Sunteți pe pagina 1din 4

Ordinul 2224/2006 M.Of.

3 din 03-ian-2007

ORDIN nr. 2224 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea unor proceduri privind
nregistrarea i gestiunea persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA
n temeiul art. 11 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Finanelor Publice i a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile art. 153 i 153 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale art. 69, precum i ale art. 196 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1
(1) Persoana impozabil care nu este nregistrat i care nu are obligaia s se nregistreze, conform art. 153 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile ulterioare, denumit n continuare Codul fiscal, i persoana
juridic neimpozabil care are obligaia sau opteaz s se nregistreze pentru efectuarea achiziiilor intracomunitare,
potrivit art. 153 1 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent n a crui raz teritorial i au domiciliul fiscal
formularul 091 "Declaraie de nregistrare n scopuri de TVA/Declaraie de meniuni a altor persoane care efectueaz
achiziii intracomunitare", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/a, prevzut n anexa nr. 1.
(2) Instruciunile de completare a formularului 091 sunt prevzute n anexa nr. 2.
(3) Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, utilizare i pstrare ale formularului 091 sunt prevzute n anexa nr.
3.
(4) Anexele nr. 1, 2 i 3 fac parte integrant din prezentul ordin.
(5) Pe baza declaraiei depuse potrivit alin. (1), organul fiscal competent emite, n termen de 5 zile, "Certificatul de
nregistrare n scopuri de TVA", care conine codul de nregistrare n scopuri de TVA pentru achiziii intracomunitare.
(6) Codul de nregistrare n scopuri de TVA pentru achiziii intracomunitare este alctuit din codul de nregistrare fiscal
atribuit de organul fiscal competent, care este diferit de codul de identificare fiscal a contribuabilului, precedat de
prefixul "RO".
(7) Data nregistrrii ca persoan impozabil n scopuri de TVA pentru achiziii intracomunitare este data depunerii
formularului 091 la organul fiscal competent.
(8) Persoanele impozabile nregistrate pentru achiziii intracomunitare vor utiliza codul de nregistrare n scopuri de TVA
atribuit de organul fiscal competent numai pentru efectuarea achiziiilor intracomunitare i pentru declararea i plata
taxei pe valoarea adugat aferente achiziiilor intracomunitare efectuate.
Art. 2
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, codul de nregistrare n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, al
persoanelor impozabile se atribuie de organele fiscale competente i este:
a) pentru persoanele juridice, cu excepia comercianilor, precum i pentru asocieri i alte entiti fr personalitate
juridic, codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";
b) pentru persoanele fizice, codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";
c) pentru comerciani, inclusiv pentru sucursalele comercianilor care au sediul principal al comerului n strintate,
codul unic de nregistrare atribuit potrivit legii speciale, precedat de prefixul "RO";
d) pentru asocierile fr personalitate juridic, codul de identificare fiscal, precedat de prefixul "RO".
Art. 3
(1) Persoanele fizice, cu excepia persoanelor fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau care
exercit profesii libere, vor utiliza codul de nregistrare n scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal,
numai pentru operaiunile reglementate de titlul VI "Taxa pe valoarea adugat" din Codul fiscal.
(2) Persoanele fizice definite la alin. (1) se nregistreaz prin depunerea formularului (020) "Declaraie de nregistrare
fiscal/Declaraie de meniuni pentru persoane fizice romne" i se administreaz de organul fiscal n a crui raz
teritorial i au domiciliul fiscal.
(3) Pe baza declaraiei depuse potrivit alin. (2), organul fiscal competent emite "Certificatul de nregistrare n scopuri de
TVA", care conine codul de nregistrare n scopuri de TVA.
(4) Data nregistrrii n scopuri de TVA a persoanelor fizice definite la alin. (1) este, dup caz:
a) data comunicrii certificatului de nregistrare n scopuri de TVA, dac aplic regimul normal de tax de la nceperea
activitii;
b) prima zi a lunii urmtoare celei n care persoana impozabil solicit nregistrarea n scopuri de TVA, ca urmare a
depirii plafonului de scutire sau prin opiune, ulterior nceperii activitii.
(5) n relaia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza:
a) codul de nregistrare n scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru declararea i plata
taxei pe valoarea adugat;
b) codul numeric personal, pentru celelalte impozite i taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.
Art. 4
(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, pltitorii de TVA persoane fizice, identificai fiscal prin cod numeric personal
precedat de litera "R", nu vor utiliza acest cod de identificare fiscal pentru efectuarea operaiunilor impozabile
prevzute de titlul VI "Taxa pe valoarea adugat" din Codul fiscal.
(2) Deconturile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere pn la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv,
se depun, utiliznd drept cod de identificare fiscal codul numeric personal, la organul fiscal n a crui administrare
contribuabilul se afla nregistrat ca pltitor de TVA la data de 31 decembrie 2006.
(3) ncepnd cu data de 1 februarie 2007, pltitorii de TVA identificai fiscal prin codul numeric personal precedat de
litera "R" vor fi scoi din oficiu de ctre organul fiscal competent din evidena pltitorilor de TVA.
(4) Dup scoaterea din evidena pltitorilor de TVA, eventualele sume negative din decontul de TVA aferent lunii
decembrie 2006, depus de aceast categorie de contribuabili, se restituie potrivit procedurii n materie.
Art. 5
(1) Persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau care exercit profesii libere vor
utiliza drept identificator fiscal codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal pe a crui raz teritorial se afl
sediul sau locul desfurrii activitii, pentru activitile desfurate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007.
(2) Persoanele fizice definite la alin. (1) depun declaraiile privind impozitele, taxele i contribuiile aferente lunii
pag. 1

4/6/2015 : office10@cdep.ro

Ordinul 2224/2006 M.Of. 3 din 03-ian-2007

decembrie 2006, cu termen legal de depunere pn la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, la organul fiscal n a crui
administrare se aflau la data de 31 decembrie 2006, utiliznd ca identificator fiscal codul numeric personal.
(3) Impozitul pe venitul personal datorat de persoanele fizice definite la alin. (1) se administreaz i dup data de 1
ianuarie 2007 de organul fiscal n a crui raz teritorial i are domiciliul persoana fizic, utiliznd drept identificator
fiscal codul numeric personal.
Art. 6
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 7
Direcia general de gestiune a impozitelor i contribuiilor, Direcia general a tehnologiei informaiei, direciile generale
ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti, precum i Direcia general de administrare a marilor
contribuabili vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu

Anexa nr. 1: DECLARAIE DE NREGISTRARE N SCOPURI DE TVA DECLARAIE DE


MENIUNI A ALTOR PERSOANE CARE EFECTUEAZ ACHIZIII INTRACOMUNITARE
DEC LARAIE DE NREGISTRARE N SC OPURI
DE TVA DEC LARAIE DE MENIUNI A ALTOR
PERSOANE C ARE EFEC TUEAZ AC HIZIII
INTRAC OMUNITARE

A. FELUL DEC LARAIEI


1. Declaraie de nregistrare |_|
2. Declaraie de meniuni |_|
a) Persoan impozabil care nu este nregistrat i nu are obligaia s se nregistreze conform art. 153 din
C odul Fiscal |_|
b) Persoan juridic neimpozabil |_|
B. DATE DE IDENTIFIC ARE A C ONTRIBUABILULUI
1. C od de nregistrare n scopuri de TVA ..............................................................
2. Denumire/Nume i prenume ..................................................................................
3 C od de identificare fiscal .. .................................................
4. Date privind domiciliul fiscal
Strad ......................................................................... Nr. .............. Bloc .................. Scar ................
Etaj ................. Ap ................. Localitate .............................................Sector .......... Jude
........................................................C od potal ..............................Fax .................... ........................................... Telefon ......................................................E-mail
..................................................................
C . ALTE DATE DESPRE C ONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin mputernicit |_|
Nr. act mputernicire .......................................... Data ...............................................
2. Date de identificare ale mputernicitului
C od de identificare fiscal ...................................................
Nume, prenume/Denumire ............................................................................................. Adresa: Strad
............................................ : ..................... Nr. .............. Bloc ................... Scar ............ Etaj .............
Ap .............Localitate ............................................Sector .......... Jude ............................................ C od
potal ...............................Fax ....................................................... Telefon
.................................................E-mail ................................................................................................
D. DATE PRIVIND VEC TORUL FISC AL
I. nregistrare n scopuri de TVA
1. nregistrare prin depirea plafonului de achiziii intracomunitare |_|
2. nregistrare prin opiune pentru achiziii intracomunitare, conform art. 126 alin.(6) din C odul Fiscal |_|
II. Anularea nregistrrii n scopuri de TVA
1. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate ca urmare a depirii plafonului
de achiziii |_|
a) valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic anterior solicitrii anulrii ..................................
b) valoarea achiziiilor intracomunitarc n anul calendaristic n care se solicit anularea
.......................................
c) nu a fost exercitat opiunea prevzut la art. 153 alin.(7) din C odul fiscal |_|
2. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate prin opiune |_|
a) valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic anterior solicitrii anulrii ..................................
b) valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic n care se solicit anularea
.......................................
c) nu a fost exercitat opiunea prevzut la art. 153 alin.(7) din C odul fiscal |_|
3. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate n scopuri de TVA conform art.
153 din C odul Fiscal |_|
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i
complete.
Numele persoanei care face declaraia ................................................................
Semntura ......................................... tampila ..............
Data ............. / .................. / ..............
Se completeaz de organul fiscal
Denumire organ fiscal .. ....................................................................
Nr. de nregistrare .............................................. Data nregistrrii ............ / ................. / .................
Numele i prenumele persoanei care a verificat ..............................................................................
Numr legitimaie ................................................................
C od M.RR: 14.13.01.10.1 1/a
A4/t2

Anexa nr. 2: Instruciuni de completare a formularului (091) "Declaraie de nregistrare n


scopuri de TVA/ Declaraie de meniuni a altor persoane care efectueaz achiziii intracom
unitare"
Declaraia de nregistrare n scopuri de TVA/Declaraia de meniuni a altor persoane care efectueaz achiziii
pag. 2

4/6/2015 : office10@cdep.ro

Ordinul 2224/2006 M.Of. 3 din 03-ian-2007

intracomunitare (091), denumit n continuare declaraie, se depune de ctre persoanele impozabile care nu sunt
nregistrate i nu au obligaia s se nregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, i de persoanele juridice neimpozabile care intenioneaz s efectueze achiziii
intracomunitare n Romnia, astfel:
a) n mod obligatoriu, naintea efecturii achiziiei intracomunitare, dac valoarea achiziiei intracomunitare respective
depete plafonul pentru achiziii intracomunitare n anul calendaristic n care are loc achiziia intracomunitar;
b) prin opiune, dac realizeaz achiziii intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate operaiuni impozabile n
Romnia conform art. 126 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, i opteaz pentru taxarea acestor operaiuni, conform art. 126 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
Declaraia se completeaz n dou exemplare:
- un exemplar, nsoit de o copie de pe certificatul de nregistrare/certificatul de nregistrare fiscal, precum i de pe
decizia de nregistrare a domiciliului fiscal (decizia de nregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau
decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), dup caz, se depune la registratura organului
fiscal competent;
- un exemplar se pstreaz de ctre contribuabil.
(A) Felul declaraiei
Se marcheaz cu "X" punctul 1 sau 2, dup caz. Declaraia de nregistrare se completeaz la solicitarea nregistrrii n
scopuri de TVA, iar declaraia de meniuni se completeaz ori de cte ori se modific datele declarate anterior.
n cazul declaraiei de nregistrare, se marcheaz, dup caz, litera a) sau b).
Atenie! n cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul
declarrii, indiferent dac acestea au mai fost declarate.
(B) Date de identificare a contribuabilului
1. Cod de nregistrare n scopuri de TVA - nu se completeaz la nregistrarea iniial.
Atenie! Acest cod este valabil i se utilizeaz numai n scopuri de TVA pentru achiziii intracomunitare.
2. Denumire/Nume i prenume - se nscrie, dup caz, denumirea sau numele i prenumele persoanei care efectueaz
achiziii intracomunitare (contribuabilul).
3. Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal a contribuabilului.
4. Date privind domiciliul fiscal - se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
(C) Alte date despre contribuabil
1. Reprezentare prin mputernicit - se marcheaz cu "X" n cazul n care declaraia este completat de ctre
mputernicitul desemnat potrivit Codului de procedur fiscal i se nscrie numrul i data cu care mputernicitul a
nregistrat actul de mputernicire, n form autentic i n condiiile prevzute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale mputernicitului - se completeaz cu datele privind codul de identificare fiscal, numele i
prenumele sau denumirea mputernicitului, precum i adresa acestuia.
(D) Date privind vectorul fiscal
I. nregistrare n scopuri de TVA
1. nregistrare prin depirea plafonului de achiziii intracomunitare - se marcheaz cu "X" de ctre persoanele
impozabile care nu sunt nregistrate i nu au obligaia s se nregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i de persoanele juridice neimpozabile care intenioneaz s
efectueze o achiziie intracomunitar n Romnia, naintea efecturii achiziiei intracomunitare, dac valoarea achiziiei
intracomunitare respective depete plafonul pentru achiziii intracomunitare n anul calendaristic n care are loc
achiziia intracomunitar.
2. nregistrare prin opiune pentru achiziii intracomunitare, conform art. 126 alin.(6) din Codul fiscal - se marcheaz cu
"X" de ctre persoanele impozabile care nu sunt nregistrate i nu au obligaia s se nregistreze conform art. 153 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i de persoanele juridice neimpozabile,
dac realizeaz achiziii intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate operaiuni impozabile n Romnia conform
art. 126 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i opteaz pentru
taxarea acestor operaiuni, conform art. 126 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
II. Anularea nregistrrii n scopuri de TVA
1. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate ca urmare a depirii plafonului de
achiziii - se marcheaz cu "X" de ctre persoanele nregistrate n scopuri de TVA ca urmare a depirii plafonului de
achiziii, care solicit anularea nregistrrii oricnd, dup expirarea anului calendaristic urmtor celui n care au fost
nregistrate, dac valoarea achiziiilor intracomunitare nu a depit plafonul de achiziii n anul n care fac aceast
solicitare sau n anul calendaristic anterior i dac nu i-au exercitat opiunea conform alin.(7) al art. 1531 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate prin opiune - se marcheaz cu "X" de
ctre persoanele nregistrate n scopuri de TVA prin opiune, care solicit anularea nregistrrii oricnd, dup expirarea a
2 ani calendaristici care urmeaz anului n care au optat pentru nregistrare, dac valoarea achiziiilor intracomunitare
nu a depit plafonul de achiziii n anul care depun aceast solicitare sau n anul calendaristic anterior i dac nu i-au
exercitat opiunea conform alin.(7) al art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
1a) i 2a). Valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic anterior solicitrii anulrii - se nscrie suma total a
achiziiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicit anularea nregistrrii, realizat n anul calendaristic
anterior solicitrii anulrii.
1b) i 2b). Valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic n care se solicit anularea - se nscrie suma total
a achiziiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicit anularea nregistrrii, realizat n anul n care face
aceast solicitare.
Toate sumele vor fi nscrise n lei.
1c) i 2c). Nu a fost exercitat opiunea conform art. 153 alin. (7) din Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de ctre
persoanele impozabile care solicit anularea nregistrrii, n cazul n care nu i-au exercitat opiunea conform alin.(7) al
art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
pag. 3

4/6/2015 : office10@cdep.ro

Ordinul 2224/2006 M.Of. 3 din 03-ian-2007

3. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153 din
Codul fiscal - se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA pentru achiziii
intracomunitare conform art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, care au fost nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Anexa nr. 3: Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, utilizare i pstrare ale


formularului (091) "Declaraie de nregistrare n scopuri de TVA/Declaraie de meniuni a
altor persoane care efectueaz achiziii intracomunitare"
1. Denumire: Declaraie de nregistrare n scopuri de TVA/Declaraie de meniuni a altor persoane care efectueaz
achiziii intracomunitare
2. Cod: 14.13.01.10.11/a
3. Format: A4/t2
4. Se tiprete: - ntr-o singur culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.:set(2file).
6. Se difuzeaz: gratuit.
7. Se utilizeaz: la atribuirea codului de nregistrare n scopuri de TVA i eliberarea certificatului de nregistrare n scopuri
de TVA pentru achiziii intracomunitare, a altor persoane care efectueaz achiziii intracomunitare, precum i la
actualizarea unor informaii despre aceste persoane.
8. Se ntocmete n: 2 exemplare
- de: contribuabil sau de ctre mputernicit.
9. Circul: - originalul la organul fiscal; - copia la contribuabil.
10. Se pstreaz: la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 3 din data de 3 ianuarie 2007

pag. 4

4/6/2015 : office10@cdep.ro