Sunteți pe pagina 1din 148

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*)


privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006
Data intrarii in vigoare : 15 mai 2006
Forma actualizata valabila la data de : 12 ianuarie 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 10 iulie 2014 pana la 12 ianuarie
2015
-----------*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 10 iulie 2014 este
realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de
Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor modificrilor i
completrilor aduse de ctre: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr. 337
din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26
septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 143 din
28 octombrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 228 din 30 decembrie 2008; ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009; ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009;
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie
2010; LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010; LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011;
ORDONANA DE URGEN nr. 114 din 21 decembrie 2011; ORDONANA DE URGENA nr. 77 din
27 noiembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012**); ORDONANA DE URGEN nr. 31 din
16 aprilie 2013; ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23 aprilie 2013; LEGEA nr. 193 din
26 iunie 2013; ORDONANA DE URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014; RECTIFICAREA nr. 51
din 28 iunie 2014.
Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul
Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat pentru informarea utilizatorilor.
**) NOT C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 4 din 30 ianuarie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013, Legea nr. 76 din 24 mai
2012, publicat n Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, care determin
modificri i asupra altor acte normative, intr n vigoare la data de 15 februarie
2013, cu cteva excepii.
Avnd n vedere necesitatea adoptrii unor msuri urgene pentru elaborarea i
promovarea unei noi legislaii n domeniul achiziiilor publice, n contextul
angajamentelor asumate de Romnia n cadrul capitolului 1 "Libera circulaie a
mrfurilor" i al recomandrilor Comisiei Europene,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
CAP. I
Dispoziii generale
SECIUNEA 1
Scop. Principii
ART. 1
Prezenta ordonan de urgen reglementeaz regimul juridic al contractului de
achiziie public, al contractului de concesiune de lucrri publice i al
Pagina 1

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a acestor


contracte, precum i modalitile de soluionare a contestaiilor formulate
mpotriva actelor emise n legtur cu aceste proceduri.
------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din
27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 2
(1) Scopul prezentei ordonane de urgen l constituie:
a) promovarea concurenei ntre operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal i nediscriminarea operatorilor economici;
c) asigurarea transparenei i integritii procesului de achiziie public;
d) asigurarea utilizrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea
procedurilor de atribuire de ctre autoritile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public
sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaterea reciproc;
d) transparena;
e) proporionalitatea;
f) eficiena utilizrii fondurilor;
------------Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
g) asumarea rspunderii.
SECIUNEA a 2-a
Definiii
ART. 3
n sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) acceptarea ofertei ctigtoare - comunicarea privind rezultatul procedurii
de atribuire prin care autoritatea contractant i manifest acordul de a se angaja
juridic n contractul de achiziie public ce va fi ncheiat cu ofertantul a crui
ofert a fost desemnat ctigtoare;
----------Lit. a) a art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
b) acord-cadru - nelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe
autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop
este stabilirea elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de
achiziie public ce urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n
ceea ce privete preul i, dup caz, cantitile avute n vedere;
c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura n cazul unei
proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv;
d) candidatura - documentele prin care un candidat i demonstreaz situaia
personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic
i financiar, capacitatea tehnic i profesional, n vederea obinerii invitaiei
de participare pentru depunerea ulterioar a ofertei, n cazul aplicrii unei
proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv;
Pagina 2

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect n cadrul


unui concurs de soluii;
e^1) contract - orice contract de achiziie public sau acord-cadru;
----------Lit. e^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
f) contract de achiziie public - contractul, asimilat, potrivit legii,
actului administrativ, care include i categoria contractului sectorial, astfel cum
este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre una sau
mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul ori mai muli operatori
economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de
produse sau prestarea de servicii;
------------Lit. f) a art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
g) contract de concesiune de lucrri publice - contractul care are aceleai
caracteristici ca i contractul de lucrri, cu deosebirea c n contrapartida
lucrrilor executate contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea
autoritii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul
lucrrilor pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de
bani prestabilite;
h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleai
caracteristici ca i contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida
serviciilor prestate contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea
autoritii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile
pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani
prestabilite;
i) contractant - ofertantul care a devenit, n condiiile legii, parte ntr-un
contract de achiziie public;
j) documentaie de atribuire - documentaia ce cuprinde toate informaiile
legate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire a
acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv;
k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezult din orice form de
autorizare acordat, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte
administrative, de o autoritate competent i care are ca efect rezervarea
desfurrii de activiti n domeniul anumitor servicii publice numai de ctre una
sau de ctre un numr limitat de persoane, afectnd n mod substanial posibilitatea
altor persoane de a desfura o astfel de activitate;
k^1) fia de date - document al documentaiei de atribuire ce cuprinde
informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la
adres - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare,
formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de
atribuire, dac sunt solicitate de autoritatea contractant, toate cerinele minime
de calificare, precum i toate documentele care urmeaz s fie prezentate de
ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i
selecie, instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii
tehnice i financiare, informaii detaliate i complete privind criteriul de
atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, instruciuni privind cile
de atac prevzute de lege, precum i orice alte informaii prevzute de legislaia
n domeniu;
------------Lit. k^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
Pagina 3

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) din
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare;
m) ntreprindere public - persoana juridic ce desfoar activiti economice
i asupra creia se exercit direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de
proprietate, a participaiilor financiare sau a regulilor specifice prevzute n
actul de nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a unei
autoriti contractante, astfel cum este definit aceasta la art. 8 lit. a), b) sau
c); prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n
care, n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe autoriti contractante
definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afl, direct ori indirect, n cel
puin unul dintre urmtoarele cazuri:
- dein majoritatea capitalului subscris;
- dein controlul majoritii voturilor n organul de conducere, cum ar fi
adunarea general;
- pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere
sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia;
n) licitaie electronic - procesul repetitiv realizat dup o prim evaluare
complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul
mijloacelor electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti
alte elemente ale ofertei; evaluarea final trebuie s se realizeze n mod automat
prin mijloacele electronice utilizate;
o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru
procesarea i stocarea de date care sunt difuzate, transmise i recepionate prin
cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
p) ofertant - orice operator economic care a depus ofert n termenul de
depunere a ofertelor indicat n anunul/invitaia de participare;
----------Lit. p) a art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
q) ofert - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de
a se angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public;
oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic;
r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori
executant de lucrri - persoana fizic/juridic, de drept public sau privat, ori
grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe
pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri;
s) operatorul sistemului electronic de achiziii publice - persoana juridic de
drept public care asigur autoritilor contractante suportul tehnic destinat
aplicrii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;
s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea
contractant i de ctre candidai/ofertani pentru ca acordul prilor privind
angajarea n contractul de achiziie public s fie considerat valabil; procedurile
de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia restrns, dialogul competitiv,
negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii;
s^1) parteneriat public-public - derularea n comun a unui proiect de ctre dou
ori mai multe entiti publice naionale i/sau internaionale;
------------Lit. s^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 279 din
7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
s^2) persoane cu funcii de decizie - conductorul autoritii contractante,
membrii organelor decizionale ale autoritii contractante ce au legtur cu
procedura de atribuire, precum i orice alte persoane din cadrul autoritii
contractante ce pot influena coninutul documentaiei de atribuire i/sau procedura
de atribuire;
Pagina 4

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

------------Lit. s^2) a art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
t) propunere financiar - parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la
pre, tarif, alte condiii financiare i comerciale corespunztoare satisfacerii
cerinelor solicitate prin documentaia de atribuire;
t) propunere tehnic - parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul
de sarcini sau, dup caz, din documentaia descriptiv;
u) scris sau n scris - orice ansamblu de cuvinte i cifre care pot fi
citite, reproduse i apoi comunicate. Acest ansamblu poate include i informaii
transmise i stocate prin mijloace electronice;
u^1) sistem de achiziie dinamic - proces n ntregime electronic, limitat n
timp i deschis pe ntreaga sa durat oricrui operator economic care ndeplinete
criteriile de calificare i selecie i care a prezentat o ofert orientativ
conform cu cerinele caietului de sarcini.
--------------Lit. u^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
v) sistemul electronic de achiziii publice - SEAP desemneaz sistemul
informatic de utilitate public, accesibil prin internet la o adresa dedicata,
utilizat n scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
v^1) termene de ateptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin.
(1) i art. 206 alin. (3), dup mplinirea crora pot fi ncheiate contractele care
intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen;
----------Lit. v^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
x) Tratat - Tratatul pentru nfiinarea Comunitii Europene, ncheiat la 25
martie 1957, cu modificrile i completrile ulterioare;
y) vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV - desemneaz nomenclatorul de
referin aplicabil contractelor de achiziie public, adoptat prin Regulamentul nr.
2.195/2002/CE al Parlamentului European i al Consiliului privind vocabularul comun
al achiziiilor publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340
din 16 decembrie 2002, asigurnd corespondenta cu alte nomenclatoare existente;
z) zile - zilele calendaristice, n afara cazului n care se prevede expres c
sunt zile lucrtoare. Termenul exprimat n zile ncepe s curg de la nceputul
primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a termenului; ziua n cursul creia a avut loc un eveniment sau s-a
realizat un act al autoritii contractante nu este luat n calculul termenului.
Dac ultima zi a unui termen exprimat altfel dect n ore este o zi de srbtoare
legal, o duminic sau o smbt, termenul se ncheie la expirarea ultimei ore a
urmtoarei zile lucrtoare.
------------Lit. z) a art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
SECIUNEA a 3-a
Tipuri de contracte de achiziie public

Pagina 5

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 3^1
Contractele de achiziie public sunt:
a) contracte de lucrri;
b) contracte de furnizare;
c) contracte de servicii.
-------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 4
(1) Contractul de lucrri este acel contract de achiziie public care are ca
obiect:
a) fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa
nr. 1 sau execuia unei construcii;
b) fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri legate de una dintre
activitile cuprinse n anexa nr. 1 sau att proiectarea, ct i execuia unei
construcii;
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde
necesitii i obiectivelor autoritii contractante, n msura n care acestea nu
corespund prevederilor lit. a) i b).
------------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA
nr. 337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin construcie se nelege rezultatul
unui ansamblu de lucrri de construcii de cldiri sau lucrri de geniu civil,
destinat s ndeplineasc prin el nsui o funcie tehnic sau economic.
ART. 5
(1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziie public, altul dect
contractul de lucrri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse,
prin cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de
cumprare.
(2) Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de
produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare i punere n
funciune a acestora este considerat contract de furnizare.
------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 6
(1) Contractul de servicii este acel contract de achiziie public, altul dect
contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai
multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A i 2B.
------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Contractul de achiziie public care are ca obiect principal prestarea unor
servicii i, cu titlu accesoriu, desfurarea unor activiti dintre cele prevzute
n anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
ART. 7
Contractul de achiziie public care are ca obiect att furnizarea de produse,
ct i prestarea de servicii este considerat:
a) contract de furnizare, dac valoarea estimat a produselor este mai mare
dect valoarea estimat a serviciilor prevzute n contractul respectiv;
b) contract de servicii, dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare
dect valoarea estimat a produselor prevzute n contractul respectiv.
Pagina 6

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

SECIUNEA a 4-a
Autoriti contractante
ART. 8
Este autoritate contractant n sensul prezentei ordonane de urgen:
a) oricare organism al statului - autoritate public sau instituie public care acioneaz la nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism, altul dect unul dintre cele prevzute la lit. a), cu
personalitate juridic, care a fost nfiinat pentru a satisface nevoi de interes
general fr caracter comercial sau industrial i care se afl cel puin n una
dintre urmtoarele situaii:
-------------Partea introductiv a literei b) a art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. II
din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 156 din 12 martie 2009.
- este finanat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant, astfel cum
este definita la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public;
- se afla n subordinea sau este supus controlului unei autoriti
contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept
public;
- n componenta consiliului de administraie/organului de conducere sau de
supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre
o autoritate contractant, astfel cum este definita la lit. a), sau de ctre un alt
organism de drept public;
b^1) abrogat;
--------------Lit. b^1) a art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 193 din
26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
modific pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre
cele prevzute la lit. a), b), d) sau e);
------------Lit. c) a art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 279 din
7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
d) oricare ntreprindere public ce desfoar una sau mai multe dintre
activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, atunci cnd aceasta atribuie
contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii
respectivelor activiti;
e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care
desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1,
n baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3
lit. k), acordat de o autoritate competent, atunci cnd acesta atribuie contracte
de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor
activiti.
--------------Lit. e) a art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
ART. 8^1
Pagina 7

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Derularea unui proiect n cadrul unui parteneriat public-public se supune


regulilor din domeniul achiziiilor publice.
------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
SECIUNEA a 5-a
Domeniu de aplicare. Excepii
ART. 9
Prezenta ordonan de urgen se aplic pentru:
a) atribuirea contractului de achiziie public, inclusiv a contractului
sectorial, n acest din urma caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
b) ncheierea acordului-cadru;
c) atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate
contractant, a unui contract de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de
mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro*);
------------Lit. c) a art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene
nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC i 2009/81/EC
privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul procedurilor de
achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:
- 5.186.000 de euro, nlocuind valoarea de 5.000.000 euro prevzut la art. 9
lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i vor
fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate
statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European i au un
caracter regulat.
c^1) atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate
contractant, a unui contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de
mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 200.000 euro*);
------------Lit. c^1) a art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene
nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC i 2009/81/EC
privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul procedurilor de
achiziie public la nivel naional.
Pagina 8

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Noile valori sunt urmtoarele:


- 207.000 de euro, nlocuind valoarea de 200.000 euro prevzut la art. 9 lit.
c^1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i vor
fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate
statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European i au un
caracter regulat.
d) atribuirea contractului de achiziie public de ctre o autoritate
contractant, n numele i pentru o alt persoan fizic/juridic, n cazul n care
respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai
mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;
e) organizarea concursului de soluii;
f) atribuirea contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului de
concesiune de servicii, n acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.
ART. 10
n cazurile prevzute la art. 9 lit. c) i c^1), autoritatea contractant are
obligaia de a impune prin contractul de finanare aplicarea prevederilor prezentei
ordonane de urgen pentru atribuirea contractelor respective.
--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143
din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
ART. 11
Abrogat
--------------Art. 11 a fost abrogat de art. 205 din ORDONANA DE URGEN nr. 114 din 21
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011.
ART. 12
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de
achiziie public n cazul n care se ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele
condiii:
a) contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n
conformitate cu legislaia n vigoare privind protecia informaiilor clasificate;
--------------Lit. a) a art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
b) ndeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de
siguran, pentru protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor legale
n vigoare;
------------Lit. b) a art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 337 din
17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
c) abrogat.
------------Lit. c) a art. 12 a fost abrogata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 337 din
17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 12^1
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului
de achiziie public de ctre structuri ale autoritilor contractante care
funcioneaz pe teritoriul altor state atunci cnd valoarea contractului, estimat
Pagina 9

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

potrivit prevederilor seciunii a 2-a din cap. II, este mai mic dect pragurile
valorice prevzute la art. 124.
----------Alin. (1) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 7^1.
(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziie public care intr sub incidena
prevederilor alin. (1) i a cror valoare estimat este mai mare dect cea prevzut
la art. 19 trebuie s se asigure aplicarea principiilor generale prevzute la art. 2
alin. (2), publicitatea la nivel local i respectarea prevederilor art. 35-38
reprezentnd cerine minime n acest sens.
-------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 13
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de
servicii care:
a) are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de
terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.
Atribuirea contractelor de servicii financiare care se ncheie, indiferent de forma,
n legtur cu contractul de cumprare sau de nchiriere respectiv, se supune
prevederilor prezentei ordonane de urgen;
------------Lit. a) a art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) se refer la cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de programe
destinate difuzrii, de ctre instituii de radiodifuziune i televiziune;
c) se refer la prestarea de servicii de arbitraj i conciliere;
d) se refer la prestarea de servicii financiare n legtur cu emiterea,
cumprarea, vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente
financiare, n special operaii ale autoritii contractante efectuate n scopul
atragerii de resurse financiare i/sau de capital, precum i prestarea de servicii
de ctre bnci centrale;
------------Lit. d) a art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
e) se refer la angajarea de for de munc, respectiv ncheierea de contracte
de munc;
f) se refer la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate n
totalitate de ctre autoritatea contractant i ale cror rezultate nu sunt
destinate, n mod exclusiv, autoritii contractante pentru propriul beneficiu.
ART. 14
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic atunci cnd contractul de
achiziie public este atribuit ca urmare a:
a) unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului
cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene i care vizeaz
furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuia de lucrri, destinate
implementrii ori exploatrii unui proiect n comun cu statele semnatare, i numai
dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru
atribuirea contractului respectiv;
------------Pagina 10

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Lit. a) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din
LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9
decembrie 2011.
b) unui acord internaional referitor la staionarea de trupe i numai dac prin
acordul respectiv a fost prevzut o procedur specific pentru atribuirea
contractului respectiv;
c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii
internaionale.
--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
d) aplicrii unei proceduri specifice prevzute de legislaia comunitar, n
contextul programelor i proiectelor de cooperare teritorial.
--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost introdus de pct. 3 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
(2) Autoritile contractante au obligaia de a informa Autoritatea Naional
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice asupra acordurilor
prevzute la alin. (1) lit. a), existente n domeniul lor de activitate.
------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(3) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice are obligaia de a comunica Comisiei Europene informaiile primite potrivit
alin. (2).
ART. 15
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de
servicii unei alte autoriti contractante sau unei asocieri de autoriti
contractante, n cazul n care acestea beneficiaz de un drept exclusiv pentru
prestarea serviciilor respective, n virtutea legii ori a altor acte cu caracter
normativ care sunt publicate, n msura n care acestea sunt compatibile cu
prevederile Tratatului.
------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(1^1) Abrogat.
--------------Alin. (1^1) al art. 15 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
introduce pct. 8^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Autoritatea contractant care, n baza competentelor legale pe care le
deine, acorda unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate
contractant, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are
obligaia de a impune, prin autorizaia pe care o emite n acest scop, respectarea
principiului nediscriminrii de ctre cel care beneficiaz de drepturile speciale
sau exclusive, atunci cnd acesta atribuie contracte de furnizare ctre teri.
ART. 16
(1) n cazul n care autoritatea contractant atribuie un contract ce are ca
Pagina 11

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B, atunci
obligaia de a aplica prezenta ordonan de urgen se impune numai pentru contracte
a cror valoare este mai mare sau egal cu cea prevzut la art. 57 alin. (2) i se
limiteaz la prevederile art. 35-38 i art. 56 i la aplicarea pe tot parcursul
procedurii de atribuire a principiilor prevzute la art. 2 alin. (2). Contestaiile
privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor
incluse n anexa nr. 2B, a cror valoare este egal sau mai mare dect cea prevzut
la art. 57 alin. (2), se soluioneaz potrivit dispoziiilor cap. IX.
----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n cazul n care contractul de achiziie public prevzut la alin. (1) are
ca obiect, alturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr.
2B, i prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2A,
prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac valoarea estimat a serviciilor
incluse n anexa nr. 2B este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor incluse
n anexa nr. 2A.
(3) Autoritatea contractant nu are dreptul de a combina, n cadrul aceluiai
contract, servicii incluse att n anexa nr. 2B, ct i n anexa nr. 2A, cu scopul
de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci cnd atribuie respectivul
contract de achiziie public.
ART. 16^1
Abrogat.
--------------Art. 16^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 51 din
28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
CAP. II
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziie public
SECIUNEA 1
Reguli generale
ART. 17
Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiile prevzute la
art. 2 alin. (2) n relaia cu operatorii economici interesai s participe la
procedura de atribuire.
ART. 18
(1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public sunt:
a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic
interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are
dreptul de a-i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib
dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are
dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un
dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii
apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor,
candidaii selectai s elaboreze oferta final;
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz
consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv
preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
Pagina 12

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

- negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare;


e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea
contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii,
respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul
amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii
sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia
pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii.
------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 19
Autoritatea contractant achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri, n
msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a
prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A.
pentru fiecare achiziie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv
T.V.A. pentru fiecare achiziie de lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de
document justificativ.
--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct.
8^3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 19^1
(1) n situaia prevzut la art. 19, autoritatea contractant transmite n SEAP
o notificare cu privire la achiziia direct a crei valoare depete echivalentul
n lei al sumei de 5.000 euro fr TVA, n cel mult 10 zile de la data primirii
documentului justificativ ce st la baza achiziiei realizate.
(2) Transmiterea notificrii prevzute la alin. (1) se va efectua n format
electronic prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de internet www.elicitaie.ro i va cuprinde urmtoarele informaii:
a) denumirea i datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziiei;
e) cantitatea achiziionat;
f) data realizrii/atribuirii achiziiei.
------------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 20
(1) Autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie public prin
aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant poate
aplica celelalte proceduri prevzute la art. 18 alin. (1), dup caz, numai n
circumstanele specifice prevzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art.
124.
------------Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 21
Pagina 13

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1) Orice autoritate contractant are dreptul de a aplica procedurile de


atribuire prevzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.
------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice
se realizeaz prin intermediul SEAP.
(3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotrre obligaia anumitor
autoriti contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de
achiziie public numai prin utilizarea mijloacelor electronice.
ART. 22
(1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotrre proiectarea i implementarea
unui sistem centralizat la nivel naional de achiziionare specializat a anumitor
produse, servicii sau lucrri de la sau prin uniti de achiziii centralizate.
(2) Unitatea de achiziii centralizata este o autoritate contractant, astfel
cum este definita la art. 8 lit. a), b) sau c), care:
a) achiziioneaz n nume propriu produse i/sau servicii, care sunt sau pot fi
destinate unei/unor alte autoriti contractante;
b) atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru, n numele
i pentru o alt/alte autoriti contractante.
(3) Se consider c autoritatea contractant, care achiziioneaz produse,
servicii sau lucrri de la sau printr-o unitate de achiziii centralizata, respecta
prevederile prezentei ordonane de urgen n msura n care unitatea de achiziii
centralizat le respect, la rndul ei, atunci cnd realizeaz activitile
prevzute la alin. (2).
ART. 23
Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de achiziie
public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza
metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului
de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei
ordonane de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport
cu anumite praguri valorice.
ART. 24
Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonane de urgen,
autoritatea contractant are obligaia de a asigura garantarea protejrii acelor
informaii pe care operatorul economic le precizeaz ca fiind confideniale, n
msura n care, n mod obiectiv, dezvluirea acestor informaii ar prejudicia
interesele legitime ale operatorului economic, n special n ceea ce privete
secretul comercial i proprietatea intelectual.
SECIUNEA a 2-a
Reguli de estimare a valorii contractului de achiziie public
ART. 25
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a estima valoarea contractului de
achiziie public pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru
ndeplinirea contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n
considerare orice forme de opiuni i, n msura n care acestea pot fi anticipate
la momentul estimrii, orice eventuale suplimentari sau majorri ale valorii
contractului.
(2) n cazul n care autoritatea contractant a prevzut, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen, posibilitatea de acordare a unor
premii/prime pentru candidai/ofertani, atunci determinarea valorii estimate a
contractului de achiziie public trebuie s includ i valoarea premiilor/primelor
Pagina 14

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

respective.
ART. 26
Valoarea estimat a contractului de achiziie public trebuie s fie determinat
nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceast
valoare trebuie s fie valabil la momentul transmiterii spre publicare a anunului
de participare sau, n cazul n care procedura de atribuire nu presupune publicarea
unui astfel de anun, la momentul transmiterii invitaiei de participare.
ART. 27
(1) n cazul n care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea
contractant i propune s dobndeasc produse care necesita i operaiuni/lucrri
de instalare i punere n funciune, atunci valoarea estimat a acestui contract
trebuie s includ i valoarea estimat a operaiunilor/lucrrilor respective.
(2) n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare,
autoritatea contractant nu are nc stabilit modalitatea de dobndire a
produselor, respectiv, cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau
fr opiune de cumprare, atunci valoarea estimat a acestui contract trebuie s
fie considerat ca fiind egal cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecrui
mod de dobndire a produselor.
(3) n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare,
autoritatea contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor, respectiv
prin cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr opiune de
cumprare, atunci metoda de estimare variaz n funcie de durata contractului
respectiv, astfel:
a) dac durata contractului este stabilit i este mai mic sau egal cu 12
luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea tuturor ratelor
pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv;
b) dac durata contractului este stabilit i este mai mare de 12 luni, atunci
valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea valorii totale a ratelor
pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv, la care se adauga i valoarea
rezidual estimat a produselor la sfritul perioadei pentru care s-a ncheiat
contractul;
c) dac contractul se ncheie pe o durat nedeterminat sau dac durata acestuia
nu poate fi determinat la data estimrii, atunci valoarea estimat trebuie
calculat prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare pltibile.
(4) n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un
contract de furnizare care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci estimarea
valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul:
a) fie valoarea total a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite
n ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot
surveni n urmtoarele 12 luni n privina cantitilor achiziionate i valorilor
aferente;
b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de furnizare similare
care se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din
momentul primei livrri.
(5) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
produse similare, dar defalcate pe loturi a cror cumprare se realizeaz prin
atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimat se
consider a fi valoarea cumulat a tuturor loturilor. n cazul n care valoarea
cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. a),
atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert
numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 75.000 euro;
--------------Lit. a) a alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
Pagina 15

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b) valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de


ofert nu depete 20% din valoarea total a produselor care urmeaz s fie
furnizate.
ART. 28
(1) n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un
contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preul total al prestaiei,
dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare
variaz n funcie de durata contractului respectiv, astfel:
a) cnd durata contractului este stabilit i nu depete 48 de luni, atunci
valoarea estimat trebuie calculat avnd n vedere ntreaga durat a contractului;
b) cnd durata contractului nu poate fi determinat sau depete 48 de luni,
atunci valoarea estimat trebuie calculat multiplicnd valoarea lunar cu 48.
(2) n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un
contract de servicii care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci estimarea
valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul:
a) fie valoarea total a tuturor contractelor de servicii similare atribuite n
ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot
surveni n urmtoarele 12 luni, n privina cantitilor achiziionate i valorilor
aferente;
b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de servicii similare care
se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul
primei prestaii.
(3) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
servicii similare, dar defalcate pe loturi a cror achiziionare face obiectul unor
contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea
cumulat a tuturor loturilor. n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor
depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea
contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru
loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 75.000 euro;
--------------Lit. a) a alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de
ofert nu depete 20% din valoarea total a serviciilor care urmeaz s fie
prestate.
(4) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
servicii de asigurare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se
calculeaz pe baza primelor de asigurare ce urmeaz a fi pltite, precum i a altor
forme de remuneraii aferente serviciilor respective.
(5) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimat a acestor
contracte de servicii se calculeaz pe baza taxelor, comisioanelor, dobnzilor i a
oricror alte forme de remuneraii aferente serviciilor respective.
(6) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
servicii de proiectare, urbanism, inginerie i alte servicii tehnice, atunci
valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza onorariilor
ce urmeaz a fi pltite i a oricror alte forme de remuneraii aferente serviciilor
respective.
(7) n cazul contractelor de servicii aferente realizrii investiiilor publice
i/sau a lucrrilor de intervenie asupra acestora, valoarea estimat cuprinde i
cuantumul aferent procentului de diverse i neprevzute, astfel cum acestea au fost
definite de ctre proiectant n devizul general, prin raportarea acestui procent la
Pagina 16

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

valoarea estimat a contractului i fr a aduce atingere prevederilor art. 122 lit.


i), respectiv art. 252 lit. j).
------------Alin. (7) al art. 28 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 29
(1) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
lucrri pentru care urmeaz s pun la dispoziie executantului materiale, utilaje,
echipamente tehnologice sau orice alte amenajri i dotri necesare execuiei
lucrrilor, atunci valoarea estimat a respectivului contract de lucrri trebuie s
includ att costul lucrrii care urmeaz s se execute, ct i valoarea total a
facilitilor menionate.
(2) n cazul n care obiectul contractului de lucrri l constituie execuia
unui ansamblu de lucrri care presupune, dup caz, i furnizarea de echipamente,
instalaii, utilaje sau alte dotri aferente, atunci valoarea estimat se determin
avndu-se n vedere valoarea total a ntregului ansamblu.
(2^1) Valoarea estimat cuprinde i cuantumul aferent procentului de diverse i
neprevzute, astfel cum acestea au fost definite de ctre proiectant n devizul
general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimat a contractului i fr
a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).
------------Alin. (2^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(3) n cazul n care o lucrare permite execuia pe obiecte/loturi, pentru care
autoritatea contractant i propune s atribuie, unuia sau mai multor executani,
contracte distincte de lucrri, atunci valoarea estimat trebuie determinat avnduse n vedere valoarea cumulat a tuturor obiectelor/loturilor care intr n
componena lucrrii respective. n cazul n care valoarea cumulat a tuturor
obiectelor/loturilor care intr n componena lucrrii respective depete pragul
valoric prevzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractant are dreptul de
a aplica procedura cererii de ofert numai pentru obiectele/loturile care
ndeplinesc n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mic sau
egal cu echivalentul n lei a 500.000 euro;
--------------Lit. a) a alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) valoarea estimat cumulat a obiectelor/loturilor pentru care se aplic
prezenta excepie nu depete 20% din valoarea total estimat a lucrrii.
ART. 30
n cazul n care autoritatea contractant i propune s organizeze un concurs
de soluii, atunci valoarea estimat care trebuie luat n considerare se determin
astfel:
a) dac concursul de soluii este organizat ca o procedur independent, atunci
valoarea estimat include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaz a fi
acordate concurenilor, inclusiv valoarea estimat a contractului de servicii care
ar putea fi ncheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252
lit. i), n cazul n care autoritatea contractant nu a exclus aceast posibilitate
n anunul de participare la concurs;
b) dac concursul de soluii este organizat ca parte a unei proceduri de
atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimat luat n considerare
Pagina 17

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

este valoarea estimat a contractului de servicii respectiv, n care se include


valoarea eventualelor premii/sume care urmeaz a fi acordate concurenilor.
ART. 31
n cazul n care autoritatea contractant i propune s ncheie un acord-cadru,
atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a
tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite n
baza acordului-cadru respectiv, pe ntreaga sa durat.
ART. 32
n cazul n care autoritatea contractant i propune s utilizeze un sistem de
achiziie dinamic, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim
estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c
vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziie dinamic respectiv, pe
ntreaga sa durat.
SECIUNEA a 3-a
Reguli de elaborare a documentaiei de atribuire
ART. 33
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei
de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a
asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu
privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(2) Documentaia de atribuire cuprinde:
a) fia de date;
b) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind
utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv ori de negociere;
c) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(3) Cerinele/Criteriile de calificare i/sau selecie, care se regsesc n
caietul de sarcini ori documentaia descriptiv i care nu sunt preluate n fia de
date/invitaia de participare/anunul de participare, sunt considerate clauze
nescrise.
------------Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(4) Orice factor de evaluare cuprins n documentaia de atribuire, care nu se
regsete n invitaia de participare/anunul de participare, este considerat clauz
nescris.
------------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 33^1
(1) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice evalueaz, nainte de transmiterea spre publicare a invitaiei de
participare/anunului de participare, conformitatea cu legislaia aplicabil n
domeniul achiziiilor publice a documentaiei de atribuire aferente contractelor de
achiziie public care intr sub incidena prevederilor prezentei ordonane de
urgen, fr ca aceast evaluare s aib n vedere caietul de sarcini sau
documentaia descriptiv, dup caz.
Pagina 18

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2) n termen de maximum 10 zile de la data primirii documentaiei n SEAP,


Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice:
a) emite autoritii contractante acceptul n vederea iniierii procedurii de
atribuire; sau
b) informeaz autoritatea contractant asupra neconformitilor constatate la
nivelul documentaiei de atribuire i a motivului pentru care acestea nu sunt n
concordan cu prevederile legale privind achiziiile publice.
(2^1) Documentaia de atribuire retransmis de autoritatea contractant ca
urmare a incidenei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluat de ctre
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice n
termen de maximum 3 zile de la data repostrii acesteia n SEAP.
(3) Documentele transmise n SEAP de ctre autoritile contractante vor fi
semnate cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(4) Autoritatea contractant ncarc n SEAP, odat cu documentaia de
atribuire, o declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal ce va conine
datele de identificare ale persoanelor ce dein funcii de decizie n cadrul
autoritii contractante. Acest document nu are caracter de document public.
------------Art. 33^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 34
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a preciza n documentaia de
atribuire instituiile competente de la care operatorii economici pot obine
informaii privind reglementrile referitoare la impozitare, precum i cele
referitoare la protecia mediului.
(2) Autoritatea contractant are obligaia s precizeze n documentaia de
atribuire regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a
muncii, care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe
parcursul ndeplinirii contractului de lucrri ori de servicii, sau s indice
instituiile competente de la care operatorii economici pot obine informaii
detaliate privind reglementrile respective. n acest caz, autoritatea contractant
are totodat i obligaia de a solicita operatorilor economici s indice n cadrul
ofertei faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii.
ART. 35
(1) Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specificaii tehnice.
(2) Specificaiile tehnice reprezint cerine, prescripii, caracteristici de
natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n
mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii
contractante.
(3) Specificaiile tehnice definesc, dup caz i fr a se limita la cele ce
urmeaz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan,
cerine privind impactul asupra mediului nconjurtor, siguran n exploatare,
dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i metode de testare, ambalare,
etichetare, marcare i instruciuni de utilizare a produsului, tehnologii i metode
de producie, precum i sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru
certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea. n cazul
contractelor pentru lucrri, specificaiile tehnice pot face referire, de asemenea,
i la prescripii de proiectare i de calcul al costurilor, la verificarea,
inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor sau a tehnicilor, procedeelor i
metodelor de execuie, ca i la orice alte condiii cu caracter tehnic pe care
autoritatea contractant este capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte
normative i reglementari generale sau specifice, n legtur cu lucrrile
finalizate i cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrri.
Pagina 19

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(4) Specificaiile tehnice se definesc astfel nct s corespund, atunci cnd


este posibil, necesitilor/ exigentelor oricrui utilizator, inclusiv ale
persoanelor cu dizabiliti.
(5) Specificaiile tehnice trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la
procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole
nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici.
(6) Fr a aduce atingere reglementarilor tehnice naionale obligatorii, n
msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea
contractant are obligaia de a defini specificaiile tehnice:
a) fie prin referire, de regul n urmtoarea ordine de prioritate, la standarde
naionale care adopta standarde europene, la omologri tehnice europene, la
standarde internaionale sau la alte referine de natur tehnic elaborate de
organisme de standardizare europene; n cazul n care acestea nu exista, atunci
specificaiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologri sau
reglementari tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea,
calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s fie nsoit de
meniunea sau echivalent;
b) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate,
care trebuie s fie suficient de precis descrise nct s permit ofertanilor s
determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contractante
s atribuie contractul respectiv;
c) fie att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale
solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea la
standardele, omologrile tehnice, specificaiile tehnice comune, prevzute la lit.
a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de performana i cu cerinele
funcionale respective;
d) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate,
astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, i prin
referirea la standardele sau omologrile tehnice, prevzute la lit. a), pentru alte
caracteristici.
ART. 36
(1) n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice
din caietul de sarcini, optnd pentru modalitatea prevzut la art. 35 alin. (6)
lit. a), atunci nici o ofert nu poate fi respins pe motiv c produsele sau
serviciile prevzute n propunerea tehnic nu sunt conforme cu specificaiile
precizate, dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat, c propunerea
tehnic prezentat satisface ntr-o manier echivalent cerinele autoritii
contractante definite prin specificaiile tehnice.
(2) n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice
din caietul de sarcini prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale
solicitate, atunci nici o ofert nu poate fi respins dac ofertantul demonstreaz
prin orice mijloc adecvat c produsele, serviciile sau lucrrile oferite asigur
ndeplinirea performanelor sau cerinelor funcionale solicitate deoarece sunt
conforme cu:
a) un standard naional care adopt un standard european:
b) o omologare tehnic european;
c) o specificaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European;
d) un standard internaional;
e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
(3) n sensul prevederilor alin. (1) i (2), un mijloc adecvat de a dovedi
conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul
tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism
recunoscut, cum ar fi, dup caz, un laborator neutru de ncercri i calibrare sau
un organism de certificare i inspecie care asigur respectarea standardelor
europene aplicabile; autoritatea contractant are obligaia de a accepta certificate
emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii
Europene.
Pagina 20

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 37
(1) Performanele i cerinele funcionale prevzute la art. 35 alin. (6) lit.
b), prin care se definesc specificaiile tehnice, pot include i caracteristici de
mediu.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea anumitor
caracteristici de mediu n ceea ce privete performanele i cerinele funcionale,
atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parial, specificaii definite
prin "etichete ecologice" europene, (multi)naionale sau prin orice alte "etichete
ecologice", dac se ndeplinesc, n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) specificaiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor
produselor sau serviciilor a cror furnizare/prestare reprezint obiect al
contractului de achiziie public;
b) cerinele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze tiinifice;
c) "eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedur specific ce a permis
implicarea tuturor prilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori,
productori, distribuitori, organizaii de mediu;
d) "eticheta ecologica" este accesibil/disponibil oricrei persoane
interesate.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a preciza n caietul de sarcini
faptul c produsele sau serviciile oferite care dein o anumit "eticheta
ecologica" sunt considerate c ndeplinesc implicit specificaiile tehnice
solicitate. Pe de alt parte, autoritatea contractant nu are dreptul de a considera
o propunere tehnic ca fiind neconform, pentru singurul motiv c produsele sau
serviciile ofertate nu dein "eticheta ecologic" precizat, dac ofertantul
demonstreaz, prin orice mijloc adecvat c produsele/ serviciile oferite corespund
specificaiilor tehnice solicitate.
(4) n sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi
conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul
tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism
recunoscut, astfel cum este prevzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractant
are obligaia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute n oricare
dintre statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 38
(1) Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice
care indica o anumit origine, sursa, producie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaie,
dar numai n mod excepional, n situaia n care o descriere suficient de precis
i inteligibil a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea
prevederilor art. 35 i 36 i numai nsoit de meniunea sau echivalent.
ART. 39
Autoritatea contractant are dreptul de a impune n cadrul documentaiei de
atribuire, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiii
speciale de ndeplinire a contractului prin care se urmrete obinerea unor efecte
de ordin social sau n legtur cu protecia mediului i promovarea dezvoltrii
durabile.
ART. 40
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea documentaiei
de atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct,
nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de
atribuire.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), n situaia n care ataarea
documentaiei de atribuire n SEAP nu este posibil din motive tehnice imputabile
operatorului SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia
oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz,
Pagina 21

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

cruia i s-a transmis o invitaie de participare, a unui exemplar din documentaia


de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic.
------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(3) n cazul prevzut la alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a
asigura obinerea gratuit a documentaiei de atribuire pentru orice operator
economic care o ridic direct de la sediul autoritii contractante sau de la alt
adres indicat de acesta. n cazul n care documentaia este transmis prin pot,
autoritatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor
s beneficieze de aceast facilitate o plat care nu trebuie s depeasc ns
costul aferent transmiterii documentaiei respective.
-----------Art. 40 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
SECIUNEA a 4-a
Reguli de participare la procedura de atribuire
ART. 41
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau ntr-un grup
de operatori, la procedura de atribuire.
ART. 42
Ofertantul/candidatul care, n conformitate cu legislaia statului n care este
stabilit, este abilitat s presteze o anumit activitate nu poate fi exclus dintr-o
procedur de atribuire pentru singurul motiv c, n conformitate cu legislaia
naional, acest tip de activitate poate fi prestat numai de ctre persoane juridice
sau numai de ctre persoane fizice.
ART. 43
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca participarea la
procedura de atribuire s fie permis numai unor ateliere protejate sau acelor
ofertani care se angajeaz s ndeplineasc contractul n contextul unor programe
de angajare protejata, n cadrul crora majoritatea angajailor implicai sunt
persoane cu dizabiliti, care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot
exercita o activitate profesional n condiii normale.
(2) n cazul n care autoritatea contractant decide s limiteze participarea la
procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie
trebuie s fie precizat explicit n anunul de participare la procedura de
atribuire.
ART. 43^1
(1) Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a
proteja autoritatea contractant fa de riscul unui eventual comportament
necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioad derulat pn la ncheierea
contractului.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a solicita ofertanilor
constituirea garaniei de participare, n vederea participrii la procedura de
atribuire a contractului, atunci cnd prezenta ordonan de urgen prevede
obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare.
Documentaia de atribuire trebuie s conin urmtoarele informaii:
------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 10 al
art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
872 din 9 decembrie 2011.
a) cuantumul garaniei de participare, menionat i n invitaia de
participare/anunul de participare, n sum fix ce nu poate depi 2% din valoarea
Pagina 22

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

estimat a contractului, dar nu mai puin dect sumele prevzute la art. 278^1 alin.
(1);
------------Lit. a) a alin. (2) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
b) perioada de valabilitate a garaniei de participare va fi cel puin egal cu
perioada minim de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute n
vedere dispoziiile art. 276 alin. (1), astfel cum a fost solicitat prin
documentaia de atribuire.
------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 44
(1) Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a
depune candidatura sau oferta comun, fr a fi obligai s i legalizeze din punct
de vedere formal asocierea.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie
legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare i numai
dac o astfel de msur reprezint o condiie necesar pentru buna ndeplinire a
contractului.
ART. 45
(1) Fr a i se diminua rspunderea n ceea ce privete modul de ndeplinire a
viitorului contract de achiziie public, ofertantul are dreptul de a include n
propunerea tehnic posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicit, ofertantul are obligaia
de a preciza partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze i
datele de recunoatere ale subcontractanilor propui.
ART. 46
(1) Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofert
alternativ conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi
diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri:
a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune,
sub sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n
cauz;
b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant
n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup
caz, a celei n care este ofertant asociat.
c) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca ter susintor
n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup
caz, a celei n care este ofertant asociat.
------------Lit. c) a alin. (1) al art. 46 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din
LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9
decembrie 2011.
------------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(2) ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiai
proceduri de atribuire, dar numai n cazul n care participarea acestora nu este de
natur s distorsioneze concurena. n acest sens, operatorul economic are obligaia
de a include n oferta sa lista cuprinznd ntreprinderile afiliate, n msura n
Pagina 23

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

care acestea exist.


------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(3) n sensul prevederilor alin. (2), prin ntreprindere afiliat se nelege
orice subiect de drept:
a) asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o
influen dominant; sau
b) care poate exercita o influen dominant asupra altui subiect de drept; sau
c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl sub influena
dominant a unui alt subiect de drept.
SECIUNEA a 5-a
Reguli de publicitate
PARAGRAFUL 1
Publicarea anunurilor
ART. 47
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena atribuirii
contractelor de achiziie public i a ncheierii acordurilor-cadru prin publicarea,
n conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunurilor de intenie,
anunurilor/invitaiilor de participare i anunurilor de atribuire.
------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(2) n cazul contractelor a cror valoare estimat este egal sau mai mare dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a include n anunurile prevzute la alin. (1) cel puin informaiile
cuprinse n anexa nr. 3A i, dac este necesar, alte informaii considerate utile de
ctre autoritatea contractant, prin utilizarea formularelor standard adoptate de
Comisia European.
--------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 11^1.
(3) Modalitile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum i coninutul
anunurilor de participare i de atribuire pentru care, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen, nu este obligatorie transmiterea spre
publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotrre a
Guvernului.
ART. 48
(1) Cu excepia cazului prevzut la art. 299, autoritatea contractant are
obligaia de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1)
ctre operatorul SEAP, utiliznd n acest sens numai mijloace electronice.
(2) n cazurile prevzute de prezenta ordonan de urgen, operatorul SEAP are
obligaia de a asigura transmiterea n format electronic a anunurilor spre
publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ART. 49
(1) Operatorul SEAP are obligaia de a asigura Autoritii Naionale pentru
Pagina 24

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul nerestricionat la


anunurile/invitaiile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de
publicarea acestora.
(2) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice verific:
a) fiecare anun de intenie/participare transmis de ctre autoritatea
contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n
legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat
egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124;
-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din
LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9
decembrie 2011.
b) fiecare invitaie/anun de participare transmis de ctre autoritatea
contractant pentru publicare n SEAP, cu o valoare estimat mai mic dect
pragurile valorice prevzute la art. 124.
-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din
LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9
decembrie 2011.
c) erata la anunul/invitaia de participare ce modific/completeaz
informaiile publicate n anunul/invitaia de participare.
------------Lit. c) a alin. (2) al art. 49 a fost introdus de pct. 17 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
----------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2^1) n termen de 3 zile lucrtoare de la data primirii anunului/invitaiei n
SEAP, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice are obligaia:
a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru
anunul/invitaia respectiv/respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu se
constat erori/omisiuni de completare;
b) fie s resping publicarea anunului/invitaiei, n cazul n care se constat
erori/omisiuni de completare, informnd totodat autoritatea contractant asupra
acestei decizii, precum i asupra modului n care erorile/omisiunile pot fi
remediate.
(2^2) Erorile prevzute la alin. (2^1) reprezint acele informaii/cerine din
anunul/invitaia transmis/transmis spre publicare care sunt neconforme cu
realitatea sau care conduc la nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor
publice i ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziie
public.
(2^3) Nedetectarea erorilor prevzute la alin. (2^2) n procesul de verificare
nu afecteaz dreptul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice de a sanciona, pe parcursul activitii de supraveghere,
faptele prevzute la art. 293.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaia:
a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
n cel mult o zi lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n
care, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen, este prevzut
Pagina 25

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

o obligaie n acest sens; operatorul SEAP are obligaia de a asigura nregistrarea


n sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunul spre publicare, ca
prob privind momentul transmiterii;
b) de a public anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea
acceptului de publicare.
(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a public anunul transmis de autoritatea
contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre Autoritatea Naional
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(5) n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are
posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, autoritii contractante i revine responsabilitatea transmiterii
spre publicare a anunului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are
obligaia de a ntiina autoritatea contractant cu privire la apariia unei astfel
de situaii, n cel mult o zi lucrtoare de la expirarea perioadei prevzute la
alin. (3) lit. a).
(6) Dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant poate opta
pentru transmiterea anunului i ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", spre
publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(7) Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunurile transmise spre
publicare n cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul anunului
de participare prevzut la art. 114, Regia Autonom "Monitorul Oficial" public
anunul respectiv n cel mult 3 zile de la data nregistrrii.
------------Art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 50
(1) n cazul n care prevederile prezentei ordonane de urgen stabilesc
obligaia publicrii anunului n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci
anunul respectiv nu poate fi publicat la nivel naional nainte de data
transmiterii acestuia ctre Comisia European.
(2) Anunul publicat la nivel naional nu trebuie s conin alte informaii
fa de cele existente n anunul publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
i trebuie s menioneze data transmiterii ctre Comisia European.
ART. 50^1
(1) Eratele prevzute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verific de Autoritatea
Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice n termen de
dou zile de la data primirii n SEAP.
(2) Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se aplic n mod corespunztor.
(3) Modificarea/Completarea criteriilor de calificare i selecie, n condiiile
prevzute la art. 179 alin. (4), se face n mod obligatoriu prin publicarea unei
erate i cu prelungirea perioadei necesare elaborrii candidaturilor/ofertelor.
(4) n cazul contractelor a cror valoare este egal sau mai mare dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant public
orice modificare/completare a informaiilor cuprinse n anunul de participare, prin
intermediul eratei, att n SEAP, ct i n JOUE.
(5) Este interzis modificarea/completarea informaiilor cuprinse n invitaia
de participare/anunul de participare prin intermediul clarificrilor i fr
publicarea unei erate.
------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
PARAGRAFUL 2
Anunul de intenie
Pagina 26

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 51
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un
anun de intenie, atunci cnd urmrete s beneficieze de prevederile art. 75 alin.
(2) sau art. 89 alin. (2) i dac:
a) valoarea total estimat a contractelor, care urmeaz s fie atribuite n
urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de produse din aceeai grup CPV, este
egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
b) valoarea total estimat a contractelor, care urmeaz s fie atribuite n
urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeai
categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egal sau
mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimat a contractelor de lucrri, care urmeaz s fie atribuite
n urmtoarele 12 luni, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei
de 5.000.000 euro*).
------------Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 19 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene
nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC i 2009/81/EC
privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul procedurilor de
achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:
- 5.186.000 de euro, nlocuind valoarea de 5.000.000 euro prevzut la art. 51
alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i vor
fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate
statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European i au un
caracter regulat.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare un anun
de intenie i n alte situaii dect cele prevzute la alin. (1).
(3) Publicarea anunului de intenie nu creeaz autoritii contractante
obligaia de a efectua respectiva achiziie public.
ART. 52
(1) n cazurile prevzute la art. 51 alin. (1) lit. a) i b), autoritatea
contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunul de intenie ct mai
curnd posibil dup data nceperii anului bugetar.
(2) n cazul prevzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractant are
obligaia de a transmite spre publicare anunul de intenie ct mai curnd posibil
dup aprobarea programului n care este prevzut contractul de lucrri sau acordulcadru respectiv.
ART. 53
(1) Anunul de intenie se public:
a) n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum i
opional n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice; sau
------------Pagina 27

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Lit. a) a alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 14 al art. I din


ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
b) numai n SEAP, cu condiia ca, nainte de publicare, s fi fost transmis un
anun simplificat de informare prealabil ctre Comisia European.
(2) n cazul prevzut la alin. (1) lit. b), anunul de intenie trebuie s
conin i data transmiterii anunului simplificat ctre Comisia European.
PARAGRAFUL 3
Anunul de participare
ART. 54
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de
participare atunci cnd:
a) iniiaz procedura de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog
competitiv sau negociere, cu publicarea prealabil a unui anun de participare,
pentru atribuirea contractului de achiziie public sau pentru ncheierea acorduluicadru;
b) lanseaz un sistem dinamic de achiziie;
c) iniiaz procesul de atribuire a unui contract de achiziie public printr-un
sistem dinamic de achiziii, n acest caz publicndu-se un anun simplificat;
d) organizeaz un concurs de soluii.
ART. 55
(1) Anunul de participare se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a
VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n
toate situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la
art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimat a contractului de furnizare sau de servicii
care urmeaz s fie atribuit este egal ori mai mare dect echivalentul n lei al
sumei de 130.000 euro*);
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la
art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de
servicii care urmeaz s fie atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n
lei al sumei de 400.000 euro*);
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care urmeaz s fie atribuit este
egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro*).
------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
------------Art. 55 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene
nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC i 2009/81/EC
privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul procedurilor de
achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:
- 134.000 de euro, nlocuind valoarea de 130.000 euro prevzut la art. 55
alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- 414.000 de euro, nlocuind valoarea de 400.000 euro prevzut la art. 55
Pagina 28

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile


ulterioare;
- 5.186.000 de euro, nlocuind valoarea de 5.000.000 euro prevzut la art. 55
alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i vor
fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate
statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European i au un
caracter regulat.
PARAGRAFUL 4
Anunul de atribuire
ART. 56
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un
anun de atribuire n cel mult 48 de zile dup ce:
a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns,
dialog competitiv, negociere cu/fr publicarea prealabil a unui anun de
participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziie public
sau ncheierea acordului-cadru;
--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 14 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului ctigtor;
c) a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de
achiziii.
(2) Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2B, obligaia prevzut la alin. (1)
este aplicabil numai contractelor a cror valoare este egal sau mai mare dect
pragul valoric prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz, lit. b). n
aceste cazuri, autoritatea contractant indic, totodat, n anunul transmis dac
este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
----------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 15^1.
ART. 57
(1) Anunul de atribuire se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a
VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n
toate situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la
art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a
fost atribuit este egal ori mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 130.000
euro*);
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la
art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de
servicii care a fost atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al
sumei de 400.000 euro*);
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care a fost atribuit este egal
sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro*).
Pagina 29

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

------------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE


URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
------------Art. 57 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene
nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC i 2009/81/EC
privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul procedurilor de
achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:
- 134.000 de euro, nlocuind valoarea de 130.000 euro prevzut la art. 57
alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- 414.000 de euro, nlocuind valoarea de 400.000 euro prevzut la art. 57
alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- 5.186.000 de euro, nlocuind valoarea de 5.000.000 euro prevzut la art. 57
alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i vor
fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate
statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European i au un
caracter regulat.
SECIUNEA a 6-a
Reguli speciale de transparen aplicabile achiziiei publice de servicii de
publicitate media
------------Titlul Seciunii a 6-a din Cap. II a fost modificat de pct. 17 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
ART. 58
(1) n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimat
mai mare dect cea prevzut la art. 19, autoritatea contractant are obligaia de a
public un anun de participare i un anun de atribuire n sistemul informatic de
utilitate public disponibil pe internet, la o adres dedicat, precum i pe pagina
proprie de internet.
------------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.

(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se


nelege orice contract de servicii avnd ca obiect difuzarea de reclam sau alte
forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare n mas scrise,
audiovizuale sau electronice.
------------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA DE
Pagina 30

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(3) Obligaia prevzut la alin. (1) nu exonereaz autoritatea contractant de
respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum
sunt acestea prevzute n cadrul seciunii a 5-a din prezentul capitol.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de
participare prevzut la alin. (1) criteriile de calificare i selecie i, n
situaia n care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului;
anunul trebuie s fie nsoit de un referat de oportunitate prin care se justific
raiunea achiziiei serviciilor de publicitate, precizndu-se totodat impactul
urmrit i criteriile de msurare a rezultatului obinut.
(5) n cel mult 120 de zile de la data finalizrii contractului de servicii de
publicitate, autoritatea contractant are obligaia de a public n sistemul
informatic prevzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziiei
serviciilor de publicitate.
(6) Contractele de publicitate media trebuie s conin n mod obligatoriu i
urmtoarele clauze specifice referitoare la obligaia prilor de a asigura,
inclusiv pe parcursul ndeplinirii contractului, accesul publicului cel puin la
urmtoarele informaii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile
de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecrui beneficiar final i termenele
de ndeplinire a prevederilor contractuale.
(7) Accesul publicului la informaiile menionate la alin. (6) se realizeaz
prin grija autoritii contractante care are obligaia de a deine informaii
actualizate cu privire la modul de ndeplinire a contractului.
(8) n cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menionarea
denumirii autoritii/autoritilor contractante n materialul publicitar.
SECIUNEA a 7-a
Reguli de comunicare i de transmitere a datelor
ART. 59
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare i altele asemenea,
prevzute n prezenta ordonan de urgen, trebuie s fie transmise n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat n momentul transmiterii, respectiv
n momentul primirii.
(3) Comunicarea, transmiterea i stocarea informaiilor se realizeaz astfel
nct s se asigure integritatea i confidenialitatea datelor respective.
ART. 60
(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmtoarele
modaliti:
a) prin posta;
b) prin fax;
c) prin mijloace electronice;
d) prin orice combinaie a celor prevzute la lit. a)-c).
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a impune, n documentaia de
atribuire, modalitile de comunicare pe care intenioneaz s le utilizeze pe
parcursul aplicrii procedurii.
ART. 61
(1) Modalitile de comunicare impuse de autoritatea contractant trebuie s nu
restricioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronic, precum i
caracteristicile lor tehnice trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile n mod
facil oricrui operator economic i trebuie s asigure interoperabilitatea cu
tehnologiile uzuale de informare i comunicare.
(3) n cazul n care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora
Pagina 31

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semntura electronic.


ART. 62
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare
la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitile prevzute la art. 60
alin. (1) sau prin telefon, n acest din urma caz operatorul economic avnd
obligaia de a confirma solicitarea de participare n scris, ct mai curnd posibil.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca orice solicitare de
participare la procedura de atribuire, care a fost transmis prin fax, s fie
confirmat, ntr-un termen rezonabil, prin scrisoare transmis prin pot sau prin
mijloace electronice. n acest caz, autoritatea contractant are obligaia de a
preciza n anunul de participare cerina respectiv, precum i termenul n care
aceasta trebuie ndeplinit.
ART. 63
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin pot sau,
dac autoritatea contractant prevede aceast posibilitate, prin mijloace
electronice.
(2) n cazul n care autoritatea contractant stabilete c ofertele urmeaz s
fie transmise prin pot, ofertantul are, n mod implicit, i dreptul de a depune
oferta direct la sediul autoritii contractante sau la o alt adres indicat de
aceasta.
ART. 64
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili ca solicitrile de participare
i/sau ofertele s fie transmise prin mijloace electronice, numai dac se asigur
respectarea urmtoarelor cerine:
a) informaiile referitoare la posibilitile specifice de transmitere
electronic, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic
interesat;
b) dispozitivele electronice de recepionare garanteaz n mod corespunztor
integritatea i confidenialitatea datelor recepionate;
c) operatorii economici trebuie s transmit nainte de data limit de
transmitere documentele, certificatele, declaraiile i altele asemenea, solicitate
conform prevederilor cap. V seciunea a 2-a, n cazul n care acestea nu sunt
disponibile n format electronic.
ART. 65
n sensul prevederilor art. 64 garantarea integritii i confidenialitii
datelor recepionate presupune faptul c dispozitivele electronice, prin
caracteristicile tehnice pe care le dein i/sau prin procedurile specifice
utilizate, permit ndeplinirea n mod cumulativ a cel puin urmtoarelor condiii:
a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitrilor de participare, precum
i, dac este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;
b) nainte de data limit de transmitere a datelor, nici o persoan nu are acces
la datele transmise;
c) n cazul n care interdicia de acces prevzut la lit. b) a fost nclcat,
acest acces neautorizat este clar detectabil;
d) numai persoane autorizate n acest sens au dreptul de a stabili sau modifica
data de vizualizare a datelor recepionate;
e) accesul la datele recepionate este posibil, n toate etapele procesului,
numai printr-o aciune simultan a cel puin doua persoane/sisteme autorizate i
numai dup data de vizualizare stabilit conform prevederilor lit. d);
f) dup data de vizualizare a datelor recepionate, accesul la datele respective
rmne posibil numai pentru persoanele autorizate s vizualizeze datele respective.
SECIUNEA a 8-a
Reguli de evitare a conflictului de interese
ART. 66
Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are
Pagina 32

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

obligaia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situaiile de natur s


determine apariia unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei
neloiale.
ART. 67
Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea documentaiei de
atribuire are dreptul, n calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant
asociat sau subcontractant, dar numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea
documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze concurena.
-------------Art. 67 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 68
Persoanele fizice sau juridice care participa direct n procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat,
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanciunea excluderii din
procedura de atribuire.
-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 69
Nu au dreptul s fie implicai n procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor urmtoarele persoane:
a) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul
subscris al unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani ori persoane care
fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a
unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani;
-------------Lit. a) a art. 69 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) so/soie, ruda sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertani/candidai;
c) persoane despre care se constat c pot avea un interes de natur s le
afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor.
-------------Lit. c) a art. 69 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
d) persoane care n exercitarea funciei pe care o dein la nivelul autoritii
contractante se afl n situaia existenei unui conflict de interese astfel cum
este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul
de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile
ulterioare.
------------Lit. d) a art. 69 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 69^1
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terul susintor
care are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere ori
Pagina 33

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

de supervizare i/sau are acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud
sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale,
astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dein funcii
de decizie n cadrul autoritii contractante, este exclus din procedura de
atribuire.
-----------Art. 69^1 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 69^2
(1) Autoritatea contractant precizeaz n fia de date/invitaia de
participare/anunul de participare numele persoanelor ce dein funcii de decizie n
cadrul autoritii contractante.
(2) Autoritatea contractant public n SEAP denumirea i datele de identificare
ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terului
susintor, n termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limit de
depunere a candidaturilor/ofertelor, cu excepia persoanelor fizice, pentru care se
public numai numele.
------------Art. 69^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 70
Contractantul nu are dreptul de a angaja, n scopul ndeplinirii contractului de
achiziie public, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul
de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei
proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la
ncheierea contractului, sub sanciunea nulitii contractului respectiv pentru
cauza imoral.
CAP. III
Proceduri de atribuire
SECIUNEA 1
Etape premergtoare iniierii procedurii de atribuire
ART. 71
Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen
referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte, data
transmiterii spre publicare a anunurilor de participare sau data transmiterii
invitaiilor de participare i, pe de alt parte, data limit pentru depunerea
ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili
perioada respectiv n funcie de complexitatea contractului i/sau de cerinele
specifice, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un
interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru
pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de
atribuire.
ART. 72
(1) Autoritatea contractant prelungete perioada pentru elaborarea ofertelor n
cazul n care:
a) acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup
consultarea la faa locului a unor documente-anex la caietul de sarcini;
b) autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia de
atribuire sau rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele-limit stabilite
de prezenta ordonan de urgen, dei a primit n timp util o solicitare n acest
sens;
Pagina 34

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

c) perioada de timp stabilit potrivit art. 71 nu este suficient pentru


elaborarea ofertelor i/sau pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt
solicitate prin documentaia de atribuire.
(2) n oricare din situaiile de la alin. (1), data-limit de depunere a
ofertelor se decaleaz, prin publicarea unei erate, cu o perioad suficient, astfel
nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil necesar
pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea ofertei.
------------Art. 72 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECIUNEA a 2-a
Licitaia deschis
ART. 73
(1) Procedura de licitaie deschis se desfoar, de regul, ntr-o singur
etap.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape
suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast
decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 74
Licitaia deschis se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n conformitate
cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care solicit operatorilor
economici interesai depunerea de oferte.
ART. 75
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului
de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit
de depunere a ofertelor trebuie s fie de cel puin 52 de zile.
----------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 21^1.
(2) n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie
referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta are
dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile.
(3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis n cazul n care anunul de
intenie a coninut toate informaiile care sunt prevzute pentru anunul de
participare - n msura n care acestea sunt cunoscute la data publicrii anunului
de intenie - i a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni i cu cel puin
52 de zile nainte de data transmiterii spre publicare a anunului de participare.
(4) n cazul n care anunul de participare este transmis, n format electronic,
spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin.
(1) sau, dup caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
(5) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast
documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin.
(1), precum i cele rezultate n urma aplicrii prevederilor alin. (4) cu 5 zile.
(6) Reducerea prevzut la alin. (5) este permis numai n cazul n care anunul
de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de
atribuire este disponibil.
ART. 76
Pagina 35

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea


estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la
art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de
participare spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile nainte de data-limit de
depunere a ofertelor.
---------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 21^2.
(2) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast
documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1)
cu 5 zile.
(3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis numai n cazul n care anunul
de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de
atribuire este disponibil.
ART. 77
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita i de a obine
documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a pune documentaia de atribuire la dispoziia operatorului economic
ct mai repede posibil, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de la
primirea unei solicitri din partea acestuia.
-------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(3) Operatorul economic interesat are obligaia de a ntreprinde diligentele
necesare astfel nct respectarea de ctre autoritatea contractant a perioadei
prevzute la alin. (2) s nu conduc la situaia n care documentaia de atribuire
s fie pus la dispoziia sa cu mai puin de doua zile nainte de data limit de
depunere a ofertei.
ART. 78
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri
privind documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet
i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o
perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea
unei astfel de solicitri din partea operatorului economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi operatorii economici care au obinut,
n condiiile prezentei ordonane de urgen, documentaia de atribuire, lund
masuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile
respective.
ART. 79
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), n msura n care
clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la
aceste solicitri trebuie s fie publicat/transmis nu mai trziu de 6 zile nainte
de data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor.
------------Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
Pagina 36

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de


clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate
de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm rspunde la
solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n mod cumulativ,
urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil
primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit de depunere a
ofertelor;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate, nu afecteaz modul de
elaborare a ofertelor i nici nu devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209
alin. (1) lit. c) urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n
timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta
termenul prevzut la alin. (1), i prin rspunsul la solicitarea de clarificare se
modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i
devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare
clarificri cu privire la documentaia de atribuire, fiind pus n imposibilitate de
a respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific
informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i devine
necesar publicarea unei erate.
--------------Lit. b) a alin. (3) al art. 79 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din
LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie
2013, care modific pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Alin. (3) al art. 79 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 80
Autoritatea contractant deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n
anunul de participare sau n erat, dac este cazul, cu excepia situaiei n care
termenul de depunere a ofertelor a fost decalat n urma suspendrii procedurii.
------------Art. 80 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 80^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca obiect
atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de
lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a
finaliza etapa de evaluare a ofertelor n termen de 35 de zile de la deschiderea
ofertelor.
------------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
SECIUNEA a 3-a
Pagina 37

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Licitaia restrns
ART. 81
(1) Procedura de licitaie restrns se desfoar, de regul, n dou etape:
a) etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecie;
b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prin aplicarea
criteriului de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape
suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast
decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 82
Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n
conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care se
solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi.
ART. 83
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului
de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit
de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile.
----------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 22^1.
(2) n cazul n care, din motive de urgen, nu poate fi respectat numrul de
zile prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevzute la alin. (1), dar nu la mai
puin de 15 zile.
(3) n cazul n care anunul de participare este transmis, n format electronic,
spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin.
(1) se poate reduce cu 7 zile i perioada prevzut la alin. (2) se poate reduce cu
5 zile.
ART. 84
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a
contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin.
(2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare
spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data-limit de depunere a
candidaturilor.
---------Art. 84 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 22^2.
ART. 84^1
n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie
de atribuire, este asigurat accesul direct, complet i nerestricionat al
operatorilor economici la aceast documentaie ncepnd cu data publicrii anunului
de participare.
------------Art. 84^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 85
Pagina 38

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1) Orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura pentru prima
etap a procedurii de licitaie restrns.
(2) n etapa prevzut la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant
are dreptul de a limita numrul de candidai care vor fi selectai pentru a depune
oferte, cu condiia s existe un numr suficient de candidai disponibili. Atunci
cnd selecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a aplica
criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de
selecie prevzute n anunul de participare.
--------------Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de participare
criteriile de selecie i regulile aplicabile, numrul minim al candidailor pe care
intenioneaz s-i selecteze i, dac este cazul, numrul maxim al acestora.
(4) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la
alin. (3), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice
situaie, nu poate fi mai mic de 5.
-----------Alin. (4) al art. 85 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(5) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se la
data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Alin. (5) al art. 85 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 86
(1) Numrul de candidai selectai dup prima etap a licitaiei restrnse
trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim indicat n anunul de participare.
(2) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de
selecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare,
autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de licitaie restrns;
b) fie de a continua procedura de licitaie restrns numai cu acel/acei
candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 10 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
ART. 86^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de
servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor publicprivat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de selectare a
candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Art. 86^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 87
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite concomitent o
invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaie restrns tuturor
Pagina 39

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

candidailor selectai.
(2) Este interzis invitarea la etapa a doua a licitaiei restrnse a unui
operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a
ndeplinit criteriile de selecie.
ART. 88
(1) Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta;
e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor;
f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau
completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii
tehnice i economico-financiare.
(2) n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin
mijloace electronice n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a include i
n invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei
respective.
(3) n cazul n care ataarea documentaiei de atribuire n SEAP nu este
posibil din motive tehnice, autoritatea contractant are obligaia de a transmite
invitaia de participare nsoit de un exemplar al documentaiei de atribuire
tuturor candidailor selectai.
------------Art. 88 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 89
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a
transmite invitaia de participare cu cel puin 40 de zile nainte de data limit de
depunere a ofertelor.
----------Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^1.
(2) n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie
referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta are
dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile, de regul,
i n nici un caz pn la mai puin de 22 de zile.
(3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis n cazul n care anunul de
intenie a coninut toate informaiile care sunt prevzute pentru anunul de
participare - n msura n care acestea sunt cunoscute la data publicrii anunului
de intenie - i a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni i cu cel puin
52 de zile nainte de data transmiterii spre publicare a anunului de participare.
(4) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast
documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1)
cu 5 zile.
(5) Reducerea prevzut la alin. (4) este permis numai n cazul n care anunul
de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de
atribuire este disponibil.
Pagina 40

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(6) n cazul n care, din motive de urgen, nu pot fi respectate numrul de


zile prevzut la alin. (1) i (2), precum i cel rezultat n urma aplicrii
prevederilor alin. (4), autoritatea contractant are dreptul de a accelera aplicarea
procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puin de 10 zile.
-----------Alin. (6) al art. 89 a fost modificat de pct. 11 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
ART. 90
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la
art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia
de participare cu cel puin 15 zile nainte de data-limit de depunere a ofertelor.
---------Alin. (1) al art. 90 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^2.
(2) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceasta
documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1)
cu nc 5 zile.
(3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis numai n cazul n care anunul
de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de
atribuire este disponibil.
(4) Abrogat.
-----------Alin. (4) al art. 90 a fost abrogat de pct. 13 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
ART. 91
(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificri privind
documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet
i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o
perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea
unei astfel de solicitri din partea operatorului economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi candidaii selectai, lund masuri
pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.
ART. 92
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), n msura n care
clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la
aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de datalimit stabilit pentru depunerea ofertelor. n cazul accelerrii procedurii de
licitaie restrns, rspunsul autoritii contractante trebuie s fie transmis nu
mai trziu de 4 zile nainte de data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor.
-------------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de
Pagina 41

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitatea


de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm va rspunde la
solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n mod cumulativ,
urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil
primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit de depunere a
ofertelor;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate/ transmise, nu afecteaz
modul de elaborare a ofertelor i nici nu devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209
alin. (1) lit. c) urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n
timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta
termenul prevzut la alin. (1), i prin rspunsul la solicitarea de clarificare se
modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i
devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare
clarificri cu privire la documentaia de atribuire, fiind pus n imposibilitate de
a respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific
informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i devine
necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (3) al art. 92 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 93
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i
adresa indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit
incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform
prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii.
--------------Art. 93 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143
din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
ART. 93^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca obiect
atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de
lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a
finaliza etapa de evaluare a ofertelor n termen de 35 de zile de la deschiderea
ofertelor.
------------Art. 93^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
SECIUNEA a 4-a
Dialogul competitiv
ART. 94
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv
pentru atribuirea unui contract de achiziie public dac se ndeplinesc, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
Pagina 42

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a) contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit;


b) aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu ar permite
atribuirea contractului de achiziie public n cauz.
ART. 95
n sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebit
este considerat acel contract de achiziie public pentru care autoritatea
contractant nu este, n mod obiectiv, n msur:
a) s defineasc specificaiile tehnice capabile s i satisfac necesitile i
exigentele; i/sau
b) s stabileasc montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a
proiectului.
ART. 96
Procedura de dialog competitiv se desfoar n trei etape:
a) etapa de preselecie a candidailor;
b) etapa de dialog cu candidaii admii n urma preseleciei, pentru
identificarea soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor autoritii
contractante i n baza creia/crora candidaii vor elabora i vor depune oferta
final;
c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
ART. 97
Dialogul competitiv se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n
conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care se
solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi.
ART. 98
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului
de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit
de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile.
-----------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^3.
(2) n cazul n care anunul de participare este transmis n format electronic
spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin.
(1) se poate reduce cu 7 zile.
ART. 99
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a
contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin.
(2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare
spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile nainte de data-limit de depunere a
candidaturilor.
---------Art. 99 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^4.
ART. 100
Orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura pentru a
participa la procedura de dialog competitiv.
ART. 101
(1) Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia
de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai
criteriile de preselecie prevzute n anunul de participare.
Pagina 43

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

--------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de participare
criteriile de preselecie i regulile aplicabile, numrul minim al candidailor pe
care intenioneaz s i preselecteze i, dac este cazul, numrul maxim al
acestora.
(3) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la
alin. (2), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice
situaie, nu poate fi mai mic de 3.
-----------Alin. (3) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(4) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se la
data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Alin. (4) al art. 101 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 102
(1) Numrul de candidai admii n cea de-a doua etap a dialogului competitiv
trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim indicat n anunul de participare.
(2) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de
preselecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare,
autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei
candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 16 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
ART. 102^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de
servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor publicprivat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de preselecie a
candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Art. 102^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 103
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o
invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor
candidailor admii.
(2) Este interzis invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui
operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a
ndeplinit criteriile de preselecie.
ART. 104
(1) Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
informaii:
Pagina 44

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a) referine privind anunul de participare publicat;


b) adresa la care va avea loc dialogul, precum i data i ora lansrii acestuia;
--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 104 a fost modificat de pct. 22 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
c) limba/limbile n care se va derula dialogul;
d) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau
completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii
tehnice i economico-financiare.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de
participare nsoit de un exemplar al documentaiei de atribuire, care va include
i documentaia descriptiv.
(3) n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin
mijloace electronice n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a include n
invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei
respective.
ART. 105
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a include n cadrul documentaiei
descriptive cel puin o descriere a necesitilor, obiectivelor i constrngerilor
autoritii contractante, pe baza crora se va derula dialogul pentru identificarea
soluiilor viabile, precum i, dac este cazul, primele care vor fi acordate
participanilor la dialog.
(2) Autoritatea contractant are dreptul s prevad n cadrul documentaiei
descriptive posibilitatea de a realiza dialogul n runde succesive, cu scopul de a
reduce numrul de soluii discutate. Reducerea succesiv a soluiilor discutate se
realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabilii n
documentaia de atribuire.
ART. 106
(1) Autoritatea contractant deruleaz dialogul cu fiecare candidat admis, n
parte. n cadrul acestui dialog se discuta opiunile referitoare la aspectele
tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul
juridic, precum i orice alte elemente ale viitorului contract, astfel nct
soluiile identificate s corespund necesitilor obiective ale autoritii
contractante.
(2) Pe durata dialogului, autoritatea contractant are obligaia de a asigura
aplicarea principiului tratamentului egal fa de toi participanii. n acest sens,
autoritatea contractant nu are dreptul de a furniza informaii ntr-o maniera
discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participani un avantaj
suplimentar n raport cu ceilali.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui, fr acordul
participantului n cauz, soluia propus i alte informaii confideniale
prezentate de acesta.
(4) Autoritatea contractant deruleaz dialogul pn cnd identifica
soluia/soluiile corespunztoare necesitilor sale obiective.
(5) Dup ce a declarat nchis etapa de dialog i a anunat participanii cu
privire la acest aspect, autoritatea contractant are obligaia de a invita
participanii selectai s depun oferta final, oferta care se elaboreaz pe baza
soluiei/soluiilor identificate n cursul acestei etape i care trebuie s conin
toate elementele necesare prin care se prezint modul de ndeplinire a viitorului
contract.
ART. 106^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de
servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor publicprivat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de dialog n termen de
Pagina 45

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

120 de zile de la transmiterea invitaiei de participare la dialog.


------------Art. 106^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 107
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de depunere
a ofertei finale cu un numr suficient de zile nainte de data limit de depunere a
ofertelor, astfel nct fiecare participant selectat s beneficieze de o perioad
rezonabil pentru elaborarea ofertei finale.
(2) Perioada acordat pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie s fie mai
mic dect o perioad minim stabilit de comun acord cu participanii selectai pe
parcursul derulrii celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
ART. 108
Invitaia de depunere a ofertei finale trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
--------------Lit. b) a art. 108 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta;
e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor;
--------------Lit. e) a art. 108 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau
completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii
tehnice i economico-financiare.
ART. 109
(1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractant are dreptul de a
solicita clarificri, detalieri i nuanri ale ofertei. Evaluarea ofertelor se
realizeaz pe baza criteriilor prevzute n documentaia de atribuire, iar oferta
ctigtoare se stabilete conform prevederilor art. 198 alin. (2).
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertantului identificat
c a depus cea mai avantajoas ofert din punct de vedere economic s reconfirme
anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate n cadrul acesteia.
(3) n oricare dintre situaiile prevzute la alin. (1) sau (2), clarificrile,
detalierile, nuanrile, informaiile suplimentare sau reconfirmrile prezentate nu
trebuie s conduc la modificri ale caracteristicilor de baz ale ofertei sau ale
soluiilor care au stat la baza lansrii invitaiei de depunere a ofertelor finale,
modificri care ar determina distorsionarea concurenei sau crearea unui avantaj
suplimentar n raport cu ceilali ofertani.
ART. 109^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca obiect
atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de
lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a
finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale n termen de 35 de zile de la
deschiderea ofertelor.
------------Pagina 46

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Art. 109^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
SECIUNEA a 5-a
Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare
ART. 110
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu
publicarea prealabil a unui anun de participare, n urmtoarele cazuri:
--------------Partea introductiv a alin. (1) al art. 110 a fost modificat de pct. 22 al art.
unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din
20 iulie 2006.
a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse,
dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depus nicio ofert sau au
fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de
negociere n acest caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale de
licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau cerere de oferte i
numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt
modificate substanial;
--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 110 a fost modificat de pct. 24 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) n situaii excepionale, temeinic motivate, atunci cnd natura
lucrrilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de
executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniial global a
preului viitorului contract de achiziie public;
c) atunci cnd serviciile care urmeaz s fie achiziionate, ndeosebi
serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevzute n categoria 6 din anexa
nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implic proiectarea
lucrrilor, sunt de aa natur nct caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu
precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziie public prin
aplicarea licitaiei deschise sau licitaiei restrnse;
d) atunci cnd lucrrile ce urmeaz a fi executate sunt necesare exclusiv n
scopul cercetrii tiinifice, experimentrii sau dezvoltrii tehnologice, i numai
dac acestea nu se realizeaz pentru obinerea unui profit i nici nu urmresc
acoperirea costurilor aferente.
(2) n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are
dreptul de a nu transmite spre publicare anunul de participare dac invita la
negocieri numai i pe toi acei ofertani care au ndeplinit criteriile de
calificare i selecie n cadrul procedurii anterioare i care au depus oferte
conform regulilor formale prevzute n documentaia de atribuire.
ART. 111
n cazul prevzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are
dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz n
care are obligaia de a anuna aceast decizie n anunul de participare i n
documentaia descriptiv.
ART. 112
Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare se iniiaz prin
transmiterea spre publicare, n conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de
participare, prin care se solicit operatorilor economici interesai depunerea de
candidaturi.
ART. 113
Pagina 47

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea


estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului
de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit
de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile.
---------Alin. (1) al art. 113 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^5.
(2) n cazul n care, din motive de urgen, numrul de zile prevzut la alin.
(1) nu poate fi respectat, autoritatea contractant are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevzute la alin. (1), dar nu la mai
puin de 15 zile.
(3) n cazul n care anunul de participare este transmis n format electronic
spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin.
(1) se poate reduce cu 7 zile i perioada prevzut la alin. (2) se poate reduce cu
5 zile.
ART. 114
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a
contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin.
(2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare
spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data-limit de depunere a
candidaturilor.
--------Art. 114 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^6.
ART. 115
(1) Orice operator economic are dreptul de a solicita i de a obine un exemplar
al documentaiei descriptive.
(2) n cazul prevzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a pune documentaia descriptiv la dispoziia operatorului economic ct
mai repede posibil, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de la
primirea unei solicitri din partea acestuia.
-------------Alin. (2) al art. 115 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(3) Documentaia descriptiv trebuie s conin o descriere a necesitilor,
obiectivelor i constrngerilor autoritii contractante, pe baza crora se vor
derula negocierile.
ART. 116
(1) Orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura pentru a
participa la procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de
participare.
(2) Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia
de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai
criteriile de preselecie prevzute n anunul de participare.
--------------Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
Pagina 48

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de participare


criteriile de preselecie i regulile aplicabile, numrul minim al candidailor pe
care intenioneaz s i preselecteze i, dac este cazul, numrul maxim al
acestora.
(4) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la
alin. (3), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice
situaie, nu poate fi mai mic de 3.
-----------Alin. (4) al art. 116 a fost modificat de pct. 18 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(5) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se la
data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Alin. (5) al art. 116 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 117
(1) Numrul de candidai preselectai trebuie s fie cel puin egal cu numrul
minim indicat n anunul de participare.
(2) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de
preselecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare,
autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun
de participare;
b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui
anun de participare numai cu acel/acei candidat/candidai care
ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 117 a fost modificat de pct. 19 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
ART. 117^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de
servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor publicprivat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de preselecie a
candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Art. 117^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 118
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o
invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea
prealabil a unui anun de participare tuturor candidailor preselectai.
(2) Este interzis invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui
operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a
ndeplinit criteriile de preselecie.
ART. 119
Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum i data i ora lansrii
acestora;
Pagina 49

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

--------------Lit. b) a art. 119 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE


URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
c) limba/limbile n care se vor derula negocierile;
--------------Lit. c) a art. 119 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
d) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau
completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii
tehnice i economico-financiare;
e) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat
pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V seciunea
a 3-a.
ART. 119^1
(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificri privind
documentaia descriptiv.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet
i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o
perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea
unei astfel de solicitri din partea operatorului economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi candidaii selectai, lund msuri
pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.
-------------Art. 119^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72
din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 119^2
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 119^1 alin. (2), n msura n care
clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la
aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de datalimit stabilit pentru nceperea negocierilor. n cazul accelerrii procedurii de
negociere, rspunsul autoritii contractante trebuie s fie transmis nu mai trziu
de 4 zile nainte de data-limit stabilit pentru nceperea negocierilor.
(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de
clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate
de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm rspunde la
solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n mod cumulativ,
urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil
primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit de ncepere a
negocierilor;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate/transmise, nu afecteaz
modul de elaborare a ofertelor i, dup caz, nici nu devine necesar publicarea unei
erate.
------------Alin. (2) al art. 119^2 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209
alin. (1) lit. c) urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n
Pagina 50

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta


termenul prevzut la alin. (1), i prin rspunsul la solicitarea de clarificare se
modific informaiile deja publicate i se afecteaz modul de elaborare a ofertelor
i, dup caz, devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare
clarificri cu privire la documentaia de atribuire, fiind pus n imposibilitate de
a respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific
informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i, dup
caz, devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (3) al art. 119^2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
-------------Art. 119^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72
din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 120
(1) Autoritatea contractant deruleaz negocieri cu fiecare candidat preselectat
n parte. n cadrul negocierilor se determin toate aspectele tehnice, financiare i
juridice ale viitorului contract.
(2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura
aplicarea principiului tratamentului egal fa de toi candidaii. n acest sens,
autoritatea contractant nu are dreptul de a furniza informaii ntr-o maniera
discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidai un avantaj n
raport cu ceilali.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui, fr acordul
candidatului n cauz, propunerea de ofert sau alte informaii confideniale
prezentate de acesta.
ART. 121
(1) Autoritatea contractant are dreptul s prevad n cadrul documentaiei
descriptive posibilitatea de a desfura negocierile n runde succesive, cu scopul
de a reduce numrul de propuneri de ofert care intr n negociere. Reducerea
succesiv a propunerilor de ofert se realizeaz numai pe baza factorilor de
evaluare care au fost stabilii n documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant deruleaz negocieri pn la identificarea i
stabilirea ofertei ctigtoare, avnd n vedere prevederile art. 200.
-----------Alin. (2) al art. 121 a fost modificat de pct. 20 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(3) Abrogat.
-----------Alin. (3) al art. 121 a fost abrogat de pct. 21 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(4) Abrogat.
-----------Alin. (4) al art. 121 a fost abrogat de pct. 21 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
ART. 121^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca obiect
atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de
Pagina 51

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a


finaliza etapa a doua a procedurii de negociere n termen de 50 de zile de la data
transmiterii invitaiei de participare.
------------Art. 121^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
SECIUNEA a 6-a
Negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare
ART. 122
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere fr
publicarea prealabil a unui anun de participare numai n urmtoarele cazuri:
a) abrogat;
--------------Lit. a) a art. 122 a fost abrogat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 337 din
17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de
protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi
atribuit numai unui anumit operator economic;
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei
deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun
de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrem
urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio
form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea
contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare
dect cea necesar, pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat
aplicarea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare. n cazuri de for major sau n cazuri temeinic motivate autoritatea
contractant are dreptul de a emite un ordin de ncepere a serviciilor/lucrrilor
concomitent cu iniierea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui
anun de participare.
------------Lit. c) a art. 122 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
d) atunci cnd produsele ce urmeaz a fi livrate sunt fabricate exclusiv n
scopul cercetrii tiinifice, experimentrii, studiilor sau dezvoltrii
tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru obinerea unui profit i
nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente;
e) atunci cnd este necesar achiziionarea, de la furnizorul iniial, a unor
cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii
echipamentelor/ instalaiilor livrate anterior, i numai dac schimbarea
furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona
produse care, datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente,
determin incompatibiliti sau dificulti tehnice sporite de operare i
ntreinere. Ca regul general, durata unor astfel de contracte, precum i cea a
contractelor rennoite nu poate fi mai mare de 3 ani;
-------------Ultima tez a lit. e) a art. 122 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
426 din 23 iunie 2009.
f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri,
achiziia acestora realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la
Pagina 52

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

disponibil;
--------------Lit. f) a art. 122 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de
avantajoase, de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile, de
la un judector-sindic care administreaz afacerile unui operator economic n stare
de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic
n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar cu cele
anterioare, reglementata prin lege;
h) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii
trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului
ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n
acest din urma caz, autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite
invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori;
i) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii
suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care
datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea
contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
- atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
- lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale s nu poat fi, din punct de
vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor
inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de
contractul iniial, s fie strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia;
- valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite i a actelor adiionale
care vor fi ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale s
nu depeasc 20% din valoarea contractului iniial;
-----------Lit. i) a art. 122 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
j) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii,
autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri, respectiv noi
servicii, care sunt similare lucrrilor ori serviciilor achiziionate prin
atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ,
urmtoarele condiii:
- atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv noile
servicii, constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare celor prevzute n
contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de
sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
- contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de
cerere de oferte/licitaie deschis sau restrns;
- valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat
prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi
achiziionate ulterior;
- n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului
iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru
achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare, respectiv noi servicii similare,
de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul
procedurii respective;
- autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur ntr-un
interval care nu poate depi 3 ani de la atribuirea contractului iniial.
-----------Lit. j) a art. 122 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 279
Pagina 53

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 123
n cazul n care acest lucru este posibil, cu excepia cazurilor prevzute la
art. 122 lit. b), e), g), h), i) i j), autoritatea contractant are obligaia de a
invita la negocieri un numr de operatori economici care s asigure o concuren
real.
------------Art. 123 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECIUNEA a 7-a
Cererea de oferte
ART. 124
Peste pragul prevzut la art. 19, autoritatea contractant poate aplica
procedura de cerere de oferte n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a
contractului de achiziie public este mai mic dect echivalentul n lei al
urmtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
c) pentru contractul de lucrri: 5.000.000 euro.
------------Art. 124 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 125
(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniiaz prin
publicarea n SEAP a unei invitaii de participare la procedura de atribuire.
(2) Invitaia de participare cuprinde cel puin urmtoarele informaii:
a) data i ora limit stabilite pentru primirea ofertelor;
--------------Lit. a) a alin. (2) al art. 125 a fost modificat de pct. 30 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) adresa la care se transmit ofertele;
b^1) data i ora deschiderii ofertelor;
--------------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 125 a fost introdus de pct. 31 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
c) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta;
d) dac se solicit ndeplinirea unor criterii minime de calificare, menionarea
acestora;
e) o scurt descriere a obiectului contractului de achiziie public ce urmeaz
s fie atribuit;
f) modul de obinere a documentaiei de atribuire;
g) sursa de finanare.
------------Lit. g) a alin. (2) al art. 125 a fost introdus de pct. 29 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.

Pagina 54

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3) n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin


mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a include n
invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei
respective.
ART. 126
(1) Pn la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant are dreptul de a
nu public invitaia de participare n SEAP, cu condiia s o transmit ctre cel
puin 3 operatori economici.
(2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractant are dreptul,
n cazuri temeinic justificate, s solicite Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice exceptarea de la obligaia
prevzut la art. 125 alin. (1), pentru o perioad care nu poate depi mai mult de
12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
(3) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, n cazul n care
justificarea prezentat nu este pertinenta.
ART. 127
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul prevzut la art. 125
alin. (1) autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare
invitaia de participare cu cel puin 10 zile nainte de data limit de depunere a
ofertelor.
(2) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii invitaiei de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast
documentaie, atunci aceasta are dreptul, n cazul atribuirii unui contract de
furnizare de complexitate redus, s reduc perioada prevzut la alin. (1) cu 4
zile.
(3) Abrogat.
-----------Alin. (3) al art. 127 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 128
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul prevzut la art. 126 alin.
(1) autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare
cu cel puin 12 zile nainte de data limit de depunere a ofertelor.
ART. 129
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la adresa, data i
ora indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit necesar
decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau
ca urmare a depunerii unei contestaii.
--------------Art. 129 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 130
(1) n cazul prevzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractant are
obligaia de a anula procedura de cerere de oferte dac, n urma transmiterii
invitaiei de participare, nu au fost depuse cel puin doua oferte corespunztoare.
(2) n cazul prevzut la alin. (1) dup anularea procedurii de cerere de oferte,
autoritatea contractant are obligaia ca, n caz de aplicare a unei noi proceduri
de cerere de oferte, s transmit invitaie de participare i ctre ali operatori
economici de la care exist premisele obinerii de ofert. n cazul n care, dup
aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractant primete doar o singur
ofert corespunztoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziie
public ofertantului respectiv.

Pagina 55

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

SECIUNEA a 8-a
Concursul de soluii
ART. 131
Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, astfel
cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedur independent, n care
concurenii pot obine premii i/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte
proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.
ART. 132
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de
concurs orice informaie, cerin, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare
pentru a asigura potenialilor concureni o informare complet i corect cu privire
la modul de aplicare a concursului de soluii.
ART. 133
Documentaia de concurs trebuie s cuprind cel puin:
a) informaii generale privind autoritatea contractant;
b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care
trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la concurs;
c) cerinele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hotrt s
le solicite, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de concureni
pentru dovedirea ndeplinirii cerinelor respective;
d) ansamblul cerinelor pe baza crora concurenii urmeaz s elaboreze i s
prezinte proiectul;
e) cuantumul premiilor care urmeaz s fie acordate, n cazul n care concursul
este organizat ca o procedur independent;
f) angajamentul autoritii contractante de a ncheia contractul de servicii cu
ctigtorul sau cu unul dintre ctigtorii concursului respectiv, n cazul n care
concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului
de servicii;
g) informaii detaliate i complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea
proiectului/proiectelor ctigtor/ctigtoare.
ART. 134
(1) Concursul de soluii se iniiaz prin publicarea, n conformitate cu
prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care solicit operatorilor
economici interesai depunerea de proiecte. Anunul trebuie s cuprind cel puin
informaiile prevzute n anexa nr. 3D i se elaboreaz n conformitate cu
formularul standard adoptat de Comisia European.
(2) Numrul de zile dintre data publicrii anunului de participare i data
depunerii proiectelor trebuie s fie stabilit astfel nct operatorii economici s
beneficieze de o perioad rezonabil pentru elaborarea acestora.
(3) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a transmite spre publicare anunul de participare cu cel puin 52 de
zile nainte de data limit de depunere a proiectelor.
ART. 135
n cazul n care autoritatea contractant solicit transmiterea electronic a
proiectelor, condiiile prevzute la art. 64 i 65 se aplic n mod corespunztor.
ART. 136
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a lua toate masurile necesare
pentru ca schimburile de mesaje, comunicrile i arhivarea informaiilor s se
realizeze ntr-o astfel de maniera nct s asigure integritatea i
confidenialitatea deplina a tuturor informaiilor comunicate de concureni.
(2) Coninutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie s rmn
confidenial cel puin pn la data stabilit pentru deschiderea acestora, juriul
urmnd a lua cunotin de coninutul respectivelor proiecte numai dup aceast
data.
ART. 137
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a realiza o selecie preliminar a
Pagina 56

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

concurenilor, utiliznd n acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii,


care trebuie s fie precizate n mod explicit n documentaia de concurs.
(2) Numrul de concureni selectai trebuie s fie suficient astfel nct s
asigure o concurena real.
ART. 138
(1) n scopul evalurii proiectelor prezentate ntr-un concurs de soluii,
autoritatea contractant are obligaia de a numi un juriu format din cel puin 3
membri, persoane fizice independente fa de concureni, cu pregtire profesional
i experien relevant n domeniu, precum i cu probitate moral recunoscut.
(2) n cazul n care concurenilor li s-a solicitat o anumit calificare
profesional, atunci cel puin o treime din numrul membrilor juriului trebuie s
aib acea calificare sau una echivalenta.
ART. 139
(1) Proiectele trebuie s fie prezentate anonim, acest anonimat urmnd a fi
pstrat pn n momentul n care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
(2) Juriul este autonom n deciziile i opiniile pe care le emite.
ART. 140
(1) Juriul are obligaia de a evalua proiectele depuse exclusiv n baza
criteriilor de evaluare indicate n anunul de concurs.
(2) Juriul are obligaia de a ntocmi un raport, semnat de toi membrii si,
care trebuie s cuprind evaluarea calitativ a fiecrui proiect, observaii
specifice, precum i, dac este cazul, lista de probleme care urmeaz a fi
clarificate.
ART. 141
(1) Juriul are dreptul de a invita concurenii s rspund la problemele care au
fost consemnate n raportul prevzut la art. 140 alin. (2), n vederea clarificrii
oricror aspecte referitoare la soluia/proiectul propus.
(2) Juriul are obligaia de a elabora procese-verbale complete ale discuiilor
derulate conform prevederilor alin. (1).
CAP. IV
Modaliti speciale de atribuire a contractului de achiziie public
SECIUNEA 1
Acordul-cadru
ART. 142
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia acordul-cadru, de regul
prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru ncheierea unui acordcadru autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute
la art. 18 numai n circumstanele specifice prevzute n prezenta ordonan de
urgen.
ART. 143
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu
acordurile-cadru, astfel nct s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze
concurena.
ART. 144
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili ca durata unui acordcadru s depeasc mai mult de 4 ani, dect n cazuri excepionale i pe care le
poate justifica n special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaz a fi
atribuite n baza acordului-cadru respectiv.
(2) Contractele care se atribuie n baza unui acord-cadru nu pot fi ncheiate
dect ntre autoritatea/autoritile contractante i operatorul/operatorii
economici, care sunt parte a acordului respectiv.
ART. 145
Pagina 57

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Atunci cnd atribuie un contract de achiziie public pe baza prevederilor


dintr-un acord-cadru, autoritatea contractant nu are dreptul de a impune sau de a
accepta modificri substaniale ale elementelor/ condiiilor stabilite iniial prin
acordul-cadru respectiv.
ART. 146
Autoritatea contractant are obligaia de a stabili operatorul economic sau,
dup caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin
aplicarea criteriilor de selecie i atribuire prevzute la cap. V.
ART. 147
(1) n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu un singur
operator economic, atunci acordul respectiv trebuie s prevad cel puin:
a) obligaiile pe care operatorul economic i le-a asumat prin propunerea
tehnic;
b) preul unitar pe care operatorul economic l-a prevzut n propunerea
financiar i pe baza cruia se va determina preul fiecrui contract atribuit
ulterior.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractele de achiziie
public subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiiilor tehnice i
financiare stabilite n acordul-cadru respectiv.
(3) De fiecare data cnd intenioneaz s atribuie un contract de achiziie
public subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractant are obligaia de a se
consulta, n scris, cu operatorul economic, solicitndu-i acestuia, n funcie de
necesiti, completarea ofertei.
ART. 148
n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu mai muli
operatori economici, numrul acestora nu poate fi mai mic de 3, n msura n care
exist un numr suficient de operatori economici care au ndeplinit criteriile de
calificare i selecie i care au prezentat oferte admisibile.
--------------Art. 148 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 148^1
n cazul n care numrul operatorilor economici care au ndeplinit criteriile de
calificare i selecie i care au prezentat oferte admisibile este mai mic dect
numrul minim indicat n anunul/invitaia de participare, autoritatea contractant
are dreptul:
a) fie de a anula procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru;
b) fie de a continua procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru
numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care
ndeplinete/ndeplinesc criteriile de calificare i selecie solicitate i care au
prezentat ofert admisibil.
------------Art. 148^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 149
(1) n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu mai muli
operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie s prevad cel puin:
a) obligaiile pe care fiecare dintre operatorii economici i le-au asumat prin
propunerea tehnic;
b) preul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevzut n propunerea
financiar.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie
public subsecvente unui acord-cadru ncheiat cu mai muli operatori economici:
a) fie fr reluarea competiiei;
b) fie prin reluarea competiiei ntre operatorii economici semnatari ai
Pagina 58

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

acordului-cadru.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie
public n condiiile prevzute la alin. (2) lit. a) numai dac toate
elementele/condiiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite n
acordul-cadru.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie
public n condiiile prevzute la alin. (2) lit. b):
a) fie respectnd elementele/condiiile prevzute n acordul-cadru;
b) fie, dac nu toate elementele/condiiile au fost clar prevzute n acordulcadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dac se consider necesar, unor
alte elemente/condiii prevzute n caietul de sarcini elaborat pentru ncheierea
acordului-cadru respectiv.
ART. 150
n cazul prevzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractant are
obligaia de a relua competiia respectnd urmtoarea procedur:
a) pentru fiecare contract ce urmeaz a fi atribuit, autoritatea contractant
consulta n scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
b) autoritatea contractant fixeaz un termen limit suficient pentru
prezentarea ofertelor, n acest sens avnd obligaia de a ine cont de aspecte
precum complexitatea obiectului i timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
c) ofertele se prezint n scris, iar coninutul lor rmne confidenial pn
cnd termenul limit stipulat pentru deschidere a expirat;
d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract ofertantului care a
prezentat cea mai bun ofert, pe baza criteriului de atribuire precizat n
documentaia de atribuire.
--------------Lit. d) a art. 150 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
modific pct. 36 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECIUNEA a 2-a
Sistemul de achiziie dinamic
ART. 151
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un sistem de achiziie
dinamic numai prin intermediul SEAP i numai pentru achiziia unor produse de uz
curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac nevoile
autoritii contractante.
--------------Alin. (1) al art. 151 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau
impropiu sistemul de achiziie dinamic astfel nct s mpiedice, s restrng sau
s distorsioneze concurena.
(3) Este interzis solicitarea de taxe operatorilor economici interesai sau
participanilor la sistemul de achiziie dinamic.
ART. 152
Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de
achiziie dinamic s depeasc mai mult de 4 ani, dect n cazuri excepionale,
temeinic justificate.
ART. 153
Autoritatea contractant are obligaia de a respecta regulile procedurii de
licitaie deschis n toate fazele sistemului de achiziie dinamic.
ART. 154
n scopul lansrii sistemului dinamic de achiziie i atribuirii contractelor de
Pagina 59

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

achiziie public n cadrul acestui sistem, autoritatea contractant are obligaia


de a utiliza numai mijloace electronice, respectnd totodat prevederile referitoare
la regulile de comunicare i transmitere a ofertelor prevzute la art. 59 alin. (3),
art. 61, 64 i 65.
ART. 155
Atunci cnd lanseaz un sistem de achiziie dinamic, autoritatea contractant
are obligaia:
a) de a public un anun de participare n care se precizeaz clar faptul c
pentru atribuirea contractului/ contractelor de achiziie public se utilizeaz un
sistem dinamic de achiziie, precum i adresa de Internet la care documentaia de
atribuire este disponibil;
b) de a indica n caietul de sarcini, alturi de caracteristicile produselor
care urmeaz s fie achiziionate, i informaiile relevante privind
caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibiliti
i instruciuni de accesare;
c) de a permite prin mijloace electronice, ncepnd cu momentul publicrii
anunului de participare i pn la nchiderea sistemului de achiziie dinamic,
accesul nerestricionat, direct i complet la coninutul documentaiei de atribuire.
ART. 156
(1) Dup lansarea sistemului de achiziie dinamic i pe ntreaga perioad de
existen a acestuia, autoritatea contractant are obligaia de a permite oricrui
operator economic interesat s depun o ofert orientativ, cu scopul de a fi admis
n sistem.
(2) Dup primirea unei oferte orientative, autoritatea contractant are
obligaia de a verifica dac ofertantul ndeplinete criteriile de calificare
stabilite i dac propunerea tehnic prezentat este conform cu cerinele din
caietul de sarcini.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza verificarea prevzut
la alin. (2) n cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.
(4) Imediat dup finalizarea verificrii prevzute la alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui n
sistemul de achiziie dinamic sau, dup caz, asupra deciziei de respingere a ofertei
orientative.
ART. 157
Ofertantul are dreptul de a-i mbunti oferta orientativ n orice moment, cu
condiia ca propunerea tehnic s respecte n continuare cerinele din caietul de
sarcini.
ART. 158
(1) n scopul atribuirii contractelor de achiziie public prin sistemul dinamic
de achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a public, pentru
fiecare contract n parte, un nou anun de participare simplificat, prin care toi
operatorii economici interesai sunt invitai s depun oferte orientative n
conformitate cu prevederile art. 156.
(2) Autoritatea contractant stabilete o dat-limit de depunere a ofertelor
orientative care, raportat la data publicrii anunului de participare simplificat
prevzut la alin. (1), nu trebuie s fie mai devreme de:
a) 15 zile, n cazul n care valoarea estimat, potrivit prevederilor art. 32,
este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro;
b) 5 zile, n cazul n care valoarea estimat, potrivit prevederilor art. 32,
este mai mic dect echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro.
------------Alin. (2) al art. 158 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 159
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a invita toi ofertanii admii n
Pagina 60

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sistemul dinamic de achiziie s depun o ofert ferm pentru contractul de


achiziie public care urmeaz s fie atribuit, stabilind n acest sens o data
limit pentru depunere.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a invita ofertanii s depun
ofertele ferme dect dup ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative
depuse n termenul prevzut la art. 158 alin. (2).
ART. 160
Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie
public ofertantului care prezint cea mai avantajoas ofert ferm pe baza
aplicrii criteriilor de atribuire stabilite n anunul de participare publicat cu
ocazia lansrii sistemului de achiziie dinamic. Dac este cazul, aceste criterii
pot fi formulate cu mai mult acuratee n cadrul invitaiei prevzute la art. 159
alin. (1).
SECIUNEA a 3-a
Licitaia electronic
ART. 161
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza licitaia electronic n
urmtoarele situaii:
a) ca o etap final a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii
cu publicarea prealabil a unui anun de participare, aplicate n cazurile prevzute
la art. 110 lit. a) sau n cele prevzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de
oferte, nainte de atribuirea contractului de achiziie public, i numai dac
specificaiile tehnice au fost definite cu precizie n caietul de sarcini;
------------Lit. a) a alin. (1) al art. 161 a fost modificat de pct. 31 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
b) la reluarea competiiei dintre operatorii economici care au semnat un acordcadru, n condiiile prevzute la art. 149 alin. (4) i art. 150;
c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme n vederea atribuirii unui contract de
achiziie public prin utilizarea unui sistem de achiziie dinamic.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a anuna decizia de utilizare a
licitaiei electronice n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 162
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu
licitaia electronic astfel nct:
a) s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena;
b) s modifice obiectul contractului de achiziie public, astfel cum a fost
acesta prevzut n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 163
n cazul contractelor de lucrri i servicii care presupun prestaii
intelectuale, cum ar fi consultan, proiectare i altele asemenea, nu pot face
obiectul licitaiei electronice acele aspecte ale ofertei care implic evaluarea
unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi exprimate n cifre sau n
procente.
------------Art. 163 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 164
Atunci cnd intenioneaz s utilizeze licitaia electronic, autoritatea
contractant are obligaia de a include n cadrul informaiilor i instruciunilor
prevzute la art. 33 i urmtoarele precizri specifice:
a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare,
Pagina 61

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

cu condiia ca respectivele elemente s fie cuantificabile i s poat fi exprimate


n cifre sau procente;
b) eventuale limite ale valorilor pn la care elementele prevzute la lit. a)
pot fi mbuntite, astfel cum rezulta acestea din specificaiile care definesc
obiectul contractului;
c) informaiile care urmeaz a fi puse la dispoziie ofertanilor n cursul
licitaiei electronice i momentul cnd aceste informaii vor fi disponibile;
d) informaiile relevante privind procesul licitaiei electronice;
e) condiiile n care ofertanii vor avea dreptul s liciteze, cu referire n
special la diferenele minime care, dac este cazul, vor fi solicitate pentru
licitarea noilor oferte;
f) informaiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit,
condiiile tehnice i modalitile concrete de realizare a conectrii.
ART. 165
(1) nainte de lansarea unei licitaii electronice, autoritatea contractant are
obligaia de a realiza o evaluare iniial integrala a ofertelor, n conformitate cu
criteriul de atribuire stabilit n documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a invita toi ofertanii care au
depus oferte admisibile s prezinte preuri noi i/sau, dup caz, valori noi ale
elementelor ofertei. Invitaia se transmite pe cale electronic, simultan, tuturor
ofertanilor respectivi.
--------------Alin. (2) al art. 165 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3) Invitaia trebuie s precizeze data i momentul de start al licitaiei
electronice, precum i orice informaie necesar pentru realizarea conectrii
individuale la echipamentul electronic utilizat.
(4) Autoritatea contractant nu are dreptul de a ncepe licitaia electronic
mai devreme de doua zile lucrtoare dup data la care au fost trimise invitaiile.
ART. 166
n cazul n care contractul urmeaz a fi atribuit n baza criteriului "oferta
cea mai avantajoas din punct de vedere economic", invitaia prevzut la art. 165
alin. (3) trebuie s conin i informaii referitoare la:
a) rezultatul primei evaluri a ofertei depuse de ctre ofertantul destinatar;
b) formula matematic care va fi utilizat pentru stabilirea automat a
clasamentului final, n funcie de noile preturi i/sau noile valori prezentate de
ofertani. Formula matematic utilizat ncorporeaz ponderile factorilor de
evaluare ce urmeaz a fi aplicai pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase
din punct de vedere economic, conform precizrilor din anunul de participare sau
din documentaia de atribuire.
ART. 167
(1) n cadrul licitaiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refer:
a) fie numai la preturi, n cazul n care criteriul de atribuire este preul cel
mai sczut;
b) fie la preturi i/sau la alte elemente ale ofertei, dup cum au fost
prevzute n documentaia de atribuire, n cazul n care criteriul de atribuire este
oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.
(2) Licitaia electronic se desfoar n una sau mai multe runde succesive.
------------Alin. (2) al art. 167 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
ART. 168
(1) n cursul fiecrei runde a licitaiei electronice, autoritatea contractant
Pagina 62

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

are obligaia de a comunica instantaneu tuturor ofertanilor cel puin informaiile


necesare acestora pentru a-i determina, n orice moment, poziia pe care o ocupa n
clasament. Autoritatea contractant are dreptul de a comunica i alte informaii
privind:
a) numrul participanilor n runda respectiva a licitaiei electronice;
b) preuri sau valori noi prezentate n cadrul rundei de licitare de ctre ali
ofertani, numai dac documentaia de atribuire a prevzut aceast posibilitate.
(2) Pe parcursul efecturii rundelor de licitare, autoritatea contractant nu
are dreptul de a dezvlui identitatea ofertanilor.
ART. 169
(1) Licitaia electronic se finalizeaz printr-una sau printr-o combinaie a
urmtoarelor modaliti:
a) la un moment precis stabilit n prealabil i comunicat ofertanilor n
invitaia de participare;
b) dup un numr de runde de licitare al cror calendar de desfurare a fost
precis stabilit n prealabil i comunicat ofertanilor n invitaia de participare;
c) atunci cnd nu se mai primesc preturi i/sau valori noi care ndeplinesc
cerinele cu privire la diferenele minime impuse; n acest caz, invitaia de
participare trebuie s precizeze un termen limit care va fi lsat s curg de la
primirea ultimei oferte pn la finalizarea licitaiei electronice.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie
public conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obinut n urma
finalizrii licitaiei electronice.
CAP. V
Atribuirea contractului de achiziie public
SECIUNEA 1
Oferta. Oferte alternative
ART. 170
Ofertantul elaboreaz oferta n conformitate cu prevederile din documentaia de
atribuire i indic n cuprinsul acesteia care informaii din propunerea tehnic
i/sau din propunerea financiar sunt confideniale, clasificate sau sunt protejate
de un drept de proprietate intelectual.
------------Art. 170 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 171
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al coninutului, pe toat
perioada de valabilitate stabilit de ctre autoritatea contractant.
ART. 172
(1) Operatorul economic are obligaia de a depune oferta la adresa i pn la
data i ora limit pentru depunere stabilite n anunul sau n invitaia de
participare.
--------------Alin. (1) al art. 172 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina
operatorului economic.
(3) Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea
stabilit sau dup expirarea datei limit pentru depunere se returneaz nedeschis.
(4) Coninutul ofertelor trebuie s rmn confidenial pn la data stabilit
pentru deschiderea acestora, autoritatea contractant urmnd a lua cunotin de
Pagina 63

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

coninutul respectivelor oferte numai dup aceast dat.


ART. 173
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a permite ofertanilor s depun
oferte alternative numai n cazul n care criteriul de atribuire este "cea mai
avantajoas oferta din punct de vedere economic".
(2) Anunul de participare trebuie s precizeze n mod explicit dac este
permis depunerea de oferte alternative sau dac aceast posibilitate este
interzis. n cazul n care aceast precizare lipsete, autoritatea contractant nu
are dreptul de a lua n considerare ofertele alternative.
ART. 174
(1) Autoritatea contractant care permite depunerea de oferte alternative are
obligaia de a preciza n caietul de sarcini cerinele minime obligatorii pe care
acestea trebuie s le respecte i orice alte cerine specifice pentru prezentarea
lor.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a nu lua n considerare ofertele
alternative care nu respecta cerinele minime prevzute la alin. (1).
ART. 175
n cazul n care a anunat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative,
autoritatea contractant nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta avnd ca
singur motivaie faptul c, dac aceasta este declarat ctigtoare:
a) contractul de furnizare pentru atribuirea cruia s-a organizat procedura se
transforma n contract de servicii; sau
b) contractul de servicii pentru atribuirea cruia s-a organizat procedura se
transforma n contract de furnizare.
SECIUNEA a 2-a
Selecia i calificarea candidailor/ofertanilor
PARAGRAFUL 1
Criterii de calificare i selecie
ART. 176
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica criterii de calificare i
selecie referitoare numai la:
a) situaia personal a candidatului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale;
c) situaia economic i financiar;
d) capacitatea tehnic i/sau profesional;
e) standarde de asigurare a calitii;
f) standarde de protecie a mediului, n cazurile prevzute la art. 188 alin.
(2) lit. f) i alin. (3) lit. e).
ART. 177
(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de ctre o
autoritate public competent sau de ctre un organism de drept public sau privat
care respect standarde europene de certificare, pentru demonstrarea ndeplinirii
unor criterii de calificare i selecie formulate n conformitate cu prevederile
art. 176.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune
candidailor/ofertanilor obligativitatea prezentrii unei certificri specifice,
acetia din urma avnd dreptul de a prezenta, n scopul demonstrrii ndeplinirii
anumitor cerine, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau
care probeaz, n mod concludent, ndeplinirea respectivelor cerine. Autoritatea
contractant are dreptul de a solicita, dac se consider necesar, clarificri sau
completri ale documentelor prezentate.
(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotrre, modaliti de certificare
sau includere pe liste oficiale, la nivel naional, a operatorilor economici care
Pagina 64

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

opteaz pentru un astfel de sistem de certificare. n acest caz, Autoritatea


Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia
de a informa Comisia European cu privire la coordonatele i modul de funcionare a
sistemului.
(4) n cazul utilizrii listelor oficiale ale operatorilor economici desemnai,
autoritile contractante vor solicita adeverine suplimentare, care s ateste
ndeplinirea obligaiilor de plata a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
---------------Alin. (4) al art. 177 a fost introdus de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 178
(1) n cazul n care, pentru criteriile de natura celor prevzute la art. 176
lit. c) i d), autoritatea contractant consider c se justific impunerea anumitor
cerine minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc pentru a fi
considerai calificai, atunci aceste cerine trebuie s fie precizate, conform
principiului transparenei, n cadrul invitaiei/anunului de participare.
-----------Alin. (1) al art. 178 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita ndeplinirea unor
cerine minime referitoare la situaia economic i financiar i/sau la capacitatea
tehnic i profesional, care ar conduce la restricionarea participrii la
procedura de atribuire.
ART. 179
(1) Criteriile de calificare i selecie stabilite de ctre autoritatea
contractant trebuie s aib o legtur evident cu obiectul contractului ce urmeaz
s fie atribuit.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiul
proporionalitii atunci cnd stabilete criteriile de calificare i selecie,
precum i nivelul cerinelor minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le
ndeplineasc.
(3) Criteriile de calificare i selecie precizate n cadrul
invitaiei/anunului de participare trebuie s fie aceleai cu cele precizate n
cadrul documentaiei de atribuire.
(4) Orice modificare i/sau completare a criteriilor de calificare i selecie
precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu
excepia:
a) modificrilor dispuse prin decizia Consiliului;
b) modificrilor dispuse prin hotrri ale instanelor judectoreti;
c) msurilor de remediere dispuse de autoritatea contractant n temeiul art.
256^1 alin. (3) i art. 256^3 alin. (1).
------------Alin. (4) al art. 179 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se
realizeaz cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel
nct operatorii economici s beneficieze de un interval de timp suficient pentru
pregtirea documentelor de calificare i/sau selecie, respectiv, dup caz, pentru
elaborarea ofertelor.
------------Alin. (5) al art. 179 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANA DE
Pagina 65

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
-----------Art. 179 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
PARAGRAFUL 2
Situaia personal a candidatului sau a ofertantului
ART. 180
Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura aplicat
pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat despre
care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv
a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii
criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.
ART. 181
Autoritatea contractant are dreptul de a exclude dintr-o procedur pentru
atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat care se afla n
oricare dintre urmtoarele situaii:
a) a intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
---------------Lit. a) a art. 181 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
b) abrogat;
---------------Lit. b) a art. 181 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor i
contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general
consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara
n care este stabilit;
c^1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos
obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a
produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
--------------Lit. c^1) a art. 181 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei
instane judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau
pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre
autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de
calificare i selecie.
---------------Lit. e) a art. 181 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
ART. 182
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a accepta ca fiind suficient i
relevant pentru demonstrarea faptului c ofertantul/candidatul nu se ncadreaz n
una dintre situaiile prevzute la art. 180 i 181 orice document considerat
Pagina 66

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

edificator, din acest punct de vedere, n ara de origine sau n ara n care
ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau
alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiva.
(2) n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete situaia personal
a respectivilor candidai/ofertani, autoritatea contractant are dreptul de a
solicita n mod direct informaii de la autoritile competente care emit documente
de natura celor prevzute la alin. (1). n ceea ce privete cazurile menionate la
art. 180, n conformitate cu legislaia intern a statului n care sunt stabilii
candidaii sau ofertanii, aceste solicitri se refer la persoane fizice i
persoane juridice, inclusiv, dup caz, la directori de companii sau la orice
persoan cu putere de reprezentare, de decizie ori de control n ceea ce privete
candidatul sau ofertantul.
-------------Alin. (2) al art. 182 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(3) n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit
ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevzute la alin. (1)
sau respectivele documente nu vizeaz toate situaiile prevzute la art. 180 i 181,
autoritatea contractant are obligaia de a accepta o declaraie pe propria
rspundere sau, dac n ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la
declaraia pe propria rspundere, o declaraie autentic data n faa unui notar, a
unei autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale care
are competente n acest sens.
PARAGRAFUL 3
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
ART. 183
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita oricrui operator economic s
prezinte documente edificatoare care s dovedeasc forma de nregistrare ca persoan
fizic sau juridic i, dup caz, de atestare ori apartenena din punct de vedere
profesional, n conformitate cu prevederile din ara n care ofertantul/candidatul
este stabilit.
PARAGRAFUL 4
Situaia economic i financiar
ART. 184
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca operatorul economic
care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziie public s fac
dovada situaiei sale economice i financiare.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicita demonstrarea situaiei
economice i financiare, atunci aceasta are obligaia de a indica n documentaia de
atribuire i informaiile pe care operatorii economici urmeaz s le prezinte n
acest scop.
ART. 185
(1) Demonstrarea situaiei economice i financiare se realizeaz, dup caz, prin
prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
a) declaraii bancare corespunztoare sau, dup caz, dovezi privind asigurarea
riscului profesional;
b) bilanul contabil sau extrase de bilan, n cazul n care publicarea acestor
bilanuri este prevzut de legislaia tarii n care este stabilit
ofertantul/candidatul;
c) declaraii privind cifra de afaceri global sau, dac este cazul, privind
cifra de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului ntr-o
Pagina 67

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

perioad anterioar, care vizeaz activitatea din cel mult ultimii trei ani, n
msura n care informaiile respective sunt disponibile; n acest ultim caz
autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare i data la care
operatorul economic a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea comercial.
(2) n cazul n care, din motive obiective, justificate corespunztor,
operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de
autoritatea contractant, acesta are dreptul de a-i demonstra situaia economic i
financiar i prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractant le
poate considera edificatoare, n msura n care acestea reflecta o imagine fidel a
situaiei economice i financiare a candidatului/ofertantului.
ART. 186
(1) Capacitatea economic i financiar a ofertantului/candidatului poate fi
susinut, pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent de
natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv.
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic
i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin.
(1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de
care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia
ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur
susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a),
c^1) i d).
--------------Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
introduce pct. 41^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun,
situaia economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de
susinerea financiar a unei/unor tere persoane, situaia economic i financiar
se demonstreaz n condiiile prevzute la alin. (2).
PARAGRAFUL 5
Capacitatea tehnic i/sau profesional
ART. 187
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca operatorul economic
care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziie public s fac
dovada capacitii sale tehnice i/sau profesionale.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicita demonstrarea capacitii
tehnice i/sau profesionale, atunci aceasta are obligaia de a indica n
documentaia de atribuire i informaiile pe care operatorii economici urmeaz s le
prezinte n acest scop.
(3) Capacitatea tehnic i/sau profesional a unui ofertant/candidat se
apreciaz n funcie de experiena, aptitudinile, eficiena i eficacitatea
acestuia, rezultate n urma analizrii informaiilor prezentate pe parcursul
procedurii de atribuire.
ART. 188
(1) n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de
furnizare, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a
ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita
acestora, n funcie de specificul, de cantitatea i de complexitatea produselor ce
urmeaz s fie furnizate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante
Pagina 68

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele:


a) o lista a principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 3 ani,
coninnd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac acetia din urma
sunt autoriti contractante sau clieni privai. Livrrile de produse se confirma
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de ctre clientul beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client
privat i, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii
unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea livrrilor de produse
se realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic;
b) o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la masurile aplicate n
vederea asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de studiu i
cercetare;
c) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre
candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii;
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate n acest sens,
care s ateste conformitatea produselor, identificat clar prin referire la
specificaii sau standarde relevante;
e) mostre, descrieri i/sau fotografii a cror autenticitate trebuie s poat fi
demonstrat n cazul n care autoritatea contractant solicit acest lucru.
(2) n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de
servicii, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a
ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita
acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea serviciilor ce
urmeaz s fie prestate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante
pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele:
a) o lista a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, coninnd valori,
perioade de prestare, beneficiari, indiferent dac acetia din urma sunt autoriti
contractante sau clieni privai. Prestrile de servicii se confirma prin
prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de ctre clientul privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client
privat i, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii
unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea prestrilor de
servicii se realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic;
b) o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la masurile aplicate n
vederea asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de studiu i
cercetare;
c) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre
candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii;
d) informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea
personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru
ndeplinirea contractului de servicii;
e) o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat
i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani;
f) dac este cazul, informaii privind masurile de protecie a mediului pe care
operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de servicii;
g) informaii referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de
care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a
contractului de servicii;
h) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intenia s o subcontracteze.
-------------Lit. h) a alin. (2) al art. 188 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
426 din 23 iunie 2009.
Pagina 69

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3) n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de


lucrri, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a
ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita
acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea lucrrilor ce
urmeaz s fie executate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante
pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele:
a) o list a lucrrilor executate n ultimii 5 ani, nsoit de certificri de
bun execuie pentru cele mai importante lucrri. Respectivele certificri indic
beneficiarii, indiferent dac acetia sunt autoriti contractante sau clieni
privai, valoarea, perioada i locul execuiei lucrrilor i precizeaz dac au fost
efectuate n conformitate cu normele profesionale din domeniu i dac au fost duse
la bun sfrit;
---------------Lit. a) a alin. (3) art. 188 a fost modificat de pct. 36 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
b) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre
candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii;
c) informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea
personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru execuia
lucrrilor*);
----------------*) A se vedea Normele de aplicare de la art. 188 alin. (2) lit. d).
d) o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat
i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani;
e) dac este cazul, informaii privind masurile de protecie a mediului pe care
operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de lucrri;
f) o declaraie referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de
care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a
contractului de lucrri.
g) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intenia s o subcontracteze.
-------------Lit. g) a alin. (3) al art. 188 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
426 din 23 iunie 2009.
ART. 189
(1) n cazul n care produsele care urmeaz s fie furnizate sau serviciile care
urmeaz s fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop
specific, autoritatea contractant are dreptul de a verifica/controla - direct sau
prin intermediul unei autoriti competente aparinnd statului n care operatorul
economic este stabilit i cu condiia acordului acestei autoriti - capacitile de
producie ale furnizorului sau capacitatea tehnic a prestatorului, metodele de
studiu i cercetare utilizate, precum i masurile aplicate pentru controlul
calitii.
ART. 190
(1) Capacitatea tehnic i profesional a ofertantului/candidatului poate fi
susinut, pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent de
natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv.
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic
i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile
alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi
Pagina 70

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al


persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia
candidatului/ofertantului resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care
asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se afle n situaia care
determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i
ale art. 181 lit. a), c^1) i d).
--------------Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
introduce pct. 41^2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun,
capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de
susinerea tehnic i profesional a unei/unor tere persoane, capacitatea tehnic
i profesional se demonstreaz n condiiile prevzute la alin. (2).
PARAGRAFUL 6
Standarde de asigurare a calitii
ART. 191
n cazul n care solicit prezentarea unor certificate, emise de organisme
independente, prin care se atesta faptul c operatorul economic respecta anumite
standarde de asigurare a calitii, autoritatea contractant trebuie s se raporteze
la sistemele de asigurare a calitii bazate pe seriile de standarde europene
relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene
privind certificarea.
ART. 192
n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce, autoritatea contractant
are obligaia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite n
alte state ale Uniunii Europene.
ART. 193
n cazul n care operatorul economic nu deine un certificat de calitate astfel
cum este solicitat de autoritatea contractant, aceasta din urm are obligaia de a
accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, n
msura n care probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel
corespunztor al calitii.
ART. 193^1
Certificarea respectrii standardelor de asigurare a calitii nu poate face
obiectul susinerii acordate de ctre o alt persoan.
--------------Art. 193^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct.
41^3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
PARAGRAFUL 7
Standarde de protecie a mediului
ART. 194
n cazul n care solicit ca demonstrarea msurilor prevzute la art. 188 alin.
(2) lit. f) i alin. (3) lit. e) s se realizeze prin prezentarea unor certificate,
emise de organisme independente, prin care se atest faptul c operatorul economic
respect anumite standarde de protecie a mediului, atunci autoritatea contractant
trebuie s se raporteze:
Pagina 71

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic i Audit (EMAS);


b) fie la standarde de gestiune ecologic bazate pe seriile de standarde
europene sau internaionale n domeniu, certificate de organisme conforme cu
legislaia comunitar ori cu standardele europene sau internaionale privind
certificarea.
ART. 195
n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce, autoritatea contractant
are obligaia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite n
alte state ale Uniunii Europene.
ART. 196
n cazul n care operatorul economic nu deine un certificat de mediu astfel cum
este solicitat de autoritatea contractant, aceasta din urma are obligaia de a
accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, n
msura n care probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel
corespunztor al proteciei mediului.
ART. 196^1
Certificarea respectrii standardelor de protecie a mediului nu poate face
obiectul susinerii acordate de ctre o alt persoan.
--------------Art. 196^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct.
41^4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECIUNEA a 3-a
Criterii de atribuire a contractului de achiziie public
ART. 197
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare
criteriul de atribuire a contractului de achiziie public, care, odat stabilit, nu
poate fi schimbat pe toat durata de aplicare a procedurii de atribuire.
ART. 198
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor legislative sau administrative privind
remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziie
public poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic;
b) fie, n mod exclusiv, preul cel mai sczut.
(2) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se realizeaz
prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat
trebuie s fie numai oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.
ART. 199
(1) n cazul aplicrii criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de
vedere economic, oferta stabilit ca fiind ctigtoare este oferta care ntrunete
punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare
pentru care se stabilesc ponderi relative. n cazul n care, din motive obiective,
pe care autoritatea contractant le poate justifica temeinic, este imposibil
stabilirea exact a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare,
autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de participare i n
documentaia de atribuire cel puin ordinea descresctoare a importanei factorilor
de evaluare care urmeaz s fie utilizai.
-----------Alin. (1) al art. 199 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevzui la alin. (1), pot fi, alturi de
pre: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcional,
caracteristici de mediu, costuri de funcionare, raportul cost/eficien, servicii
Pagina 72

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

post-vnzare i asisten tehnic, termen de livrare sau de execuie, alte elemente


considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza, n mod clar, n
invitaia/anunul de participare, precum i n documentaia de atribuire, factorii
de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora.
-----------Alin. (3) al art. 199 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de
atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concret de punctare a avantajelor
care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani.
-----------Alin. (4) al art. 199 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(5) Orice modificare i/sau completare a factorilor de evaluare precizai
conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire.
-----------Alin. (5) al art. 199 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
SECIUNEA a 4-a
Stabilirea ofertei ctigtoare
ART. 200
(1) n termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea
contractant stabilete oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire
precizat n invitaia de participare/anunul de participare i n documentaia de
atribuire, dac oferta respectiv ndeplinete toate condiiile de admisibilitate
care rezult din documentaia de atribuire i actele anexate.
------------Alin. (1) al art. 200 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(2) n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate prelungi o
singur dat perioada de evaluare, cu excepia situaiilor n care autoritatea
contractant reevalueaz ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei
hotrri judectoreti sau a recomandrilor observatorilor Unitii pentru
Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice.
------------Alin. (2) al art. 200 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(3) Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de
conductorul autoritii contractante care este parte a dosarului achiziiei
publice.
---------------Alin. (3) art. 200 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(4) Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunotina operatorilor
economici implicai, n termen de maximum dou zile de la expirarea termenului
Pagina 73

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

prevzut la alin. (1).


------------Alin. (4) al art. 200 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
---------------Art. 200 a fost modificat de pct. 26 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 201
(1) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are
dreptul de a solicita clarificri i, dup caz, completri ale documentelor
prezentate de ofertani/candidai pentru demonstrarea ndeplinirii cerinelor
stabilite prin criteriile de calificare i selecie sau pentru demonstrarea
conformitii ofertei cu cerinele solicitate.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul ca prin clarificrile/completrile
solicitate s determine apariia unui avantaj evident n favoarea unui
ofertant/candidat.
ART. 202
(1) n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport
cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractant are
obligaia de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a lua o decizie de
respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider semnificative
cu privire la oferta, precum i de a verifica rspunsurile care justifica preul
respectiv.
(1^1) O ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea
ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cnd preul ofertat, fr
T.V.A., reprezint mai puin de 80% din valoarea estimat a contractului respectiv.
--------------Alin. (1^1) al art. 202 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 44 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare justificrile
primite de la ofertant, n condiiile alin. (1), ndeosebi cele care se refer la:
a) fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de
execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate;
b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de
care beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea
produselor sau prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor
prevzute n caietul de sarcini;
d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru
aplicabile pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea
produselor;
e) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat.
ART. 203
(1) Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre
aparent neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat,
oferta respectiv poate fi respins pe acest temei numai dac, n urma
clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra, ntr-o
perioad de timp stabilit de autoritatea contractant i care nu poate fi mai
scurt de 3 zile, c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal.
--------------Pagina 74

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin. (1) al art. 203 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
introduce pct. 44^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Atunci cnd autoritatea contractant respinge o ofert n circumstanele
prevzute la alin. (1), aceasta are obligaia de a transmite o notificare n acest
sens Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice.
ART. 204
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie
public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, pe baza
propunerilor tehnice i financiare cuprinse n respectiva ofert.
(1^1) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu
ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului
c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n
imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s
declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta
exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziie public.
--------------Alin. (1^1) al art. 204 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2
decembrie 2008.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea
documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei proceduri de atribuire
prevzute la art. 18.
-----------Alin. (2) al art. 204 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 204^1
ntr-un contract de achiziie public este permis doar cesiunea creanelor
nscute din acel contract, obligaiile nscute rmnnd n sarcina prilor
contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate iniial.
-----------Art. 204^1 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 205
(1) Contractele care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de
urgen pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de ateptare de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii
procedurii, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale
cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este egal sau mai mare dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);
b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii
procedurii, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale
cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mic dect pragurile
valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
----------Alin. (1) al art. 205 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 39 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

Pagina 75

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazurile prevzute la art.


27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de ateptare
se raporteaz la valoarea estimat a fiecrui lot, publicat n invitaia de
participare/anunul de participare.
------------Alin. (1^1) al art. 205 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(2) Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei
ordonane de urgene, ncheiate nainte de mplinirea termenelor prevzute la alin.
(1), sunt lovite de nulitate.
(3) Respectarea termenelor prevzute la alin. (1) este facultativ n
urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd prezenta ordonan de urgen nu prevede obligativitatea
publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare;
b) atunci cnd contractul/acordul-cadru respectiv urmeaz s fie ncheiat cu un
operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur de atribuire
i nu exist ali operatori economici implicai n procedura de atribuire;
c) atunci cnd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca
urmare a utilizrii unui sistem dinamic de achiziie.
-------------Art. 205 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72
din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
SECIUNEA a 5-a
Informarea candidailor i a ofertanilor
ART. 206
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici
implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul
seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public
sau de ncheiere a acordului-cadru, la admiterea ntr-un sistem de achiziie
dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz, la anularea procedurii
de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct
mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora,
nuntrul termenului prevzut la art. 200.
-----------Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 28 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(1^1) n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat
n procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant
nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta
proprie sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert nu a fost nc
respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este considerat
definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost
considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate face obiectul
unei ci de atac.
----------Alin. (1^1) al art. 206 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 39^1.
Pagina 76

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevzut la alin. (1) se


transmite i prin fax sau prin mijloace electronice.
(3) n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind
rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci
termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile.
--------------Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
ART. 207
(1) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertantul/ofertanii ctigtor/ctigtori
cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(2) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertanii/candidaii care au fost respini
sau a cror oferta nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care au stat la
baza deciziei respective, dup cum urmeaz:
a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere a candidaturii sale;
b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza
deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost
considerat inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au
corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de sarcini;
--------------Lit. b) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 42 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin
urmare admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa,
numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public
sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-cadru.
--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 42 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a)-c), data-limit
pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile
art. 256^2 alin. (1).
-----------Lit. d) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 30 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
ART. 208
Autoritatea contractant are dreptul de a nu comunica anumite informaii din
cele prevzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai n situaia n care
divulgarea acestora:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol n
aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrar interesului public;
b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici,
publici sau privai, sau ar prejudicia concurena loial dintre acetia.

Pagina 77

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

SECIUNEA a 6-a
Anularea aplicrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public
ART. 209
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a anula aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de achiziie public n urmtoarele cazuri:
a) dac au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;
b) dac nu a fost depus nicio ofert sau dac au fost depuse oferte care, dei
pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de
abordare a soluiilor tehnice i/ori financiare;
c) dac abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de
atribuire sau dac este imposibil ncheierea contractului.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are
dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie
public, dac ia aceast decizie nainte de data ncheierii contractului, numai n
urmtoarele cazuri:
a) dac autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la
art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a)
sau art. 148^1 lit. a);
b) ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor, prin care se dispune eliminarea oricror specificaii tehnice din
caietul de sarcini ori din alte documente emise n legtur cu procedura de
atribuire.
(3) Dispoziiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii
contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti
sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor.
(4) n sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la
prevederile legislative se nelege:
a) criteriile de calificare i selecie i/sau criteriul de atribuire sau
factorii de evaluare prevzui n cadrul invitaiei de participare/anunului de
participare, precum i n documentaia de atribuire au fost modificate/modificai,
cu excepia situaiilor prevzute la art. 179 alin. (4);
------------Lit. a) a alin. (4) al art. 209 a fost modificat de pct. 46 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
b) pe parcursul analizei, evalurii i/sau finalizrii procedurii de atribuire
se constat erori sau omisiuni, iar autoritatea contractant se afl n
imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc la
nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).
c) deciziile luate de autoritatea contractant n procesul de evaluare a
ofertelor au la baz cerine/criterii de calificare i/sau selecie ce nu se
regsesc n fia de date/invitaia de participare/anunul de participare;
------------Lit. c) a alin. (4) al art. 209 a fost introdus de pct. 47 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
d) orice situaie reglementat expres de prezenta ordonan
------------Lit. d) a alin. (4) al art. 209 a fost introdus de pct. 47
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
-----------Art. 209 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA
Pagina 78

de urgen.
al art. I din
MONITORUL OFICIAL
nr. 279 din 7

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 210
Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor
participanilor la procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data
anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea
de oferte, ct i motivul concret care a determinat decizia de anulare, nuntrul
termenului prevzut la art. 200.
-----------Art. 210 a fost modificat de pct. 32 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 210^1
Cu excepia negocierii fr publicarea prealabil a unui anun de participare,
n cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea
contractant are obligaia de a transmite n SEAP informaii referitoare la motivele
anulrii.
-----------Art. 210^1 a fost modificat de pct. 33 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
CAP. VI
Dosarul achiziiei publice
ART. 211
Autoritatea contractant are obligaia de a ntocmi dosarul achiziiei publice
pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i pentru fiecare
lansare a unui sistem de achiziie dinamic.
ART. 212
Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele de
calificare i selecie se pstreaz de ctre autoritatea contractant att timp ct
contractul de achiziie public/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai
puin de 5 ani de la data finalizrii contractului respectiv. n cazul anulrii
procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii
respectivei proceduri.
--------------Art. 212 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 213
(1) Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite
de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a
se limita la urmtoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este
cazul;
c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau,
dup caz, invitaia de participare;
c^1) erata, dac este cazul;
------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 213 a fost introdus de pct. 48 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
d) documentaia de atribuire;
e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care
procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns;
Pagina 79

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

f) nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este


cazul;
g) procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de
autoritatea contractant;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate;
m) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) dac este cazul, contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire,
nsoite de deciziile motivate pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor;
---------Lit. n) a alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din
LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care modifica pct. 42 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din
30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
o) documentele
aferente procesului
cazul;
-----------Lit. o) a alin.
LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011.

referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale


de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este
(1) al art. 213 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9

p) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea


obligaiilor contractuale de ctre contractant.
--------------Alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz
nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru/sistemului
de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
--------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 12 al art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
a) denumirea i sediul autoritii contractante;
b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de
achiziie dinamic;
c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur;
d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai,
precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor
candidai;
e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur;
f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza
acestei decizii;
g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre
oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind
neobinuit de sczute;
h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror oferta a fost
declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii;
Pagina 80

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care


acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele
subcontractanilor;
j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.
(3) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se face pe
loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat i pentru fiecare lot n
parte.
------------Alin. (3) al art. 213 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 214
Prevederile art. 213 alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n cazul
atribuirii contractelor prevzute la cap. VII.
ART. 215
(1) Dosarul achiziiei publice are caracter de document public, n forma n care
se afl la momentul solicitrii accesului la informaiile din cuprinsul acestuia.
Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i
procedurilor prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la
informaiile de interes public i nu poate fi restricionat dect n msura n care
aceste informaii sunt confideniale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectual, potrivit legii.
------------Alin. (1) al art. 215 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(2) Abrogat.
---------------Alin. (2) al art. 215 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
ART. 216
n cazul n care autoritatea contractant aplic o procedur de atribuire prin
mijloace electronice, utilizeaz un sistem dinamic de achiziie sau un sistem de
achiziii electronice, aceasta are obligaia de a asigura trasabilitatea deplin a
aciunilor pe care le realizeaz pe parcursul procesului de atribuire, astfel nct
ntocmirea dosarului achiziiei publice, n conformitate cu prevederile art. 213, s
nu fie afectat.
CAP. VII
Contractele de concesiune
SECIUNEA 1
Principii i reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
ART. 217
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele
prevzute la art. 2 alin. (2).
ART. 218
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de concesiune
potrivit prevederilor prezentei seciuni.
(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de
transfer i de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregtire a
documentaiei de atribuire i de aplicare a procedurilor prevzute de prezenta
Pagina 81

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ordonan de urgen se stabilesc prin hotrre a Guvernului.


ART. 218^1
Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contractul de concesiune de
lucrri publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre
procedurile prevzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c), precum i a negocierii cu
publicarea prealabil a unui anun de participare n situaiile prevzute la art.
110 sau n cele prevzute la art. 251 alin. (1).
---------------Art. 218^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 219
(1) Regulile de estimare prevzute la cap. II seciunea a 2-a se aplic n mod
corespunztor pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.
(2) Modul de soluionare a contestaiilor depuse pe parcursul aplicrii
procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevzut la cap. IX.
ART. 220
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic n cazul n care contractul de
concesiune:
a) este atribuit ntr-una dintre situaiile prevzute la art. 12-14;
b) se atribuie de ctre o autoritate contractant ce desfoar ntre
activitile sale una sau mai multe dintre activitile relevante prevzute la art.
232-241, n cazul n care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea
respectivelor activiti; sau
c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai n cazul n care, prin
obiectul respectivului contract, autoritatea contractant nu urmrete dobndirea
execuiei unei lucrri sau a unui serviciu, fapt care ar ncadra contractul
respectiv fie n categoria contractelor de achiziie public, fie n categoria
contractelor de concesiune a cror atribuire este reglementata de prezenta ordonan
de urgen.
ART. 221
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic atunci cnd este necesar
achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale care nu au fost
incluse n contractul de concesiune iniial, dar care datorit unor circumstane
neprevzute au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, dac se
respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
b) lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de
vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor
inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de
contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia;
c) valoarea cumulat a contractelor atribuite pentru lucrri i servicii
suplimentare/adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial.
ART. 222
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena atribuirii
contractelor de concesiune.
(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniiaz prin
publicarea unui anun de participare.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a include n anunul prevzut la
alin. (2) cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3B i, dac este necesar,
alte informaii considerate utile de ctre autoritatea contractant, n conformitate
cu formularul standard adoptat de Comisia European.
(4) n cazul anunurilor de participare pentru care, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen, nu este obligatorie transmiterea spre
publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, coninutul acestora se
stabilete prin hotrre a Guvernului.
(5) Prevederile art. 48-50 i ale art. 56 se aplic n mod corespunztor.
Pagina 82

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

-----------Alin. (5) al art. 222 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 223
(1) Anunul de participare se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a
VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru
contractul de concesiune de lucrri publice, n situaiile n care valoarea estimat
a acestuia este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000
euro.
------------Alin. (2) al art. 223 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
---------------Art. 223 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 224
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili numrul de zile dintre
data publicrii anunului de participare i data depunerii aplicaiilor, astfel
nct operatorii economici s beneficieze de o perioad adecvat i suficient
pentru elaborarea aplicaiilor.
(2) Indiferent de procedura aplicat i fr a aduce atingere prevederilor alin.
(1), autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunul de
participare cu cel puin 52 de zile nainte de data limit de depunere a
aplicaiilor.
(3) n cazul n care anunul de participare este transmis, n format electronic,
spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin.
(2) se poate reduce cu 7 zile.
(4) Prevederile art. 72 se aplic n mod corespunztor.
ART. 225
Atunci cnd atribuie un contract de concesiune de lucrri publice, autoritatea
contractant are dreptul de a solicita:
a) concesionarul s atribuie contracte unor tere pri, ntr-un procent de
minimum 30% din valoarea total a lucrrilor care fac obiectul concesiunii, lsnd
candidailor posibilitatea de a majora partea/prile din contract pe care urmeaz
s le subcontracteze;
-------------Lit. a) a art. 225 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) candidailor s precizeze, n cadrul aplicaiei depuse, valoarea lucrrilor
din cadrul contractului de concesiune pe care acetia intenioneaz s le atribuie
unor tere pri.
SECIUNEA a 2-a
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziie public de ctre concesionari
ART. 226
n cazul n care concesionarul are calitatea de autoritate contractant n
sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligaia de a respecta
prevederile cap. I-VI atunci cnd atribuie un contract de achiziie public unei
tere pri.
ART. 227
Pagina 83

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1) n cazul n care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractant


n sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta, atunci cnd atribuie un contract
de lucrri sau de servicii unei tere pri, public un anun de participare n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n SEAP i, opional, n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice, n toate situaiile n care valoarea
estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro, cu excepia cazurilor prevzute la
art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizeaz conform
regulilor prevzute la art. 23 i la cap. II seciunea a 2-a.
------------Alin. (1) al art. 227 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(2) Concesionarul are obligaia de a respecta i urmtoarele condiii:
a) numrul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunului de
participare i data depunerii candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile;
i
b) numrul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunului de
participare sau transmiterii invitaiei de participare i data depunerii ofertelor
trebuie s fie de cel puin 40 de zile.
(3) n cazul n care anunul de participare este transmis, n format electronic,
spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevzute la
alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.
(4) n cazul n care concesionarul public n SEAP ntreaga documentaie de
atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul
direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci
aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (2) lit. b) cu nc 5
zile.
(5) Prevederile art. 72 se aplic n mod corespunztor.
(6) Concesionarul are obligaia de a include n anunul prevzut la alin. (1)
cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3C i, dac este necesar, alte
informaii considerate utile de ctre acesta, n conformitate cu formularul standard
adoptat de Comisia European.
(7) Prevederile art. 48-50 se aplic n mod corespunztor.
ART. 228
(1) Grupurile de ntreprinderi care s-au constituit pentru obinerea concesiunii
sau ntreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi tere pri.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin ntreprindere afiliat se nelege
orice persoan care desfoar activiti economice i:
a) asupra creia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influen
dominant; sau
b) care poate exercita asupra concesionarului o influen dominant; sau
c) care, la fel ca i concesionarul, face obiectul influenei dominante a unei
alte persoane. Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se
aplic n mod corespunztor.
--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 228 a fost modificat de pct. 47 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract
de concesiune are obligaia de a include n aplicaie lista cuprinznd persoanele
care au calitatea de ntreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaia de
a actualiza aceast list n mod permanent, pn la finalizarea contractului de
concesiune.

Pagina 84

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CAP. VIII
Contracte sectoriale
SECIUNEA 1
Activiti relevante
PARAGRAFUL 1
Domeniu de aplicare
ART. 229
(1) Dispoziiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale n msura n
care prezentul capitol nu prevede altfel.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se nelege
contractul de achiziie public care se atribuie n scopul efecturii unei
activiti relevante n sectoarele de utilitate public:
a) apa;
b) energie;
c) transport;
d) posta.
ART. 230
Autoritatea contractant are obligaia de a atribui un contract sectorial
destinat efecturii mai multor activiti relevante, n conformitate cu regulile
aplicabile activitii creia i este destinat n principal.
ART. 231
(1) n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre
categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziie public
destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin una este activitate
relevant, iar o alt activitate intr sub incidena prevederilor de la cap. I-VI
i, n mod obiectiv, este imposibil s se determine crei activiti i este
destinat n principal contractul n cauz, atunci autoritatea contractant nu are
dreptul de a ncadra contractul respectiv n categoria contractelor sectoriale,
avnd obligaia de a respecta prevederile de la cap. I-VI.
(2) n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre
categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziie public
destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin una este activitate
relevant, iar o alt activitate nu intr sub incidena prevederilor prezentei
ordonane de urgen i, n mod obiectiv, este imposibil s se determine crei
activiti i este destinat n principal contractul n cauz, atunci autoritatea
contractant are obligaia de a ncadra contractul respectiv n categoria
contractelor sectoriale.
(3) n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre
categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziie
public destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin una este
activitate relevant, i, n mod obiectiv, este imposibil s se determine crei
activiti i este destinat n principal contractul n cauz, atunci aceasta are
obligaia de a ncadra contractul respectiv n categoria contractelor sectoriale.
PARAGRAFUL 2
Apa
ART. 232
Sunt considerate activiti relevante n sectorul de utilitate public prevzut
la art. 229 alin. (2) lit. a) urmtoarele:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate s asigure, n
beneficiul publicului, servicii de producie, transport sau distribuie de ap
potabil;
b) furnizarea de ap potabil unor reele de natura celor prevzute la lit. a).
Pagina 85

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 233
Autoritatea contractant care efectueaz una dintre activitile prevzute la
art. 232 are obligaia de a respecta prevederile prezentului capitol i atunci cnd
atribuie un contract sau organizeaz un concurs de soluii care este n legtur:
a) cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigaii sau ameliorare a solului, dac
volumul de ap utilizat pentru furnizarea de ap potabil reprezint mai mult de 20%
din volumul total de ap pus la dispoziie prin astfel de proiecte ori prin
instalaiile de irigare ori drenaj; sau
b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
ART. 234
Furnizarea apei potabile ctre reelele publice de o autoritate contractant din
categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consider activitate
relevant n sensul art. 232, dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
a) furnizorul produce apa potabil al crei consum este necesar n scopul
efecturii unei alte activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de
urgen ca fiind activiti relevante;
b) furnizarea de ap potabil ctre reelele publice depinde doar de consumul
propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizat reelelor respective nu depete
30% din producia total de ap potabil a acestuia, avndu-se n vedere media
ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.
PARAGRAFUL 3
Energie
ART. 235
Sunt considerate activiti relevante n sectorul de utilitate public prevzut
la art. 229 alin. (2) lit. b) urmtoarele:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate s asigure, n
beneficiul publicului, servicii de producie, transport sau distribuie de
combustibili gazoi, energie termic sau energie electric;
b) livrarea de combustibili gazoi, energie termic sau energie electric prin
reele de natura celor prevzute la lit. a).
-------------Lit. b) a art. 235 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 236
Livrarea combustibililor gazoi sau a energiei termice prin reelele publice de
o autoritate contractant din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu
se consider activitate relevant n sensul art. 235, dac se ndeplinesc n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
a) operatorul economic produce energia termic sau combustibilii gazoi ca o
consecin inevitabil a unei alte activiti dect cele considerate de prezenta
ordonan de urgen ca fiind activiti relevante;
b) livrarea de combustibili gazoi sau de energie termic prin reelele publice
este fcut numai cu scopul de a exploata n mod economic aceasta producie, iar
cifra de afaceri rezultat din alimentarea reelelor respective nu depete 20% din
cifra de afaceri total realizat, avndu-se n vedere media ultimilor 3 ani,
inclusiv anul n curs.
-------------Art. 236 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 237
Livrarea energiei electrice prin reelele publice de o autoritate contractant
din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consider activitate
Pagina 86

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

relevant n sensul art. 235, dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele


condiii:
a) operatorul economic produce energia electric n scopul efecturii unei alte
activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de urgen ca fiind
activiti relevante;
b) livrarea de energie electric prin reelele publice depinde doar de consumul
propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportat prin reelele
respective nu depete 30% din producia total de energie electric a acestuia,
avndu-se n vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.
-------------Art. 237 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
PARAGRAFUL 4
Transport
ART. 238
(1) Este considerat activitate relevant n sectorul de utilitate public
prevzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziie sau exploatarea de
reele destinate s asigure, n beneficiul publicului, servicii de transport pe
calea ferata i servicii de transport terestru de cltori, pe baz de grafic, cum
ar fi transportul n comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport
pe cablu.
-------------Alin. (1) al art. 238 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), se consider c exist o reea pentru
prestarea serviciilor de transport, n cazul n care condiiile de operare - care
pot viza rutele ce urmeaz a fi deservite, capacitatea de transport care urmeaz s
fie asigurat sau frecvena serviciului - sunt prestabilite de o autoritate
competent.
ART. 239
Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerat
activitate relevant n cazul n care i ali operatori economici au dreptul s
presteze acelai tip de servicii, n aceeai zon geografic i n aceleai condiii
ca i autoritile contractante.
-------------Art. 239 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
PARAGRAFUL 5
Posta
ART. 240
(1) Este considerat activitate relevant n sectorul de utilitate public
prevzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea urmtoarelor servicii:
a) servicii potale, indiferent dac sunt sau nu rezervate n sensul
prevederilor art. 12 din Ordonana Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile
potale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 642/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, respectiv serviciile constnd n colectarea, sortarea,
transportul i livrarea la destinatari a trimiterilor potale - coresponden,
cri, cataloage, ziare, periodice, colete potale coninnd bunuri cu sau fr
valoare comercial - indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care
preced i urmeaz expedierii;
c) servicii cu valoare adugat n legtur cu pota electronic i furnizate
Pagina 87

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizat prin mijloace


electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor i
transmiterea prin pot electronic recomandat;
d) servicii privind trimiterile potale neincluse la lit. a), cum ar fi
publicitatea direct prin coresponden, care nu poart adres;
e) servicii financiar-potale, de natura celor prevzute n categoria 6 din
anexa nr. 2A i n art. 13 lit. d), care includ, n principal, mandatele potale i
transferurile pe baz de conturi curente potale;
f) servicii filatelice;
g) servicii logistice, care combin livrarea i/sau depozitarea cu alte
funciuni dect cele potale.
(2) Prestarea serviciilor prevzute la alin. (1) lit. b)-g) intr n categoria
activitilor relevante numai dac persoana n cauz presteaz i servicii potale
n sensul prevederilor alin. (1) lit. a) i numai dac activitatea de servicii
potale nu este direct expus concurenei conform prevederilor art. 248.
PARAGRAFUL 6
Alte activiti relevante
ART. 241
(1) n sensul prezentei ordonane de urgen se consider activiti relevante
i acele activiti care presupun exploatarea unui areal geografic n scopul:
a) prospectrii sau extraciei de petrol brut, gaze naturale, crbuni sau ali
combustibili solizi;
b) punerii la dispoziia transportatorilor care opereaz pe ci aeriene,
maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor
terminale de reea de transport.
(2) Contractele atribuite n scopul efecturii activitilor relevante prevzute
la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.
--------------Alin. (2) al art. 241 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2
decembrie 2008.
--------------Art. 241 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
SECIUNEA a 2-a
Excepii specifice
ART. 242
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractele sectoriale care
sunt atribuite cu scopul de a se achiziiona:
a) produse care urmeaz s fie revndute sau nchiriate unor tere pri, n
condiiile n care autoritatea contractant nu beneficiaz de un drept special sau
exclusiv n acest sens, iar alte persoane au i ele dreptul de a vinde sau de a
nchiria produse similare n aceleai condiii ca i autoritatea contractant;
b) produse, servicii sau lucrri destinate efecturii unor activiti relevante
ntr-un stat ter Uniunii Europene, n condiiile n care n efectuarea
respectivelor activiti nu intervine utilizarea fizica a unei reele sau a unui
areal geografic din Comunitatea European.
ART. 243
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractele atribuite de ctre
autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la
art. 8 lit. d) sau e) i care au ca obiect achiziia de produse, servicii sau
lucrri destinate desfurrii altor activiti dect activitile relevante.

Pagina 88

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 244
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractul care are ca obiect
cumprarea de apa, dac acesta este atribuit de o autoritate contractant care
efectueaz activiti relevante de natura celor prevzute la art. 232.
ART. 245
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractul care are ca obiect
cumprarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de ali
combustibili destinai produciei de energie, dac acesta este atribuit de o
autoritate contractant care efectueaz activiti de natura celor prevzute la art.
235 i art. 241 lit. a).
--------------Art. 245 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 246
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului
sectorial:
a) de ctre o autoritate contractant unei ntreprinderi afiliate acesteia;
b) de ctre o asociere de mai multe autoriti contractante, formata exclusiv cu
scopul de a derula o activitate relevant, unei ntreprinderi afiliate la una dintre
autoritile contractante respective.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) n cazul unui contract de furnizare, numai dac cel puin 80% din cifra medie
de afaceri n domeniul furnizrii de produse, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii
afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru ntreprinderile cu care
este afiliat;
b) n cazul unui contract de servicii, numai dac cel puin 80% din cifra medie
de afaceri n domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate
provine din prestarea de astfel de servicii pentru ntreprinderile cu care este
afiliat;
c) n cazul unui contract de lucrri, numai dac cel puin 80% din cifra medie
de afaceri n domeniul lucrrilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate
provine din execuia de astfel de lucrri pentru ntreprinderile cu care este
afiliat.
--------------Alin. (2) al art. 246 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3) n sensul prevederilor alin. (1) i (2), ntreprinderea afiliat reprezint
orice persoan care desfoar activiti economice i care intra, n conformitate
cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, n perimetrul de
consolidare al autoritii contractante sau orice persoan care desfoar
activiti economice i care se afla n oricare din urmtoarele situaii:
a) autoritatea contractant exercita, direct sau indirect, o influen dominant
asupra sa;
b) exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra unei autoriti
contractante;
c) mpreun cu autoritatea contractant, se afl, direct sau indirect, sub
influena dominant a unei alte persoane care desfoar activiti economice.
Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se aplic n
mod corespunztor.
--------------Teza a 2-a de la lit. c) a alin. (3) al art. 246 a fost modificat de pct. 51 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

Pagina 89

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(4) n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere afiliat a fost


nfiinat sau i-a nceput activitatea, cifra de afaceri nu este disponibil pentru
ultimii 3 ani, este suficient ca ntreprinderea s arate c cifra de afaceri
prevzut la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibil, acest lucru demonstrnduse pe baza unui plan de afaceri.
--------------Alin. (4) al art. 246 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(5) n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la autoritatea
contractant furnizeaz servicii, produse sau lucrri similare, procentajele
prevzute la alin. (2) se calculeaz lund n considerare cifra total de afaceri
care rezult din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, dup caz,
execuia de lucrri, de ctre respectivele ntreprinderi afiliate.
--------------Alin. (5) al art. 246 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
ART. 247
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului
sectorial:
a) de ctre o asociere de mai multe autoriti contractante, formata exclusiv cu
scopul de a derula o activitate relevant, uneia dintre autoritile contractante
respective;
b) de ctre o autoritate contractant unei asocieri de autoriti contractante
din care ea nsi face parte i care a fost formata exclusiv cu scopul de a derula
o activitate relevant.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac asocierea a fost nfiinat
pentru efectuarea activitii relevante pe o perioad de cel puin 3 ani, iar
instrumentul juridic prin care s-a nfiinat asocierea prevede c autoritile
contractante n cauza vor face parte din asocierea respectiv pentru o perioad cel
puin egal cu cea menionat.
ART. 248
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractelor
sectoriale n cazul n care activitatea relevant pentru care sunt destinate este
expus direct concurenei pe o pia la care accesul nu este restricionat.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului c o anumit
activitate relevant este sau nu expus direct concurenei se stabilete de ctre
Comisia European pe baza unei notificri/cereri formulate n acest sens de
autoritatea contractant interesat, care va cuprinde toate informaiile necesare
pentru adoptarea unei decizii pertinente n legtur cu situaia existent.
(3) Procedura specific pentru elaborarea i transmiterea notificrii/cererii
prevzute la alin. (2) se stabilete prin hotrre a Guvernului.
ART. 249
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice orice informaii pe care
aceasta le solicit cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile
prevederile art. 242 i 243, precum i ale art. 246 i 247.
SECIUNEA a 3-a
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
ART. 250
(1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:
a) licitaia deschis;
Pagina 90

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b) licitaia restrns;
c) negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
d) negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare;
e) cererea de oferte.
(2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile i n cazul atribuirii
contractelor sectoriale.
(3) n vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractant
poate utiliza i modalitile speciale de atribuire prevzute la cap. IV, cu
respectarea prevederilor prezentei seciuni.
--------------Alin. (3) al art. 250 a fost introdus de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
ART. 251
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul sectorial, de
regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns sau
negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are
dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 250 alin. (1), dup caz,
numai n circumstanele specifice prevzute la art. 252 sau 124.
ART. 252
Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractant are dreptul
de a aplica procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare numai n urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau
negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii de
oferte, nu a fost prezentat nicio ofert sau au fost prezentate numai oferte
necorespunztoare datorit faptului c acestea sunt complet irelevante n raport cu
obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este posibil
numai dup anularea procedurii iniiale i numai dac cerinele iniiale prevzute
n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial;
--------------Lit. a) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de
protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi
atribuit numai unui anumit operator economic;
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei
deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun
de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrem
urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio
form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea
contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare
dect cea necesar, pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat
aplicarea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare;
--------------Lit. c) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
d) atunci cnd contractul care urmeaz s fie atribuit este destinat exclusiv n
scopul cercetrii tiinifice, experimentrii, studiilor sau dezvoltrii tehnologice
i numai dac acesta nu este destinat obinerii unui profit i nici acoperirii
Pagina 91

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

costurilor aferente, iar atribuirea s nu afecteze atribuirea ulterioar pe baze


concureniale a contractelor subsecvente care sunt destinate ndeplinirii scopului
propus;
e) atunci cnd este necesar achiziionarea de la furnizorul iniial a unor
cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii
echipamentelor/ instalaiilor livrate anterior i numai dac schimbarea furnizorului
iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona produse care,
datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin
incompatibiliti sau dificulti tehnice disproporionate de operare i
ntreinere;
f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri,
achiziia acestora realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la
disponibil.
--------------Lit. f) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de
avantajoase de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile, de
la un administrator judiciar care administreaz afacerile unui operator economic n
stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator
economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar cu
cele anterioare, reglementata prin lege;
-------------Lit. g) a art. 252 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
h) atunci cnd este posibila achiziionarea de produse la un pre considerabil
mai sczut dect preturile practicate n mod normal pe pia, ca urmare a apariiei
unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioad foarte
scurt de timp;
i) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii
trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului
ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n
acest din urma caz autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite invitaie
la negocieri tuturor concurenilor ctigtori;
j) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii
suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care
datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea
contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
--------------Partea introductiv a lit. j) a art. 252 a fost modificat de pct. 14 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
- atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
- lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de
vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor
inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de
contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia;
k) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri, autoritatea
contractant i propune s achiziioneze noi lucrri care sunt similare lucrrilor
achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
- atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri constau n
Pagina 92

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

repetarea unor lucrri similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i


sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia
atribuirii respectivului contract;
- contractul de lucrri iniial a fost atribuit prin procedura de cerere de
oferte/licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea
prealabil a unui anun de participare;
- valoarea estimat a contractului iniial de lucrri s-a determinat prin luarea
n considerare inclusiv a lucrrilor similare care pot fi achiziionate ulterior;
- n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului
iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru
achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare de la operatorul economic a crui
ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective.
-----------Lit. k) a art. 252 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 253
n cazul n care acest lucru este posibil, cu excepia cazurilor prevzute la
art. 252 lit. b), e), g), i), j) i k), autoritatea contractant are obligaia de a
invita la negocieri un numr de operatori economici care s asigure o concuren
real.
---------------Art. 253 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 254
(1) n cazul n care ofertele prezentate n cadrul unei proceduri de atribuire a
unui contract de furnizare conin produse originare din ri tere cu care Uniunea
European nu a ncheiat niciun acord ntr-un cadru multilateral sau bilateral care
s asigure accesul efectiv al entitilor comunitare la pieele acestor ri tere,
aceste oferte pot fi respinse dac proporia produselor originare din rile tere
depete 50% din valoarea total a produselor care constituie oferta. n sensul
prezentului alineat, programele de calculator utilizate n echipamentele pentru
reele de telecomunicaii sunt considerate produse.
(2) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din
punctul de vedere al punctajului obinut n urma aplicrii factorilor de evaluare,
va fi aleas acea ofert care nu poate fi respins n temeiul dispoziiilor alin.
(1). Valoarea acelor oferte este considerat echivalent, n sensul prezentului
articol, n cazul n care diferena dintre preurile prevzute n propunerile
financiare nu depete 3%.
(3) Cu toate acestea, o ofert nu poate fi aleas n detrimentul altei oferte
dac aceast alegere ar obliga autoritatea contractant s achiziioneze un material
cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar
determina o incompatibilitate ori dificulti tehnice de utilizare sau de
ntreinere ori costuri disproporionale.
-----------Art. 254 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
CAP. IX
Soluionarea contestaiilor
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 255
(1) Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes
Pagina 93

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

legitim printr-un act al autoritii contractante, prin nclcarea dispoziiilor


legale n materia achiziiilor publice, poate solicita, prin contestaie, anularea
actului, obligarea autoritii contractante de a emite un act, recunoaterea
dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicional,
n condiiile prezentei ordonane de urgen.
-----------Alin. (1) al art. 255 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 47^1.
(1^1) Abrogat.
----------Alin. (1^1) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(1^2) Abrogat.
----------Alin. (1^2) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(1^3) Abrogat.
----------Alin. (1^3) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin persoan vtmat se nelege orice
operator economic care:
-------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 255 a fost modificat de pct. 18 al art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 426 din 23 iunie 2009.
a) are sau a avut un interes legitim n legtur cu respectiva procedur de
atribuire;
-------------Lit. a) a alin. (2) al art. 255 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
426 din 23 iunie 2009.
b) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin a unui
act al autoritii contractante, de natur s produc efecte juridice, ori ca urmare
a nesoluionrii n termenul legal a unei cereri privind respectiva procedur de
atribuire.
(3) n sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritii contractante se
nelege orice act administrativ, orice alt operaiune administrativ care produce
sau poate produce efecte juridice, nendeplinirea n termenul legal a unei obligaii
prevzute de prezenta ordonan de urgen, omisiunea ori refuzul de a emite un act
sau de a efectua o anumit operaiune, n legtur cu sau n cadrul procedurii de
atribuire.
(4) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de
Pagina 94

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

atribuire include toate cazurile menionate la art. 9, precum i orice alte


contracte sau proceduri care intr n sfera de aplicare a dispoziiilor prezentei
ordonane de urgen.
-------------Alin. (4) al art. 255 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(5) Soluionarea contestaiilor privind atribuirea contractelor de delegare a
gestiunii unui serviciu comunitar de utiliti publice pentru care legislaia
specific face trimitere la aplicarea prezentei ordonane de urgen se realizeaz
conform prezentului capitol.
---------------Alin. (5) al art. 255 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
-------------Art. 255 a fost modificat de pct. 34 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 256
(1) n vederea soluionrii contestaiilor pe cale administrativjurisdicional, partea care se consider vtmat are dreptul s se adreseze
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, cu respectarea prevederilor
art. 256^2 i 270-271.
(2) Abrogat.
---------------Alin. (2) al art. 256 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
-------------Art. 256 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72
din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 256^1
(1) nainte de a se adresa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor,
persoana vtmat notific autoritatea contractant cu privire la pretinsa nclcare
a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i la intenia de a sesiza
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor. Dispoziiile art. 205 i 256^2
rmn aplicabile.
(2) Lipsa notificrii prevzute la alin. (1) nu mpiedic introducerea cererii
n faa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor.
(3) Notificarea prevzut la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a
procedurii de atribuire. Dup primirea notificrii, autoritatea contractant poate
adopta orice msuri pe care le consider necesare pentru remedierea pretinsei
nclcri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis
n cadrul respectivei proceduri.
(4) Msurile adoptate potrivit alin. (3) se comunic n termen de o zi
lucrtoare att persoanei care a notificat autoritatea contractant, ct i
celorlali operatori economici implicai.
(5) Persoana vtmat care a notificat autoritatea contractant potrivit
dispoziiilor alin. (1) se poate adresa de ndat Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor, fr a fi obligat s atepte comunicarea msurilor
luate de autoritatea contractant potrivit alin. (3).
(6) Persoana vtmat care, primind comunicarea prevzut la alin. (4),
consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei nclcri
va transmite autoritii contractante o notificare de renunare la dreptul de a
Pagina 95

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

formula contestaie n faa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor


sau, dup caz, o cerere de renunare la judecarea contestaiei.
---------Art. 256^1 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 50^1.
ART. 256^2
(1) Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins
ori a interesului legitim, n termen de:
a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile
prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat
nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit,
estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este egal sau
mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile
prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat
nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit,
estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este mai mic
dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazurile prevzute la art.
27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevzute la
alin. (1) se raporteaz la valoarea estimat a fiecrui lot, publicat n invitaia
de participare/anunul de participare.
------------Alin. (1^1) al art. 256^2 a fost introdus de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(2) n cazul n care cererea prevzut la alin. (1) privete coninutul
documentaiei de atribuire, publicat n SEAP n condiiile art. 75 alin. (5), art.
89 alin. (4) i art. 127 alin. (2), data lurii la cunotin este data publicrii
documentaiei de atribuire.
-----------Art. 256^2 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 50^2.
ART. 256^3
(1) Dup primirea unei contestaii, autoritatea contractant are dreptul de a
adopta msurile de remediere pe care le consider necesare ca urmare a contestaiei
respective. Orice astfel de msuri trebuie comunicate contestatorului, celorlali
operatori economici implicai n procedura de atribuire, precum i Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor, nu mai trziu de o zi lucrtoare de la
data adoptrii acestora.
--------Alin. (1) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n situaia n care contestatorul consider c msurile adoptate sunt
suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite
Pagina 96

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor i autoritii contractante o


notificare de renunare la contestaie. n acest caz, autoritatea contractant nu
mai are obligaia de a comunica punctul su de vedere potrivit dispoziiilor art.
274.
----------Alin. (2) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(3) n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor, pentru care nu s-a luat act de renunare conform
prevederilor alin. (2), autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contractul
numai dup comunicarea deciziei Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor, n termenul prevzut la art. 279 alin. (3), dar nu nainte de
expirarea termenelor de ateptare, inclusiv cnd aceste termene privesc cazurile
prevzute la art. 287^12 alin. (1) i la art. 287^13 lit. a). Dac decizia
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor a fost atacat cu plngere,
dispoziiile art. 287^7 se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(4) Contractul ncheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de
nulitate absolut.
(5) n cazul n care, n cadrul aceleiai proceduri de atribuire, autoritatea
contractant achiziioneaz produse, servicii sau lucrri defalcate pe loturi,
prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus
contestaie.
---------------Art. 256^3 a fost introdus de pct. 51 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECIUNEA a 2-a
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
ART. 257
(1) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, denumit n continuare
Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicional.
---------Alin. (1) al art. 257 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 51^1.
(2) Consiliul funcioneaz n baza unui regulament de organizare i funcionare
care se aprob n conformitate cu art. 291.
--------------Alin. (2) al art. 257 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3) n activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar edinele
Consiliului sunt legal constituite n prezenta majoritii membrilor acestuia.
-------------Pagina 97

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin. (3) al art. 257 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(4) n ceea ce privete deciziile sale, Consiliul este independent i nu este
subordonat niciunei autoriti sau instituii publice.
------------Alin. (4) al art. 257 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(5) Abrogat.
--------------Alin. (5) al art. 257 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
ART. 258
(1) Consiliul este condus de un preedinte ales dintre membrii si.
--------------Alin. (1) al art. 258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preedintele
prin vot secret, cu majoritate absolut.
--------------Alin. (2) al art. 258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3) Preedintele este ales pe o perioad de 3 ani, cu posibilitatea rennoirii
o singur dat a mandatului.
--------------Alin. (3) al art. 258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(4) Atribuiile preedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de
organizare i funcionare. n exercitarea atribuiilor sale, preedintele emite
ordine.
(4^1) n exercitarea atribuiilor sale, preedintele Consiliului este ajutat de
un colegiu format din 3 membri, alei dintre consilierii de soluionare a
contestaiilor n domeniul achiziiilor publice, cu aplicarea corespunztoare a
prevederilor alin. (2).
---------------Alin. (4^1) al art. 258 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(5) Preedintele Consiliului nainteaz primului-ministru propunerile de numire
a membrilor Consiliului, pentru candidaii declarai admii la concurs, cu excepia
situaiei prevzute la art. 290 alin. (4).
ART. 259
Preedintele Consiliului are obligaia de a ntocmi un raport de activitate
anual, pe care l prezint i l susine n faa Parlamentului pn la data de 31
martie a anului urmtor.

Pagina 98

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

SECIUNEA a 3-a
Statutul personalului Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor
ART. 260
(1) Numrul membrilor Consiliului i numrul persoanelor cu statut de personal
tehnico-administrativ se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
---------------Alin. (1) al art. 260 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(2) Cel puin jumtate din numrul membrilor Consiliului trebuie s fie
liceniai n drept.
(3) Preedintele Consiliului trebuie s fie liceniat n drept.
---------Alin. (3) al art. 260 a fost introdus de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 53^1.
ART. 261
(1) Membrii Consiliului sunt selectai prin concurs, fiind numii n funcie
prin decizia primului-ministru, n condiiile legii.
(2) Membrii Consiliului sunt selecionai pe baza aptitudinilor profesionale i
a bunei reputaii. Candidaii trebuie s aib studii universitare de lung durat, o
vechime de 9 ani n domeniul juridic, economic sau tehnic, precum i o experien de
cel puin 2 ani n domeniul achiziiilor publice.
-----------Alin. (2) al art. 261 a fost modificat de pct. 39 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(3) Personalul tehnico-administrativ se ncadreaz prin concurs, n condiiile
legii.
ART. 262
(1) Membrii Consiliului sunt funcionari publici cu statut special, denumii
consilieri de soluionare a contestaiilor n domeniul achiziiilor publice. Acetia
sunt asimilai din punctul de vedere al salarizrii funciei publice de secretar
general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.
--------------Alin. (1) al art. 262 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(2) Abrogat.
-----------Alin. (2) al art. 262 a fost abrogat de lit. m) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr.
284 din 28 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie
2010.
(2^1) Preedintele Consiliului beneficiaz i de sporul de conducere aferent
funciei de director general.
--------------Alin. (2^1) al art. 262 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.

Pagina 99

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual i este asimilat


din punctul de vedere al salarizrii personalului contractual al Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
-----------Alin. (3) al art. 262 a fost modificat de pct. 40 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(4) Prevederile prezentei ordonane de urgen se completeaz cu dispoziiile
Legii nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile ulterioare, precum i cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
cu modificrile i completrile ulterioare, n msura n care nu contravin prezentei
reglementari.
(5) Perioada exercitrii funciei publice de consilier de soluionare a
contestaiilor constituie vechime n specialitatea avut n vedere la ocuparea
funciei, respectiv juridic, economic sau tehnic.
---------------Alin. (5) al art. 262 a fost introdus de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
ART. 263
(1) Membrii Consiliului au ca sarcin principal ducerea la ndeplinire a
atribuiilor date n competena Consiliului prin prezenta ordonan de urgen.
(2) Evaluarea activitii Consiliului se efectueaz o dat pe an de ctre o
comisie.
---------------Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(3) Comisia prevzut la alin. (2) este alctuit din 5 membri, dup cum
urmeaz:
a) un reprezentant al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice;
b) 2 reprezentani ai Parlamentului Romniei, respectiv un senator i un
deputat, desemnai de ctre cele dou Camere ale Parlamentului;
c) un reprezentant al Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici;
d) un reprezentant al Consiliului Concurenei.
--------------Alin. (3) al art. 263 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(4) n sensul prevederilor alin. (2), comisia ntocmete un raport de evaluare
care se nainteaz primului-ministru.
--------Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 55^1.
(5) Procedura de evaluare a activitii Consiliului i a preedintelui acestuia
vizeaz exclusiv activitatea administrativ i organizatoric i se stabilete prin
hotrre a Guvernului, la propunerea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici.
----------Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr.
Pagina 100

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 56 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (2), n cazul apariiei unor situaii
deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuat ori de cte ori este necesar i
nainte de acest termen.
--------------Alin. (6) al art. 263 a fost modificat de pct. 41 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(7) Evaluarea performanelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului
se realizeaz potrivit regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului,
aprobat prin hotrre a Guvernului, avnd la baz urmtoarele dou criterii
obligatorii de evaluare:
a) ponderea deciziilor casate;
b) consecvena n aplicarea unitar a dispoziiilor n materia achiziiilor
publice.
------------Alin. (7) al art. 263 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
--------------Art. 263 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 264
(1) Membrilor Consiliului le este interzis:
a) s desfoare activiti comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) s dein calitatea de asociat sau de membru n organele de conducere,
administrare sau control la societi civile, societi comerciale, inclusiv bnci
sau alte instituii de credit, societi de asigurare sau financiare, companii
naionale, societi naionale sau regii autonome;
c) s dein calitatea de membru al unui grup de interes economic;
d) s dein calitatea de membru al unui partid politic i s desfoare sau s
participe la activiti cu caracter politic;
e) s exercite orice funcie public sau privat, cu excepia funciilor sau
activitii n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creaiei literarartistice;
f) s exercite oricare alte activiti profesionale sau de consultanta.
(2) Membrii Consiliului au obligaia s depun declaraiile de avere i de
interese, n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri
pentru asigurarea transparentei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor
publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluionarea unei
contestaii dac se afla n una dintre situaiile prevzute mai jos, sub sanciunea
nulitii deciziei pronunate:
a) dac acetia, soul sau ascendenii ori descendenii lor au vreun interes n
soluionarea contestaiei sau cnd sunt soi, rude sau afini pn la al patrulea
grad inclusiv cu vreuna dintre pri;
b) dac ntre acetia i una dintre pri a fost un proces penal cu pn la 5
ani naintea soluionrii cauzei;
c) dac s-au pronunat public n legtur cu contestaia pe care o soluioneaz;
c^1) dac n cadrul aceleiai proceduri de atribuire au soluionat o alt
contestaie;
Pagina 101

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

------------Lit. c^1) a alin. (3) al art. 264 a fost introdus de pct. 56 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
d) dac se constat c au primit de la una dintre pri bunuri materiale sau
promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
ART. 265
(1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplina care se
constituie n cadrul Consiliului.
(2) Comisia de disciplina are un numr de 5 membri, dintre care 2 sunt numii de
preedintele Consiliului i 3 sunt alei de membrii Consiliului, cu majoritate
simpla.
SECIUNEA a 4-a
Procedura de soluionare a contestaiilor n faa Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, contestaiile/cererile/plngerile
aflate n curs de soluionare la Consiliu/instana de judecat la data intrrii n
vigoare a prezentei ordonane de urgen continu s fie soluionate n condiiile
i cu procedura prevzut de legea n vigoare la data la care au fost depuse.
ART. 266
(1) Consiliul este competent s soluioneze contestaiile cu privire la
procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit
Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului, aprobat potrivit art.
291.
-----------Alin. (1) al art. 266 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(2) n exercitarea atribuiilor sale, Consiliul adopta decizii.
ART. 267
(1) Contestaia se soluioneaz de un complet format din 3 membri ai
Consiliului, dintre care unul are calitatea de preedinte de complet.
(2) n cadrul fiecrui complet cel puin preedintele acestuia trebuie s fie
liceniat n drept.
Art. 268
Cauzele se distribuie completelor n mod aleatoriu.
ART. 269
Procedura de soluionare a contestaiilor se desfoar cu respectarea
principiilor legalitii, celeritii, contradictorialitii i a dreptului la
aprare.
ART. 270
(1) Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s conin urmtoarele
elemente:
a) numele, domiciliul sau reedina contestatorului ori, pentru persoanele
juridice, denumirea, sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazul persoanelor
juridice se vor indica i persoanele care le reprezint i n ce calitate;
b) denumirea i sediul autoritii contractante;
c) denumirea obiectului contractului de achiziie public i procedura de
atribuire aplicat;
c^1) abrogat;
--------------Pagina 102

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Lit. c^1) a alin. (1) al art. 270 a fost abrogat de pct. 42 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
c^2) abrogat;
--------------Lit. c^2) a alin. (1) al art. 270 a fost abrogat de pct. 42 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
d) obiectul contestaiei;
--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 270 a fost modificat de pct. 43 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
d^1) dovedirea interesului legitim;
--------------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 270 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
486 din 30 iunie 2014.
e) motivarea n fapt i n drept a cererii;
f) mijloacele de proba pe care se sprijin contestaia, n msura n care este
posibil;
g) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice.
(2) n situaia n care Consiliul apreciaz c n contestaie nu sunt cuprinse
toate informaiile prevzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, n termen de
3 zile de la ntiinare, s completeze contestaia. n cazul n care contestatorul
nu se conformeaz obligaiei impuse de Consiliu, contestaia va fi respins ca
inadmisibil.
--------------Alin. (2) al art. 270 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
ART. 271
(1) Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se nainteaz
att Consiliului, ct i autoritii contractante, nu mai trziu de expirarea
termenelor prevzute la art. 256^2. Contestatorul va ataa la contestaie i copia
actului atacat, n cazul n care acesta a fost emis, precum i copii ale
nscrisurilor prevzute la art. 270 alin. (1), dac acestea sunt disponibile.
--------------Alin. (1) al art. 271 a fost modificat de pct. 44 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(2) n termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea
contractant are obligaia s i ntiineze despre aceasta i pe ceilali
participani nc implicai n procedura de atribuire. ntiinarea trebuie s
conin inclusiv o copie a contestaiei respective.
(3) Toate notificrile sau comunicrile actelor procedurale se fac cu confirmare
de primire. Dispoziiile art. 60 alin. (1) se aplic n mod corespunztor.
(4) n cazul nendeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), dispoziiile
art. 274 i ale art. 256^3 alin. (3) nu sunt aplicabile.
---------------Alin. (4) al art. 271 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
Pagina 103

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
--------------Art. 271 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143
din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
ART. 271^1
(1) n scopul de a proteja autoritatea contractant de riscul unui eventual
comportament necorespunztor, contestatorul are obligaia de a constitui garania de
bun conduit pentru ntreaga perioad cuprins ntre data depunerii
contestaiei/cererii/plngerii i data rmnerii definitive a deciziei
Consiliului/hotrrii instanei de judecat de soluionare a acesteia.
(2) Contestaia/Cererea/Plngerea va fi respins n cazul n care contestatorul
nu prezint dovada constituirii garaniei prevzute la alin. (1).
(3) Garania de bun conduit se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o
societate de asigurri i se depune n original la sediul autoritii contractante
i n copie la Consiliu sau la instana de judecat, odat cu depunerea
contestaiei/cererii/plngerii.
(4) Cuantumul garaniei de bun conduit se stabilete prin raportare la
valoarea estimat a contractului ce urmeaz a fi atribuit, astfel:
a) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este mai mic dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2) lit. a) i b);
b) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este mai mic dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult dect echivalentul n lei a
10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garaniei;
c) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este egal sau mai mare dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2) lit. a) i b), dar nu mai mult
dect echivalentul n lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii
garaniei;
d) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este egal sau mai mare dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult dect
echivalentul n lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garaniei.
(5) Garania de bun conduit trebuie s aib o perioad de valabilitate de cel
puin 90 de zile, s fie irevocabil i s prevad plata necondiionat la prima
cerere a autoritii contractante, n msura n care contestaia/cererea/plngerea
va fi respins.
--------------Alin. (5) al art. 271^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 51 din 28 iunie
2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014, care modific pct. 4
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
(6) n cazul n care, n ultima zi de valabilitate a garaniei de bun conduit,
decizia Consiliului sau hotrrea instanei de judecat nu este rmas definitiv,
iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garaniei de bun conduit n
aceleai condiii de la alin. (1)-(5), autoritatea contractant va reine garania
de bun conduit. Prevederile art. 271^2 alin. (3)-(5) se aplic n mod
corespunztor.
(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplic n mod corespunztor i n situaia n
care plngerea mpotriva deciziei Consiliului este formulat de o alt persoan
dect autoritatea contractant sau contestator, conform art. 281.
--------------Art. 271^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 51
din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
ART. 271^2
Pagina 104

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1) n cazul n care contestaia este respins de ctre Consiliu sau de ctre
instana de judecat, atunci cnd contestatorul se adreseaz direct instanei,
autoritatea contractant are obligaia de a reine garania de bun conduit de la
momentul rmnerii definitive a deciziei Consiliului/hotrrii instanei de
judecat. Reinerea se aplic pentru loturile la care contestaia a fost respins.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul n care contestatorul renun la
contestaie/cerere/plngere.
(3) Msura prevzut la alin. (1) nu va fi aplicat n cazul n care
Consiliul/instana de judecat respinge contestaia ca rmas fr obiect sau n
cazul n care s-a renunat la contestaie/cerere/plngere, ca urmare a adoptrii de
ctre autoritatea contractant a msurilor de remediere necesare, n condiiile art.
256^3 alin. (1).
(4) n situaia n care Consiliul admite contestaia, respectiv instana
competent admite plngerea formulat mpotriva deciziei Consiliului de respingere a
contestaiei, autoritatea contractant are obligaia de a restitui contestatorului
garania de bun conduit, n cel mult 5 zile de la momentul rmnerii definitive a
deciziei/hotrrii.
(5) n situaia n care contestatorul se adreseaz direct instanei de judecat
i aceasta admite cererea introdus, prevederile alin. (4) se aplic n mod
corespunztor.
(6) Sumele ncasate de autoritatea contractant din executarea garaniei de bun
conduit reprezint venituri ale autoritii contractante.
--------------Art. 271^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 51
din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
ART. 272
Abrogat.
--------------Art. 272 a fost abrogat de pct. 45 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 273
(1) Contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribuire vor fi
conexate de ctre Consiliu pentru a se pronuna o soluie unitar.
------------Alin. (1) al art. 273 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(2) Pn la soluionarea contestaiei de ctre Consiliu, participanii n cadrul
aceleiai proceduri de atribuire se pot asocia la contestaie printr-o cerere
proprie care trebuie s conin toate elementele prevzute la art. 270 alin. (1).
ART. 274
(1) n vederea soluionrii contestaiei/contestaiilor, autoritatea
contractant are obligaia de a transmite Consiliului, n termen de cel mult 5 zile
lucrtoare de la data primirii contestaiei conform prevederilor art. 271 alin. (1),
punctul su de vedere asupra acesteia/acestora, nsoit de orice alte documente
considerate edificatoare, precum i, sub sanciunea amenzii prevzute la art. 275
alin. (3), o copie a dosarului achiziiei publice, cu excepia anunurilor publicate
n SEAP i a documentaiei de atribuire, atunci cnd aceasta este disponibil i
poate fi descrcat direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritii
contractante nu mpiedic soluionarea contestaiei/contestaiilor, n msura n
care s-a fcut dovada comunicrii acesteia/acestora.
--------------Alin. (1) al art. 274 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
Pagina 105

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

iunie 2014.
(2) Autoritatea contractant va notifica punctul de vedere i
contestatorului/contestatorilor, n acelai termen prevzut la alin. (1).
(3) Abrogat.
--------------Alin. (3) al art. 274 a fost abrogat de pct. 47 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(4) La cerere, contestatorul are acces la dosarul achiziiei publice depus la
Consiliu.
--------------Alin. (4) al art. 274 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
(5) Consiliul sau instana de judecat are obligaia de a aplica prevederile
alin. (4), cu respectarea art. 24.
--------------Alin. (5) al art. 274 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
--------------Art. 274 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143
din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
ART. 274^1
Autoritatea contractant are dreptul de a transmite Consiliului punctul su de
vedere asupra contestaiei/contestaiilor, nsoit de orice alte documente
considerate edificatoare, precum i o copie a dosarului achiziiei publice, i
nainte de expirarea termenului prevzut la art. 205 alin. (1).
---------------Art. 274^1 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 275
(1) n vederea soluionrii contestaiei Consiliul are dreptul de a solicita
lmuriri prilor, de a administra probe i de a solicita orice alte date/documente,
n msura n care acestea sunt relevante n raport cu obiectul contestaiei. De
asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru
soluionarea contestaiei i de la alte persoane fizice sau juridice.
--------------Alin. (1) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie s conduc la depirea
termenului de soluionare a contestaiei, astfel cum este prevzut la art. 276.
--------------Alin. (2) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde la orice solicitare a
Consiliului i de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezint
relevan pentru soluionarea contestaiei, ntr-un termen care nu poate depi 5
Pagina 106

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

zile de la data primirii solicitrii, sub sanciunea unei amenzi n cuantum de


10.000 lei, aplicat conductorului autoritii contractante.
--------------Alin. (3) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3^1) Consiliul are obligaia de a pronuna decizia privind amenda cel trziu n
cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevzut la alin. (3).
--------------Alin. (3^1) al art. 275 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3^2) Decizia Consiliului privind amenda, neatacat n termen, constituie titlu
executoriu i se execut de ctre organele competente, potrivit dispoziiilor legale
privind executarea silit a creanelor fiscale i cu procedura prevzut de aceste
dispoziii.
--------------Alin. (3^2) al art. 275 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lmurirea unor
aspecte de natur tehnic sau financiar. Durata efecturii expertizei trebuie s se
ncadreze nuntrul termenului prevzut pentru soluionarea contestaiilor de ctre
Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de
efectuare a acesteia.
(5) Procedura n faa Consiliului este scris, iar prile vor fi audiate numai
dac acest lucru este considerat necesar de ctre completul de soluionare a
contestaiei.
(6) Prile pot fi reprezentate de avocai sau de consilieri juridici i pot
depune concluzii scrise n cursul procedurii. De asemenea, prile pot solicita s
depun concluzii oral n faa Consiliului, fr ca prin aceasta s fie afectate
termenele prevzute la art. 276.
------------Alin. (6) al art. 275 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 275^1
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente,
Consiliul, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun, n termen de 3
zile, la cererea prii interesate, prin decizie, msura suspendrii procedurii de
achiziie public.
(2) Consiliul soluioneaz cererea de suspendare lund n considerare
consecinele acestei msuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi
lezate, inclusiv asupra interesului public.
(3) Decizia prevzut la alin. (1) poate fi atacat la instana competent, n
mod separat, n termen de 5 zile de la comunicare.
--------Art. 275^1 a fost introdus de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 61^1.
ART. 276
Pagina 107

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1) Consiliul soluioneaz pe fond contestaia n termen de 20 de zile de la


data primirii dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant, respectiv
n termen de 10 zile n situaia incidenei unei excepii care mpiedic analiza pe
fond a contestaiei, potrivit art. 278 alin. (1). n cazuri temeinic justificate,
termenul de soluionare a contestaiei poate fi prelungit o singur dat cu nc 10
zile.
------------Alin. (1) al art. 276 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(2) Nerespectarea termenului de soluionare a contestaiei prevzut la alin. (1)
constituie abatere disciplinar i poate atrage inclusiv declanarea procedurii de
evaluare n conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6).
--------------Art. 276 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143
din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
ART. 276^1
Abrogat.
--------------Art. 276^1 a fost abrogat de pct. 48 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
SECIUNEA a 5-a
Masuri provizorii
Abrogat.
--------------Seciunea a 5-a din Cap. IX a fost abrogat de pct. 63 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
ART. 277
Abrogat.
--------------Art. 277 a fost abrogat de pct. 63 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din
30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECIUNEA a 6-a
Soluiile pe care le poate pronuna Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor
ART. 278
(1) Consiliul/Instana de judecat se pronun mai nti asupra excepiilor de
procedur i de fond, iar cnd se constat c acestea sunt ntemeiate, nu se mai
procedeaz la analiza pe fond a cauzei.
--------------Alin. (1) al art. 278 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
(2) Consiliul examineaz din punctul de vedere al legalitii i temeiniciei
actul atacat i poate pronuna o decizie prin care l anuleaz n parte sau n tot,
oblig autoritatea contractant s emit un act sau dispune orice alt msur
necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire. n cazul n
care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricror specificaii tehnice din
caietul de sarcini ori din alte documente emise n legtur cu procedura de
Pagina 108

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii de


atribuire.
-----------Alin. (2) al art. 278 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(3) n situaia n care Consiliul apreciaz c, n afar de actele contestate
n cadrul procedurii de atribuire, exist i alte acte care ncalc prevederile
prezentei ordonane de urgen, la care nu s-a fcut referire n contestaie, atunci
acesta va sesiza att Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, ct i Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor
Publice din cadrul Ministerului Finanelor Publice, transmindu-le n acest sens
toate datele/documentele relevante n susinerea sesizrii.
--------------Alin. (3) al art. 278 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(4) n cazul n care Consiliul admite contestaia i dispune luarea unor msuri
de remediere a actului atacat, precizeaz i termenul n care aceasta trebuie dus
la ndeplinire, care nu va fi mai scurt dect termenul de exercitare a cii de atac
mpotriva deciziei Consiliului, aa cum este prevzut la art. 281 alin. (1).
------------Alin. (4) al art. 278 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(5) Consiliul poate respinge contestaia ca fiind nefondat, tardiv, lipsit de
interes, lipsit de obiect, ca fiind introdus de o persoan fr calitate sau
nemputernicit s formuleze contestaia, precum i pe orice alt excepie de
procedur sau de fond.
(6) n funcie de soluia pronunat, Consiliul va decide asupra continurii sau
anulrii procedurii de achiziie public.
(7) Consiliul poate lua act, oricnd n cursul soluionrii contestaiei, de
renunarea la aceasta de ctre contestator.
(8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea n culp la plata cheltuielilor
efectuate n cursul soluionrii contestaiei.
-------------Alin. (8) al art. 278 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract ctre un anumit operator
economic.
--------------Alin. (9) al art. 278 a fost introdus de pct. 67 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
ART. 278^1
Abrogat.
--------------Art. 278^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 51
din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
ART. 279
(1) Decizia Consiliului privind modul de soluionare a contestaiei se adopta cu
votul majoritii membrilor completului, acetia neavnd posibilitatea de a se
Pagina 109

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

abine.
-------------Alin. (1) al art. 279 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Dup luarea deciziei, completul va ntocmi o minut care se semneaz de
ctre toi membrii completului i se consemneaz ntr-un registru special inut de
Consiliu.
(3) Decizia Consiliului, adoptat potrivit alin. (1), va fi motivat i
comunicat n scris prilor n termen de 3 zile de la pronunare.
------------Alin. (3) al art. 279 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(4) Decizia motivat se public n termen de 5 zile de la pronunare pe pagina
de internet a Consiliului, n cadrul buletinului oficial, fr referire la datele de
identificare a deciziei i ale prilor, la datele cu caracter personal, precum i
la acele informaii pe care operatorul economic le precizeaz n oferta sa ca fiind
confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual.
------------Alin. (4) al art. 279 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor msuri de remediere va fi
naintat, n copie, n acelai termen prevzut la alin. (3), ctre Autoritatea
Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, care are
obligaia de a monitoriza ndeplinirea msurilor de remediere.
--------------Alin. (5) al art. 279 a fost modificat de pct. 52 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(6) Decizia motivat se public de ctre autoritatea contractant n SEAP n
termen de 5 zile de la data primirii, fr referire la datele de identificare a
deciziei i ale prilor, la datele cu caracter personal, precum i la acele
informaii pe care operatorul economic le precizeaz n oferta sa ca fiind
confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual.
------------Alin. (6) al art. 279 a fost introdus de pct. 63 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 280
(1) Decizia prin care Consiliul anuleaz n tot sau n parte actul atacat este
obligatorie pentru autoritatea contractant.
----------Alin. (1) al art. 280 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 68^1.
(2) n cazul n care termenul prevzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat
de autoritatea contractant, se aplic conductorului unitii care nu a efectuat
toate demersurile necesare pentru ducerea la ndeplinire a deciziei Consiliului sau
persoanei obligate sanciunea prevzut la art. 294 alin. (2).
Pagina 110

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

------------Alin. (2) al art. 280 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru pri, contractul de achiziie
public ncheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate
absolut.
(4) Abrogat.
------------Alin. (4) al art. 280 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(5) Abrogat.
--------------Alin. (5) al art. 280 a fost abrogat de pct. 53 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
ART. 281
(1) Deciziile Consiliului privind soluionarea contestaiei pot fi atacate de
ctre autoritatea contractant i/sau de ctre orice persoan vtmat, n sensul
art. 255 alin. (2), cu plngere la instana judectoreasc prevzut la art. 283
alin. (1), n termen de 10 zile de la comunicare, att pentru motive de
nelegalitate, ct i de netemeinicie.
------------Alin. (1) al art. 281 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(2) Plngerea va fi formulata n scris i va fi motivat, dispoziiile art. 270
alin. (1) aplicndu-se n mod corespunztor.
(3) Persoana care formuleaz plngerea mpotriva deciziei pronunate de
Consiliu comunic, n termenul prevzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum i
a nscrisurilor doveditoare, fr referire la acele informaii pe care operatorul
economic le precizeaz n oferta sa ca fiind confideniale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectual, i prilor care au fost
implicate n procedura de contestare n faa Consiliului, depunnd dovada de
comunicare n faa instanei pn la primul termen de judecat.
------------Alin. (3) al art. 281 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
SECIUNEA a 7-a
Procedura de verificare a legalitii
Abrogat
--------------Seciunea a 7-a din Cap. IX a fost abrogat de pct. 79 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
ART. 282
Abrogat.
--------------Art. 282 a fost abrogat de pct. 79 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din
Pagina 111

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
SECIUNEA a 8-a
Ci de atac mpotriva deciziilor Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor
ART. 283
(1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei
pronunate de Consiliu este curtea de apel, secia de contencios-administrativ i
fiscal n a crei raz se afl sediul autoritii contractante. Cu excepia
cazurilor n care plngerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor nu are calitatea de parte n proces.
(1^1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei
pronunate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii i/sau lucrri
aferente infrastructurii de transport de interes naional, aa cum este definit de
legislaia n vigoare, este Curtea de Apel Bucureti, Secia de contencios
administrativ i fiscal.
---------Alin. (1^1) al art. 283 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 69 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) Plngerea va fi soluionat n complet format din 3 judectori.
(3) Prevederile seciunii a 9-a se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 283 a fost modificat de pct. 1 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din
24 mai 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
(4) Dup soluionarea plngerii de ctre instana prevzut la alin. (1) sau (1
^1), dosarul cauzei se restituie de ctre instan Consiliului.
-----------Alin. (4) al art. 283 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 70 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
--------------Art. 283 a fost modificat de pct. 55 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 283^1
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente,
preedintele instanei poate dispune, la cererea prii interesate, prin ncheiere
dat cu citarea prilor, suspendarea executrii contractului.
(2) Instana soluioneaz cererea de suspendare lund n considerare
consecinele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar
putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instana va putea s nu dispun
msura prevzut la alin. (1) n cazul n care consecinele negative ale acesteia ar
putea fi mai mari dect beneficiile ei. Hotrrea de a nu dispune suspendarea
executrii contractului nu trebuie s prejudicieze niciun alt drept al persoanei
care a naintat cererea prevzut la alin. (1).
(3) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs, n mod
separat, n termen de 5 zile de la comunicare.
--------------Art. 283^1 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

Pagina 112

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 284
Abrogat.
--------------Art. 284 a fost abrogat de pct. 56 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 285
(1) Instana, admind plngerea, modific decizia Consiliului, dispunnd, dup
caz:
a) anularea n tot sau n parte a actului autoritii contractante;
b) obligarea la emiterea actului de ctre autoritatea contractant;
c) ndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea contractant, inclusiv
eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau financiare discriminatorii
din anunul/invitaia de participare, din documentaia de atribuire sau din alte
documente emise n legtur cu procedura de atribuire;
d) orice alte msuri necesare remedierii nclcrii dispoziiilor legale n
materia achiziiilor publice.
--------------Alin. (1) al art. 285 a fost modificat de pct. 57 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(2) Instana, sesizat cu o plngere mpotriva unei decizii a Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin care acesta a soluionat contestaia
pe excepie, admind plngerea, va desfiina decizia respectiv i va reine cauza
spre judecare pe fond cu luarea n considerare a motivelor care au determinat
desfiinarea deciziei.
--------------Alin. (2) al art. 285 a fost modificat de pct. 57 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(3) n situaia n care instana admite plngerea, modific decizia Consiliului
i constat c actul autoritii contractante a nclcat prevederile legislaiei n
materia achiziiilor publice, iar contractul a fost ncheiat nainte de comunicarea
deciziei de ctre Consiliu, nclcndu-se astfel prevederile art. 256^3 alin. (3),
dispoziiile art. 287^10 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, dup caz, ale art.
287^11 se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 285 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 72 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(4) Instana poate respinge pe fond plngerea.
(5) Hotrrea prin care instana soluioneaz plngerea este definitiv.
---------Alin. (5) al art. 285 a fost modificat de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din
24 mai 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
(6) Hotrrea motivat pronunat de instan va fi naintat, n copie, n
termen de 15 zile de la data redactrii, ctre Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, care o public n SEAP, fr
referire la datele de identificare a deciziei i ale prilor, la datele cu caracter
personal, precum i la acele informaii pe care operatorul economic le precizeaz ca
fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectual.
Pagina 113

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

------------Alin. (6) al art. 285 a fost introdus de pct. 67 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 285^1
Plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate de Consiliu se taxeaz cu 50%
din sumele prevzute la art. 287^17.
--------------Art. 285^1 a fost introdus de pct. 73 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECIUNEA a 9-a
Soluionarea litigiilor n instan
ART. 286
(1) Procesele i cererile privind acordarea despgubirilor pentru repararea
prejudiciilor cauzate n cadrul procedurii de atribuire, precum i cele privind
executarea, nulitatea, anularea, rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral
a contractelor de achiziie public se soluioneaz n prim instan de ctre
secia de contencios administrativ i fiscal a tribunalului n circumscripia cruia
se afl sediul autoritii contractante.
------------Alin. (1) al art. 286 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(1^1) Abrogat.
-----------Alin. (1^1) al art. 286 a fost abrogat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 75 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n faa instanei de judecat, litigiile privind drepturile i obligaiile
contractate n cadrul procedurilor de atribuire care intr n sfera de aplicare a
dispoziiilor prezentei ordonane de urgen se soluioneaz de urgen i cu
precdere.
-------------Alin. (2) al art. 286 a fost modificat de pct. 3 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din
24 mai 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
-------------Art. 286 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72
din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287
(1) Despgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat n cadrul procedurii de
atribuire se solicit n justiie prin aciune separat.
-----------Alin. (1) al art. 287 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 75^2.
(2) Despgubirile reprezentnd prejudiciul cauzat printr-un act al autoritii
contractante sau ca urmare a nesoluionrii n termenul legal a unei cereri privind
procedura de atribuire, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor
Pagina 114

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

publice, se pot acorda numai dup anularea n prealabil, potrivit legii, a actului
respectiv ori, dup caz, dup revocarea actului sau luarea oricror altor msuri de
remediere de ctre autoritatea contractant.
(3) n cazul n care se solicit plata de despgubiri pentru repararea
prejudiciului reprezentnd cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la
procedura de atribuire, persoana vtmat trebuie s fac doar dovada nclcrii
prevederilor prezentei ordonane de urgen, precum i a faptului c ar fi avut o
ans real de a ctiga contractul, iar aceasta a fost compromis ca urmare a
nclcrii respective.
--------------Art. 287 a fost modificat de pct. 59 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^1
(1) Judectorul, de ndat ce constat c sunt ndeplinite condiiile prevzute
de lege pentru cererea de chemare n judecat, dispune prin rezoluie comunicarea
acesteia, precum i a nscrisurilor depuse ctre prt i stabilete primul termen
de judecat, care va fi de cel mult 20 de zile de la data nregistrrii.
(2) Termenele de judecat ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
(3) Prtul este obligat s depun ntmpinarea n termen de 3 zile de la
comunicarea cererii de chemare n judecat, sub sanciunea decderii, n
conformitate cu prevederile Codului de procedur civil.
(4) Reclamantului i se va comunica de ndat ntmpinarea depus de prt n
termenul prevzut la alin. (3).
(5) Cererea reconvenional se introduce n termenul prevzut la alin. (3).
-----------Art. 287^1 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 287^2
(1) Comunicarea citaiilor i a altor acte de procedur se poate face de grefa
instanei i prin telefax, pot electronic sau prin alte mijloace ce asigur
transmiterea textului actului i confirmarea primirii acestuia. Prile, dac dispun
de asemenea mijloace de comunicare, au obligaia de a indica datele corespunztoare
n cererea de chemare n judecat, respectiv n ntmpinare.
(2) Partea creia, personal sau prin reprezentant ori prin funcionarul sau
persoana nsrcinat cu primirea corespondenei, i s-a nmnat citaia pentru un
termen de judecat nu va fi citat n tot cursul judecrii la acea instan,
prezumndu-se c ea cunoate termenele de judecat ulterioare aceluia pentru care
citaia i-a fost nmnat.
--------------Art. 287^2 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^3
Abrogat.
----------Art. 287^3 a fost abrogat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 75^3.
ART. 287^4
Abrogat.
-----------Art. 287^4 a fost abrogat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
Pagina 115

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 287^5
(1) Lipsa prii legal citate nu poate mpiedica judecarea cauzei, dac legea nu
dispune altfel.
(2) Dac la orice termen fixat pentru judecat se nfieaz numai una dintre
pri, instana, dup ce va cerceta toate lucrrile din dosar i va asculta
susinerile prii prezente, se va pronuna n temeiul dovezilor administrate,
examinnd i excepiile i aprrile prii care lipsete.
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor i n cazul n
care lipsesc ambele pri, dei au fost legal citate, dac cel puin una dintre ele
a cerut n scris judecarea cauzei n lips.
--------------Art. 287^5 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^6
Instana va putea dispune o singur dat amnarea judecrii cauzei numai n mod
excepional, pentru motive temeinice i care nu sunt imputabile prii sau
reprezentantului ei.
--------------Art. 287^6 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^7
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente,
instana, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun la cererea prii
interesate, prin ncheiere motivat, cu citarea prilor, suspendarea executrii
contractului.
----------Alin. (1) al art. 287^7 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 75^4.
(2) Instana soluioneaz cererea de suspendare sau privind o alt msur
provizorie, lund n considerare consecinele probabile ale acestei msuri asupra
tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului
public. Instana va putea s nu dispun msurile prevzute la alin. (1), n cazul n
care consecinele negative ale acestora ar putea fi mai mari dect beneficiile lor.
Hotrrea de a nu dispune msuri provizorii nu trebuie s prejudicieze niciun alt
drept al persoanei care a naintat cererea prevzut la alin. (1).
(3) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs, n mod
separat, n termen de 5 zile de la comunicare.
--------------Art. 287^7 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^8
Abrogat.
----------Art. 287^8 a fost abrogat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 287^9
Abrogat.
Pagina 116

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

-----------Art. 287^9 a fost abrogat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 76^1.
ART. 287^10
(1) Instana constat nulitatea contractului n urmtoarele cazuri:
a) autoritatea contractant a atribuit contractul fr s respecte obligaiile
referitoare la publicarea unui/unei anun/invitaii de participare conform
prevederilor prezentei ordonane de urgen;
b) au fost nclcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art.
256^3 alin. (3), dac aceast nclcare a privat operatorul economic interesat de
posibilitatea de a formula o cale de atac nainte de ncheierea contractului, n
cazul n care aceast nclcare este combinat cu nclcarea altor dispoziii n
materia achiziiilor publice, dac aceast din urm nclcare a afectat ansele
operatorului economic interesat de a obine contractul;
----------Lit. b) a alin. (1) al art. 287^10 a fost modificat de pct. 40 al art. unic din
LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care modifica pct. 77 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din
30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
c) autoritatea contractant
158-160.
d) n alte cazuri prevzute
------------Lit. d) a alin. (1) al art.
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din
nr. 827 din 10 decembrie 2012.

nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art.


de lege.
287^10 a fost introdus de pct. 69 al art. I din
27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul n care instana


consider, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, c motive imperative de
interes general impun meninerea efectelor contractului, aceasta va dispune, n
schimb, sanciuni alternative, dup cum urmeaz:
a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuie al
acestuia; i/sau
b) aplicarea unei amenzi autoritii contractante, cuprins ntre 2% i 15% din
valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporional cu
posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziiilor lit. a).
(3) La aplicarea sanciunilor alternative prevzute la alin. (2), instana va
avea n vedere ca acestea s fie eficiente, proporionate i descurajante.
(4) Acordarea de despgubiri nu reprezint o sanciune alternativ adecvat n
sensul prevederilor alin. (2).
(5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte
pot fi avute n vedere ca motiv imperativ numai dac, n circumstane excepionale,
absena efectelor ar conduce la consecine disproporionate. Interesele economice n
legtur direct cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de ntrzieri
n executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de
atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va ndeplini
contractul sau costurile cu privire la obligaiile legale generate de absena
efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
(6) n toate cazurile n care sanciunea nulitii prevzut la alin. (1) nu
poate avea efect retroactiv, ntruct desfiinarea obligaiilor contractuale deja
executate este imposibil, instana va aplica n plus i sanciunea prevzut la
alin. (2) lit. b).
-------------Pagina 117

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Art. 287^10 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287^11
n cazul unei nclcri a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3),
art. 256^3 alin. (3), care nu face obiectul art. 287^10 alin. (1) lit. b), instana
poate decide, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, dac va constata
nulitatea contractului sau dac este suficient s dispun sanciuni alternative
precum cele prevzute la art. 287^10 alin. (2).
---------Art. 287^11 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 78 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 287^12
(1) Prevederile art. 287^10 alin. (1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci cnd
autoritatea contractant, considernd c se ncadreaz n una dintre situaiile
prevzute de prezenta ordonan de urgen n care are dreptul de a nu transmite
spre publicare un/o anun/invitaie de participare, a procedat dup cum urmeaz:
a) a publicat n mod voluntar n SEAP i n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
un anun pentru asigurarea transparenei, prin care i exprim intenia de a
ncheia contractul respectiv. Anunul pentru asigurarea transparenei trebuie s
conin urmtoarele informaii: numele i datele de contact ale autoritii
contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autoritii
contractante de atribuire a contractului fr publicarea prealabil n SEAP i n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anun de participare, numele i datele
de contact ale operatorului economic n favoarea cruia a fost luat o decizie de
atribuire i, dac este cazul, orice alt informaie considerat util de
autoritatea contractant;
b) a ncheiat contractul respectnd, din proprie iniiativ, prevederile art.
205 alin. (1), termenele curgnd n acest caz de la data publicrii anunului
prevzut la lit. a).
-------------Alin. (1) al art. 287^12 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunului i n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesar n urmtoarele situaii:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la
art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de servicii
care urmeaz s fie atribuit este mai mic dect echivalentul n lei al sumei de
130.000 euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la
art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare sau de
servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mic dect echivalentul n
lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care urmeaz s fie
atribuit/ncheiat este mai mic dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000
euro.
------------Alin. (2) al art. 287^12 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
--------------Art. 287^12 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
Pagina 118

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^13
Prevederile art. 287^10 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci cnd
autoritatea contractant, considernd c a respectat prevederile art. 150 sau, dup
caz, ale art. 158-160, a procedat dup cum urmeaz:
a) a comunicat ofertanilor implicai decizia de atribuire a contractului, cu
respectarea prevederilor art. 206 alin.(1) i (2) i ale art. 207, sub rezerva
dispoziiilor art. 208; i
b) a ncheiat contractul respectnd, din proprie iniiativ, prevederile art.
205 alin. (1) i ale art. 206 alin. (3), termenele curgnd n acest caz de la data
transmiterii comunicrii prevzute la lit. a).
-------------Art. 287^13 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287^14
(1) Constatarea nulitii contractului, n condiiile prevzute la art. 287^10
alin. (1), se poate solicita i prin aciune separat, n termen de:
a) cel mult 30 de zile ncepnd cu ziua urmtoare:
- publicrii anunului de atribuire a contractului, n conformitate cu
prevederile art. 47 alin. (2), art. 48, 50 i 56, cu condiia ca respectivul anun
s conin justificarea deciziei autoritii contractante de a atribui contractul
fr publicarea prealabil a unui anun de participare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene; sau
- informrii de ctre autoritatea contractant a ofertanilor i candidailor
interesai cu privire la ncheierea contractului, cu condiia ca informarea s fie
nsoit de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. 207, sub rezerva
dispoziiilor art. 208. Aceast opiune se aplic i n cazurile menionate la art.
205 alin. (3) lit. c);
b) cel mult 6 luni ncepnd cu ziua urmtoare ncheierii contractului, n
cazurile n care nu au fost respectate condiiile prevzute la lit. a).
(2) Cererea introdus dup expirarea termenelor prevzute la alin. (1) se
soluioneaz potrivit dispoziiilor art. 287^11.
-------------Art. 287^14 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287^15
Hotrrea se pronun n termen de 3 zile de la nchiderea dezbaterilor i se
comunic prilor n cel mult 5 zile de la pronunare.
--------------Art. 287^15 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^16
(1) Hotrrea pronunat n prim instan poate fi atacat numai cu apel, n
termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judec de curtea de apel.
(2) Apelul nu suspend executarea i se judec de urgen i cu precdere.
(3) n cazul admiterii apelului, instana de apel va rejudeca n toate cazurile
litigiul n fond.
--------------Art. 287^16 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din 24 mai
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
ART. 287^17
(1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonane de urgen, la
Pagina 119

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

instanele judectoreti, avnd ca obiect contractele care intr n sfera de


aplicare a acesteia, precum i cele pentru repararea prejudiciului cauzat se
taxeaz, n funcie de valoare, dup cum urmeaz:
a) pn la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din aceast valoare;
b) ntre 40.001 lei i 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce
depete 40.001 lei;
c) ntre 400.001 lei i 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce
depete 400.001 lei;
d) ntre 4.000.001 lei i 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea
ce depete 4.000.001 lei;
e) ntre 40.000.001 lei i 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din
ceea ce depete 40.000.001 lei;
f) ntre 400.000.001 lei i 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001%
din ceea ce depete 400.000.001 lei;
g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.
(2) Cererile neevaluabile n bani se taxeaz cu 4 lei.
--------------Alin. (2) al art. 287^17 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(3) Dispoziiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificrile i completrile ulterioare, rmn aplicabile.
-------------Art. 287^17 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287^18
Abrogat.
-----------Art. 287^18 a fost abrogat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 82^1.
ART. 288
Abrogat.
-------------Art. 288 a fost abrogat de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 288^1
Prile pot conveni ca litigiile n legtur cu executarea contractelor
reglementate de prezenta ordonan de urgen s fie soluionate prin arbitraj.
--------------Art. 288^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct.
72^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECIUNEA a 10-a
Masuri privind operaionalizarea Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor
ART. 289
(1) Consiliul devine operaional la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane de urgen.
Pagina 120

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2) Pn la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcioneaz fr personalitate


juridic, iar finanarea cheltuielilor curente i de capital se asigur de la
bugetul de stat, prin bugetul Autoritii pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice.
ART. 290
(1) Consiliul are personalitate juridic, finanarea cheltuielilor curente i de
capital ale Consiliului se asigur de la bugetul de stat, preedintele acestuia
avnd calitatea de ordonator principal de credite.
----------Alin. (1) al art. 290 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 82^2.
(2) Pentru funcionarea Consiliului, Guvernul va transmite n administrarea
acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.
(3) Guvernul, prin hotrre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin.
(1).
(4) Pn la dobndirea personalitii juridice, propunerile pentru numirea
membrilor Consiliului se nainteaz primului-ministru de ctre preedintele
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
pentru candidaii declarai admii la concurs potrivit dispoziiilor art. 261 alin.
(1) i (2).
ART. 291
Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului se aprob prin hotrre
a Guvernului, la propunerea preedintelui Consiliului.
---------Art. 291 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modific pct. 83 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 292
(1) Pn la data de 31 decembrie 2006, numrul de posturi aferent Consiliului se
ncadreaz n numrul maxim de posturi disponibile n cadrul Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(2) Guvernul, la propunerea preedintelui Consiliului i cu avizul Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ca urmare a
unui numr crescut de cauze, poate aproba, prin hotrre, nfiinarea de oficii
teritoriale ale Consiliului n oraele de reedin a curilor de apel i/sau
suplimentarea numrului personalului Consiliului stabilit n conformitate cu art.
260 alin. (1).
--------------Alin. (2) al art. 292 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
CAP. X
Contravenii i sanciuni
SECIUNEA 1
Contravenii
ART. 293
Urmtoarele fapte constituie contravenii, dac nu au fost svrite n astfel
de condiii nct s fie considerate, potrivit legii penale, infraciuni:
------------Pagina 121

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Partea introductiv a art. 293 a fost introdus de pct. 9 al art. I din


ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
251 din 30 aprilie 2013.
a) nclcarea prevederilor art. 23;
-----------Lit. a) a art. 293 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
b) nclcarea prevederilor art. 33, precum i a regulilor de elaborare a
specificaiilor tehnice;
c) nclcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) i ale art. 251
alin. (2);
--------------Lit. c) a art. 293 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
d) aplicarea altor proceduri de atribuire dect a celor care sunt prevzute de
prezenta ordonan de urgen;
e) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de
urgen, cu excepia celor referitoare la anunul de atribuire, i/sau
nendeplinirea de ctre autoritile contractante a obligaiei de nregistrare n
SEAP, astfel cum este prevzut de legislaia n materia achiziiilor publice;
-----------Lit. e) a art. 293 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
e^1) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de
urgen cu privire la anunul de atribuire;
-----------Lit. e^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
f) nerespectarea regulilor speciale prevzute la art. 58;
g) aplicarea incorect a regulilor de comunicare i transmitere a datelor, avnd
ca efect restricionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire,
nclcarea principiului tratamentului egal i/sau nclcarea principiului
transparenei;
--------------Lit. g) a art. 293 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
h) utilizarea altor criterii de calificare i selecie dect a celor prevzute
n prezenta ordonan de urgen;
i) nclcarea principiului proporionalitii prin utilizarea criteriilor de
calificare i selecie ca mijloc de a restriciona concurena;
i^1) depirea termenelor prevzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^
1, 117^1 sau 121^1.
------------Lit. i^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30
aprilie 2013.
j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziie public
dect a celor prevzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare
Pagina 122

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

i selecie ca factori de evaluare a ofertelor;


-------------Lit. j) a art. 293 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul
invitaiei/anunului de participare i n documentaia de atribuire pe parcursul
aplicrii procedurii de atribuire;
-----------Lit. j^1) a art. 293 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflect avantaje pentru
autoritatea contractant;
------------Lit. k) a art. 293 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
l) aplicarea incorect, n cadrul procesului de selecie i/sau de evaluare, a
criteriilor stabilite prin documentaia de atribuire ori aplicarea altor criterii
dect a celor stabilite la nivelul invitaiei/anunului de participare i prin
documentaia de atribuire;
-----------Lit. l) a art. 293 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
l^1) netransmiterea notificrii prevzute la art. 19^1;
------------Lit. l^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
m) nclcarea dispoziiilor art. 295 alin. (5).
------------Lit. m) a art. 293 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
m^1) netransmiterea informaiilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public n termen de 5 zile de la primirea solicitrii scrise a
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
--------------Lit. m^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 88 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
n) nclcarea obligaiei prevzute la art. 80, 93 i 129;
--------------Lit. n) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
o) anularea unei proceduri de atribuire n alte cazuri dect cele prevzute la
art. 209;
--------------Pagina 123

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Lit. o) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE


URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
p) nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
--------------Lit. p) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
q) nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1);
--------------Lit. q) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
r) nclcarea prevederilor art. 206-207;
--------------Lit. r) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
s) neducerea la ndeplinire a deciziei Consiliului n termenul stabilit n
condiiile prezentei ordonane, dup data la care aceasta rmne definitiv i
irevocabil;
--------------Lit. s) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
t) nclcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la ntocmirea i/sau
pstrarea dosarului achiziiei publice;
--------------Lit. t) a art. 293 a fost modificat de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
u) nenfiinarea compartimentului prevzut la art. 304^1;
--------------Lit. u) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
v) orice alt nclcare a prevederilor prezentei ordonane de urgen sau a
actelor normative emise n aplicarea acesteia, avnd ca efect nclcarea
dispoziiilor art. 2, cu excepia alin. (2) lit. f).
--------------Lit. v) a art. 293 a fost modificat de pct. 90 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
w) nesolicitarea de ctre autoritatea contractant a informaiilor necesare
pentru evaluarea ofertelor care prezint un pre neobinuit de sczut n raport cu
ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat.
-----------Lit. w) a art. 293 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
Pagina 124

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

SECIUNEA a 2-a
Sancionarea contraveniilor
ART. 294
(1) Contravenia prevzut la art. 293 lit. l^1) se sancioneaz cu amend de la
2.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) i v) se
sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 40.000 lei.
--------------Alin. (2) al art. 294 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) i w) se
sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 80.000 lei.
--------------Alin. (3) al art. 294 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3^1) Contravenia prevzut la art. 293 lit. a) se sancioneaz cu amend de la
50.000 lei la 100.000 lei.
--------------Alin. (3^1) al art. 294 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3^2) Contravenia prevzut la art. 293 lit. e^1) se sancioneaz cu amend de
la 20.000 lei la 100.000 lei.
--------------Alin. (3^2) al art. 294 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(4) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1),
l), m), o), p) i r) se sancioneaz cu amend de la 80.000 lei la 100.000 lei.
(5) Amenzile pentru svrirea contraveniilor de la art. 293 pot fi aplicate
att persoanelor fizice, ct i persoanelor juridice.
(6) Contravenientul persoan fizic i/sau juridic poate achita n termen de
cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data
comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzilor prevzute la art. 294 alin. (1)(4).
(7) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonana Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
sumele provenite din amenzile prevzute la art. 294 alin. (1)-(4) aplicate
persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.
(8) Pentru contractele a cror valoare estimat este mai mic dect pragurile
valorice prevzute la art. 55 alin. (2), amenda prevzut ca sanciune pentru
svrirea contraveniilor prevzute la art. 293 reprezint 50% din sumele prevzute
la alin. (2), (3), (3^2) i (4). Prevederile alin. (3^1) rmn aplicabile.
--------------Pagina 125

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin. (8) al art. 294 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(9) n cazul contractelor finanate din fonduri europene i/sau din fonduri
publice naionale aferente acestora, prevederile alin. (1)-(8) se aplic doar
contraveniilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor naionale
aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu
modificrile i completrile ulterioare.
--------------Alin. (9) al art. 294 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
(10) n cazul prevzut la alin. (9), constatrile Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ca urmare a aciunii de
supraveghere a modului de atribuire a contractului de achiziie public, sunt
transmise, spre valorificare, autoritilor cu competene n gestionarea fondurilor
europene.
--------------Alin. (10) al art. 294 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Art. 294 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
Art. 294^1
Depirea termenelor prevzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1,
117^1 sau 121^1 constituie abatere disciplinar grav.
------------Art. 294^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 295
(1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se realizeaz de ctre
persoane mputernicite ale Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(2) Aplicarea sanciunii amenzii contravenionale se prescrie n termen de 36
de luni de la data svririi faptei.
-----------Alin. (2) al art. 295 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(3) Abrogat.
-------------Alin. (3) al art. 295 a fost abrogat de pct. 48 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(4) Orice persoan are dreptul de a sesiza Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice cu privire la nclcarea
dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice. n vederea exercitrii acestui
drept persoanele respective vor transmite Autoritii Naionale pentru Reglementarea
Pagina 126

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

i Monitorizarea Achiziiilor Publice mpreun cu sesizarea i datele/documentele


relevante, n vederea susinerii acesteia.
--------------Alin. (4) al art. 295 a fost modificat de pct. 91 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(5) Autoritatea contractant pune la dispoziia persoanelor precizate la alin.
(1) documentele solicitate i le permite accesul la sediul acesteia.
------------Alin. (5) al art. 295 a fost introdus de pct. 77 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
(6) Procedura de supraveghere prevzut la art. 3 lit. c) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 111/2006, cu modificrile ulterioare, se desfoar n conformitate cu
regulamentul aprobat prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
------------Alin. (6) al art. 295 a fost introdus de pct. 77 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
ART. 296
(1) Contraveniilor prevzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziiile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, plngerile formulate mpotriva proceselor-verbale de constatare i
sancionare a contraveniilor ncheiate de persoanele mputernicite din cadrul
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice se
soluioneaz de Judectoria Sectorului 1 Bucureti.
---------Art. 296 a fost modificat de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 94^1.
ART. 296^1
Abrogat.
--------------Art. 296^1 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct.
77^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
CAP. XI
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 297
n msura n care prezenta ordonan de urgen nu prevede altfel, sunt
aplicabile dispoziiile dreptului comun.
ART. 298
Contractele n curs de executare i procedurile de atribuire n curs de
Pagina 127

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

desfurare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen se


definitiveaz pe baza prevederilor legale n vigoare la data iniierii acestora.
ART. 299
(1) Pn la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant are obligaia de
a transmite spre publicare anunurile prevzute la art 47 alin. (1) numai ctre
Regia Autonoma "Monitorul Oficial", n vederea publicrii acestora n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a
respecta perioadele minime de timp prevzute de prezenta ordonan de urgen ntre
data transmiterii spre publicare i data depunerii ofertelor sau, dup caz, a
candidaturilor.
(3) Fr a afecta prevederile alin. (1), pn la data de 31 decembrie 2006,
autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare anunurile
prevzute la art. 47 alin. (1) i ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i/sau
ctre operatorul SEAP.
(4) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunurilor prevzute de
prezenta ordonan n Monitorul Oficial al Romniei este facultativ.
--------------Alin. (4) al art. 299 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
ART. 300
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice orice informaie
solicitat de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire i
contractele atribuite.
--------------Alin. (1) al art. 300 a fost modificat de pct. 96 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(1^1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, pentru cauzele
n care a fost parte, copia hotrrii judectoreti pronunate conform art. 287^15,
n cel mult 30 de zile de la data la care hotrrea a devenit definitiv i
irevocabil.
--------------Alin. (1^1) al art. 300 a fost introdus de pct. 63 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(2) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor are obligaia de a
transmite Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice:
a) raportul prevzut la art. 259, spre luarea la cunotin nainte de
prezentarea acestuia n Parlament; i
b) orice alt informaie solicitat de aceasta cu privire la deciziile adoptate
n legtur cu soluionarea contestaiilor.
ART. 301
(1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaii i Tehnologia
Informaiei.
-------------Alin. (1) al art. 301 a fost modificat de pct. 49 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
Pagina 128

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2) Pe baza datelor disponibile n SEAP, operatorul SEAP are obligaia de a pune
la dispoziie Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, n format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, n
scopul asigurrii informaiilor necesare crerii de baze de date statistice.
ART. 302
Pragurile valorice prevzute la art. 9 lit. c) i c^1), art. 51 alin. (1) lit.
c), art. 55 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1) i
art. 287^12 alin. (2) se pot modifica prin hotrre a Guvernului, dac aceast
modificare este determinat de necesitatea respectrii obligaiilor asumate la nivel
european prin acordul privind achiziiile publice ncheiat n cadrul Organizaiei
Mondiale a Comerului.
--------------Art. 302 a fost modificat de pct. 97 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 303
(1) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice elaboreaz norme de aplicare a prezentei ordonane de urgen, inclusiv
modelul contractului de achiziie public, al contractului de concesiune de lucrri
publice i al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre
adoptare Guvernului n termen de 60 de zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.
-------------Alin. (1) al art. 303 a fost modificat de pct. 50 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) n temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice elaboreaz norme privind procedura specific de
elaborare i transmitere a notificrii/cererii de constatare a faptului ca o
activitate relevant este expus direct concurenei, pe care o supune spre adoptare
Guvernului n termen de 90 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.
(3) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice i Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei elaboreaz norme de
aplicare a prezentei ordonane de urgen pentru achiziiile prin mijloace
electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului n termen de 90 de zile de
la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane
de urgen.
(4) n temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice elaboreaz norme privind procedurile de atribuire
a contractelor de concesiune de lucrri publice i de servicii, pe care le supune
spre adoptare Guvernului n termen de 90 de zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.
ART. 304
(1) Prin hotrre a Guvernului se pot stabili situaiile i modul n care
operatorul economic i autoritatea contractant au dreptul de a apela la o procedur
de conciliere.
(2) Prin hotrre a Guvernului se poate stabili modul n care autoritile
contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale,
sisteme preliminare de calificare.
ART. 304^1
(1) n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are obligaia
de a nfiina un compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor publice,
pn la data de 1 ianuarie 2008.
Pagina 129

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2) n cazul autoritilor contractante nou-nfiinate obligaia prevzut la


alin. (1) va fi dus la ndeplinire ntr-un termen de cel mult 3 luni de la data
nfiinrii autoritii contractante.
(3) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu
permite nfiinarea unui compartiment distinct, obligaia prevzut la alin. (1) i
(2) se ndeplinete pe cale de act administrativ al conductorului autoritii
contractante prin care una sau, dup caz, mai multe persoane din cadrul respectivei
autoriti contractante sunt nsrcinate cu ducerea la ndeplinire a principalelor
atribuii ale compartimentului intern specializat, aa cum sunt prevzute de
legislaia n materia achiziiilor publice.
--------------Art. 304^1 a fost modificat de pct. 94 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 305
La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen se abroga:
a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i actele normative emise n aplicarea acesteia;
b) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 212/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i actele normative emise n aplicarea acesteia;
c) art. 5 alin. (6) i (7) din Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile administraiei publice
i instituiile publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
542 din 11 septembrie 2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
247/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Ordonana Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat publicprivat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie
2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 470/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i actele normative emise n aplicarea acesteia;
e) Ordonana Guvernului nr. 20/2002 privind achiziiile publice prin licitaii
electronice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 86 din 1
februarie 2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 468/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i actele normative emise n
aplicarea acesteia;
f) art. 3 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea
Ageniei Naionale pentru Locuine s realizeze lucrri de construire i/sau de
reabilitare a caselor de locuit n zonele calamitate n urma inundaiilor din 2005,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 211/2005;
g) Hotrrea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind
achiziiile publice de produse i servicii care implic aprarea naional, ordinea
public, sigurana i securitatea naional i a listei aferente acestora, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu
modificrile i completrile ulterioare;
h) art. 7 din Hotrrea Guvernului nr. 273/2003 privind nfiinarea unor
filiale, societi comerciale pentru reparaii i servicii, prin reorganizarea unor
activiti din cadrul Societii Comerciale de Producere a Energiei Electrice i
Termice "Termoelectrica" - S.A., publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 204 din 20 martie 2003;
i) pct. 3.12 din anexa la Hotrrea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea
Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societilor
naionale i a societilor comerciale care funcioneaz sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, publicat n Monitorul
Pagina 130

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Oficial al Romniei, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.


ART. 306
Anexele nr. 1, 2 i 3 fac parte integrant din prezenta ordonan de urgen.
ART. 307
(1) Prezenta ordonan de urgen intra n vigoare la data de 30 iunie 2006.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1):
a) dispoziiile art. 14 alin. (3) i ale art. 254 intra n vigoare de la data de
1 ianuarie 2007;
b) dispoziiile art. 257 alin. (1) intra n vigoare la data publicrii prezentei
ordonane de urgen n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Prezenta ordonan de urgen transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrri, de furnizare i de
servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziie
aplicate de entitile care opereaz n sectoarele apa, energie, transport i
servicii potale, publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134
din 30 aprilie 2004, cu excepia art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) i art. 53, care se
transpun prin hotrre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea
legilor, regulamentelor i prevederilor administrative referitoare la aplicarea
procedurilor de recurs n materie de atribuire a contractelor de furnizare i de
lucrri, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L395 din
30 decembrie 1989, i Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor,
regulamentelor i prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor
Comunitii pentru procedurile de achiziie a entitilor care opereaz n
sectoarele apa, energie, transport i telecomunicaii, publicat n Jurnalul Oficial
al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepia art. 9-11,
care se transpun prin hotrre a Guvernului.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009 prevede:
"Art. III
(1) Dispoziiile referitoare la soluionarea litigiilor n instan prevzute n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au
fost modificate i completate prin prezenta ordonan de urgen, se aplic numai
proceselor ncepute dup intrarea n vigoare a acesteia din urm.
(2) Procesele n curs de judecat la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane de urgen vor continua s fie judecate de instanele legal nvestite,
potrivit legii sub care au nceput.
(3) Dispoziiile referitoare la soluionarea contestaiilor prevzute n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au
fost modificate i completate prin prezenta ordonan de urgen, se aplic numai
contestaiilor formulate dup intrarea n vigoare a acesteia din urm. Contestaiile
introduse n faa Consiliului, n curs de soluionare la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen, se soluioneaz potrivit legii sub care au nceput."
Art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010 prevede:
"Art. II
(1) Procesele i cererile n materie de achiziii publice aflate n curs de
soluionare n faa instanelor judectoreti la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen continu s se judece n condiiile i cu procedura
prevzut de legea n vigoare la data la care au fost ncepute.
(2) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen,
contestaiilor soluionate de prima instan, respectiv Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor sau tribunalul n circumscripia cruia se afl sediul
Pagina 131

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

autoritii contractante, li se aplic prevederile acesteia."


------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. II i III din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012 prevd urmtoarele:
"Art. II
(1) Procedurile de atribuire n curs de desfurare i contractele n curs de
executare, la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, rmn
supuse legislaiei n vigoare la data iniierii, respectiv, ncheierii acestora.
(2) Prin procedur de atribuire n curs de desfurare se nelege orice
procedur pentru care s-a transmis un anun de participare sau, dup caz, o
invitaie de participare, pn la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen.
Art. III
Contestaiile, procesele i cererile n materie de achiziii publice, aflate n
curs de soluionare n faa Consiliului sau, dup caz, a instanelor judectoreti
la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, continu s se judece
n condiiile i cu procedura prevzute de legea n vigoare la data la care au fost
ncepute."
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
-------------Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea
i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frncu
p. Ministrul finanelor publice,
Istvan Jakab,
secretar de stat
Bucureti, 19 aprilie 2006.
Nr. 34.
ANEXA 1
*T*
*Font 9*

NACE*1)

COD CPV

Seciunea F
LUCRRI

DE
Di-Gru-Clasa Descriere
Explicaii generale
CONSTRUCvi-pa

Pagina 132

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

II
zi-

une

45

Lucrri de Aceast diviziune include:

45000000

construcii - construcia de cldiri noi i lucrri de reparare,

modificare, restaurare

45.1
Lucrri de

45100000

organizare a

antierelor

i de preg-

tire a

terenurilor

45.11Lucrri de Aceast clas include:

45110000

demolare,
- demolarea imobilelor i a altor structuri/construcii

pregtire a - degajarea terenului i pregtirea antierelor

antierelor - lucrri de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea

i de
amplasamentelor de construcii, spare de anuri,

terasamente ndeprtarea rocilor, dinamitare etc.

- pregtirea antierelor pentru exploatare miniera,

inclusiv nlturarea solului i alte lucrri de

dezvoltare i pregtire a terenurilor i antierelor

miniere

- drenarea antierelor de construcii

- drenarea terenurilor agricole i forestiere

45.12Lucrri de Aceast clas include:

45120000

foraj i
- sondaje experimentale, foraje experimentale i

sondaj expe-carotaje pentru construcii, precum i pentru studii

rimentale
geofizice, geologice sau alte scopuri similare

Aceast clas nu include:

- forarea puurilor de extracie a ieiului sau

a gazelor naturale, clasificate n 11.20

- forarea puurilor de apa, clasificate n 45.25

- adncirea puurilor, clasificate n 45.25

- exploatarea zcmintelor de iei i de gaze

naturale, precum i prospectarea geofizic,

geologica i seismic, clasificate n 74.20

45.2
Lucrri de

45200000

construcii

complete sau

pariale i

Pagina 133

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

lucrri de

geniu civil

45.21Lucrri de Aceast clas include:

45210000

construcii - construcia de cldiri de toate tipurile

de cldiri - construcii de inginerie civil: poduri (inclusiv

i lucrri cele destinate s susin osele suspendate),

de geniu
viaducte, tuneluri i pasaje subterane

civil

- conducte de transport (petrol, gaz, ap), reele i

linii (electrice, de telecomunicaii), pe distan

mare

- conducte, reele i linii pentru reele locale;

- lucrri conexe de amenajare urban;

- asamblarea i executarea lucrrilor din

prefabricate

Aceast clas nu include:

- servicii anexe extraciei petrolului i gazelor,

clasificate n 11.20

- execuia de lucrri din prefabricate de producie

proprie, altele dect cele din beton, clasificate

n 20, 26 i 28

- construcia (altele dect cldirile) pentru

stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de tenis,

circuite de golf i alte instalaii sportive,

clasificate n 45.23

- lucrri de instalaii i izolaii pentru cldiri,

clasificate n 45.3

- lucrri de finisare, clasificate n 45.4

- activiti de arhitectura i de inginerie,

clasificate n 74.20

- managementul proiectelor de construcie,

clasificate n 74.20

45.22Lucrri de Aceast clas include:

45220000

nvelitori, - lucrri de arpante

arpante i - instalarea acoperiurilor

terase la
- lucrri de etanare

construcii

45.23Lucrri de Aceast clas include:

45230000

construcie - construcia de autostrzi, drumuri, osele, strzi,

a cilor de alte ci de transport pentru vehicule i pietoni

comunicaii - construcia de ci ferate

terestre i - construcia de piste de aterizare-decolare

construcii - construcii (altele dect cldiri) pentru stadioane

destinate
piscine, sli de sport, terenuri de tenis, circuite

sportului
de golf i alte instalaii sportive

- marcarea suprafeelor rutiere i a spatiilor de

parcare

Aceast clas nu include:

Pagina 134

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

- lucrri de terasamente, clasificate n 45.11

45.24Lucrri de Aceast clas include:

45240000

construcii - construcia de ci navigabile, porturi, porturi de

hidrotehniceambarcaiuni, ecluze etc,

- construcia de baraje i diguri

- construcii subacvatice

- dragare

45.25Alte lucrriAceast clas include:

45250000

speciale de - activiti de construcie specializate referitoare

construcie la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrri

i care necesita competente sau echipamente

specializate:

- realizarea de fundaii, inclusiv baterea pilonilor

- forarea i construcia de puuri de apa, adncirea

puurilor

- montarea structurilor metalice (dar nu de

fabricaie proprie)

- arcuirea structurilor metalice

- aezarea crmizilor i a blocurilor de piatra

- montarea i demontarea schelelor i platformelor de

lucru proprii sau nchiriate

- construcia de couri, industriale i furnale

Aceast clas nu include:

- nchirierea de schele fr ridicare sau demontare,

clasificate n 71.32

45.3
Lucrri de

45300000

instalaii

i izolaii

45.31Lucrri de Aceast clas include:

45310000

instalaii - instalarea, n cldiri sau n alte tipuri de

electrice
construcii, a urmtoarelor elemente:

- circuite electrice

- linii (cablaje) pentru telecomunicaii

- sisteme electrice de nclzire

- antene pentru cldiri

- sisteme de alarma mpotriva incendiilor

- sisteme de alarma antiefracie

- ascensoare i scri rulante

- paratrsnete etc.

45.32Lucrri de Aceast clas include:

45320000

izolare
- instalarea, n cldiri sau n alte tipuri de

Pagina 135

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

construcii, de materiale pentru izolaie termic,

acustica i mpotriva vibraiilor

Aceast clas nu include:

- lucrri de etanare, clasificate n 45.22

45.33Lucrri de Aceast clas include:

45330000

instalaii - instalarea, n cldiri sau n alte tipuri de

construcii, a urmtoarelor elemente:

- instalaii i echipamente sanitare

- instalaii pentru distribuia gazelor

- echipamente i conducte de nclzire, de

ventilare, frigorifice sau de climatizare

- instalarea de pulverizatoare mpotriva incendiilor

Aceast clas nu include:

- instalarea sistemelor electrice de nclzire,

clasificate n 45.31

45.34Alte lucrriAceast clas include:

45340000

de instala- - instalarea sistemelor de iluminat i semnalizare

ii
luminoasa pentru osele, drumuri, ci ferate,

aeroporturi i porturi

- instalarea, n cldiri sau n alte tipuri de

construcii, a instalaiilor i echipamentelor

neclasificate n alt parte

45.4
Lucrri de

45400000

finisare

45.41Lucrri de Aceast clas include:

45410000

ipsoserie
- aplicarea, n cldiri sau n alte tipuri de

construcii, a ipsosului i a tencuielii uscate

pentru stucturi sau ornamente interioare i

exterioare, inclusiv a materialelor de fuire

asociate

45.42Lucrri de Aceast clas include:

45420000

tmplrie i- instalarea de ui, ferestre, cadre pentru, ui i

dulgherie
ferestre, buctrii echipate, scri interioare, alte

dotri similare, din lemn sau orice fel de material

(dar nu de fabricaie proprie)

- amenajri interioare precum plafoane, lambriuri,

partiii mobile etc.

Aceast clas nu include:

- acoperirea cu parchet sau alte materiale de

acoperire a podelelor, clasificate n 45.43

Pagina 136

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

45.43Lucrri de Aceast clas include:

45430000

acoperire a - aezarea, prinderea sau fixarea, n cldiri sau n

pereilor ialte tipuri de construcii, a urmtoarelor elemente:

podelelor
- placaje din ceramica, beton sau piatra

- parchete sau alte materiale de acoperire a

podelelor

- mochete, linoleum i alte materiale flexibile

- materiale de placare din granit, marmura sau

ardezie

- tapete

45.44Lucrri de Aceast clas include:

45440000

vopsitorie, - vopsitorie n interiorul i pe exteriorul

zugrveli icldirilor

montri de - vopsitoria construciilor de inginerie civil

geamuri
- montarea geamurilor, oglinzilor etc.

Aceast clas nu include:

- instalarea ferestrelor, clasificate n 45.42

45.45Alte lucrriAceast clas include:

45450000

de finisare - instalarea piscinelor private

a cldirilor- curirea pereilor exteriori ai cldirilor cu

ajutorul aburilor, prin sablare i alte activiti

similare

- alte lucrri de finisare a cldirilor neclasificate

n alt parte

Aceast clas nu include:

- curirea pereilor interiori ai cldirilor i ai

altor construcii, clasificate n 74.70

45.5
nchirierea

45500000

de utilaje

de construc-

ii i

demolare cu

operator

45.50nchirierea Aceast clas nu include:

de utilaje - nchirierea de maini i materiale de construcie

de construc-sau demolare fr operator, clasificate n 71.32

ii i

demolare cu

operator

*1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind
clasificarea
statistic a activitilor economice n Comunitatea European (JO L 293,
24.10.1990,
Pagina 137

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

p. 1). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83,
3.4.1993, p. 1).

*ST*
ANEXA 2
Anexa 2A *)
---------*) n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i CPC, se aplic nomenclatura
CPC.
*T*
*Font 8*

Cate-
Descrierea serviciilor
Numere de referin
Numere de
referin CPV

gorie

CPC*1)

1. Servicii de ntreinere i
6112, 6122, 633, 886 De la 50100000-6 la
50884000-5 (cu

reparare

excepia 50310000-1
la 50324200-4 i

50116510-9, 501900003, 50229000-6,

50243000-0) i de la
51000000-9 la

51900000-1

2. Servicii de transport
712 (cu excepia
De la 60100000-9 la
60183000-4 (cu

terestru*2), inclusiv servici- 71235), 7512, 87304


excepia 60160000-7,
60161000-4,

ile de transport cu vehicule

60220000-6) i de la
64120000-3 la

blindate i serviciile de

64121200-2

curierat, cu excepia transpo-

rtului de coresponden

3. Servicii de transport aerian: 73 (cu excepia 7321) De la 60410000-5 la


60424120-3 (cu

transporturi de pasageri i de
excepia 60411000-2,
60421000-5) i

marf, cu excepia transportu-


60500000-3

lui de coresponden

De la 60440000-4 la
Pagina 138

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

60445000-9

4. Transport de coresponden pe 71235, 7321


60160000-7, 601610004 60411000-2,

uscat*2) i aerian

60421000-5

5. Servicii de telecomunicaii
752
De la 64200000-8 la
64228200-2

72318000-7 i de la
72700000-7 la

72720000-3

6. Servicii financiare: a)
ex 81, 812, 814
De la 66100000-1 la
66720000-3*4)

servicii de asigurare

b) servicii bancare i de

investiii*3)

7. Servicii informatice i
84
De la 50310000-1 la
50324200-4

servicii conexe

De la 72000000-5 la
72920000-5 (cu

excepia 72318000-7
i de la 72700000-7

la 72720000-3),
79342410-4

8. Servicii de cercetare i de
85
De la 73000000-2 la
73436000-7 (cu

dezvoltare*4)

excepia 73200000-4,
73210000-7,

73220000-0)

9. Servicii de contabilitate, de 862


De la 79210000-9 la
79223000-3

audit i de gestionare a

registrelor contabile

10. Servicii de studii de pia i 864


De la 79300000-7 la
79330000-6 i

de sondaje de opinie

79342310-9, 793423116

Pagina 139

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

11. Servicii de consultan n ma- 865, 866


De la 73200000-4 la
73220000-0

nagement*5) i servicii conexe


De la 79400000-8 la
79421200-3 i

79342000-3, 793421004, 79342300-6,

79342320-2, 793423219, 79910000-6,

79991000-7, 983620008

12. Servicii de arhitectur; servi-867


De la 71000000-8 la
71900000-7 (cu

cii de inginerie i servicii

excepia 71550000-8)
i 79994000-8

integrate de inginerie; servi-

cii de amenajare urban i

servicii de arhitectur peisa-

gistic; servicii conexe de

consultan tiinific i

tehnic; servicii de testare

i analiz tehnic

13. Servicii de publicitate


871
De la 79341000-6 la
79342200-5 (cu

excepia 79342000-3
i 79342100-4)

14. Servicii de curenie pentru


874, 82201 la 82206
De la 70300000-4 la
70340000-6 i de la

cldiri i servicii de adminis-


90900000-6 la
90924000-0

trare a proprietilor

15. Servicii de publicare i


88442
De la 79800000-2 la
79824000-6

tiprire contra unei taxe sau


De la 79970000-6 la
79980000-7

pe baza unui contract

16. Servicii de eliminare a deeu- 94


De la 90400000-1 la
Pagina 140

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

90743200-9 (cu

rilor menajere i a apelor

excepia 90712200-3)
De la 90910000-9 la

menajere; servicii de igieni-


90920000-2 i
50190000-3, 50229000-6

zare i servicii similare

50243000-0

*ST*
----------*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizat pentru a defini domeniul de
aplicare a Directivei 92/50/CEE.
*2) Cu excepia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18
din CPC prov.
*3) Cu excepia contractelor de achiziii de servicii financiare privind
emiterea, cumprarea, vnzarea i transferul de titluri sau de alte instrumente
financiare i a serviciilor prestate de bncile centrale. Sunt exceptate, de
asemenea, contractele care au ca obiect achiziia sau locaiunea, oricare ar fi
modalitile financiare, de terenuri, de construcii existente sau de alte bunuri
imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea,
contractele de servicii financiare ncheiate n acelai timp, nainte sau dup
ncheierea contractului care are ca obiect achiziia sau locaiunea, n orice form,
fac obiectul prezentei ordonane de urgen.
*4) Cu excepia contractelor de achiziii de servicii de cercetare i de
dezvoltare, altele dect cele prin care beneficiile revin exclusiv autoritii
contractante i/sau entitilor contractante n scopul utilizrii n desfurarea
propriilor activiti, cu condiia ca serviciul prestat s fie remunerat n
totalitate de ctre autoritatea contractant i/sau de entiti contractante.
*5) Cu excepia serviciilor de arbitraj i de conciliere.
Anexa 2B*)
*T*
*Font 8*

Cate-
Descrierea serviciilor
Numere de referin
Numere de
referin CPV

gorie

CPC*1)

17. Servicii hoteliere i de


64
De la 55100000-1 la
55524000-9 i de

restaurant

la 98340000-8 la
98341100-6

18. Servicii de transport feroviar 711


De la 60200000-0 la
60220000-6

19. Servicii de transport naval


72
De la 60600000-4 la
60653000-0 i de la

63727000-1 la
63727200-3

Pagina 141

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

20. Servicii de transport anexe i 74


De la 63000000-9 la
63734000-3 (cu

auxiliare

excepia 63711200-8,
63712700-0,

63712710-3 i de la
63727000-1, la

63727200-3) i
98361000-1

21. Servicii juridice


861
De la 79100000-5 la
79140000-7

22. Servicii de recrutare i de


872
De la 79600000-0 la
79635000-4 (cu

plasare a forei de munc*2)

excepia 79611000-0,
79632000-3,

79633000-0) i de la
98500000-8 la

98514000-9

23. Servicii de investigaie i de 873 (cu excepia


De la 79700000-1 la
79723000-8

siguran, cu excepia servi- 87304)

ciilor de transport cu vehicule

blindate

24. Servicii de nvmnt i de


92
De la 80100000-5 la
80660000-8 (cu

formare profesional

excepia 80533000-9,
80533100-0,

80533200-1)

25. Servicii de sntate i servi- 93


79611000-0 i de la
85000000-9 la

cii de asisten social

85323000-9 (cu
excepia 85321000-5 i

85322000-2)

26. Servicii de recreere, culturale96


De la 79995000-5 la
79995200-7 i de la

i sportive*3)

92000000-1 la
92700000-8 (cu excepia

92230000-2, 92231000Pagina 142

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

9, 92232000-6)

27. Alte servicii

*ST*
---------*) n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i CPC, se aplic nomenclatura
CPC.
*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizat pentru a defini domeniul de
aplicare a Directivei 92/50/CEE.
*2) Cu excepia contractelor de achiziii de munc.
*3) Cu excepia contractelor de achiziii referitoare la cumprarea,
dezvoltarea, producia sau coproducia de programe de ctre organisme de
radiodifuziune i a contractelor de achiziii privind timpul de emisie.
------------Anexa 2 a fost modificat de pct. 98 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ANEXA 3
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURI
ANEXA 3A
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PENTRU ACHIZIIILE PUBLICE
ANUN SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABIL CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNULUI DE
INTENIE N SEAP
1. ara autoritii contractante
2. Denumirea autoritii contractante
3. Adresa de Internet unde se public anunul de intenie (URL)
4. Numrul (numerele) de referin din Nomenclatura CPV
ANUN DE INTENIE
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail ale autoritii
contractante i ale biroului de la care se pot obine, dup caz, informaii
suplimentare. n cazul n care urmeaz s fie atribuit un contract de servicii sau
de lucrri, se precizeaz instituiile competente i punctele de contact (inclusiv
adresa de Internet) de la care se pot obine informaii suplimentare cu privire la
cadrul legislativ general privind impozitarea, protecia mediului, protecia muncii
i condiiile de munc, aplicabil n locul n care urmeaz s fie realizata
prestaia.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de achiziie public
rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui
program de angajare protejata.
3. n cazul achiziiei de lucrri: natura i dimensiunea lucrrilor; locul de
execuie; dac lucrarea este divizat n mai multe loturi, caracteristicile
eseniale ale respectivelor loturi; dac este posibil, estimarea costurilor pe care
le implic lucrrile n cauz; numrul (numerele) de referin din nomenclatur.
n cazul achiziiei de produse: natura i cantitatea sau valoarea produselor
care urmeaz s fie furnizate; numrul (numerele) de referin din nomenclatur;
n cazul achiziiei de servicii: valoarea total estimat a achiziiilor n
fiecare din categoriile de servicii prevzute n anexa 2A; numrul (numerele) de
Pagina 143

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

referin din nomenclatur.


4. Date provizorii prevzute pentru iniierea procedurilor de atribuire a
contractului sau a contractelor, n cazul contractelor de servicii specificndu-se
categoria n care se ncadreaz fiecare.
5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat un acord-cadru.
6. Dup caz, alte informaii.
7. Data transmiterii spre publicare a anunului de intenie sau, dup caz, data
transmiterii spre publicare a anunului simplificat de informare prealabil.
8. Se precizeaz dac contractul intr sub incidena Acordului OMC (numai n
cazul anunurilor transmise spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
ANUNUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIIE PUBLIC
Licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv, negociere:
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de achiziie public
rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui
program de angajare protejata.
3. (a) Procedura de atribuire aleas;
(b) Dup caz, motivul recurgerii la procedura accelerat (n cazul licitaiei
restrnse i negocierii);
(c) Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat un acord-cadru;
---------------Lit. (c) a punctului 3 din seciunea "Anunul de participare pentru contractele
de achiziie public" a anexei 3A a fost modificat de pct. 52 al art. unic din
LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie
2006.
(d) Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de
achiziie;
(e) Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie aplicat o licitaie electronic
[conform prevederilor de la art. 161 lit.a)].
4. Forma contractului.
5. Dup caz, locul execuiei lucrrilor, locul de livrare a produselor sau locul
prestrii serviciilor.
6. (a) Pentru achiziia de lucrri:
- natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii; se
precizeaz, dac este cazul, opiunea de achiziionare a unor lucrri noi similare
i, dac se cunoate, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opiuni,
precum i numrul de rennoiri posibile; n cazul n care contractul este divizat n
mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numrul (numerele) de referin
din nomenclatur,
- informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care
acesta implic i proiectare,
- n cazul unui acord-cadru, se precizeaz durata prevzut a acordului-cadru,
valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata acorduluicadru, precum i, n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena
contractelor care urmeaz s fie atribuite.
(b) Pentru achiziia de produse:
- natura produselor care urmeaz s fie furnizate preciznd totodat dac
achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere leasing
sau orice combinaie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizat; se
precizeaz, dac este cazul, opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare
i, dac se cunoate, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opiuni,
precum i numrul de rennoiri posibile; numrul (numerele) de referin din
nomenclatur,
Pagina 144

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

- n cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi rennoite n


decursul unei anumite perioade, se precizeaz, dac se cunoate, calendarul
atribuirii contractelor ulterioare,
- n cazul unui acord-cadru, se precizeaz durata prevzut a acordului-cadru,
valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acorduluicadru, precum i, n msura n care este posibil valoarea individual i frecvena
contractelor care urmeaz s fie atribuite.
(c) Pentru achiziia de servicii:
- categoria i descrierea serviciului; numrul (numerele) de referin din
nomenclatur; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizeaz, dac este
cazul, opiunea de achiziionare a unor servicii noi similare i, dac se cunoate,
calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opiuni, precum i numrul de
rennoiri posibile,
- n cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi rennoite n
decursul unei anumite perioade, se precizeaz, dac se cunoate, calendarul
atribuirii contractelor ulterioare,
- n cazul unui acord-cadru, se precizeaz durata prevzut a acordului-cadru,
valoarea total estimat a prestrilor pe durata acordului-cadru, precum i, n
msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor care
urmeaz s fie atribuite,
- se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat, n temeiul unor acte
normative, unei profesii specifice (se indica actele normative respective),
- se precizeaz dac persoanele juridice trebuie s indice numele i
calificrile profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.
7. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz
posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau
toate loturile.
8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrri/furnizare/servicii.
n cazul n care este posibil, termenul la care ncep lucrrile, la care sunt
livrate produsele sau, dup caz, la care sunt prestate serviciile.
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
10. Dac este cazul, condiii speciale de care depinde ndeplinirea
contractului.
11. n cazul licitaiei deschise:
(a) denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa de e-mail a
biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire (caietul de sarcini
i orice alte documentele suplimentare);
(b) dup caz, termenul de transmitere a respectivei solicitri;
(c) dup caz, costul i condiiile de plata n vederea obinerii respectivei
documentaii.
12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, n cazul n
care este utilizat un sistem de achiziie dinamic (licitaie deschis);
(b) n cazul licitaiei restrnse sau negocierii, data limit de primire a
cererilor de participare;
(c) Adresa la care trebuie transmise;
(d) Limba sau limbile n care trebuie redactate.
13. n cazul licitaiei deschise:
(a) persoanele autorizate s asiste la deschiderea ofertelor;
(b) data, ora i locul deschiderii ofertelor.
14. Dac este cazul, garaniile solicitate.
15. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
16. Dup caz, forma juridic n care trebuie s o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
17. Criterii de calificare/selecie privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm, precum i
Pagina 145

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

informaiile/documentele prin care acetia dovedesc faptul c nu se ncadreaz n


cazurile ce justific excluderea. Criterii de calificare/selecie privind situaia
economic - financiar precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorului
economic; informaii/documente pe care trebuie s le prezinte operatorul economic
pentru evaluarea capacitilor minime cu caracter economic i tehnic, dac acestea
au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor impuse.
18. Pentru acordul-cadru: numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, preciznd,
dac este cazul motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de
patru ani.
19. Pentru dialogul competitiv i negociere cu publicarea prealabil a unui
anun de participare, se precizeaz, dac este cazul, derularea n mai multe etape
succesive, pentru a reduce n mod progresiv numrul de soluii care urmeaz s fie
discutate sau de oferte care urmeaz s fie negociate.
20. Pentru licitaia restrns, dialogul competitiv i negocierea cu publicarea
prealabil a unui anun de participare, n cazul n care se recurge la opiunea de
reducere a numrului de candidai care vor fi invitai s prezinte o ofert, s
participe la consultri sau s negocieze: numrul minim i, dup caz, numrul maxim
propus de candidai i criteriile obiective care urmeaz s se aplice pentru a
selecta respectivul numr de candidai.
21. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil.
22. Dup caz, denumirea i adresa operatorilor economici deja selectai de
autoritatea contractant (negociere).
23. Criteriul de atribuire a contractului: "preul cel mai sczut" sau "oferta
cea mai avantajoas din punct de vedere economic", precum i ponderea lor se
precizeaz doar n cazul n care nu figureaz n documentaia de atribuire ori, n
cazul aplicrii dialogului competitiv sau negocierii, n documentaia descriptiv.
---------------Punctul 23 din seciunea "Anunul de participare pentru contractele de achiziie
public" a anexei 3A a fost modificat de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 337 din
17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
24. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor.
Informaii exacte privind termenele de depunere a contestaiei i, dup caz,
denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail a biroului
de la care se pot obine aceste informaii.
25. Data publicrii anunului de intenie sau, dup caz, precizarea c nu a fost
publicat un astfel de anun.
26. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare.
27. Se precizeaz dac contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai n
cazul anunurilor transmise spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
ANUNUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIII PUBLICE N CADRUL
UNUI SISTEM DE ACHIZIIE DINAMIC
1. ara autoritii contractante.
2. Denumirea i adresa de e-mail a autoritii contractante.
3. Referine privind publicarea anunului de participare la sistemul dinamic de
achiziii.
4. Adresa de e-mail la care este disponibil documentaia de atribuire (caietul
de sarcini i documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de
achiziii.
5. Obiectul contractului: descrierea prin numrul (numerele) de referin din
nomenclatura "CPV" i cantitile care se vor achiziiona sau dimensiunea
contractului care urmeaz s fie atribuit.
6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.
ANUNUL DE ATRIBUIRE
Pagina 146

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

1. Denumirea i adresa autoritii contractante.


2. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii procedurii de negociere
fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint motivele
justificative.
3. Contractul de lucrri: natura i dimensiunea prestaiilor, caracteristicile
generale ale lucrrii.
Contractul de furnizare: natura i cantitatea produselor furnizate, dup caz, pe
furnizor; numrul de referin din nomenclatur.
Contracte de servicii: categoria i descrierea serviciului; numrul de referin
din nomenclatur; cantitatea de servicii achiziionate.
4. Data atribuirii contractului de achiziie public.
5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziie public.
6. Numrul de oferte primite.
7. Denumirea i adresa ofertantului/ofertanilor ctigtor/ctigtori.
8. Preul sau gama preurilor pltite.
9. Valoarea ofertei celei mai ridicate i a ofertei celei mai sczute luate n
considerare n vederea atribuirii contractului de achiziii publice.
10. Dac este cazul, valoarea i partea din contract care urmeaz s fie
subcontractat.
11. Data publicrii anunului de participare.
12. Data transmiterii spre publicare a anunului de atribuire.
13. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor.
Informaii exacte privind termenele de depunere a contestaiei i, dup caz,
denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail a biroului
de la care se pot obine aceste informaii.
ANEXA 3B
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE
LUCRRI/SERVICII
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii
contractate.
2. (a) Locul execuiei lucrrilor/prestrii serviciilor
(b) Obiectul concesionarii; natura i dimensiunea lucrrilor/prestrilor.
3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor
(b) Adresa la care trebuie transmise
(c) Limba sau limbile n care trebuie redactate
4. Condiiile personale, tehnice i financiare pe care trebuie s le
ndeplineasc candidaii
5. Criterii utilizate la atribuirea contractului
6. Dup caz, procentajul minim din lucrri acordat prilor tere
7. Data trimiterii spre publicare a anunului de participare
8. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor i,
dup caz, de mediere. Informaii exacte privind termenele de depunere a contestaiei
i, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de email a biroului de la care se pot obine aceste informaii.
ANEXA 3C
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR
CARE NU SUNT AUTORITI CONTRACTANTE
1. (a) Locul execuiei lucrrilor
(b) Natura i dimensiunea prestrilor; caracteristicile generale ale lucrrii
2. Termenul de execuie eventual impus
3. Denumirea i adresa organismului de la care se pot solicita caietele de
Pagina 147

ORD DE URGENTA (A)

34 19/04/2006

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sarcini i documentele suplimentare


4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare i de primire a ofertelor
(b) Adresa la care trebuie transmise
(c) Limba sau limbile n care trebuie redactate
5. Dac este cazul, garaniile solicitate
6. Condiiile cu caracter economic i tehnic pe care trebuie s le ndeplineasc
executantul de lucrri
7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului
8. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare
ANEXA 3D
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUII
ANUNUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii contractate
i ale biroului de la care se pot obine documentele suplimentare
2. Descrierea proiectului
3. Tipul de concurs: deschis sau restrns
4. n cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor
5. n cazul unui concurs restrns:
(a) numrul de participani care vor fi selectai;
(b) dup caz, numele participanilor deja selectai;
(c) criterii de selecie a participanilor;
(d) termenul de depunere a cererilor de participare.
6. Dup caz, se precizeaz dac participarea este rezervat unei profesii
specifice
7. Criteriile care urmeaz s fie aplicate la evaluarea proiectelor
8. Numele membrilor juriului
9. Se precizeaz dac decizia juriului are caracter obligatoriu pentru
autoritatea contractant
10. Dup caz, numrul i valoarea premiilor
11. Dac este cazul, se precizeaz plile care urmeaz s fie efectuate tuturor
participanilor
12. Se precizeaz dac, n urma concursului, contractul/contractele va/vor fi
sau nu atribuite ctigtorului sau ctigtorilor concursului
13. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare
ANUNUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI
1. Numele, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii contractante
2. Descrierea proiectului
3. Numrul total de participani
4. Numrul de participani strini
5. Ctigtorul (ctigtorii) concursului
6. Dup caz, premiul (premiile) acordate.
7. Referine privind publicarea anunului de participare la concurs
8. Data transmiterii spre publicare a anunului privind rezultatul concursului.
-------

Pagina 148