Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţare 7.

Preadolescenţa - interferenţă a copilăriei cu maturitatea

Obiectivele unităţii de învăţare 7.


7.1 Repere ale vîrstei
7.2 Schimbări morfo-fiziologice
7.2.1 Creşterea
7.2.2 Greutatea
7.2.3 Schimbări fiziologice
7.2.4 Maturizarea sexuală
7.3 Particularităţi psihologice
7.3.1 Criza preadolescenţei
7.3.2 Conştiinţa de sine.Autoaprecierea
7.3.3 Sfera motivaţională
7.3.4 Gîndire + personalitate +comportament
7.3.5 Sfera cognitivă
7.3.6 Caracteristici social – utile
7.4 Preadolescentul ’’dificil’’ în cadrul clasei
7.5 Întrebări de verificare
7.6 Bibliografie

Obiectivele Unităţii de învăţare 7.


La nivel de cunoaştere şi înţelegere :
• să înţeleagă specificul dezvoltării cognitive
• să-si dea seamade particularităţile dezvoltării fizice
• să cunoască specificul sferei motivaţionale
• să ia cunoştinţă de evoluţia social-morală
• să se familiarizeze cu legităţile maturizării sexuale
• să ia cunoştinţă de noile formaţiuni psihologice ale vârstei
La nivel de aplicare
• să explice scăderea motivaţiei cognitive
• să explice cauzalitatea conflictelor intrain La nivel de integrare dividuale şi interindividuale
• să explice scăderea motivaţiei cognitive
La nivel de integrare
• să stabilească rolul vârstei în evoluţia psihofizică a omului
să stabilească rolul sentimentului maturităţii în dezvoltarea conconştiinţei de sine
Fazele I II I II I II I II I II I II
Copilăria Preşcolaritate Şcolaritatea
Vârstele Pruncia Preadolescenţa Adolescenţa
fragedă a primară
-------- sfera trebuinţelor şi motivelor Criza dezvoltării
------- facultăţi intelectual-operaţionale