Sunteți pe pagina 1din 47

Programul local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte

din sectorul 3

Adres imobil

1)

Regim de
nlime
S+P+N

Nr. apartamente

Nr.
Crt.

Anul construirii

Etapele necesare implementarii programelor de interventie sunt urmatoarele: Identificarea si


inventarierea blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990;
Instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorul local privind inscrierea in programul
local; Hotararea adunarii generale a proprietarilor de inscriere in programul local si semnarea
contractului de mandat;Proiectarea lucrarilor de interventie; Executarea lucrarilor de
interventie;Receptia la terminarea lucrarilor si eliberarea certificatului de performanta energetica, cu
evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire;Receptia finala , dupa
expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani.

Str. Constantin Brncui nr.8, bl.A13bis

1968

S+P+10E

44

Str. apte Drumuri nr.16, bl.36B

1969

S+P+10E

132

Str. Ion Nedelcu nr.4, bl.A9

1970

S+P+10E

44

B-dul Theodor Pallady nr.4, bl.M2

1973

S+P+10E

264

Aleea Barajul Sadului nr.7, bl.M4

1978

S+P+10E

174

Str. Cmpia Libertii nr.4, bl.PM51

1980

S+P+10E

174

Str. Baba Novac nr.8, bl.T1

1962

S+P+4E

80

Intrarea Bdeni nr.4, bl.Y7, sc.1-3

1966

S+P+4E

60

Str. Postvarul nr.5, bl.C5, sc.5-8

1966

S+P+4E

50

10

Aleea Postvarul nr.4, bl.C4

1967

S+P+4E

120

11

Str. Segovia nr.1, bl.C8

1967

S+P+4E

60

Page 1 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

12

B-dul 1 Decembrie 1918 nr.46, bl.O20

1968

S+P+4E

30

13

Str. Gura Ialomiei nr.18, bl.PC12

1973

S+P+4E

40

14

Str.Valea Buzului nr.5, bl.G12

1974

S+P+4E

50

15

Str. Baba Novac nr.22, bl.24C

1977

S+P+14E

118

16

B-dul Nicolae Grigorescu nr.23, bl.Y9A

1969

S+P+11E

44

17

B-dul Camil Ressu nr. 45, bl. N8

1969

S+P+11E

44

18

Str. Baba Novac nr.16, bl. 23

1964

S+P+10E

264

19

Aleea Barajul Dunrii nr. 3, bl. M35

1965

S+P+10E

352

20

Str. Baba Novac nr.21,bl.G11

1965

S+P+10E

88

21

Aleea Barajul Dunrii nr.6, bl.M37

1965

S+P+10E

44

22

Str. Liviu Rebreanu nr.9, bl.50

1966

S+P+10E

176

23

Str. Odobeti nr.7, bl.V12

1967

S+P+10E

44

24

Str. Constantin Brancusi nr.1, bl.S14

1967

S+P+10E

44

25

Str. Constantin Brancusi nr.6, bl.A13

1968

S+P+10E

44

26

Str. Copceni nr.47, bl.W3

1969

S+P+10E

132

27

B-dul Camil Ressu nr.14, bl.A4

1969

S+P+10E

44

28

B-dul Nicolae Grigorescu nr.25, bl.Y9B

1969

S+P+10E

44

29

Str. Ciucea nr.5, bl.L19

1970

S+P+10E

231

30

B-dul Camil Ressu nr.55, bl.N12

1970

S+P+10E

44

31

B-dul Camil Ressu nr.51, bl.N11

1971

S+P+10E

44

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 2 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

32

Str. J.Al. Steriadi nr. 1, bl. G3

1973

S+P+10E

110

33

Str. Rmnicu Vlcea nr.1, bl.4A

1975

S+P+10E

44

34

Aleea Ilioara nr.16, bl.M32, sc.B

1976

S+P+10E

44

35

Aleea Barajul Sadului nr.7A-7B, bl. M4A2,

1978

S+P+10E

162

36

Str. Ghita Serban nr.12, bl.8B

1978

S+P+10E

108

37

Str. Gheorghe Petracu nr.12, bl.B8

1961

S+P+9E

158

38

Aleea Barajul Lotru nr.4, bl.N6

1976

S+P+9E

88

39

B-dul Th. Pallady nr.24, bl.R11

1973

S+P+8E

72

40

Aleea Barajul Rovinari nr. 14, bl. M7A

1976

S+P+8E

72

41

Str. Baba Novac nr.15A, bl.3, sc.A+B

1976

S+P+8E

64

42

B-dul Hristo Botev nr.5

1980

S+P+8E

16

43

Str. Ticu nr.3, bl.M31B,sc.2

1981

S+P+8E

54

44

Str. Istriei nr.10, bl.19C, sc.1

1982

S+P+8E

44

45

Str. Danubius nr.21, bl.31A

1984

S+P+8E

52

46

Str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 3

1989

S+P+8E

27

47

Str. Drumul Murgului nr.2, bl.C3

1964

S+P+4E

70

48

Str. Liviu Rebreanu nr.21, bl.M9

1965

S+P+4E

40

49

Str. Cozla nr.8, bl.A7

1966

S+P+4E

50

50

Aleea Postavarul nr.1, bl.C3, sc.7+8

1966

S+P+4E

25

51

Str. J. Al. Steriadi nr.10-12, bl.I 17, sc.E-H

1968

S+P+4E

50

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 3 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

52

Aleea Onisifor Ghibu nr.6, bl.O30

1968

S+P+4E

50

53

Str. Gruiul Argesului nr.3, bl.31B

1968

S+P+4E

50

54

Aleea Pleeti nr.2, bl.Z7

1968

S+P+4E

30

55

B-dul Camil Ressu nr.44-48, bl.C14-C15

1969

S+P+4E

160

56

Aleea Feteti nr.2-4, bl. I25, sc.1-10

1969

S+P+4E

130

57

Str. J. Al. Steriadi nr. 20, bl. I21

1969

S+P+4E

120

58

Str. Armenis nr. 8-10, bl. J5

1969

S+P+4E

120

59

Str. Dumitru Pene nr. 2, bl. J7

1969

S+P+4E

70

60

Str. Iosif Hodo nr. 6, bl. J15

1969

S+P+4E

60

61

Aleea Feteti nr.1, bl.F4

1969

S+P+4E

60

62

Str. Armeni nr.6, bl.J3, sc.3,4,5,6

1969

S+P+4E

50

63

Str. Ciucea nr.1, bl.P16

1969

S+P+4E

50

64

Str. Cmpineanca nr.6, bl.2T

1969

S+P+4E

30

65

Str. Ciucea nr.6, bl.4T

1969

S+P+4E

30

66

Str. Cmpineanca nr.10, bl.4T

1969

S+P+4E

30

67

Aleea Feteti nr.6-12, bl.I26

1970

S+P+4E

150

68

Str. Feteti nr.10, bl.V13

1970

S+P+4E

80

69

Str. Campineanca nr.4, bl.1T

1970

S+P+4E

30

70

B-dul Nicolae Grigorescu nr.37A, bl.B4bis

1976

S+P+4E

30

71

Str. Alunelului nr.4, bl.57, sc.1

1980

S+P+4E

15

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 4 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

72

Str. Alunelului nr.4, bl.57, sc.2

1980

S+P+4E

15

73

Str. Odobeti nr.11, bl.T1, sc.B

1978

S+P+13E

83

74

Str. Baba Novac nr.2, bl.U1

1962

S+P+11E

43

75

Str. Nicolae Sebe nr.3, bl.L42

1981

S+P+11E

44

76

Str. Reconstruciei nr.8, bl.28bis

1964

S+P+10E

132

77

Str. Reconstruciei nr.10, bl.29

1965

S+P+10E

308

78

Str. Drumului Murgului nr.40, bl.54

1965

S+P+10E

176

79

Str. Intr. Prului nr.32, bl.G59

1965

S+P+10E

132

80

Str. Baba Novac nr.15, bl.G15

1965

S+P+10E

88

81

Aleea Vasile Goldi nr.2, bl.M43

1965

S+P+10E

44

82

Str. Baba Novac nr.17, bl.G13, sc.2

1965

S+P+10E

44

83

Str. Liviu Rebreanu nr.7, bl.51

1966

S+P+10E

176

84

Str. Fizicienilor nr.9, bl.D4A

1966

S+P+10E

88

85

Str. Odobesti nr. 8, bl. V8

1966

S+P+10E

44

86

Intr. Odobeti nr.2, bl.V11

1966

S+P+10E

44

87

Str. Baba Novac nr.17, bl.G13, sc.1

1966

S+P+10E

44

88

B-dul Camil Ressu nr.35, bl.N5

1967

S+P+10E

230

89

Str. Burdujeni nr.7, bl.B2

1967

S+P+10E

88

90

Str. Fizicienilor nr.5, bl.D3A, sc. 1-2

1969

S+P+10E

88

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 5 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

91

B-dul Nicolae Grigorescu nr.29, bl.Y9D, sc.1

1969

S+P+10E

44

92

Str. Gheorghe Tttrescu nr.8, bl.S13

1969

S+P+10E

44

93

Str. Jean Steriadi nr. 29, bl. V3

1971

S+P+10E

55

94

Str. Ciucea nr.7, bl.L20, sc.1

1971

S+P+10E

44

95

Str. J.Al.Steriadi nr.27, bl.L15

1972

S+P+10E

220

96

Str. Gheorghe Petracu nr.14bis, bl.A9bis

1972

S+P+10E

44

97

Str. J.Al.Steriadi nr.23-25, bl.l16, sc.5

1972

S+P+10E

44

98

Str. J.Al.Steriadi nr.23-25, bl.l16, sc.1

1972

S+P+10E

44

99

Str. J.Al.Steriadi nr.23-25, bl.l16, sc.3

1972

S+P+10E

44

100 Str. Liviu Rebreanu nr. 7A, bl.51A

1972

S+P+10E

44

101 Str. Plt. Petre Ionescu nr.2, bl.6, sc.2

1973

S+P+10E

54

102 Str. Trapezului nr.2, bl.M6

1974

S+P+10E

264

103 Str. Ceairului nr.13, bl.M2

1974

S+P+10E

78

104 B-dul Theodor Pallady nr.18, bl.M5, sc.C

1974

S+P+10E

54

105 B-dul Th. Pallady nr.6, bl.A11

1975

S+P+10E

264

106 Str. Cmpia Libertii nr. 41, bl. MC4

1975

S+P+10E

66

107 Str. Petre D. Ionescu nr. 2, bl. 6, sc. 1

1975

S+P+10E

55

108 B-dul Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2

1975

S+P+10E

44

109 Str. Cmpia Libertii nr.43, bl.MC6

1975

S+P+10E

44

110 B-dul Camil Ressu nr.10, bl.3, sc.1

1975

S+P+10E

44

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 6 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

111 Str.Cercelu nr.52, bl.11, sc.B

1975

S+P+10E

40

112 B-dul Camil Ressu nr.4, bl.5

1976

S+P+10E

157

113 Aleea Vlhia nr.2, bl.PM20A

1976

S+P+10E

65

114 B-dul Nicolae Grigorescu nr.21, bl.Y9

1976

S+P+10E

44

115 B-dul Th. Pallady nr.14, bl.M3A

1976

S+P+10E

44

116 Aleea Solidaritii nr.1B, bl.M31C

1976

S+P+10E

44

117 B-dul Camil Ressu nr.17, bl.57A

1976

S+P+10E

44

118 Str. Cmpineanca nr.2, bl.RE3

1976

S+P+10E

44

119 Str. Odobeti nr.2A, bl.N2B

1977

S+P+10E

44

120 Str. apte Drumuri nr.18, bl.PM40A, sc.1-2

1978

S+P+10E

129

121 os. Mihai Bravu nr.291, bl.12A

1978

S+P+10E

44

122 Str. Dristorului nr.96, bl.12B, sc.B

1978

S+P+10E

44

123 Str. Dristorului nr.96, bl.12B, sc.A

1978

S+P+10E

44

124 Str. Sold Ghi erban nr.18, bl.8D

1978

S+P+10E

44

125 Aleea Rmnicu Srat nr.26, bl.2B

1979

S+P+10E

132

126 Str. Cmpia Libertii nr.5, bl.PM60

1979

S+P+10E

110

127 Str. Cpt. Nicolae Licre nr.10, bl.PM41

1979

S+P+10E

88

128 Str. Lotrioara nr.15, bl.V37

1979

S+P+10E

88

129 Str. Cmpia Libertii nr.7, bl.PM61, sc.B

1979

S+P+10E

54

130 Str. Lotrioara nr.13-15, bl.V41

1979

S+P+10E

54

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 7 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

131 Str. Cmpia Libertii nr.7, bl.PM61, sc.A

1979

S+P+10E

43

132 Str. Tina Petre nr.7, bl.L33, sc.1

1980

S+P+10E

54

133 Calea Vitan nr.215-217, bl.21-22, sc.2

1981

S+P+10E

30

134 Aleea colarilor nr.8, bl.S23, sc.2

1982

S+P+10E

43

135 Aleea colarilor nr. 6, bl. S4

1982

S+P+10E

43

136 Str. Ptulului nr. 2A, bl. 27

1983

S+P+10E

76

137 Str. Ptulului nr. 2, bl. 28

1983

S+P+10E

40

138 Str. Baba Novac nr. 1, bl.S3

1962

S+P+9E

96

139 Str. Constantin Brncui nr.7, bl.D14

1962

S+P+9E

80

140 Str. Niculae Sebe nr.7, bl.S23

1962

S+P+9E

38

141 Intr. Bdeni nr.10, bl.T5

1970

S+P+9E

40

142 Str. Ciucea nr.8, bl.L18

1971

S+P+9E

231

143 Str. Lotrioara nr.9, bl.V33

1976

S+P+9E

74

144 Str. Lotrioara nr.11, bl.V34

1976

S+P+9E

74

145 Str. Lucreiu Ptrcanu nr.19, bl.MC18A, sc.1

1984

S+P+9E

35

146 Str. Emil Grleanu nr.9, bl.A4, sc.2

1989

S+P+9E

36

147 Str. Emil Grleanu nr.9, bl.A4, sc.3

1989

S+P+9E

36

148 Str. Anastasie Panu nr.4, bl.A4, sc.1

1989

S+P+9E

27

149 B-dul Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc.3

1993

S+P+9E

26

150 Str. Nicolae Sebe nr.13, bl.S20

1962

S+P+8E

37

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 8 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

151 Str. Prevederii nr.23, bl.G16

1974

S+P+8E

144

152 Str. Prevederii nr.17, bl.R13

1974

S+P+8E

72

153 Str. Mizil nr. 2, bl. G17, sc. C

1974

S+P+8E

36

154 Str. Vlhia nr. 4, bl. PM8

1975

S+P+8E

144

155 Aleea Ilioara nr.1, bl. PM29, sc.1-3

1975

ALA+S+P+8E

108

156 B-dul Camil Ressu nr. 72, bl. PM31

1975

S+P+8E

72

157 Str. Prevederii nr. 24, bl. G4-G5

1976

S+P+8E

108

158 Aleea Barajul Dunrii nr.10, bl.M8A

1977

S+P+8E

72

159 Str. Stelian Mihale nr.15, bl.PM92

1979

S+P+8E

54

160 B-dul Rmnicu Srat nr. 13, bl.19

1981

S+P+8E

132

161 Calea Vitan 207-209, bl.31

1981

S+P+8E

108

162 Str. Tina Petre nr.4, bl.L30

1981

S+P+8E

108

163 Str. Murgeni nr.3, bl.L29

1981

S+P+8E

108

164 Str. Ticu nr.3, bl.M31B, sc.1

1981

S+P+8E

54

165 Str.Murgeni nr.5, bl.L28

1981

S+P+8E

54

166 Str. Bogdan Gheorghe Tudor nr.5, bl.21G, sc1

1982

S+P+8E

54

167 Str. Laborator nr.133, bl.S5

1982

S+P+8E

54

168 Str. Drumul Murgului nr. 1, bl.S33

1982

S+P+8E

54

169 Aleea Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.3

1983

S+P+8E

52

170 Str. Rmnicu Vcea nr.7, bl.S35A

1983

S+P+8E

44

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 9 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

171 Str. Schitului nr.18, bl.20B

1984

S+P+8E

52

172 Str. Nedelcu Ion nr.1, bl.1

1984

S+P+8E

52

173 Str. Rcari nr.10A, bl.42, sc.1

1984

S+P+8E

52

174 Aleea Mdrai nr.1, bl.D10

1984

S+P+8E

35

175 Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl.K1A

1984

S+P+8E

32

176 Aleea Adrian Crstea nr.1, bl.74

1985

S+P+8E

52

177 Str. Aurel Botea nr.6, bl.B6A

1986

S+P+8E

52

178 Str. Zizin nr.11, bl.V40, sc.A

1987

S+P+8E

27

179 Str. Anastasie Panu nr.6, bl.A5

1988

S+P+8E

72

180 Str. Foiorului nr.9, bl.F6C

1988

S+P+8E

72

181 Str. Foiorului nr.8, bl.F3C, sc.1

1988

S+P+8E

36

182 Calea Vitan nr.117, bl.V21A, sc.1

1988

S+P+8E

27

183 Calea Vitan nr.113, bl.V16B

1988

S+P+8E

27

184 Str. Brilia nr.3, bl.V18, sc.2

1988

S+P+8E

27

185 Str. Anastasie Panu nr.3, bl.A3

1989

S+P+8E

99

186 Str. Vasile Crlova nr.6, bl.A7

1989

S+P+8E

98

187 Str. Emil Grleanu nr.13, bl.A9,sc.1+2

1989

S+P+8E

72

188 B-dul 1Decembrie 1918 nr.2, bl.MY9

1989

S+P+8E

63

189 B-dul Basarabia nr.244, bl.MY8, sc.A

1989

S+P+8E

36

190 Str. Foiorului nr.11, bl.F7C, sc.1

1989

S+P+8E

36

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 10 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

191 B-dul Basarabia nr.244, bl.MY8, sc.B

1989

S+P+8E

27

192 Str. Vlad Judeu nr.8, bl.V11, sc.3

1989

S+P+8E

27

193 Str. Alex. Moruzzi Voievod nr.5, bl.A13, sc.1

1989

S+P+8E

27

194 Aleea Foiorului nr.11, bl.F7C, sc.2

1989

S+P+8E

27

195 B-dul Corneliu Coposu nr.53, bl.CC

1961

S+P+7E

28

196 Aleea Barajul Dunrii nr.9, bl.Z10, sc.2

1968

S+P+5E

15

197 Aleea Buchetului nr.5-7, bl.C4

1960

S+P+4E

74

198 Str. Gheorghe Tttrescu nr.6, bl.P2

1960

S+P+4E

60

199 Str. Niculae Sebe nr.15, bl.V11

1962

S+P+4E

120

200 Str. Baba Novac nr.4, bl.R1

1962

S+P+4E

40

201 Intr. Bdeni nr.1, bl.M13

1963

S+P+4E

100

202 Intr. Bdeni nr.7, bl.M61

1964

S+P+4E

120

203 Intr. Bdeni nr.5, bl.M19

1964

S+P+4E

60

204 Intr. Bdeni nr.3, bl.M18

1964

S+P+4E

60

205 Aleea Lunca Bradului nr.1, bl.H4bis

1967

S+P+4E

60

206 Aleea Barajul Uzului nr.1, bl.Y14

1968

S+P+4E

100

207 Aleea Barajul Bistriei nr.6, bl.Z13

1968

S+P+4E

100

208 Aleea Onisifor Ghibu nr.7, bl.O25

1968

S+P+4E

80

209 Aleea Barajul Uzului nr.2, bl.Y16

1968

S+P+4E

60

210 Str. Onisifor Ghibu nr.9, bl.O24

1968

S+P+4E

60

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 11 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

211 Aleea Onisifor Ghibu nr.5, bl.O26

1968

S+P+4E

60

212 Str. Onisifor Ghibu nr.3, bl.O27

1968

S+P+4E

40

213 B-dul Camil Ressu nr.54, bl.C17

1968

S+P+4E

20

214 Aleea Barajul Uzului nr.4, bl.Y15. sc.A

1968

S+P+4E

20

215 B-dul 1Decembrie 1918 nr.47, bl.J40

1969

S+P+4E

130

216 Intr. Odobeti nr.1, bl.Z2

1969

S+P+4E

80

217 Aleea Ciucea nr.5, bl.P20

1969

S+P+4E

80

218 B-dul Camil Ressu nr.37, bl.Z4

1969

S+P+4E

80

219 Str. Armeni nr.4, bl. J1, sc.1-4

1969

S+P+4E

60

220 Aleea Ciucea nr.3, bl.P19

1969

S+P+4E

60

221 Str. Ceairului nr.3, bl.J10, sc.C-F

1969

S+P+4E

60

222 Aleea Ciucea nr.4, bl.P18

1969

S+P+4E

50

223 Str. Burdujeni nr. 6-8, bl. N11

1969

S+P+4E

50

224 Aleea Leorda nr.5, bl.N21

1969

S+P+4E

40

225 Aleea Onisifor Ghibu nr.11, bl.O24bis, sc.1-2

1969

S+P+4E

30

226 Str. Ceairului nr.3, bl.J10, sc.A+B

1969

S+P+4E

30

227 B-dul 1 Decembrie 1918 nr.38, bl.U3, sc.1-2

1969

S+P+4E

30

228 Aleea Ciucea nr.1, bl.P19bis

1969

S+P+4E

30

229 Str. J. Al. Steriadi nr.8, bl.I20

1969

S+P+4E

30

230 Str. Jean Alexandru Steriadi nr.5, bl.I23

1969

S+P+4E

20

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 12 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

231 Aleea Lipneti nr.2, bl.J21

1969

S+P+4E

20

232 Str. J.Al.Steriadi nr.7, bl.I22

1969

S+P+4E

20

233 Aleea Lipneti nr.2, bl.J12, sc.A+B

1969

S+P+4E

20

234 Aleea Lipneti nr.8, bl.J19

1969

S+P+4E

20

235 Aleea Lipneti nr.15, bl.J20, Sc.B

1969

S+P+4E

15

236 Str. Feteti nr. 4, bl. F5

1970

S+P+4E

120

237 Str. Codrii Neamului nr.70, bl.N18

1970

S+P+4E

90

238 Aleea Lipneti nr.2, bl.J22

1970

S+P+4E

20

239 Str. Gura Ialomiei nr.10, bl.H32

1973

S+P+4E

20

240 Str. Gura Ialomiei nr.3, bl.PC9 (sc. B)

1973

S+P+4E

20

241 Str. Gura Ialomiei nr.3, bl.PC9, sc.A

1973

S+P+4E

10

242 Str. Gura Ialomiei nr.3, bl.PC9, sc.C

1973

S+P+4E

10

243 Str. Gura Ialomiei nr.3, bl.PC9, sc.F

1973

S+P+4E

10

244 Str. Mizil nr. 4, bl. G11

1974

S+P+4E

80

245 Str. Prevederii nr.28, bl.G9

1974

S+P+4E

60

246 Str. Aleea Postvarul nr. 1, bl. C2bis

1976

S+P+4E

50

247 Aleea Postvarul nr. 7, bl. C1bis

1976

S+P+4E

30

248 Aleea Postvarul nr. 2D, bl. C4B

1976

S+P+4E

30

249 Aleea Postvarul nr. 2C, bl. C4A

1976

S+P+4E

30

250 Str. Ozana nr. 2, bl. I32

1980

S+P+4E

60

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 13 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

251 Aleea Jieneasc nr.5, bl.34

1980

S+P+4E

60

252 Str. Marin Pazon nr. 2A, bl. G7bis

1983

S+P+4E

48

253 Str. Suraia nr.6, bl.50, sc.2

1983

S+P+4E

15

254 Str. Lugojana nr.7-9, bl.50-50A

1984

S+P+4E

42

255 Str. Crivului nr. 2, bl.51

1984

S+P+4E

33

256 Str. Vorone nr.12, bl.D7, sc.3

1987

S+P+4E

14

257 Str. Agatha Brsescu nr.19, bl.V25

1989

S+P+4E

38

258 Str. Caloian Judeul nr.4, bl.D21A, sc.1+2

1989

S+P+4E

33

259 Str. Caloian Judeul nr.8, bl.D19A, sc.1+2

1989

S+P+4E

33

S+P+4E

42

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

260 Str. Emil Grleanu nr.6, bl.V52C

1990

261 Str. Baba Novac nr.14, bl.N2

1959

D+P+3E

40

262 Str. Baba Novac nr.12, bl.M3

1960

D+P+3E

48

263 Str. Odobesti nr 11, Bl T1, sc A

1978

S+P+13E

83

264 Str. Stelian N. Mihale nr. 17 bl. X8 sc. 1

1979

S+P+11E

43

265 Str. Baba Novac, nr 23, Bl G10

1962

S+P+10E

88

266 Intr. Reconstructiei nr. 6 bl. 28 sc.1

1964

S+P+10E

44

267 B-dul N Grigorescu nr 49, Bl E1

1965

S+P+10E

88

268 Aleea Barajul Sadului, nr 9, Bl Y10, sc 1

1967

S+P+10E

44

269 Str. Fizicienilor nr. 1 bl. D2A

1968

S+P+10E

88

Page 14 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

270 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 66, bl. U23

1970

S+P+10E

66

271 Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4 bl. R2

1971

S+P+10E

88

272 Bd. Camil Ressu nr. 10 bl. 3, sc. 3+4

1975

S+P+10E

88

273 Bd. Th. Pallady nr. 18 bl. M5A sc. A

1975

S+P+10E

54

274 Bd. Camil Ressu nr. 74 bl. S2, sc. A+B

1977

S+P+10E

88

275 B-dul Rmnicu Srat nr. 31, bl.11B

1976

S+P+10E

87

276 Str. Lotrioara nr. 17, bl. M31B

1978

S+P+10E

88

277 Str. Baia Mare nr. 2 bl. 4 sc. A

1979

S+P+10E

44

278 Str. Codrii Neamtului nr. 15, bl. 6, sc. 2

1981

S+P+10E

30

279 Calea Vitan nr. 227, bl. 2A

1985

S+P+10E

43

280 Str. Lucretiu Patrascanu nr. 7 bl. G2

1964

S+P+9E

280

281 Str. Constantin Brancusi, nr. 9, bl. D15

1969

S+P+9E

80

282 Intr. Horbotei nr. 8 bl. 3 Titan

1969

S+P+9E

40

283 Str. Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. E

1974

S+P+8E

36

284 Aleea Ilioara nr.3, bl.PM27

1975

S+P+8E

144

285 B-dul Camil Ressu nr 64, Bl PM 28

1975

S+P+8E

36

286 Str. Mizil nr. 2, bl. G17, sc. A+B

1974

S+P+8E

72

287 B-dul 1 Decembrie 1918, nr 27A, Bl PM73

1979

S+P+8E

54

288 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 29E, Bl PM82

1980

S+P+8E

54

289 Aleea Fizicienilor nr.14, bl.1G

1980

S+P+8E

52

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 15 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

290 Str. Adrian Carstea nr. 3, Bl 33B, sc 1

1983

S+P+8E

52

291 Aleea Suraia, nr. 2, Bl 21

1983

S+P+8E

52

292 Aleea Fizicienilor nr. 4 bl. 3F

1983

S+P+8E

52

293 B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 41, Bl P108, sc B

1986

S+P+8E

32

294 Calea Vitan nr. 110 bl. 34A sc. B

1989

S+P+8E

36

295 Str. Anastasie Panu, nr 8, Bl A12, sc 2

1989

S+P+8E

36

296 Str. Vlad Dracu nr. 11 bl. C14 sc.3

1989

S+P+8E

27

297 Str. Vlad Dracu nr. 3 bl. B12

1989

S+P+8E

27

298 Str. Rmnicu Sarat nr. 9 bl. 19B sc. 2

1980

S+P+7E

44

299 Str. Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 2

1988

S+P+7E

27

300 Str. Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 1

1988

S+P+6E

28

301 Aleea Barajul Iezer, nr 6, Bl M3A, sc 1-3

1964

S+P+4E

60

302 Str. Liviu Rebreanu nr. 25 Bl. M11

1965

S+P+4E

40,00

303 Aleea Zavideni nr 1, Bl A10

1966

S+P+4E

85

304 Str. Rotunda nr 11, Bl H21

1966

S+P+4E

28

305 Str. Valeriu Braniste nr. 56 bl. A+B

1968

S+P+4E +pod

50

306 Str. Jean Steriadi nr. 6 bl. I18 bis

1968

S+P+4E

30

307 B-dul Camil Ressu, nr 32, Bl C11, sc 1-2

1968

S+P+4E

30

308 Str. Tomis nr. 5 bl. H8

1968

S+P+4E

20

309 Aleea Giurgeni nr 6, Bl F12, sc 1-6

1969

S+P+4E

90

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 16 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

310 Str. Ceairului nr. 1 bl. J9

1969

S+P+4E

70

311 Str. Burdujeni nr. 16 bl. N14 sc. A

1969

S+P+4E

10

312 Str Pazon Marin, nr 4, Bl G28

1974

S+P+4E

60

313 Aleea Postavarul nr. 3 bl. C2A

1976

S+P+4E

30

314 Str. Ozana, nr 3, Bl I31

1979

S+P+4E

90

315 Aleea Moreni nr. 2 bl. 6G1

1982

S+P+4E

60

316 Str. Iosif Ion nr. 12 bl. 6C2

1982

S+P+4E

30

317 Bd. Th. Pallady nr. 37 bl. N4A sc. 2

1982

S+P+4E

18

318 Aleea Fizicienilor, nr 23, Bl1A

1983

S+P+4E

48

319 B-dul Camil Ressu, nr 66, Bl 2A1

1983

S+P+4E

38

320 B-dul Camil Ressu nr 62, Bl 1D

1983

S+P+4E

32

321 B-dul Camil Ressu, nr 64, Bl 1C

1983

S+P+4E

32

322 B-dul N. Grigorescu nr 45, Bl C1

1989

S+P+4E

120

323 Aleea Barajul Dunrii nr. 2 bl. M39

1965

S+P+10E

44

324 Str. Drumul Murgului nr. 10 bl. B4

1968

S+P+10E

54

325 Aleea Barajul Bistrita nr. 10 bl. Y7

1968

S+P+10E

44

326 Aleea Barajul Bistrita nr. 8 bl. Y8

1968

S+P+10E

44

327 Str. Cmpia Libertii nr. 66 bl. 35A sc.1

1968

S+P+10E

44

328 Str. Moise Nicoar nr. 39, bl. A3

1969

S+P+10E

109

329 Str. Daniel Barcianu nr. 31, bl. A2

1969

S+P+10E

109

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 17 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

330 Aleea Nicolae Licre nr. 1 bl. 33B

1970

S+P+10E

264

331 Bd. Camil Ressu nr. 13 bl. 58B

1970

S+P+10E

44

332 Str. Jean Steriadi nr. 2 bl. G4

1975

S+P+10E

110

333 B-dul Theodor Pallady nr. 7-13 bl. R5

1975

S+P+10E

317

334 B-dul Camil Ressu nr. 3 bl. 13A

1976

S+P+10E

132

335 Str. Codrii Neamului nr. 11 bl. 2

1977

S+P+10E

195

336 Intr. Horbotei nr. 2A bl. M11

1977

S+P+10E

106

337 Str. Burdujeni nr. 3A, bl. GC5

1977

S+P+10E

44

338 Aleea Buhusi nr. 3 bl. 5 sc. 1,2,3

1978

S+P+10E

162

339 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27D bl. PM76

1980

S+P+10E

54

340 Str. Constantin Brncui nr. 11 bl. D16

1963

S+P+9E

280

341 Str. Baba Novac nr. 11A bl. 1 sc. AB

1976

S+P+8E

64

342 Str. Cozla nr. 2 bl. F4

1972

S+P+10E

44

343 Str. Prevederii nr. 5 bl. PM11A sc. E

1976

S+P+8E

36

344 Str. Codrii Neamului nr. 9 bl. C2B

1977

S+P+8E

72

345 Str. Minis nr. 6, bl. PM 90, sc. A

1979

S+P+8E

54

346 Intr. Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. C

1979

S+P+8E

44

347 Aleea Mdrai nr. 7 bl. D7

1984

S+P+8E

52

348 Aleea Adrian Crstea nr. 1 bl. 30B sc. 2

1984

S+P+8E

52

349 Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 8 bl. 62

1985

S+P+8E

52

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 18 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

350 Str. Apostol Margarit nr. 1 bl. 106

1986

S+P+8E

98

351 Str. Brsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

1986

S+P+8E

52

352 Str. Apostol Mrgrit nr. 3 bl. 108 sc. A

1986

S+P+8E

36

353 Str. Textilistilor nr. 1, bl. MY 1, sc. 1

1988

S+P+8E

34

354 Str. Textilistilor nr. 3, bl. MY 2

1988

S+P+8E

30

355 Str. Banu Udrea nr. 12 bl. H5

1989

S+P+8E

36

356 Str. Voievod Alex. Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc. 1+2

1990

S+P+8E

63

357 Str. Anastasie Panu nr. 30 bl. A16

1992

S+P+8E

72

358 Aleea Barajul Cucuteni nr. 2 bl. M4A

1963

S+P+4E

60

359 Aleea Barajul Lotru nr. 1 bl. M4B

1963

S+P+4E

40

360 Str. Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M24

1964

S+P+4E

40

361 Aleea Barajul Bistriei nr. 11 bl. M23

1965

S+P+4E

100

362 Aleea Baraj Bicaz nr. 5 bl. M3B sc. 4

1965

S+P+4E

40

363 Aleea Barajul Sadului nr. 2 bl. Z11A, sc, 1-6

1967

S+P+4E

90

364 Str. Postvarului nr. 5, bl. C5, sc. 1-4

1967

S+P+4E

50

365 Str. Cozla nr. 4, bl. A9, sc. 1-4

1967

S+P+4E

50

366 B-dul Camil Ressu nr. 40, bl. C13

1968

S+P+4E

60

367 Str. Istriei nr. 9, bl. C7

1968

S+P+4E

60

368 Aleea Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. A

1970

S+P+4E

50

369 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6

1976

S+P+10E

44

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 19 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

370 Str. Rotunda nr. 7, bl. H20

1969

S+P+4E

30

371 Aleea Leorda nr. 8, bl. N20, sc 1-2

1969

S+P+4E

30

372 Str. Codrii Neamtului nr. 66, bl. N19

1969

S+P+4E

30

373 Str. Codrii Neamului nr. 19 bl. NB2

1974

S+P+4E

20

374 Aleea Fizicienilor nr. 27 bl. 2A

1982

S+P+4E

20

375 Str. Negoiu nr. 4 bl. D16

1989

S+P+4E

33

376 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

1974

S+P+10E

78

377 Piaa Alba Iulia nr. 4, bl. I3

1985

S+P+13E

64

378 Piaa Alba Iulia nr. 5, bl. I4

1987

S+P+13E

64

379 Str. Alex. Moruzzi nr. 10, bl. V57

1989

S+P+4E

28

380 Str. Alex. Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 2

1989

S+P+8E

36

381 Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2

1985

S+P+8E

36

382 Str. Aurel Botea nr. 8, bl. B6, sc. 1

1985

S+P+8E

52

383 Str. Aurel Botea nr. 4, bl. B8, sc. 1

1985

S+P+8E

52

384 Str. Baba Novac nr. 19, bl. G12

1965

S+P+10E

88

385 Str. Banu Udrea nr. 7, bl. 8

1970

S+P+4E

20

386 Str. Banu Udrea nr. 2, bl. 4, sc. A

1970

S+P+4E

50

387 Str. Banu Udrea nr. 2, bl. 4, sc. B

1970

S+P+4E

50

388 Aleea Banu Udrea nr. 3, bl. 6

1970

S+P+4E

20

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 20 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

389 Aleea Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. B

1970

S+P+4E

50

390 Aleea Barajul Cucuteni nr. 3, bl. A14, sc. 1

1968

S+P+10E

44

391 Aleea Barajul Sadului nr. 5A, bl. M4PRIM

1977

S+P+10E

66

392 Str. Becaei nr. 4, bl. R4, sc. C

1975

S+P+10E

55

393 Aleea Bljel nr. 13, bl. V6

1987

S+P+8E

36

394 Aleea Bljel nr. 11, bl. V5

1986

S+P+8E

27

395 Aleea Buhui nr. 1, bl. 4, sc. 3-4

1979

S+P+10E

108

396 Aleea Buhui nr. 1, bl. 4, sc. 2

1979

S+P+10E

54

397 Aleea Buhui nr. 3, bl. 5, sc. 4

1979

S+P+10E

54

398 Aleea Buhui nr. 4, bl. 2

1979

S+P+10E

87

399 Str. Burdujeni nr. 10, bl. N13

1969

S+P+4E

60

400 Str. Burdujeni nr. 1, bl. A12

1967

S+P+4E

85

401 Calea Clrailor nr. 245-247, bl. B1

1969

S+P+4E

40

402 Str. Caloian Judeul nr. 2, bl. D21B

1989

S+P+4E

33

403 Str. Caloian Judeul nr. 8, bl. D19B

1988

S+P+4E

28

404 B-dul Camil Ressu nr. 26, bl. A7

1970

S+P+10E

46

405 B-dul Camil Ressu nr. 20, bl. B6 Bis

1977

S+P+10E

80

406 B-dul Camil Ressu nr. 23, bl. 55

1967

S+P+10E

176

407 B-dul Camil Ressu nr. 2, bl. R1

1984

S+P+10E

118

408 Aleea Codrii Neamului nr. 6, bl. PM26 bis, sc. 2-3

1977

S+P+8E

72

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 21 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

409 Str. Complexului nr. 8, bl. 41, sc. 3

1987

S+P+8E

36

410 Str. Complexului nr. 10, bl. 40

1988

S+P+8E

99

411 B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 1

1986

S+P+9E

36

412 B-dul Decebal nr. 13, bl. S15, sc. 2

1988

S+P+7E

21

413 B-dul Decebal nr. 12, bl. S7, sc. 2

1987

S+P+7E

21

414 Str. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 2

1988

S+P+4E

14

415 Str. Gura Ialomiei nr. 3, bl. PC9, sc. B

1973

S+P+4E

10

416 Intr. Horbotei nr. 1, bl. M1

1965

S+P+4E

120

417 Str. Iosif Hodo nr. 4, bl. J50

1982

S+P+4E

38

418 Aleea Ilioara nr. 16, bl. M32, sc. A

1971

S+P+10E

43

419 Str. Ion Pillat nr. 2, bl. G1 - Ansamblul Unirii

1987

S+P+10+M

123

420 Str. Jean Steriadi nr. 46, bl. M13

1971

S+P+4E

60

421 Str. Jean Steriadi nr. 40, bl. M11

1970

S+P+4E

60

422 Str. Jean Steriadi nr.19, bl.P20 bis

1969

S+P+4E

90

423 Str. Jean Steriadi nr. 29, bl. V2, sc. A

1971

S+P+10E

55

424 Str. Laborator nr. 130-132, bl. S18

1981

S+P+8E

88

425 Str. Laborator nr. 128, bl. 39

1983

S+P+8E

52

426 Aleea Lipneti nr. 15, bl. J20, sc. A

1969

S+P+4E

15

427 Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. K2, sc. B

1984

S+P+7E

27

428 Str. Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M16, sc. 1-3

1963

S+P+4E

60

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 22 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

429 Str. Liviu Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. C

1975

S+P+8E

36

430 Str. Liviu Rebreanu nr. 18, bl. A5

1967

S+P+4E

85

431 Str. Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 1-7

1967

S+P+4E

85

432 Str. Logofat Tutu nr. 6, bl. C5, Armonia

1987

S+P+8E

27

433 Str. Lotrioara nr. 17, bl. V38

1979

S+P+10E

44

434 Str. Lugojana nr. 4, bl. 12

1980

S+P+11E

44

435 Str. Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2

1988

S+P+7E

28

436 Str. Matei Basarab nr. 65, bl. L109

1988

S+P+4E

80

437 os. Mihai Bravu nr. 200, bl. 103, sc. 2

1988

S+P+9E

34

438 os. Mihai Bravu nr. 286, bl. 2

1975

S+P+10E

118

439 os. Mihai Bravu nr. 444, bl. V10

1987

S+P+8E

99

440 os. Mihai Bravu nr. 442, bl. V11

1988

S+P+9E

39

441 os. Mihai Bravu nr. 304, bl. B13, sc. C

1987

S+P+10E

40

442 Str. Moise Nicoar nr. 38, bl. C4

1978

S+P+10E

67

443 Str. Murgeni nr. 10, bl. L25

1980

S+P+4E

60

444 Str. Murgeni nr. 7, bl. L27, sc. 1

1981

S+P+8E

54

445 Str. Negru Vod nr. 2, bl. C4, sc. 1

1988

S+P+8E

35

446 Str. Negru Vod nr. 2, bl. C4, sc. 2

1988

S+P+8E

35

447 Str. Negru Vod nr. 2, bl. C4, sc. 3

1988

S+P+8E

35

448 B-dul N. Grigorescu nr. 47, bl. C2

1967

S+P+4E

120

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 23 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

449 B-dul N. Grigorescu nr. 61, bl. PM3

1975

S+P+8E

72

450 B-dul N. Grigorescu nr. 5, bl. M4

1964

S+P+4E

120

451 B-dul N. Grigorescu nr. 7, bl. L2

1959

S+P+3E

16

452 B-dul N. Grigorescu nr. 19, bl. V18

1962

S+P+4E

120

453 Str. Nicolae Licaret nr. 4, bl. 51, sc. 1

1986

S+P+10E

175

454 Str. Nicolae Sebe nr. 11, bl. S21

1962

S+P+9E

38

455 Str. Nicolae Sebe nr. 1, bl. W2

1968

S+P+10E

132

456 Str. Odobeti nr. 5, bl. Z1

1966

S+P+4E

90

457 Str. Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 1

1989

S+P+8E

27

458 Str. Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 4

1989

S+P+8E

27

459 Str. Panait Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 1

1989

S+P+8E

27

460 Str. Papazoglu Dumitru nr. 7, bl. B10, sc. 2

1989

S+P+8E

36

461 Str. Patrioilor nr. 8, bl. PM12

1976

S+P+8E

180

462 Str. Ptulului nr. 4, bl. V9

1973

S+P+10E

165

463 Str. Plt. Petre Ionescu nr. 1, bl. X14, sc.1

1972

S+P+10E

65

464 Str. Potaului nr. 4, bl. 10, sc. 1-4

1977

S+P+10E

176

465 Str. Postvarul nr. 3, bl. E3

1968

S+P+10E

44

466 Str. Postvarul nr. 7, bl. C6

1967

S+P+4E

70

467 Str. Postvarul nr. 4, bl. E4

1966

S+P+10E

44

468 Str. Postvarul nr. 22, bl. 12

1970

S+P+10E

109

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 24 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

469 Str. Prevederii nr. 15A, bl. C1, sc. A+B

1978

S+P+10E

88

470 Str. Plt. Radu Gheorghe nr. 5, bl. 12Titan

1978

S+P+10E

88

471 Str. Rmnicu Srat nr. 11, bl. 19A

1982

S+P+8E

35

472 Str. Rmnicu Srat nr. 9, bl. 6B2

1982

S+P+4E

20

473 Str. Rmnicu Vlcea nr. 13, bl. S31

1982

S+P+8E

54

474 Str. Rmnicu Vlcea nr. 22, bl. 31

1983

S+P+8E

52

475 Str. Rinari nr. 4, bl. N10

1969

S+P+4E

70

476 Intr. Reconstruciei nr. 6, bl. 28, sc. 3

1964

S+P+10E

132

477 Intr. Reconstruciei nr. 4, bl. 27

1964

S+P+10E

132

478 B-dul Regina Elisabeta nr. 15-19, sc. 1-2

1979

S+P+8E

63

479 Str. Schitului nr. 11, bl. 11B

1984

S+P+8E

52

480 Str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105B, sc. 2

1989

S+P+8E

31

481 Str. Sf. Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 2

1988

S+P+8E

31

482 Aleea Suraia nr. 8, bl. 51

1983

S+P+4E

60

483 Aleea Textilitilor nr. 7, bl. MY12

1989

S+P+8E

63

484 B-dul Theodor Pallady nr. 1, bl. 26, sc. 1

1983

S+P+10E

40

485 Str. Theodor Sperania nr. 98, bl. S28, sc. C

1989

S+P+8E

27

486 Str. Tina Petre nr. 1, bl. L13

1979

S+P+10E

110

487 B-dul Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 3

1987

S+P+7E

21

488 B-dul Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 3

1989

S+P+8E

33

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 25 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

489 B-dul Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4

1989

P+M+6+pod

24

490 Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 4

1986

S+P+8E

36

491 Str. Vlsneti nr. 68, bl. 1

1978

S+P+4E

76

492 Str. Vulcan Judeu nr. 37, bl. B1C

1979

S+P+10E

43

493 Str. Zizin nr. 5, bl. 80A

1989

S+P+4E

47

494 Str. Logoft Tutu, nr. 2, bl. C3

1989

S+P+8E

36

495 Str. Eugeniu Carada nr. 5-7

1958

S+P+M+4E

70

496 os. Cmpia Libertii nr. 31, bl. 6A, sc. 1,2,3

1960

S+P+9E

119

497 Str. Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 1

1989

S+P+4E

20

498 Str. Labirint nr. 149, bl. L117bis, sc. 1

1986

S+P+8E

33

499 Str. Matei Basarab nr. 62, bl. L108, sc. A

1989

S+P+4E

20

500 Aleea Solidaritii nr. 1, bl. M17

1965

S+P+4E

40

501 Str. Rinari nr.1-3, bl.U6-N9

1970

S+P+4E

90

502 Aleea Stnil nr. 3, bl. H9

1966

S+P+4E

60

503 Str. Lt. Aurel Botea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2

1986

S+P+4E

38

504 Intr. Reconstruciei nr. 1, bl. 24 (sc. 1-8)

1965

S+P+10E

352

505 Str. Vlaicu Vod nr. 25, bl. 34C

1988

S+P+8E

27

506 B-dul Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2

1990

S+P+9E

32

507 Str. Plt. Nedelcu Ion nr. 3, bl. 3, sc. 1

1983

S+P+8E

52

508 Str. Minis nr. 6, bl. PM 90, sc. B

1981

S+P+7E

54

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 26 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

509 Str. Lcrmioarei nr. 4, bl. 9C

1982

S+P+4E

60

510 Str. Apostol Mrgrit nr. 3, bl. 108B

1984

S+P+8E

36

511 Str. Apostol Mrgrit nr. 2, bl. 107

1983

S+P+8E

72

512 Str. Fizicienilor nr. 20, bl. 20A

1983

S+P+8E

52

513 Calea Clrailor nr. 163, bl. 38, sc. 1

1990

S+P+8E

34

514 Aleea Giurgeni nr. 1, bl. F6

1969

S+P+4E

50

515 Str. Liviu Rebreanu nr. 41, bl. Z22, sc. A

1974

S+P+10E

65

516 Str. Emil Grleanu nr. 12, bl. A1, sc. 1

1989

S+P+8E

36

517 Str. Dumitru Pene nr.1A, bl. I34 TITAN

1983

S+P+4E

38

518 Str. Vorone nr. 1, bl. D1

1989

S+P+4E

14

519 Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15

1987

S+P+8E

99

520 Str. Danubiu nr. 19, bl. 31, sc. 1

1983

S+P+8E

52

521 Str. Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 3

1987

S+P+4E

20

522 Str. Baba Novac nr. 10, bl. N1, sc. 1-3

1959

S+P+3E

39

523 Str. Foiorului nr. 7, bl. F5C, sc. 2

1988

S+P+8E

36

524 Str. Marius Emanoil Buteic nr. 6, bl. 72

1985

S+P+8E

35

525 Str. Foiorului nr. 7, bl. F5C, sc. 1

1988

S+P+8E

27

1978

S+P+13

166

527 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 2, bl. W1, sc. 1-3

1968

S+P+10E

132

528 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20

1962

P+4E

120

Nr.
Crt.

526

Adres imobil

1)

Aleea Barajul Sadului nr. 3-5, bl. N12-N13, sc. AB

Page 27 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

529 Str. Gheorghe Petracu nr. 10, bl. B7

1964

S+P+9E

158

530 Aleea Postvarul nr. 2A, bl. C5bis

1976

S+P+4E

30

531 Str. Emil Grleanu nr. 11, bl. A8

1989

S+P+8E

63

532 Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 1

1985

P+8E

36

533 Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 2

1987

P+8E

33

534 Str. Bucovina nr. 1, bl. F2

1959

P+4E

34

535 Intr. Brsei nr. 7, bl. G4

1986

P+8E

52

536 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 9, bl. L3

1959

P+3E

16

537 Str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 6, bl. 42

1987

P+8E

153

538 Calea Vitan nr. 205, bl. 41 (sc.2)

1979

P+8E

54

539 Str. Bucovina nr. 7, bl. G2

1961

P+4E

60

540 os. Mihai Bravu nr. 202, bl. 104

1986

P+8E

31

541 Str. Liviu Rebreanu nr. 31, bl. M13, sc. 1-3

1965

P+4E

60

542 Str. Liviu Rebreanu nr. 32C, bl. PM72

1980

P+8E

54

543 Str. Jean Alex. Steriadi nr. 24-28, bl. M9, sc. A-L

1970

P+4E

160

544 B-dul Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 3

1984

P+9E

32

545 Str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1

1988

P+8E

27

546 Str. Zizin nr. 11, bl. V40, sc. 2

1987

P+8E

27

547 Intr. Bdeni nr. 14, bl. G1

1986

P+8E

98

548 Str. Gheorghe Petracu nr. 14A, bl. 9A

1964

P+10E

44

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 28 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

549 os. Mihai Bravu nr. 200, bl. 103, sc. 1

1988

P+9E

34

550 Al. Suraia nr. 5, bl. 31B

1984

P+8E

52

551 Str. Vorone nr. 14, bl. D8

1987

P+4E

66

552 Str. Gura Ialomiei nr. 7, bl. 8 Titan-Ozana

1979

P+10E

220

553 Str. Patrioilor nr. 1, bl. PM16, sc. D

1975

P+8E

36

554 Str. Vorone nr. 16-16 bis, bl. A15-A15 bis

1987

P+4E

66

555 Str. Valeriu Branite nr. 56 bl. 3

1950

S+P+2E

12

556 Str. Valea Buzului nr. 3, bl. G13

1974

P+4E

50

557 Str. Cmpineanca nr. 3, bl. P109, sc. B

1984

S+P+8E

35

558 Str. Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. B+C

1977

P+10E

108

559 Str. Theodor Sperania nr. 104, bl. S25, sc. B

1987

P+8E

36

560 Str. Theodor Sperania nr. 104, bl. S25, sc. A

1987

P+8E

36

561 Str. Rmnicu Srat nr. 2, bl. H7

1966

P+4E

20

562 Calea Clrailor nr. 165, bl. 38, sc. 3

1988

S+P+8E

34

563 Al. Zvideni nr. 3, bl. A12bis

1975

S+P+4E

40

564 Str. Lucreiu Ptrcanu nr. 15, bl. MC19, sc. 1

1982

S+P+8E

24

565 B-dul Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 1

1983

P+4E

18

566 B-dul Theodor Pallady nr. 3, bl. X1

1970

S+P+10E

176

567 Str. Jean Alex. Steriadi nr. 4, bl. I-18, sc. A-D

1968

S+P+4E

50

568 Aleea Vasile Goldi nr. 6, bl. M41

1965

S+P+10E

44

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 29 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

569 Aleea Bucovina nr. 1A, bl. L10

1975

S+P+10E

132

570 Aleea Suraia nr. 1, bl. 30, sc. A

1982

S+P+8E

52

571 Str. Lotrioara nr. 20, bl. V39

1978

S+P+10E

159

572 Aleea Barajul Sadului nr. 4, bl. T2

1968

S+P+10E

132

573 B-dul Theodor Pallady nr. 5, bl. X4

1972

S+P+10E

264

574 Str. Pene Dumitru Sgt. nr. 1, bl. J52, sc. 1-2

1980

S+P+8E

108

575 Str. Spiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. A

1975

S+P+10E

44

576 Str. Prevederii nr. 6, bl. D2

1983

S+P+8E

52

577 Str. Patrioilor nr. 1, bl. PM16, sc. B

1974

S+P+8E

36

578 Str. Jean Alex. Steriadi nr. 9, bl. PC4

1971

P+4E

60

579 Str. Gura Vadului nr. 4, bl. G25

1973

S+P+4E

60

580 Str. Gura Vadului nr. 1, bl. G26

1967

S+P+4E

80

581 B-dul Decebal nr. 4, bl. S11, sc. 3

1986

P+8E

21

582 Str. Brilia nr. 5, bl. V10

1987

S+P+8E

90

583 Aleea Giurgeni nr. 2, bl. F14

1963

S+P+4E

80

584 os. Mihai Bravu nr. 293, bl. 12, sc. A

1977

P+10E

44

585 Str. Liviu Rebreanu nr. 32B, bl. PM71

1976

P+8E

54

586 Str. Patrioilor nr. 1, bl. PM16, sc. E

1972

P+8E

36

587 Intrarea Horbotei nr. 4, bl. G5

1964

P+8E

40

588 B-dul Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 1

1988

P+8E

25

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 30 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

589 Str. Tudor Gheorghe Bogdan nr. 3, bl. 21F

1979

P+8E

54

590 Str. Liviu Rebreanu nr. 32A, bl. PM70 (sc. 1-2)

1978

P+8E

108

591 Str. Baba Novac nr. 7, bl. M2

1957

P+3E

45

592 Str. Dristor nr. 102, bl. 10 (sc. 1-4)

1974

P+10E

176

593 Str. Laborator nr. 123, bl. V14

1985

P+8E

99

594 Str. Prevederii nr. 21, bl. G15

1971

P+8E

144

595 Str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. B

1974

P+10E

54

596 Str. Postvarul nr. 19, bl. 9

1975

P+10E

109

597 Str. Alunelului nr. 1, bl. 40

1977

P+10E

44

598 Str. Laborator nr. 137, bl. S7

1982

P+8E

54

599 Str. Prevederii nr. 2, bl. D13

1980

P+8E

52

600 Intr. Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. B

1977

P+10E

44

601 Al. Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 1

1981

P+4E

15

1983

P+8E

32

603 Al. Berevoieti nr. 3, bl. 53, sc. 1-2

1982

P+4E

38

604 Str. Prevederii nr. 15, bl. A12, sc. 1-4

1976

P+10E

176

605 Str. Prevederii nr. 11A, bl. M29E

1974

P+8E

36

606 Str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3

1989

P+8E

27

607 Str. Prevederii nr. 11B, bl. M29H

1974

P+8E

36

608 Str. Plut. Petre Ionescu nr. 13, bl. 7bis, sc. 1-2

1974

P+10E

130

Nr.
Crt.

602

Adres imobil

1)

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39, bl. P100-101, sc.


B

Page 31 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

609 Str. Hristo Botev nr. 10

1977

P+8E

16

610 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 25, bl. U6

1980

P+8E

80

1983

P+8E

32

612 Aleea Giurgeni nr. 3-5, bl. F7, sc. 1-4

1970

P+4E

50

613 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 48, bl. O22

1968

P+4E

30

614 Str. Baba Novac nr. 3, bl. S2

1962

P+9E

94

615 Aleea Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 2

1982

P+8E

52

616 Str. Agatha Brsescu nr.11, bl.V11, sc. 1

1988

P+8E

36

617 Str. Cercelu nr. 52, bl. 10-11, sc. A

1975

P+10E

40

618 Str. Lemniorului nr. 6, bl. G41

1976

P+4E

30

619 Aleea Fizicienilor nr. 17, bl. 2C

1982

P+8E+M

53

620 Str. Istriei nr. 23, bl. 2B

1982

P+8E

52

621 Str. Ion uculescu nr. 42A, bl. PM40, sc. 1-3

1978

P+10E

149

622 Aleea Fizicienilor nr. 15, bl. 2D

1982

P+8E

44

623 Aleea Fizicienilor nr. 21, bl. 1F

1983

P+4E

29

624 Str. Danubiu nr. 5, bl. 20H

1981

P+8E

44

625 Str. Danubiu nr. 9, bl. 6F

1979

P+4E

29

626 Str. Rcari nr. 55, bl. 71

1984

P+8E

52

627 Aleea Perioru nr. 14, bl. N4B

1983

P+4E

38

628 Str. Prevederii nr. 26, bl. G8

1971

S+P+4E

60

Nr.
Crt.

611

Adres imobil

1)

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39, bl. P100-101, sc.


A

Page 32 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

629 Str. Danubiu nr. 3, bl. 20C

1981

P+4E

77

630 Str. Armeni nr. 2, bl. P3, sc. A

1973

P+10E

39

631 Str. Armeni nr. 2, bl. P3, sc. B

1973

P+10E

39

632 Str. Alex. Vlahu nr. 2, bl. M50, sc. 3

1989

S+P+8E

36

633 Str. Alex. Vlahu nr. 1, bl. M49

1989

S+P+8E

99

634 Str. Istriei nr. 1, bl. C2

1967

S+P+4E

80

635 Str. Rmnicu Vlcea nr. 26, bl. 15B

1984

S+P+8E

52

636 Calea Vitan nr. 203, bl. 42

1980

S+P+8E

86

637 Al. Fizicienilor nr. 19, bl. 2B, sc. B

1980

S+P+8E

54

638 Str. Matei Basarab nr. 85, bl. L119bis, sc. 1

1989

S+P+8E

33

639 Str. Becaei nr. 31, bl. U24

1970

S+P+10E

66

640 Aleea Barajul Lotru nr. 6, bl. N8, sc. A-B

1976

S+P+10E

108

641 Str. Rcari nr. 12A, bl. 43

1982

S+P+8E

104

642 os. Mihai Bravu nr. 288, bl. 3

1973

S+P+10E

117

643 Str. Cmpineanca nr. 1, bl. P103, sc. 2

1983

S+P+8

31

644 Str. Cmpineanca nr. 1, bl. P103, sc. 1

1981

S+P+8

34

645 Str. Postvarul nr. 2B, bl. D4bis

1976

S+P+4

30

646 Str. Gura Ialomiei nr. 2, bl. H28

1970

S+P+4

20

647 Str. Pictor Ion uculescu nr. 25, bl. L2

1959

D th.+P+3E

35

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 33 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

648 Str. Istriei nr. 16, bl. 3E

1980

S+P+4

60

649 Str. Patrioilor nr. 7, bl. PM6, sc. A

1972

S+P+9E

36

650 B-dul I.C.Brtianu nr. 35, bl. Doina

1958

S+(P+Mez)+6

31

651 Aleea Barajul Bistria nr. 12, bl. 4

1985

S+P+10E

121

652 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 14, bl. Y11

1966

S+P+10E

198

653 Aleea Rmnicu Vlcea nr. 5-7, bl. S15

1981

S+P+8E

36

654 Str. Patrioilor nr. 7, bl. PM6, sc. D

1972

S+P+9E

36

655 Str. Patrioilor nr. 9, bl. PM7, sc. B

1972

S+P+9E

36

656 Str. Patrioilor nr. 9, bl. PM7, sc. D

1972

S+P+9E

36

657 Str. Patrioilor nr. 9, bl. PM7, sc. C

1972

S+P+9E

36

658 Str. Patrioilor nr. 1, bl. PM16, sc. A

1972

S+P+9E

36

659 Aleea Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc. 2

1988

S+P+8E

36

660 Str. Poet Panait Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 3

1989

S+P+8E

27

661 B-dul Carol I nr. 23, bl. 23, sc. A+B

1976

S+P+9E(corp
B);
S+P+10(corp
A)

63

662 Str. Rmnicu Vlcea nr. 33, bl. 16A, sc. 1

1985

S+P+9E

45

663 Str. Istriei nr. 22, bl. 3D

1979

S+P+4E

60

664 Str. Valea Buzului nr. 14, bl. G26Bis

1977

S+P+10E

78

665 Str. Unitii nr. 89, bl. B10

1982

S+P+8E

52

666 Str. Matei Basarab nr. 101, bl. 64

1987

S+P+8E

34

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 34 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

667 Aleea Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45

1988

S+P+8E

98

668 Str. Plut. Petre Ionescu nr. 52, bl. U22

1968

S+P+10E

66

669 Str. Rotund nr. 9, bl. H20A

1963

S+P+4E

30

670 Str. Patrioilor nr. 3A, bl. M3G

1974

S+P+10E

44

671 Str. Rmnicu Srat nr. 33, bl. 11B1, sc. A

1972

S+P+10E

55

672 Calea Vitan nr. 213, bl. 20

1978

S+P+10E

30

673 Str. Mureana nr. 9, bl. 52

1984

S+P+4E

38

674 Str. Copceni nr. 5, bl. L20

1980

S+P+4E

60

675 Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. A3

1967

S+P+4E

65

676 Calea Clrailor nr. 176, bl. 59

1987

S+P+8E

99

677 Str. Cmpia Libertii nr. 62, bl. G14

1965

S+P+10E

88

678 Aleea Barajul Dunrii nr. 2A, bl. 21C

1976

S+P+10E

84

679 Str. Constantin Tudor nr. 6, bl. 40

1960

S+P+4E

80

680 Str. Lotrioara nr. 1, bl. N10

1967

S+P+10E+M

44

681 Aleea Ilioara nr. 2, bl. PM30A

1973

S+P+8

72

682 Str. Octavian Goga nr. 21, bl. M103

1988

S+P+8E

66

683 B-dul Camil Ressu nr. 68, bl. 2

1975

S+P+10E

44

684 B-dul Camil Ressu nr. 66, bl. 1

1975

S+P+10E

44

685 B-dul Theodor Pallady nr. 19, bl. P4, sc. A

1973

P+2MEZ+9

35

686 Str. Nicolae Sebe nr. 8, bl. L32

1979

S+P+10E

97

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 35 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

687 Aleea Barajul Bistriei nr. 1, bl. G4

1965

S+P+10E

44

688 B-dul Camil Ressu nr. 34, bl. A10

1967

S+P+10E

44

689 Str. Jean Al. Steriadi nr. 18, bl. I 19, sc. 1-2

1968

S+P+4E

30

690 Str. Liviu Rebreanu nr. 5, bl. 52, sc. 1-2

1963

S+P+10E

88

691 Intr. Horbotei nr. 2, bl. M10

1963

S+P+4E

70

692 Str. Prisaca Dornei nr. 9-11, bl. N16

1969

S+P+4E

60

693 B-dul Theodor Pallady nr. 16, bl. M3B

1973

S+P+10E

44

694 B-dul Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. A

1975

S+P+10E

54

695 B-dul Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. B

1970

S+P+10E

54

696 Str. Baba Novac nr. 5, bl. M1, sc. 1-4

1959

D+P+3E

45

697 Aleea Rmnicu Srat nr. 7, bl. 3C

1980

S+P+4E

60

698 Str. Istriei nr. 20, bl. 3E1

1980

S+P+4E

29

699 os. Mihai Bravu nr. 390, bl. B2C

1978

S+P+10

86

700 os. Mihai Bravu nr. 386, bl. B2A

1978

S+P+10

86

701 os. Mihai Bravu nr. 388, bl. B2B

1978

S+P+10

86

702 Str. Plt. Petre Ionescu nr. 10, bl. 10

1976

S+P+10

110

703 Str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4

1966

S+P+4E

70

704 Al. Barajul Dunrii nr. 9, bl. Z10A, sc. 6

1967

S+P+4E

15

705 Str. Jean Al. Steriadi nr. 48, bl. M14

1967

S+P+4E

70

706 Str. Codrii Neamului nr. 13, bl. NB1bis, sc. 1

1972

S+P+10E

65

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 36 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

707 Str. Radu Gheorghe nr. 9, bl. 13

1980

S+P+10E

44

708 B-dul Theodor Pallady nr. 12, bl. M3H

1973

S+P+10E

44

709 Str. Baba Novac nr. 13A, bl. 2, sc. 1+2

1974

S+P+8E

64

710 Str. Gura Vadului nr. 8, bl. G20

1973

S+P+4E

60

711 Str. Laborator nr. 131, bl. S2

1981

S+P+8E

35

712 Str. Copceni nr. 3, bl. L21

1978

S+P+4E

30

713 Intr. Prului nr. 30, bl. 59bis

1963

S+P+10E

172

714 B-dul Theodor Pallady nr. 25, bl. V11, sc. 1-4

1971

S+P+10E

176

715 Str. Laborator nr. 129, bl. S2A

1981

S+P+8E

35

716 Str. Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2 sc. 1

1985

S+P+8E

36

717 B-dul Theodor Pallady nr. 2, bl. M2A, sc. A-D

1974

S+P+10

156

718 Str. Vulcan Judeu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 1

1980

S+P+8E

54

719 Str. Vulcan Judeu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 2

1980

S+P+8E

54

720 Calea Vitan nr. 102, bl. V42C, sc. 1

1986

S+P+8E

27

721 Str. Mizil nr. 9, bl. G24

1973

S+P+4E

60

722 Str. Potaului nr. 6, bl. 9, sc. 1-2

1978

S+P+10E

87

723 Al. Moreni nr. 4, bl. 6G

1979

S+P+4E

30

724 Str. Postavarului nr. 1, bl. C3, sc. 3, 4, 5

1965

S+P+4E

40

725 Str. Baba Novac nr. 6, bl. T2, sc. A-D

1961

S+P+4E

80

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 37 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

726 Str. Campia Libertatii nr. 42, bl. B2, sc. 1-6

1962

S+P+9E

240

727 Str. Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2, sc. 2

1985

S+P+8E

36

728 Str. Anastasie Panu nr. 13, bl. D1, sc. 1

1987

S+P+8E

27

729 Str. Valea Buzului nr. 10, bl. G30

1973

S+P+4E

60

730 Str. Valea Buzului nr. 12, bl. G29

1973

S+P+4E

60

731 Al. Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 4

1981

S+P+4E

15

732 B-dul Camil Ressu nr. 57A, bl. Y2-A-B-C-Z

1967

S+P+10E

535

733 Str. Istriei nr. 28, bl. 42, sc. 2

1984

S+P+8E

52

734 Str. Liviu Rebreanu nr. 3, bl. 53, sc. 1-4

1965

S+P+10E

176

735 Str. Vlaicu Vod nr. 4, bl. C14, sc. 1-2

1989

S+P+8E

63

736 Str. Campia Libertatii nr. 33, bl. 21A, sc. 5-6-7

1964

S+P+9E

120

737 Splaiul Unirii nr. 43, bl. M16

1986

S+P+8E

23

738 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 17, bl. 1A

1969

S+P+4E

114

739 B-dul Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101

1987

S+P+8E

80

740 B-dul Theodor Pallady nr. 15, bl. U28

1968

S+P+10E

66

741 Str. Burdujeni nr. 5, bl. A14

1966

S+P+4E

85

742 B-dul Camil Ressu nr. 50, bl. A14

1967

S+P+10E

44

743 Str. Slanic nr. 14-18

1970

S+P+8E

29

744 Str. Liviu Rebreanu nr. 6, bl. B1

1965

S+P+10E

483

745 Str. Burdujeni nr. 16, bl. N14, sc. B, C, D

1968

S+P+4E

40

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 38 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

746 Str. Liviu Rebreanu nr. 13A, bl. N20

1981

S+P+10E

79

747 Str. Prof. Dr. tefan Nicolau nr. 13, bl. L1

1956

P+3E

35

748 Str. Matei Basarab nr. 85, bl. L119

1986

S+P+4E

60

749 Intr. Odobesti nr. 10, bl. V7

1964

S+P+10+1

44

750 Str. Mizil nr. 7, bl. G19

1974

S+P+4E

60

751 Str. Tudor Ghe. Bogdan nr. 4, bl. 20A, sc. 1

1983

S+P+8E

35

752 Str. Tudor Ghe. Bogdan nr. 4, bl. 20A, sc. 2

1983

S+P+8E

44

753 Str. Racari nr. 53, bl. 71A

1983

S+P+8E

44

754 Str. Valea Buzaului nr. 16, bl. G24bis

1981

S+P+4E

67

755 B-dul Theodor Pallady nr. 22, bl. PM25, sc. A

1972

S+P+8E

36

756 Al. Scolarilor nr. 10, bl. S24

1982

S+P+10E

54

757 Str. Schitului nr. 8, bl. 7D2

1980

S+P+4E

30

758 Str. Mesterul Manole nr. 6, bl. D11

1986

S+P+4E

33

759 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 13, bl. L5

1959

S+P+3E

16

760 Str. Mesterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 2-3

1986

S+P+4E

33

761 Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 1

1986

S+P+8E

27

762 Str. Alex. Moruzzi Voievod nr. 1, bl. A10, sc.1

1986

S+P+8E

36

763 Str. Spiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. B

1973

S+P+11E

43

764 B-dul Camil Ressu nr. 76, bl. S1A

1973

S+P+10E

44

765 Str. Iosif Hodos nr. 1A, bl. P102

1983

S+P+8E

31

766 Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A

1987

S+P+5E

25

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 39 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

767 Str. Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 1-2

1985

S+P+4E

28

768 Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 3

1986

S+P+8E

36

769 Al. Lipanesti nr. 1, bl. M1

1971

S+P+10E

80

770 Str. Matei Basarab nr. 92, bl. L118

1990

S+P+5E

40

771 Al. Giugeni nr. 9-11, bl. F9, sc. 1-4

1968

S+P+4E

50

772 Calea Vitan nr. 108, bl. V35, sc. 2

1984

S+P+8E

27

773 Str. Ghi erban nr. 14, bl. 8C

1978

S+P+10E

264

774 Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 2

1988

S+P+8E

36

775 Str. Brailita nr. 7, bl. D9A

1988

S+P+8E

143

776 Str. Marius Emanoil Buteic nr. 10, bl. 61

1983

S+P+8E

52

777 Str. Foisorului nr. 16, bl. F11C, sc. 1

1987

S+P+8

36

778 Str. Dristorului nr. 104, bl. 15B

1978

S+P+10

98

779 Str. Ozana nr. 4, bl. J53, sc. 1+2

1977

S+P+4

30

780 Str. Baba Novac nr. 13, bl. G16, sc. 1-2

1962

S+P+10

88

781 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4

1958

S+P+3

16

782 Str. Rotunda nr. 15, bl. H23

1967

S+P+4

30

783 Str. Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 4

1988

S+P+4

19

784 Str. Lacramioarei nr. 2, bl. 9D

1980

S+P+4

60

785 Calea Vitan nr. 205, bl. 41, (sc. 1)

1980

S+P+8

54

786 Str. Tomis nr. 10, bl. C5, sc.1-4

1968

S+P+4

60

787 Str. Theodor Sperantia nr. 98, bl. S28, sc. B

1989

S+P+8

36

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 40 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

788 Str. Laborator nr. 134, bl. S22, sc. A

1980

S+P+8

44

789 Str.Jean Steriadi nr. 11, bl. M3

1976

S+P+10

78

790 Str. Foisorului nr. 24, bl. F14C, sc. 1 si 3

1989

S+P+8

54

791 Str. Matei Basarab nr. 72, bl. L112, sc. 3

1986

S+P+4+pod

20

792 Str. Foisorului nr. 20, bl. F13C, sc. 2

1987

S+P+8

36

793 Str. Burdujeni nr. (12-)14, bl. N12, sc. A-D

1969

S+P+4

50

794 Str. Sergent Dumitru Pene nr. 4, bl. J11, sc. 1-2

1967

S+P+

30

795 Str. Moise Nicoara nr. 38A, bl. C3

1967

S+P+10

121

796 Calea Calarasilor nr. 117-119, sc. A+B

1958

S+P+4

40

797 Sos. Mihai Bravu nr. 394, bl. B1A

1979

S+P+10

43

798 Str. Stelian Mihale nr. 9, bl. PM96, sc. 1

1979

S+P+8

54

799 Str. Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A

1976

S+P+10

44

800 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 15A, bl. T2, (sc. 1-2)

1968

S+P+4

128

801 Str. Agatha Barsescu nr. 20, bl. V31A

1985

S+P+4

52

802 Str. Radu Gheorghe nr. 38, bl. VN8

1978

S+P+10

43

803 Al. Perisoru nr. 12, bl. N5

1981

S+P+4

57

804 Al. Stanila nr. 6, bl. H10, sc. A-G

1965

S+P+4

140

805 Str. Lucretiu Patrascanu nr. 17, bl. MC18

1983

S+P+8

64

806 Sos. Mihai Bravu nr. 301, bl. 18

1977

S+P+13

83

807 B-dul Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104

1988

S+P+8

89

808 Str. Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 3

1990

S+P+8

27

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 41 of 43

Nr. apartamente

Anul construirii

Regim de
nlime
S+P+N

809 Calea Vitan nr.121,bl.V1,sc.2

1985

S+P+8

27

810 Al.Barajul Dunarii nr.8,bl.21A

1976

S+P+10

84

811 Str. Postavarul nr. 1, bl C3, sc. 2

1962

S+P+4

10

812 Bd.Decebal nr.13,bl.S15,sc.3

1986

S+P+M+7

21

813 Calea Calarasilor nr.165, bl.38, sc.2

1988

S+P+8

34

814 Bd. Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 1

1988

S+P+M+7E

20

815 Str. Lucian Blaga nr. 2, bl. K1

1988

M+S+P+8

30

816 Intr.Patinoarului nr.23,bl.PM55,sc.1

1978

S+P+10

44

817 Str. Traian nr. 77-79

1967

S+P+8

47

818 Str. Ion Tuculescu nr. 38, bl. G5

1955

S+P+2

18

819 Str.Laborator nr.135,bl.S6

1980

S+P+8

54

820 Str.Nicolae Sebe nr.2,bl.L12

1978

S+P+10

98

821 Bd. Th. Pallady nr. 27, bl. G3bis

1980

S+P+10

50

822 Bd.Camil Ressu nr.6, bl.2

1974

S+P+10

78

823 Intrarea Odobesti nr. 6, bl. V9

1961

S+P+10

44

824 Str.Emil Botta nr.4,bl.M104,sc.A+B

1991

S+P+8

72

825 Str. Drumul Murgului nr. 6 bl. H2

1967

S+D+P+4E

22

826 Str.Foisorului nr. 20,bl. F13C, sc. 3

1987

S+P+8

27

827 Bd. Camil Ressu nr. 16, bl. B4Bis

1974

S+P+10

78

828 Str. Valeriu Branite nr. 54-56, bl. D1

1969

S+P+4

156

829 Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. A

1976

S+P+10

64

Nr.
Crt.

Adres imobil

1)

Page 42 of 43