Sunteți pe pagina 1din 7

TEMA 3-PERETE DE SUSTINERE AUTOPORTANT DIN PALPLANSE

METALICE
Predimensionare
- numarul de ordine;

N 9

q ( 10 0.5 N ) 14.5

- suprasarcina aplicata la suprafata terenului;

kpa

h ( 3 0.1 N ) 3.9

- adancimea excavatiei;

Terenul este alcatuit dintr-un masiv omogen de nisip mediu indesat.


Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici:
kN
- greutate volumica in stare naturala;
20
3

kN

sat 10

w 10

kN
3

35deg

- unghiul de frecare interioara;

c 0kPa

- coeziunea;

d 1.5 m
h 3 0.1 N

h 3.9 m

j h d
j 2.4

ka tan 45deg
2

kp tan 45deg
2

0.271

- coeficientul rezistentei active;

3.69

- coeficientul rezistentei pasive;

Determinarea valorilor de proiectare ale actiunilor


A
"Actiune"
"A1"
"A2"
"N.d"
1.35
1

Param

"N.f"

"P.d"

1.5

"P.f"

"Simbol"

"M1"

"M2"

"?"

1.25

"c'"

1.25

"c.d"

1.4

"c.u"

1.4

"r"

TEMA 3-PERETE DE SUSTINERE AUTOPORTANT DIN PALPLANSE


METALICE
M1.0 atan

35 deg

tan ( )

Param

1 1

M2.0 atan

Combinatia 2: A2+M2+R1

M2.0

ka tan 45deg

M2.0

kp tan 45deg

0.343

- coeficientul rezistentei active;

2.912

- coeficientul rezistentei pasive;

Echilibrul momentului in punctul "O"

i 1 100
i
D
i
2

29.256 deg

tan ( )
Param

1 2

TEMA 3-PERETE DE SUSTINERE AUTOPORTANT DIN PALPLANSE


METALICE
d
P1 d ka
2

P1 7.727

P2 d ka D j
i
i

sat ka D j D j

P3
i

P4 q ka D h
i
i

P5 w D j
i
i

w j D j
i

j 2 D

Di j

D
i
P6 sat D kp
i
i
2
w j D D

i
i
P7 w D

i j 2 D 2
i

d
M0 P1 D j P2
i
i
3
i

D1

i1
while M0 0
i
ii 1
D D 0.5
i

return D

D1 8

Di j
2

P3
i

Di j
3

P4
i

Di h
2

P5
i

Di j
3

P6

i 3

P7

i 3

TEMA 3-PERETE DE SUSTINERE AUTOPORTANT DIN PALPLANSE


METALICE

Echilibrul fortelor pe orizontala

D2 3.3

P1 d ka
2

D D1 D2

P2 d ka ( D1 j )

P3 sat ka

( D1 j )
2

( D1 j )

P4 q ka ( D1 h )

w j ( D1 j )

j 2 D

P5 w ( D1 j )

( D1 j )
2

TEMA 3-PERETE DE SUSTINERE AUTOPORTANT DIN PALPLANSE


METALICE

D1
P6 sat D1 kp
2

w j D1 D1

P7 w D1

j 2 D 2

M0 P1 D1 j

P2

( D1 j )
2

P3

( D1 j )
3

P4

Verif
M0 87.204 kNm
P8 sat ( D1 j ) d kp D2

D2
P9 sat ( D2) kp
2

P10 q kp D2
w j

P11 D2 w ( D1 j )
( D1 j )
j 2 ( D1 D2)

w j

1
P12 w D2
D2 D2
j 2 ( D1 D2)
2

P13 sat D1 ka D2
D2
P14 sat D2 ka
2

w j

P15 w D1
D1 D2
j 2 ( D1 D2)

( D1 h )
2

P5

( D1 j )
3

P6

D1
3

P7

D1
3

TEMA 3-PERETE DE SUSTINERE AUTOPORTANT DIN PALPLANSE


METALICE
w j

D2
P16 w D2
D2
j 2 ( D1 D2)

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

Verif
P0 75.035

kN

L j D
L 13.7

p Wamonte w ( D1 D2 j )
p Waval w ( D1 D2)

p Wamonte 137
p Waval 113 kPa

kPa

TEMA 3-PERETE DE SUSTINERE AUTOPORTANT DIN PALPLANSE


METALICE
u p Wamonte p Waval
u 24 kPa
u distribuit

u
L

u distribuit 1.752

kN

u ech p Wamonte u distribuit ( D j )


u ech 113 kN