Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Proprietati metalele din grupele principale


ale sistemului periodic, cat si
2 Temporare de lunga durata –
provin din greutatea utila , greutati
metalice - au o aliajele lor, pot fi clasificate in amplasate pe plansee in depozite si
importanta practica deosebita, mod foarte diferit. biblioteci.
putand fi urmarite la fiecare 3. Temporare de scurta durata – din
.
metal in parte. greutatea personalului , acctiuni
Plasticitatea - proprietatea 2. Componenta climaterice, , accesoare ,,,
metalelor de a se deforma
chimica si 4. Exceptionale – generate de
permanent si Fara fisurare, cand
sisteme, tasari de teren, explozii .
sunt solicitate de o stare de
tensiunedata.
structura otelului Sumarea simpla a incarcarilor posibile
Maleabilitatea - prorietatea unui Oţelul este un aliaj ce conţine va asigura constructiei o rezistenta
metal (sau aliaj) de a se ca elemente principale fierul şi mult mai suficienta, insa va creste
deformaa permanent in foi, fara carbonul pretul ei , deaceia , pentru a tine
fisurare, prin comprimare la o având un conţinut de carbon seama de actiunile probabile
temperatura inferioara sub 2,11 %. Aliajele fier-carbon defavorabile, se folosesc gruparile de
temperaturii de topire. este cu mai mult de 2,11% carbon se incarcari sau de efort Documentele
influentata de viteza de oxidare, numesc fonte. Oţelurile sunt normative recomanda folosirea a doua
de viteza de deformare si de materialele cu cea mai largă grupari fundamentale si una speciala :
impuritatile continute de metale. utilizare în industrie. 1 grupare fundamentala
Ductilitatea - proprietatea unui Proprietăţile lor pot să varieze în 1 x Ppermamen +1xPtlu + 1 x Ptsd
metal de a fi tras in fire. limite foarte largi în funcţie de
Trefilarea este operatia de ld- de lunga durata
conţinutul de carbon şi de alte
tragere a sarmei prin care se elemente de aliere. sd- scurta durata
trece de la un diametru mai mare
2 grupare fundamentala :
la unul mai mic. În funcţie de conţinutul în elemente
Tenacitatea - proprietatea unui de aliere, oţelurile se împart în: 0,05 x Pperm + 0,9Ptld+0,8∑Ptsd
metal de a acumula o enregie 3 grupare speciala :
oţeluri nealiate (numite şi oţeluri
mare de formare de deformatie
carbon), care conţin ca 0.9perm+0,8 Ptbd + 0,5∑Ptsd + Poex
plastica in unitatea de volum
elemente principale doar fierul
pana la rupere.
şi carbonul
Deoarece depinde de natura si
felul solicitarii, exista feluri de oţeluri aliate, care pe lângă fier
tenacitatela intindere, şi carbon conţin şi alte
compresiuni, torsiune, incoroiere elemente: nichel, crom,
s. a. molibden, vanadiu etc.
Metalele cu tenacitate mica sunt
casante, iar cele cu tenacitate
mare sunt foarte rezistente si se
rup doar dupa deformatii plastice
Prin
specifice mari. tratamentele
Duritatea - rezistenta opusa la
zgariere sau la patrunderea unui
termice ale
material, masurata prin otelului se pot modifica
deformatia lui permanenta. proprietatile acestuia.
Scara conventionala cu zece Tratamentele termice sunt :
grade de duritate minerologica, otelirea, calirea, carburarea si
stabilita de Mohs nitrocarburarea
Grade intregi au Casificarea otelului de
urmatoareleminerale: talcul(1), constructive :
gipsul(2), calcitul(3)fluorina(4), In present se cunosc 2 metode .
apatitul(5) 1. Met. Martinus
feldspatul(6), cuartul(7), 2. LD ( Linz- Donamiz )
topazul(8), corindonul(9) si Otelul folosit in constructive se
diamantul(10). divizeaza dupa continutul de
Duritatea Brinell(kg/mm2) oxygen :
-este o duritate statica si este • Calmate – continul mai
data de catul dintre forta cu care mic de 0.12 %
preseaza static o bila de otel • Otel necalmate – mai
foarte dur, numita bila Brinell, si mult de1,4%
dintre aria in mm2 a impresiei in • Semicalmate – 0,2 ≥1.4%
forma de calota, care ramane la
suprafata initial plana a unui 4 . Încarcarile active se
corp, dupa ce s-a presat bila divizează după durata
asupra lui. Dupa stndardul acţiunii si modul de aplicare
romanesc bila are dimetrul de 10 Toate tipurile de incaărcare
sau 5 mm si se apasa timp de cel sunt stipulate in normativele
putin 15 secunde. de proiectare ) obligatoriu)
Duritatea metalelor din grupele care se numesc –
principale ale sistemului periodic, ...SNIP 07-85.
exprimata in scara minerologica,
in general scade in grupe (cu Incarcari,
exceptia Ba) cu cresterea
numarului atomic si creste in
Clasificarea...
perioada cu marirea numarului 1 Permamente – provenite din
atomic. Dintre metalele grupelor greutatea prorrie a elementelor de
principale cele mai dure sunt: Ge, inchidere si portante , din presiunea
Be, Sb; iar cele mai moi sunt: Cs, terenului de fundatiepe talpa fundatiei .
Rb, Na, K si Li.
Dupa proprietatile mecanice,