Sunteți pe pagina 1din 5

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN

MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

TESTE GRILA DE VERIFICAREA A CUNOSTINTELOR


1. Eficienta reprezinta:
a. a stabili cele mai adecvate obiective
b. a face lucrurile care trebuie pentru indeplinirea lor;
c. o masura a cat de bine au fost folosite resursele organizatiei
d. o masura a cat de productiv au fost folosite resursele organizatiei
2.
a.
b.
c.
d.

Eficacitatea reprezinta:
o masura a cat de productiv au fost folosite resursele organizatiei;
a stabili cele mai adecvate obiective
a face lucrurile care trebuie pentru indeplinirea lor;
o masura a cat de bine au fost folosite resursele organizatiei

3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.

Cariera reprezinta:
o parte a carierei manageriale;
ocuparea unui post de manager imediat dupa absolvirea facultatii de management;
o succesiune de posturi pe care le ocupa o persoana in decursul vietii active;
o functie a managementului.
Cariera manageriala se defineste ca fiind:
un rol managerial;
un criteriu de eficienta;
succesiunea posturilor de management pe care o persoana le poate ocupa;
o metoda de reducere a stresului.

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Etapele carierei manageriale sunt:


progresul
mentinerea;
explorarea
dezangajare
consacrarea
declinul
stabilizarea

6. Planificarea, organizarea, coordonarea-antrenarea si controlul sunt:


a. roluri interpersonale;
b. categorii manageriale;
c. functii ale managementului;
d. aptitudini manageriale;
e. criterii dupa care se face delegarea de sarcini.

Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II
7. Stabilirea de catre manageri a planurilor pe termen lung si mediu corespunde:
a. Procesului de antrenare-coordonare;
b. Procesului e control;
c. Procesului de planificare;
d. Procesului de decisional;
e. Procesului de organizare.
8.Stabilirea cadrului organizatoric optim care sa permita desfasurarea activitatii
organizatiei in conditii de eficienta si profitabilitate defineste:
a. functia de organizare;
b. rolul managerial decisional;
c. functia de control;
d. functia de planificare;
e. roluri decizionale;
f. conceptual de management.
9.Verificarea permanenta a moului in care se desfasoara activitatile comparative cu
obiectivele, programele de actiune si standardele, identificareasi masurarea abaterilor de la
acestea, precizarea cauzelor si luarea de masuri corrective pentru inlaturarea abaterilor
defineste:
a.
b.
c.
d.
e.

funcatia de planificare;
procesul de delegare a sarcinilor;
aptitudini manageriale conceptuale pentru un middle manager;
functia de control;
stilul managerial orientat spre sarcini

10. Ansamblul de actiuni care vizeaza orientarea personalului in scopul realizarii


obiectivelor organizationale si a asincronizarii acestora astfel incat desfasurarea lor sa se
realizeze in conditii de eficienta si profitabilitate defineste:
a. functia de control;
b. stilul managerial orientat spre oameni;
c. functia de planificare;
d. functia de coordonare si antrenare;
e. categoria de aptitudini umane ale unu manager.
11.managerul indeplineste diferite sarcini cu character ceremonial, realizeaza contacte cu
persoane, grupuri de persoane din afara organizatiei, asigura angajarea si perfectionarea
personalului din subordine precum si motivarea acestuia, corespunde:
a.
b.
c.
d.
e.

grupei de roluri decizionale;


interpersonale;
grupei de activitati ale managerului in procesul de planificare;
grupei de activitati ale managerului in procesul de coorddonare si antrenare;
aptitudini umane;

12. Cand un manager negociaza contracte importante cu colaboratori ai organizatiei


care afecteaza ariile de responsabilitate ale managementului, atunci managerul:
a. exercita interpersonal;
b. exercita o activitate in cadrul procesului de planificare;
Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

c. exercita un rol de difuzor;


d. exercita un rol decisional;
e. exercita o activitate in cadrul procesului managerial de control.

13. managerul urmareste in permanenta activitatea desfasurata in cadrul


organizatiei precum si in mediul extern in care aceasta opereaza pentru a capta
acele informatii necesare in procesul de management, informatii pe care le
transmite membrilor organizatiei pe care o conduce., managerul exericta:
a. roluri informationale;
b. roluri de monitor si difuzor;
c. roluri decizionale;
d. exercita activitati in cadrul procesului de organizare;

e. roluri de lider si negociator;


14. Rolurile interpersonale sunt exercitate in mare masura de:
a. managerii de prima linie;
b. managerii mijlocii;
c. personalul de executie
d. supervizori;
e. managerii superiori.

15. Cultura organizationala ca filosofie a firmei privind modul de conducere reflecta:


a. gandirea managerilor, standardele etice, setul de politici mmanageriale;
b. standardele etice, traditiile, atitudinile, intamplarile se evenimentele prin care a trecut
organizatia;
c. standardele etice, setul de politici manageriale
d. gandirea managerilor, standardele etice, setul de politici manageriale, traditiile, atitudinile,
intamplarile se evenimentele prin care a trecut organizatia.
16. Cultura organizationala reprezinta un ansamblu de:
a. traditii, concepte, valori, proceduri, convingeri;
b. traditii, valori, proceduri, convingeri, atitudini;
c. traditii, valori, principii, atitudini, convingeri
d. concepte, valori, norme, principii, atitudini
17. Sistemul de valori se refera la:
a. principiile de baza ale managementului;
b. un ansamblu de principii care guverneaza practica manageriala;
c. o parte componenta a culturii organizationale;
d. reguli de conduita ale managerului.
18. Simbolurile reprezinta:
a. element al sistemului de management al calitatii;
b. reprezentare grafica cu semnificatie pentru firma;
c. un element component al culturii organizationale;
d. componenta a sistemului de valori al firmei
19. Functia inovativa reprezinta:
a. functie a managementului
b. cauza a stresului
Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II
c. rol managerial
d. aptitudine manageriala
20. Care din urmatoarele enumerari reprezinta surse de stres:
a. ambiguitatea rolurilor, incertitudinea carierei
b. incompatibilitatea rolurilor, conflictul rolurilor, functia integratoare
c. ambiguitatea rolurilor, incompatibilitatea rolurilor, conflictul rolurilor, supraincarcarea rolurilor
21. Managementul eficient al timpului inseamna:
a. obiective limitate in timp
b. a organiza propriile activitati pentru a respecta termenele limita
c. asigura obtinerea rezultatelor prin altii
d. a estima in mod realist timpul necesar pentru indeplinirea unor sarcini in functie de
complexitatea lor
22. Etapele practicilor de management al calitatii sunt:
a. controlul calitatii, managementul calitatii totale
b. asigurarea calitatii, orintarea catre client, abordarea pe baza de proces
c. inspectia calitatii, asigurarea calitatii, controlul calitatii, orientarea catre clienti
d. inspectia calitatii, controlul calitatii, asigurarea calitatii, managementul calitatii total
23.
a.
b.
c.
d.

Inspectia calitatii reprezinta:


o practica a managementului calitatii
verificarea produselor finite;
testarea produselor finite;
identificarea cauzelor ce genereaza greseli in procesul tehnologic

24. Analiza posturilor are drept obiectiv imediat:


a. rotatia posturilor
b. evaluarea posturilor
c. imbogatirea postului
d. descrierea si specificarea postului

25. Selectia personalului presupune:


a. selectia preliminara
b. interviul preliminar;
c. testarea
d. verificarea referintelor
e. interviul de angajare
f. selectia propriu zisa

Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II
26. Stimularea performantelor individuale prin asigurarea perspectivelor de promovare este
un avantaj important al:
a. recrutarii interne
b. recrutarii externe
c. retribuirii in accord
d. evaluarea posturilor de munca
e. analiza posturilor de munca
27. Analiza postului cuprinde:
a. descrierea posturilor;
b. specificarea posturilor
c. evaluarea posturilor
d. evaluarea si specificarea posturilor
e. descriere si specificarea posturilor

Management professor ec LUIZA BULGARU

S-ar putea să vă placă și