Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL ECONOMIC A.D.

XENOPOL BUCURESTI
PROFESOR GR. I. DR. EC. GABRIELA SIMIONESCU

SEF CATEDRA GABRIELA IORDACHE

PLANIFICARE CALENDARISTIC ANUAL

DIRECTOR: MIHAELA IACOBAN

ANUL COLAR 2013-2014


DISCIPLINA: ECONOMIE APLICAT

CLASA a XII a D, F, G, 2 ore/saptamana


Unitatea de nvare

Competene
specifice

Numr
de ore
alocate

Sptmna

Ce aduce nou economia aplicata Test predictiv

1;2

Menajele: caracteristici, nevoi specifice menajelor;


Resursele specifice menajelor;
Spiritul gospodaresc privind utilizarea resurselor

3,4

Coninuturi

Observaii

SEMESTRUL I
1.RECAPITULARE
1.Cap.I
Menajele, gospodariile
populatiei, lumea
consumatorilor

1.1
1.1; 1.2; 1.3;
2.1;4.1

de 1.2,1.3,2.2,4.2 Bugetul personal si de familie


Proiecte specifice menajelor
Alegerea si renuntarea: cost de oportunitate
3.1,4.1
Economisirea i investirea pe piata monetara.
4. Instrumente de economisire
Depozit bancar
i de investire specifice
Investirea pe piata de capital a resurselor
persoanelor fizice
3.Bugetul
familie

personal

si

5,6

6,7 XII D si
XII E si 7,8
XII G si H

Cl. a XII a
ECONOMIC
vor avea
instruire
practica (3
sapt) in sapt.
8,9 si 13

Unitatea de nvare
5. Creditul pentru persoane
fizice

6. Recapitulare

7.Riscuri i asigurarea
persoanelor contra riscurilor

Competene
specifice
2.1,2.3,4.3

Coninuturi
Operatia de creditare a persoanelor fizice;
Creditul imobiliar sau ipotecar;
Creditul de consum; Creditul de nevoi personale
Recapitulare pentru teza
Teza

4.1, 2.4

Numr
de ore
alocate

Sptmna

5-9 nov S 8
3

7,8

Asigurarea persoanelor fizice


Asigurari obligatorii sau asigurari facultative
Produse de asigurari oferite de societatile de asigurari
Test de evaluare
1.2, 1.3; 2.2;

9. CAP. II
NTREPRINZTORUL I
FIRMA
nfiinarea i gestionarea
firmei

12-16 nov S9
si 10-14 dec
S13

Cl. a XII a
T URISM

10

11

Infiintarea unei firme-cadrul legal;


8. Evaluarea capitolului

Observaii

vor avea
instruire
practica (3
sapt) in
sapt. 6, 7 si 12
22-26 oct- S6
29-2 nov S7

Total: 11sapt. de scoala x 2 ore/sapt = 22 ore sem. II


1

11

3-7 dec- S 12
conform
recomandarii
Proiectului
POSDRU
63659 in care
sunt inclusi
elevii claselor a

Unitatea de nvare

Competene
specifice

Coninuturi

Numr
de ore
alocate

Sptmna

XII a Economic
si Turism

SEMESTRUL al II lea
9. CAP. II
NTREPRINZTORUL I
FIRMA
nfiinarea i gestionarea
firmei
10. Recapitulare - aplicatii

11. Marketingul firmei


Intrarea pe piata a firmei
12. Elaborarea planului de
afaceri. Structura planului

1.2, 1.3; 2.2;


Analiza SWOT-oportunitati si riscuri in infiintarea unei firme
Gestionarea firmei-managementul afacerii

2.3,2.5,3.2

1.2, 1.3

Marketingul firmei: instrumente utilizate in studiul pietei;


Intrarea pe piata a firmei. Ciclul de viata al produsului
Politica de produs; Politica de pret
Politica de plasament si politica de promovare
Elaborarea planului de afaceri
Structura planului de afaceri
Importanta planului de afaceri

Observaii

15

16

17,18

18,19

Unitatea de nvare
13. Bugetul de venituri si
cheltuieli pentru activitatile
propuse

Competene
specifice
1.2, 2.6, 3.2,
3.3

Bugetul de venituri si cheltuieli si importanta intocmirii


acestuia
Fluxul de numerar (cash-flow)

2.6, 3.2, 4.2

Numr
de ore
alocate
3

Sptmna

Observaii

20,21

2.3, 2.4

14. CAP. III LOCUL SI


ROLUL FIRMEI PE PIATA
2.3, 2.4, 3.2
Constituirea resurselor
financiare (I)
15. Constituirea resurselor
financiare (II)
2.5, 2.6, 3.2

16. Asigurarea resurselor


materiale relatiile firmei cu
furnizorii

Coninuturi

Studiul ofertelor de finantare pentru persoanele juridice,


IMM

21
3

Planul de finantare
2
Posibilitati de finantare pe piata monetara si pe piata
capitalurilor
Relatiile cu bancile, fondurile de investitii, societatile de
asigurare
Listarea la bursa a firmelor

3
22,23
2

3.2, 3.3
Aprovizionarea tehnico-materiala
Strategii de aprovizionare tehnico-materiala
Relatiile cu furnizorii-evaluarea si selectia furnizorilor

17. Asigurarea resurselor


umane necesare firmei

Angajatii firmei-criterii de recrutare, selectia angajatilor


Relatiile intre salariati si firma fisa postului
Slarizarea personalului firmei si alte forme de venit pentru
angajati

18. Aplicarea planului de


afaceri (I)

SCOALA ALTFEL 1 APRILIE 5 APRILIE


Derularea activitatilor firmei
Comercializarea rezultatelor activitatii

23,24

24,25

26
27
4

Unitatea de nvare
19. Aplicarea planului de
afaceri (II)
20. Monitorizarea planului
propus; comparatie plan
propus - plan realizat

Competene
specifice
3.3, 4.2, 5.1

Consumul eficient de factori de productie


Indicatori de eficienta (productivitatea, costuri, profit)

4.1, 4.2, 4.3

Controlul eficientei si rentabilitatii


Controlul rezultatelor partiale

21. Recapitulare
22. Planul strategic

Coninuturi

5.1, 5.2

Recapitulare pentru teza


Teza
Evolutia firmei pe termen mediu si lung
Strategii de dezvoltare a firmei in conditiile integrarii

Numr
de ore
alocate
3

Sptmna

Observaii

28,29

29,30

30,31

1
1
1

31
32
32

33

Romaniei in UE
23. Imaginea firmei
24. Evaluarea capitolului

5.1, 5.2

Crearea si promovarea imaginii firmei


Promovarea produselor prin reclama si publicitate
Test de evaluare

25. Recapitulare
SEM. I : 14 saptamani din care 3 saptamani de practica
scoala
SEM II : 18 saptamani x 2 = 36 ore scoala

11 x 2 = 22 ore