Sunteți pe pagina 1din 2

Dependenta tensiunii electromotoare de concentratia solutiilor de electrolit

Dispozitivele alcatuite prin legarea in serie a doi electrozi in care ia nastere energie electrica ca
urmare a unor reactii de oxidoreducere se numesc celulele galvanice (pile electrice). In pilele electrice
electrodul pe care are loc reactia de oxidare (de ionizare a metalului) reprezinta anodul, iar cel pe care are loc
o reactie de reducere este catodul. Cand anodul si catodul este unit prin electrolit (in interior ) si in exterior
prin intermediul unui voltmetru electronic, multimetru, acesta masoara diferenta de potential dintre cei doi
electrozi numita tensiune electromotoare (t.e.m.) notata cu .Celulele galvanice pot fi reversibile sau
ireversibile dupa cum reactiile la cei doi electrozi sunt reversibile sau ireversibile. Pilele electrice sunt
prezentate schematic prin lanturi electrochimice Exemplu de pila electrica reversibila :
Zn/ZnSO4 // CuSO4/ Cu cunoscuta ca pila Daniell-Iacobi
Si Zn/H2SO4/ Cu pila electrica ireversibila, pila Volta.
In lantul electrochimic o linie verticala desemneaza interfata de separare solid (metal)/ lichid (solutie
de electrolit),iar doua linii verticale reprezinta interfata de separare a doua lichide (a doua solutii de
electrolit). Semnul anodului si catodului se atribuie diferit in conventia europeana fata ce cea americana.
Reactiile la anod sunt aceleasi indiferent de conventia de semn. Diferenta provine din faptul ca in conventia
europeana electrodului M/solutie i se atribuie semnul metalului, iar in conventia americana aceluiasi electrod
i se atribuie semnul solutiei . La cursul si laboratorul de Chimie Generala se foloseste conventia europeana .
Luind ca exemplu pila Daniell-Iacobi conventia europeana desemneaza: anod (-) Zn/ZnSO4 // CuSO4/
Cu(+) catod iar cea americana : anod (+) Zn/ZnSO4 // CuSO4/ Cu(-) catod
T.e.m este constanta in timpul debitarii si este egala cu suma algebrica a potentialelor de electrod E=++
(-) deci E=+- (1)
Principiul lucrarii Tinand seama de expresia potentialelor de electrod dupa Nernst:
relatia (1) devine:

E 0 0

RT
ln a
zF

RT a
ln
zF a

unde si sunt potentialele standard ale catodului respectiv anodului, iar a+ si a- sunt activitatile ionilor
din solutiilor la catodic respectiv la anodi, z =numarul de electroni in reactia la anod si la catod. F cifra lui
Farada = 76500Asec
Pila Daniell Iacobi se
reprezinta
prin lantul electrochimic:
0

( ) Zn / ZnSO 4 (a 1 ) // CuSO 4 (a 2 ) / Cu( )

anod () Zn
Zn 2 2e

In cazul functionarii pilei Daniell au loc reactiile:

catod()Cu 2 2e
Cu

Reactia globala de descarcare care genereaza curent electric reprezinta suma algebrica

Zn Cu
Cu Zn


areactiilor dela anod si catod.
Tensiunea electromotoare a pilei Daniell Iacobi se deduce din relatia:
0
0
E Cu
Zn

RT a Cu
ln
zF a Zn

0
0
E Cu
Zn

0 ,059 a Cu
lg
z
a Zn

Aparatura si substante. Electrozi de Zn, electrozi de Cu; solutii de ZnSO 4 si CuSO4 1m si 0,1m,
milivoltmetr electronic, punti de sare alcatuite din fasii de hartie de filtru umezite cu solutie KCl

Fig 1. Pila Daniell-Iacobi

Cu

Zn

V- voltmetru
punte de legatura
Zn anod
Cu- catod

1
ZnSO4

CuSO4

Mod de lucru Se curata placutele metalice (electrozii) de Cu si Zn cu hartie metalografica. Se


pregatesc paharele berzelius cu solutii de ZnSO 4 si CuSO4 de concentratie cunoscuta intre care se pune o
punte de sare ( o fasie de hartie de filtru imbibata cu KCl) Se alcatuiesc urmatoarele elemente galvanice:

( ) Zn / ZnSO 4 ( 1 m ) // CuSO 4 ( 1 m ) / Cu ( )

( ) Zn / ZnSO 4 (1m ) // CuSO 4 (0 ,1m ) / Cu( )


( ) Zn / ZnSO 4 (0 ,1m ) // CuSO 4 (0 ,1m ) / Cu( )
( ) Zn / ZnSO 4 (0 ,1m ) // CuSO 4 (1m ) / Cu( )
Se masoara tensiunea electromotoare a elementelor galvanice realizate direct cu ajutorul
instrumentului universal
Calcule si rezultate. Valorile determinate experimental se compara cu cele calculate cu ajutorul
relatiei lui Nernst; stiind ca a =fc, iar coeficientii de activitate (f) au valorile din tabelul de mai jos :
0
Cu
0,344V ; Zn0 0,763V

Valorile factorului de activitate


C
CuSO4
1m
0,067
0,1m
0,216

ZnSO4
0,063
0,202

Interpretarea rezultatelor. Rezultatele se prezinta sub forma de tabel:


Elementul galvanic realizat

( ) Zn / ZnSO 4 (1m ) // CuSO 4 ( 1m ) / Cu( )


( ) Zn / ZnSO 4 (1m ) // CuSO 4 (0 ,1m ) / Cu( )
( ) Zn / ZnSO 4 (0 ,1m ) // CuSO 4 (0 ,1m ) / Cu( )
( ) Zn / ZnSO 4 (0 ,1m ) // CuSO 4 (1m ) / Cu( )

Emasurat (V)

Ecalculat (V)

Se va discuta pentru ce concentratii t.e.m. trebuie sa fie egale. Se vor aprecia valorile t.e.m obtinute
comparandu-le cu cele calculate cu ajutorul relatiei lui Nernst.
Tema de casa: Sa se scrie reactiile la anod si la catod precum si reactia de descarcare pentru celula
galvanica: Ni /NiSO4 //Ag NO3/Ag