Sunteți pe pagina 1din 3

PO

POSDRU2007
2013

POCU2014
2020

POSCCE2007
2013

DMI/AP
DMI2.1
DMI1.5

Denumire
Tranziiadelacoallaviaaactiv
Programedoctoraleipostdoctoralensprijinulcercetrii

Formareisprijinpentruntreprinderiiangajaipentrupromovareaadaptabilitii
Calitatennvmntulsuperior
Initiativalocuridemuncapentrutineri"
mbunatatireasituatieitinerilordincategoriaNEETs
Locuridemuncapentrutoti
Incluziuneasocialasicombatereasaraciei
Educatiesicompetente
Susinereaimplementriidesolutiiesanatatesiasigurareaconexiuniilabroadband,acolo
DMI2/OP4
undeestenecesar
DMI3.2.
DMI1.2
AP1
AP2
AP3
AP4
AP6

DMI2/OP7 ImplementareadesistemeTICinscopulcresteriiinteroperabilitatiisistemelorinformatice
Cercetare,dezvoltaretehnologicasiinovare(CDI)insprijinulcompetitivitatiieconomicesi
dezvoltariiafacerilor
AP1
Aciunea1.1.1MariinfrastructurideCD
Aciunea1.1.4:Atragereadepersonalcucompeteneavansatedinstrintatept.
consolidareacapacitiiCD

Perioadaestimatapublicare
GhidulConditiiSpecificespre Perioadaestimatalansare
consultare
1621martie2015
2531martie2015
1621martie2015
2531martie2015
2531martie2015

16aprilie2015

2531martie2015
1531martie2015
1531martie2015
117aprilie2015
117aprilie2015
117aprilie2015

16aprilie2015
aprilie2015
Apr15
Apr15
Apr15
Apr15

25februarie2martie2015

Friday,March13,2015

1015martie2015

Friday,March20,2015

inconsultarepublica

martieaprilie2015

Mar15

Apr15

Mar15

Apr15

Aciunea1.2.1:StimulareacereriintreprinderilorpentruinovareprinproiecteCDIderulatede
ntreprinderiindividualsaunparteneriatcuinstituteledeCDiuniversiti
Aciunea1.2.3:Parteneriatepentrutransferdecunotine

POC20142020
AP2

Tehnologiainformaieiicomunicaiilorpentruoeconomiedigitalcompetitiv
2.2.1SprijinireacreteriivaloriiadugategeneratedesectorulTICiainovriindomeniu
prindezvoltareadeclustere
2.2.2SprijinireautilizriiTICpentrudezvoltareaafacerilor,nspecialacadruluidederularea
comeruluielectronic
2.3.2AsigurareaSecuritiiciberneticeasistemelorTICiareelelorinformatice.
2.3.3mbuntireaconinutuluidigitaliainfrastructuriiTICsistemicendomeniule
educaie,eincluziune,esntateiecultur

PO

DMI/AP
AP1

Denumire
DezvoltareareeleiTENTpeteritoriulRomniei
OS1.1.CretereamobilitiiprindezvoltareatransportulrutierpereeauaTENTcentral
OS1.2.CretereamobilitiiprindezvoltareatransportuluiferoviarpereeauaTENTcentral
OS1.3Cretereaatractivitiitransportuluinavalprindezvoltareacilornavigabileia
porturilorsituatepereeauaTENTcentral
OS1.4CretereagraduluideutilizareareeleidemetrounBucuretiprindezvoltarea
infrastructuriiiserviciiloraferente

AP2

OS2.3Cretereamobilitiiregionaleprindezvoltareasustenabilaaeroporturilor
OS2.4.Cretereaatractivitiitransportuluiintermodalpentrustimulareautilizriimodurilor
detransportsustenabil
OS2.5.Cretereagraduluidesiguranisecuritatepetoatemoduriledetransporti
reducereaimpactuluitransporturilorasupramediului
OS2.6.Fluidizareatraficuluilapuncteledeieiredinar
OS2.7.Cretereasustenabilitiiicalitiitransportuluiferoviarprinmsuridereformi
modernizareareeleiiserviciilor

AP4
POIM2014
2020

30May15

30Jul15

30May15

30Jul15

30May15

30Jul15

30May15

30Jul15

30May15

30Jul15

30May15

30Jul15

30May15

30Jul15

30Jul15

30Sep16

30Jul15

30Sep16

30May15

30Jul15

30Jul15

30Sep16

15Apr15

01Jul15

15Apr15

01Jun15

15Apr15

01Jul15

15Apr15

01Jul15

15Apr15

01Jul15

Dezvoltareaunuisistemdetransportmultimodal,decalitate,durabilieficient
OS2.1.CretereamobilitiiprindezvoltareatransportuluirutierpereeauaTENTglobal
OS2.2.Cretereaaccesibilitiiregionaleprinconectareazonelorcuoconectivitateredusla
infrastructurarutieraTENT

AP3

Perioadaestimatapublicare
GhidulConditiiSpecificespre Perioadaestimatalansare
consultare

Dezvoltareainfrastructuriidemediuncondiiidemanagementeficientalresurselor
OS3.1.Cretereagraduluidereutilizareireciclareadeeurilorprinasigurareapremiselor
necesarelanivelulsistemelordemanagementintegrataldeeurilordelaniveljudeean
OS3.2.Cretereaniveluluidecolectareiepurareaapeloruzateurbane,precumiagradului
deasigurareaalimentriicuappotabilapopulaiei
Proteciamediuluiprinmsurideconservareabiodiversitii,monitorizareacalitiiaerului
idecontaminareasiturilorpoluateistoric
OS4.1.Cretereagraduluideprotecieiconservareabiodiversitiiprinmsuride
managementadecvateirefacereaecosistemelordegradate
OS4.2.Cretereaniveluluideevaluareimonitorizareacalitiiaeruluilanivelnaionalprin
dezvoltareainstrumentelordemonitorizare
OS4.3.Reducereasuprafeelorpoluateistoric

PO

DMI/AP

AP5

AP6

AP7

AP8

Denumire

Perioadaestimatapublicare
GhidulConditiiSpecificespre Perioadaestimatalansare
consultare

Promovareaadaptriilaschimbrileclimatice,prevenireaigestionareariscurilor
OS5.1.Reducereaefecteloriapagubelorasuprapopulaieicauzatedefenomenelenaturale
asociateprincipalelorriscuriaccentuatedeschimbrileclimatice
OS5.2.Cretereagraduluidepregtirepentruinterveniileladezastreprinsusinerea
autoritilorimplicatenmanagementulsituaiilordecriz
Promovareaenergieicurateieficieneienergeticenvedereasusineriiuneieconomiicu
emisiisczutedecarbon
OS6.1.Cretereaconsumuluideenergiedinresurseregenerabilemaipuinexploatate
OS6.2.Cretereaeficieneienergeticeprinmonitorizareaconsumuluideenergielanivelul
consumatorilorindustriali
OS6.3.Cretereaeficieneienergeticeprinimplementareasistemelordemsurare
inteligentlareeleleelectricedejoastensiune
OS6.4.Cretereaeficieneienergeticenindustrieprinpromovareaconsumuluideenergie
produsnsistemedecogeneraredenalteficien
Cretereaeficieneienergeticelanivelulsistemuluicentralizatdetermoficarenoraele
selectate
OS7.1.Cretereaeficieneienergeticeprinmodernizareasistemelorcentralizatedetransport
idistribuieaenergieitermicenoraeleselectate
OS7.2.Cretereaeficieneienergeticeprinmodernizareasistemuluicentralizatdefurnizarea
energieitermicenMunicipiulBucureti
Sistemeinteligenteisustenabiledetransportalenergieielectriceigazelornaturale
OS8.1.Extindereaiconsolidareareeleielectricedetransportpentruasigurareastabilitii
SistemuluiEnergeticNaional
OS8.2CretereaflexibilitiiSistemuluiNaionaldeTransportalgazelornaturaledin
Romnianvedereaeficientizriiserviciilorfurnizate

30Jun15

01Sep15

15Apr15

01Jul15

15May15

15Jul15

15May15

15Jul15

15May15

15Jul15

15May15

15Jul15

15Apr15

01Jul15

15Apr15

01Jul15

15May15

15Jul15

15May15

15Jul15