Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

7
Model 2006 ITL 007
Contribuabilul/mputernicit ., CNP , B.I./C.I./C.I.P. serie nr , jude loc. cod potal sector
., str. nr. ., bloc scara etaj ap tel. fax , adres de e-mail
Contribuabilul SC STONE TRANS SRL, Codul de identificare fiscal 23129463, jude NEAMT
loc. COM.AGAPIA cod potal . sector , str. SAT.VARATEC nr. 10, bloc scara etaj
ap
tel. fax ., adres de e-mail , nregistrat la registrul
comerului .J27/149/2008 la nr. ., cont IBAN .., deschis la

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscal: ..


Adres/Cont IBAN/tel/fax
Nr. rol nominal unic ..

Nr........../data elib./200..

Nr. de nregistrare la organul fiscal ./20..

Declaraie fiscal/Decizie de impunere


pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marf cu masa total autorizat de peste 12 tone n cazul contribuabililor
persoane fizice/juridice depus pentru dobndire mijloace de transport, modificare, (se nscrie anul)
Subsemnatul n temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare declar c am dobndit urmtoarele
mijloace de transport marf cu masa total autorizat de peste 12 tone:
Seciunea I
Nr.
Marca i tipul
crt.
Vehicule cu dou axe
1.
2.
3.
4.

IVECO-MAGIRUS

Vehicule cu trei axe


1.
2.
3.
4.
Vehicule cu patru axe
1.
2.
3.
4.
Vehicule cu 2+1 axe
1.
2.
3.
4.
Vehicule cu 2+2 axe

Data dobndirii

Seciunea II
Forma
dobndire

FACTURA

Nr. i data
contract

Masa
autorizat

19000

Suspensie*
SP/AS

Impozit datorat
stabilit de organul fiscal

Perioada pentru care se stabilete i


termenele de plat

1.
2.
3.
4.

Vehicule cu 2+3 axe


1.
2.
3.
4.

Vehicule cu 3+2 axe


1.
2.
3.
4.

Vehicule cu 3+3 axe


1.
2.
3.
4.

Seciunea II din tabel se completeaz de organul fiscal. n caz de emitere a deciziei de


impunere din oficiu se completeaz n totalitate de organul fiscal
Not:* SP- Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut
AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie

Contribuabilul ntocmete declaraia n dou exemplare i anexeaz la prezenta un set de copii ale
documentelor de dobndire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu originalul de ctre
organul fiscal.
Prin prezenta declar c datele de identificare ale subsemnatului, precum i datele consemnate de
mine n seciunea I din tabel, corespund realitii

Subsemnatul,
STONE TRANS SRL
(numele, prenumele i semntura)
L.S. n cazul persoanelor juridice

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,


Prenume i nume FILIOREANU OVIDIU , CNP 1740128274804 B.I./C.I.P./C.I. serie NT nr 381825
Semntura contribuabil _____________
Data _____/_____/_____ sau
Nr. i data confirmrii de primire:
___________________________________

Seciunea II din tabel se completeaz de organul fiscal. n caz de emitere a deciziei


de impunere din oficiu se completeaz n totalitate de organul fiscal.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare i a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare i a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare se stabilesc obligaiile de
plat de plat fa de bugetul local al comunei/oraului/municipiului/sectorului
.: n cuantum de .. lei RON (se
cumuleaz creanele fiscale stabilite n tabelele de mai sus).
Pentru neachitarea impozitului pn la termenele artate mai sus, se vor calcula
accesorii pn la data plii.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune
n termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Coductorul organului fiscal,
.........................................................
(prenume, nume i tampil)

ntocmit azi data ........................


....................................................
(funcia, prenume i nume)