Sunteți pe pagina 1din 19

FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE

VALORI
MASTER ECONOMIE SI FINANTE EUROPENE

ANALIZA FINANCIARA A UNUI


PROIECT DE INVESTITII
ACHIZITIA UNUI MASINI DE IMBINARE A LEMNULUI
FIRMA SC GEOSEF LEVICOM SRL

-BUCURESTI 2006-

CUPRINS

1.Istoricul firmei Geosef Levicom SRL


2.Analiza financiara a firmei
2.1 Analiza pe baza bilantului
2.2 Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere
2.3 Analiza financiara pe baza Cash-Flow
2.4 Calculul CF disponibil si al VAN de intreprindere
2.5 Analiza pe baza ratelor financiare

3.Evaluarea investitiei
3.1 Previziune Vanzari si Cheltuieli
3.2 Estimare CFD
3.3 Calculul VAN si RIR
3.4 Analiza de sensitivitate
3.5 Praguri de rentabilitate financiar si contabil
3.6

Simulare Monte Carlo

4.Finantare
4.1 Credite noi si majorare de capital social
4.2 Calculul VANA

5.Concluzie

1.Istoricul firmei Geosef Levicom SRL


Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor
nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie 1994.
Obiectul de activitate al societatii il constituie prelucrarea lemnului si productiade
mobila. Prima unitate de productie a fost inchiriata in Brancovenesti si producea scaune
si capre pentru un client Italian.
In decembrie 1005 compania a cumparat un complex zootehnic ce urma a fi
demolat in Ideciu de Jos. Aici a inceput productia de cotete de pasari pentru Austria.
Aceasta locatie a avut nevoie de reparatii si reconditionare timp indelungat.
Incepand din 2000 compania s-a dedicate extinderii si modernizarii halei sale
industriale, in 2005 ajungand a avea o suprafata de productie de 6000 mp.
Inca de la inceput, majoritatea productiei a fost exportata, SC Geosef Levicom
SRL fiind principalul furnizor pentru IKEA Trading und Design AG.
In 2004 si 2005 era unic furnizor mondial (in magazinele IKEA) pentru sifoniere
DIKTAD si casete de bijuterii si unic furnizor European pentru produsele MALA and
HATRACK.
Geosef Levicom este una dintre companiile de top in sectorul sau de activitate
prelucrarea lemnului si productia de mobila.

2.Analiza financiara
2.1 Analiza pe baza bilantului
Din bilant se poate obseva ca Activele imobilizate si activele circulante au crescut
in 2005 fata de 2004. In acelasi timp au crescut si datoriile, reprezentate in intregime de
datorii la furnizori. Firma nu a utilizat creditele bancare ca mod de finantare. Pe parcursul
anului 2005 a avut loc o crestere usoara a stocurilor. Activele circulante au crescut
cu 3,783,790, iar activele imobilizate cu 46,096,207, situatie favorabila pentru o firma.
Aceaste evolutii au in final un efect cumulat pozitiv asupra firmei.
rind
1
2
3
4
5
6

1
6
2
3
4
5
7

denumire
I. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
II. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (3+4)
TOTAL STOCURI
TOTAL ALTE ACTIVE CIRCULANTE
III. CONTURI DE REG. SI ASIMILATE TOTAL
TOTAL ACTIV (1+2+5)
NFR
ACRnete

2004
1.344.837
451.578
24.840
426.738
10.125
1.806.540
-926.895
-887.112

2005
2.241.072
810.330
0
810.330
34.809
3.086.211
-1.161.777
-1.089.558

I. CAPITALURI PROPRII TOTAL


III. DATORII TOTAL (2+3+4+5)
Imprumuturi si datorii asimilate
Furnizori si conturi asimilate
Clienti creditori
Alte datorii
TOTAL PASIV (1+2)
ACRnete =

457.725
1.348.815
27.087
1.209.141
7.626
104.961
1.806.540
-887.112

1.151.514
1.934.697
135.279
1.723.410
4.467
71.541
3.086.211
-1.089.558

2.2 Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere

Cifra de afaceri a firmei Geosef Levicom s-a majorat in 2005 cu aproximativ 15% in
valoare nominala. Profitul net al firmei a scazut cu aproximativ 30%, situatie datorata
cresterii cheltuielilor cu un ritm superior cresteri veniturilor. Din punct de vedere al
distribuirii profitului net conducerea companiei a hotarat ca pentru anul 2005 50% din
profitul net sa fie reinvestit iar 50 % sa fie acordat sub forma de dividende asociatilor
firmei. Aceasta reprezinta o modificare a politicii firmei cu privire la redistribuirea profitului
net care in perioada anterioara a presupus reinvestirea intregului profit net.

cont de profit si pierdere


Vanzari
Costuri variabile
Costuri fixe
Amortizari
Dobanzi
Impozit pe profit
Profit net
Dividende
Profit reinvestit

r=8%
=16%
d = 0,5
b = 0,5

2.3 Analiza financiara pe baza Cash-Flow

2005
3.258.039
2.053.995
513.498
475.371
0
34.428
180.747
90.374
90.374

Deoarece au avut loc investitii importante CF de investitii este puternic negativ


conducand la o reducere a CF disponibil. In acelasi timp datorita cresterii capitalului
social si a datoriilor catre furnizori CF de finantare are un efect pozitiv asupra CF
disponibil insa mai putin semnificativ decat CF de investitii. Efectul general este de
generare a unui CF disponibil negativ in valoare de 134178. CF degajat din activitatea de
exploatare este pozitiv insa datorita investitiilor facute CF disponibil este negativ.
SOLD INITIAL
VANZARI
Creante initiale
417.324
Cresterea CS
Cresterea dat. TL
INCASARI
CHELTUIELI
Datorii initiale
1.348.815
Investitii
Imobilizari
Stocuri
PLATI

situatia cash - flow-urilor / bugetul de trezorerie


Tr.I
Tr.II
Tr.III
Tr.IV
Sold final
651.609
814.509
8.796.720
912.249
Statistica incasarilor
60% crt
40% urmat.
Creante finale
772.920
513.660
0
808.290
749.349
853.608 1.004.859
656.487
769.323
814.257
837.225
Statistica platilor
0%crt
70% I luna 30% II luna
Datorii finale
1.934.697
450.000
-12.000

399.000
-13.500

330.000
-96.300

192.606
-108.300

1.797.615

8.571.900

1.064.508

139.104

CASH-FLOW
Sold initial
Sold final
Necesar optim
EXCEDENT/DEFICIT
CF operational
CF investitii
CF finantare
Total
Sold final
Sold initial

-989.325
39.783
-949.542
33.000
-982.542
415.629
-1.371.606
513.660
-442.317
-402.534
39.783

-107.841
-949.542
-1.057.383
33.000
-1.090.383

-210.903
-1.057.383
-1.268.286
33.000
-1.301.286

865.752
-1.268.286
-402.534
33.000
-435.534

2.4 Calculul CF disponibil si al VAN de intreprindere


CF disponibil este negativ datorita investitiilor efectuate in anul 2005. Imobilizarile
au crescut cu 67% in 2005 fata de 2004. VAN de intreprindere este pozitiv in valoare de
122.703 si se bazeaza pe o valoare a intreprinderii de 580.428. Aceasta indica o activitate
profitabila a firmei, ce duce la o crestere a capitalizari acesteia.

explicatii

An

Tr.I

Tr.II

Tr.III

Tr.IV

Vanzari

3.258.039

651.609

814.509

879.672

912.249

Cheltuieli variable

2.053.995

410.799

513.498

554.577

575.118

Cheltuieli fixe

513.498

127.776

128.376

128.376

128.976

Amortizari

475.371

118.842

118.842

118.842

118.842

215.175

-58,08

53.793

77.877

89.313

34.428

-0,93

86,07

12.459

14.289

180.747

45.186
1.792.95
6

75.024

Dobanzi

12%

150.000

Profit inainte de impozit


Impozit pe profit

16%

Profit net
Imobilizari

1.344.83
7

2.241.072

-48,78
1.568.89
5

Active curente nete

-887.112

-1.089.558

-937.725

-988.335

65.415
2.017.01
4
1.038.94
8

TOTAL Activ

457.725

1.151.514

631.173

804.621

978.066

1.151.514

Cash flow net (disponibil)

-513.042

-178.326

-128.262

-108.030

-98.424

Valoarea intreprinderii
Valoarea actualizata neta
(VAN)

580.428

8%

8%

8%

8%

8%

0,2121

0,053025

0,053025

0,053025

0,053025

16%

16%

16%

16%

16%

1.089.558

122.703

Rata de dobanda
Cota de amortizare
Cota de impozit pe profit
Costul capitalului

2.241.072

real

3,80%

Nom=10,0%

2.4 Analiza pe baza ratelor financiare


ROA are valoarea de 38,42% fapt ce indica o activitate de exploatare extrem de
profitabila a intreprinderii. Deoarece firma nu are datorii pe termen lung ROE are aceeasi
valoare cu ROA. Rata lichiditatii curente este de 37% fapt ce indica o situatie confortabila
a intreprinderii din punct de vedere al necesarului de lichiditate. Intrucat firma nu are
datorii pe termen lung atat rata de indatorare cat si levierul au valoarea 0, ceea ce nu
afecteaza ceilalti indicatori.

2004

2005

EBITDA = CA - Cons.ext. - Sal.

690.546

EBIT= EBITDA Amortiz.

215.175

EBIT

180.747

Capitalizare totala
> contabila

457.725

1151.514

Rata de marja EBIT

0,05548

Rata de marja neta (PN/Vanzari)

0,05548

Rata de rotatie a activelor

2.135.370

Rata struct.capit.(AE/CPR)

300.000

ROA
ROE

38,42%
38,42%
-1,93
-1,93

DOL (pt. EBIT) = e


DTL (pt. PN) = e'
Rata lichiditatii curente

0,34230269

0,37

Rata lichiditatii rapide (test acid)

0,33889525

0,37

Rata lichiditatii cash

0,02949478

0,04

0,000
0,000

0,000

Rata de indatorare
Levierul
Rata de acoperire
Rata de crestere sustenabila
Rata de crestere autofinantata
Profitul economic

0,000
Nu se aplica

g=
g' =

7,85%
7,85%

EVA =

134.976

3.Evaluarea Investitiei
SC Geosef Levicom SRL doreste achizitionarea unei linii de imbinare longitudinala
a lemnului in valoare de 540.000 RON.
Aceasta masina este foarte performanta si poate procesa lemnul in bucati scurte
de 150mm la 1000 mm. Cheresteaua ce poate fi introdusa are grosimea de 40 mm pana
la 205 mm, in timp ce grosimea lemnului poate fi intre 20mm si 80 mm.
Linia de imbinare longitudinala a lemnului este integrata, adica bucatile de lemn
sunt introduse in masinarie unde sunt imbinate, rezultand placi de lemn ce pot fi
reintroduse in procesul de productie, rezultand produse de o calitate superioara care apoi
sunt livrate catre clienti.
Linia foloseste doua cutite conectate prin curele intermediare ce functioneaza
independent. Sistemul modular al liniei poatefi ajustat pentru orice cerere.
Linie de imbinare longitudinala a lemnului pa care se refera investitia este
przentata in urmatoarea imagine:

Investitia va fi amortizata liniar pe o perioada de 6 ani. Amortizarea anuala


aferenta acestei investitii va fi asadar de 30000 RON.
Perioada de rotatie a ACRnete va fi preluata pe baza performantelor firmei mama
din anul 2005. Se considera ca rata inflatiei va fi constanta pe parcursul perioadei de

utilizare a investitiei si va avea valoarea de 7%. Rata dobanzii se considera constanta la


valoarea de 8%. Impozitul pe profit este unic si are valoarea de 16%. S-a considerat un
cost al capitalului (k) nominal de 17,7%, corespunzator unui cost al capitalului real de
10%. De asemenea se presupune ca valoarea investitiei este 100% autofinantata.
3.1 Previziune Vanzari si Cheltuieli
In urma cercetarilor si a studiilor de piata am ajuns la concluzia ca marimea pietei
transporturilor de materiale de constructii este de 2146 tone/km pe 2006. In urmatori ani
se anticipeaza o crestere sustinuta a pietei pana la valoarea de 3450 tone/km in anul
2011.
Segmetul de piata al firmei va fi de 1% in anul 2006. In opinia noastra segmentul
de piata va avea o crestere substantiala pana la 19% in anul 2011, pe fondul unui
management performant al firmei.
Se considera ca pretul in valori reale ramane constant la 400 RON/tone/km.
Pe fondul acestor evolutii previzionate, se estimeaza ca vanzarile firmei datorate
acestei investitii vor fi in suma de 9185 RON in 2006 ajungand pana la 393491 RON in
2011. In 2012 se considera ca investitia va putea fi vanduta contra sumei de 28904 RON.
Cheltuielile variabile pe parcursul perioadei au o evolutie proportionala cu
vanzarile, reprezentand 60% din acestea. Cheltuielile fixe au fost in perioada initiala mai
ridicate, in valoare de 30.000 RON datorita punerii in functiune a investitiei. In continuare
au scazut la 4000 in 2006, si apoi au ramas constante la valoarea de 12.000 RON.
Investitia va fi amortizata liniar pe o perioada de 6 ani. Amortizarea anuala aferenta
acestei investitii va fi asadar de 90.000 RON.

explicatii

Anii
0

6.438

7.302

7.971

8.370

9.090

10.350

0.01

0.06

0.09

0.13

0.15

0.19

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

600

600

600

600

600

600

600

30.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

6.438

7.302

7.971

8.370

9.090

10.350

Piata
Segment
Pretul de vanzare unitar
Cheltuielile variabile unitare
Starea probabila(P;S;p;v;F;D)
1 + Rata inflatiei
Cheltuielile fixe

Piata

01.iul

Segment

0.01

0.06

0.09

0.13

0.15

0.19

1.284,00

1.373,88

1.470,05

1.572,95

1.683,06

1.800,88

642

686,94

735

786

841,53

27.555

200.640

351.534

570.510

764.952

900
1.180.47
3

-13.776

-100.320

-175.767

-285.255

-382.476

-590.238

-12.840

-10.305

-11.025

-11.796

-12.624

-13.506

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-30.000

-89.061

15

74.742

183.459

279.852

486.729

86.712

4.800

14.250

-3

-11.958

-29.352

-44.775

-77.877

-13.875

-25.200

-74.811

12

62.784

154.107

235.077

408.852

72.837

Pretul de vanzare unitar


Cheltuielile variabile unitare
3.095.66
4

Vanzari
Cheltuieli variabile

v = 0,60

Cheltuieli fixe

-30.000

Amortizare
Dobanzi
Profit inainte de impozit
Impozit pe profit
Profit net

786.021

Investitii

540.000

Durata de rotatie a ACR nete


Active circulante nete

86.712

0
120.4
9.216

120.4
67.104

120.4
117.570

120.4
190.803

120.6
256.260

120.4
394.803

394.803

Cash flow disponibil

-565.200

5.973

32.124

102.318

170.874

259.620

360.309

467.640

Valoarea prezenta

-565.200

5.076

23.190

62.751

89.037

114.936

135.525

149.445

16%
0.16666
7

16%
0.16666
7

16%
0.16666
7

16%
0.16666
7

16%
0.16666
7

16%

16%

Valoarea actualizata neta

14.760

Rata interna de rentabilitate

18%

Termenul de recuperare

06.iun

Indicele de profitabilitate

0.026

Costul capitalului
Cota de impozit

0.1

17.7%
16%

Cota de amortizare

0.166667

3.2 Estimare CFD


ACRnete pe parcursul investitiei se estimeaza in functie de durata de rotatie a ACRnete a firmei
care a fost de 120,4 zile, si in functie de vanzarile generate de catre investitie in fiecare an, avand o evolutie
similara cu vanzarile.
Desi in 2006 firma a inregistrat o pierdere corespunzatoare investitiei si in 2007 a avut profit egal cu
0, datorita influentei amortizarii CFD a avut o evolutie constant crescatoare in ciuda rezultatului firmei
ajungand la 120103 in 2011 si la 155880 in 2012 cand are loc vanzarea investitiei.

3.3 Calculul VAN si RIR

S-a considerat un cost al capitalului (k) nominal de 17,7%, corespunzator unui cost
al capitalului real de 10%. Pentru estimarea k, s-a pornit de la rata dobanzii de 8%, la
care s-a adaugat o prima de risc corespunzatoare domeniului de activitate al firmei.
S-a obtinut un VAN in valoare de 4920 RON. Valoarea pozitiva a VAN sugereaza
ca investitia conduce la o crestere a capitalizarii firmei, generand un beneficiu pentru
actionarii firmei peste asteptarile acestora.
Valoarea RIR este egala cu 18%, mai mare decat k=17,7%, conducand la aceeasi
concluzie, ca investitia este eficienta.
Termenul de recuperare a investitiei este de 6,6 ani, aratand ca se finalizeaza
recuperarea valorii investitiei pe parcursul anului final 2012. In restul acestui an se obtine
un beneficiu suplimentar ce conduce la generarea unui VAN pozitiv.
Indicele de profitabilitate este de 2,6%, reiesind ca investitia este una marginal
eficienta.
Pe baza tuturor acestor indicatori calculati (VAN, RIR, termenul de recuperare,
indicele de profitabilitate) se ajunge la concluzia ca investia conduce la o capitalizare
pentru firma si astfel se recomanda efectuarea ei.
3.4 Analiza de sensitivitate
Ca urmare a analizei de sensitivitate, se constata ca factorul cu influenta cea mai
importanta asupra valorii VAN este pretul unitar. Scadere pretului unitar cu 10% conduce
la o crestere a VAN pana la 43449 RON, iar cresterea pretului unitar cu 10% conduce la
scaderea VAN pana la -33613 RON.
La polul opus se situeaza cheltuielile fixe, variatia lor avand cea mai mica influenta
asupra VAN dintre factorii analizati. Cresterea cheltuielilor fixe cu 10% conduce la o
scadere cu doar 2013 a valorii VAN, iar scaderea acestora cu 10%, duce la cresterea cu
2012 a VAN.
Cu exceptia cheltuielilor fixe si a duratei de rotatie, toti ceilalti factori au o influenta
decisiva asupra viabilitatii proiectului, variatia lor negativa conducand la o valoare
negativa a VAN, si implicit la respingerea proiectului.

Starea de conjunctura

Prag Financiar = 97,27 %din vanzari


Prag Contabil = 39,55 % din vanzari
Explicatii

Piata
Segment
Pr.unitar
Ch.v.unit
Ch.fixe
Dur.rot.

P (+/5%)
S (+/10%)
p (+/10%)
v (-\+
10%)
F(-\+
10%)
D (-\+
20%)

Favorabila

Neutra

Nefavorabila

13939

4920

-4099

22956

4920

-13120

43449

4920

-33613

25410

4920

-15575

6932

4920

2907

9828

4920

VAN = 0 daca vanzarile scad la 97.27% din


valorile actuale
Profit Net =0 daca vanzarile scad la 39,55 % din
valorile actuale

3.5 Praguri de rentabilitate financiar si contabil


Pragul de rentabilitate financiar rezultat in urma calculelor indica o valoare de
97,27% din vanzarile actuale.La aceasta valoare, VAN este egal cu zero iar pentru o
valoare superioara a vanzarilor VAN va fi pozitiv, motiv pentru care investitia se
recomanda a fi efectuata.
Pragul de rentabilitate contabil corespunde unei valori de 39,55%, caz in care
profitul net este egal cu zero, dar VAN este negativ si deci, nu este indicata realizarea
investitiei.
Chiar daca vanzarile au valoarea intre cele doua praguri si astfel se obtine un profit
net, VAN este negativ, conducand la decapitalizarea firmei.
Situatia in cazul proiectului evaluat, deoarece vanzarile sunt mai mari decat pragul
financiar, este una favorabila din punct de vedere al beneficiilor ce pot rezulta in urma
investitiei.

3.6 Simulare Monte Carlo


Simularea Monte Carlo s-a efectuat cu 250 de de probe in programul Excel.
Simularea Monte Carlo reprezinta o analiza a sensitivitatii in functie de piata, segment de
piata, pret unitar, cheltuieli variabile unitare si rata inflatiei, obtinandu-se ca rezultat final o
medie a VAN. Aceasta a fost obtinuta in urma a calcularii VAN in 250 de situatii aleatorii.
Media VAN obtinuta este de 5416,769 RON, valoare apropiata de VAN in situatia initiala
analizata. Se observa o distributie aproximativ normala a valorilor VAN individuale
obtinute cu media 5416,769 si varianta egala cu 27264,45.

I0 =
P*S(0)

-180000

F(1) =

4000

21.46

F(2-6) =

3000

Amo (1-6)

30000

0.16

P*S(1)
=

P*S(2)
=

146.04

P*S(3)
=
P*S(4)
=
P*S(5)
=
P*S(6)
=

239.13
362.7
454.5
655.5

p(1-6) =

400

v(1) =
v(2) =
v(3) =

200

v(4) =

200

v(5) =

200

v(6) =

200

Indicatori

200

D(1) =
D(2-5) =
D(6) =

120.4

k=

17.7%

120.4
120.4

200

Sim 1

P*S(1) = 20,91045

Sim 2
21,3666

Sim 3
20,96378

(P*S)
(p;v)
(pinfl)

Sim 4
21,5339

Sim 5
21,3696

0.025
0.025
0.025

Sim 6

Sim 7

21,07665

21,83852

P*S(2) =
P*S(3) =
P*S(4) =
P*S(5) =
P*S(6) =

139,4339

142,0762

141,239

151,7031

143,1557

149,4788

147,3256

234,9707

239,4745

238,4746

243,2806

237,1462

233,3989

234,5255

351,1995

365,484

362,1213

361,4403

362,8356

344,0653

358,3996

458,0029

463,357

443,4013

447,6042

470,7704

438,0234

444,4355

702,2609

680,3497

642,4451

649,3389

687,4652

622,3466

635,1546

p(1) =
p(2) =
p(3) =
p(4) =
p(5) =

395,9872

395,3351

380,7438

409,4376

429,7314

399,8806

415,5896

400,909

362,1443

391,3415

405,9758

425,2124

390,1389

429,6355

393,1183

355,4742

393,8489

408,4177

434,7095

385,8082

427,8888

396,5829

361,9048

386,853

396,809

430,8182

391,3808

440,4884

386,5304

355,1546

373,1765

405,3454

421,625

401,7151

469,8346

p(6) = 401,2549

343,2427

371,3603

405,358

407,1926

407,6033

445,4171

v(1) =
v(2) =
v(3) =
v(4) =
v(5) =
v(6) =

198,0153

195,7762

204,7475

206,7907

206,929

199,7217

213,606

197,2847

194,4197

211,1087

190,417

195,4691

198,5711

217,2931

195,0582

191,0672

216,0518

189,9591

197,7426

199,6574

228,6477

199,7859

183,9404

205,7157

196,6429

200,7884

197,8567

220,2964

187,121

175,3859

202,4636

194,6396

195,7349

206,4915

223,8041

177,8239

177,8996

193,0015

187,924

190,6787

196,5364

228,5652

8449,043

8472,431

8251,845

8404,499

8540,744

8448,518

8341,409

11220,06

9336,218

9198,765

12296,22

12866,55

10359,42

10800,59

30610,23

26002,22

26866,39

36132,81

37110,21

30365,5

30875,3

48844,79

45388,98

44796,94

51391,6

57924,88

47910,21

53594,44

77363,06

72855,24

67649

83765,18

90077,27

73459,96

95814,16

122376,7

87532,34

90167,24

114731

119313,1

107868,9

109056,3

167541,6

138947,7

141941,9

156538,5

166442,6

150883,7

168207

VAN = 13322,54

-16883,7

-17305,8

15217,78

27431,88

-444,394

18936,61

CFD(1)
=

CFD(2)
=
CFD(3)
=
CFD(4)
=
CFD(5)
=
CFD(6)
=
CFD(7)
=

E(VAN)
=

5416,769

27264,45

(VAN)

Din 250 de simulari

1.1. FR - NFR - TN

4.Finantare
4.1 Credite noi si majorare de capital social
S-au analizat posibilitatiile de finantare ale proiectului din punct de vedere al
surselor de finantare. S-au luat in considerare credite bancare, reinvestirea profitului si
majorarea capitalului social prin aport al asociatilor.
In cazul creditelor bancare se obtine o economie de impozit deoarece dobanzile la
credite sunt deductibile fiscal. In cazul reinvestirii profitului si al majorarii capitalului social
nu se obtine nici o economie fiscala insa nu se genereaza nici cheltuieli cum este cazul in
prima situatie.
Politica firmei presupune alocarea a 50% din profitul net catre asociati sub forma
de dividende, restul profitului net fiind reinvestit. In cazul acesta profitul reinvestit este o
sursa de autofinantare in valoare de 30125 RON.
Din totalul investitiei creditele noi reprezinta 48% ceea ce este sub nivelul maxim
admis de 50%. In cazul nostru valoarea creditului este de 86400. Economia de impozit
obtinuta ca urmare a deductibilitatii fiscale a dobanzilor la creditele bancare este in acest
caz 3663 RON.
Majorarea de capital social reprezinta o sursa de finantare reziduala care
urmareste sa completeze celelalte surse de finantare pana la valoarea totala a investitiei.
In situatia propusa majorarea de capital social este 63475.
Costul capitalului imprumutat este egal cu rata dobanzii la credite, respectiv 8%.
Costul capitalului in cazul utilizarii profitului net reinvestit si in cazul utilizarii majorarii de

capital social depind de rata de indatorare a firmei, de rata de dobanda si de costul


capitalului utilizat initial la evaluarea proiectului si este 26,7%.
Ca urmare a valorilor diferite pe care le ia k in functie de sursele de finantare se de
ponderea acestora se calculeaza costul mediu ponderat al capitalului care este 16,37%.
Aceasta valoare este mai mica decat k folosit initial, datorita economiei de impozit
obtinute prin utilizarea creditelor bancare.
4.2. Calculul VANA
VANA se calculeaza prin ajustarea VAN cu valoarea economiilor fiscale si a
cheltuielilor ocazionate de finantare. In situatia propusa VANA este marit cu valoarea
economiei fiscale datorate deductibilitatii dobanzilor, economia reprezentand 3663 RON.
Astfel VANA are valoare de 8583.
Astfel se ajunge la concluzia ca o investitie finantata partial prin credite bancare
genereaza o rentabilitate superioara pentru asociati decat o investitie complet
autofinantata.
Surse de finantare
> proprii interne (PN nerep)
> proprii externe (Major CS)
> imprumutate (Credite noi)
Total

Rata de indatorare
Rata de dobanda

48%
8%

Costul capitalului = k
Cota de impozit

17.7%
16%

VAN inv =

4920

k* = CMPC =

30125
63475
86400
180000

Costul
finantarii
Initial
0
0
-3663
-3663

16,37%

<

17,7%

VANA =

8583

Ulterior(k)
26.7%
26.7%
8%

5.Concluzii
In urma analizei efectuate asupra proiectului de investitie al firmei
Transnoe, care consta in achizitionarea unui autocamion Mercedes in valoare
de 180000 RON, s-a ajuns la concluzia ca proiectul este viabil si se recomanda
efectuarea investitiei. Aceasta evaluare a fost obtinuta pe baza calcularii unor
indicatori ce includ VAN, RIR, termenul de recuperare etc.
Pe baza indicatorilor interpretati s-a ajuns la concluzia ca investitia este
una eficienta care conduce la o crestere a capitalizarii intreprinderii si astfel
este recomandata. Vanzarile estimate depasesc atat pragul contabil cat si
pragul financiar ceea ce conduce la aceeasi conluzie de mai sus.

S-ar putea să vă placă și