Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea TRANSILVANIA Brasov

Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial


Sectia: IEI

Fiabilitate si Mentenanta

Manea Bogdan Andrei


Anul IV
Grupa 2415

Anul universitar 2014-2015

TEMA 1

1. Media timpului de buna functionare a unui echipament este de m=5000h.Considerand o


rata a caderilor constanta care este probabilitatea ca el sa se defecteze dupa 5000 h de
functionare? (5000) =? %
m=5000h
t =5000h
(5000) = 1 5000
1
m= = 5000 => = 2 104

4 )5000

(5000) = 1 5000 = 1 2,71(210


(5000) = 1 0.36
(5000) = 0,64 = 64%

2. Un echipament are media timpului de buna functionare de 400h.Considerandu-se o


repartitie exponentiala, care este timpul maxim admis pentru functionare daca se cere o
fiabilitate de 0,0995?
m=400h
() =
1
m= = 400 => = 25 104
() = = 0,0995
4
2510 = 0,0995
4
ln( 2510 ) = ln(0,0995)
25 104 = ln(0,0995)
ln(0,0995)
= 25104 =923,03h

3. Analizandu-se modul de functionare al unei instalatii s-a constatat ca aceasta e descrisa


de o distributie exponentiala si ca media timpului de buna functionare este de 50h. Sa se
determine:
a) valorile densitatii de probabilitate la 25h si 100h
b) probabilitatea ca in decurs de 20h sa se produca o defectare.
c) cat de mare ar trebui sa fie media timpului de buna functionare astfel
incat instalatia sa nu aiba, cu o probabilitate de 0,99, nici o defectiune in timp de
100h de functionare.

m=50h
a) () =
1
1
m= => = 50 = 2 102

(25) = (2 102 2,71)210 25 = 0,22


2
(100) = (2 102 2,71)210 100 = 0,0025
b) (20) = 1 20
2
(20) = 1 2,71210 20
(20) = 1 0,67 = 0,33 = 33%
c) (100) = 1 100 = 0,99
1 100 = 0,99
100 = 0,01
ln( 100 ) = ln(0,01)
100 = ln(0,01)
ln(0.01)
= 100 = 4 102
1

= => = 4102 = 25
4. Intr-o sectie de productie analizand modul de functionare al unei instalatii
s-a constatat ca timpul mediu de buna functionare fara defectare este de 75 ore.
Cunoscand faptul ca rata de defectare este constanta sa se determine:
a) probabilitatea ca in decursul a 35 de ore sa se produca o defectare;
b) valoarea densitatii de probabilitate pentru 39 de ore i 121 de ore;
c) cat de mare ar trebui sa fie media timpului de buna functionare astfel
ncat instalatia sa nu aiba nici o defectare timp de 150 de ore de functionare cu
probabilitatea de 0,97.

a) m=75h
() = 1
1
m= = 75 => = 13 103
(35) = 1 35
3
(35) = 1 2,711310 35
(35) = 0,37 = 37%

b) () =
3
(39) = 13 103 2,711310 39
(39) = 0,013 0,603 = 0,007
3
(121) = 13 103 2,711310 121
(121) = 0,013 0,208 = 0,002
c) (150) = 1 150 = 0,97
1 150 = 0,97
ln( 150 ) = ln(0,03)
150 = ln(0,03)

ln(0.03)
1

150

= 23 103
1

= => = 23103 = 43,47


5. Fiabilitatea unui motor electric asincron este bine descrisa de legea exponentiala. Sa se
determine fiabilitatea motorului dupa un timp de functionare t=6000 de ore si media
timpului de buna functionare pana la prima defectare, daca rata de defectare este 15
106 1.
() =
= 15 106 1
6
1
(6000) = 2,711510 6000
(6000) = 0,91
1
1
= =
= 66666
15 106 1