Sunteți pe pagina 1din 4

FIDEPREZENTAREPNDR2020

subMsura4.1aINVESTIIINEXPLOATAIILEPOMICOLE
Vorfisprijinitefinanciar investiiilepentru:
creterea competitivitii, diversificarea produciei, creterea calitii
produselorobinuteimbuntireaperformaneiexploataiilorpomicole;
cretereavaloriiadugateaproduselorprinsprijinireaprocesriifructelorla
nivelfermiacomercializriidirecteaproduselorobinute;
dezvoltarealanurilorscurtedeaprovizionare;
DenumiresM4.1a:InvestiiinexploataiipomicoledincadrulMSURII4Investiiinactivefizice.
FINANARENERAMBURSABIL50%(30%pentrufermedepeste500.000SO)cumajorri
Sprijinulfinanciarsevaaxapedotareacuutilajeiechipamenteaexploataiilorpomicole,nfiinareai
reconversiaplantaiilorpomicoleicretereasuprafeelorocupatedepepinierelepomicole.

BENEFICIARIeligibili
FERMIERIcuexcepiapersoanelorfiziceneautorizate;
FORMEASOCIATIVEcareactiveaznsectorulpomicolgrupurideproductoriicooperativecu
condiiacainvestiiilerealizatesdeserveascintereselepropriilormembri.

CONDIIIeligibilitate
1. Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili.
2. InvestiiatrebuiessencadrezencelpuinunuldintipuriledesprijinprevzuteprinsubMsur;
3. Solicitantultrebuiesasigurecofinanareainvestiiei.
4. Investiiavarespectacerineleprivindconformareacustandardeimpusedelegislaianaionali
european,inclusivpecelecuprivirelaefecteleasupramediului;
5. Trebuiedemonstratviabilitateaeconomicainvestiieiprindocumentaiatehnicoeconomic;.
6. Investiia trebuie realizat doar n unitile teritorial administrative prezente n Anexa II la Fisa
Msurii(disponibilpesite)itrebuiesrespectezonareaspeciilordinrespectivaAnex.
7. ncazulnfiinriii/saureconversieisolicitantultrebuiesutilizezematerialfructiferdincategoria
biologiccertificat.
8. ncazulpepinierelor,materialulrezultatvafimaterialfructiferdincategoriabiologiccertificat.
9. Investiia trebuie s respecte dimensiunile economice viabile. DIMENSIUNEA MINIM va fi de
8.000euroSO
10. ncazulnfiinriideplantaiipomicoleireconversiei,suprafaanfiinat/replantattrebuies
fieechivalentcuminim3.000euroSO,ncazulculturiidecpunincmpinspaiiprotejatede
minim7.000euroSO,iarncazulproduceriidematerialdenmulireimaterialdeplantarefructifer
deminim6.000euroSO.
11. Contribuiannaturesteeligibildoardacsuntrespectatecondiiileprezentenarticolul69(1)
alR1303/2013;
ToateinformaiiledinacestmaterialsuntEXTRASEDINFIELEMSURILORDINPNDR20142020NVERSIUNEDRAFT
MARTIE2015,CARESUNTNCURSDEAPROBAREDECTRECOMISIAEUROPEAN.

POTINTERVENIMODIFICRISAUCOMPLETRIFADEINFORMAIILEPREZENTATENACESTMATERIAL.
PentrudetaliisuplimentareconsultaifieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTdecembrie2014
publicatepewww.madr.roiwww.afir.info.

Pagina1

Codificare:
sM4.1a

12. Investiiile n procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar mpreun cu investiiile n
modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea produciei agricole primare), ca i component
secundar,nscopuladugriideplusvaloarelaniveldeferm.
13. Investiiile n nfiinarea i/sau modernizarea instalaiilor pentru irigaii i n producerea energiei
din surse regenerabile n cadrul fermei sunt eligibile cu condiia ca acestea s reprezinte o
component secundar ntrun proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei
(dezvoltareaproducieiagricoleprimare).
14. Investiiileninstalaiialcrorscopprincipalesteproducereadeenergieelectric,prinutilizarea
biomasei, trebuie s respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizrii
unuiprocentminimdeenergietermicde10%;
15. Solicitantulvademonstracprofitulmediuanual(camedieaultimilortreianifiscali)nudepete
de4orivaloareasprijinuluisolicitat;
16. Investiiile necesare adaptrii la standardele UE, aplicabile produciei agricole realizate de tinerii
fermiericareseinstaleazpentruprimadatntroexploataieagricolsevorrealizantermende
maxim24delunideladatainstalrii;

FONDURInerambursabile(sprijinpublic)
1) FERMEMICIiFORMEASOCIATIVEmaxim50%dintotalulcheltuieliloreligibilepentruinvestiii:
a. carepresupunachiziiisimple,fradepi:
100.000euro(fermemici)sau
350.000Euro(formeasociative);
b. nactivitateadeproducieutilaje,nfiinareireconversie,fradepi:
300.000euro(fermemici)sau
750.000Euro(formeasociative);
c. careacopertotlanulalimentar,fradepi:
450.000euro(fermemici)sau
1.050.000Euro(formeasociative);
majorarecu20depuncteprocentuale,nsratamaximasprijinuluicombinatvafi90%,pentru:
investiiirealizatedetineriifermieri(cuexcepiaformelorasociative);
investiiicolectiveiproiecteintegrate;
operaiunilorsprijiniteprinsubmsura16.1ncadrulPEI(veziDicionar);
operaiunilordelaart.28(Agromediu)iart.29(Agriculturaecologic)dinR(UE)1305/2013;
investiiinzonecuconstrngerinaturaleispecifice,menionatelaart.32R(UE)1305/2013;
2) FERMEMEDIImaxim50%dintotalulcheltuieliloreligibile,fradepi:
a. 200.000europentruproiectecareprevdachiziiisimple;
b. 600.000europentruinvestiiilenactivitateadeproducie(utilaje,nfiinareireconversie);
c. 900.000europentruinvestiiilecareacopertotlanulalimentar;
majorarecu20depuncteprocentuale,nsratamaximasprijinuluicombinatvafi80%,pentru:
investiiirealizatedetineriifermieri;
proiectelorintegrate;
operaiunilorsprijiniteprinsubmsura16.1ncadrulPEI;
operaiunilordelaart.28(Agromediu)iart.29(Agriculturaecologic)dinR(UE)1305/2013;
investiiinzonecuconstrngerinaturaleispecifice,menionatelaart.32R(UE)1305/2013;
3) FERMEMARImaxim50%dintotalulcheltuieliloreligibile,fradepi:
ToateinformaiiledinacestmaterialsuntEXTRASEDINFIELEMSURILORDINPNDR20142020NVERSIUNEDRAFT
MARTIE2015,CARESUNTNCURSDEAPROBAREDECTRECOMISIAEUROPEAN.

POTINTERVENIMODIFICRISAUCOMPLETRIFADEINFORMAIILEPREZENTATENACESTMATERIAL.
PentrudetaliisuplimentareconsultaifieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTdecembrie2014
publicatepewww.madr.roiwww.afir.info.

Pagina2

a. 250.000europentruproiectecareprevdachiziiisimple;
b. 750.000europentruactivitateadeproducie(utilaje,nfiinareireconversie);
c. 1.050.000europentruinvestiiilecareacopertotlanulalimentar;
majorarecu20depuncteprocentuale,ncazuloperaiunilorsprijinitencadrulPEI;
4)OBINEREMATERIALDENMULIREIMATERIALDEPLANTAREFRUCTIFERmaxim50%dintotalul
cheltuieliloreligibile,fradepi600.000europentruinvestiiilenactivitateadeproducie(utilaje,
nfiinareireconversie);
majorarecu20depuncteprocentuale,nsratamaximasprijinuluicombinatvafi90%,pentru:
investiiirealizatedetineriifermieri;
investiiilecolectiveiproiecteleintegrate;
operaiunilesprijinitencadrulPEI;
operaiunilordelaart.28(Agromediu)iart.29(Agriculturaecologic)dinR(UE)1305/2013;
investiiinzonecuconstrngerinaturaleispecifice,menionatelaart.32R(UE)1305/2013;

INVESTIII(aciunile/cheltuieli)eligibile
a)Reconversiaplantaiilorexistente,inclusivcosturilepentrudefriare,materialedeplantare,sisteme
de susinere, pregtirea solului, lucrri de plantare, sisteme de protecie pentru grindin i ploaie,
echipamentedeirigaiilanivelulexploataiilor.
b) nfiinarea de plantaii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de
susinere,pregtireasolului,lucrrideplantare,sistemedeproteciepentrugrindiniploaie.
c)nfiinareadepepinierepentrumaterialdenmulireideplantarefructifer,inclusivcosturilepentru:
materialplantare,sistemesusinere,pregtiresol,lucrriplantare,plaseantigrindinetc.
d)nfiinarea,extindereai/saumodernizareasistemelordedepozitare,condiionare,iambalareia
unitilordeprocesarelanivelulexploataiei.
e)Achiziionareademaini/utilajeiechipamentenoi,nlimitavaloriidepiaabunuluirespectiv.
f)Achiziionareademijloacedetransportcompacte,frigorifice,nscopulcomercializriiproduselorn
cadrullanurilorscurte.
g)Amenajarea,construcia,dotareaspaiilordedesfaceredincadrulexploataieiimarketing.
h)mbuntireaperformanelordemediualeexploataiilorpomicole(cretereaeficieneienergeticea
cldirilor,achiziionareadeinstalaiideproducereaenergieiregenerabilelanivelulexploataiei).
i)mprejmuireasuprafeelorpecareserealizeazinvestiiaidrumurideexploatare.
j)Completareagolurilorcupuieinplantaiiledepomiiarbuti.
k)Achiziionareadaudezvoltareadesoftwareiachiziionareadebrevete,licene,drepturideautor
INVESTIII(cheltuieli)Neeligibile:

a) cheltuielicuntreinereaplantaiilor;
b) alte cheltuieli neeligibile generale: cheltuielile cu achiziionarea de bunuri i echipamente
secondhand;cheltuieliefectuatenaintedesemnareacontractuluidefinanareaproiectului
cuexcepia:costurilorgeneraledefinitelaart.45,alin2literac)aR(UE)nr.1305/2013carepot
fi realizate nainte de depunerea cererii de finanare, a cheltuielilor necesare implementrii
ToateinformaiiledinacestmaterialsuntEXTRASEDINFIELEMSURILORDINPNDR20142020NVERSIUNEDRAFT
MARTIE2015,CARESUNTNCURSDEAPROBAREDECTRECOMISIAEUROPEAN.

POTINTERVENIMODIFICRISAUCOMPLETRIFADEINFORMAIILEPREZENTATENACESTMATERIAL.
PentrudetaliisuplimentareconsultaifieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTdecembrie2014
publicatepewww.madr.roiwww.afir.info.

Pagina3

proiectelor care presupun i nfiinare/reconversie plantaii pomicole; cheltuieli cu achiziia


mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport persoane; taxa pe valoarea
adugat,cuexcepiacazuluincareaceastanusepoaterecuperantemeiullegislaieinaionale
privindTVAuliaprevederilorspecificepentruinstrumentefinanciare;

CriteriiledeSELECIEsevorstabiliavndnvedereprincipile:
specieipomicoleprioritare(piersic,nectarin,mr,arbuti);
dimensiunii(fermemici);
sistemuluideculturprioritar(intensiv,superintensiv,ecologic,culturinspaiiprotejate);
lanurilordeaprovizionare(investiiilecareacopertotlanulalimentar:produciecondiionare
depozitareprocesarecomercializare);
asocierii(investiiilerealizatedeformeleasociativedinsectorulpomicol);
proprietii (exploataiile agricole care dein n proprietate plantaiile pomicole supuse
reconversieiiterenulpecaresefacenfiinareadeplantaiipomicole);
niveluluidecalificare(studiisuperioare,mediietc.ndomeniulproiectului);
vrstei;
reconversiei(investiiicarepresupunreconversie);
economisiriiapei,pentruinvestiiidemodernizareasistemelordeirigaii.

ATENIE!
PentruaseevitaEFECTULDEBALAST,ncazulsprijinuluiacordatfermelorsevaverificadac
profitulmediuanual(camedieaultimilortreianifiscali)depetede4orivaloareasprijinului,
cazncaresprijinulnusemaiacord.
DEFINIIIspecificesM4.1a
SO
valoareaproducieistandardneuro.
R(UE)
RegulamentulUniuniiEuropenenr.
PEI
ParteneriatulEuropeanpentruInovare
FERMAMIC exploataiaagricolavnddimensiuneaeconomicntre8.00011.999euroSO.
FERMAMEDIE exploataiaagricolavnddimensiuneaeconomicntre12.000250.000euroSO.
FERMAMARE exploataiaagricolavnd dimensiuneaeconomicpeste250.000euroSO.
INVESTIII
investiii realizate de ctre cooperative sau grupuri de productori legate de
asigurarea cooperrii ntre productori, prin promovarea unor investiii n faciliti
COLECTIVE
comune,maieficienteiprofitabile,cumsunt:echipamente,infrastructurialtele.
Investiiilevordeserviintereselemembrilor.
PROIECT
combinarea a cel puin 2 operaiuni care intr sub incidena a cel puin 2 msuri
diferite i asigur accesul la finanare a aceluiai beneficiar. Un proiect integrat
INTEGRAT
poate fi prezentat ntro singur Cerere de finanare, poate fi evaluat ca atare n
cadruluneisinguresesiunidedepunereidiferiteleoperaiunipotncepesimultan.

ToateinformaiiledinacestmaterialsuntEXTRASEDINFIELEMSURILORDINPNDR20142020NVERSIUNEDRAFT
MARTIE2015,CARESUNTNCURSDEAPROBAREDECTRECOMISIAEUROPEAN.

POTINTERVENIMODIFICRISAUCOMPLETRIFADEINFORMAIILEPREZENTATENACESTMATERIAL.
PentrudetaliisuplimentareconsultaifieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTdecembrie2014
publicatepewww.madr.roiwww.afir.info.

Pagina4