Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala Sfanta Treime si nr.

206
Profesor MARACINE LIVIA
Specialitatea - CHIMIE

RAPORT DE ACTIVITATE
In anul scolar 2012-2013, ca profesor titular, am desfasurat o activitate care sa vizeze toate domeniile
activitatii profesionale, incercand sa respect recomandarile si cerintele programelor si legilor in vigoare.
Printre activitatile desfasurate in anul scolar 2012-1013 mentionez:
1. PROIECTAREA ACTIVITATII:
- am intocmit si am predat la timp planificarile calendaristice, proiectarea unitatilor de invatare si a
activitatilor scolare si extrascolare pentru clasa a acrei diriginta am fost conform legislatiei in vigoare si in
functie de particularitatile de varsta ale elevilor;
- ca responsabila a Comisiei de elaborare a orarului scolii, am introdus datele in programul de
generare a orarelor scolare si am elaborat orarul de functionare a profesorilor si claselor din Scoala
Gimnaziala nr. 206 respectand toate cerintele legate de zilele metodice, de salile libere si de activitatea
desfasurata de cadrele didactice angajate in doua sau mai multe scoli;
- am intocmit tabele in format electronic si am actualizat dosarul Comisiei de formare continua si
dezvolatre profesionala in calitate de responsabil la Scoala Gimnaziala Sfanta Treime.
2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE:
- am desfasurat activitatile didactice avand ca baza programa scolara de chimie pentru clasele VIIVIII, ale carei continuturi le-am respectat intocmai;
- in cadrul orelor de chimie am utilizat atat manualul cat si materiale auxiliare si mijloace specifice
chimiei, in vederea optimizarii activitatilor didactice. Am imbogatit baza informationala a laboratorului de
chimie de la Scoala GimnazialaSfanta Treime cu planse;
- am desfasurat ore de chimie si in laboratorul Scolii gimnazialeSfanta Treimeatunci cand
lectiiile au presupus activitati experimentale;
- am colaborat foarte bine cu toti colegii, iar cu cei de la clasele 0 si I am organizat si desfasurat
activitati experimentale amuzante atat in timpul orelor obisnuite cat si in cadrul proiectului Sa stii mai
mult,sa fii mai bun;
- am fost membru in Comisia de simulare a Examenului de Evaluare Nationala 2013 si in Comisia
de Evaluare Nationala;
- am fost evaluator la chimie in Comisia de simulare a examenului de bacalaureat la Liceul
Tehnologic Antim Ivireanu;
- am fost membru in Comitetul de organizare al Olimpiadei Stiintele Pamantului, faza nationala.
3. EVALUAREA REZULTATELOR:
- am realizat-o asigurand transparenta criteriilor si a procedurilor, utilizand diverse instrumente de
evaluare, inclusiv teste on-line, elaborate cu ajutorul programului Google Docs.
4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI:
- am organizat si desfasurat activitati de cunoastere a elevilor, motivarea acestora pentru a obtine
rezultate bune la invatatura in vederea accederii la licee de elita ale capitalei, consilierea carierei elevilor
din clasa a VIII-a B a Scolii Gimnaziale Sfanta Treime. Elevii cu rezultate foarte bune aufost admisi la
acest fel de licee ale Bucurestiului;
- am monitorizat rezultatele obtinute de elevi la chimie si al celelalte discipline scolare pentru a le
comunica periodic parintilor elevilor;
- am colaborat forte bine cu parintii elevilor clasei aVIII-aB de la Scoala gimnaziala Sfanta
Treime atat in cadrul scolii, la sedintele cu parintii cat si telefonic ori prin e-mail atunci cand a fost
nevoie;

- m-am implicat in activitatile extracurriculare la nivel de scoala: serbari, vizite la liceele care au
declarat Ziua portilordeschise, participari la Parada elevilor .
5.MANAGEMENTUL CARIEREI SI A DEZVOLTARII PROFESIONALE:
- am parcurs modulul B al cursului de formare din cadrul proiectului Formarea profesorilor de
matematica si stiinte in societatea cunoasterii, finalizat prin prezentarea si sustinerea temelor realizate in
portofoliul solicitat de prof. formator Alice Stan;
- am participat la cursul , pe care l-am absolvit avand-o ca formator pe dna Cristina Georgescu;
- m-am implicat in organizarea activitatilor la nivelul Ariei curriculare, am participat la activitatile
metodice organizate la nivelul capitalei-septembrie 2012 si la nivelul sectorului 6;
- mi-am intocmit portofoliul personal;
- particip la cursurile Facultatii de Psihologie si Stiinte ale educatiei, specializarea Pedagogia
Invatamantului Primar si Prescolar la care sunt studenta in ultimul an;
- am dezvoltat capacitati de comunicare si relationare in interiorul si in afara unitatii scolare
(familiile copiilor, colegi, reprezentanti ai Politiei de proximitate, etc.) respectand deontologia profesionala;
- functionez ca profesor voluntar in cadrul Centrului social al Bisericii Adormirea Maicii Domnului
din cartierul Drumul Taberei.
6. PROMOVAREA IMAGINII UNITATII SCOLARE:
- m-am implicat in promovarea ofertei educationale la nivelul institutiei si am recomandat
parintilor cu care am discutat atat in timpul recensamantului efectuat cat si in orice alta situatie in care am
venit in contact scolile in care am functionat pentru calitatea invatamantului, dotarea existenta, curatenie,
colaborarea dintre cadrele didactice si restul personalului din scoala;
- am respectat si aplicat procedurile de sanatate si securitate a muncii si de PSI prevazute de
legislatia in vigoare, diseminand normele si procedurile si in randul elevilor, intocmind documentatii
specifice.

INTOCMIT,
profesor
Maracine Livia