Sunteți pe pagina 1din 1

DIAGNOSTICUL DE INFECTIE HIV

Se face prin izolare si cultivarea virusului


sau numai pri izolarea unor antigene
specifice ale acestuia ca si prin teste de
evidentiere a anticorpilor serici antiantigene HIV.

TESTE DE EVIDENTIERE A ANTICORPILOR SERICI ANTI-HIV


Pentru decelerea anticorpilor serici
anti-HIV se folosesc testele de
screening, de evaluare n masa si
teste de confirmare, de verificare a
unui ser gasit pozitiv pritr-un test
de screening.
Testul ELISA (Enzime Linked
Immuno- Sorbent Assay ), este un
test de screening, usor de executat
si face o estimare globala a
prezentei diferitelor tipuru de
anticorpi anti-HIV.
Testul Western Blot este un test selectiv si care are valoare de
confirmare, fiind utulizat foarte larg spre averifica un ser gasit pozitiv
pritr-o tehnica ELISA
Testul RIPA (Radio Immun Preciptin Assay ) este o proba foarte fidela ce
utlizeaza elemente radioactive si este utilizat ca si testul anterior ca test
de confirmare apozitivitatii altor metode (ELISA )