Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


CATEDRA CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC

BERLINSCHI NICOLETA

Lucrul individual
la disciplina Audit intern

STUDIU DE CAZ

Conductor tiinific:

Petreanu Elena, lect. univ. sup.

Autorul:

Berlinschi Nicoleta, gr. CON 1201

Chiinu 2015
1

STUDIU DE CAZ
Conform Legii privind controlul financiar public intern n entitatea public X a fost
instituit Unitatea de Audit Intern (UAI). UAI este condus de ctre conductorul acesteia, care
are n subordinea sa 4 auditori interni. Conductorul UAI i nc 2 auditori interni dispun de
certificat de calificare al auditorului din sectorul public i de certificat de calificare n domeniul
specializat al auditorului din sectorul public, iar 2 auditori posed numai certificat de calificare al
auditorului din sectorul public.
Entitatea public X reprezint o instituie Medico Sanitar Public, care este parte
component a Serviciiului centralizat Asistena medical Urgen din RM. Instituia a fost
organizat n conformitate cu Directivele i Deciziile Guvernului RM, ordinele i dispoziiile
Ministerului Sntii. Principalele obiective operaionale ale entitii reprezint:
1. Asigurarea asistenei medicale urgente n regim non-stop populaiei pe ntreg teritoriul
de deservire;
2. Adaptarea sistemului de medicin urgent la necesitile comunitii;
3. Fortificarea posibilitilor tehnico-materiale, informaionale i umane de reacionare
rapid i implementarea tehnologiilor moderne de stabilire i meninere a funciilor vatale ale
organismului.
n activitatea sa UAI se ghideaz de Planul strategic de audit intern care a fost elaborat pe
perioada 2013-2015. Conform planului nominalizat n anul 2014 auditorii interni urmeaz s
auditeze urmtorul proces al entitii:
Procesul intrrii, utilizrii i ieirii de numerar.
n cadrul fiecrui proces auditat este necesar de a efectua urmtoarele:
1) de a identifica obiectivele i obiectele auditrii;
2) de a identifica principalele riscuri care poate s afecteze procesele auditate;
3) de a determina metodele care urmeaz a fi utilizate n misiunea de audit intern;
4) de a elabora programul misiunii de audit intern.

SOLUIONAREA CAZULUI
2

1) Obiectivele auditrii:

stabilirea conformitii numerarului existent din cas, din conturile curente cu soldul
perfectat documentar;

stabilirea dac soldul numerarului este corect calculat i corespunde cu datele din Cartea
Mare;

stabilirea dac numerarul din cas i din conturile curente sunt corect prezentate i
dezvluite;

stabilirea nregistrrii corecte i adecvate a operaiunilor aferente numerarului;

stabilirea perfectrii documentare corecte;

stabilirea respectrii cerinelor actelor normative i legislative n vigoare;

stabilirea dac operaiunile de ncasri i de pli de numerar sunt nregistrate n perioada


adecvat;

stabilirea respectrii cerinelor de pstrare a numerarului;

stabilirea organizrii regulate a inventarierii numerarului;

stabilirea existenei unui personal competent;

stabilirea funcionalitii i eficienei bazelor de date i programelor computerizate unde


se ine evidena numerarului.

Obiectele auditrii:

operaiunile de ncasare aferente numerarului din casierie, conturi curente;

operaiunile de plat a numerarului;

perfectarea documentar (documentele primare, registrele contabile etc.);

inventarierea numerarului;

definirea atribuiilor i responsabilitilor personalului implicat n evidena i pstrarea


numerarului;

stabilirea condiiilor de ocupare a posturilor;

controlul sistemelor i programelor computerizate contabile.

2) Riscurile care pot afecta procesele auditate:


ntocmireaincomplet/greit a documentelor;
existenapersonalului incompetent ndomeniu,
calculelorgreite,

care

provoacapariiaerorilor,

inereaevideneiincorecte,

nerespectareacadruluinormativilegislativetc;
3

existenapersonalului care poateprovocafraude, sustrageri de numeraretc;


lipsaunuisistem de securitate;
acces liber la bazele de date iprogramele de eviden;
denumireauneiiaceleiaipersoaneresponsabilepentrumaimulteoperaiuni

(astfelavndposibilitateascauzezefraudeiprezentareainformaiiloreronate);
schimbarealegislaiei;
neefectuareainventarieriinumerarului
la
timpsauchiardeloc,
nereflectarearezultateloracesteia.

3) Metodele utilizate n misiunea de audit intern:


interviuri

intervievareapersoanelorpentru

obineinformaii

de

ordinfinanciarsaunefinanciar (se pot dezvluiinformaii ca: cine estepersonalul, cestudii


au, cum se organizeazevidena etc., informaii care ulterior pot fi confirmatesau, invers,

neconfimate de altemetodeutilizate);
analizadocumentaiei pentru a

stabilidacoperaiunileaferentenumerarului

fostperfectatedocumentarcorespunztor,

au

depistadocumentelentocmitegreit,

incomplet,saun general documentelips;


verificareacalculelor pentru a stabilicorectitudineaefecturiicalculeloraritmetice din
documenteleprimareiregistrelecontabile, a scoate la ivealanumiteerori (dac s-au

comis);
contrapunereadateloriinformaiilor confirmareadatelor, de exemplucele din Cartea
Mare cu celedin SituaiileFinanciare, din registre de eviden, de asemenea se
ianconsiderareiconfirmareaextern

exempludatelenregistratencontabilitateaentitii

cu

de

datelefurnizate

de

la

bncisauinstituiifinanciare;
observaii la faalocului de exemplu, pentru a confirmaexistenaaparatului de

casifuncionalitateaacestuia, condiiile de pstrare a numeraruluincas.a.;


analizasistemelorinformaionale bazele de date, programeleinformaticecontabile,

nprivinabuneifuncionri a acestora, conformitii cu cadrulnormativilegislativ etc.;


eantionarea ncazulunuivolum mare de informaii, auditoriiinternivoreantionadatele,

alegnd un eantionreprezentativ;
aplicareachestionarelor.

4) Elaborarea programului misiunii de audit.


Titlul misiunii de audit intern: Auditul intern al compartimentului numerar.
Etapa

Activitate

Data, de

Responsabil

Zile

Referine
4

la/pn la

planificate

Planificarea
misiunii

Organizarea i
desfurarea
edinei de
deschidere

02.01.201
5

Severean Igor,
1 zi
conductorul UAI

Lucrul n
teren

Analiza
controalelor

0507.01.201
5

Linciuc Valeria

Evaluarea
riscurilor

0809.01.201
5

Davidov Al-dru

Testarea de
audit

1215.01.201
5

Linciuc Valeria

Formularea
concluziilor i
constatrilor

16.01.201
5

Linciuc Valeria

edina de
finalizare a
lucrului n
teren

19.01.201
5

Davidov Al-dru

1 zi

ntocmirea
proiectului de
audit

20.01.201
5

Davidov Al-dru

1 zi

edina de
nchidere a
misiunii

23.01.201
5

Severean Igor

1 zi

ntocmirea
raportului de
audit final

24.01.201
5

Linciuc Valeria

1 zi

Elaborarea
raportului de
audit

Total

suplimenatre

3 zile

Strat Andrei
2 zile

Abramova Elena
4 zile

Davidov Al-dru
1 zi

Strat Andrei

Abramova Elena

Davidov Al-dru

15 zile

Echipa de audit:
1) Severean Igor conductorul UAI;
5

2) Linciuc Valeria - auditor intern, dispune de certificat de calificare al auditorului din


sectorul public i de certificat de calificarendomeniulspecializat al auditorului din
sectorul public;
3) DavidovAlexandru - auditor intern, dispune de certificat de calificare al auditorului din
sectorul public i de certificat de calificarendomeniulspecializat al auditorului din
sectorul public;
4) Abramova Elena - auditor intern, dispune de certificat de calificare al auditorului din
sectorul public;
5) Strat Andrei - auditor intern, dispune de certificat de calificare al auditorului din sectorul
public.