Sunteți pe pagina 1din 3

ISTORIE

Obiectiv de referin: S foloseasc informaii, inclusiv termeni istorici, care provin din mai multe surse istorice

Nota 5
s recunoasc
oricare dou
informaii istorice dintr-o surs
istoric scris/ cartografic dat de
ctre profesor
s selecteze o anumit informaie
dintr-o surs istoric, pe baza
ntrebrilor adresate de ctre
profesor

Nota 7
s selecteze informaii referitoare la
acelai eveniment din mai multe
surse istorice date de ctre
profesor
s utilizeze exclusiv informaia
oferit de o surs istoric pentru a
descrie faptul istoric prezentat de
aceasta
s selecteze dou surse istorice
care conin informaii referitoare la
acelai fapt istoric din cadrul mai
multor surse istorice date de ctre
profesor
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Nota 9
s utilizeze ntreaga informaie
oferit de o surs istoric
ncadrnd-o n descrierea unui fapt
istoric studiat
s clasifice informaiile oferite de
mai multe surse istorice, pe baza
unui criteriu dat de profesor
s utilizeze adecvat limbajul de
specialitate

Nota 10
s utilizeze ntreaga informaie
oferit de mai multe surse istorice
ncadrnd-o n descrierea unui fapt
istoric studiat

Obiectiv de referin: S identifice i s descrie o surs istoric

Nota 5
s disting o caracteristic (ex.:
scris/
nescris,
arheologic,
primar/ secundar etc.) a unei
surse istorice, pe baza informaiilor
date de ctre profesor
s recunoasc un element de
identificare
a
unei
surse
arheologice/
nescrise
(ex:
localizare, denumire, datare etc.),
pe baza ntrebrilor adresate de
ctre profesor
s recunoasc un element de
identificare a unei surse scrise (ex:
titlu, autor etc.) pe baza ntrebrilor
adresate de ctre profesor

ISTORIE Criterii de notare pt. clasa a Va

Nota 7
s stabileasc dou caracteristici
(ex.: scris/ nescris, arheologic,
primar/ secundar etc.) ale unei
surse istorice, pe baza ntrebrilor
adresate de ctre profesor
s descrie parial o surs
arheologic/ necris
s selecteze ideile principale ale
unei surse scrise
s utilizeze parial limbajul de
specialitate

Nota 9
s stabileasc dou caracteristici
(ex.: scris/ nescris, arheologic,
primar/ secundar etc.) ale unei
surse istorice
s descrie o surs arheologic/
nescris evideniind elementele
principale i/ sau secundare
s stabileasc scopul unei surse
scrise i relevana acesteia pentru
faptul/ procesul istoric
s utilizeze adecvat limbajul de
specialitate

Nota 10
s clasifice sursele istorice pe baza
unui
criteriu
referitor
la
caracteristicile
(ex.:
scris/
nescris, arheologic, primar/
secundar etc.) acestora
s descrie o surs arheologic/
necris stabilind importana ei
pentru un fapt istoric studiat
s
stabileasc
gradul
de
obiectivitate a unei surse istorice
scrise

Obiectiv de referin: S cunoasc instrumente de msurare a timpului specifice epocilor istorice i s comenteze axe cronologice
Nota 5
Nota 7
Nota 9
Nota 10
s recunoasc numele unitilor de s ordoneze unitile de msurare s completeze cu date istorice o s ncadreze datele istorice n
deceniul, secolul, mileniul i era
msurare a timpului istoric dintr-o
a timpului istoric dup un criteriu
ax cronologic parial elaborat
corespunztoare
list dat de ctre profesor
dat de profesor
de ctre profesor
s
coreleze
numele
tuturor s stabileasc un motiv al nscrierii s descrie o ax cronologic astfel
nct s relateze faptul istoric la
unitilor de msurare a timpului
unor date istorice pe o ax
care se refer aceasta
istoric cu durata fiecreia dintre ele
cronologic realizat de ctre
profesor
s utilizeze parial limbajul de
specialitate
s utilizeze adecvat limbajul de
specialitate
Obiectiv de referin: S identifice informaii oferite de hri istorice
Nota 5
Nota 7
s disting simbolurile de pe o hart s grupeze ntreaga informaie
istoric dat, pornind de la legenda
oferit de o hart istoric dup un
hrii i explicaiile date de profesor
criteriu dat de ctre profesor
s recunoasc informaia istoric s stabileasc asemnri i/ sau
de pe hart n relaie cu
deosesbiri ntre hri referitoare la
simbolurile/ culorile respective
fapte istorice similare

Nota 9
-

Obiectiv de referin: S descrie un fapt/ proces istoric folosind un plan dat


Nota 5
Nota 7
s relateze un moment al faptului/ s descrie un fapt/ proces istoric
procesului
istoric
pe
baza
urmrind parial planul dat, fr
ntrebrilor adresate de profesor
corelarea reperelor acestuia
s recunoasc datele istorice i s utilizeze parial limbajul de
personalitile implicate n acelai
specialitate
fapt/ proces istoric dintr-o list dat
de profesor

Nota 9
s descrie un fapt/ proces istoric pe
baza unui plan dat, corelnd parial
reperele acestuia
s utilizeze adecvat limbajul de
specialitate

Obiectiv de referin: S redacteze scurte lucrri folosind termenii indicai de profesor


Nota 5
Nota 7
Nota 9
s elaboreze cte o propoziie corect s redacteze un text cu caracter s redacteze un text cu caracter
din punct de vedere istoric, cu fiecare
istoric pe baza unui plan dat de
istoric folosind termenii istorici
dintre termenii indicai de profesor
profesor, folosind parial termenii
indicai, ntr-o ordine cronologic/
istorici indicai
logic
s completeze parial corect un text
istoric avnd spaii lacunare cu s utilizeze parial limbajul de s utilizeze adecvat limbajul de
termenii indicai de profesor
specialitate
specialitate

ISTORIE Criterii de notare pt. clasa a Va

Nota 10
-

Nota 10
s descrie un fapt/ proces istoric pe
baza unui plan dat care include
relaia de cauzalitate

Nota 10
s redacteze un text istoric
utiliznd termenii indicai de
profesor respectnd regulile de
redactare (structur, corelarea
ideilor scrise etc.)