Sunteți pe pagina 1din 21

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TINCA

GR ĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TINCA PROIECT DIDACTIC ”CARNAVALUL PRIMĂVERII” ACTIVITATE INTEGRAT Ă Prof. DRIMBE

PROIECT DIDACTIC

”CARNAVALUL PRIMĂVERII”

ACTIVITATE INTEGRATĂ

CU PROGRAM PRELUNGIT TINCA PROIECT DIDACTIC ”CARNAVALUL PRIMĂVERII” ACTIVITATE INTEGRAT Ă Prof. DRIMBE MONICA

Prof. DRIMBE MONICA

Nivelul: I - grupa mijlocie Tema anuală: „CÂND,CUM ŞI DE CE SE INTÂMPLĂ?” Tema proiectului: DE PE-O BUNĂ DIMINEATĂ

Tema săptămânală: „Din floare in floare

fluturasi şi albinute”

Categorii de activităţi:

floare fluturasi şi albinute” Categorii de activităţi: Jocuri şi activităţi didactice alese (Etapa I)

Jocuri şi activităţi didactice alese (Etapa I) Activităţi pe domenii experienţiale:Domeniul ştiinţă (Activitate matematică) Domeniul estetic şi creativ (Educatie muzicală)

Tema zilei: „Carnavalul primăveriiForma de realizare: Activitate integrată Tipul activităţii: Sistematizare de cunoştinţe Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe

Întâlnirea de dimineaţă:

Salutul

Scenariul zilei

Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare. Copiii se aşază în cerc , pe covor. „Bună dimineaţa, fluturaşi şi albinuţe!”. Astăzi suntem fluturaşi şi albinuţe . Vă propun să vă salutaţi adresându-vă colegului de lângă voi spunând o însuşire a fluturaşului/albinuţei de lângă voi (frumos, gingaş,

colorat, harnic etc.)

„Bună dimineaţa, fluturaş vesel!” „Bună dimineaţa, albinuţă harnică !”

Prezenţa Se realizează cu ajutorul catalogului

Calendarul naturii

Se completează de către meteorologul de serviciu Activitatea de grup Voi formula ghicitori despre primăvară, copiii alegând variantele de răspuns din câteva cartonaşe ilustrate

Noutatea zilei Anunţ prezenţa invitatei noastre de astăzi, doamna Lia, care va observa felul în care ne vom juca astăzi. O vom saluta : „Bine aţi venit la noi!” Se anunţă activităţile care se vor desfăşura în această zi. Astăzi vom colora insecte,vom forma mulţimi cu flori, vom realiza un tablou cu flori de primăvară, vom construi grădini pentru flori, vom planta floricele şi toate acestea jucându-ne. Avem pregătite, după cum aţi observat, patru centre. La centrul ARTĂ putem colora insecte-fluturaşi, albinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale

jocului „Mozaic” , la centrul NISIP ŞI APĂ vom construi căsuţa furnicii, adică muşuroiul, iar la centrul JOC DE

.Se aleg copiii pentru fiecare centru, in funcţie de dorinţa fiecăruia, cu

precizarea că fiecare se va juca şi la celelalte centre puse la disppoziţie. După rotirea copiilor pe centrele de interes,

se fixează cunoştinţele preşcolarilor prin întrebări , apreciindu-li-se activitatea . La activitatea matematică ne vom aminti să numărăm în limita 1-5 , jucandu-ne cu flori,fluturaşi, albinuţe, buburuze., iar mai apoi, la activitatea muzicală vom repeta un cantec care ne aminteste de frumusetea anotimpului primăvara . Rutină – gustarea; copiii vor recita poezia următoare :

ROL ne vom juca „De-a

albinuţele”.

- Ceasu-i zece ! V-aţi spălat cu apă rece, după cum aţi învăţat?

-Ne-am spălat, da, ne-am spălat. Pacheţelul cu mâncare Dinaintea lui îl are Şi mănâncă fiecare - Poftă bună, poftă mare !„ Tranziţii- joc cu text

„ Dacă vreau să fiu voinic Fac gimnastică de mic. Alergăm ca iepuraşii Şi zburăm ca fluturaşii

Facem tumbe fel de fel Ca şi ursul Martinel, Sărim cum ne e pe plac Ca broscutele pe lac.

Însă şi mai bine-i că Facem şi gimnastică; Unu, doi, unu, doi, Faceţi toţi la fel ca noi.”

Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA):

Centre de interes:

1. ARTĂ Tema: Colorează dupa model-fluturaşi, buburuze, albinuţe

2. JOC DE MASĂ Tema: Flori şi insecte

3. NISIP ŞI APĂ Tema: Muşuroiul de furnici

4. JOC DE ROL Tema: De-a albinuţele

I. Organizarea activităţiilor pe centre de interes:

- se pregăteşte materialul necesar fiecărui centru;

- se aşază măsuţele şi scăunelele pentru centre;

se face aerisirea sălii de grupă.

II. Desfăşurarea activităţiilor pe centre de interes

1. ARTĂ Tema: Colorează după model Forma de realizare: colorare Scopul: consolidarea deprinderii de a colora încadrându-se în contur ; dezvoltarea atenţiei voluntare. Obiective operaţionale:

- să denumească insectele desenate în fişă;

- să denumească corect culorile;

- să respecte culorile din model în realizarea temei;

- să mânuiască corect instrumentele de colorat;

- să respecte indicaţiile educatoarei;

- -şi dezvolte dragostea pentru frumos;

- să aprecieze critic şi autocritic lucrarea sa şi pe cele ale colegilor. Strategia didactică:

Metode: conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Materiale didactice: fişe de lucru, creioane colorate .

 

ACTIVITATEA EDUCATOAREI

 

ACTIVITATEA COPIILOR

- anunţ tema şi obiectivele

-

ascultă tema şi obiectivele

indrum intuirea materialelor

- intuiesc materialele, ascultă explicaţiile şi participă activ la analiza fişei şi stabilirea sarcinii de lucru

coloreaza desenele după modelul dat, folosind culorile potrivite.

-

analizez conţinutul fişei cu ajutorul copiilor, explicându-le sarcina de lucru - îi supraveghez în timpul lucrului şi intervin indirect acolo unde e nevoie

2. JOC DE MASĂ

Tema: Flori şi insecte Forma de realizare: îmbinare Scopul: formarea deprinderii de a sorta şi potrivi diferite forme şi culori în vederea realizării unui întreg; dezvoltarea îndemânării, educarea perspicacităţii şi a spiritului de observaţie.

Obiective operaţionale:

- să asambleze piesele de mozaic in vederea realizării imaginii unor fluturi şi flori;

- să descrie amănunţit şi sistematic imaginea construită;

- să coopereze cu colegii în vederea rezolvării sarcinii;

- să manifeste răbdare, atenţie, interes pentru executarea sarcinilor date;

- să se bucure de reuşita sa şi a colegilor. Strategia didactică:

Metode: conversaţia, explicaţia, exerciţiul Materiale didactice: jocul „Mozaic” .

ACTIVITATEA EDUCATOAREI

ACTIVITATEA COPIILOR

anunţ tema şi obiectivele

ascultă tema şi obiectivele

indrum intiurea materialului

intuiesc materialele

- explic modul de lucru

- sunt atenţi la explicaţii - realizează fluturi, flori din piesele colorate ale jocului Mozaic

îi supraveghez în timpul lucrului şi intervin dacă este cazul

-

3. NISIP ŞI APĂ

Tema: Muşuroiul de furnici Scopul: consolidarea deprinderilor tehnice de lucru, stimularea originalităţii, imaginaţiei, gândirii creatoare a

copilului. Obiective operaţionale:

- să realizeze forma muşuroiului folosindu-se de formele puse la dispoziţie;

- să amenajeze spaţiul de lucru, adăugând şi iarbă printre formele construite din nisip;

- să mânuiască corect materialele;

- să respecte indicaţiile educatoarei;

- -şi dezvolte simţul estetic;

- să se bucure de reuşita sa şi a colegilor Strategia didactică:

Metode: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul Materiale didactice: nisip, apă, forme rotunde din plastic, iarbă din carton verde

ACTIVITATEA EDUCATOAREI

ACTIVITATEA COPIILOR

anunţ tema şi obiectivele

indrumă intuirea materialuilui

- se explică modul de lucru - îi supraveghez în timpul lucrului şi intervin dacă este cazul

ascultă tema şi obiectivele

intuiesc materialul - sunt atenţi la explicaţii - realizează tema propusă

4. JOC DE ROL

Tema: De-a albinuţele Scop: Dezvoltarea imaginaţiei creatoare a copiilor prin stimularea proceselor cognitv-afective în activitatea de joc cu ajutorul materialelor şi jucăriilor care reflectă real şi simbolic realitatea. Obiective operaţionale:

- să redea prin intermediul jocului calităţile şi preocupările albinuţelor ;

- să comunice verbal cu partenerii de joc folosind expresii adecvate;

- să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie;

- să manifeste interes pentru activitate şi respect faţă de rezultatele muncii;

- să finalizeze tema aleasă utilizând adecvat materialul.

Strategia didactică:

Metode: explicaţia, exerciţiul, conversaţia Material didactic: şorţuleţe, etajere cu seturi de bucătărie, floricele etc.

 

ACTIVITATEA EDUCATOAREI

ACTIVITATEA COPIILOR

- anunţ tema şi obiectivele

- ascultă tema şi obiectivele

se discută cu copiii despre preocupările albinelor, insistându-se asupra calităţii lor , aceea de a fi harnice, ordonate, preocupate de curăţenie

- participă la discuţia iniţiată de educatoare

- intuiesc materialul, împart rolurile şi desfăşoară jocul

indrum intuirea materialelor şi împărţirea rolurilor - îi supraveghez în timpul jocului şi intervin dacă este cazul

Activitatea integrată:

Domeniul ştiinţă (Activitate matematică) Domeniul estetic şi creativ (Educatie muzicală)

TEMA: „Carnavalul primaverii FORMA DE REALIZARE: joc - exerciţiu /repetare cântec si joc muzical TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe SCOPUL ACTIVITĂŢII:

DŞ: verificarea şi reactualizarea cunoştinţelor copiilor referitoare la număratul în limita 1-5; consolidarea deprinderii de a răspunde corect şi complet la întrebările adresate; educarea atenţiei, perspicacităţii, a spiritului de observaţie şi a promptitudinii în gândire; DEC: consolidarea deprinderii de a interpreta corect şi expresiv o piesă muzicală. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

DOMENIUL ŞTIINŢĂ:

- să recunoască cifrele de la 1 la 5;

- să efectueze operaţii şi deducţii logice;

- să numere conştient elementele mulţimii de la 1 la 5;

- să raporteze cantitatea la număr şi numărul la cantitate;

- să folosească un limbaj matematic adecvat; DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:

-să interpreteze corect, expresiv şi omogen un cântec.

-să execute corect exerciţiile de respiraţie,

-să recepteze muzica în mod afectiv,diferenţiind timbrul sunetelor muzicale,

-execute mişcările sugerate de textul cântecului, răspunzând prin acţiune la cerinţele educatoarei

- sa execute corect jocul muzical.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, munca în pereche, turul galeriei MATERIAL DIDACTIC: fişe , material mărunt- flori, fluturi, albine-, cifre, diferite instrumente muzicale (de jucarie) FORMA DE EVALUARE; frontal şi individual

BIBLIOGRAFIE:

- „Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani” MECT, 2008

- „Revista Învăţământului preşcolar nr.1-2/2008 şi nr.3-4/2008”

- „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar-nivel 3-5 ani”,Ed. Delta

- „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House 2009

- „ Educaţia timpurie-ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45

Desfăşurarea activităţii integrate

Etapele activităţii

Conţinutul ştiinţific

Strategii didactice

Evaluare (instrumente şi Indicatoare)

1.Moment

Aerisirea sălii de grupă. Aranjarea pe două grupuri a măsuţelor şi scăunelelor.

   

organizatoric

 

Pregătirea materialului didactic necesar pentru cele două activităţi. Asigurarea liniştii necesare începerii activităţii integrate.

   

2. Captarea atenţiei

Se realizează prin primirea unui musafir:o fetita, care s-a imbracat cu o rochita decorata cu flori si fluturi si care vrea sa se bucure alaturi de copiii grupei de sosirea primaverii.

Conversaţia

 

Exercitiul

3. Anunţarea temei şi

Activitatea de astăzi se numeşte „Carnavalul primaverii.În acest joc, noi vom număra, sorta, ordona flori în grădină, ne vom juca cu fluturaşi şi albinuţe, iar apoi ne vom bucura interpretând un cântec foarte îndrăgit de voi, urmat de un joc muzical.

   

a obiectivelor

Conversaţia

Expicaţia

4.

Dirijarea învăţării

În prima parte copiii sunt aşezaţi jos, în semicerc. a. Reactualizarea cunostintelor -se numara cu copiii de la 1 la 5 se realizeaza recunoasterea cifrelor in intervalul

Conversaţia

 
 

Exerciţiul

Evaluare

1-5

 

orală

se completeaza fisele cu cifra sau obiectul lipsa- anexa 1 b.Desfăşurarea jocului

Conversaţia

se vor imparti copiii in 3 grupe: grupa fluturasilor, grupa buburuzelor si grupa albinutelor.

Exerciţiul

Evaluare

Fiecare copil va primi ecusoane cu simbolul grupei lui si un numar de siluete ( 1-5) cu simbolul grupei.

Conversaţia

orală

Ex.: fiecare copil din grupa buburuzelor va primi un cosulet cu 1,2,3,4 sau 5 buburuze

Exerciţiul

pe covor voi aseza 5 flori rosii, 5 flori galbene si 5 flori albastre , fiecare floare avand inscrisa o cifra din intervalul 1-5 pe ea;

Evaluare

orală

la semnalul dat de educatoare, copiii care au un nr de 2 buburuze, 2 fluturasi, 2 albinute cauta

Problematizarea

 

floarea cu aceeasi culoare pe care e scrisa cifra 2

   

si asaza insectele pe aceasta

Tot asa se va

proceda pentru fiecare floare in parte, pana cand fiecare copil a distribuit insectele pe floarea potrivita.

Munca în perechi

Se realizeaza un joc de proba, insistandu-se pe verbalizarea actiunii si folosirea unui limbaj matematic adecvat

Desfasurarea jocului propriu-zis

 

se urmareste respectarea regulilor si a sarcinilor de joc

Exerciţiul

copiii participanti sunt aplaudati si incurajati de colegii de echipă Prin tranziţia „Daca vreau să fiu voinic” copiii se ridică din semicerc şi se aşează la măsuţe. Activitatea va continua cu repetarea cântecului „Infloresc grădinile” şi jocul muzical „Mergi cum bat’’.

Evaluare

Conversaţia

frontală

Exerciţii de omogenizare a vocilor

a)exerciţii de respiraţie *Mirosim florile din grădină. *Suflăm în păpădii *Umflăm baloane pentru carnaval

b) exerciţii de încălzire a vocii *vocalize pe sunetele arpegiului gamei DO

Exercitiul

Explicaţia

pe sunetele arpegiului gamei DO Exercitiul Explicaţia c)exerciţii de dicţie La carnaval, muzicanţii

c)exerciţii de dicţie La carnaval, muzicanţii interpretează la diferte instrumente.Haideţi să vedem cum bate toba:

„Toba bate: bum!bum! bum! Hai copii cu toţi la drum! Dar vioara, cum ne cântă La, la, la Toţi cântaţi cu mine Executarea cantecului de catre educatoare Fredonez un fragment din cântec şi cer copiilor să-şi amintească cântecul. Se trece la executarea cântecului împreună cu educatoarea, care interpretează cântecul o dată cu copiii(se aminteşte poziţia corectă în timpul

Exerciţiul

cântatului, faptul că trebuie să astepte tonul de început dat de educatoare).

 

Executarea cantecului de catre copii Pentru executarea cântecului de către copii , se va alege un dirijor din rândul copiilor, care va da tonul şi comanda pentru a începe executarea cântecului. Dacă la început cântecul se va interpreta static, apoi copiii vor forma un cerc , însoţind interpretarea de gesturi sugerate de text. Fetiţa care a venit pentru a participa cu copiii la sărbătoarea primăverii este foarte bucuroasă de activitatea realizată de copii şi le multumeste că i-au oferit ocazia de a se simti foarte bine alaturi de ei. Anuntarea jocului muzical Copiii vor fi anuntati ca jocul muzical din final se numeste „Mergi cum bat” Jocul este cunoscut, iar copiii il indragesc, executandu-l plini de entuziasm. Executarea jocului Educatoarea executa cateva tipuri de batai din palme,

iar copiii merg, in cerc, respectand ritmul si

Exerciţiul

Exercitiul

intensitatea.

Exercitiul

5.Incheierea

activitatii

Se vor face aprecieri asupra modului de desfasurare a activitatii, asupra interpretarii cantecului, avand ca punct de plecare obiectivele operationale propuse.

Conversatia