Sunteți pe pagina 1din 1

Nume..

Prenume.
Data

Test de evaluare a cunostintelor curs pedagog social


I. Prestatiile sociale sunt
1. ajutoare sociale
2. alocatii familiale
3. servicii de ingrijire social- medicala
II. Elemente ale procesului de comunicare sunt :
1 . Emitator
2 . Mesaj
3. Decodor
III. Enumerati elementele din care este alcatuit sistemul de asistenta sociala:
_______________________________________________________________________________
1.
IV. Enumerati cateva institutii implicate in acordarea serviciilor si prestatiilor sociale :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

V. Mentionati cele doua tipuri de bariere in comunicare si exemplificati.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________