Sunteți pe pagina 1din 12

Tema 3 Actul administrativ-fiscal.

Soluionarea contestaiilor formulate mpotriva actelor administrative fiscale


I. Actele emise de organele fiscale
Art. 41 Noiunea de act administrativ fiscal
n nelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal
competent n aplicarea legislaiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor i
obligaiilor fiscale.
Art. 43 Coninutul i motivarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal se emite n scris, pe suport hrtie sau n form
electronic.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hrtie cuprinde urmtoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis i data de la care i produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei mputernicite de contribuabil, dup
caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele persoanelor mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;
h) semntura persoanelor mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum i tampila
organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaiei i organul fiscal la care se
depune contestaia;
j) meniuni privind audierea contribuabilului.
(3) Actul administrativ fiscal emis n form electronic cuprinde elementele prevzute
la alin. (2), cu excepia elementelor prevzute la lit. h).
(4) Actul administrativ fiscal emis de organele fiscale din cadrul Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal n form electronic se semneaz cu semntura electronic extins a
Ministerului Finanelor Publice, bazat pe un certificat calificat.
(5) Actul administrativ fiscal emis de compartimentele de specialitate ale autoritilor
administraiei publice locale n form electronic se semneaz cu semntura electronic
1

extins a autoritii administraiei publice locale din care face parte organul fiscal emitent,
bazat pe un certificat calificat.
(6) Actul administrativ fiscal emis n condiiile alin. (2) prin intermediul unui centru
de imprimare masiv este valabil i n cazul n care nu poart semntura persoanelor
mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, i tampila organului emitent, dac
ndeplinete cerinele legale aplicabile n materie.
(7) Prin ordin al ministrului finanelor publice se stabilesc categoriile de acte
administrative fiscale care se emit n condiiile alin. (6) de ctre organele fiscale din cadrul
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(8) Prin ordin comun al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice i al
ministrului finanelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi
emise n condiiile alin. (6) de ctre organele fiscale ale autoritilor administraiei publice
locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotrre, dac organele fiscale din cadrul autoritii
administraiei publice locale respective pot emite acte administrative fiscale n condiiile alin.
(6).
Art. 44 Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului cruia i este destinat.
n situaia contribuabililor fr domiciliu fiscal n Romnia, care i-au desemnat mputernicit
potrivit art. 18 alin. (4), precum i n situaia numirii unui curator fiscal, n condiiile art.19,
actul administrativ fiscal se comunic mputernicitului sau curatorului, dup caz.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hrtie se comunic prin remiterea
acestuia contribuabilului/mputernicitului, dac se asigur primirea sub semntur a actului
administrativ fiscal, sau prin pot, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire.
(3) Actul administrativ fiscal emis n form electronic se comunic prin mijloace
electronice de transmitere la distan ori de cte ori contribuabilul a optat pentru aceast
modalitate de emitere i de comunicare.
(4) n cazul n care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), dup caz, nu a fost posibil,
aceasta se realizeaz prin publicitate.
(5) Comunicarea prin publicitate se face prin afiarea, concomitent, la sediul
organului fiscal emitent i pe pagina de internet a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
a unui anun n care se menioneaz c a fost emis actul administrativ fiscal pe numele
contribuabilului. n cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevzute la art. 35,
afiarea se face, concomitent, la sediul acestora i pe pagina de internet a autoritii
2

administraiei publice locale respective. n lipsa paginii de internet proprii a autoritii


publice locale, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeean sau a Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal. n toate cazurile, actul administrativ fiscal se consider
comunicat n termen de 15 zile de la data afirii anunului.
(6) n cazul actelor administrative fiscale emise de ctre organele fiscale din cadrul
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, mijloacele electronice de transmitere la distan,
procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de
transmitere la distan, precum i condiiile n care aceasta se realizeaz se aprob prin ordin
al ministrului finanelor publice.
(7) n cazul actelor administrative fiscale emise de organele fiscale ale autoritilor
administraiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distan, procedura de
comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la
distan, precum i condiiile n care aceasta se realizeaz se aprob prin ordin comun al
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice i al ministrului finanelor publice.
Pentru organul fiscal al unei autoriti a administraiei publice locale, consiliul local
stabilete, prin hotrre, n funcie de capacitatea tehnic disponibil, mijloacele electronice
de transmitere la distan ce urmeaz a fi utilizate de ctre respectivul organ fiscal.
Norme metodologice:
Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului
prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.
Art. 45 Opozabilitatea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul n care este comunicat
contribuabilului sau la o dat ulterioar menionat n actul administrativ comunicat, potrivit
legii.
(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil
contribuabilului i nu produce nici un efect juridic.
Art. 46 Nulitatea actului administrativ fiscal
Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele,
prenumele i calitatea persoanei mputernicite a organului fiscal, numele i prenumele ori
denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnturii persoanei

mputernicite a organului fiscal, cu excepia prevzut la art. 43alin. (3), atrage nulitatea
acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.
Art. 47 Desfiinarea sau modificarea actelor administrative fiscale
(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiinat n condiiile
prezentului cod.
(2) Anularea ori desfiinarea total sau parial, cu titlu irevocabil, potrivit legii, a
actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creane fiscale principale atrage anularea,
desfiinarea ori modificarea att a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creane
fiscale accesorii aferente creanelor fiscale principale individualizate n actele administrative
fiscale anulate ori desfiinate, ct i a actelor administrative fiscale subsecvente emise n baza
actelor administrative fiscale anulate sau desfiinate, chiar dac actele administrative fiscale
prin care s-au stabilit creane fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au
rmas definitive n sistemul cilor administrative de atac sau judiciare. n acest caz, organul
fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ
fiscal, prin care va desfiina sau modifica n mod corespunztor actele administrative fiscale
prin care s-au stabilit creane fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.
(3) Se anuleaz ori se desfiineaz, total sau parial, chiar dac mpotriva acestora s-au
exercitat sau nu ci de atac, actele administrative fiscale prin care s-au stabilit, n mod eronat,
creane fiscale accesorii aferente creanelor fiscale principale prin orice modalitate.
Art. 48 ndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale
(1) Organul fiscal poate ndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ
fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic actelor administrative fiscale pentru care s-au
exercitat cile de atac prevzute de lege, iar soluia este definitiv.
(3) Prin erori materiale, n sensul prezentului articol, se nelege orice greeli de
redactare, omisiuni sau meniuni greite din actele administrative fiscale, cu excepia acelora
care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului
administrativ fiscal.
(4) n cazul n care dup comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal
constat, din oficiu, c exist erori materiale n cuprinsul su, acesta comunic
contribuabilului un act de ndreptare a erorii materiale.

(5) n situaia n care ndreptarea erorii materiale este solicitat de contribuabil,


organul fiscal procedeaz astfel:
a) dac cererea de ndreptare a erorii materiale este ntemeiat, emite i comunic
contribuabilului actul de ndreptare a erorii materiale;
b) dac cererea de ndreptare a erorii materiale nu este ntemeiat, respinge cererea printr-o
decizie ce se comunic contribuabilului.
(6) Actul de ndreptare a erorii materiale i decizia de respingere a cererii de
ndreptare a erorii materiale urmeaz regimul juridic al actului iniial i pot fi contestate n
condiiile legii n care putea fi contestat actul iniial.
Norme metodologice:

Erorile materiale reprezint greelile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea i


susinerile prilor din raportul juridic fiscal sau cele de calcul ori altele asemenea.
Aceste erori nu pot privi fondul actului, respectiv existena sau inexistena obligaiilor
fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal.

Dac ndreptarea erorii materiale se face prin adugri sau tersturi operate n
cuprinsul actului administrativ fiscal, acestea vor fi semnate i tampilate de organul
fiscal, n caz contrar nefiind luate n considerare. ndreptarea erorii materiale va fi
operat pe toate exemplarele originale ale actului administrativ fiscal.

Dup efectuarea ndreptrii erorii materiale, organul fiscal are obligaia de a


comunica contribuabilului sau oricrei alte persoane interesate, de ndat,
operaiunea efectuat.

n cazul n care ndreptarea erorii materiale nu se poate efectua direct pe actul


administrativ fiscal, se emite un nou act administrativ fiscal care, de asemenea, va fi
comunicat contribuabilului.

II. Soluionarea contestaiilor formulate mpotriva actelor administrative fiscale


CAP. 1 Dreptul la contestaie
Art. 205 Posibilitatea de contestare
(1) mpotriva titlului de crean, precum i mpotriva altor acte administrative fiscale
se poate formula contestaie potrivit legii. Contestaia este o cale administrativ de atac i nu
nltur dreptul la aciune al celui care se consider lezat n drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, n condiiile legii.
(2) Este ndreptit la contestaie numai cel care consider c a fost lezat n drepturile
sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
(3) Baza de impunere i impozitul, taxa sau contribuia stabilite prin decizie de
impunere se contest numai mpreun.
(4) Pot fi contestate n condiiile alin. (3) i deciziile de impunere prin care nu sunt
stabilite impozite, taxe, contribuii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.
(5) n cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art.
89 alin. (1), contestaia se poate depune de orice persoan care particip la realizarea
venitului.
(6) Bazele de impunere constatate separat ntr-o decizie referitoare la baza de
impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.
Art. 206 Forma i coninutul contestaiei
(1) Contestaia se formuleaz n scris i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaiei;
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se ntemeiaz;
e) semntura contestatorului sau a mputernicitului acestuia, precum i tampila n cazul
persoanelor juridice. Dovada calitii de mputernicit al contestatorului, persoan fizic sau
juridic, se face potrivit legii.
(2) Obiectul contestaiei l constituie numai sumele i msurile stabilite i nscrise de
organul fiscal n titlul de crean sau n actul administrativ fiscal atacat, cu excepia
contestaiei mpotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.
(3) Contestaia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al crui act administrativ
este atacat i nu este supus taxelor de timbru.
6

Norme metodologice:

n contestaiile care au ca obiect sume se va specifica cuantumul sumei totale


contestate, individualizat pe categorii de impozite, taxe, datorie vamal, contribuii,
precum i accesorii ale acestora. n situaia n care se constat nerespectarea acestei
obligaii, organele fiscale de soluionare competente vor pune n vedere
contestatorului, printr-o adres, s precizeze, n termen de 5 zile de la comunicarea
acesteia, cuantumul sumei contestate, individualizat.

n situaia n care contestaia este formulat printr-un mputernicit al contestatorului,


organele de soluionare competente vor verifica mputernicirea, care trebuie s
poarte semntura i tampila persoanei juridice contestatoare, dup caz.

Art. 207 Termenul de depunere a contestaiei


(1) Contestaia se va depune n termen de 30 de zile de la data comunicrii actului
administrativ fiscal, sub sanciunea decderii.
(2) n cazul n care competena de soluionare nu aparine organului emitent al actului
administrativ fiscal atacat, contestaia va fi naintat de ctre acesta, n termen de 5 zile de la
nregistrare, organului de soluionare competent.
(3) n cazul n care contestaia este depus la un organ fiscal necompetent, aceasta va
fi naintat, n termen de 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului
administrativ atacat.
(4) Dac actul administrativ fiscal nu conine elementele prevzute la art. 43 alin. (2)
lit. i), contestaia poate fi depus, n termen de 3 luni de la data comunicrii actului
administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.
Art. 208 Retragerea contestaiei
(1) Contestaia poate fi retras de contestator pn la soluionarea acesteia. Organul de
soluionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunarea la
contestaie.
(2) Prin retragerea contestaiei nu se pierde dreptul de a se nainta o nou contestaie
n interiorul termenului general de depunere a acesteia.

CAP. 2 Competena de soluionare a contestaiilor. Decizia de soluionare


Art. 209 Organul competent
(1) Contestaiile formulate mpotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaiei emise n
conformitate cu legislaia n materie vamal, a msurii de diminuare a pierderii fiscale
stabilite prin dispoziie de msuri, precum i mpotriva deciziei de reverificare se
soluioneaz de ctre:
a) structura specializat de soluionare a contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale
ale finanelor publice n a cror raz teritorial i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru
contestaiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuii, datorie vamal, accesorii ale
acestora, msura de diminuare a pierderii fiscale, n cuantum de pn la 5 milioane lei,
precum i pentru contestaiile ndreptate mpotriva deciziilor de reverificare, cu excepia celor
emise de organele centrale de inspecie/control;
b) structura specializat de soluionare a contestaiilor din cadrul direciilor generale
regionale ale finanelor publice competent conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea
contribuabililor nerezideni care nu au pe teritoriul Romniei un sediu permanent, pentru
contestaiile formulate de acetia, ce au ca obiect impozite, taxe, contribuii, datorie vamal,
accesorii ale acestora, msura de diminuare a pierderii fiscale, n cuantum de pn la 5
milioane lei, precum i pentru contestaiile ndreptate mpotriva deciziilor de reverificare, cu
excepia celor emise de organele centrale de inspecie/control;
c) Direcia general de soluionare a contestaiilor din cadrul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, pentru contestaiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuii, datorie
vamal, accesoriile acestora, precum i msura de diminuare a pierderii fiscale, n cuantum de
5 milioane lei sau mai mare, pentru contestaiile formulate de marii contribuabili, precum i
cele formulate mpotriva actelor enumerate n prezentul articol, emise de organele centrale de
inspecie/control, indiferent de cuantum.
(2) Contestaiile formulate mpotriva altor acte administrative fiscale se soluioneaz
de ctre organele fiscale emitente.
(3) Contestaiile formulate de cei care se consider lezai de refuzul nejustificat de
emitere a actului administrativ fiscal se soluioneaz de ctre organul ierarhic superior
organului fiscal competent s emit acel act.
(3^1) Competena de soluionare a contestaiilor prevzut la alin. (1) se poate delega
altui organ de soluionare prevzut la alin. (1), n condiiile stabilite prin ordinul preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Contestatorul i persoanele introduse n
8

procedura de soluionare a contestaiei sunt informai cu privire la schimbarea competenei de


soluionare a contestaiei.
(4) Contestaiile formulate mpotriva actelor administrative fiscale emise de
autoritile administraiei publice locale, precum i de alte autoriti publice care, potrivit
legii, administreaz creane fiscale se soluioneaz de ctre aceste autoriti.
(5) Cuantumul sumelor prevzute la alin. (1) se actualizeaz prin hotrre a
Guvernului.
Art. 210 Decizia sau dispoziia de soluionare
(1) n soluionarea contestaiei, organul competent se pronun prin decizie sau dispoziie,
dup caz.
(2) Decizia sau dispoziia emis n soluionarea contestaiei este definitiv n sistemul cilor
administrative de atac.
Norme metodologice:
n soluionarea contestaiei organele de soluionare competente ale Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal se pronun prin decizie, iar cele ale autoritilor administraiei
publice locale se pronun prin dispoziie.
Art. 211 Forma i coninutul deciziei de soluionare a contestaiei
(1) Decizia de soluionare a contestaiei se emite n form scris i va cuprinde:
preambulul, considerentele i dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului nvestit cu soluionarea, numele sau
denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numrul de nregistrare a contestaiei
la organul de soluionare competent, obiectul cauzei, precum i sinteza susinerilor prilor
atunci cnd organul competent de soluionare a contestaiei nu este organul emitent al actului
atacat.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt i de drept care au format convingerea
organului de soluionare competent n emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde soluia pronunat, calea de atac, termenul n care aceasta
poate fi exercitat i instana competent.
(5) Decizia se semneaz de ctre conductorul direciei generale, directorul general al
organului competent constituit la nivel central, conductorul organului fiscal emitent al
actului administrativ atacat sau de nlocuitorii acestora, dup caz.
9

CAP. 3 Dispoziii procedurale


Art. 212 Introducerea altor persoane n procedura de soluionare
(1) Organul de soluionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, n
soluionarea contestaiei, dup caz, alte persoane ale cror interese juridice de natur fiscal
sunt afectate n urma emiterii deciziei de soluionare a contestaiei. nainte de introducerea
altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art. 9.
(2) Persoanele care particip la realizarea venitului n sensul art. 205 alin. (5) i nu au
naintat contestaie vor fi introduse din oficiu.
(3) Persoanei introduse n procedura de contestaie i se vor comunica toate cererile i
declaraiile celorlalte pri. Aceast persoan are drepturile i obligaiile prilor rezultate din
raportul de drept fiscal ce formeaz obiectul contestaiei i are dreptul s nainteze propriile
sale cereri.
(4) Dispoziiile Codului de procedur civil referitoare la intervenia forat i
voluntar sunt aplicabile.
Art. 213 Soluionarea contestaiei
(1) n soluionarea contestaiei organul competent va verifica motivele de fapt i de
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaiei se face n
raport de susinerile prilor, de dispoziiile legale invocate de acestea i de documentele
existente la dosarul cauzei. Soluionarea contestaiei se face n limitele sesizrii.
(2) Organul de soluionare competent pentru lmurirea cauzei poate solicita punctul
de vedere al direciilor de specialitate din minister sau al altor instituii i autoriti.
(3) Prin soluionarea contestaiei nu se poate crea o situaie mai grea contestatorului n
propria cale de atac.
(4) Contestatorul, intervenienii sau mputerniciii acestora pot s depun probe noi n
susinerea cauzei. n aceast situaie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal
atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup caz, i se va oferi posibilitatea
s se pronune asupra acestora.
(5) Organul de soluionare competent se va pronuna mai nti asupra excepiilor de
procedur i asupra celor de fond, iar cnd se constat c acestea sunt ntemeiate, nu se va
mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

10

Art. 214 Suspendarea procedurii de soluionare a contestaiei pe cale administrativ


(1) Organul de soluionare competent poate suspenda, prin decizie motivat,
soluionarea cauzei atunci cnd:
a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele n drept cu privire la
existena indiciilor svririi unei infraciuni a crei constatare ar avea o nrurire hotrtoare
asupra soluiei ce urmeaz s fie dat n procedur administrativ;
b) soluionarea cauzei depinde, n tot sau n parte, de existena sau inexistena unui drept care
face obiectul unei alte judeci.
(2) Organul de soluionare competent poate suspenda procedura, la cerere, dac sunt
motive ntemeiate. La aprobarea suspendrii, organul de soluionare competent va stabili i
termenul pn la care se suspend procedura. Suspendarea poate fi solicitat o singur dat.
(3) Procedura administrativ este reluat la ncetarea motivului care a determinat
suspendarea sau, dup caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluionare
competent potrivit alin. (2), indiferent dac motivul care a determinat suspendarea a ncetat
sau nu.
(4) Hotrrea definitiv a instanei penale prin care se soluioneaz aciunea civil este
opozabil organelor fiscale competente pentru soluionarea contestaiei, cu privire la sumele
pentru care statul s-a constituit parte civil.
Art. 215 Suspendarea executrii actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contestaiei pe calea administrativ de atac nu suspend executarea
actului administrativ fiscal.
(2) Dispoziiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a
cere suspendarea executrii actului administrativ fiscal, n temeiul Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare. Instana competent poate suspenda
executarea, dac se depune o cauiune de pn la 20% din cuantumul sumei contestate, iar n
cazul cererilor al cror obiect nu este evaluabil n bani, o cauiune de pn la 2.000 lei.
(3) n cazul suspendrii executrii actului administrativ fiscal, dispus de instanele de
judecat n baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate pn la ncetarea acesteia.

11

CAP. 4 Soluii asupra contestaiei


Art. 216 Soluii asupra contestaiei
(1) Prin decizie contestaia va putea fi admis, n totalitate sau n parte, ori respins.
(2) n cazul admiterii contestaiei se decide, dup caz, anularea total sau parial a
actului atacat.
(3) Prin decizie se poate desfiina total sau parial actul administrativ atacat, situaie n
care urmeaz s se ncheie un nou act administrativ fiscal care va avea n vedere strict
considerentele deciziei de soluionare.
(3^1) Soluia de desfiinare este pus n executare n termen de 30 de zile de la data
comunicrii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz strict aceeai perioad i
acelai obiect al contestaiei pentru care s-a pronunat soluia de desfiinare.
(4) Prin decizie se poate suspenda soluionarea cauzei, n condiiile prevzute de art.
214.
Art. 217 Respingerea contestaiei pentru nendeplinirea condiiilor procedurale
(1) Dac organul de soluionare competent constat nendeplinirea unei condiii
procedurale, contestaia va fi respins fr a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
(2) Contestaia nu poate fi respins dac poart o denumire greit.
Art. 218 Comunicarea deciziei i calea de atac
(1) Decizia privind soluionarea contestaiei se comunic contestatorului, persoanelor
introduse, n condiiile art. 44, precum i organului fiscal emitent al actului administrativ
atacat.
(2) Deciziile emise n soluionarea contestaiilor pot fi atacate de ctre contestatar sau
de ctre persoanele introduse n procedura de soluionare a contestaiei potrivit art. 212, la
instana judectoreasc de contencios administrativ competent, n condiiile legii.
(3) n situaia atacrii la instana judectoreasc de contencios administrativ
competent potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiinarea, ncheierea noului act
administrativ fiscal ca urmare a soluiei de desfiinare emise n procedura de soluionare a
contestaiei se face dup ce hotrrea judectoreasc a rmas definitiv i irevocabil.

12