Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre,

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM


PERMISE DE CONDUCERE l NMATRICULARE
A VEHICULELOR

Subsemnatul (Subscrisa) DUMITRACHE CRISTIAN-GABRIEL C.N.P.


(C.U.I.) 1740828270642 cu domiciliul (sediul) n PIATRA NEAMT , strada MIHAI
EMINESCU

nr. 12 , bloc B5 , scara B , ap. 27 , jude/sector NEAMT

INMATRICULAREA

(auto)vehiculului

marca

SMART

cu

identificare(serie asiu) WME01MC012H073407.

Data

Semntura
(si tampila, n cazul persoanelor juridice)

solicit

numrul

de