Sunteți pe pagina 1din 2

11.04.2015

Celmaiiubitdintrepamanteni­romanrealistdeMarinPREDA

Celmaiiubitdintrepamanteni­romanrealistdeMarinPREDA Inscrie­te si imbunatateste enciclopediaautorilorromani

Inscrie­tesiimbunatatesteenciclopediaautorilorromani

email •••••• Login AmuitatparolaCreazacontnou
email
••••••
Login
AmuitatparolaCreazacontnou
Contact Home Autori Sintezeliterare Criticaliterara MihaiEminescu IonCreanga VasileAlecsandri
Contact Home Autori Sintezeliterare Criticaliterara MihaiEminescu IonCreanga VasileAlecsandri
Contact Home Autori Sintezeliterare Criticaliterara MihaiEminescu IonCreanga VasileAlecsandri
Contact Home Autori Sintezeliterare Criticaliterara MihaiEminescu IonCreanga VasileAlecsandri
Contact Home Autori Sintezeliterare Criticaliterara MihaiEminescu IonCreanga VasileAlecsandri
MihaiEminescu IonCreanga VasileAlecsandri IoanLucaCaragiale GeorgeCosbuc Mihail
MihaiEminescu
IonCreanga
VasileAlecsandri IoanLucaCaragiale GeorgeCosbuc Mihail
VasileAlecsandri IoanLucaCaragiale GeorgeCosbuc Mihail Celmaiiubitdintrepamanteni­romanrealistdeMarinPREDA

Celmaiiubitdintrepamanteni­romanrealistdeMarinPREDA

Celmaiiubitdintrepamanteniesteunromanrealist,carearecatemacriticasocietatii

socialistesauadictaturiiproletariatului.

Ideearomanuluiestecaosocietateconstruitapeabuz,minciuna,asasinatpolitic,ateista, care promoveaza bestiile la conducerea societatii,nupoate exista mult timpsi se autodevoreaza.

Subiectulromanuluiesteconstruireauneiirescesocialeaepociideaur"sauavarsteide fier",cumonumesteLucianBlaga.Eroulprincipal,VictorPetriniesteunintelectual,un asistentlauniversitate,filozof,sesubintelegedin,orasulCluj.Oriceom.caregandeste, esteintr­unregimdedictatura,undusmanpotential,caretrebuiedistrusfizic,moral,

soci;.1.VictorPetriniestedestituitdinpostuldeasistentuniversitar,fiindcasiprofesorul

(sesugereazaLucianBlagA)estedatafaradinuniversitatedeimbecilul caloriferist devenitsubitautoritateacaredecide.

ВыбериСвою

БоевуюМаш

Истребительили

БоевуюМаш Истребительили MarinPREDA Бомбардировщик?Авиасимпро
БоевуюМаш Истребительили MarinPREDA Бомбардировщик?Авиасимпро
БоевуюМаш Истребительили MarinPREDA Бомбардировщик?Авиасимпро

Бомбардировщик?Авиасимпро

ВторуюМировуюВойну

DespreCelmaiiubitdintre

pamanteni

altearticole,referate,eseurisisinteze

literare

VictorPetriniestecondamnatlamuncasilnicaprintr­ofarsajudiciarainscenatacucinism,trimissamunceascaintr­omina,undeestechinuitdeuntortionar

inrait.Acesta,casa­lchinuiascasisa­iprovoacemoartea,ilscoteanoapteainfrig,dezbracat,incat,casasupravietuiasca,PetriniIlaruncainhaulunuiputde

minaparasit.Sesugereazacasinguracalepentruacestefiareucigaseestemoartea,adicasaliseaplicelegeatalionului.

Imagineafostilorministri,oamenidestat,bancheri,generali,preofrintelectualicareumpluinchisorile,prinprocesuldedistrugeresocialaorganizata,este

Celmaiiubitdintrepamanteni urmaritanunumaisocial,fizic,cisipsihic,moral.LuptapentrusupravietuireinjurHacomunistaiifacepeVictorPetrinidintr­unomalideilorpure,uncriminal Celmaiiubitdintrepamanteni

Imagineaspectacoluluisocialdominatdearivisti­marionetecaMirceacare­iiasotiacatesteinchis,pearhitectaMatilda,violenta,promiscuitatea,lipsa

principiilorfalsificareaadevaruluisocial,transformareainstitutiilorininstrumenteinmanaunorpersoanedauaccenteledevirulentacriticasociala.Eroiisunt

construitiatatprintrasaturiletipicealeunorcategoriisociale,catsiprintr­osubtilasinuantataanalizapsihologica.Esteimpletitcolajulcueseul,descriereacu

dezbatereaproblematizataSuntintrodusesielementeledesurprizaincomportamentuleroilor,increareasituatiilorunice.Astfel,pentruaosalvapeSuzy

Culala,ilaruncadintelefericpeinginerulPencea,fostuleisot.IdentitateaautoruluicuVictorPetriniestededestinfiindca,pentruindraznealadeaspune

adevarul,afostucis.

Celmaiiubitdintrepamanteniesteunroman­eseu,omeditatiepetemadestinului.VictorPetriniestelocutorul,carefolosestetimpulcatseaflaindetentie

pentruascriedespredestinulintelectualuluiintrrosocietatedearivistiviolenti

CafilozofVictorPetrinivreasarealizezeorevolutieingandireconstruindonouagnoza»adicaonouateorieacunoasteriicare.saredeaintegritateaconstiintei

umaneinfataun.versului".Principiileenuntatedeel:Omulesteliberinsinesipentrusines.singuracestconceptesteizvoruldreptuluisialcreatieispirituale"

Este,astfelspus,omeditatiepe.temaliberuluiarbitrudefacturailuminista,careintraincontradictiecudictaturaproletariatului".Drepturileomuluisuntidei

periculoasepentruregimurilededictatura,deaceeaesteinchisspreafireeducatprinmunca

Unalteseualsau,intitulatEraticalosilor,esteunsubtilrechizitoriu,unataclaadresaprincipiilorsocietatiicomuniste,careiaiicontestadreptullegitimdea

existaVictorPetrinitreceprinviatacaprintr­unlabirint,cumultesituatiineprevazutecutipuriumanevariatecavicleana,versatilasiimoralaMatilda,sfioasa

CaprioaraBacaloglus,Cal.strat,activistidepartidcaMircea,functionariidelaOracaanchetatori,securitatii,calinaSuzyCulalasiviolentulinginerPencea,

oportunistulsauprietenIonMicu.Cuacestadinurmapoartaampledezbateriinlegaturaculegitimitatearegimuluidedictaturacomunista.Estedimensiunea

expresionistaaromanului,caredevineastfelunromandeproblematica.

Elcautasagaseascaunmoddesupravetuireaomuluisuperiorintr­olumeabsurda,intr­osocietateatatdedegradatadelipsadeprincipiimorale,caurmarea

cultivamateismuluisatanic,incatcapataaspectulunuicosmar

TitlulromanuluisugereazaaceastaiesireprincuvintelesfantuluiapostolPavel:Dacadragostenuamnimicanusunt",cuvinteasezateinfinalulromanuluicao

concluzie,caregenereazanunumaititlulcisimesajul.

Celmaiiubitdintrepamantenipoatefiinterpretatcaunromandedragosteinsensulcaurmarestedrumulsufletuluideladragosteacealumeasca,ladragostea

fatadeDumnezeu,asacumospuncuvinteledinfinalulromanului:Dacadragostenuamnimicanusunt".

DefinitiadragosteiestedatadesfantulapostolPavelinEpistolaICatreCorintieni,capitolul13,versetele4­7.caredaucheiaintreguluiroman:Dragostea

indelungrabda,dragosteaestebinevoitoare,dragosteanupizmuieste.nuselauda,nusetrufeste.Dragosteanusepoartacunecuviinta,nucautaalesale,nuse

11.04.2015

Bitrix24 100% - Free CRM CRM. 100% Contacts, Free Invoicing, Email, Cloud Or Calls, Server
Bitrix24 100% -
Free CRM
CRM. 100% Contacts, Free
Invoicing, Email, Cloud Or Calls,
Server

Celmaiiubitdintrepamanteni­romanrealistdeMarinPREDA

aprindedemanie,nugandesteraul.Nusebucuradenedreptate,cisebucuradeadevar.Toatelesufera,toatelecrede,toatelenadajduieste,toatelerabda. Dragosteanucadeniciodata".Dinaceastaperspectivaeldevineunromanromantic.

adolescentei,canderoulconfundaexistentacuapartenenta.Capriciulrupecuplul,fiindcaNinetaiiimpuneintr­oformasubtilavointaei,sameargapestrada VictorPetrinipornesteprinlabirintulsocialsiprimesteiubireacapeunfiralAriadnei,alcatuitdinpatrusecventesimbolice.Ninetareprezintadragostea binevoitoare,carenucautaalesale., taredecatdragosteacare­ileaga.Eroultraiesteiluziacaaredreptullaoptiune,laliberularbitru,laa­siimpunevointasaaltora.Nuaredragosteacareeste indicatadeea,adicasa­siparaseascadestinulpropriusisa­1urmezepealei.Refuzulei,dea­1urmapedrumullui,estecauzadespartirii.Voiaproprieestemai Ceadeadouaiubita.Caprioara,iladmira,fiindcadevenit,asistentlaUniversitate,credecapoatedominarealitatea,caStefanGheorghidiudinromanulUltima noaptededmgoste,intaianoaptederazboialuiCamilPetrescu.Caprioaraafostsedusadeunmedicinistsiramaseseinsarcinata.VictorPetrini,orgoliosnu acceptacompromisul.incercandsascapedesarcinaCaprioaramoare,elfiinddefaptcelcareaimpins­oIaactulacesta,fiindcan­apututs­oierte,s­ocreada. Nuaredragosteacaretoatelecrede.

adevar.Matilda.casiviatasociala,estedominatadespiritulrauluireprezentatinviataMatildeideevreulcubanisaudeomulpoliticcaMircea,caredetine gnoza.Realitateasocialaestebrutala,faraoordine,incoerentacaMatilda.Viataiiaparecaunamestecdemurdariesipuritate,pacatsivirtute,minciunasi Matildareprezintaatreiaetapaadrumuluiprinlabirint,candelcredecafilozofcapoateluainposesierealitateaprincunoasteresivreasaelaborezeonoua astfeldelume,alcatuitadinoamenicaMatilda,distrugevalorile.Seexprimaadevaratcalumeacasifemeiasuntostilespirituluisipreferabanul,puterea.Esteo puterea.Matildadispretuiestecultura,esteagresiva,ameninta,esteotortionara,obestie,casilumeapecareoreprezinta,fiindcaareorigineslava,rusa.O lumeaberanta,absurda,Jrationala.Elnuaredragosteacaretoateierabda.

AlpatruleatronsonallabirintuluiesteparcurspefirulSuzy.Eaesteovictimaarealitatiisociale,care1­alovitpePetrini.Fostulsotalei,inginerulPencea,esteo variantamasculinaaMatildei,bestiacreataprinlozincascoalapregatestefortademuncapentruindustrie".Omulnumaiesteoflintainteligenta,superioara,ci ovitademunca.Urmarindu­iintr­untelefericacestavreasa­iucida,darPetrinii1aruncadintelefericintr­oprapastie.Petriniaflacafemeiaeoscoala,cum ziceaEminescu.pentruaaflaadevarul,cafaraDumnezeulumeadevineojungla,uniad.Elnuaredragosteacarenuseaprindedemanie.

Celepatrypersonajefemininedinviata;luiVictorPetiini:Nineta,Caprioara,Matilda,Suzy(SusanA)suntdefaptcelepatrutimpurialeunuiciclutipicalvietii. FacandvoiapropriesinuascultareafatadelegealuiDumnezeu,Victor,casiAdam,cadedinraiulinocenteisipuritatiireprezentatdeNineta,alcareinume Celmaiiubitdintrepamanteniesteunromandeideiavandelementedeexpresionism*.Morala,virtutilenusuntproblemeteoreticesocialeciviatasufletului. sugereazacunoastereaprinnegatiesaudefinireaadevaruluiprinceeacenueste,afirmandindirectceeaceeste.Dragosteaesteunificatoare.Petriniiesedin dimensiuneadragosteicareestebinevoitoaresicarenucautaalesale.Caprioaradeaceeanumaiestepuraiarelesteincercatladragosteacaretoatelecrede, toateIeiarta:Victornu­iiartacadereasi.oimpingelaointreruperedesarcinaadicasadevinaucigasapropriuluicopil.Deaceeaceicelegifereaza,admitsifac pruncuciderea,seduciniad.Drepturileomuluiinseamnainprimulranddreptullaviataalcopiluluisinudreptuldeaucide.Unparlamentcarelegifereaza pruncucidereaesteunparlamentdeucigasi.Cafilozof,VictorPetrininuarenicioscuzapentrugreselilepecareleface,deaceea,casiStefanGheorghidiu,va ajungelapuscarie.

Iaunevreu,si­ivafiluatadeMirceaprimsecretaruldepartidalregiunii.Esteoevidentacalcareaporunciiazecea.Matildaadevenitunobiect,uninstrument, VictorPetrinirateazasidragosteafatadeaproapele,adicafatadeceicazuti,fiindcapeMatildaoiadelaprietenulsauPetricaNicolau,asacumsieloluasede unbundeconsum,dupaideileluiEngelsdinOrigine?,familiei,aproprietatiiprivatesiastatului".

teleferic.Esteevidentasituatiasadelegitimaaparare,darastaincazulLegiiIubiriiestedoarocircumstantaatenuanta. VictorPetrininupoaterealizaniciporuncadea­siiubidusmanii,deaceeapetortionarul,care­lagreseaza,ilaruncainhauluneimineiarpeinginerulPenceadin DinpunctdevederemoralVictor.Petriniesteunomfaraprincipii.Dinpunctuldevederealmoraleicrestineelesteunucigas,unomfaraDumnezeu,caredevine Eltraieste,casieroiiluiCamilPetrescu,dramaintelectualuluifaraDumnezeu.Limiteleautoruluisunt,casilaCamilPetrescu,limitelefilozofiei,incapacitateaei treptat,prinadaptarealajunglasociala,ofiara.Elincalcadecalogulpetoatecelezeceporunci.Esteucigas,desfranat,faraDumnezeu,iacenu­iallui,mincinos. dea/rezolvaproblemelesufletului.FalimentulluiVictorPetriniestefalimentulfilozofieiinconfruntareacurealitatea.

Crezicanelipsesteceva?

Potiadaugaopera­comentariul,eseulsaureferatuldespreoperacarelipseste.

Copyright©2009­2015:Autorii.com­ToateDrepturilerezervate.