Sunteți pe pagina 1din 6

http://www.balescusiasociatii.com/PDF/RAPORT%20EVALUARE%202.

pdf
http://www.goldring.ro/upload/utile/Raport_de_evaluare.pdf
http://www.euroinsol.eu/uploads/Raport%20Evaluare%20active%20fixe
%20Servtrans.pdf
http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/2012/h101-2012-anexa.pdf
https://www.fairsolve.com/multimedia/document/201309/full/Raport_de_Evalu
are_masini_SC_TERMO_DRAGON_SRL_137932397810136400.pdf
http://www.conpet.ro/Actionariat/Document/AGA/2013/14.03/AGEA/Raport
%20evaluare%20Independenta.pdf
http://www.expertcontinsolvency.ro/PDF/Raport%20de%20evaluare%20%20SC%20PANTURU%20SRL.pdf
http://www.dafora.ro/userfiles/file/Convocari%20AGA/2012/AGEA%200809%20Noiembrie
%202012%20/7_1_Raport_eval_echip_instalatii_foraj_31_08_2012.pdf

Obiectul evaluarii il constituie activul societatii FLAMINGO COMPUTERS


S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucureti-Ploieti nr. 44C, et. 1.
Scopul prezentului raport de evaluare este:
estimarea valorii de piata a activului FLAMINGO COMPUTERS;
estimarea valorii de piata a garantiilor FLAMINGO COMPUTERS;
estimarea valorii de lichidare a activului FLAMINGO COMPUTERS;
in vederea informarii Adunarii Generale a Creditorilor.
Prezentul Raport de evaluare se adreseaza:
FLAMINGO COMPUTERS S.A., in calitate de client;
ADUNAREA CREDITORILOR in calitate de destinatar.
Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul deontologic al profesiunii de
evaluator, evaluatorul nu-si asuma raspunderea decat fata de client si fata de
destinatarul lucrarii

1.3 certificarea expertului evaluator


Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;
Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si
conditiile limitative si se constituie ca analiza nepartinitoare;

Evaluatorul nu are niciun interes actual sau de perspectiva in proprietatea care face
obiectul acestui raport, nu are niciun interes personal si nu este partinitor fata de vreuna
din partile implicate;
Remunerarea evaluatorului nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite
sau care ar favoriza dorinta clientului de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia
unui eveniment ulterior;
Acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei valori
minime/maxime, solicitare venita din partea beneficiarului sau a altor persoane care au
interese legate de beneficiar sau de aprobarea unui imprumut;
In deplina cunostinta de cauza, analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost
realizate in conformitate cu cerintele Standardelor Internationale de evaluare IVS si cu
cerintele Codului deontologic al profesiei de evaluator care este o anexa la Statutul
ANEVAR;
Evaluatorul certifica faptul ca utilizarea raportului de evaluare intocmit poate fi insotita
de verificarea lui in conformitate cu Standardul international de verificare de rapoarte de
evaluare (GN 11);
Evaluatorul certifica faptul ca a efectuat personal inspectia patrimoniului care face
obiectul raportului;
In prezent, evaluatorii sunt membri titulari si acreditati ANEVAR si au indeplinit
programul de pregatire profesionala continua;
Prin prezenta evaluatorul certifica faptul ca este competent sa efectueze acest raport de
evaluare.
Evaluatorii au incheiate asigurari de raspundere profesionala la ALLIANZ TIRIAC
ASIGURARI S.A.
Cu stim,
Sorin POPA - General Manager
expert evaluator ANEVAR (intreprinderi bunuri mobile proprietati imobiliare)
MAA-EPI, MBA, MRICS, REV

BAZA DE EVALUARE. TIPUL VALORII ESTIMATE

Tinand cont de specificul misiunii de evaluare, in cadrul prezentului raport


de evaluare au fost luate in considerare prevederi ale standardelor
internationale referitoare la:
- Valoarea de piata prevazuta in Standardul Internaional de Evaluare IVS
1 Valoarea de pia tip de valoare. Conform Standardului International de
Evaluare IVS 1 definiia valorii de pia este: Valoarea de pia este suma
estimat pentru care o proprietate va fi schimbat, la data evalurii, ntre un
cumprtor decis i un vnztor hotrt, ntr-o tranzacie cu pre determinat
obiectiv, dup o activitate de marketing corespunztoare, n care prile
implicate au acionat n cunotin de cauz, prudent i fr constrngere.

DATA EVALUARII
La baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor si situatiilor
patrimoniale ale S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. corespunzatoare datei de 14
decembrie 2009 (data de referinta) la care se considera valabile ipotezele luate in
considerare si valorile estimate de catre evaluator.
Evaluarea a fost realizata in intervalul ianuarie - februarie 2010.
2.5. MONEDA RAPORTULUI. MODALITATI DE PLATA
Valoarea este exprimata in euro si in lei la data de referinta (14.12.2009) avand in vedere
cursul de 4,2477 RON/EUR.
In estimarea valorii se ia in considerare plata integrala in numerar (cash) la data evaluarii,
fara conditii deosebite de plata.
Valorile exprimate nu contin TVA.
SURSELE DE INFORMATII CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII
PREZENTULUI RAPORT DE EVALUARE
Documente puse la dispozitie de conducerea societatii S.C. FLAMINGO
COMPUTERS S.A. privind:
o bilanturile contabile si balantele de verificare aferente incepand cu anul 2004 si pana in
prezent;
o balanta de verificare de la data de 30.11.2009 si balanta la 14.12.2009; pentru unele
conturi (cele din categoria activelor) s-au furnizat si informatii privind soldurile acestora
la data de 14.12.2009 data de referinta;
o liste detaliate pe componente pentru imobilizarile necorporale la data de 30.11.2009;
o liste detaliate cu echipamente, instalatii, mijloace de transport, mobilier la data de
30.11.2009;
o situatia participatiilor;
o liste detaliate cu stocurile de marfuri, grupate pe categorii liste furnizate de
reprezentantii societatii;
o liste detaliate cu creantele si observatii privind posibilitatile de recuperare ale acestora;
o soldul disponibilitatilor din casa, banca si alte valori;
o previziuni ale activitatii viitoare;
o lista detaliata cu cheltuielile inregistrate in avans;
o aspecte tehnice si tehnologice;
o aspecte de resurse umane;
o aspecte juridice;
o aspecte operationale;
o aspecte comerciale;
Informatii existente in literatura de specialitate privind piata intreprinderilor care au ca
obiect de activitate distributia si vanzarea de electronice, electrocasnice si IT, precum si
privind evolutia acestei piete;
Informatii culese pe teren de catre evaluator (privind pozitionarea, zonele in care sunt
amplasate activele imobilizate ale societatii si istoricul amplasamentelor, lucrarile de
reparatii intretinere modernizare efectuate, stare fizica);
Alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate;

Documentele si informatiile referitoare la S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. au


fost puse la dispozitia evaluatorului de catre conducerea acesteia, care poarta intreaga
responsabilitate in ceea ce priveste veridicitatea si corectitudinea informatiilor furnizate.
Evaluatorii nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru datele puse la dispozitie de catre
societate si nici pentru rezultatele obtinute in cazul in care acestea sunt viciate de date
incomplete sau gresite.
INSPECTIA PROPRIETATII
Inspectia proprietatii a fost realizata de catre evaluatori in cursul lunii ianuarie 2010
insotiti de catre reprezentanti autorizati ai FLAMINGO COMPUTERS S.A. (pe
domenii de activitate), care au furnizat si informatiile necesare evaluarii. Nu s-au realizat
investigatii privind eventualele contaminari ale cladirilor, terenului sau amplasamentelor
invecinate si nu au fost inspectate partile ascunse ale cladirilor.
2.8. CLAUZA DE NEPUBLICARE
Raportul de evaluare sau oricare alta referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus
intr-un document destinat publicitatii fara acordul scris si prealabil al evaluatorului cu
specificarea formei si contextului in care urmeaza sa apara.
Publicarea, partiala sau integrala, precum si utilizarea lui de catre alte persoane decat
clientul si destinatarii atrage dupa sine incetarea obligatiilor contractuale.
IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE
Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de
evaluare sunt urmatoarele:
1. Ipoteze:
Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de catre
reprezentantii FLAMINGO COMPUTERS S.A. si au fost prezentate fara a se
intreprinde verificari sau investigatii suplimentare.
Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si tranzactionabil, in afara cazului in care
se specifica altfel;
Informatia furnizata de catre terti este considerata de incredere, dar nu i se acorda garantii
pentru acuratete;
Pentru estimarea valorii de piata a activelor in circumstantele indicate in raport, s-a
aplicat Abordarea bazat pe active asa cum este prevazut in Standardul International de
Practica in Evaluare GN 6 EVALUAREA INTREPRINDERII;
Utilajele si echipamentele s-au evaluat conform Standardele Internaionale de Practic
n Evaluare GN 3 Evaluarea instalatiilor, masinilor si echipamentelor sau GN 5
Evaluarea bunurilor mobile;
Evaluarea activelor circulante: datorita faptului ca nu exista standarde specifice de
evaluare stocuri, evaluatorul a luat in considerare prevederile standardelor internationale
de contabilitate IAS si a standardelor internationale de evaluare IVS in ceea ce
priveste evaluarea pentru raportare financiara;
Pentru estimarea valorii de lichidare a activelor, s-a aplicat Abordarea bazat pe active
asa cum este prevazut in Standardul International de Practica in Evaluare GN 6
EVALUAREA INTREPRINDERII, estimandu-se intr-o prima faza valoarea de piata a
intreprinderii. Valorii de piata a intreprinderii i s-au aplicat decotari suplimentare in

conformitate cu ipotezele de lucru prezentate in cadrul capitolului Procedura de


evaluare;
Pentru evaluarea garantiilor (Unicredit si ING) au fost puse la dispozitia evaluatorilor
date furnizate de catre reprezentantii societatii;
Au fost preluate de la reprezentantii firmei date referitoare la venituri, cheltuieli fixe si
variabile in functie de numarul de magazine deschise, personal si salarizare, precum si
informatii privind imbunatatirea activitatii: inchiderea unor magazine care functioneaza
in pierdere, marja care va fi practicata, reducerile de costuri obtinute si preconizate ca
urmare a renegocierii unor contracte etc.
Din informatiile detinute de catre evaluator si din discutiile purtate cu conducerea
FLAMINGO COMPUTERS S.A., nu exista niciun indiciu privind existenta unor
contaminari naturale sau chimice care afecteaza valoarea proprietatilor analizate sau
proprietatilor vecine. Evaluatorul nu are cunostinta de efectuarea unor inspectii sau a
unor rapoarte care sa indice prezenta contaminantilor sau materialelor periculoase si nici
nu a efectuat investigatii speciale in acest sens. Valorile sunt estimate in ipoteza ca nu
exista asa ceva. Daca se va stabili ulterior ca exista contaminari pe orice proprietate sau
pe oricare alt teren vecin sau ca au fost sau sunt puse in functiune mijloace care ar putea
sa contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;
Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au
fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii;
CS INVEST CONSULTING S.R.L. Cluj Raport de evaluare FLAMINGO COMPUTERS
S.A. Pagina 12
Valoarea de piata estimata, precum si valoarea de lichidare sunt valabile la data evaluarii.
Intrucat piata, conditiile de piata se pot schimba, valoarile estimate pot fi nerelevante sau
necorespunzatoare la un alt moment;
Alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a facut tinand seama
de limitele fiecareia dintre ele;
Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii toate informatiile pe care le-a avut la dispozitie
la data evaluarii referitoare la subiectul de evaluat, neexcluzand posibilitatea existentei si
a altor informatii de care acesta nu avea cunostinta;
Abordarea prin capitalizarea venitului nu poate fi aplicata datorita starii particulare a
intreprinderii (incetarea activitatii).
Abordarea prin pia nu poate fi aplicata datorita insuficientei informatiilor pertinente
care sa poata fi luate in considerare.
2. Conditii limitative:
intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;
evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau
sa depuna marturie in instanta relativ la proprietatile in chestiune, in afara cazului in care
s-au incheiat astfel de intelegeri in prealabil;
nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului;
orice valori estimate in raport se aplica intregii afaceri si orice divizare sau distribuire a
valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o
astfel de distribuire a fost prevazuta in raport;

raportul de evaluare este valabil in conditiile economice, fiscale, juridice si politice de la


data intocmirii sale. Daca aceste conditii se vor modifica concluziile acestui raport isi pot
pierde valabilitatea.
Descrierea JURIDICA
3.1.2.1. Constituirea societatii
S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. are sediul n Bucuresti, sector 1, Sos. BucuretiPloieti nr. 44C, et. 1, avnd CUI: RO 11937104 si fiind nmatriculat la Oficiul
Registrului Comerului sub nr. J40/6174/1999.
- Act de constituire: Contract de societate si Statut nr 24545 din 23.11.1994
- Statutul societatii (la constituire):
Capital social la infiintare - 100.000 lei (ROL) (10 RON)
Numar actiuni / parti sociale la infiintare: 20