsirea
blnurilor
Prelucrarealemnului,
fabricareaproduselordinlemn
iplut,cuexcepiamobilei;
fabricareaarticolelordinpaie
idinaltematerialevegetale
mpletite
Fabricareahrtieiia
produselordinhrtie
Tiprireaireproducereape
suporianregistrrilor
Fabricareaproduselorde
cocserieiaproduselor
obinutedinprelucrarea
ieiului

126,87

127,37

127,69

128,25

129,19

129,64

0,7

0,4

3,0

3,0

129,23

129,66

129,60

130,08

130,76

131,33

0,5

0,4

4,3

4,4

0,2

0,2

4,3

4,6

1,7

0,0

2,7

3,0

121,67

123,48

123,94

124,53

124,75

125,02

119,84

119,68

119,70

119,70

121,73

121,70

126,76

126,73

126,78

127,11

126,79

126,33

0,3

0,4

0,2

0,3

128,89

129,14

129,25

129,42

129,97

130,19

0,4

0,2

0,2

1,7

13,3

16,2

38,7

28,8

130,67

122,43

117,91

93,91

81,43

94,58

cdateconfideniale
3/5

Tabelul 3: Indicele preurilor produciei industriale pe total (piaa intern i piaa extern) pe
seciuniidiviziuniCAENRev.2continuare
procente

2010=100

Modificareprocentual:
lunar1

anual2

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Sep

Oct

Noi

Dec

Ian

Feb

Ian

Feb

Ian

Feb

117,00

115,30

115,29

115,60

114,40

110,50

1,0

3,4

3,7

7,0

119,83

118,78

117,94

119,43

119,21

120,17

0,2

0,8

1,7

1,9

115,36

115,65

115,89

116,13

115,57

115,30

0,5

0,2

0,4

0,2

101,55

101,54

101,43

101,22

101,53

100,81

0,3

0,7

0,3

0,1

Industriametalurgic
Industriaconstruciilor
metaliceiaproduselordin
metal,exclusivmaini,utilajei
instalaii
Fabricareacalculatoareloria
produselorelectroniceioptice
Fabricareaechipamentelor
electrice
Fabricareademaini,utilajei
echipamenteneclasificaten
altparte
Fabricareaautovehiculelorde
transportrutier,aremorcilori
semiremorcilor
Fabricareaaltormijloacede
transport

104,47

104,17

104,04

104,34

104,86

104,68

0,5

0,2

0,4

1,0

0,1

1,2

2,8

3,8

Fabricareasubstaneloria
produselorchimice
Fabricareaproduselor
farmaceuticedebazia
preparatelorfarmaceutice
Fabricareaproduselordin
cauciucimaseplastice
Fabricareaaltorprodusedin
mineralenemetalice

104,88

104,78

104,33

104,47

104,40

103,16

103,38

103,58

103,58

103,93

99,92

96,82

3,9

3,1

8,2

11,1

107,06

107,20

107,03

107,84

108,06

107,77

0,2

0,3

0,9

0,7

1,9

0,2

0,6

0,2

0,1

0,6

0,4

1,2

107,54

107,53

107,13

107,40

109,46

109,20

110,18

109,72

110,69

110,72

110,66

110,02

113,43

113,30

112,43

112,89

113,72

113,50

0,7

0,2

0,8

0,7

Fabricareademobil

110,79

111,21

111,45

111,67

112,22

111,95

0,5

0,2

1,9

1,3

Alteactivitiindustrialen,c,a,
Repararea,ntreinereai
instalareamainilori
echipamentelor
Produciaifurnizareade
energieelectricitermic,
gaze,apcaldiaer
condiionat
Produciaifurnizareade
energieelectricitermic,
gaze,apcaldiaer
condiionat
Distribuiaapei;salubritate,
gestionareadeeurilor,
activitidedecontaminare
Captarea,tratareaidistribuia
apei

121,71

121,49

122,82

123,28

124,16

124,48

0,7

0,3

4,9

2,2

0,4

0,3

0,2

0,3

2,8

0,6

5,1

4,8

2,8

0,6

5,1

4,8

0,3

0,0

3,2

2,9

0,3

0,0

3,2

2,9

107,21

107,12

107,15

106,79

107,17

106,86

115,20

115,81

116,05

116,33

119,54

118,86

115,20

115,81

116,05

116,33

119,54

118,86

161,74

161,74

161,74

161,92

162,41

162,42

161,74

161,74

161,74

161,92

162,41

162,42

Dateletabeluluinformat.xls.

4/5

Informaiisuplimentare:
Datelepentrulunaianuarie2015suntrectificate,iardatelepentrulunafebruarie2015suntprovizorii.
Pentruinterpretareacorectaindicatorului,vrugmsconsultaiPrecizrileMetodologice.
Urmtorulcomunicatdepresreferitorlapreurileproducieiindustrialevaaprealadatade5mai2015.
Arhivacomunicatelordepres:http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicatedepresaarhiva

CompartimentuldeComunicare

email:biroupresa@insse.ro

Tel:+40213181869

5/5