Sunteți pe pagina 1din 8

VARIANTA 1

1.Conform ipotezei lui W.Froude,componentele rezistentei la inaintare sunt:


B. RT = RF + RR
2.Care este unghiul sub care stabilitatea este considerata la unghiuri mici (sau initiala):
B. 15 grade
3.Relatia momentului stabilitatii transversale este:
A. M r = D h sin
4.Momentul de redresare poate fi scris sub forma:
C. M r = M f Mg
5.Ce reprezinta in imaginea alaturata elementul :

R: Grosimea stratului limita


6.In cazul stabilitatii initiale,sinusul,cosinusul si tangenta unghiului de inclinare se aproximeaza astfel:
A. Sinusul si cosinusul cu valoarea unghiului,in radiani iar tangenta cu 1
7.Care este pozitia metacentrului transversal in raport cu centrul de greutate al navei in cazul unui echilibru indiferent:
C. Coincide
8.Ca procent din rezistenta totala la inaintare,rezistenta de frecare in cazul navelor rapide reprezinta:
A. 30-35%
9.In cazul inclinarii la unghiuri mari,metacentrul:
B. Are pozitie variabila,dupa o curba oarecare (evoluta)
10.Inaltimea metacentrica este distanta masurata de verticala dintre:
C. Metacentru si centru de greutate
11.La inclinari izocarene,isi schimba pozitia in functie de forma volumului:
C. Centrul de carena
12.In figura alaturata aria hasurata de sub curba OAB reprezinta:

C. Lucru mecanic al momentului de redresare

13.Masurarile pasive de asigurare a nescufundabilitatii navei se refera la:


B. Masuri intreprinse de santier,prin compartimentarea adecvata a navei
14.Explicati si motivati distributia de viteze intr-un punct situat la pupa punctului D din imaginea alaturata:

R: Deplasare spre pupa a punctului de deprindere D duce la micsorarea valorii lui R p. Punctul in care particulele de
lichid se opresc se numeste punct de deprindere.
15.In imaginea alaturata,elementul 5 reprezinta:

A. Grandee
16.Comentati urmatoarea fraza:
Inclinarile metacentrice longitudinale au valori mult mai mari,de ordinul zecilor sau sutelor de metri fata de cele transversale.
De aceea,la studiul stabilitatii initiale a unei nave se analizeaza in special stabilitatea transversala,pierderea stabilitatii
longitudinale producandu-se extrem de rar.
Element ajutator:Relatia de definitie a inaltimilor metacentrice in raportul razelor metacentrice.
R: Inaltimea metacentrica longitudinala notata cu H este egala cu: H = R + zC - zG . Inaltimile metacentrice se pot
calcula daca se dispune de diagrama de carene drepte a navei analizate.
17.In imaginea de mai jos,elementul 21 reprezinta:

C. Tanc de asieta forepeak


18.In figura de mai jos,unghiul c se numeste:

C. Unghi de canarisire
19.Imaginea alaturata se refera la demonstrarea teoremei Euler in cazul inclinarilor transverale izocarene. Incercati sa demonstrati
matematic teorema (y1 = y2) plecand de la expresia volumului elementar dv = dS dx :

R: dv = dS dx

20.Gaurile de apa mari sunt gaurile de apa cu suprafete pana la:


B. 2 mp
VARIANTA 2
1.In cazul stabilitatii initiale,teorema lui Euler este valabila:
C. Atat pentru inclinari in plan transversal cat si longitudinal
2.Figura alaturata indica urmatorul tip de diagrama de stabilitate statica:

A. Tangenta la diagrama in origine nu intersecteaza diagrama


3.Referitor la raportul razelor metacentrice,s-a demonstrat pentru un ponton plutitor ca
.Cum interpretati acest
rezultat,plecand de la gama de variatie a lui L/B de (414).
R: Rezult c raportul razelor metacentrice se va situa n gama (16......196). In general, se apreciaz c raza metacentric
longitudinal R este de ordinul de mrime al lungimii navei L ( R r = (11,5)L ), iar raza metacentric transversal r se afl n
limitele (1/6.....1/3)B.

4.Cum este numit punctul D din imaginea de mai jos si asupra carei componente a rezistentei la inaintare pozitia sa joaca un rol
esential:

B. Punct de desprindere / Rezistenta turbionara


5.Inclinarile izocarene sunt inclinarile ce pastreaza constanta marimea:
B. Volumului carenei
6.Ce reprezinta in imaginea alaturata zona notata cu III:

R: Este zona de depresiune care franeaza viteza navei


7.Determinati expresia momentului de redresare transversal M r plecand de la imaginea alaturata,in care navei i se da o inclinare
izocarena de unghi :

R: M r = D h
8.In imaginea de mai jos,elementul 10 reprezinta:

B. Puntea duneta
9.In cazul echilibrului instabil,care este pozitia metacentrului m in raport cu centrul de greutate al navei:
C. Dedesubt
10.In relatia rezistentei de frecare
B. Suprafata udata a navei

,ce reprezinta S:

11.In imaginea alaturata,elementul 4 reprezinta:

C. Umplutura vegetala
12.In cazul unei nave aflate in echilibru instabil,care este pozitia metacentrului in raport cu centrul de carena al navei:
A. Deasupra
13.Ce distributie au vitezele in cazul unei curgeri laminare?
C. Parabolica
14.In cazul stabilitatii la unghiuri mari,momentul de redresare variaza liniar cu unghiul de inclinare transversala ?
B. NU
15.Expresia razei metacentrice longitudinale este:
A.
16.Plecand de la imaginea alaturata,calculati bratul cuplului de redresare

R:

=h

17.In cazul inclinarii la unghiuri mari,teorema Euler:


B. Nu este valabila,indiferent de tipul inclinarilor navei
18.Incercati sa prezentati cateva concluzii privind deplasarea centrului de carena in cazul stabilitatii initiale:
R:
1. Centrul de carena se deplaseaza intotdeauna in directia inclinarii.
2. Pe directia verticala, centrul de carena se deplaseaza intotdeauna in sus in raport cu nava.
3. Tangenta dusa la curba C0C1 intr-un punct oarecare este paralela cu urma liniei de plutire.
1.-referire la directia de deplasare
2.-referire la deplasarea pe directie verticala
3.-referire la pozitia tangentei dus intr-un punct oarecare la curba C0 C1
19.Expresia generala a inaltimii metacentrice longitudinale este:
A.
R+

20.La astuparea gaurilor de apa mijlocii,se foloseste in special panoul cu margini moi.
Ce reprezinta elementul 6 din imaginea alaturata:

C. Material (umplutura) vegetala


VARIANTA 3
1.Stabilitatea transversala a navei studiaza inclinarile navei in planul:
B. yOz
2.In cazul inclinarii la unghiuri mari,deplasarea centrului de carena se face:
C. Pe o curba oarecare,numita evolventa
3. din relatia rezistentei de frecare
este un coeficient adimensional de frecare care depinde de:
B. Viteza navei,prin intermediul unui criteriu numit Reynolds
4.Enumerati cel putin 4 din cauzele ce concura la perforarea invelisului etans al navei:
Rugina,sarirea niturilor,taierea tablelor,esuarea
5.In cazul unei nave aflate in echilibru instabil,cum este valoarea inaltimi metacentrice h:
B. Negativa
6.La astuparea gaurilor de apa cu ajutorul chesoanelor de ciment,elementul 2 din imaginea urmatoare reprezinta:

B. Paiet Macarov

7.In imaginea de mai jos,

reprezinta:

B. Unghi la care puntea intra in apa


8.Micsorarea lichidului in interiorul stratului limita poate fi:
A. Laminarea si turbulenta

9.In cazul stabilitatii initiale (la unghiuri mici),deplasamentul si volumul carenei se comporta astfel:
A. Deplasamentul ramane constant,volumul carenei ramane constant ca marime dar variabil ca forma
10.Ce reprezinta in imaginea de mai jos si cum se calculeaza segmentul

a. GK reprezinta:-bratul cuplului
b. Calculul lui GK:-Din mGK: GK = (r a) sin h
r raza metacentric transversal;
a este distana dintre centrul de greutate i centrul de caren iniial;
h nlime metacentric transversal.
11.Ce proprietate a diagramei de stabilitate statica,functia l() este o functie:
B. Impara
12.In formula metacentrica a stabilitatii transversale,marimea si semnul momentului M r depind direct proportional de marimea
si semnul:
B Inaltimii tansversale
13.Definiti teorema lui Euler,valabila in cazul inclinarilor izocarene
R: Sunt inclinarile navei,carora le corespunde acelasi volum de carena (pastreaza constant volumul carenei)
14.Enumerati trei cauze,ce apar frecvent in exploatarea unei nave,ce introduc un grad apreciabil de rugozitate suprafetei carenei:
R:
1. Distrugerea piturii
2. Coroziunea tablelor
3. Depuneri de alge marine si scoici.
15.Figura alaturata indica urmatorul tip de diagrama de stabilitate statica:

C. Tangenta la diagrama in origine intersecteaza diagrama

16.Comentati urmatoarea concluzie referitoare la stabilitatea initiala a navei:


,,Stabilitatea initiala longitudinala este intotdeauna pozitiva si cu mult mai mare decat cea transversala,,
Elemente ajutatoare:
1.Se face referire la relatia
si la pozitia lui H fata de centrul de greutate.
2.Se face referire la relatia lui H si apoi R
R:
1. Conditia echilibrului longitudinal stabil este ca metacentrul longitudinal sau marele metacentru sa fie situat deasupra centrului
de greutate G al navei.
2. H = R + Zc - Zg
17.Teorema Euler se aplica in studiul:
C. Stabilitatii navei,inclinate cu unghiuri mici de inclinare
18.Ca procent din rezistenta totala la inaintare,rezistenta de val in cazul navelor lente reprezinta:
A. 20-30%
19.Care ar fi gama de valori uzuale inaltimii metacentrice in cazul navelor tancuri petroliere si carei situatii de navigatie ii
corespunde aceasta (navigatie de plina incarcare sau in balast):
C. 1,52,5 m /navigatie in balast
20.In cadrul masurilor de asigurare a vitalitatii navei,masurile active reprezinta:
B.Masuri luate inca din faza de constructive a navei, in santier