Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea Transporturi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Program de master de 3 semestre

Denumire master: SISTEME ŞI TEHNOLOGII AVANSATE ÎN DOMENIUL AUTOVEHICULELOR (STAAR)

Anul I - semestrul I

   

Semestrul I - 14 săptămâni

 

Cod

Denumirea

C

S

L

P

p.c.

Evaluare

disciplinei

(E/V/P)

UPB.08.S.

             

09.O.101

Tendinţe în construcţia de automobile

2

2

4

E

UPB.08.S.

Tehnologii speciale pentru fabricarea si repararea autovehiculelor

           

09.O.102

2

1

3

E

UPB.08.S.

Sisteme de tractiune electrică utilizate la automobile

           

09.O.103

2

2

4

E, P

UPB.08.I.

Mecanica materialelor moderne utilizate la autovehicule

           

09.O.104

2

1

3

E

UPB.08.S.

Metode avansate de cercetare experimentala a autovehiculelor

           

09.O.105

2

2

4

E

UPB.08.S.

       

09.O.106

Cercetare ştiinţifică

12

ore/săptămână

12

V

 

Total

10

 

6

2

30

 

Anul I - semestrul II

   

Semestrul II - 14 săptămâni

 

Cod

Denumirea

C

S

L

P

p.c.

Evaluare

disciplinei

(E/V/P)

UPB.08.S.

Siguranţa activă şi pasivă a autovehiculelor

           

10.O.107

2

2

4

E

UPB.08.S.

             

10.O.108

Sisteme inteligente ale autovehiculelor

2

1

3

E

UPB.08.S.

             

10.O.109

Transmisii moderne pentru autovehicule

2

2

4

E, P

UPB.08.S.

Supraalimentarea m.a.i. pentru autovehicule

           

10.O.110

2

1

3

E

UPB.08.S.

Construcţii moderne de punţi şi suspensii la autoveh.

           

10.O.111

2

2

4

E, P

UPB.08.S.

       

10.O.112

Cercetare ştiinţifică

12

ore/săptămână

12

V

 

Total

10

 

4

4

30

 

Anul II - semestrul I

   

Semestrul IV - 14 săptămâni

 

Cod

Denumirea

C

S

L

P

p.c.

Evaluare

disciplinei

(E/V/P)

UPB.08.S.

Sisteme de tractiune hibridă utilizate la automobile

           

11.O.113

2

1

3

E, P

UPB.08.S.

Diagnosticarea asistată de calculator a autovehiculelor

           

11.O.114

2

1

3

E

UPB.08.S.

Tehnologii privind protecţia anticorozivă a pieselor de automobile

           

11.O.115

1

1

3

E

UPB.08.I.

             

11.O.116

Managementul proiectelor

1

1

3

E, P

UPB.08.S.

       

11.O.117

Cercetare ştiinţifică

12 ore/săptămână

10

V

UPB.08.S.

       

11.O.118

Elaborare lucrare de dizertaţie

8 ore/săptămână

8

E

 

Total

6

 

2

2

30

 

RECTOR, Prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU

DECAN,

Prof.dr.ing. Corneliu Mihail Alexandrescu

1.

Denumirea programului de master:

SISTEME ŞI TEHNOLOGII AVANSATE ÎN DOMENIUL AUTOVEHICULELOR

2. Tipul şi durata programului de master: Master de aprofundare, 3 semestre

3. Directorul programului: prof.dr.ing. Ioan Mircea OPREAN

4. Obiectivele programului:

Aprofundarea cunoştinţelor privind cele mai avansate sisteme şi tehnologii utilizate la autovehicule care satisfac cerinţele referitoare la performanţele energetice, economice, de siguranţă şi de protecţie a mediului. Dezvoltarea capacităţilor de conducere a investigaţiilor experimentale pe standuri complexe, asistate de calculator şi de dezvoltare a unor modele avansate de simulare numerică a sistemelor autovehiculelor. Absolventul acestui program de master trebuie să aprofundeze cunoştinţele ştiinţifice din domeniu şi să capete aceste competenţe prin studiu, dezvoltând şi folosind teorii, modele şi interpretări coerente, cu o atitudine critică şi pătrunzând în natura ştiinţei şi tehnologiei specifice domeniului. Asigurarea de specialişti pentru: producătorii de automobile şi componente din ţară şi străinătate, unităţile de cercetare – dezvoltare – inovare în domeniul ingineriei autovehiculelor, precum şi agenţii şi instituţii ca de exemplu: Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, Poliţia Română, forţele armate, SRI etc. Absolvenţii vor putea lucra şi în domenii precum asigurările de daune auto, expertiza tehnică a accidentelor rutiere, învăţământul universitar şi preuniversitar.

5. Competenţe generale şi competenţe specifice

Absolvenţii programului SISTEME ŞI TEHNOLOGII AVANSATE ÎN DOMENIUL AUTOVEHICULELOR urmează să devină competent în dezvoltarea de raţionamente, interpretări şi judecăţi pe care le va dobândi prin învăţare şi perfecţionare în contextul disciplinelor acestui program. Absolventul urmează să stăpânească particularităţile constructive şi funcţionale ale celor mai moderne sisteme de transmisii, supraalimentare, tracţiune hibridă şi electrică, de diagnosticare, de siguranţă activă şi pasivă ale autovehiculelor etc. Va fi capabil să alcătuiască, să transpună în practică şi să coordoneze un proiect de cercetare-dezvoltare – inovare în domeniul ingineriei autovehiculelor.

6. Grupuri ţintă (potenţialii candidaţi vizaţi de programul de master)

Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă în domeniul Ingineria Autovehiculelor şi în domenii apropiate (Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie aerospaţială, Inginerie industrială, Calculatoare şi Ingineria informaţiei etc.), dar condiţionat de programarea unor discipline din programul de licenţă al domeniului de bază, stabilite în mod individual. Parcurgerea acestui program de master constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru tinerii care doresc să urmeze studiile doctorale din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul Ingineria autovehiculelor.