Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 19.11.2009
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.10 Huşi -
Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Huşi - structură
GRUPA: pregătitoare
INSTITUTOR: Boţu Tatiana
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine şi cum planifică/organizează o activitate?
TEMA PROIECTULUI : ,,Cartea, prietena mea”
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Cartea”
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI: DOS (Educaţie pentru societate ); ALA: (Jocuri şi
activităţi alese)
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
FORMA DE ORGANIZARE: frontal şi pe grupuri mici
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi
MIJLOACE DE REALIZARE : memorizare, confecţie, joc de rol, confecţie şi joc-soft
educaţional
SCOPUL ACTIVITĂTII:
- Îmbogăţirea cunoştinţelor privind importanţa cărţilor cultivând interesul şi
dragostea pentru carte ;
- Formarea unei atitudini pozitive faţă de carte .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitiv-informative:
- să înţeleagă conţinutul poeziei şi mesajul etic;
- să ştie să mânuiască şi să folosească corect o carte;
- să aplice în practică normele de comportare învăţate legate de carte;
- să nutrească sentimente de dragoste şi grijă faţă de cărţi;
- să ordoneze cărţile după un criteriu dat sau două criterii luate simultan la jocul pe
calculator;

1
- să creeze modele originale pentru coperţi şi semne de carte;
- să orneze prin îmbinare şi lipire coperţi pentru carte;

b) psiho-motorii:
- să manipuleze cu uşurinţă materialele puse la dispoziţie;
- să formeze grupe de lucru în funcţie de cerinţa educatoarei;
- să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în timpul utilizarii calculatorului;

c) afective:
- să coopereze în cadrul grupului;
- să participe activ şi cu plăcere la soluţionarea sarcinilor de lucru;
- să manifeste o atitudine de aprobare faţă de acţiunile pozitive ale celorlalţi colegi.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE:
- conversaţia, expunerea, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea,
munca în echipă, instruirea asistată de calculator ;
MIJLOACE DE REALIZARE:
O carte mare format A3 confecţionată care ilustrează conţinutul poeziei, raft de
bibliotecă cu cărţi: de poveşti, de colorat, de poezii, de engleză, auxiliare, abecedarul şi
aritmetica, calculator şi CD-soft educaţional ,,Şcoala veselă”, coperţi pentru cărţi şi
semne de carte confecţionate, figurine decupate din hârtie glacee, ecusoane cu cărţi şi
stimulente.

DURATA: 45minute
BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru învăţământ preşcolar - 3, 6, 7 ani, Prezentare şi explicitări,
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009;

2
- Aplicarea Noului Curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, Editura Diana,
Piteşti ,2009;
- Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Gheorghe –
Cârţu Alexandru, Craiova, 2009;
- Aplicaţiile noului curriculum pentru învaţaămantul preşcolar. Ghid pentru cadrele
didactice, vol.III, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009;
- Revista Învăţământul preşcolar, nr. 3-4 /2009, Editura Arlechin,Bucureşti,2009

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare


didactic
Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări
a activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului în trei centre de Se apreciază
Moment interes; -instructaj comportamentulc
organizatoric - pregătirea materialului demonstrativ şi verbal opiilor
distributiv;
- introducerea copiilor în sala de grupă ;
- alegerea de către fiecare copil a unui
ecuson.

Se va face prin dezlegarea a două ghicitori


despre carte: Sunt apreciate
răspunsurile
Captarea atenţiei ,,Are foi şi nu e pom, -conversaţia corecte
Îţi vorbeşte şi nu-i om
Dă exemple sfaturi multe
Celor ce vor s-o asculte
Ghici cine-i?”

3
,,Cine este o comoară
De poveşti şi poezii -conversaţia Se aplaudă
Si părinţii –n fiece seară răspunsurile bune
O citesc pentru copii.”

Astăzi vom învăţa poezia ,,Cartea”de -explicaţia


Corneliu Stoica, pentru că ori de cate ori
avem nevoie de un sfat, de informaţii ne
Anunţarea temei ducem la carte; de asemenea, este bine să ne Se apreciază
şi a obiectivelor amintim cum trebuie păstrate şi mânuite răspunsurile
cărţile -conversaţia complete
-
Se prezintă copiilor cărţile: au coperţi, file,
un titlu şi un autor. -conversaţia Se apreciază
Se va face o discuţie amplă despre curiozitatea faţă
importanţa cărţilor, despre ce conţin şi de de carte
Dirijarea unde se procură cărţile (de la librărie şi -explicaţia
învăţării bibliotecă).
Se prezintă cartea mare confecţionată, -demonstraţia
ilustrand textul care îi şopteşte educatoarei
poezia „Cartea” de Corneliu Stoica.
Se recită poezia model concomitent cu
indicarea ilustraţiilor din cartea mare.

Cartea

„Flori de vis şi-nţelepciune -demonstraţia


Îmi oferă cartea –n dar,

4
Slovele parcă-s petale Se apreciaza
Ce-au crescut în nopţi de har. verbal şi se
aplaudă
Eu le strâng cu mare grijă răspunsurile
Le păstrez ca pe-o comoară , corecte
Pentru inimă şi minte -exerciţiul
Cartea e o floare rară.
- problemati-
Zilnic cartea s-o citeşti, zarea
File să nu murdăreşti
Coperta s-o îngrijeşti
Copil bun astfel tu eşti”.

Li se solicită copiilor să participe la


explicarea conţinutului de idei, la explicarea Se aplaudă
cuvintelor noi: înţelepciune, slove, har şi
comoară. Conversaţia
Se insistă pe coportamentul copilului faţă
de carte.
Se învaţă poezia pe unităţi logice şi se
urmăreşte recitarea corectă, clară şi
Asigurarea feed- expresivă.
back-ului Se solicită doi, trei copii să recite poezia
integral.
Se solicită copiilor să spună ce au învăţat
din poezia ,,Cartea” şi se subliniază cum
trebuie să se comporte cu cărţile.

5
Tranziţie Se cere copiilor să cante un cântec legat de -conversaţia
carte ,, Ţara copilăriei ”.
Se solicită să se deplaseze la centrele de
interes .
Se prezintă centrele şi sarcinile de lucru :
1. Joc de rol ,,De-a blibioteca” Se apreciază
Se explică jocul şi se insistă pe verbalizarea răspunsurile
acţiunilor efectuate la bibliotecă. -explicaţia corecte
2. Artă:
Veţi recondiţiona adică repara coperţi
deteriorate de copiii de la grupa mică şi vom
decora semne de carte pentru copiii din grupa -exerciţiul
noastră.
3. Ştiinţă:
Obţinerea La calculator aveţi un CD cu un joc ,,Şcoala
performanţei veselă” despre cum aţi putea aşeza cărţile pe -instruirea asistată
rafturile bibliotecii: dupa culoare, grosime etc. de calculator
Calculatorul vă va corecta răspunsurile şi vă
spune cand greşiţi.
Copiii se vor împărţi la centre în funcţie de
ecusoanele din piept: cei cu cartea la jocul de
rol ,,De-a biblioteca”, cei cu creioanele la artă
şi cei cu mouse la ştiinţă.

Se apreciază rezultatele obţinute la fiecare Se analizează


centru. lucrările proprii
Vor aprecia atât lucrările proprii, cât şi pe ale -turul galeriei şi ale colegilor
Evaluarea colegilor şi se va face o expoziţie .
Performanţelor -conversaţia

6
Se fixează tema activităţii şi se fac aprecieri Se fac aprecieri
Încheierea asupra întregii activităţi. finale şi se
activităţii Copiii vor cânta cântecul ,,Cărticica mea” după -conversaţia acordă stimulente
un CD cu negativ. cărticele
Se oferă copiilor stimulente-cărticele.

S-ar putea să vă placă și