Sunteți pe pagina 1din 3

FIDEPREZENTAREPNDR2020

SubMsura6.2NFIINAREACTIVITINEAGRICOLE

BENEFICIARIeligibili
1. FERMIERI SAU MEMBRII UNEI GOSPODARII AGRICOLE din spaiul rural, care i diversific
activitateaprinnfiinareauneiactivitinonagricolepentruprimadat;
2. MICRONTREPRINDERI I NTREPRINDERI MICI din spaiul rural, care i propun activiti non
agricoleicaresuntntreprinderi:
a. nfiinatenanuldepuneriiCereriidefinanare(startup)pentrudesfuraredeactiviti
nonagricole sau cu o vechime de cel putin 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati
panainanuldepuneriiacesteiaSAU
b. existentecareactiveazexclusivndomeniulagricolicarevordesfuraactivitinon
agricole,pecarenuleaumaiefectuatpnladataaplicrii.

CONDIIIeligibilitate
1. SolicitantultrebuiesprezinteunPlandeAfacericaresconincelpuinelementeleobligatorii
prevzutederegulamentelededezvoltarerural;
2. Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili;
3. Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin unul dintre tipurile de activiti sprijinite prin sub
msur;
4. Sediulsocialipunctul/puncteledelucrutrebuiesfiesituatenspaiulrural;
5. Activitateavafidesfuratnspaiulrural;

ToateinformaiiledinacestmaterialsuntextrasedinFieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTMARTIE
2014,caresuntncursdeaprobaredectreComisiaEuropean.
POTINTERVENIMODIFICRISAUCOMPLETRIfadeinformaiileprezentatenacestmaterial.
Pentrudetaliisuplimentare,consultaifieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTdecembrie2014publicate
pewww.madr.roiwww.afir.info.

Pagina1

Vafiacordatsprijinfinanciarpentru:
diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de
Codificare:
microntreprinderiintreprinderimicinsectorulnonagricol.
dezvoltareaserviciiloricreareadelocuridemuncnspaiulrural.
sM6.2
reducereasaracieiinmediulrural
ncurajareamenineriisidezvoltriiactivitilormestesugretitradiionale
DenumiresM6.2:SPRIJINPENTRUNFIINAREADEACTIVITINEAGRICOLENZONERURALEdin
cadrulMSURII6Dezvoltareaexploataiiloriantreprinderilor.
FINANARENERAMBURSABIL100%
Sprijinulvafiacordatpeoperioaddemaxim5ani,subformdesumforfetar,pentrufinanareade
noiactivitinonagricolenmediulruralpebazaunuiPlandeAfaceri.Sprijinulvasusinediversificarea
activitilornmediulruralctrenoiactivitinonagricolencadrulgospodriiloragricolei,implicit,
obinereadeveniturialternativepentrupopulaiaruraliscdereadependeneidesectorulagricol.

Solicitantul demonstreaz, naintea celei dea doua trane de plat, desfurarea de activiti
comerciale prin producie comercializat sau activiti prestate, n procent de minim 30% din
valoareaprimeitranedeplat.

FONDURInerambursabile(sprijinpublic)
Sprijinulfinanciaresteacordatpeoperioadde5aniiestenvaloarede:
70.000Euro/proiectncazulactivitilorproductive,serviciimedicale,sanitarveterinare,servicii
agroturisticedecazare,serviciituristicedeagrementialimentaiepublic.
50.000Euro/proiectncazulaltoractiviti.
Sprijinulfinanciaresteacordatsubformdeprimn2trane,astfel:
Primatran:70%dincuantumulsprijinuluilaprimireaDecizieideFinanare;
Adouatran:30%dincuantumulsprijinuluinmaxim3anidelaprimireadecizieidefinanare;
A doua tran se acord doar dac se constat c a fost implementat corect Planul de
Afaceripnlaacelmoment.

INVESTIII(aciunile/cheltuieli)eligibile
a) SprijinulseacordpentruactivitileprevzutepentrundeplinireaobiectivelordinPlanuldeAfaceri.
b) Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri (PA), inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea
ntreprinderii i activitile relevante pentru implementarea n bune condiii a PA aprobat pot fi
eligibileindiferentdenaturalor.
c) b)PlanuldeAfaceritrebuiescuprindurmtoareleelemente:
o situaia economic iniial a fermierului/membrului gospodriei, microntreprinderii sau
ntreprinderiimicicaresolicitsprijinul;
o etapele i obiectivele pentru dezvoltarea noilor activiti ale a fermierului/membrului gospodriei,
alemicrontreprinderiisaualentreprinderiimici;
o detaliiprivindaciunilenecesarepentrudezvoltareaactivitilorfermierului/membruluigospodriei,
alemicrontreprinderiisaualentreprinderiimici,cumarfiinvestiiile,formareasauconsilierea.

INVESTIII(cheltuieli)NEeligibile
a)
cheltuielilecuachiziionaredeutilajeiechipamenteagricoleaferenteactivitiideprestarede
serviciiagricole.
b)
producereaicomercializareaproduselordinAnexaIaRegUE1308/2013.

CriteriiledeSELECIEsevorstabiliavndnvedereprincipiile:
diversificriiactivitiiagricoleafermierilor/membrilorgospodrieiagricolectreactivitinon
agricole.
stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii activitilor agroturistice desfurate n
zonelecupotenialturisticridicat/destinaiiecoturistice/ariinaturaleprotejate.
prioritizrii domeniului de activitate, n sensul prioritizrii activitilor productive (inclusiv
meteugreti) i a serviciilor primare pentru populaie (servicii medicale, sociale, sanitar
veterinare).
ToateinformaiiledinacestmaterialsuntextrasedinFieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTMARTIE
2014,caresuntncursdeaprobaredectreComisiaEuropean.
POTINTERVENIMODIFICRISAUCOMPLETRIfadeinformaiileprezentatenacestmaterial.
Pentrudetaliisuplimentare,consultaifieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTdecembrie2014publicate
pewww.madr.roiwww.afir.info.

Pagina2

6.

prioritizriisectoarelorcupotenialdecretere(textileipielrie,Industriicreativeiculturale,
Activitati de servicii in tehnologia informaiei, agroturism, servicii pentru populaia din spaiul
ruraletc.).

Pagina3

Principiiledeselectievorfidetaliatenlegislaianaionalsubsecventivoraveanvedereprevederile
art.49alR(UE)1305/2013urmrindsasiguretratamentulegalalsolicitanilor,omaibunutilizarea
resurselor financiare i direcionarea acestora in conformitate cu prioritile Uniunii n materie de
dezvoltarerural.

ATENIE!
Implementarea Planului de Afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data
decizieideacordareaajutorului.
Pentruaevitacreareadecondiiiartificialencazulachiziionriiechipamentelorpentruprestarea
serviciilor agricole, codurile CAEN aferente prestrii de servicii agricole nu vor fi eligibile pentru
finanarencadrulacesteisubmsuri.
Pebazaexperieneidinperioadaanterioarprivindcreareadecondiiiartificialedectrebeneficiari
pentru ndeplinirea criteriilor de selecie referitoare la crearea de locuri de munc i energie
regenerabil,nperioada20142020nuaufostprevzuteprincipiicaresvizezeacesteaspecte.
nurmaanalizeirealizatedeAutoritateadeManagementiAFIRpebazaexperieneidinperioada
20072013,sepoateconcluzionacseasigurverificabilitateaicontrolulmsuriiattprinprisma
pregtiriiprofesionale,ctimbunatireaprocedurilordelucru,astfelnctsnuseprejudicieze
intereselefinanciarealeUniuniiEuropene.

DEFINIIIspecificesM6.2
D.I./DI
DomeniudeIntervenie.
R(UE)
RegulamentulUniuniiEuropenenr.
MICRO
ntreprinderecarearepnla9salariai iocifrdeafacerianualnet saudeine
NTREPRINDERE activetotaledepnla2milioaneeuro,echivalentnlei(Legea346/2004).
NTREPRINDERE ntreprinderecarearentre10i49desalariai iocifrdeafacerianualnetsau
MIC
deine active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei (Legea 346/
2004).

ToateinformaiiledinacestmaterialsuntextrasedinFieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTMARTIE
2014,caresuntncursdeaprobaredectreComisiaEuropean.
POTINTERVENIMODIFICRISAUCOMPLETRIfadeinformaiileprezentatenacestmaterial.
Pentrudetaliisuplimentare,consultaifieleMsurilordinPNDR20142020nversiuneDRAFTdecembrie2014publicate
pewww.madr.roiwww.afir.info.