Sunteți pe pagina 1din 3

Jocuri didactice Predicat

1.

Rezolv:
A

1
2
3
4
5
6
7
8
B
Orizontal :
1 o comunicare cu un singur predicat;
2 moduri la care verbele indeplinesc functia sintactica de predicat;
3 predicatul care arata ce face sau ce suporta subiectul
4 partea de vorbire prin care se exprima numele predicativ in exemplul:
Vremea este calda.
5 predicatul care arata ce este, cine este, cum este subiectul
6 verb care intra in alcatuirea predicatului nominal
7 partea de vorbire prin care se exprima numele predicativ in exemplul:
Mama mea este educatoare.
8 cazul adjectivului cu functia sintactica de nume predicativ.
Coloana A-B- partea principala de propozitie care arata de face, cine este, ce este sau cum
este subiectul.

2 Completati propoziti cu cat mai multe nume


predicative permise de context:

Cartea este

Raspunsul este

Floarea este

Vremea este