Sunteți pe pagina 1din 1

Nr .

Data

DOMNULE SEF DE ADMINISTRATIE

Subsemnatul ARCANA ROBERT

domiciliat in SAT ROTUNDA C.N.P.

1740818272624 C.I. Seria NT Nr 418103 eliberat la data de solicit calcularea taxei de


poluare in vederea inmatricularii autovehiculului marca FIAT seria si numarul cartii de
identitate a autovehiculului J258213.
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente in copie:
-carte de identitate autovehicul;
-carte de identitate seria NT nr 418103
-traducere legalizata

Data

Semnatura