Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Crt.
1.

Obiective

Masuri/actiuni

Termen

Responsabili

Sa se diversifice
metodele si procedeele
de predare si evaluare;
Sa se stimuleze
interactiunea de tip
comunicativ;
Sa se implice toti elevii
si sa fie tratati
diferentiat;
Sa se diversifice
materialele auxiliare.

Diversificarea
metodelor si
procedeelor:microdialoguri,brainstorming
,simulare,jocuri
didactice;
Stimularea interactiunii
de tip
comunicativ:activitati
pe perechi si in grup;

Permanent Prof.Tene L.

2.

Sa fie integrate
exercitiile pentru
imbunatatire
pronuntiei;
Sa se exploateze
imaginile din manual
pentru dezvoltarea
capacitatii de
exprimare orala.

Vor fi integrate exercitii Permanent Prof.Tene L.


care sa ajute la
imbunatatirea
pronuntiei elevilor;
Imaginile din manual
vor fi utilizate pentru a
dezvolta capacitatea de
exprimare orala.

3.

Sa se utilizeze constant
limba straina pe
parcursul lectiei;
Sa se asigure un
echilibru intre aspectul
oral si cel scris al
limbii;
Sa existe o mai buna
incadrare in timp.

Demersul didactic va fi
adaptat la cerintele
metodologice actuale;
Limba straina va fi
utilizata pe tot
parcursul lectiei;
Se incearca o mai buna
incadrare in timp.

Permanent Prof.Tene L.

Indicatori de
performanta
Obiectivul este atins
daca,prin
diversificarea
metodelor si
procedeelor de
predare/evaluare,lec
iile desfasurate
devin mai atractive
pentru elevi.

Obiectivul este atins


daca integrarea
exercitiilor si
utilizarea imaginilor
din manual vor duce
la imbunatatirea
pronuntiei
elevilor,respectiv la
dezvoltarea
capacitatii de
exprimare orala.
Obiectivul este atins
daca va fi asigurat
un echilibru intre
aspectul oral si cel
scris al limbii.

4.

Participarea la cursuri
de perfectionare in
specialitate;
Efectuarea de asistente
la lectii(Scoala
Gimnaziala nr.6
Oltenita)

Cadrul didactic a urmat


un curs de
perfectionare(Moderniz
area predarii-invatarii
limbii engleze prin
utilizarea tehnologiilor
informationale)si va
efectua asistente la
lectii(Scoala
Gimnazialanr.6
Oltenita,prof.Necula
Florentina).

PLAN REMEDIAL
~LIMBA ENGLEZ~

Permanent Prof.Tene L.

Obiectivul este atins


daca cadrul didactic
va efectua asistente
la lectii si va
participa la cursuri
de perfectionare in
specialitate.

S-ar putea să vă placă și